Słownik:Ërütat

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Słownik języka ərütat (Ərütatbılıs) zawiera tylko i wyłącznie rzeczowniki oraz nieodmienne części mowy. Należy go interpretować na wiele sposobów, gdyż erutat z założenia może rozumieć słowa na wiele sposobów. Przykładowo: słowo „słownik” może być tłumaczone jako – bılıs, ale także możliwe jest tworzenie nieskończonych synonimów i ogromną ilość złożeń (np. tesebikiq - encyklopedia słów itp.) Słowa mogą mieć także wiele znaczeń, np. uş obok podstawowego znaczenia (woda) może oznaczać także mycie, picie wody, pływanie lub wylewanie czegoś (mimo, że każde z tych pojęć ma swoje podstawowe tłumaczenie).

Od każdego rzeczownika w erutacie można utworzyć przysłówek, przymiotnik i czasownik (w stronie czynnej, biernej i zwrotnej). Słowa zachowujące się nieregularnie (doklejające inne samogłoski w końcówkach, zaprzeczając tym zasadom deklinacji i koniugacji, na ogół mające „ə” w ostatniej sylabie) będą miały podane w nawiasie litery, które w ich przypadku dodaje się przy odmianach.


L.p. Polski Ərütat (łac.) Ərütat (bir.) Ərütat (ərü.) Uwagi
1 pies kirö ကိဝော့ Plik:Kirö.er.png Pochodzenia kaalpaskiego
2 śliwka tinə တိနေ Plik:Tinə.er.png
3 woda အုသ် Plik:Uş.er.png
4 góra vüd ထူးဓ် Plik:Vüd.er.png
5 ser ဈေ Plik:Xə.er.png
6 jedzenie glö ဂှော့ Plik:Glö.er.png
7 jabłko klö ကှော့ Plik:Klö.er.png
8 picie liyoke လိရော်ကယ် Plik:Liyoke.er.png
9 jutro am အမ် Plik:Am.er.png Pochodzenia kaalpaskiego
10 sklep logr --- Plik:Logr.er.png
11 temat arakak --- Plik:Arakak.er.png
12 uniwersalność porö --- Plik:Porö.er.png
13 mapa viçiq --- Plik:Viçiq.er.png -i deklinacja
14 świat öplüq --- Plik:Öplüq.er.png -ü deklinacja
15 i ha` --- Plik:Ha-.er.png spójnik
16 region maşa --- Plik:Maşa.er.png
17 początek lekyer --- Plik:Lekyer.er.png
18 dawanie vop --- Plik:Vop.er.png
19 kraj hımı --- Plik:Hımı.er.png -ı deklinacja
20 jeden hah --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
21 dwa ara --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
22 trzy pot --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
23 cztery lov --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
24 pięć asok --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
25 sześć asokhah --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
26 siedem asokara --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
27 osiem asokopot --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
28 dziewięć asoklov --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
29 dziesięć arağasok --- Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
30 żal öqülrim --- Plik:Hımı.er.png
31 śmiech dodva --- Plik:Hımı.er.png dk. bör
32 ziarno qorox --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
33 który balad --- Plik:Hımı.er.png
34 chęć nate --- Plik:Hımı.er.png
35 przetrwanie rlavaz̧ --- Plik:Hımı.er.png
36 wyciąganie vuyisa --- Plik:Hımı.er.png
37 wór ogrepes --- Plik:Hımı.er.png
38 kiedy malop --- Plik:Hımı.er.png
39 koń hoş --- Plik:Hımı.er.png -o deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego
40 złodziej z̧upik --- Plik:Hımı.er.png
41 to --- Plik:Hımı.er.png zaimek
42 człowiek çaza --- Plik:Hımı.er.png
43 myśl depu --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
44 powinność reğor --- Plik:Hımı.er.png
45 zagłada qrepov --- Plik:Hımı.er.png
46 niedawność nəpəh --- Plik:Hımı.er.png
47 odchodzenie volaf --- Plik:Hımı.er.png przedrostek bör- w cz.prze.dk.
