Polish Conlanger Relay V/Razruhski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
„Phut vă eiloog ri urfuvugŏlroh.”
Si ăbotvut Tepperet vinestes: „ Soyrăgie hoku zaguvrodulsul, kanfovu pige, lais mef inhisrut, in eih gŏsiimri hoku. Namermalo izovăn hxeis. Lidbolu mef zebothŏlern, mon sane argahxef liihodbolu hxăstern. Phut vă merneh du?”
„Nih, phut.” Ӑbotvolu Kersitet. „Si vugut mef hxăstiern. Vugut mef su ken vaqul. Vel hidugninbut. Vemvi hoku ve ri attmier ies, hos od moghut mef na ies: Eih apimbut qapub.”
Tepperet pŏdmŏr, apimbut qapur, hos trivut rxanudin vapăn. Ne’armŏr kiliqu pok barahui.
Kersitet angaarbut. „Kăssalu văz. Hehni hxeis, heganuni ige.”

Słownik

 • eiloog – nieważne (forma bezrodzajowa)
 • ri – i
 • urfuvugŏlroh – czasochłonny, tracące czas (forma bezrodzajowa)
 • vă – zaimek bezrodzajowy; to
 • pughum – być; odmiana „pughum”: Plik:Pughum.png
 • si – a
 • ăbotnum – powiedzieć (odmiana jest w słowniku na Wiki)
 • vinestes – poważnie
 • soyrăgăn – przyjmować (to czasownik II grupy)
 • hoku - ja
 • zaguvrodulef – wędrowny, włóczykij
 • kanfăn -czekać
 • pige – my (rodz. męski <- nie wiem, w jakim rodzaju są poszczególne osoby w tekście, więc wszystkie zaimki osobowe są w rodzaju męskim)
 • lais – jeżeli, jeśli
 • mef - on
 • inhisum - zachowywać się (<- zwróć uwagę na odmianę [przykładowa regularna: Plik:Sfehum.png)
 • in – to, zatem
 • eih – nie
 • gŏsiimum – podejrzewać
 • namernăn – zostawiać, opuszczać
 • izovă – pole (np. uprawne)
 • hxeis – dziś
 • liidum – zostawać (uż. do strony biernej); Częściowa odmiana „liidum”(1-3 liczba pojedyncza – różnią się w rodzajach): Słownik_języka_razruhskiego#H
 • zebothŏlern – powiadamiać, powiadać, powiedzieć (komuś)
 • mon – że, iż
 • sane – mój (m)
 • argahxef – robotnik
 • liihodum – zostać, mieć wcześniej do czynienia z (podobnie jak liidum)
 • hxăstin – chłostany
 • marn – prawda (nrg.: merneh – „prawda” w omówniku)
 • du – partykuła pytająca
 • nih – tak
 • su – w
 • ken - dwa
 • vaq – miejsce
 • hidugninum vel – wahać się
 • vemum – widzieć; Częściowa odmiana „vemum”: Słownik_języka_razruhskiego#V
 • attăn – bić
 • ies –jego, go
 • hos od – a także, do tego
 • moghum – mówić
 • na – do
 • apimbut qapub – mrugać (jednym okiem <- fraza)
 • pŏdăn – siedzieć
 • apimbut qapur – mrugać oczyma
 • hos – a
 • turkum – mieć (nrg.: trivut – miał)
 • rxanude – groźny, zimny (o uczuciach)
 • vapă – twarz
 • ne’armăn – kłaść
 • kiliq – łokieć
 • pok – na
 • barah – stół
 • angaarum – wzdychać
 • ktohxum – chcieć (nrg, częściowa odmiana: Słownik_języka_razruhskiego#K
 • hehnum – iść
 • heganunum – odchodzić, opuszczać
 • ige – (szybko) teraz, już

Opis języka na Wiki: Razruhski

Słownik języka razruhskiego: Słownik języka razruhskiego

Koniugacje