Słownik:Ërütat: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 99: Linia 99:
 
| 42 || człowiek || çeze || ညစ || [[Plik:Hımı.er.png]] ||  
 
| 42 || człowiek || çeze || ညစ || [[Plik:Hımı.er.png]] ||  
 
|-
 
|-
| 43 || myśl || dapu || --- || [[Plik:Hımı.er.png]] || pochodzenia kaalpaskiego
+
| 43 || myśl || dapu || ဓယ်ပု || [[Plik:Hımı.er.png]] || pochodzenia kaalpaskiego
 
|-
 
|-
 
| 44 || powinność || rağor || ဝယ်ခော်ဝ် || [[Plik:Hımı.er.png]] ||  
 
| 44 || powinność || rağor || ဝယ်ခော်ဝ် || [[Plik:Hımı.er.png]] ||  

Wersja z 17:27, 4 sty 2020


Słownik języka ərütat (Ërütatbılıs) zawiera tylko i wyłącznie rzeczowniki oraz nieodmienne części mowy. Należy go interpretować na wiele sposobów, gdyż erutat z założenia może rozumieć słowa na wiele sposobów. Przykładowo: słowo „słownik” może być tłumaczone jako – bılıs, ale także możliwe jest tworzenie nieskończonych synonimów i ogromną ilość złożeń (np. tesebikiq - encyklopedia słów itp.) Słowa mogą mieć także wiele znaczeń, np. uş obok podstawowego znaczenia (woda) może oznaczać także mycie, picie wody, pływanie lub wylewanie czegoś (mimo, że każde z tych pojęć ma swoje podstawowe tłumaczenie).

Od każdego rzeczownika w erutacie można utworzyć przysłówek, przymiotnik i czasownik (w stronie czynnej, biernej i zwrotnej). Słowa zachowujące się nieregularnie (doklejające inne samogłoski w końcówkach, zaprzeczając tym zasadom deklinacji i koniugacji, na ogół mające „ə” w ostatniej sylabie) będą miały podane w nawiasie litery, które w ich przypadku dodaje się przy odmianach.


