Słownik:Ęmucki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 104: Linia 104:
 
# '''duj''' ''s IV b'' - grom, piorun
 
# '''duj''' ''s IV b'' - grom, piorun
 
# '''dujboś''' ''s IV a'' - burza
 
# '''dujboś''' ''s IV a'' - burza
 +
# '''duptą''' ''v'' - spadać
 
# '''dut''' ''pron'' - ty
 
# '''dut''' ''pron'' - ty
 
# '''dyraptǫ''' ''v'' - budzić się
 
# '''dyraptǫ''' ''v'' - budzić się
Linia 238: Linia 239:
 
# '''kevęsit''' ''num'' - dziewięćset
 
# '''kevęsit''' ''num'' - dziewięćset
 
# '''kevęsįmyt''' ''num'' - dziewięćsetny
 
# '''kevęsįmyt''' ''num'' - dziewięćsetny
 +
# '''kevnen''' ''s'' - drzewo
 
# '''kevolsak''' ''s'' - german (pierwiastek)
 
# '''kevolsak''' ''s'' - german (pierwiastek)
 
# '''kieman''' ''s'' - duch
 
# '''kieman''' ''s'' - duch

Wersja z 18:57, 27 cze 2011

Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. bej s - dom
 28. beśten s - ucho
 29. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 30. bohmaś s IV a - obraz
 31. bokitboś s IV - miłość
 32. bokį v - kochać
 33. bolkat - jabłko
 34. bun s III a - człowiek
 35. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 36. dait pron - on
 37. dajrę v - mieszkać arch.
 38. dakramonboś s IV - wymiana
 39. dakramontǫ v - wymieniać się
 40. daksų v - minąć się
 41. dal, daryt adj - biały
 42. damok s III - deszcz
 43. dapų v - ranić, gryźć
 44. daptų v - wieść, prowadzić
 45. dar s - nosek
 46. daret s - nos
 47. dara - witajcie
 48. darą v - musieć (z nakazu)
 49. daru - witaj
 50. dezik - mężczyzna, mąż
 51. dolśanboś s IV a - podróż
 52. dolśantǫ v - podróżować
 53. dorsek adj - ciągły
 54. dorsekboś s IV - ciągłość
 55. duj s IV b - grom, piorun
 56. dujboś s IV a - burza
 57. duptą v - spadać
 58. dut pron - ty
 59. dyraptǫ v - budzić się

  E

 60. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 61. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 62. ekket - jedyny
 63. ekmyt num - pierwszy
 64. eknak - tylko, jedynie
 65. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 66. eksąpil s - ząb
 67. ëkvan s III - kwant
 68. El s III - Bóg
 69. elban s - pomnik
 70. elrį v - przebaczać
 71. enkośran s - wesz
 72. enpaś s - siarka
 73. et - będący
 74. etboś s IV a - istnienie
 75. etśan adj - pomarańczowy
 76. etśanboś s - pomarańcz
 77. etśanpyn s - miedź
 78. evpul s III a - syn
 79. evytat s I - niebo

