Słownik:Ërütat: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 33: Linia 33:
 
| 9 || jutro || äm || အမ် || [[Plik:Am.er.png]] || Pochodzenia kaalpaskiego
 
| 9 || jutro || äm || အမ် || [[Plik:Am.er.png]] || Pochodzenia kaalpaskiego
 
|-
 
|-
| 10 || sklep || logr || --- || [[Plik:Logr.er.png]] ||
+
| 10 || sklep || logr || လော်ဂ်ြ || [[Plik:Logr.er.png]] ||
 
|-
 
|-
| 11 || temat || erekäk || --- || [[Plik:Arakak.er.png]] ||
+
| 11 || temat || erekäk || အဝကက် || [[Plik:Arakak.er.png]] ||
 
|-
 
|-
| 12 || uniwersalność || porö || --- || [[Plik:Porö.er.png]] ||
+
| 12 || uniwersalność || porö || ပော်ဝော့ || [[Plik:Porö.er.png]] ||
 
|-
 
|-
| 13 || mapa || viçiq || --- || [[Plik:Viçiq.er.png]] || -i deklinacja
+
| 13 || mapa || viçiq || ထိညိဂ် || [[Plik:Viçiq.er.png]] || -i deklinacja
 
|-
 
|-
 
| 14 || świat || öplüq || --- || [[Plik:Öplüq.er.png]] || -ü deklinacja
 
| 14 || świat || öplüq || --- || [[Plik:Öplüq.er.png]] || -ü deklinacja

Wersja z 17:45, 4 sty 2020


Słownik języka ərütat (Ërütatbılıs) zawiera tylko i wyłącznie rzeczowniki oraz nieodmienne części mowy. Należy go interpretować na wiele sposobów, gdyż erutat z założenia może rozumieć słowa na wiele sposobów. Przykładowo: słowo „słownik” może być tłumaczone jako – bılıs, ale także możliwe jest tworzenie nieskończonych synonimów i ogromną ilość złożeń (np. tesebikiq - encyklopedia słów itp.) Słowa mogą mieć także wiele znaczeń, np. uş obok podstawowego znaczenia (woda) może oznaczać także mycie, picie wody, pływanie lub wylewanie czegoś (mimo, że każde z tych pojęć ma swoje podstawowe tłumaczenie).

Od każdego rzeczownika w erutacie można utworzyć przysłówek, przymiotnik i czasownik (w stronie czynnej, biernej i zwrotnej). Słowa zachowujące się nieregularnie (doklejające inne samogłoski w końcówkach, zaprzeczając tym zasadom deklinacji i koniugacji, na ogół mające „ə” w ostatniej sylabie) będą miały podane w nawiasie litery, które w ich przypadku dodaje się przy odmianach.