L.p. Polski Ërütat (łac.) Ërütat (bir.) Ërütat (ərü.) Uwagi
1 pies kırö ကိဝော့ Plik:Kirö.er.png Pochodzenia kaalpaskiego
2 śliwka tinë တိနေ Plik:Tinə.er.png
3 woda အုသ် Plik:Uş.er.png
4 góra vüd ထူးဓ် Plik:Vüd.er.png
5 ser ဈေ Plik:Xə.er.png
6 jedzenie glö ဂှော့ Plik:Glö.er.png
7 jabłko klö ကှော့ Plik:Klö.er.png
8 picie liyoka လိရော်ကယ် Plik:Liyoke.er.png
9 jutro äm အမ် Plik:Am.er.png Pochodzenia kaalpaskiego
10 sklep logr လော်ဂ်ြ Plik:Logr.er.png
11 temat erekäk အဝကက် Plik:Arakak.er.png
12 uniwersalność porö ပော်ဝော့ Plik:Porö.er.png
13 mapa viçiq ထိညိဂ် Plik:Viçiq.er.png -i deklinacja
14 świat öplüq အော့ပ္လူးဂ် Plik:Öplüq.er.png -ü deklinacja
15 i he` ဟ၍ Plik:Ha-.er.png spójnik
16 region meşe မသ Plik:Maşa.er.png
17 początek lakyer လယ်ကျယ်ဝ် Plik:Lekyer.er.png
18 dawanie vop ထော်ပ် Plik:Vop.er.png
19 kraj hımı ဟီးမီး Plik:Hımı.er.png -ı deklinacja
20 jeden häh ဟဟ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
21 dwa ere အဝ Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
22 trzy pot ပော်တ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
23 cztery lov လော်ထ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
24 pięć esok အဇော်က် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
25 sześć esokhäh အဇော်ကှဟ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
26 siedem esokere အဇော်ကဝ Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
27 osiem esokopot အဇော်ကော်ပော်တ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
28 dziewięć esoklov အဇော်က္လော်ထ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
29 dziesięć ereğesok အဝခဇော်က် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
30 żal öqülrim အော်ဂုလြိမ Plik:Hımı.er.png
31 śmiech dodve ဓော်ဓွ Plik:Hımı.er.png dk. bör
32 ziarno qorox ဂော်ဝော်ဈ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
33 który beläd ဘလဓ် Plik:Hımı.er.png
34 chęć neta နတေ Plik:Hımı.er.png
35 przetrwanie rleväz̧ ဝ္လထစ် Plik:Hımı.er.png
36 wyciąganie vuyise ထုရိဇ Plik:Hımı.er.png
37 wór ograpes အော်ဂြယ်ပယ်ဇ် Plik:Hımı.er.png
38 kiedy melop မလော်ပ် Plik:Hımı.er.png
39 koń hoş ဟော်သ် Plik:Hımı.er.png -o deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego
40 złodziej z̧upik ဆုပိက် Plik:Hımı.er.png
41 to ပူး Plik:Hımı.er.png zaimek
42 człowiek çeze ညစ Plik:Hımı.er.png
43 myśl dapu ဓယ်ပု Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
44 powinność rağor ဝယ်ခော်ဝ် Plik:Hımı.er.png
45 zagłada qrapov ဂြယ်ပော်ထ် Plik:Hımı.er.png
46 niedawność nëpah နေပေဟ် Plik:Hımı.er.png
47 odchodzenie voläf ထော်လဖ် Plik:Hımı.er.png przedrostek bör- w cz.prze.dk.
48 ponieważ şote` သော်တ၍ Plik:Hımı.er.png
49 już ümë အူးမေ Plik:Hımı.er.png
50 wiedza ödöxö ော့ဓော့ဈော့ Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego
51 koniec şöqe သော့ဂ Plik:Hımı.er.png
52 pustka viripo ထိဝိပော် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
53 płaskowyż ösröqë အော့ဇြော့ဂေ Plik:Hımı.er.png
54 nie mas မေဇ် Plik:Hımı.er.png
55 nie (negacja) -(e)çe -(ယ်)ညယ် Plik:Hımı.er.png
56 powiększanie bebloç ဘဘ္လော်ည် Plik:Hımı.er.png
57 nikt çevole ညထော်လ Plik:Hımı.er.png
58 poród hüyab ဟူးရေဘ် Plik:Hımı.er.png także: pokredab (nowe życie)
59 ratunek poviye ပော်ထိရ Plik:Hımı.er.png
60 nowość pokra ပော်ကြယ် Plik:Hımı.er.png dk. kam
61 życie däb ဓဘ် Plik:Hımı.er.png
62 liczba kröz̧ ကြော့ဆ် Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
63 system önıgıd အော့နီးဂီးဓ် Plik:Hımı.er.png
64 koniec tılaq တီးလေခ် Plik:Hımı.er.png
65 zaraz dös ဓော့ဇ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
66 encyklopedia xıtas ဈီးတေဇ် Plik:Hımı.er.png również ipödöxö (książka wiedzy)
67 książka ip အိပ် Plik:Hımı.er.png -i deklinacja
68 ziemia, teren brötit ဘြော့တိတ် Plik:Hımı.er.png
69 glöredäç kuchnia ဂ္လော့ဝဓည် Plik:Hımı.er.png
70 znoszenie jajka ölepe အော့လပ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego, również ölapasva
71 jajo sve ဇွ Plik:Hımı.er.png