  Ę

 80. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 81. ę, ęśi - być

  G

 82. gah adj - dobry
 83. ganet pron - wy
 84. gansỹ v - myć (się)
 85. gerkat adj - długi
 86. geśat adj - zielony
 87. geśatboś s - zieleń
 88. geśatsak s - chlor
 89. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 90. gih s IIIb - sen
 91. goj s IV b - strona, podstrona
 92. gon s III a - słońce
 93. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 94. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 95. gonsak s - hel
 96. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 97. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 98. guh num - dwa
 99. gurboś s IV b - wiedza
 100. gurtǫ v - wiedzieć
 101. gutan - mający nadzieję
 102. gutanket - esperanto
 103. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 104. gutot num - drugi
 105. gųmah num - dwadzieścia
 106. gųmatot num - dwudziesty
 107. gunvyr s - myśl
 108. gųsit num - dwieście
 109. gųsįmyt num - dwusetny
 110. gykket - jedzący
 111. gykkę - jeść
 112. gyvinak s - trudny
 113. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 114. ih pron - ono, to
 115. ihtal s III a - południe geograficzne
 116. ihtal- prefiks - południowy
 117. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 118. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 119. ijsar s - kość
 120. isoturi s - historia
 121. iśśanboś - krzyk
 122. iśśantǫ - krzyczeć
 123. iśtet adj - nagły
 124. iśtetzan adv - nagle
 125. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 126. įvar s - obrońca
 127. įvartǫ - bronić
 128. įvin s - krew
 129. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 130. kahliś s - skórka
 131. kajśyn s III a - wujek
 132. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 133. kal'ender s III - kalendarium
 134. kal'enderat s I - kalendarz
 135. kalrej s - wir
 136. kalrezę - wirować
 137. kanoh adv - tu
 138. kanohrek - stąd
 139. kanohtik - tu
 140. karadun - lekcja
 141. karadunnul - szkoła
 142. karut - inny, różny
 143. kategor s III a - kategoria
 144. keenpaś s - selen
 145. keh num - jeden
 146. kekonsak - neon (pierwiastek)
 147. kekuh num - trzy
 148. kekunpyn - sód
 149. kekutot num - trzeci
 150. kekųmah num - trzydzieści
 151. kekųmatot num - trzydziesty
 152. kekųsit num - trzysta
 153. kekųsįmyt num - trzysetny
 154. kemah num - jedenaście
 155. kematot num - jedenasty
 156. kemajguh num - trzynaście
 157. kemajgutot num - trzynasty
 158. kemajryh num - piętnaście
 159. kemajrytot num - piętnasty
 160. kemajśoh num - siedemnaście
 161. kemajśotot num - siedemnasty
 162. kemajveh num - dziewiętnaście
 163. kemajvetot num - dziewiętnasty
 164. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 165. kep'evpul s III a - wnuk
 166. kepmanzor s III a - babcia
 167. kepsynrut s I - dziadek
 168. keptonnot s II - wnuczka
 169. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 170. keśoh num - siedem
 171. keśotot num - siódmy
 172. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 173. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 174. keśǫsit num - siedemset
 175. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 176. keveh num - dziewięć
 177. kevetot num - dziewiąty
 178. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 179. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 180. kevęsit num - dziewięćset
 181. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 182. kevnen s - drzewo
 183. kevolsak s - german (pierwiastek)
 184. kieman s - duch
 185. kirut s I - zaszczyt
 186. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 187. kiśvit adj - zachód
 188. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 189. koat adj - wysoki
 190. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 191. koh pron - wszystko, każde
 192. konak pron - w każdy sposób
 193. konaldat s I - konweld
 194. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 195. kot pron - każdy, wszyscy
 196. kovek pron - zawsze
 197. kovoh pron - wszędzie
 198. kun - lekki
 199. kunputer s III - komputer
 200. kunpyn - lit
 201. kurtą v - robić
 202. kusun s - złoto
 203. kut pron - taki

  M

 204. mah num - dziesięć
 205. makap s - glina
 206. makapsak s - glin
 207. maldat adj - młody
 208. mal'ut adj - daleki
 209. masuj s - jajo
 210. matot num - dziesiąty
 211. mąsit num - tysiąc
 212. mąsįmyt num - tysięczny
 213. manzar s III a - matka
 214. mąnek s III a - kwiat
 215. maryt adj - żółty
 216. marytboś s - żółcień
 217. megat s - stół, mebel
 218. megatvarat s - stolarz
 219. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 220. mek'ỹ v - kłamać
 221. mervyt adj - prosty, banalny
 222. met pron - ja
 223. mikan num - pięć
 224. mikantot num - piąty
 225. mikmah num - pięćdziesiąt
 226. mikmatot num - pięćdziesiąty
 227. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 228. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 229. miksit num - pięćset
 230. miksįmyt num - pięćsetny
 231. miltan s IIIa - chęć, wola
 232. miltat s I - chcący
 233. miltą v - chcieć
 234. milzun num - milion
 235. miraśkę v - uwolnić
 236. mirat adj - wolny
 237. miratboś s IVa - wolność
 238. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 239. mizan adv - dużo, często, bardzo
 240. moś s - kąt, róg
 241. mukiś - śnieg
 242. mukiśvaj - zawieja
 243. munat adj - możliwy
 244. murat adj - zmęczony
 245. murą v - zmęczyć się
 246. mutkan - możliwość
 247. v - móc

