Polski Conlanging Relay VI/Tezeński: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 1: Linia 1:
 
==Tekst==
 
==Tekst==
 +
  
 
:Sa, ñoror-se bewa rišef?
 
:Sa, ñoror-se bewa rišef?
Linia 16: Linia 17:
 
:Surabi, añe rēkom uman, añe iepōror ālan iw-oī,
 
:Surabi, añe rēkom uman, añe iepōror ālan iw-oī,
 
:Bewa-oī rišef.
 
:Bewa-oī rišef.
 
==Słownictwo==
 
 
* '''-āhie''' — przez
 
* '''-di''' — (tryb warunkowy)
 
* '''-lō''' — do
 
* '''-ña''' — być (czymś)
 
* '''-oī''' — w
 
* '''-ro''' — (tryb warunkowy)
 
* '''-se''' — (tryb spekulatywny)
 
 
 
* '''ahān''' — chociaż
 
* '''ajalair''' — maska
 
* '''allohōr''' — kłamstwo
 
* '''alme''' — oni
 
* '''alōri''' — trochę
 
* '''añe''' — (partykuła podrzędna)
 
* '''āl''' — my (ja i ty)
 
* '''bewa''' — strona
 
* '''čab''' — każdy, wszyscy
 
* '''cirinta''' — rzeczywisty
 
* '''durikief''' — ukrywać
 
* '''ebwiel''' — wpuszczać
 
* '''ew''' — ty
 
* '''ieōw''' — pogrzebać
 
* '''iepōr''' — czekać
 
* '''ierau''' — zaprzeczać
 
* '''ili''' — to
 
* '''iw''' — tamto
 
* '''mieri''' — widzieć (grupa '''2c''')
 
* '''ñora''' — być, istnieć
 
* '''onier''' — móc
 
* '''orō''' — prawda (grupa '''3''')
 
* '''pīcom''' — serce
 
* '''piē''' — powiedzieć
 
* '''piwie''' — znaleźć
 
* '''rēk''' — czuć
 
* '''rišef''' — inny
 
* '''sa''' — co
 
* '''sirra''' — (emfatyczne)
 
* '''solma''' — aby
 
* '''surabi''' — ciepło (grupa '''4''')
 
* '''šilore''' — powód
 
* '''torran''' — niewyraźny
 
* '''um''' — to
 
* '''urlauh''' — mylić się
 
* '''walhor''' — nikt
 
* '''wašē''' — nigdy
 
 
Jeśli nie podano inaczej, rzeczowniki i czasowniki należą do grup '''1''', '''2a''' i '''2b''' w zależności od zakończenia wyrazu.
 
  
 
==Gramatyka==
 
==Gramatyka==
 
===Rzeczowniki===
 
===Rzeczowniki===
{| class=wikitable style="text-align:center;"
+
{| class="wikitable" style="text-align:center;"  
!Grupa !!1 !!2a !!2b !!3 !!4
+
! Grupa
|-
+
! 1
!N.sg
+
! 2a
| - ||- ||- ||- ||-i
+
! 2b
|-
+
! 3
!G.sg
+
! 4
| -or ||-r ¹ ||-r ||-ōr ||-ir
+
|-  
|-
+
! N.sg
!A.sg
+
| -
| -an ||-n ² ||-n ||-ān ||-in
+
| -
|-
+
| -
!N.pl
+
| -
| -e ||~ē ||-e ||-ē ||-e †
+
| -i
|-
+
|-  
!G.pl
+
! G.sg
| -ur ||~ūr ||-ur ||-ūr ||-ur †
+
| -or
|-
+
| -r ¹
!A.pl
+
| -r
| -an ||~ān ||-an ||-ān ||-an †  
+
| -ōr
 +
| -ir
 +
|-  
 +
! A.sg
 +
| -an
 +
| -n ²
 +
| -n
 +
| -ān
 +
| -in
 +
|-  
 +
! N.pl
 +
| -e
 +
| ~ē
 +
| -e
 +
| -ē
 +
| -e †
 +
|-  
 +
! G.pl
 +
| -ur
 +
| ~ūr
 +
| -ur
 +
| -ūr
 +
| -ur †
 +
|-  
 +
! A.pl
 +
| -an
 +
| ~ān
 +
| -an
 +
| -ān
 +
| -an †
 
|}
 
|}
  
Linia 113: Linia 92:
  
