Słownik:Ërütat

Z Conlanger
Wersja z dnia 09:56, 1 cze 2020 autorstwa Ulfurinn (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Słownik języka ërütat (Ërütatbılıs) zawiera tylko i wyłącznie rzeczowniki oraz nieodmienne części mowy. Należy go interpretować na wiele sposobów, gdyż erutat z założenia może rozumieć słowa na wiele sposobów. Przykładowo: słowo „słownik” może być tłumaczone jako – bılıs, ale także możliwe jest tworzenie nieskończonych synonimów i ogromną ilość złożeń (np. tesebikiq - encyklopedia słów itp.) Słowa mogą mieć także wiele znaczeń, np. uş obok podstawowego znaczenia (woda) może oznaczać także mycie, picie wody, pływanie lub wylewanie czegoś (mimo, że każde z tych pojęć ma swoje podstawowe tłumaczenie).

Od każdego rzeczownika w erutacie można utworzyć przysłówek, przymiotnik i czasownik (w stronie czynnej, biernej i zwrotnej). Słowa zachowujące się nieregularnie (doklejające inne samogłoski w końcówkach, zaprzeczając tym zasadom deklinacji i koniugacji, na ogół mające „ë” w ostatniej sylabie) będą miały podane w nawiasie litery, które w ich przypadku dodaje się przy odmianach.

Po przeprowadzonej zmianie ortografji należy mieć na uwadzę, że reforma objęła tylko alfabet łaciński, zapis birmański stosuje się do starych zasad (nie bierze pod uwagę przesuwki samogłosek), nie używa także znaków odpowiadających literom ä, ë oraz q (g oraz q są zapisywane jako ဂ), używa natomiast wycofanego znaku ə (ေ).


L.p. Polski Ërütat (łac.) Ërütat (bir.) Ërütat (ərü.) Uwagi
1 pies kırö ကိဝော့ Plik:Kirö.er.png Pochodzenia kaalpaskiego
2 śliwka tinë တိနေ Plik:Tinə.er.png
3 woda အုသ် Plik:Uş.er.png
4 góra vüd ထူးဓ် Plik:Vüd.er.png
5 ser ဈေ Plik:Xə.er.png
6 jedzenie glö ဂှော့ Plik:Glö.er.png
7 jabłko klö ကှော့ Plik:Klö.er.png
8 picie liyoka လိရော်ကယ် Plik:Liyoke.er.png
9 jutro äm အမ် Plik:Am.er.png Pochodzenia kaalpaskiego
10 sklep logr လော်ဂ်ြ Plik:Logr.er.png
11 temat erekäk အဝကက် Plik:Arakak.er.png
12 uniwersalność porö ပော်ဝော့ Plik:Porö.er.png
13 mapa viçiq ထိညိဂ် Plik:Viçiq.er.png -i deklinacja
14 świat öplüq အော့ပ္လူးဂ် Plik:Öplüq.er.png -ü deklinacja
15 i he` ဟ၍ Plik:Ha-.er.png spójnik
16 region meşe မသ Plik:Maşa.er.png
17 początek lakyer လယ်ကျယ်ဝ် Plik:Lekyer.er.png
18 dawanie vop ထော်ပ် Plik:Vop.er.png
19 kraj hımı ဟီးမီး Plik:Hımı.er.png -ı deklinacja
20 jeden häh ဟဟ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
21 dwa ere အဝ Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
22 trzy pot ပော်တ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
23 cztery lov လော်ထ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
24 pięć esok အဇော်က် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
25 sześć esokhäh အဇော်ကှဟ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
26 siedem esokere အဇော်ကဝ Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
27 osiem esokopot အဇော်ကော်ပော်တ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
28 dziewięć esoklov အဇော်က္လော်ထ် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
29 dziesięć ereğesok အဝခဇော်က် Plik:Hımı.er.png Traktowane jak rzeczowniki
30 żal öqülrim အော်ဂုလြိမ Plik:Hımı.er.png
31 śmiech dodve ဓော်ဓွ Plik:Hımı.er.png dk. bör
32 ziarno qorox ဂော်ဝော်ဈ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
33 który beläd ဘလဓ် Plik:Hımı.er.png
34 chęć neta နတေ Plik:Hımı.er.png
35 przetrwanie rleväz̧ ဝ္လထစ် Plik:Hımı.er.png
36 wyciąganie vuyise ထုရိဇ Plik:Hımı.er.png
37 wór ograpes အော်ဂြယ်ပယ်ဇ် Plik:Hımı.er.png
38 kiedy melop မလော်ပ် Plik:Hımı.er.png
39 koń hoş ဟော်သ် Plik:Hımı.er.png -o deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego
40 złodziej z̧upik ဆုပိက် Plik:Hımı.er.png
41 to ပူး Plik:Hımı.er.png zaimek
42 człowiek çeze ညစ Plik:Hımı.er.png
43 myśl dapu ဓယ်ပု Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
44 powinność rağor ဝယ်ခော်ဝ် Plik:Hımı.er.png
45 zagłada qrapov ဂြယ်ပော်ထ် Plik:Hımı.er.png
46 niedawność nëpah နေပေဟ် Plik:Hımı.er.png
47 odchodzenie voläf ထော်လဖ် Plik:Hımı.er.png przedrostek bör- w cz.prze.dk.