  N

 248. natural adj - naturalny
 249. nej'et s - ocet
 250. nemak s - kłamca
 251. nemaktǫ v - kłamać
 252. nemanat s - okłamywany
 253. nemat s - kłamstwo
 254. nenvat s I - bajka
 255. net s I - nowość
 256. netboś s IV a - nowość
 257. nęmyt adj - nowy
 258. ni conj - i, a
 259. nihboś s IV b - życie
 260. nitǫ v - żyć
 261. nomet pron - my
 262. noput s I - piłka
 263. nośildot s II - koromysło
 264. nǫih pron - one (o rzeczach)
 265. nǫit pron - oni, one
 266. nuptat adj - mały
 267. nuśrat s - prawda
 268. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 269. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 270. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 271. onvi c - albo, czy
 272. ośran s - wszy
 273. otrą v - radzić, doradzać
 274. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 275. otparboś s IV - historia
 276. otsyr'atboś s IV - wymowa
 277. ovit s - część

  P

 278. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 279. partǫ v - dziać się, stawać się
 280. pątyl adj - szcżęśliwy
 281. pegumtoh s IIIb - królestwo
 282. pevit s I - użytkownik
 283. pevį v - używać
 284. pęmyt adj - główny
 285. piśtit s - liść
 286. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 287. poj s IV b - północ geograficzna
 288. poj- prefiks - północny
 289. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 290. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 291. pojvit adj - północno-wschodni
 292. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 293. ponśin s III - imię
 294. por s - dom
 295. posęmyt adj - posesywny
 296. pukramat s I - program, aplikacja
 297. purtal s III - portal internetowy
 298. pylmet - dym, smog
 299. pyn - metal
 300. pynet - żelazo

  R

 301. radunboś s - nauka
 302. radunkę v - uczyć
 303. raduntǫ v - uczyć się
 304. ramaśę v - kupować
 305. ramonkan s III - dar
 306. ramontǫ v - dać
 307. v - dokonać
 308. regit s I - lewo
 309. rekmat s I - przedrostek
 310. rekureksat s I - rekolekcje
 311. ren s III - czas
 312. repuprik s III a - republika
 313. repnatboś s IV a - gra
 314. repną v - grać, bawić się
 315. rerat adj - gładki
 316. retset s I - brat
 317. riav s - płyn
 318. riavet s - fluor
 319. riavpyn s - rtęć
 320. rin s - przed
 321. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 322. riser s - róg (zwierzęcia)
 323. rismyr s III a - rodzina
 324. rismyrponśin s III - nazwisko
 325. rogyt v - śpiący
 326. rogỹ v - spać
 327. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 328. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 329. rojtyttoh s III b - związek, unia
 330. rok s III a - miejsce
 331. rokat adj - żywy
 332. ropsat adj - miły
 333. ropsatzan adv - miło, mile
 334. rot s II - kot
 335. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 336. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 337. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 338. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 339. rukal adj - zaległy
 340. rukrą v - czytać
 341. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 342. rup s - woda
 343. rupparit s - wodnisty
 344. rupsak s - wodór
 345. rurin - rosnący
 346. rurinsak - azot
 347. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 348. ruśan adj - fioletowy
 349. ruśanboś s - fiolet
 350. ruśansak s - jod
 351. ryh num - cztery
 352. rylśoh s - ryba
 353. rytot num - czwarty
 354. rỹa - swastyka
 355. rỹmah num - czterdzieści
 356. rỹmatot num - czterdziesty
 357. rỹsit num - czterysta
 358. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 359. sabyt adj - jasny
 360. sadait pron - ten, tamten
 361. sah pron - to, tamto
 362. saito'uh pron - tam
 363. saitonamik pron - tak
 364. saitovek pron - wtedy
 365. saitovoh pron - tam
 366. sajsan adj - święty
 367. sajsankot s - tydzień świąteczny
 368. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 369. sal s III a - rok
 370. sama - żegnajcie
 371. samu - żegnaj
 372. sanat - stojący
 373. sanak - w taki sposób
 374. saną - stać
 375. sanvet adj - pożegnany
 376. sap s - światło
 377. sappyn s - uran
 378. sardatboś s IV a - śmierć
 379. sardą v - umierać
 380. sarget s - książka
 381. saśkę v - stanowić
 382. sat pron - ten/ta, ta osoba
 383. sattoh v - państwo
 384. sav - potem
 385. savek - wtedy
 386. savoh - tam
 387. savohrek - stamtąd
 388. savohtik - tam
 389. savvin s - fosfor
 390. sazoit pron - ta, tamta
 391. sąmyt - takowy
 392. sąpil - zęby
 393. selvutboś - dotyk
 394. selvų - dotykać
 395. sev s - pod
 396. sevan s IIIa - ciasto
 397. sit num - sto
 398. sįmyt num - setny
 399. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 400. solmaj s IV b - jutro
 401. solmazivek adv - jutro
 402. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 403. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 404. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 405. somą v - pytać
 406. sondat adj - początkujący
 407. sondą v - zaczynać, być początkującym
 408. soret s - wątek na forum
 409. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 410. sormejtę v - przegrywać
 411. sośtą v - potrafić
 412. sutboś s IV b - chodzenie
 413. v - iść, pójść
 414. synrut s I - ojciec
 415. syr'an - mowa
 416. syr'antan - mówca, mówiący
 417. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 418. syr'at - mówiący/mówiąca
 419. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 420. syr'atkan s III - język
 421. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 422. śek s III - pies
 423. śer - znudzony
 424. śerket - nudny
 425. śerkę - nudzić
 426. śertǫ - nudzić się, nudzić
 427. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 428. śetzit s I - intensywny
 429. sezaj s - sens, zmysł
 430. śion s - srebro
 431. śįtak s III a - siostra
 432. śoh num - sześć
 433. śotot num - szósty
 434. śǫmah num - sześćdziesiąt
 435. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 436. śǫsit num - sześćset
 437. śǫsįmyt num - sześćsetny
 438. śunak s III - słowo
 439. śynrun s - unbihexium
 440. śyt s I - miasto