72 kryształ zürüt စူးဝူးတ် Plik:Hımı.er.png
73 kura şerle သဝ္လ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
74 kogut şerhe သဝှ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
75 błogosławieństwo döşeräv ဓော့သဝထ် Plik:Hımı.er.png dk. kam
76 Bóg Döş ဓော့သ် Plik:Hımı.er.png
77 łaska eräv အဝထ် Plik:Hımı.er.png
78 zdrowie çepäk ညပက် Plik:Hımı.er.png
79 szczęście khëraz ကှေဝေစ် Plik:Hımı.er.png
80 cud reşli ဝသ္လိ Plik:Hımı.er.png również: spełnienie marzeń
81 życzenie ülaga အူးလယ်ဂယ် Plik:Hımı.er.png
82 gęś nyel နျယ်လ် Plik:Hımı.er.png
83 wróg ekıd အကီးဓ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
84 karmić vad ထေဓ် Plik:Hımı.er.png
85 też egre အဂြ Plik:Hımı.er.png
86 coś qaqer ဂယ်ဂဝ် Plik:Hımı.er.png
87 pisanie dörak ဓော့ဝေက် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
88 chęć eko အကော် Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
89 wielkość rüd ဝူးဓ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
90 koń üglıs အူးဂ္လီးဇ် Plik:Hımı.er.png
91 żyrafa rüdüglıs ဝူးဓူးဂ္လီးဇ် Plik:Hımı.er.png
92 prędkość dipi ဓိပိ Plik:Hımı.er.png -i deklinacja; pochodzenia kaalpaskiego
93 rodzina makra မယ်ကဝယ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego (kaa. merke)
94 występowanie acü ယ်ယူး Plik:Hımı.er.png także: życie, zamieszkiwanie
95 ssak këkömuse ကေကော့မုဇ Plik:Hımı.er.png
96 kot srın ဇြီးန် Plik:Hımı.er.png
97 gepard dipisrın ဓိပိဇြီးန Plik:Hımı.er.png
98 gatunek börlö ဘော့ဝ္လော့ Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
99 polowanie kıvla ကီးထ္လယ် Plik:Hımı.er.png
100 zwierzę dab ဓေဘ် Plik:Hımı.er.png
101 mróz cub ယုဘ် Plik:Hımı.er.png -u deklinacja
102 ląd, wyspa koşor ကော်သော်ဝ် Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
103 róg edum အဓုမ် Plik:Hımı.er.png także: poroże
104 między innymi qihit ဂိဟိတ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
105 tundra cububrötit ယုဘုဘြော့တိတ် Plik:Hımı.er.png
106 odległość rad ဝေဓ် Plik:Hımı.er.png
107 północ reluş ဝလုသ် Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
108 południe meruş မဝုသ် Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
109 wschód vosuş ထော်ဇုသ် Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
110 zachód lapuş လယ်ပုသ် Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
111 na przykład podenre ပော်ဓနြ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
112 dzicz kipo ကိပော် Plik:Hımı.er.png
113 gigant hötö ဟော့တော့ Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
114 poszukiwanie pazaçi ပယ်စယ်ညိ Plik:Hımı.er.png
115 rozmowa rakı ဝယ်ကီး Plik:Hımı.er.png dk. bör
116 kolor niebieski nög နော့ဂ် Plik:Hımı.er.png
117 ptak öplë အော့ပ္လေ Plik:Hımı.er.png
118 błękit lömek လော့မယ်က် Plik:Hımı.er.png
119 teraz sap ဇေပ် Plik:Hımı.er.png sëpah - na początku
120 chaos köşli ကော့သ္လိ Plik:Hımı.er.png
121 mysz şünük သူးနူးက် Plik:Hımı.er.png
122 (dwór) przestrzeń otwarta sala ဇယ်လယ် Plik:Hımı.er.png
123 mrok ësas အေဇေဇ် Plik:Hımı.er.png
124 flaga böle ဘော့လ Plik:Hımı.er.png
125 herb qali ဂယ်လိ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
126 biały yäl ရလ် Plik:Hımı.er.png dk. mət
127 tło edeteve အဓထတ Plik:Hımı.er.png
128 skrajność opräq- အော်ပြဂ်- Plik:Hımı.er.png przedrostek
129 unitarność uluhehehımı အုလုဟဟဟီးမီး Plik:Hımı.er.png
130 cesarz çoq ညော်ဂ် Plik:Hımı.er.png
131 brak urän အုဝန် Plik:Hımı.er.png
132 prostota mleke မ္လက Plik:Hımı.er.png
133 obejmowany obszar kimyo ကိမျော် Plik:Hımı.er.png
134 przede wszystkim uprada အုပြယ်ဓယ် Plik:Hımı.er.png
135 część uke အုက Plik:Hımı.er.png -u deklinacja
136 wysokość enemiqo အနမိဂော် Plik:Hımı.er.png
137 tajga zarel စယ်ဝယ်လ် Plik:Hımı.er.png
138 środek tosor တော်ဇော်ဝ် Plik:Hımı.er.png
139 Kyongea Plezyimö ပ္လစျိမော့ Plik:Hımı.er.png
140 teren şëraq သေဝေဂ် Plik:Hımı.er.png
141 lokalizacja ödül အော့ဓူးလ် Plik:Hımı.er.png -ü deklinacja
142 oprócz üdü အူးဓူး Plik:Hımı.er.png