48 ponieważ şote` သော်တ၍ Plik:Hımı.er.png
49 już ümë အူးမေ Plik:Hımı.er.png
50 wiedza ödöxö ော့ဓော့ဈော့ Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego
51 koniec şöqe သော့ဂ Plik:Hımı.er.png
52 pustka viripo ထိဝိပော် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
53 płaskowyż ösröqë အော့ဇြော့ဂေ Plik:Hımı.er.png
54 nie mas မေဇ် Plik:Hımı.er.png
55 nie (negacja) -(e)çe -(ယ်)ညယ် Plik:Hımı.er.png
56 powiększanie bebloç ဘဘ္လော်ည် Plik:Hımı.er.png
57 nikt çevole ညထော်လ Plik:Hımı.er.png
58 poród hüyab ဟူးရေဘ် Plik:Hımı.er.png także: pokredab (nowe życie)
59 ratunek poviye ပော်ထိရ Plik:Hımı.er.png
60 nowość pokra ပော်ကြယ် Plik:Hımı.er.png dk. kam
61 życie däb ဓဘ် Plik:Hımı.er.png
62 liczba, sto kröz̧ ကြော့ဆ် Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
63 system önıgıd အော့နီးဂီးဓ် Plik:Hımı.er.png
64 koniec tılaq တီးလေခ် Plik:Hımı.er.png
65 zaraz dös ဓော့ဇ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
66 encyklopedia xıtas ဈီးတေဇ် Plik:Hımı.er.png również ipödöxö (książka wiedzy)
67 książka ip အိပ် Plik:Hımı.er.png -i deklinacja
68 ziemia, teren brötit ဘြော့တိတ် Plik:Hımı.er.png
69 glöredäç kuchnia ဂ္လော့ဝဓည် Plik:Hımı.er.png
70 znoszenie jajka ölepe အော့လပ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego, również ölapasva
71 jajo sve ဇွ Plik:Hımı.er.png
72 kryształ zürüt စူးဝူးတ် Plik:Hımı.er.png
73 kura şerle သဝ္လ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
74 kogut şerhe သဝှ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
75 błogosławieństwo döşeräv ဓော့သဝထ် Plik:Hımı.er.png dk. kam
76 Bóg Döş ဓော့သ် Plik:Hımı.er.png
77 łaska eräv အဝထ် Plik:Hımı.er.png
78 zdrowie çepäk ညပက် Plik:Hımı.er.png
79 szczęście khëraz ကှေဝေစ် Plik:Hımı.er.png
80 cud reşli ဝသ္လိ Plik:Hımı.er.png również: spełnienie marzeń
81 życzenie ülaga အူးလယ်ဂယ် Plik:Hımı.er.png
82 gęś nyel နျယ်လ် Plik:Hımı.er.png
83 wróg ekıd အကီးဓ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
84 karmić vad ထေဓ် Plik:Hımı.er.png
85 też egre အဂြ Plik:Hımı.er.png
86 coś qaqer ဂယ်ဂဝ် Plik:Hımı.er.png
87 pisanie dörak ဓော့ဝေက် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
88 chęć eko အကော် Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
89 wielkość rüd ဝူးဓ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
90 koń üglıs အူးဂ္လီးဇ် Plik:Hımı.er.png
91 żyrafa rüdüglıs ဝူးဓူးဂ္လီးဇ် Plik:Hımı.er.png
92 prędkość dipi ဓိပိ Plik:Hımı.er.png -i deklinacja; pochodzenia kaalpaskiego
93 rodzina makra မယ်ကဝယ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego (kaa. merke)
94 występowanie acü ယ်ယူး Plik:Hımı.er.png także: życie, zamieszkiwanie
95 ssak këkömuse ကေကော့မုဇ Plik:Hımı.er.png
