Padmáran: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 253: Linia 253:
 
| [ʆɛʆɛθʲ]
 
| [ʆɛʆɛθʲ]
 
| [ʆaʆɛç]
 
| [ʆaʆɛç]
 +
| [ʆɛʆɛʦʲ]
 
| [ʆɛʆɛʦʲ]
 
| [ʆɛʆɛʦʲ]
 
| [ʆːaç]
 
| [ʆːaç]

Wersja z 02:21, 26 lis 2013

Fonetyka

Informacje

Samogłoski

Samogłoski
Przednie Tylne
Przymknięte [i] i [ʊ̝] u
Otwarte [a] a
Dyftongi
Przednie Tylne
Przymknięte [aj] ai [aw] au
Otwarte

Spółgłoski

Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Welarne Uwularne
Nosowe Twarde [m] m [n] n
Miękkie [mʲ] me [nʲ] ne [ɲ] ñ
Zwarte Twarde [p͈~p͈ʰ] p [b] b [t͈~t͈ʰ] t [d] d [k͈~k͈ʰ] c [g] g [q͈~q͈ʰ] q [ʔ]
Miękkie [p͈ʲ] pe [bʲ] be [θʲ] te [ðʲ] de [k͈ʲ] ce [ɣʲ] ge [q͈ʲ] qe [ʔʲ] ‘e
Szczelinowe Twarde [f] f [v] v [θ] þ [s] s [z] z [ħ] x [h] h
Miękkie [fʲ] fe [vʲ] ve [θʲ] þe [sʲ] se [zʲ] ze [ʆ] ŝ [ʓ] j [ħʲ] xe
Emfatyczne Twarde [vˤ] [dˤ] ď [ɮˤ~ʫˤ] ľ [ʕ̝] ĉ
Miękkie [vʲˤ] ṽe [ðʲˤ] ďe [ɮʲˤ~ʫʲˤ] ľe [ʕ̝ʲ] ĉe
Drżące Twarde [ɾ~r~ɽ~ʀ] r
Miękkie [ɾʲ~rʲ~ɽʲ~ʀʲ] re
Boczne Twarde [l~ɫ~ɮ~ʫ] l
Miękkie [ʎ~ɮʲ~ʫʲ] le
Różnice dialektalne
Standard Padmarański Wysoki Saszmarański Niski Saszmarański Saszmarański prowincjalny Północno-Lażadyjski Południowo-Lażadyjski Mowa Samĉanu
Artar [aɾt͈ʰar] [aɾt͈(ʰ)ɛr] [aɾt͈ɛr] [aʈː(ʰ)ɛr] [aːtɐʀ] [ɛχtɐʁ] [aɬːɐl]
Ĉatr [ʕ̝atɾ] [ʕ̝atɾ] [ʕ̝ɛt͈ɾ] [ʕ̝aʈ(ː)] [ɰɐtʀ] [ɰɛtχ] [ɛlt]
Jalide [ʓaɫiðʲ] [ʓaɫɨðʲ] [ʓaɫɨðʲ] [ʓalɨʝ] [ʓɛlɘʣʲ] [ʓɛleʣʲ] [ʒaɫɪʝ]
Añalra [aɲaɫɾa] [aɲɛɫɾa] [aɲɛɫɾa] [aɲɛɭːa] [aɲɛlʀɛ] [aɲɛlʀɐ] [aɲɛɬːɐ]
Sa‘ar [saʔʰar] [saʔ(ʰ)ar] [saʔar] [sɛɛr] [saʔʀ] [sɛɰʁ] [sɛjl]
Fa‘ere [faʔʲɾʲ] [faʔʲɾʲ] [faʔʲɾʲ] [fɛɾ] [faʔʀ] [fɛχʲ] [fajɬʲ]
Arj [aɾʓ] [aɾʓ] [aɾʓ] [ɛɾʓ] [ɛʀʓ] [ɛʁʓ] [aɬ]
Iqsear [iq͈sʲar] [iq͈sʲar] [ɨq͈sʲar] [iq͈ɕɛr] [iqɕɐʀ] [eqɕɛʁ] [qçal]
Reaximena [ɾʲaħimʲna] [ɾʲɛħɨmʲna] [ɾʲɛħɨmna] [ɾʲɛχɨmʲnɛ] [ʀʲɛħimʲɲa] [ʁʲahɨmʲɲa] [ɬʲɛxmʲɲa]
Ŝaŝate [ʆaʆaθʲ] [ʆaʆɛθʲ] [ʆɛʆɛθʲ] [ʆaʆɛç] [ʆɛʆɛʦʲ] [ʆɛʆɛʦʲ] [ʆːaç]

