Projekt tłumaczeniowy Canisa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 49: Linia 49:
 
|-
 
|-
 
!{{tt|roterski|Drukarz}}
 
!{{tt|roterski|Drukarz}}
|''Na påčåťku sťařil Bōź nebe a zemi.''
+
|''Na zacåťťavi sťařiľ Bōź nebe a zemi.''
 
|-
 
|-
 
!{{tt|syryjski|tqr}}
 
!{{tt|syryjski|tqr}}

Wersja z 20:20, 6 maj 2014

        Projekt tłumaczeniowy Canisa to projekt na Polskim Forum Językotwórców, polegający zasadniczo na tłumaczeniu jednego wersu Biblii na miesiąc i na możliwie dokładnym objaśnieniu tłumaczonego wersu pod kątem językoznawczym, w szczególności opisując morfologię, składnię i leksykologię.
        Projekt największą aktywność przeżył na początku. Później z tym było różnie, ale wydawał się całkowicie nie zamierać, w dużej części dzięki Toivo.

Rdz 1:1

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
? sfluk dðɲɔ̃ʔɔ̃ɕq gɣɛxcl.
? Nápibă Bogu ovu žanásu a ovă zéjă sórus./Напибэ Богъ овъ жанатъ а овэ зёіэ тöрут.
? Paçdadavi crat necepy hun gaýa Ergo.
ahtialański Буду дља АѲОS sімӓвsтаран нарт sє љан.
altu Altù lanêm Eman na vaariya á henon sa karu.
arduński Si gen gi Meror menget yolis zo haraf.
anāril Tuhīya Tūa qammui awsūn alauna-tai.
arbastysjki Em e'atis Deus crôfusíos napsôal á cedfa
ayu Αγιανο έον νευ καλια κατλα τα ι κυνα.
burgundzki Scandu, uchseimet Wiros Diwos nimisan dananpi.
"bezimienny nublang" Çal araanolin Deus tazölam saançal ek gətraa.
litelicki Gilthon ar Endor Enovil lendae-mettë en ëtîr.
"niemiecka mera" Ferahrzick ngitzefv anße Pfasei iet 'ße Räsie lich Rüfv.
nowantyjski Ig grâ is Dyw i nyncebd calu e terr.
roterski Na zacåťťavi sťařiľ Bōź nebe a zemi.
syryjski εν αρχε, κτιζισε τον ουρανον και την γην ον θεοσ.
szybski In tana beginnegga, God tana himenam toch erton makde.
wargerski Üräpö Uje pasalittosu oihusu oto kel.
wigierski Algeana lovi Ilmes siñies ja ardes.
xinóx Ontoosyxix’ewan tó faatána xipaa toom táátys.
zachodniojalański Thuśotatu muthiśe Âtheta hateteu śi nereteu.

Rdz 1:2

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
? gɣãdʁ sqfɛʊ̥kt slənk; ɲcɛl vluə̥s ʃplux, dðɲiə̥ʒ kθild vlux
arduński Zo haraf shekumazus zo shadayas: maroyapi set gor dagushazu nigar zo Meror Angos bisket gor dadiman.
burgundzki Itu do api tuchtimes wostospi; intis gurmonis uchs dreci duvni, api initu anamu Wiri Diwi uchs niruis.
etiński gagepput terani ilónerín reigúm bundmar // virri benat bund didhennón bésoimmar enit er supetoi zábenni fennakha [benikesh] vorant enik nidárekesh útar ilóneria er fennai
litelicki Iluve ar waestë Endor igilae – ari nador duinë isendas kanor igilae, ca ari duinë Andith-Enovil mayae.
"niemiecka mera" Zünefv warei 'ße Mahrzidt iet lich Zuhn anße Räsie: Zünefv uwich lich Chöter Örbehsbeißes Teißeies, iet ülzefv uwich Teißei lich Rüfvzien Saggel.
nowantyjski Ig hiew es derr awd gwoid e dawsys ryfta. Ig ier is myrg sufr abymm e lywaw sy Dyws suwl sufr abas.
roterski Avsak byla zemöj nöpåřåďťam a divåčinou; tma byla nad přapastü, a Duch Båzü vznåsöl se nad uåďami.
szybski Soch erta geskaplosta tomach was, änd mürgeta up dopts flache was. Änd Gods sewala up dopts waterus flat.
wargerski Kel pasetailerosu nojokkitumi oto sätä. Emmnisi pasetailerosu kii palussitumi aihapitillitumi u Ujevoti päsemingürösü aihasu.
"bezimienny nublang" Gətraa dan kÿçhim utöşanna ek tiluun: daröş kÿçhim nina kitorÿolin legin travÿoçak a Deusaan kvörtamhim nina travÿoçaklin
wigierski Arde tais eujargetenis ja tusge vil; tumeñ syveñen ylna vil, ja Xenge Ilmeata vedejen ylna yljexeli.