  T

 441. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 442. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 443. tankal adj - piękny
 444. tarmak s III a - cena
 445. p - niż
 446. terantǫ - znikać
 447. teśaratboś - śmiech
 448. teśarą - śmiać się
 449. todak s III - packa
 450. toh s III b - kraj arch
 451. tonnot s II - córka
 452. tysur s III - koń

  U

 453. unvuk s III a - bagno
 454. upinat s I - opinia
 455. ursan s III - lekarz
 456. ursanak s III - lek
 457. ursantǫ v - leczyć
 458. ursannul s III - służba zdrowia
 459. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 460. uśonboś s - seledyn
 461. uvet adj - niebieski
 462. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 463. vaj s IV b - wiatr
 464. valmut s I - leszczyna
 465. var'at - narrator
 466. var'atboś - opowiadanie
 467. var'ą - opowiadać
 468. varą v - tworzyć
 469. vazį v - wiać
 470. c - ale, lecz
 471. vegiś - lis
 472. veginśek - lisek
 473. veh num - osiem
 474. venkat adj - drogi
 475. venśak s III a - ciocia
 476. vetot num - ósmy
 477. vetratboś s IV a - zrozumienie
 478. vetrą v - rozumieć
 479. vęmah num - osiemdziesiąt
 480. vęmatot num - osiemdziesiąty
 481. vęsit num - osiemset
 482. vęsįmyt num - osiemsetny
 483. vih - co
 484. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 485. vilrį v - notować
 486. vinak - jak
 487. virkin - przyjemny
 488. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 489. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 490. viś s - ogon
 491. viśtų v - leżeć
 492. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 493. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 494. vivek - kiedy
 495. vivoh - gdzie
 496. vivohrek - skąd
 497. vivohtik dokąd
 498. vįmyt - jaki
 499. vol s - piasek
 500. volsak s - krzem
 501. vorun s III - forum internetowe
 502. vośnit adj - zapatrzony
 503. votsę v - pisać
 504. vur s IIIa - dzień
 505. vuraś s - czyn
 506. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 507. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 508. vyjbą v - rysować
 509. vyktygak s - palacz
 510. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 511. vyktyk s - smok
 512. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 513. vyran adj - czerwony
 514. vyranboś s - czerwień
 515. vyransak s - brom

  Y

 516. yktar adj - błękitny
 517. yktaran s - błękit
 518. ymen s - oko
 519. yn c - że; to, co
 520. ynrek - bo, ponieważ
 521. ytemat s I - winny
 522. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 523. ytemą v - być winnym
 524. yv s - palny, palący (się)
 525. yvboś s - ogień
 526. yvsak s - tlen
 527. yvtǫ v - palić (się)

 528. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 529. c - jeśli
 530. ziktatboś s IV a - bieg
 531. ziktą v - biec
 532. zil s III a - dookoła
 533. zoit pron - ona
 534. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 535. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 536. zupan s - przestępny
 537. zupankot s - tydzień przestępny
 538. zurkat adj - krótki
 539. zyv s IIIa - morze
 540. zyven s IIIa - ocean
 541. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III