Gramatyka

Informacje

Stosunki Morfosynktatyczne

Rzeczowniki/Przymiotniki

Słowotwórstwo

Alternacje
Trójradykałowe
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
Alternacja I Obiekty
naturalne,
ludzie,
zwierzęta,
przedmioty,
narzędzia,
pojęcia
abstrakcyjne
CaC(ː)aC -(V)
CuC(ː)aC -(V)
CiC(ː)aC -(V)
CaC(ː)aCar
CuC(ː)aCar
CiC(ː)aCar
aCCaCan
aCCuCan
aCCiCan
aCCaCum
aCCuCum
aCCiCum
iCCaCi
iCCuCi
iCCiCi
Alternacja II CaC(ː)iC -(V)
CuC(ː)iC -(V)
CiC(ː)iC -(V)
CaC(ː)iCar
CuC(ː)iCar
CiC(ː)iCar
aCCaiCan
uCCaiCan
iCCaiCan
aCCaiCum
uCCaiCum
iCCaiCum
iCCaiCi
iCCaiCi
iCCaiCi
Alternacja III CaCuC -(V)
CuCuC -(V)
CaCːuCar
CuCːuCar
aCCuCan
aCCuCan
aCCuCum
aCCuCum
iCCuCi
iCCuCi
Alternacja IV aCCaC -(V)
uCCaC -(V)
iCCaC -(V)
aCCaCar
uCCaCar
iCCaCar
aCCaCan
uCCaCan
iCCaCan
aCCaCum
uCCaCum
iCCaCum
iCaCaCi
iCaCaCi
iCaCaCi
Alternacja V aCCaC -(V)
aCCuC -(V)
aCCiC -(V)
aCCaCar
aCCuCar
aCCiCar
aCCaCan
aCCuCan
aCCiCan
aCCaCum
aCCuCum
aCCiCum
iCaCuCi
iCuCuCi
iCiCuCi
Alternacja VI aCiCC -(V)
aCuCC -(V)
aCiCCar
aCuCCar
aCCaiCan
aCCauCan
aCCaiCum
aCCauCum
iCaiCCi
iCauCCi
Alternacja VII Pojęcia
abstrakcyjne
muCaCaCa
muCaCuCa
muCaCiCa
- - imCaCaCi
imCaCuCi
imCaCiCi
Alternacja VIII saCaCaCa
saCaCuCa
saCaCiCa
- - isCaCaCi
isCaCuCi
isCaCiCi
Alternacja IX caCaCaCa
caCaCuCa
caCaCiCa
- - icCaCaCi
icCaCuCi
icCaCiCi
Alternacja X aCaCaCa
aCaCuCa
aCaCiCa
- - iCaCaCi
iCaCuCi
iCaCiCi
Alternacja XI Osoby,
zawody,
profesje
nuCCaC -(V)
nuCCuC -(V)
nuCCiC -(V)
nuCCaCar
nuCCuCar
nuCCiCar
nuCCauCan
nuCCuCan
nuCiCuCan
nuCCauCum
nuCCuCum
nuCiCuCum
inuCCuCi
inuCCuCi
inuCiCuCi
Alternacja XII muCCaC -(V)
muCCuC -(V)
muCCiC -(V)
muCCaCar
muCCuCar
muCCiCar
muCuCaCan
muCuCuCan
muCuCiCan
muCuCaCum
muCuCuCum
muCuCiCum
imuCCaCi
imuCCuCi
imuCCiCi

Morfologia Polisyntetyczna

Deklinacja
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński
Absolutyw -ar -an -um -i
Intransytyw -an -un -aran -arun -uman -in
Ergatyw -a -ara -aru -ana -uma -i
Biernik -i -ari -ani -umi
Narzędnik -ara -ura -arra -urru -anra -umra -ira -iru
Possesyw -:at -:ut -:art -:ant -:umt -:ita -:itu
Prepozycjonał -u -aru -an -um -i
Essyw -ica -icu -arica -aricu -anica -umicu -ici
Wołacz -u -aru -anu -umu - -

Czasowniki

Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński
Bezokolicznik CaCaCa
O. Pierwsza -i -in
O. Druga: -il -ail -ain -aun
O. Trzecia -sa -su -da -dai -ceun -ceum
Imperatyw aCCiC aCaCiCu
Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Żeński
Bezokolicznik CaCiCna
O. Pierwsza -ni -nu -nin
O. Druga: -nil -nul -nain
O. Trzecia -nas -nus -naun
Imperatyw aCiCiC aCiCiCu
Koniugacja III - Statyczna
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Żeński
Bezokolicznik CaCuCna
O. Pierwsza -ni -nu -nun
O. Druga: -nil -nul -naun
O. Trzecia -nus
Imperatyw aCCuC aCaCuCu

Czas Przeszły

Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński
Bezokolicznik CaCaCa
O. Pierwsza -itar -intan
O. Druga: -iltar -altar -atan -utan
O. Trzecia -astar -astur -ata -atu -actam -actum
Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Żeński
Bezokolicznik CaCiCna
O. Pierwsza -nitar -nutar -nintan
O. Druga: -niltar -nultar -natan
O. Trzecia -nastar -nustar -nactan
Koniugacja III - Statyczna
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Żeński
Bezokolicznik CaCiCna
O. Pierwsza -nutar -nuntan
O. Druga: -nultar -nutan
O. Trzecia -nustar -nuctan

Inne Części Mowy

Pismo

Osobny Artykuł.

Informacje

Qabr, Makabra - Pismo spółgłoskowe gramatyczne opracowane specjalnie dla padmarańskiego.

Alfabet

Przykłady

Protoqabr08.png

Protoqabr09.png