Padmáran: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 165: Linia 165:
 
|
 
|
 
|}
 
|}
 
=='''Akcent Oraz Mory'''==
 
 
Akcent jest '''dynamiczno-iloczasowy''' (akcentowane sylaby wymawiane są donośniej oraz dłużej), '''stały pod względem morfologicznym'''. O tym w jakim miejscu będzie padać akcent wyrazowy (zarówno akcent główny jak i akcent poboczny) decyduje podział na mory:
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Podział Na Mory'''
 
|-
 
! Typ Samogłoski
 
! colspan=3| V<small><sup>1</sup></small> = /a i u/
 
! colspan=3| V<small><sup>2</sup></small> = /ae ao/
 
! colspan=3| V<small><sup>3</sup></small> = /ai au iu/
 
|-
 
! Konstrukcja Sylaby
 
! CV<small><sup>1</sup></small>
 
! CV<small><sup>1</sup></small>C
 
! CV<small><sup>1</sup></small>CC
 
! CV<small><sup>2</sup></small>
 
! CV<small><sup>2</sup></small>C
 
! CV<small><sup>2</sup></small>CC
 
! CV<small><sup>3</sup></small>
 
! CV<small><sup>3</sup></small>C
 
! CV<small><sup>3</sup></small>CC
 
|-
 
! Ilość Mor
 
| 1μ
 
| 2μ
 
| 3μ
 
| 1μ
 
| 3μ
 
| 3μ
 
| 2μ
 
| 3μ
 
| 3μ
 
|}
 
 
* Sylaby zawierające jedną morę to '''sylaby lekkie''';
 
* Sylaby zawierające dwie mory to '''sylaby ciężkie''';
 
* Sylaby zawierające trzy mory to '''sylaby superciężkie'''.
 
 
Sylaby zawierające jedną morę (inaczej: sylaby lekkie) mają pierwszeństwo w akcentuacji - ostatnia sylaba lekka (lub ta, która jest najbardziej lekka) w słowie wyjściowym (to jest: bez żadnej gramatycznej odmiany) jest akcentowana, natomiast akcent poboczny działa na dokładnie tej samej zasadzie, przy czym sylaba już akcentowana jest pomijana (preferowane są jednak sylaby następujące po sylabie akcentowanej!). Poniżej przykład rozłożenia kilku słów na sylaby, a tych na mory (na zielono oznaczono sylaby akcentowane, a na niebiesko akcent poboczny):
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Podział Na Mory - DO POPRAWY'''
 
|-
 
! colspan=5| 3σ<br/>Padmáran<br/>‘Padmarański’
 
! rowspan=8|
 
! colspan=6| 3σ<br/>Íxnallum<br/>‘Dwa domy’
 
! rowspan=8|
 
! colspan=6| 4σ<br/>Îmadinta<br/>‘Zero Ludzi’
 
|-
 
| colspan=5| 5μ
 
| colspan=6| 6μ
 
| colspan=6| 5μ
 
|-
 
! colspan=5|
 
! colspan=6|
 
! colspan=5|
 
|-
 
! colspan=2| 1σ<br/>Pad-
 
| bgcolor="#99ff66"| '''1σ<br/>-má-'''
 
| bgcolor="#87CEFA" colspan=2| '''1σ<br/>-ran'''
 
| bgcolor="#99ff66" colspan=2| '''1σ<br/>Ix-'''
 
| bgcolor="#87CEFA" colspan=2| '''1σ<br/>-nal-'''
 
! colspan=2| 1σ<br/>-lum
 
| bgcolor="#99ff66"| '''1σ<br/>Î-'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''1σ<br/>-ma-'''
 