L.p. Polski Ërütat (łac.) Ërütat (bir.) Ërütat (ərü.) Uwagi
1 pies kırö ကိဝော့ Plik:Kirö.er.png Pochodzenia kaalpaskiego
2 śliwka tinë တိနေ Plik:Tinə.er.png
3 woda အုသ် Plik:Uş.er.png
4 góra vüd ထူးဓ် Plik:Vüd.er.png
5 ser ဈေ Plik:Xə.er.png
6 jedzenie glö ဂှော့ Plik:Glö.er.png
7 jabłko klö ကှော့ Plik:Klö.er.png
8 picie liyoka လိရော်ကယ် Plik:Liyoke.er.png
9 jutro äm အမ် Plik:Am.er.png Pochodzenia kaalpaskiego
10 sklep logr လော်ဂ်ြ Plik:Logr.er.png
11 temat erekäk အဝကက် Plik:Arakak.er.png
12 uniwersalność porö ပော်ဝော့ Plik:Porö.er.png
13 mapa viçiq ထိညိဂ် Plik:Viçiq.er.png -i deklinacja
14 świat öplüq --- Plik:Öplüq.er.png -ü deklinacja
15 i he` --- Plik:Ha-.er.png spójnik
16 region meşe --- Plik:Maşa.er.png
17 początek lakyer --- Plik:Lekyer.er.png
18 dawanie vop --- Plik:Vop.er.png
19 kraj hımı --- Plik:Hımı.er.png -ı deklinacja
20 jeden häh --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
21 dwa ere --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
22 trzy pot --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
23 cztery lov --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
24 pięć esok --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
25 sześć esokhäh --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
26 siedem esokere --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
27 osiem esokopot --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
28 dziewięć esoklov --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
29 dziesięć ereğesok --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
30 żal öqülrim --- Plik:Hımı.er.png
31 śmiech dodve --- Plik:Hımı.er.png dk. bör
32 ziarno qorox --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
33 który beläd --- Plik:Hımı.er.png
34 chęć neta --- Plik:Hımı.er.png
35 przetrwanie rleväz̧ --- Plik:Hımı.er.png
36 wyciąganie vuyise --- Plik:Hımı.er.png
37 wór ograpes --- Plik:Hımı.er.png
38 kiedy melop --- Plik:Hımı.er.png
39 koń hoş --- Plik:Hımı.er.png -o deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego
40 złodziej z̧upik --- Plik:Hımı.er.png
41 to --- Plik:Hımı.er.png zaimek
42 człowiek çeze --- Plik:Hımı.er.png
43 myśl dapu --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
44 powinność rağor --- Plik:Hımı.er.png
45 zagłada qrapov --- Plik:Hımı.er.png
46 niedawność nëpah --- Plik:Hımı.er.png
47 odchodzenie voläf --- Plik:Hımı.er.png przedrostek bör- w cz.prze.dk.
48 ponieważ şote` --- Plik:Hımı.er.png
49 już ümə --- Plik:Hımı.er.png
50 wiedza ödöxö --- Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego
51 koniec şöqe --- Plik:Hımı.er.png
52 pustka viripo --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
53 płaskowyż ösröqë --- Plik:Hımı.er.png
54 nie mas --- Plik:Hımı.er.png
55 nie (negacja) -(e)çe --- Plik:Hımı.er.png
56 powiększanie bebloç --- Plik:Hımı.er.png
57 nikt çevole --- Plik:Hımı.er.png
58 poród hüyab --- Plik:Hımı.er.png także: pokredab (nowe życie)
59 ratunek poviye --- Plik:Hımı.er.png
60 nowość pokra --- Plik:Hımı.er.png dk. kam
61 życie däb --- Plik:Hımı.er.png
62 liczba kröz̧ --- Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
63 system önıgıd --- Plik:Hımı.er.png
64 koniec tılaq --- Plik:Hımı.er.png
65 zaraz dös --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
66 encyklopedia xıtas --- Plik:Hımı.er.png również ipödöxö (książka wiedzy)
67 książka ip --- Plik:Hımı.er.png -i deklinacja
68 ziemia, teren brötit --- Plik:Hımı.er.png
69 glöredäç kuchnia --- Plik:Hımı.er.png
70 znoszenie jajka ölepe --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego, również ölapasva
71 jajo sve --- Plik:Hımı.er.png
72 kryształ zürüt --- Plik:Hımı.er.png