96 kot srın ဇြီးန် Plik:Hımı.er.png
97 gepard dipisrın ဓိပိဇြီးန Plik:Hımı.er.png
98 gatunek börlö ဘော့ဝ္လော့ Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
99 polowanie kıvla ကီးထ္လယ် Plik:Hımı.er.png
100 zwierzę dab ဓေဘ် Plik:Hımı.er.png
101 mróz cub ယုဘ် Plik:Hımı.er.png -u deklinacja
102 ląd, wyspa koşor ကော်သော်ဝ် Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
103 róg edum အဓုမ် Plik:Hımı.er.png także: poroże
104 między innymi qihit ဂိဟိတ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
105 tundra cububrötit ယုဘုဘြော့တိတ် Plik:Hımı.er.png
106 odległość rad ဝေဓ် Plik:Hımı.er.png
107 północ reluş ဝလုသ် Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
108 południe meruş မဝုသ် Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
109 wschód vosuş ထော်ဇုသ် Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
110 zachód lapuş လယ်ပုသ် Plik:Hımı.er.png kierunek geograficzny
111 na przykład podenre ပော်ဓနြ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
112 dzicz kipo ကိပော် Plik:Hımı.er.png
113 gigant hötö ဟော့တော့ Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
114 poszukiwanie pazaçi ပယ်စယ်ညိ Plik:Hımı.er.png
115 rozmowa rakı ဝယ်ကီး Plik:Hımı.er.png dk. bör
116 kolor niebieski nög နော့ဂ် Plik:Hımı.er.png
117 ptak öplë အော့ပ္လေ Plik:Hımı.er.png
118 błękit lömek လော့မယ်က် Plik:Hımı.er.png
119 teraz sap ဇေပ် Plik:Hımı.er.png sëpah - na początku
120 chaos köşli ကော့သ္လိ Plik:Hımı.er.png
121 mysz şünük သူးနူးက် Plik:Hımı.er.png
122 (dwór) przestrzeń otwarta sala ဇယ်လယ် Plik:Hımı.er.png
123 mrok ësas အေဇေဇ် Plik:Hımı.er.png
124 flaga böle ဘော့လ Plik:Hımı.er.png
125 herb qali ဂယ်လိ Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
126 biały yäl ရလ် Plik:Hımı.er.png dk. mət
127 tło edeteve အဓထတ Plik:Hımı.er.png
128 skrajność opräq- အော်ပြဂ်- Plik:Hımı.er.png przedrostek
129 unitarność uluhehehımı အုလုဟဟဟီးမီး Plik:Hımı.er.png
130 cesarz çoq ညော်ဂ် Plik:Hımı.er.png
131 brak urän အုဝန် Plik:Hımı.er.png
132 prostota mleke မ္လက Plik:Hımı.er.png
133 obejmowany obszar kimyo ကိမျော် Plik:Hımı.er.png
134 przede wszystkim uprada အုပြယ်ဓယ် Plik:Hımı.er.png
135 część uke အုက Plik:Hımı.er.png -u deklinacja
136 wysokość enemiqo အနမိဂော် Plik:Hımı.er.png
137 tajga zarel စယ်ဝယ်လ် Plik:Hımı.er.png
138 środek tosor တော်ဇော်ဝ် Plik:Hımı.er.png
139 Kyongea Plezyimö ပ္လစျိမော့ Plik:Hımı.er.png
140 teren şëraq သေဝေဂ် Plik:Hımı.er.png
141 lokalizacja ödül အော့ဓူးလ် Plik:Hımı.er.png -ü deklinacja
142 oprócz üdü အူးဓူး Plik:Hımı.er.png
143 okolica nërënë နေဝေနေ Plik:Hımı.er.png
144 stolica puğuğu ပုခုခု Plik:Hımı.er.png
145 słabość nikre နိကြ Plik:Hımı.er.png