Rdz 1:3

Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość.


arduński Zo Meror gisat: Lamash jey se! Zo lamash geset.
litelicki Ar Enovil nithas-mettë „Ithîl luthîs-igilaen!”. Ar ithîl igilae.
nowantyjski E difî is Dyw: «Hi es lumm!» e isdydî lumm habd.
roterski I rökl Bōź: Budiz söťľa! A nastaľa söťľa.
szybski Godsuch sagde: “Bo locht!” Änd locht bekam.
wargerski U Uje päsekäksärösü: Emm ärö jaatalittsut ulli - emm ulli jaatalittsut.
wigierski Ilmes tais sani: volje valgis! Ja cause valgies.

Rdz 1:4

Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
litelicki Ar ithîl iris Enovil tirithae. Canbar mandar ithîl ar kanor Enovil lendae-mettë.
nowantyjski E gwyddî is Dyw, py hwiss es lumm bon, e gawalâ ill lumm aw myrgu.
roterski A uidöl Bōź söťľa, zö byľa ďabröu; i jaddölil Bōź söťľa jad tmy.
szybski Godsuch locht sah, hes god wer, änd God to mürgeti fram tamme lochte skar.
wargerski U Uje pasamorosu ulliusu köö pasetailerosu noralutii. U Uje pasalittosu jooha ullimi u tehtenisimi.
wigierski Nagi tais Ilmes valgies leaven volves; tegi tais Ilmes valgiena ja tumeñen valna eries.

Rdz 1:5

I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.
litelicki Ar ithîl Enovil aimae adar, ca kanor aimae. Ar kanîr igilae, ar elentar, an-adar.
nowantyjski Ig galwŷ ill ys lumm es 'eir e dys myrgu es nobd; ig hwî hy andanas heiras gwesb e der awsîg habd.
roterski A påjmeňaval Bōź söťľa dňam, a tmu nazval ňacü. I byl uecör, a svütånü, dön prvnü.
szybski Goduch tat locht dagam änd to mürgeton nachte namde, änd evandam kam, morganamuch kam, tana fürsta dagam.
wigierski Nimite tais Ilmes valgies dienan, tumeñs tais yina nimite; ja tuli paiva, ja tuli ilda, eliuma diena.

Rdz 1:6

A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!»
wigierski Sintai sani Ilmes: volje eretus, vedejin cexen, eretai tais vedeis vedeidis.


Rdz 1:7

Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało,
wigierski Tegi tais Ilmes eretuos; myis eretoi alna volvin vedeina valna ja eretoi ylna volvin vedeina valna eries tegi; ja sui tavasti.

Rdz 1:8

Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.
wigierski Nimite tais Ilmes eretuos seana. Ja tuli ilda, ja tuli paiva, taumes diena.

Rdz 1:9

A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało,
wigierski Sani tais Ilmes: kerajes seajen alna volvei vedei yitenne kautanne, nagitajes tais kiva kauta; ja nai tavasti.

Rdz 1:10

Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre,
wigierski Nimite tais Ilmes kivas kautas arden, keratuos tais vedeida meren.

Rdz 1:11

rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się tak.
wigierski Nagi tais Ilmes ses xyven volves. Sintai sani Ilmes: synnai arde tarnea, virlieta, siemea eadavea, ja puvea, kauseata teivea, synnoisen mirna, kei siemesen eana arden voleñce; ja nai tavasti.

Rdz 1:12

Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
wigierski Synne tais arde tarnea, virlieta, siemea eadavea, synnoisen mirna, ja puvea, kauseata teivea, keana ei siemesen, synnoisen mirna; nagi tais Ilmes ses xyven volves.

Rdz 1:13

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.
ahtialański Sє віру нєsт sє дар - љурі хакъарт фу ізна чату. (2011)
Sєт віру арт нєsт sє дар - sу чату фу ізна. (2013)
wigierski Ja tuli ilda, ja tuli paiva, kolmes diena.