! colspan=2| 1σ<br/>-din-
 
! 1σ<br/>-ta
 
|-
 
| colspan=2| 2μ
 
| bgcolor="#ccff99"| 1μ
 
| bgcolor="#AFEEEE" colspan=2| 2μ
 
| bgcolor="#ccff99" colspan=2| 2μ
 
| bgcolor="#AFEEEE" colspan=2| 2μ
 
| colspan=2| 2μ
 
| bgcolor="#ccff99"| 1μ
 
| bgcolor="#AFEEEE"| 1μ
 
| colspan=2| 2μ
 
| 1μ
 
|-
 
! colspan=5|
 
! colspan=6|
 
! colspan=5|
 
|-
 
! [p͈ʰa
 
! d]
 
| bgcolor="#99ff66"| '''[maːˑ]'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''[raˑ'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''n]'''
 
| bgcolor="#99ff66"| '''[ʔiː'''
 
| bgcolor="#99ff66"| '''θ]'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''[naˑ'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''l]'''
 
! [lʊ̝ᵝ
 
! m]
 
| bgcolor="#99ff66"| '''[ɦiː]'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''[maˑ]'''
 
! [dʲi
 
! n]
 
! [t͈ʰa]
 
|-
 
| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#ccff99"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#ccff99"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#ccff99"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#ccff99"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
|}
 
 
Istnieją też pewne znikome różnice między długością akcentowanych samogłosek, które także mają dużo wspólnego z morami. Otóż sylaby kończące się na samogłoski bądź dyftongi (inaczej: sylaby bez spółgłoski w wygłosie) wymawiane są z dodatkową długością zaznaczaną poprzez "[ːˑ]"; wszystkie inne sylaby akcentowane mają długość normalną ("[ː]"), a sylaby z akcentem pobocznym są zawsze półdługie ("[ˑ]").
 
  
 
='''Gramatyka'''=
 
='''Gramatyka'''=
  
 
=='''Informacje'''==
 
=='''Informacje'''==
 
* '''Trójdzielny''' - Język rozróżnia leksykalnie agensa, stronę doświadczającą oraz dopełnienie zdania przechodniego;
 
* '''Alternacyjno-polisyntetyczny''' - Łączy w sobie cechy alternacyjno-fleksyjne z ograniczonymi możliwościami polisyntetycznymi;
 
* '''Lewo-nukleusowy''' - Podmiot frazy (nukleus) znajduje się zawsze na początku; przyimki, dopełnienia oraz inne słowa określające znajdują się po obiekcie określanym;
 
* '''Dziesięć przypadków''':
 
** '''Absolutyw''';
 
** '''Intransytyw''';
 
** '''Ergatyw''';
 
** '''Biernik''';
 
** '''Genetyw''';
 
** '''Narzędnik''';
 
** '''Possesyw''';
 
** '''Prepozycjonał''';
 
** '''Essyw''';
 
** '''Wołacz''';
 
* '''Szyk zdania''':
 
** '''SO''' - Zdanie imienne;
 
** '''SV''', '''VS''' - Zdanie nieprzechodnie;
 
** '''SOV''', '''VSO''' - Zdanie przechodnie;
 
** '''<small>(V)</small>SO¹O²''', '''SO¹O²<small>(V)</small>''' - Zdanie podwójnie przechodnie
 
** Przy każdej formie pytającej podmiot zamienia się miejscem z dopełnieniem bliższym.
 
* '''Pięć liczb''':
 
** '''Liczba Pojedyncza''' <small>SG</small> '''''Mantá Aycár''''' (‘Liczba rozpoczynająca’) - Określa wszystkie obiekty żywe i nieożywione występujące pojedynczo/sztukami;
 
** '''Liczba Syngulatywna''' <small>SL</small> '''''Mantá Arşác''''' (‘Liczba zbiorowa’) - Określa się nią wszystkie grupy obiektów, zbiorowiska ludzi, jedności oraz rzeczowniki niepoliczalne;
 
** '''Liczba Mnoga''' <small>PL</small> '''''Mantá Musatará''''' (‘Liczba wielka’) - Oznacza wszystkie zbiory pojedynczych przedmiotów/istot, wielkie grupy (liczba mnoga jest zawsze żeńska);
 
** '''Liczba Podwójna''' <small>DL</small> '''''Mantá Tavrá''''' (‘Liczba zdublowana’) - Używa się jej do opisania rzeczy występujących naturalnie dwójkami bądź będących w parach (liczba podwójna jest zawsze rodzaju żeńskiego), historycznie pochodzi od liczby mnogiej;
 
** '''Liczba Zerowa''' <small>NL</small> '''''Imantí''''' (‘Brak liczby’) - Prezentuje brak jakiegokolwiek elementu danego pojęcia, służy najczęściej do tworzenia przeczeń rzeczownikowych.
 