146 infrastruktura demuinrepegarö ဓမုရိနြပဂယ်ဝော့ Plik:Hımı.er.png
147 miasto voyo ထော်ရော် Plik:Hımı.er.png -o deklinacja
148 głównie unyalü အုနျယ်လူး Plik:Hımı.er.png
149 powód bräk ဘြက် Plik:Hımı.er.png
150 rozwój nonyip နော်နျိပ် Plik:Hımı.er.png -i deklinacja, dk. şvi
151 administracja mik မိက် Plik:Hımı.er.png pochodzenia kaalpaskiego
152 zaludnienie plemü ပ္လမူး Plik:Hımı.er.png
153 maleństwo bäbr ဘဘြ Plik:Hımı.er.png
154 bardzo ükük- အူးကူးက်- Plik:Hımı.er.png przedrostek
155 powitanie häq ဟဂ် Plik:Hımı.er.png dk. şvi
156 tworzenie vıç ထီးည် Plik:Hımı.er.png
157 język gölı ဂော့လီး Plik:Hımı.er.png
158 wolnosc lez̧ လယ်ဆ် Plik:Hımı.er.png
159 mienie e Plik:Hımı.er.png nieregularny - czasownik - ohro z o-deklinacja
160 artykuł xıp ဈီးပ် Plik:Hımı.er.png
161 grafika hederas ဟဓဝေဇ် Plik:Hımı.er.png
162 rozświetlenie uphemäd အုပှမဓ် Plik:Hımı.er.png
163 światło emäd အမဓ် Plik:Hımı.er.png
164 serdeczność mürüne မူးဝူးန Plik:Hımı.er.png
165 imię ဂီး Plik:Hımı.er.png ı-deklinacja
166 czyli sede` ဇဓ၍ Plik:Hımı.er.png
167 wykonawca -yik -ရိက် Plik:Hımı.er.png
168 opracowanie nyidez̧ နျိဓယ်ဆ် Plik:Hımı.er.png
169 przede wszystkim lople` လော်ပ္လ၍ Plik:Hımı.er.png
170 zajecie ahre အယ်ဟြ Plik:Hımı.er.png
171 pismo dörakes ဓော့ဝယ်ကယ်ဇ် Plik:Hımı.er.png
172 oraz nu` နု၍ Plik:Hımı.er.png
173 wszystko löm လော့မ် Plik:Hımı.er.png
174 także ume` အုမ၍ Plik:Hımı.er.png
175 lud şö သော့ Plik:Hımı.er.png ö-deklinacja
176 historia qëmë ဂေမေ Plik:Hımı.er.png
177 baśń giyut ဂိရုတ် Plik:Hımı.er.png
178 alternatywa pokra ပော်ကြယ် Plik:Hımı.er.png
179 droga thät တှတ် Plik:Hımı.er.png
180 zaproszenie xotum ဈော်တုမ် Plik:Hımı.er.png u-deklinacja
181 współczłonek xome ဈော်မ Plik:Hımı.er.png
182 udział pobor ပော်ဘော်ဝ် Plik:Hımı.er.png
183 wiara ရူး Plik:Hımı.er.png ü-deklinacja
184 że ë` အေ၍ Plik:Hımı.er.png
185 szukanie oyut အော်ရုတ် Plik:Hımı.er.png dk. bör
186 strona fäg ဖဂ် Plik:Hımı.er.png
187 pomoc yäp ရပ် Plik:Hımı.er.png
188 własność kyäs ကျဇ် Plik:Hımı.er.png
189 projekt bevü ဘထူး Plik:Hımı.er.png
190 inspiracja dha ဓှယ် Plik:Hımı.er.png
191 widzenie näh နဟ် Plik:Hımı.er.png
192 mimo, że tye` တျ၍ Plik:Hımı.er.png
193 prawdopodobieństwo uke အုက Plik:Hımı.er.png
194 starość muz မုစ် Plik:Hımı.er.png u-deklinacja
195 pójście ësë အေဇေ Plik:Hımı.er.png dk. bör
196 główny hyu- ဟျု- Plik:Hımı.er.png przedrostek
197 zmienianie w i- အိ- Plik:Hımı.er.png przedrostek
198 korzystanie uxu အုဈု Plik:Hımı.er.png
199 handel şrebe သြဘ Plik:Hımı.er.png
200 polityka kyi ကျိ Plik:Hımı.er.png
201 kultura ohäk အော်ဟက် Plik:Hımı.er.png
202 inność çäd ညဓ် Plik:Hımı.er.png
203 pomysł bego ဘဂော် Plik:Hımı.er.png