73 kura şerle --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
74 kogut şerhe --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
75 błogosławieństwo döşeräv --- Plik:Hımı.er.png dk. kam
76 Bóg Döş --- Plik:Hımı.er.png
77 łaska eräv --- Plik:Hımı.er.png
78 zdrowie çepäk --- Plik:Hımı.er.png
79 szczęście khëraz --- Plik:Hımı.er.png
80 cud reşli --- Plik:Hımı.er.png również: spełnienie marzeń
81 życzenie ülaga --- Plik:Hımı.er.png
82 gęś nyel --- Plik:Hımı.er.png
83 wróg ekıd --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
84 karmić vad --- Plik:Hımı.er.png
85 też egre --- Plik:Hımı.er.png
86 coś qaqer --- Plik:Hımı.er.png
87 pisanie dörak --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
88 chęć eko --- Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
89 wielkość rüd --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
90 koń üglıs --- Plik:Hımı.er.png
91 żyrafa rüdüglıs --- Plik:Hımı.er.png
92 prędkość dipi --- Plik:Hımı.er.png -i deklinacja; pochodzenia kaalpaskiego
93 rodzina makra --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego (kaa. merke)
94 występowanie acü --- Plik:Hımı.er.png także: życie, zamieszkiwanie
95 ssak këkömuse --- Plik:Hımı.er.png
96 kot srın --- Plik:Hımı.er.png
97 gepard dipisrın --- Plik:Hımı.er.png
98 gatunek börlö --- Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
99 polowanie kıvla --- Plik:Hımı.er.png
100 zwierzę dab --- Plik:Hımı.er.png
101 mróz cub --- Plik:Hımı.er.png -u deklinacja
102 ląd, wyspa koşor --- Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
103 róg edum --- Plik:Hımı.er.png także: poroże
104 między innymi qihit --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
105 tundra cububrötit --- Plik:Hımı.er.png
106 odległość rad --- Plik:Hımı.er.png
107 północ reluş --- Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
108 południe meruş --- Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
109 wschód vosuş --- Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
110 zachód lapuş --- Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
111 na przykład podenre --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
112 dzicz kipo --- Plik:Hımı.er.png
113 gigant hötö --- Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
114 poszukiwanie pazaçi --- Plik:Hımı.er.png
115 rozmowa rakı --- Plik:Hımı.er.png dk. bör
116 kolor niebieski nög --- Plik:Hımı.er.png
117 ptak öplë --- Plik:Hımı.er.png
118 błękit lömek --- Plik:Hımı.er.png
119 teraz sap --- Plik:Hımı.er.png sëpah - na początku
120 chaos köşli --- Plik:Hımı.er.png
121 mysz şünük --- Plik:Hımı.er.png
122 (dwór) przestrzeń otwarta sala --- Plik:Hımı.er.png
123 mrok ësas --- Plik:Hımı.er.png
124 flaga böle --- Plik:Hımı.er.png
125 herb qali --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
126 biały yäl --- Plik:Hımı.er.png dk. mət
127 tło edeteve --- Plik:Hımı.er.png
128 skrajność opräq- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
129 unitarność uluhehehımı --- Plik:Hımı.er.png
130 cesarz çoq --- Plik:Hımı.er.png
131 brak urän --- Plik:Hımı.er.png
132 prostota mleke --- Plik:Hımı.er.png
133 obejmowany obszar kimyo --- Plik:Hımı.er.png
134 przede wszystkim uprada --- Plik:Hımı.er.png
135 część uke --- Plik:Hımı.er.png -u deklinacja
136 wysokość enemiqo --- Plik:Hımı.er.png
137 tajga zarel --- Plik:Hımı.er.png
138 środek tosor --- Plik:Hımı.er.png
139 Kyongea Plezyimö --- Plik:Hımı.er.png
140 teren şëraq --- Plik:Hımı.er.png
141 lokalizacja ödül --- Plik:Hımı.er.png -ü deklinacja
142 oprócz üdü --- Plik:Hımı.er.png
143 okolica nërënë --- Plik:Hımı.er.png
144 stolica puğuğu --- Plik:Hımı.er.png
145 słabość nikre --- Plik:Hımı.er.png