* '''Rozwinięta inkorporacja rdzeni''' - Łączenie się różnych rdzeni w pojedyncze, polisyntetyczne konstrukcje.
 
 
==='''Historia Gramatyki'''===
 
 
Padmarański cechuje się wieloma zależnościami oraz nieregularnościami gramatycznymi, które wynikają z ewolucji języka od proto-padmarańskiego. Ewolucja nie zawsze dążyła do prostoty (a w przypadkach kiedy tak było - jedno uproszczenie równało się skomplikowaniu innego aspektu gramatycznego), poniżej spisane są główne zmiany:
 
* '''Liczby''' - W języku proto-padmarańskim istniały jedynie trzy liczby: pojedyncza, mnoga oraz zerowa. W drodze przemian z liczby pojedynczej powstała także liczba syngulatywna (w wielu przypadkach dość nieregularnie, zmieniając w niejasny sposób samogłoski w tematach opończ), a z liczby mnogiej wyłoniła się także liczba podwójna (tutaj zmiany były o wiele przejrzystsze: końcówka "-an", występująca wraz z obocznością opończy samogłoskowej derywowanej z liczby pojedynczej, została zastąpiona przez "-am", w którym samogłoska szybko upodobniła się do następującej po niej spółgłoski i stała się bardziej wargowa, zmieniając przy tym pozycję, ale nie funkcję βATR, ewoluując w "-um"). Historia tych zmian może być wciąż zauważona w gramatyce także w odmianie czasowników (w której odmiana liczby pojedynczej z syngulatywną oraz mnogiej z podwójna są do siebie podobne), chociaż końcówka liczby mnogiej "-an" powoli zaczęła zanikać, a jej odpowiednik w liczbie podwójnej nie.
 
 
=='''Omówienie Przypadków'''==
 
 
*'''Absolutyw''' <small>ABS</small> '''''Ascán Muravamá''''' (‘Wolne Imię’) - Przypadek oznaczający stronę doświadczającą bierną wobec orzeczenia;
 
*'''Intransytyw''' <small>INT</small> '''''Ascán Anván''''' (‘Aktywne Imię’) - Przypadek oznaczający stronę doświadczającą aktywną wobec orzeczenia;
 
*'''Ergatyw''' <small>ERG</small> '''''Yáeras''''' (‘Źródło, dawca’) - Przypadek oznaczający agensa;
 
*'''Biernik''' <small>ACC</small> '''''Mutaçazá''''' (‘Biorca, cel’) - Przypadek oznaczający pacjensa;
 
*'''Genetyw''' <small>GEN</small> '''''Namrá''''' (‘Kierunek, strona’) - Przypadek oznaczający przydawkę rzeczownikową;
 
*'''Narzędnik''' <small>INS</small> '''''Çabrá''''' (‘Narzędzie, pomoc’) - Przypadek wyrażający uczestnictwo obiektu jako narzędzia;
 
*'''Possesyw''' <small>POS</small> '''''Sarsaná''''' (‘Własność, właściciel’) - Przypadek oznaczający przynależność obiektu do rzeczownika określanego possesywem;
 
*'''Prepozycjonał''' <small>PRE</small> '''''Dúqaus''''' (‘Miejsce, położenie’) - Przypadek używany w post- lub prepozycji z różnymi przyimkami;
 
*'''Essyw''' <small>ESS</small> '''''Caftirá''''' (‘Forma, kształt, rodzaj’) - Przypadek wyrażający konstrukcję "jako coś", "w jakiś sposób", służy także do tworzenia wyrażeń przysłówkowych;
 
*'''Wołacz''' <small>VOC</small> '''''Ârpán''''' (‘Wezwanie, przywołanie’) - Przypadek używany w zwrotach bezpośrednich.
 
