Polski Conlanger Relay II/Limba lemcorumana: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
Linia 150: Linia 150:
 
*zimpurari chwilowo
 
*zimpurari chwilowo
 
*ʒi z, od
 
*ʒi z, od
 +
[[Kategoria:PCR II]]

Aktualna wersja na dzień 20:38, 21 sie 2012

Tłumaczenie

Ile urpilei aien decáse. Resurguire cu fuirie ile. Ira poseblita, cu unu şi sub ile saştirie, cando masce transparente fuire use. Ila diuca fu provocánda, i une masce şene uni coliri. Dicu ta á uni imi: Saştiu mi ilu colire fluriu. Avia flurei delicázi. Zimpe eia, pac ila nu sureia cu ili, nuşi ʒi zimpi á zimpi vidiia ilu. Ilu párasitaia ila, ta ila vilia ilu márgratu eziştu. Ila cudu icri ifáza ʒi mi, zimpurari fu unu flure.

Tablice gramatyczne

1. Deklinacja rzeczowników, przymiotników i przedimków.

2. Koniugacja czasownika na przykładzie amare. Suplement: koniugacja eşre, aire.

Wydobywanie tematu: amare > ama, t. oboczny am.

a) Ilu preşente - Czas teraźniejszy os. sg. - pl.

amare

1. eiu amu - noi amamui
2. tu amai - voi amazi
3. ilu/ila ama - li/le aman

eşre

1. som - somui
2. i - eşzi
3. is - sun

aire

1. aiu - aiemui
2. aiei - aiezi
3. aie - aien

Ilu perfieptu - Czas przeszły dokonany

1. amui - amuimui
2. amuişzi - amuizi
3. amu - amuire
1. fui - fuimui
2. fuişzi - fuizi
3. fu - fuire
1. avi - avimui
2. avişzi - avizi
3. au - avire

c) Ilu imperfieptu - Czas przeszły niedokonany

1. amaiam - amaimui
2. amaiai - amaizi
3. amaia - amaiun
1. iram - iramui
2. irai - irazi
3. ira - iran
1. aviam - aviamui
2. aviai - aviazi
3. avia - aviun

d) Ilu futuru - Czas przyszły

1. şi amare - şimui amare
2. şi amare - şizi amare
3. şi amare - şin amare

e) Ilu perfieptu cumposetu - Czas przeszły dokonany złożony

Uwaga: Jego użycie jest w zasadzie jednakowe z czasem przeszłym dokonanym prostym, różni się tylko nieznacznie nacechowaniem stylistycznym.

1. aiu amatu - aiemui amazi
2. aiei amatu - aiezi amazi
3. aie amatu - aien amazi

f) Ilu cundiçonále - Tryb przypuszczający

Uwaga: Pod wpływem słowiańskim cundiçonále przejął w łemkoromańskim rolę subiunctivu i bardzo często występuje w zdaniach celowych ze spójnikiem cu `że`.

1. amariu - amariemui
2. amariei - amariezi
3. amarie - amarien

g) Ilu emperázivu - Tryb rozkazujący

2. tu ama - voi amazi

h) Ilu plusperfieptu - Czas zaprzeszły

1. avi amatu - avimui amati
2. avişzi amatu - avizi amati
3. au amatu - avire amati

j) Ilu gerunʒu - Rzeczownik odczasownikowy

Uwaga: Odmienia się według odmiany przymiotnikowej I/II deklinacji.

amandu

k) Ilu partizipiu - Imiesłów bierny

Uwaga: Odmienia się według odmiany przymiotnikowej I/II deklinacji.

amatu

3. Odmiana zaimków.

Uwaga: Zaimki jako dopełnienie bliższe przyjmują formę przypadku zależnego.

1. os. (sg. - pl.)

N. eiu - noi
O. mi - noştri

2. os. (sg. - pl.)

N. tu - voi
O. zi - voştri

3. os. (sg. - pl.)

N. ilu/ila - ili/ile
O. ili/ile - ilur/ilar

z. zwrotny: NO. şi

Słowniczek

 • á do
 • cando gdy
 • colire m kolor
 • cu że
 • cuʒire zamknąć
 • decáʒere opaść
 • delicátu delikatny
 • diuca f dziewczyna
 • ere iść
 • eziştu tamten
 • flure m kwiat
 • fuire stać się
 • i w
 • icru m oko
 • ifáza ʒi przed
 • ime m człowiek, mężczyzna
 • márgratu pomimo
 • masca maska
 • nu nie
 • nuşi chociaż
 • pac ale
 • párasitare pasożytować
 • poseblita f możliwość
 • provocáre prowokować
 • resurgere ożyć, zmartwychwstać
 • saştire chronić
 • şene bez
 • sub pod
 • surere spotkać
 • ta i
 • transparentu f przezroczysty
 • urpilei m, pl. tantum zasłona
 • usu eşre być używanym
 • vidire widzieć
 • viliere chcieć
 • zimpe m czas
 • zimpurari chwilowo
 • ʒi z, od