Teksty według języków (co najmniej trzy wersy)

arduński

1Si gen gi Meror menget yolis zo haraf. 2Zo haraf shekumazus zo shadayas: maroyapi set gor dagushazu nigar zo Meror Angos bisket gor dadiman. 3Zo Meror gisat: Lamash jey se! Zo lamash geset.

litelicki

1Gilthon ar Endor Enovil lendae-mettë en ëtîr. 2Iluve ar waestë Endor igilae – ari nador duinë isendas kanor igilae, ca ari duinë Andith-Enovil mayae. 3Ar Enovil nithas-mettë „Ithîl luthîs-igilaen!”. Ar ithîl igilae. 4Ar ithîl iris Enovil tirithae. Canbar mandar ithîl ar kanor Enovil lendae-mettë. 5Ar ithîl Eno vil aimae adar, ca kanor aimae. Ar kanîr igilae, ar elentar, an-adar.

nowantyjski

1Ig grâ is Dyw i nyncebd calu e terr. 2Ig hiew es derr awd gwoid e dawsys ryfta. Ig ier is myrg sufr abymm e lywaw sy Dyws suwl sufr abas. 3E difî is Dyw: «Hi es lumm!» e isdydî lumm habd. 4E gwyddî is Dyw, py hwiss es lumm bon, e gawalâ ill lumm aw myrgu. 5Ig galwŷ ill ys lumm es 'eir e dys myrgu es nobd; ig hwî hy andanas heiras gwesb e der awsîg habd.

roterski

1Na påčåťku sťařil Bōź nebe a zemi. 2Avsak byla zemöj nöpåřåďťam a divåčinou; tma byla nad přapastü, a Duch Båzü vznåsöl se nad uåďami. 3I rökl Bōź: Budiz söťľa! A nastaľa söťľa. 4A uidöl Bōź söťľa, zö byľa ďabröu; i jaddölil Bōź söťľa jad tmy. 5A påjmeňaval Bōź söťľa dňam, a tmu nazval ňacü. I byl uecör, a svütånü, dön prvnü.

szybski

1In tana beginnegga, God tana himenam toch erton makde. 2Soch erta geskaplosta tomach was, änd mürgeta up dopts flache was. Änd Gods sewala up dopts waterus flat. 3Godsuch sagde: “Bo locht!” Änd locht bekam. 4Godsuch locht sah, hes god wer, änd God to mürgeti fram tamme lochte skar. 5Goduch tat locht dagam änd to mürgeton nachte namde, änd evandam kam, morganamuch kam, tana fürsta dagam.

wargerski

1Üräpö Uje pasalittosu oihusu oto kel. 2Kel pasetailerosu nojokkitumi oto sätä. Emmnisi pasetailerosu kii palussitumi aihapitillitumi u Ujevoti päsemingürösü aihasu. 3U Uje päsekäksärösü: Emm ärö jaatalittsut ulli - emm ulli jaatalittsut. 4U Uje pasamorosu ulliusu köö pasetailerosu noralutii. U Uje pasalittosu jooha ullimi u tehtenisimi.

wigierski

1Algeana lovi Ilmes siñies ja ardes. 2Arde tais eujargetenis ja tusge vil; tumeñ syveñen ylna vil, ja Xenge Ilmeata vedejen ylna yljexeli. 3Ilmes tais sani: volje valgis! Ja cause valgies. 4Nagi tais Ilmes valgies leaven volves; tegi tais Ilmes valgiena ja tumeñen valna eries. 5Nimite tais Ilmes valgies dienan, tumeñs tais yina nimite; ja tuli paiva, ja tuli ilda, eliuma diena. 6Sintai sani Ilmes: volje eretus, vedejin cexen, eretai tais vedeis vedeidis. 7Tegi tais Ilmes eretuos; myis eretoi alna volvin vedeina valna ja eretoi ylna volvin vedeina valna eries tegi; ja sui tavasti. 8Nimite tais Ilmes eretuos seana. Ja tuli ilda, ja tuli paiva, taumes diena. 9Sani tais Ilmes: kerajes seajen alna volvei vedei yitenne kautanne, nagitajes tais kiva kauta; ja nai tavasti. 10Nimite tais Ilmes kivas kautas arden, keratuos tais vedeida meren. 11Nagi tais Ilmes ses xyven volves. Sintai sani Ilmes: synnai arde tarnea, virlieta, siemea eadavea, ja puvea, kauseata teivea, synnoisen mirna, kei siemesen eana arden voleñce; ja nai tavasti. 12Synne tais arde tarnea, virlieta, siemea eadavea, synnoisen mirna, ja puvea, kauseata teivea, keana ei siemesen, synnoisen mirna; nagi tais Ilmes ses xyven volves. 13Ja tuli ilda, ja tuli paiva, kolmes diena.