  
 
=='''Stosunki Morfosynktatyczne'''==
 
=='''Stosunki Morfosynktatyczne'''==
Linia 440: Linia 273:
  
 
==='''Morfologia Polisyntetyczna'''===
 
==='''Morfologia Polisyntetyczna'''===
 
Morfologia ('''''Fautirnú Nunúranin''''' - "Kształtowanie słów") polisyntetyczna pozwala w padmarańskim na tworzenie bardzo rozbudowanych konstrukcji służących zastąpieniu niepotrzebnych słów jedynie dodawaniem prefiksów, sufiksów, cyrkumfiksów oraz interfiksów do danego rdzenia/danej grupy rdzeni tworzących słowo początkowe. Słowo początkowe ('''''Nánar Aycári''''' - "Słowo Początku") oznacza pojedynczą, namniejszą kontrukcję stanowiącą istniejące w padmarańskim słowo - te niekoniecznie muszą składać się z jednego rdzenia, ponieważ padmarański zna przypadki słów pochodzących z wielu różnych rdzeni.
 
 
Rzeczownik oraz przymiotnik są w padmarańskim nierozróżnialne leksykalnie, oba są przyjmowane jako nazwy obiektów lub pojęć abstrakcyjnych. Odmieniają się przez '''dziesięć przypadków''' (przy innej interpretacji jedenaście, jako iż istnieje "przypadek bazowy", minimalnie różniący się od absolutywu), '''rodzaje''' ('''męski''' oraz '''żeński''') oraz '''pięć liczb''' ('''pojedyncza''', '''syngulatywna''', '''mnoga''', '''podwójna''' oraz '''zerowa''').
 
 
'''Deklinacja Alfa''' (obejmująca rzeczowniki kończące się w tematowo na spółgłoskę bądź dwie spółgłoski), lub inaczej stanowi największy procent padmarańskich słów.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''Deklinacja α (-C, -CC)'''
+
|+ '''Deklinacja'''
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! rowspan=2|
Linia 537: Linia 364:
 
! -
 
! -
 
! -
 
! -
|}
 
 
'''Deklinacja Beta''' (obejmująca rzeczowniki kończące się w temacie na samogłoski: -a, -u, -au, -ao bądź -iu), lub inaczej: '''deklinacja A-tematowa''', nie różni się aż tak bardzo od deklinacji pierwszej, ale przede wszystkim występuje małe zamieszanie z samogłoskami, ponieważ tam gdzie w deklinacji pierwszej pojawiało się /i/, tutaj jest ono zastąpione samogłoską /a/, ponadto deklinacja druga jest właściwie połączeniem dwóch osobnych deklinacji (osobno dla rzeczowników w liczbie pojedynczej kończących się na -a oraz na -u), ale różnice między dwiema deklinacjami są znikome, dlatego uznaje się, iż jest to jedna deklinacja z dwoma wariacjami samogłoski po rdzeniu.
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Deklinacja β (-a, -u, -au, -ao, -iu)'''
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
 
! L. Podwójna
 
! L. Mnoga
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
! align="left" | Absolutyw
 