143 okolica nërënë နေဝေနေ Plik:Hımı.er.png
144 stolica puğuğu ပုခုခု Plik:Hımı.er.png
145 słabość nikre နိကြ Plik:Hımı.er.png
146 infrastruktura demuinrepegarö ဓမုရိနြပဂယ်ဝော့ Plik:Hımı.er.png
147 miasto voyo ထော်ရော် Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
148 głównie unyalü အုနျယ်လူး Plik:Hımı.er.png
149 powód bräk ဘြက် Plik:Hımı.er.png
150 rozwój nonyip နော်နျိပ် Plik:Hımı.er.png -i deklinacja, dk. şvi
151 administracja mik မိက် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
152 zaludnienie plemü ပ္လမူး Plik:Hımı.er.png
153 maleństwo bäbr ဘဘြ Plik:Hımı.er.png
154 bardzo ükük- အူးကူးက်- Plik:Hımı.er.png przedrostek
155 powitanie häq ဟဂ် Plik:Hımı.er.png dk. şvi
156 tworzenie vıç ထီးည် Plik:Hımı.er.png
157 język gölı ဂော့လီး Plik:Hımı.er.png
158 wolnosc lez̧ လယ်ဆ် Plik:Hımı.er.png
159 mienie e Plik:Hımı.er.png nieregularny - czasownik - ohro z o-deklinacja
160 artykuł xıp ဈီးပ် Plik:Hımı.er.png
161 grafika hederas ဟဓဝေဇ် Plik:Hımı.er.png
162 rozświetlenie uphemäd အုပှမဓ် Plik:Hımı.er.png
163 światło emäd အမဓ် Plik:Hımı.er.png
164 serdeczność mürüne မူးဝူးန Plik:Hımı.er.png
165 imię ဂီး Plik:Hımı.er.png ı-deklinacja
166 czyli sede` ဇဓ၍ Plik:Hımı.er.png
167 wykonawca -yik -ရိက် Plik:Hımı.er.png
168 opracowanie nyidez̧ နျိဓယ်ဆ် Plik:Hımı.er.png
169 przede wszystkim lople` လော်ပ္လ၍ Plik:Hımı.er.png
170 zajecie ahre အယ်ဟြ Plik:Hımı.er.png
171 pismo dörakes ဓော့ဝယ်ကယ်ဇ် Plik:Hımı.er.png
172 oraz nu` နု၍ Plik:Hımı.er.png
173 wszystko löm လော့မ် Plik:Hımı.er.png
174 także ume` အုမ၍ Plik:Hımı.er.png
175 lud şö သော့ Plik:Hımı.er.png ö-deklinacja
176 historia qëmë ဂေမေ Plik:Hımı.er.png
177 baśń giyut ဂိရုတ် Plik:Hımı.er.png
178 alternatywa pokra ပော်ကြယ် Plik:Hımı.er.png
179 droga thät တှတ် Plik:Hımı.er.png
180 zaproszenie xotum ဈော်တုမ် Plik:Hımı.er.png u-deklinacja
181 współczłonek xome ဈော်မ Plik:Hımı.er.png
182 udział pobor ပော်ဘော်ဝ် Plik:Hımı.er.png
183 wiara ရူး Plik:Hımı.er.png ü-deklinacja
184 że ë` အေ၍ Plik:Hımı.er.png
185 szukanie oyut အော်ရုတ် Plik:Hımı.er.png dk. bör
186 strona fäg ဖဂ် Plik:Hımı.er.png
187 pomoc yäp ရပ် Plik:Hımı.er.png
188 własność kyäs ကျဇ် Plik:Hımı.er.png
189 projekt bevü ဘထူး Plik:Hımı.er.png
190 inspiracja dha ဓှယ် Plik:Hımı.er.png
191 widzenie näh နဟ် Plik:Hımı.er.png
192 mimo, że tye` တျ၍ Plik:Hımı.er.png
193 prawdopodobieństwo uke အုက Plik:Hımı.er.png
194 starość muz မုစ် Plik:Hımı.er.png u-deklinacja
195 pójście ësë အေဇေ Plik:Hımı.er.png dk. bör
196 główny hyu- ဟျု- Plik:Hımı.er.png przedrostek
197 zmienianie w i- အိ- Plik:Hımı.er.png przedrostek
198 korzystanie uxu အုဈု Plik:Hımı.er.png
199 handel şrebe သြဘ Plik:Hımı.er.png
200 polityka kyi ကျိ Plik:Hımı.er.png
201 kultura ohäk အော်ဟက် Plik:Hımı.er.png
202 inność çäd ညဓ် Plik:Hımı.er.png
203 pomysł bego ဘဂော် Plik:Hımı.er.png
204 poprawa ehloq အဟ္လော်ဂ် Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi အော့မရိ Plik:Hımı.er.png
206 poradność esal အဇေလ် Plik:Hımı.er.png
207 niezbyt hige- ဟိဂ- Plik:Hımı.er.png przedrostek
208 nadzieja şiri သိဝိ Plik:Hımı.er.png i-deklinacja
209 strzałka uçë အုညေ Plik:Hımı.er.png -u deklinacja, jako czasownik - prowadzić
210 dżdżownica pokräf ပော်ကြဖ် Plik:Hımı.er.png
211 wytrwałość eyiryenavi အရိဝျနယ်ထိ Plik:Hımı.er.png
212 mgła säyr ဇဟ်ြ Plik:Hımı.er.png
213 kierunek wiatru otyame အော်တျယ်မ Plik:Hımı.er.png pochodzenia hawryjskiego
214 tkaninia lniana pvox ပွော်ဈ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia hawryjskiego
215 len eğa အခယ် Plik:Hımı.er.png -a deklinacja
216 nadzieja ömeyi အော့မရိ Plik:Hımı.er.png
217 posługa iyär အိရဝ် Plik:Hımı.er.png
218 umiejętność ödö အော့ဓော့ Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
219 ojciec ဂေ Plik:Hımı.er.png
220 step nur နုဝ် Plik:Hımı.er.png
221 burza iniqay အိနိဂေရ် Plik:Hımı.er.png
222 ubranie qişat ဂိသေတ် Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png