Polski Conlang Relay/Nesdotir: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
[[Polski Conlang Relay]]
 
 
 
:Къӑ ыёќъ яшык ѓωц, умм шіле эке vωҏэтімӭ ќъіюр ѣчус їннэvонлій ҳэ ліюс лѹноvон.
 
:Къӑ ыёќъ яшык ѓωц, умм шіле эке vωҏэтімӭ ќъіюр ѣчус їннэvонлій ҳэ ліюс лѹноvон.
 
:Тъэ бωеш ссимеёvон ҳэ іртоќъvон эрті.
 
:Тъэ бωеш ссимеёvон ҳэ іртоќъvон эрті.
Linia 137: Linia 135:
 
:II osoba liczby mnogiej: - -у-ссоўм
 
:II osoba liczby mnogiej: - -у-ссоўм
 
:III osoba liczby mnogiej: - -л-іёўм
 
:III osoba liczby mnogiej: - -л-іёўм
 +
 +
[[Kategoria:PCR I]]

Wersja z 19:52, 21 sie 2012

Къӑ ыёќъ яшык ѓωц, умм шіле эке vωҏэтімӭ ќъіюр ѣчус їннэvонлій ҳэ ліюс лѹноvон.
Тъэ бωеш ссимеёvон ҳэ іртоќъvон эрті.
Ро ліе нэсушмӭ нэсуцvон энн лій давоvонву, зесіёў ҳаҏіёўті vωҏэліёў сωм. лій ґоруvонему.
Шій зес сωмуvонгему лѹній до сu ѕӭѓоvонгему

SŁOWNIK:

 • бωе - przysięga
 • ґор - leżenie
 • дав – stanie się (czymś), zamienienie się, zmienienie się
 • до — tak
 • ѓωт – tył
 • зес – cień
 • ѕӭѓ – bycie (w czasie teraźniejszym jest nieregularność – tematem jest „сωм”)
 • ірт – przemieszczanie się, chodzenie, „iście”
 • їнн – spotykanie
 • лѹн – kochanie (czynność)
 • нэс – mowa, język, rozmawianie, opowiadanie
 • ро — o
 • ссиме — łamanie
 • сu – jak
 • умм — pod
 • vωҏэ — drzewo
 • ҳаҏ — śmierć, umieranie
 • ҳэ – oraz, i
 • шій – ten (traktowany jak przymiotnik)
 • ѣч — las
 • ыёќъ – sto
 • эк – jeden
 • энн – że
 • эр - tam
 • яшык – rok
 • къӑ – dużo
 • тъэ – ale
 • ќъі - strzelanie

Rzeczownik:

Mamy cztery grupy rzeczowników: zakończone samogłoską, na -т; -д; -тъ, na -р; -ҏ, oraz zakończone inną spółgłoską

 • innesyw: dla I -с, II -т; -д; -тъ > ц, III -р; -ҏ > -рс; -ҏс, IV + ус
 • prepositionalius I (sytuacja statyczna): +е
 • ablatyw: +ті
 • biernik: dla I -ш, II -т; -д; -тъ > ч, III -р; -ҏ > -рш; -ҏш, IV + уш

wykonawca czynności otrzymuje końcówkę -ур, -юр

liczba mnoga jest tworzona poprzez dodanie „мӭ" do rzeczownika/przymiotnika/zaimka (przymiotniki i zaimki odmeniają się jak rzeczowniki, oraz przez rodzaje)

Odmiana przymiotnika przez rodzaje: Męski ma końcówkę -ій; -їй;

 • Rodzaj żeński tworzy się zamieniając -ій; -їй; na -ія; -їя;
 • Rodzaj nijaki tworzy się zamieniając -ій; -їй; na -іл; -їл;

CZASOWNIK:

 • Bezokolicznik: -ӭ, -ӗ
 • Supinum: -ӭй, -ӗй
 • Czas przyszło-teraźniejszy: -у; -ю
 • Czas przeszły dokonany: -о; -ё
 • Czas przeszły niedokonany: -э; -е
 • I osoba liczby pojedynczej:-м
 • II osoba liczby pojedynczej:-ч
 • III osoba liczby pojedynczej:-0
 • I osoba liczby podwójnej:-с
 • II osoba liczby podwójnej:-v
 • III osoba liczby podwójnej:-ќъ
 • I osoba liczby mnogiej:-ӥ
 • II osoba liczby mnogiej:-х
 • III osoba liczby mnogiej:-ц

Dokonaność: -ё

Tryb rozkazujący:

Dodaje się do czasów przeszłych "vе":
Czas przeszły dokonany:
-оvе; -ёvе
Czas przeszły niedokonany:
-эvе; -еvе
Tryb pytający
Tworzy się dodając do czasownika (pytanie ogólne bądź o czasownik) czy do innej części zdania (pytanie o daną część zdania) -ор (łącznik podkreśla to, że „ор” znajduje się zawsze na końcu, choć jest wymawiane jako część wyrazu, do którego został doklejony)
Tryb przypuszczający
dodaje się po liczbie po określeniu osoby -ян/ан
Tryb nieświadka
dodaje się po liczbie po określeniu osoby -vон
Strona zwrotna:
Przykleja się odpowiedni zaimek osobowy do normalnie odmienionego czasownika.

Strona bierna:

Podmiot zajmuje drugą pozycję w zdaniu, dopełnienie trzecią, a czasownik pierwszą i dodaje mu się po sufiksie czasu "ву".

Częstotliwość

Jeśli chcemy określić częstotliwość występowania danej czynności dodajemy jeden z sufiksów:
a)-рему,-эму, gdy chcemy wyrazić, że danej czynności nigdy nie wykonujemy;
b)-рсу,-эрсу, gdy chcemy wyrazić, że daną czynność wykonujemy rzadko;
c)-су,-эсу, gdy chcemy wyrazić, że daną czynność wykonujemy od czasu do czasu lub czasami;
d)-рту,-эрту gdy chcemy wyrazić, że daną czynność wykonujemy często;
e);-гему,-эм gdy chcemy wyrazić, że daną czynność zawsze wykonujemy.

sufiks negatywności – арэ


ZAIMKI

I osoba liczby pojedynczej: - мен
II osoba liczby pojedynczej: - уст
III osoba liczby pojedynczej: - лій (odmieniane jak przymiotnik)
I osoba liczby podwójnej: - менка
II osoba liczby podwójnej: - усска
III osoba liczby podwójnej: - лійка
I osoba liczby mnogiej: - менмӭ
II osoba liczby mnogiej: - уссмӭ
III osoba liczby mnogiej: - ліймӭ

zaimek dzierżawczy = zaimek osobowy + - ωў (przed sufiks liczby!)

Zaimki wskazujące:

ten - шій
tamten - шуґґан ій

Zaimki dzierżawcze jako sufiksy:

I osoba liczby pojedynczej: - -еноў
II osoba liczby pojedynczej: - -у-ссоў
III osoba liczby pojedynczej: - -л-іёў
I osoba liczby podwójnej: - -еноўка
II osoba liczby podwójnej: - -у-ссоўка
III osoba liczby podwójnej: - -л-іёўка
I osoba liczby mnogiej: - -еноўм
II osoba liczby mnogiej: - -у-ссоўм
III osoba liczby mnogiej: - -л-іёўм