| colspan=2| -a/u
 
| rowspan=3| -um
 
| colspan=3| -a/u
 
| colspan=2| -ata
 
|-
 
! align="left" | Intransytyw
 
| -an
 
| -un
 
| colspan=3| -an/un
 
| colspan=2| -unta
 
|-
 
! align="left" | Ergatyw
 
| rowspan=2| -a
 
| -a
 
| colspan=3 rowspan=2| -a
 
| colspan=2| -at
 
|-
 
! align="left" | Biernik
 
| -i
 
| -am
 
| colspan=2| -it
 
|-
 
! align="left" | Genetyw
 
| colspan=2| -ata/uta
 
| -itma
 
| -itna
 
| colspan=2| -ata
 
| colspan=2| -intat
 
|-
 
! align="left" | Narzędnik
 
| colspan=2| -ao
 
| -amna
 
| -ana
 
| colspan=2| -aon
 
| colspan=2| -anna
 
|-
 
! align="left" | Possesyw
 
| colspan=2| -ra
 
| -uma
 
| -una
 
| colspan=2| -ao
 
| colspan=2| -anea
 
|-
 
! align="left" | Prepozycjonał
 
| colspan=2| -a/u
 
| -umu
 
| -u
 
| colspan=2| -un
 
| colspan=2| -unva
 
|-
 
! align="left" | Essyw
 
| colspan=2| -cun
 
| -aucun
 
| colspan=3| -aucan
 
| colspan=2| -ancat
 
|-
 
! align="left" | Wołacz
 
| colspan=2| -au/uwa
 
| -umu
 
| -au
 
| colspan=2| -awa
 
! colspan=2|
 
|}
 
 
'''Deklinacja Gamma''' (obejmująca rzeczowniki kończące się tematowo na samogłoski: -i, -ai lub -ae), lub inaczej: '''deklinacja I-tematowa''', najrzadsza i tym samym najprostsza z deklinacji rzeczowników, występują w niej pewne oboczności (pokroju występowania samogłosek męskich) wynikające z rzadkiego używania.
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Deklinacja γ (-i, -ai, -ae)'''
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
 
! L. Podwójna
 
! L. Mnoga
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
! align="left" | Absolutyw
 
| colspan=2| -i
 
| rowspan=4| -im
 
| -in
 
| colspan=2| -i
 
| colspan=2| -ita
 
|-
 
! align="left" | Intransytyw
 
| colspan=2| -in
 
| colspan=3| -in
 
| colspan=2| -inta
 
|-
 
! align="left" | Ergatyw
 
| -a
 
| -i
 
| -i
 
| -a
 
| -i
 
| colspan=2| -at
 
|-
 
! align="left" | Biernik
 
| colspan=2| -i
 
| colspan=3| -i
 
| colspan=2| -it
 
|-
 
! align="left" | Genetyw
 
| colspan=2| -iti
 
| -itma
 
| -itna
 
| colspan=2| -iti
 
| colspan=2| -intat
 
|-
 
! align="left" | Narzędnik
 
| colspan=2| -ae
 
| -imna
 
| rowspan=2| -ina
 
| colspan=2| -aen
 
| colspan=2| -inna
 
|-
 
! align="left" | Possesyw
 
| colspan=2| -ri
 
| -ima
 
| colspan=2| -ri
 
| colspan=2| -anei
 
|-
 
! align="left" | Prepozycjonał
 
| colspan=2| -i
 
| -imu
 
| -i
 
| colspan=2| -in
 
| colspan=2| -invi
 
|-
 
! align="left" | Essyw
 
| colspan=2| -aecan
 
| -aemn
 
| colspan=3| -aen
 
| colspan=2| -aenat
 
|-
 
! align="left" | Wołacz
 
| colspan=2| -iu
 
| -imu
 
| -iu
 
| colspan=2| -iwa
 
! colspan=2|
 
 
|}
 
|}
  

Wersja z 12:15, 6 paź 2013

Fonetyka

Informacje

Samogłoski

Samogłoski
Przednie Tylne
Przymknięte [i] i [ʊ̝] u
Otwarte [a] a
Dyftongi
Przednie Tylne
Przymknięte [aj] ai [aw] au
Otwarte

Spółgłoski

Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Welarne Uwularne
Nosowe Twarde [m] m [n] n
Miękkie [mʲ] me [nʲ] ne [ɲ] ñ
Zwarte Twarde [p͈~p͈ʰ] p [b] b [t͈~t͈ʰ] t [d] d [k͈~k͈ʰ] c [g] g [q͈~q͈ʰ] q [ʔ]
Miękkie [p͈ʲ] pe [bʲ] be [θʲ] te [ðʲ] de [k͈ʲ] ce [ɣʲ] ge [q͈ʲ] qe [ʔʲ] ‘e
Szczelinowe Twarde [f] f [v] v [θ] þ [s] s [z] z [ħ] x [h] h
Miękkie [fʲ] fe [vʲ] ve [θʲ] þe [sʲ] se [zʲ] ze [ʆ] ŝ [ʓ] j [ħʲ] xe
Emfatyczne Twarde [vˤ] [dˤ] ď [ɮˤ~ʫˤ] ľ [ʕ̝] ĉ
Miękkie [vʲˤ] ṽe [ðʲˤ] ďe [ɮʲˤ~ʫʲˤ] ľe [ʕ̝ʲ] ĉe
Drżące Twarde [ɾ~r~ɽ~ʀ] r
Miękkie [ɾʲ~rʲ~ɽʲ~ʀʲ] re
Boczne Twarde [l~ɫ~ɮ~ʫ] l
Miękkie [ʎ~ɮʲ~ʫʲ] le