146 infrastruktura demuinrepegarö --- Plik:Hımı.er.png
147 miasto voyo --- Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
148 głównie unyalü --- Plik:Hımı.er.png
149 powód bräk --- Plik:Hımı.er.png
150 rozwój nonyip --- Plik:Hımı.er.png -i deklinacja, dk. şvi
151 administracja mik --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
152 zaludnienie plemü --- Plik:Hımı.er.png
153 maleństwo bäbr --- Plik:Hımı.er.png
154 bardzo ükük- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
155 powitanie häq --- Plik:Hımı.er.png dk. şvi
156 tworzenie vıç --- Plik:Hımı.er.png
157 język gölı --- Plik:Hımı.er.png
158 wolnosc lez̧ --- Plik:Hımı.er.png
159 mienie e --- Plik:Hımı.er.png nieregularny - czasownik - ohro z o-deklinacja
160 artykuł xıp --- Plik:Hımı.er.png
161 grafika hederas --- Plik:Hımı.er.png
162 rozświetlenie uphemäd --- Plik:Hımı.er.png
163 światło emäd --- Plik:Hımı.er.png
164 serdeczność mürüne --- Plik:Hımı.er.png
165 imię --- Plik:Hımı.er.png ı-deklinacja
166 czyli sede` --- Plik:Hımı.er.png
167 wykonawca -yik --- Plik:Hımı.er.png
168 opracowanie nyidez̧ --- Plik:Hımı.er.png
169 przede wszystkim lople` --- Plik:Hımı.er.png
170 zajecie ahre --- Plik:Hımı.er.png
171 pismo dörakes --- Plik:Hımı.er.png
172 oraz nu` --- Plik:Hımı.er.png
173 wszystko löm --- Plik:Hımı.er.png
174 także ume` --- Plik:Hımı.er.png
175 lud şö --- Plik:Hımı.er.png ö-deklinacja
176 historia qëmë --- Plik:Hımı.er.png
177 baśń giyut --- Plik:Hımı.er.png
178 alternatywa pokra --- Plik:Hımı.er.png
179 droga thät --- Plik:Hımı.er.png
180 zaproszenie xotum --- Plik:Hımı.er.png u-deklinacja
181 współczłonek xome --- Plik:Hımı.er.png
182 udział pobor --- Plik:Hımı.er.png
183 wiara --- Plik:Hımı.er.png ü-deklinacja
184 że ë` --- Plik:Hımı.er.png
185 szukanie oyut --- Plik:Hımı.er.png dk. bör
186 strona fäg --- Plik:Hımı.er.png
187 pomoc yäp --- Plik:Hımı.er.png
188 własność kyäs --- Plik:Hımı.er.png
189 projekt bevü --- Plik:Hımı.er.png
190 inspiracja dha --- Plik:Hımı.er.png
191 widzenie näh --- Plik:Hımı.er.png
192 mimo, że tye` --- Plik:Hımı.er.png
193 prawdopodobieństwo uke --- Plik:Hımı.er.png
194 starość muz --- Plik:Hımı.er.png u-deklinacja
195 pójście ësë --- Plik:Hımı.er.png dk. bör
196 główny hyu- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
197 zmienianie w i- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
198 korzystanie uxu --- Plik:Hımı.er.png
199 handel şrebe --- Plik:Hımı.er.png
200 polityka kyi --- Plik:Hımı.er.png
201 kultura ohäk --- Plik:Hımı.er.png
202 inność çäd --- Plik:Hımı.er.png
203 pomysł bego --- Plik:Hımı.er.png
204 poprawa ehloq --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
206 poradność esal --- Plik:Hımı.er.png
207 niezbyt hige- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
208 nadzieja şiri --- Plik:Hımı.er.png i-deklinacja
209 strzałka uçë --- Plik:Hımı.er.png -u deklinacja, jako czasownik - prowadzić
210 dżdżownica pokräf --- Plik:Hımı.er.png
211 wytrwałość eyiryenavi --- Plik:Hımı.er.png
212 mgła säyr --- Plik:Hımı.er.png
213 kierunek wiatru otyame --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia hawryjskiego
214 tkaninia lniana pvox --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia hawryjskiego
215 len eğa --- Plik:Hımı.er.png -a deklinacja
216 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
217 posługa iyär --- Plik:Hımı.er.png
218 umiejętność ödö --- Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
219 ojciec --- Plik:Hımı.er.png
220 step nur --- Plik:Hımı.er.png
221 burza iniqay --- Plik:Hımı.er.png
205 ubranie qişat --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi --- Plik:Hımı.er.png