48 ponieważ şota` --- Plik:Hımı.er.png
49 już ümə --- Plik:Hımı.er.png
50 wiedza ödöxö --- Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego
51 koniec şöqa --- Plik:Hımı.er.png
52 pustka viripo --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
53 płaskowyż ösröqə --- Plik:Hımı.er.png
54 nie məs --- Plik:Hımı.er.png
55 nie (negacja) -(a)ça --- Plik:Hımı.er.png
56 powiększanie babloç --- Plik:Hımı.er.png
57 nikt çavola --- Plik:Hımı.er.png
58 poród hüyeb --- Plik:Hımı.er.png także: pokredab (nowe życie)
59 ratunek poviya --- Plik:Hımı.er.png
60 nowość pokre --- Plik:Hımı.er.png dk. kam
61 życie dab --- Plik:Hımı.er.png
62 liczba kröz̧ --- Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
63 system önıgıd --- Plik:Hımı.er.png
64 koniec tıleq --- Plik:Hımı.er.png
65 zaraz dös --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
66 encyklopedia xıtes --- Plik:Hımı.er.png również ipödöxö (książka wiedzy)
67 książka ip --- Plik:Hımı.er.png -i deklinacja
68 ziemia, teren brötit --- Plik:Hımı.er.png
69 glöradaç kuchnia --- Plik:Hımı.er.png
70 znoszenie jajka ölapa --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego, również ölapasva
71 jajo sva --- Plik:Hımı.er.png
72 kryształ zürüt --- Plik:Hımı.er.png
73 kura şarla --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
74 kogut şarha --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
75 błogosławieństwo döşarav --- Plik:Hımı.er.png dk. kam
76 Bóg Döş --- Plik:Hımı.er.png
77 łaska arav --- Plik:Hımı.er.png
78 zdrowie çapak --- Plik:Hımı.er.png
79 szczęście khərez --- Plik:Hımı.er.png
80 cud raşli --- Plik:Hımı.er.png również: spełnienie marzeń
81 życzenie ülege --- Plik:Hımı.er.png
82 gęś nyel --- Plik:Hımı.er.png
83 wróg akıd --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
84 karmić vəd --- Plik:Hımı.er.png
85 też agra --- Plik:Hımı.er.png
86 coś qeqer --- Plik:Hımı.er.png
87 pisanie dörek --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
88 chęć ako --- Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
89 wielkość rüd --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
90 koń üglıs --- Plik:Hımı.er.png
91 żyrafa rüdüglıs --- Plik:Hımı.er.png
92 prędkość dipi --- Plik:Hımı.er.png -i deklinacja; pochodzenia kaalpaskiego
93 rodzina mekre --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego (kaa. merke)
94 występowanie ecü --- Plik:Hımı.er.png także: życie, zamieszkiwanie
95 ssak kəkömusa --- Plik:Hımı.er.png
96 kot srın --- Plik:Hımı.er.png
97 gepard dipisrın --- Plik:Hımı.er.png
98 gatunek börlö --- Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
99 polowanie kıvle --- Plik:Hımı.er.png
100 zwierzę deb --- Plik:Hımı.er.png
101 mróz cub --- Plik:Hımı.er.png -u deklinacja
102 ląd, wyspa koşor --- Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
103 róg adum --- Plik:Hımı.er.png także: poroże
104 między innymi qihit --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
105 tundra cububrötit --- Plik:Hımı.er.png
106 odległość rəd --- Plik:Hımı.er.png
107 północ raluş --- Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
108 południe maruş --- Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
109 wschód vosuş --- Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
110 zachód lepuş --- Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
111 na przykład podanra --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
112 dzicz kipo --- Plik:Hımı.er.png
113 gigant hötö --- Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
114 poszukiwanie pezeçi --- Plik:Hımı.er.png
115 rozmowa rekı --- Plik:Hımı.er.png dk. bör
116 kolor niebieski nög --- Plik:Hımı.er.png
117 ptak öplə --- Plik:Hımı.er.png
118 błękit lömek --- Plik:Hımı.er.png
119 teraz səp --- Plik:Hımı.er.png səpəh - na początku
120 chaos köşli --- Plik:Hımı.er.png
121 mysz şünük --- Plik:Hımı.er.png
122 (dwór) przestrzeń otwarta sele --- Plik:Hımı.er.png
123 mrok əsəs --- Plik:Hımı.er.png
124 flaga böla --- Plik:Hımı.er.png
125 herb qeli --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
126 biały yal --- Plik:Hımı.er.png dk. mət
127 tło adatava --- Plik:Hımı.er.png