Gramatyka

Informacje

Stosunki Morfosynktatyczne

Rzeczowniki/Przymiotniki

Słowotwórstwo

Alternacje
Trójradykałowe
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
Alternacja I Obiekty
naturalne,
ludzie,
zwierzęta,
przedmioty,
narzędzia,
pojęcia
abstrakcyjne
CaCaC -(V)
CuCaC -(V)
CiCaC -(V)
CaCaCar
CuCaCar
CiCaCar
aCCaCan
aCCuCan
aCCiCan
aCCaCum
aCCuCum
aCCiCum
iCCaCi
iCCuCi
iCCiCi
Alternacja II CaC(:)iC -(V)
CuC(:)iC -(V)
CiC(:)iC -(V)
CaC(:)iCar
CuC(:)iCar
CiC(:)iCar
aCCaiCan
uCCaiCan
iCCaiCan
aCCaiCum
uCCaiCum
iCCaiCum
iCCaiCi
iCCaiCi
iCCaiCi
Alternacja III CaCuC -(V)
CuCuC -(V)
CaC:uCar
CuC:uCar
aCCuCan
aCCuCan
aCCuCum
aCCuCum
iCCuCi
iCCuCi
Alternacja IV aCCaC -(V)
uCCaC -(V)
iCCaC -(V)
aCCaCar
uCCaCar
iCCaCar
aCCaCan
uCCaCan
iCCaCan
aCCaCum
uCCaCum
iCCaCum
iCaCaCi
iCaCaCi
iCaCaCi
Alternacja V aCCaC -(V)
aCCuC -(V)
aCCiC -(V)
aCCaCar
aCCuCar
aCCiCar
aCCaCan
aCCuCan
aCCiCan
aCCaCum
aCCuCum
aCCiCum
iCaCuCi
iCuCuCi
iCiCuCi
Alternacja VI aCiCC -(V)
aCuCC -(V)
aCiCCar
aCuCCar
aCCaiCan
aCCauCan
aCCaiCum
aCCauCum
iCaiCCi
iCauCCi
Alternacja VII Pojęcia
abstrakcyjne
muCaCaCa
muCaCuCa
muCaCiCa
- - imCaCaCi
imCaCuCi
imCaCiCi
Alternacja VIII saCaCaCa
saCaCuCa
saCaCiCa
- - isCaCaCi
isCaCuCi
isCaCiCi
Alternacja IX caCaCaCa
caCaCuCa
caCaCiCa
- - icCaCaCi
icCaCuCi
icCaCiCi
Alternacja X aCaCaCa
aCaCuCa
aCaCiCa
- - iCaCaCi
iCaCuCi
iCaCiCi
Alternacja XI Osoby,
zawody,
profesje
nuCCaC -(V)
nuCCuC -(V)
nuCCiC -(V)
nuCCaCar
nuCCuCar
nuCCiCar
nuCCauCan
nuCCuCan
nuCiCuCan
nuCCauCum
nuCCuCum
nuCiCuCum
inuCCuCi
inuCCuCi
inuCiCuCi
Alternacja XII muCCaC -(V)
muCCuC -(V)
muCCiC -(V)
muCCaCar
muCCuCar
muCCiCar
muCuCaCan
muCuCuCan
muCuCiCan
muCuCaCum
muCuCuCum
muCuCiCum
imuCCaCi
imuCCuCi
imuCCiCi

