Polish Conlanger Relay V/Kamb etinera

Z Conlanger
< Polish Conlanger Relay V
Wersja z dnia 20:01, 26 mar 2013 autorstwa Feles muribus (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „[http://chomikuj.pl/prooffek/PCR+V Pełen tekst torcza.] : ʻutté árir phuntini en eri utténe hottettuaʼ : gaushtat huhtoen Tepperet ʻkampuntik díttiman mans...”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pełen tekst torcza.

ʻutté árir phuntini en eri utténe hottettuaʼ
gaushtat huhtoen Tepperet ʻkampuntik díttiman mansamb. kuktemaso. orkemok díttimanne bai phuntini eri maisa tírattuo maktron díttiman. hermamaso ghork bottai en uttimattuo thanro kampamb kuana saksunsa galekkon maditenni. tuphthev sen?ʼ
ʻei éta.ʼ gaushtat Kersitet ʻgalekkomot maditenni mazon lé? benak lúri en góri, chú? víros kuanni. khairok óg kuan maditékon díttiman en uttin: darne voráhereb.ʼ
gathamuk Tepperet, gavorágirek da gaitatasupetuk. gaudegiret harpers thana varmui.
gaushtat húrennebo Kersitet: ʻgagordov than. manis lúrk. dar hermab áthor.ʼ
 • -ne · sufiks negujący
 • aitatasupetom · robić/przyjmować straszną minę
 • álit · zjadać, pożerać, wchłaniać, pochłaniać
 • áthor · od razu, na miejscu, z miejsca, natychmiast
 • bai · dobrze ; właściwie, prawidłowo
 • benin, benim, erit · być
 • bottai · dzisiaj
 • da · i, a następnie
 • darne · dar + -ne
 • edeheren (edehere- edegire- gaudegire- ededure-) · kłaść
 • ei · tak
 • en · i, a jednocześnie ; a zamiast tego, a w tym czasie
 • ghors · pole, rola
 • gordun · chcieć
 • góri · tam
 • harpers · łokieć
 • hermam · odchodzić, opuszczać, zostawiać, wychodzić
 • hót (hott-) · ważny, istotny
 • huhto · poważnie
 • húrenne (uttin húrennebo) · oddech (wzdychać, westchnąć)’‘‘ ·
 • kampamb · pracownik
 • kampunten · zatrudniać, przyjmować, podejmować
 • khairon · widzieć
 • kuktem · czekać
 • lé? · co?
 • lekkon · brać
 • lúri · tutaj
 • lúrk · stąd
 • maditékon · chłostać
 • maditent · chłosta
 • maktron · podejrzewać
 • man · jak, tak jak
 • manim (mani- mansa- gamana- manse-) · iść; iść sobie
 • mansamb · wędrowiec
 • mazon · wówczas
 • orkem · zachowywać się; postępować wobec kogoś
 • óg · zaiste
 • phunti · godzina; czas
 • saksu · szybko ; wcześnie
 • thamom · siadać
 • tíran · zaczynać
 • tuphthen · uważać, sądzić, myśleć
 • utté · to o czym jest mowa
 • uttin (utti- goshta- gaushta- utte-) · mówić
 • varmú · stół
 • vírom · być pewnym, być zdecydowanym
 • voráherem (voráhere- vorágire- gavorágire- vorádure-) · mrugać

Addenda

 • díttiman · ten, o którym była mowa;
 • Kersitet · imię;
 • dar · marker imperatywu;
 • patrz negacja <zdanie główne < składnia (str. 22)
 • orzeczenie imienne <zdanie główne < składnia (str. 21)
 • tworzenie czasów oraz liczb poprzez alternację samogłoski tematycznej według tabeli ablaut (str. 1)
 • zdanie dop. Poprzez konstrukcję ACI (patrz zdanie dopełnieniowe<zdanie poboczne<składnie - str. 27)
 • koniugacje czasownika (ożywioność : nieożywioność, przechodność : nieprzechodność), str. 14
L > r - gdy występuje w sąsiedztwie z r, np.: *álir > árir
Kuan – ja
Than – on
G(a)- - marker czasu przeszłego zamierzonego; przeszłości
-en – sufiks przysłówka czasownikowego sposobu (patrz Określnik str.8-9)
-ma- - prefks trybu przypuszczającego *w zdaniu głównym pełni m.in. funkcję hortatywną bądź futurum (str. 26-27). W zd. Pobocznych patrz zdania warunkowe <zd. Pob. <składnia (str.31)
Saksun(s)a – st. Nierówny (Wyższy) przysłówka czasownikowego czasowego (patrz Określnik)
Phuntini – podmiot w part. Ponieważ czas jest niepoliczalny i abstrakcyjny.
Maisa – kiedy – wprowadza zd. Pod. Czasowe (str. 30, - odmiana man – str.10)
alekkon maditenni – otrzymać chłostę
ei éta – niech tak będzie, ok
-mo- - marker trybu warunkowego (zdania warunkowe str. 31)
Viros kuanni – wachać się [dosł. Jestem częściowo pewny]
Dar – marker trybu rozkazującego (patrz tabela czasownika, str. 14-16)


Czasowniki:

Ga-ushta-t < uttin
Kampunt-i-k < kampunten
Kukte-ma-so < kuktem
Orke-mo-k < orkem
Eri < benim, Benin, erit (odmiana str. 16-17)
Tírattuo < tíran
Herma-ma-so < hermam
Utti-ma-ttuo < uttin
Galekkon < lekkon
Galekko-mo-t < lekkon
Dar voráhere-b < voráherem
Ga-tham-u-k < thamom
g-aitatasupet-u-k < aitatasupetom
ga-gord-o-v < gordun
dar herma-b < hermam