204 poprawa ehloq အဟ္လော်ဂ် Plik:Hımı.er.png
205 nadzieja ömeyi အော့မရိ Plik:Hımı.er.png
206 poradność esal အဇေလ် Plik:Hımı.er.png
207 niezbyt hige- ဟိဂ- Plik:Hımı.er.png przedrostek
208 nadzieja şiri သိဝိ Plik:Hımı.er.png i-deklinacja
209 strzałka uçë အုညေ Plik:Hımı.er.png -u deklinacja, jako czasownik - prowadzić
210 dżdżownica pokräf ပော်ကြဖ် Plik:Hımı.er.png
211 wytrwałość eyiryenavi အရိဝျနယ်ထိ Plik:Hımı.er.png
212 mgła säyr ဇဟ်ြ Plik:Hımı.er.png
213 kierunek wiatru otyame အော်တျယ်မ Plik:Hımı.er.png pochodzenia hawryjskiego
214 tkaninia lniana pvox ပွော်ဈ် Plik:Hımı.er.png pochodzenia hawryjskiego
215 len eğa အခယ် Plik:Hımı.er.png -a deklinacja
216 nadzieja ömeyi အော့မရိ Plik:Hımı.er.png
217 posługa iyär အိရဝ် Plik:Hımı.er.png
218 umiejętność ödö အော့ဓော့ Plik:Hımı.er.png -ö deklinacja
219 ojciec ဂေ Plik:Hımı.er.png
220 step nur နုဝ် Plik:Hımı.er.png
221 burza iniqay အိနိဂေရ် Plik:Hımı.er.png
222 ubranie qişat ဂိသေတ် Plik:Hımı.er.png
223 nic, brac qö- --- Plik:Hımı.er.png
224 obcość iphi --- Plik:Hımı.er.png
225 duch --- Plik:Hımı.er.png ü-deklinacja
226 roślina osäk --- Plik:Hımı.er.png
227 pączek pımle --- Plik:Hımı.er.png
228 sukces anya --- Plik:Hımı.er.png
229 praca yid --- Plik:Hımı.er.png
230 połączenie, łączenie plös --- Plik:Hımı.er.png
231 syn qaf --- Plik:Hımı.er.png
232 pan iy --- Plik:Hımı.er.png
233 rok pip --- Plik:Hımı.er.png
234 córka yöpö --- Plik:Hımı.er.png
235 las çük --- Plik:Hımı.er.png ü-deklinacja
236 pożarcie aglë --- Plik:Hımı.er.png
237 dziecko pavla --- Plik:Hımı.er.png
238 ofiara całopalna ıhrık --- Plik:Hımı.er.png
239 aby de' --- Plik:Hımı.er.png
240 słowo tese --- Plik:Hımı.er.png
241 dom ak --- Plik:Hımı.er.png ü-deklinacja
242 świętość --- Plik:Hımı.er.png
243 pędzel greme --- Plik:Hımı.er.png
244 malowidło, obraz gre --- Plik:Hımı.er.png
245 żbik gremesrın --- Plik:Hımı.er.png
246 nigdy xop --- Plik:Hımı.er.png
247 mowa --- Plik:Hımı.er.png
248 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
249 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
250 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
251 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
252 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
253 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
254 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
255 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
256 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
257 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
258 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
259 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png
260 nadzieja --- Plik:Hımı.er.png