Morfologia Polisyntetyczna

Deklinacja
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński
Absolutyw -ar -an -um -i
Intransytyw -an -un -aran -arun -uman -in
Ergatyw -a -ara -aru -ana -uma -i
Biernik -i -ari -ani -umi
Narzędnik -ara -ura -arra -urru -anra -umra -ira -iru
Possesyw -:at -:ut -:art -:ant -:umt -:ita -:itu
Prepozycjonał -u -aru -an -um -i
Essyw -ica -icu -arica -aricu -anica -umicu -ici
Wołacz -u -aru -anu -umu - -

Czasowniki

Czasowniki odmieniają sie przez trzy osoby, dwie płci (płeć męska oraz żeńska), czasy (teraźniejszy oraz dwa aspekty czasu przeszłego: dokonany oraz niedokonany, w teraźniejszym istnieje także imperatyw) oraz pięć liczb.

Czas Teraźniejszy

Koniugacja I - Obejmuje ona czasowniki dynamiczne, odpowiadające akcjom wykonywanym świadomie i czynnie przez podmiot; do tej grupy należą takie wyrażenia jak: chodzić, rzucać, pływać, spożywać.

Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Bezokolicznik CaCaCá
O. Pierwsza -i -ima -a -as -is -ar -ir
O. Druga: -al -il -alma -ayna -us -ast -ist
O. Trzecia -a -awma -awna -a -at -it
Imperatyw iCCíC iCCaCamá iCCiCaná iCCíC

Koniugacja II - Obejmuje ona czasowniki dynamiczno-statyczne, wyrażające czynności znajdujące się pomiędzy stanem aktywności a bierności, podmiot jest często świadomy ich wykonywania, ale nie jest to faktyczne działanie, często są to pojęcia abstrakcyjne. Do tej grupy zaliczają się czasowniki takie jak: myśleć, rozważać, planować, przestawać, zaczynać.

Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Bezokolicznik CuCiCná
O. Pierwsza -ni -nama -na -nas -nis -nar -nir
O. Druga: -nil -nilma -ninna -nus -nust
O. Trzecia -na -nawma -nawna -na -nut
Imperatyw iCCiCí

Koniugacja III - Obejmuje ona czasowniki statyczne, prezentujące czynności bierne, abstrakcyjne, na które podmiot często nie ma wpływu, którym podlega nie wykonując faktycznego działania. Do tej grupy pasują pojęcia takie jak: być dobrym, mieć szczęście, być twórczym, być towarzyskim, być łatwowiernym.

Koniugacja III - Statyczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Bezokolicznik CaCuCná
O. Pierwsza -ni -numa -na -nus -nur
O. Druga: -nil -nulma -nunna -nust
O. Trzecia -na -nuwma -nuwna -nu -nut
Imperatyw iCCuCú

Czas Przeszły

Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza Asp. Dok. -aur -air -irma -ar -ars -irs -ar -ir
Asp. Ndk. -ura -ira -umri -ara -ursa -ursi -urta -urti
O. Druga: Asp. Dok. -aura -iura -arma -arna -urs -astar -istar
Asp. Ndk. -aora -aeri -armi -arni -ar -arat -irat
O. Trzecia Asp. Dok. -ar -awarma -awarna -artu -irtu
Asp. Ndk. -iur -armu -arnu -aor -aer -atar -itar
Koniugacje II i III - Dynamiczno-Statyczna i Statyczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza Asp. Dok. -auran -airan -irman -arn -arsan -irsan -arn -irn
Asp. Ndk. -urn -irn -umrin -arn -ursan -ursin -urtan -urtin
O. Druga: Asp. Dok. -auran -iuran -arman -arnan -ursan -astarn -istarn
Asp. Ndk. -aoran -aerin -armin -arnin -arn -artan -irtan
O. Trzecia Asp. Dok. -arn -awarman -awarnan -artun -irtun
Asp. Ndk. -iuran -armun -arnun -aorun -aern -atarn -itarn

Inne Części Mowy

System zaimków osobowych jest dość rozbudowany i jednocześnie regularny, jednak same zaimki zazwyczaj nie stanowią samodzielnych wyrazów, a są one sufiksami przyłączanymi do czasowników, dlatego też przy dołączaniu do orzeczenia tracą swój własny akcent na rzecz akcentu wyrazu, z którym się scalają. Ich użycie jednak nie jest wymagane ze względu na to, iż koniugacja sama wyraża osobę, jednak są one niezbędne w mowie oficjalnej (wówczas także ważne jest rozróżnienie zaimków neutralnych oraz honoryfikatywnych osoby pierwszej oraz osoby drugiej).