 
===Czasowniki===
 
===Czasowniki===
{| class=wikitable style="text-align:center;"
+
{| class="wikitable" style="text-align:center;"  
!Grupa !!1 !!2a !!2b !!2c !!3
+
! Grupa
|-
+
! 1
!1sg  
+
! 2a
| -an ||colspan=3|-n ||-ān
+
! 2b
|-
+
! 2c
!2sg  
+
! 3
| -um ||~ūm⁴ ||-um ||~um † ||-ūm
+
|-  
|-
+
! 1sg
!3sg a.  
+
| -an
| -al ||colspan=3|-l ||-āl
+
| colspan="3" | -n
|-
+
| -ān
!3sg i.  
+
|-  
| -or ||colspan=3|-r ||-ōr
+
! 2sg
|-
+
| -um
!1pl in.  
+
| ~ūm⁴
| -om ||colspan=3|-m ||-ōm
+
| -um
|-
+
| ~um †
!1pl ex.  
+
| -ūm
| -ōm ||~iem² ||-im ||~aim † ||-ōm
+
|-  
|-
+
! 3sg a.
!2pl  
+
| -al
| -if¹ ||colspan=3|-f ||-çif
+
| colspan="3" | -l
|-
+
| -āl
!3pl a.  
+
|-  
| -ī¹ ||~iē ||-ī ||~āi † ||-çī
+
! 3sg i.
|-
+
| -or
!3pl i.  
+
| colspan="3" | -r
| -ū ||~³ ||~iē ||~ī ||-ū
+
| -ōr
|-
+
|-  
!impers.  
+
! 1pl in.
| -ief ||~ief² ||-af ||~af † ||-iēf  
+
| -om
 +
| colspan="3" | -m
 +
| -ōm
 +
|-  
 +
! 1pl ex.
 +
| -ōm
 +
| ~iem²
 +
| -im
 +
| ~aim †
 +
| -ōm
 +
|-  
 +
! 2pl
 +
| -if¹
 +
| colspan="3" | -f
 +
| -çif
 +
|-  
 +
! 3pl a.
 +
| -ī¹
 +
| ~iē
 +
| -ī
 +
| ~āi †
 +
| -çī
 +
|-  
 +
! 3pl i.
 +
|
 +
| ~³
 +
| ~iē
 +
| ~ī
 +
| -ū
 +
|-  
 +
! impers.
 +
| -ief
 +
| ~ief²
 +
| -af
 +
| ~af †
 +
| -iēf
 
|}
 
|}
  

Wersja z 15:23, 14 sie 2013

Tekst

Sa, ñoror-se bewa rišef?
Allohōre ili čab, añe ieraum āl čab.
Sa, onierom-se ieōw alman?
Ili piēm-di wašē: urlauhom sirra āl!
Sa, piwiem-se silorē čab
Solma rēkom cirintan? Añe durikiefor iw-oī,
Bewa-oī rišef.
Mieril walhor,
Mieril ajalair-āhie,​
Ahān onieror torran-ña alōri um,
Orō iw, añe ñoror pīcom-oī ewor.
Ili ebwielum-ro uman, surabi cirinta,​
Surabi, añe rēkom uman, añe iepōror ālan iw-oī,
Bewa-oī rišef.

Gramatyka

Rzeczowniki

Grupa 1 2a 2b 3 4
N.sg - - - - -i
G.sg -or -r ¹ -r -ōr -ir
A.sg -an -n ² -n -ān -in
N.pl -e -e -e †
G.pl -ur ~ūr -ur -ūr -ur †
A.pl -an ~ān -an -ān -an †

Grupa 1 – wyrazy zakończone spółgłoską

Grupa 2a – wyrazy zakończone monoftongiem

¹) przed -r samogłoski a ā e ē przechodzą w o ō u ū
²) przed -n samogłoski e ē i ī u ū przechodzą w a ā e ē o ō
W liczbie mnogiej samogłoska jest zastępowana przez końcówkę.

Grupa 2b – wyrazy zakończone dyftongiem

W G.pl au āu zmieniają się w āur āūr.

Grupa 3

Samogłoska jest skracana przed końcówką.

Grupa 4

†) Zachodzi mutacja:
  • m n → ñ
  • p t f → č
  • s → š
  • b d w → r (między samogłoskami), š (wszędzie indziej)

Czasowniki

Grupa 1 2a 2b 2c 3
1sg -an -n -ān
2sg -um ~ūm⁴ -um ~um † -ūm
3sg a. -al -l -āl
3sg i. -or -r -ōr
1pl in. -om -m -ōm
1pl ex. -ōm ~iem² -im ~aim † -ōm
2pl -if¹ -f -çif
3pl a. -ī¹ ~iē ~āi † -çī
3pl i. ~iē
impers. -ief ~ief² -af ~af † -iēf

Grupa 1 – wyrazy zakończone spółgłoską

¹) h k zmieniają się w c j

Grupa 2a – wyrazy zakończone samogłoską oprócz ie iē

²) długie samogłoski i dyftongi dają ~iēm ~iēf
³) wydłużenie samogłosek; a ā e ē zmieniają się w o ō u ū
⁴) ai au zmieniają się natomiast w aium āum
przed -r -m samogłoski a ā e ē przechodzą w o ō u ū
przed -n -l samogłoski e ē i ī u ū przechodzą w a ā e ē o ō

Grupa 2b – wyrazy zakończone ie iē

Grupa 2c

†) Zachodzi mutacja:
  • m n → ñ
  • p t f → č
  • s → š
  • b d w → r (między samogłoskami), š (wszędzie indziej)

Grupa 3

Samogłoska jest skracana przed końcówką.