128 skrajność opraq- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
129 unitarność uluhahahımı --- Plik:Hımı.er.png
130 cesarz çoq --- Plik:Hımı.er.png
131 brak uran --- Plik:Hımı.er.png
132 prostota mlaka --- Plik:Hımı.er.png
133 obejmowany obszar kimyo --- Plik:Hımı.er.png
134 przede wszystkim uprede --- Plik:Hımı.er.png
135 część uka --- Plik:Hımı.er.png -u deklinacja
136 wysokość anamiqo --- Plik:Hımı.er.png
137 tajga zerel --- Plik:Hımı.er.png
138 środek tosor --- Plik:Hımı.er.png
139 Kyongea Plazyimö --- Plik:Hımı.er.png
140 teren şərəq --- Plik:Hımı.er.png
141 lokalizacja ödül --- Plik:Hımı.er.png -ü deklinacja
142 oprócz üdü --- Plik:Hımı.er.png
143 okolica nərənə --- Plik:Hımı.er.png
144 stolica puğuğu --- Plik:Hımı.er.png
145 słabość nikra --- Plik:Hımı.er.png
146 infrastruktura damuinrapagerö --- Plik:Hımı.er.png
147 miasto voyo --- Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
148 głównie unyelü --- Plik:Hımı.er.png
149 powód brak --- Plik:Hımı.er.png
150 rozwój nonyip --- Plik:Hımı.er.png -i deklinacja, dk. şvi
151 administracja mik --- Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
152 zaludnienie plamü --- Plik:Hımı.er.png
153 maleństwo babr --- Plik:Hımı.er.png
154 bardzo ükük- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
155 powitanie haq --- Plik:Hımı.er.png dk. şvi
156 tworzenie vıç --- Plik:Hımı.er.png
157 język gölı --- Plik:Hımı.er.png
158 wolnosc lez̧ --- Plik:Hımı.er.png
159 mienie a --- Plik:Hımı.er.png nieregularny - czasoünik - ohrod z o-deklinacja
160 artykuł xıp --- Plik:Hımı.er.png
161 grafika hadares --- Plik:Hımı.er.png
162 rozświetlenie uphamad --- Plik:Hımı.er.png
163 światło amad --- Plik:Hımı.er.png
164 serdeczność mürüna --- Plik:Hımı.er.png
165 imię --- Plik:Hımı.er.png ı-deklinacja
166 czyli sada` --- Plik:Hımı.er.png
167 wykonawca -yik --- Plik:Hımı.er.png
168 opracowanie nyidez̧ --- Plik:Hımı.er.png
169 przede wszystkim lopla` --- Plik:Hımı.er.png
170 zajecie ehra --- Plik:Hımı.er.png
171 pismo dörekes --- Plik:Hımı.er.png
172 oraz nu` --- Plik:Hımı.er.png
173 wszystko löm --- Plik:Hımı.er.png
174 także uma` --- Plik:Hımı.er.png
175 lud şö --- Plik:Hımı.er.png ö-deklinacja
176 historia qəmə --- Plik:Hımı.er.png
177 baśń giyut --- Plik:Hımı.er.png
178 alternatywa pokre --- Plik:Hımı.er.png
179 droga that --- Plik:Hımı.er.png
180 zaproszenie xotum --- Plik:Hımı.er.png u-deklinacja
181 współczłonek xoma --- Plik:Hımı.er.png
182 udział pobor --- Plik:Hımı.er.png
183 wiara --- Plik:Hımı.er.png ü-deklinacja
184 że ə` --- Plik:Hımı.er.png
185 szukanie oyut --- Plik:Hımı.er.png dk. bör
186 strona fag --- Plik:Hımı.er.png
187 pomoc yap --- Plik:Hımı.er.png
188 własność kyas --- Plik:Hımı.er.png
189 projekt bavü --- Plik:Hımı.er.png
190 inspiracja dhe --- Plik:Hımı.er.png
191 widzenie nah --- Plik:Hımı.er.png
192 mimo, że tya` --- Plik:Hımı.er.png
193 prawdopodobieństwo uka --- Plik:Hımı.er.png
194 starość muz --- Plik:Hımı.er.png u-deklinacja
195 pójście əsə --- Plik:Hımı.er.png dk. bör
196 główny hyu- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
197 zmienianie w i- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
198 korzystanie uxu --- Plik:Hımı.er.png
199 handel şraba --- Plik:Hımı.er.png
200 polityka kyi --- Plik:Hımı.er.png
201 kultura ohak --- Plik:Hımı.er.png
202 inność çad --- Plik:Hımı.er.png
203 pomysł bago --- Plik:Hımı.er.png
204 poprawa ahloq --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
206 poradność asəl --- Plik:Hımı.er.png
207 niezbyt higa- --- Plik:Hımı.er.png przedrostek
208 nadzieja şiri --- Plik:Hımı.er.png i-deklinacja
209 strzałka uçə --- Plik:Hımı.er.png -u deklinacja, jako czasownik - prowadzić
210 dżdżownica pokraf --- Plik:Hımı.er.png
211 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
212 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
213 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
214 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
215 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
216 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
217 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömayi --- Plik:Hımı.er.png