Zaimki osobowe
L. Poj./Syng. L. Podw. L. Mn. L. Zer.
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza Formy Neutralne Wa Vum Wan Vatá Vatí
Formy Honoryfikatywne Wasudá Wasudí Vursúm Varsán
O. Druga Formy Neutralne Zu Zi Zum Za Zatá Zatí
Formy Honoryfikatywne Zuraná Ziraná Zursúm Zarsán
O. Trzecia An Bi Ánum Anná Atá Atí
Obwiatyw Irá Irtúm Irrá Irtá

Wyrażenie dopełnienia bez konkretnego rzeczownika odbywa się w padmarańskim poprzez zastosowanie sufiksów rzeczownych/sufiksów dopełnienia, które obejmują miejsce po końcówce przypadka.

Sufiksy Rzeczowne/Sufiksy Dopełnienia
L. Poj./Syng. L. Podw. L. Mn. L. Zer.
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza -wa -wi -vam -van -uvtu
O. Druga -za -zi -zam -zan -uztu
O. Trzecia -aywa -ayvi -nam -nan -utu
Obwiatyw -rada -rida -ramda -randa -urdu

Istnieje także grupa osobnych zaimków wskazujących, które posiadają swój własny akcent wyrazowy (są zatem traktowane jako samodzielne słowa), jednak grupa ta jest niepełna (obejmuje jedynie część liczb), a ponadto jest uznawana za dość przestarzałą.

Zaimki Rzeczowne
L. Poj./Syng. L. Podw. L. Mn. L. Zer.
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza Âhaiwá Âhaiwí
O. Druga Ruzá Ruzí Âhzán
O. Trzecia Âyawá Âyaví
Obwiatyw
Prefiksy Dzierżawcze
L. Poj./Syng. L. Podw. L. Mn. L. Zer.
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza fi- afva- aywa- urfa-
O. Druga zu- izma- izna- uzi-
O. Trzecia na- imna- inna- aitu-
Obwiatyw arda- arma- arna- artu-

Wyrażanie Poszczególnych Konstrukcji

Przeczenia Czasownikowe

Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna - "Czasownik Nie" - Czas Teraźniejszy
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Bezokolicznik Duninná
O. Pierwsza Darí Damá Daná Dis Dir
O. Druga: Dal Dal Dilmá Dilná Dus Disú Dustá Distá
O. Trzecia Da Di Daemá Daená Da Di Dut
Imperatyw Di‘í

Pismo

Osobny Artykuł.

Informacje

Qabr, Makabra - Pismo spółgłoskowe gramatyczne opracowane specjalnie dla padmarańskiego.

Alfabet

Przykłady

Protoqabr08.png

Protoqabr09.png

Tłumaczenia

Tłumaczenie I
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn.
Cthulhuqabr01.png
Tuwimná Quçulún asbár sumnaçnál sumrílah miçávaruca.
Tuwimná Quçulún asbár sumnaçnál sumrílah miçávaruca
[t͈ʰʊ̝ᵝˌwᵝiˑmˈnaːˑ q͈ʰʊ̝ᵝˌθʊ̝ᵝˑˈlʊ̝ᵝːˑˌn‿ aˑsˈbaːɾ sʊ̝ᵝmˌnaˑθˈnaːl sʊ̝ᵝmˈɾʲiːˑˌlaˑh miˈθaːˑˌʋ̞aˑ.rʊ̝ᵝ.k͈ʰa]
{Czekać(3-sg) Cthulhu(INT) martwy(ABS) w-(3-sg-ACC)dom(PRE) w-R'lyeh(PRE) jako-sen(ESS)}
W swym domu w R’lyeh czeka w uśpieniu martwy Cthulhu.