Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Darą - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Samą - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫraf - Nazywam się ...
 • ... daįrafmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįrafmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtofmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. af s - (po)za
 2. afruśanboś s - podczerwień
 3. afsų v - przekraczać
 4. ah num - zero
 5. ak pron - jakoś
 6. akvan s IIIa - ekwant
 7. alternativet adj - alternatywny
 8. amizut s - znak
 9. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 10. apraśkę v - zapoczątkować
 11. ardat adj - wyjątkowy
 12. artikol s III a - artykuł
 13. aśduk s IIIa - chleb
 14. at - ktoś
 15. ato - coś
 16. avek - kiedyś
 17. avoh - gdzieś
 18. avohrek - skądś
 19. avohtik - dokądś
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. beśten s - ucho
 28. bohmaś s IV a - obraz
 29. bokitboś s IV - miłość
 30. bokį v - kochać
 31. bun s III a - człowiek
 32. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 33. dait pron - on
 34. dajrę v - mieszkać arch.
 35. dakramonboś s IV - wymiana
 36. dakramontǫ v - wymieniać się
 37. daksų v - minąć się
 38. damok s III - deszcz
 39. daptų v - wieść, prowadzić
 40. dar s - nosek
 41. daret s - nos
 42. darą v - musieć (z nakazu)
 43. dolśanboś s IV a - podróż
 44. dolśantǫ v - podróżować
 45. dorsek adj - ciągły
 46. dorsekboś s IV - ciągłość
 47. duj s IV b - grom, piorun
 48. dujboś s IV a - burza
 49. dut pron - ty

  E

 50. efpul s III a - syn
 51. ekmyt num - pierwszy
 52. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 53. eksąpil s - ząb
 54. ëkvan s III - kwant
 55. El s III - Bóg
 56. elrį v - przebaczać
 57. enkośran s - wesz
 58. etboś s IV a - istnienie
 59. etśan adj - pomarańczowy
 60. etśanboś adj - pomarańcz
 61. evytat s I - niebo

  Ę

 62. ę, ęśi - być

  G

 63. gah adj - dobry
 64. ganet pron - wy
 65. gansỹ v - myć (się)
 66. gerkat adj - długi
 67. geśat adj - zielony
 68. geśatboś s - zieleń
 69. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 70. gih s IIIb - sen
 71. goj s IV b - strona, podstrona
 72. gon s III a - słońce
 73. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 74. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 75. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 76. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 77. guh num - dwa
 78. gurboś s IV b - wiedza
 79. gurtǫ v - wiedzieć
 80. gutot num - drugi
 81. gųmah num - dwadzieścia
 82. gųmatot num - dwudziesty
 83. gunvyr s - myśl
 84. gųsit num - dwieście
 85. gųsįmyt num - dwusetny
 86. gyvinak s - trudny
 87. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 88. ih pron - ono, to
 89. ihtal s III a - południe geograficzne
 90. ihtal- prefiks - południowy
 91. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 92. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 93. ijsar s - kość
 94. isoturi s - historia
 95. iśtet adj - nagły
 96. iśtetzan adv - nagle

  Į

 97. įvar s - obrońca
 98. įvartǫ - bronić
 99. įvin s - krew
 100. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 101. kajśyn s III a - wujek
 102. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 103. kal'ender s III - kalendarium
 104. kal'enderat s I - kalendarz
 105. kanoh adv - tu
 106. kanohrek - stąd
 107. kanohtik - tu
 108. karadun - lekcja
 109. karadunnul - szkoła
 110. karut - inny, różny
 111. kategor s III a - kategoria
 112. keh num - jeden
 113. kekuh num - trzy
 114. kekutot num - trzeci
 115. kekųmah num - trzydzieści
 116. kekųmatot num - trzydziesty
 117. kekųsit num - trzysta
 118. kekųsįmyt num - trzysetny
 119. kemah num - jedenaście
 120. kematot num - jedenasty
 121. kemajguh num - trzynaście
 122. kemajgutot num - trzynasty
 123. kemajryh num - piętnaście
 124. kemajrytot num - piętnasty
 125. kemajśoh num - siedemnaście
 126. kemajśotot num - siedemnasty
 127. kemajveh num - dziewiętnaście
 128. kemajvetot num - dziewiętnasty
 129. kep'efpul s III a - wnuk
 130. kepmanzor s III a - babcia
 131. kepsynrut s I - dziadek
 132. keptonnot s II - wnuczka
 133. keśoh num - siedem
 134. keśotot num - siódmy
 135. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 136. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 137. keśǫsit num - siedemset
 138. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 139. keveh num - dziewięć
 140. kevetot num - dziewiąty
 141. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 142. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 143. kevęsit num - dziewięćset
 144. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 145. kieman s - duch
 146. kirut s I - zaszczyt
 147. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 148. kiśvit adj - zachód
 149. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 150. koat adj - wysoki
 151. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 152. konaldat s I - konweld
 153. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 154. koto pron - wszystko, każde
 155. kot pron - każdy, wszyscy
 156. kotouh pron - wszędzie
 157. konnamik pron - w każdy sposób
 158. konvek pron - zawsze
 159. konvoh pron - wszędzie
 160. kondait pron - każdy
 161. konzoit pron - każda
 162. kunputer s III - komputer
 163. kurtą v - robić
 164. kut pron - taki

  M

 165. mah num - dziesięć
 166. maldat adj - młody
 167. mal'ut adj - daleki
 168. masuj s - jajo
 169. matot num - dziesiąty
 170. mąsit num - tysiąc
 171. mąsįmyt num - tysięczny
 172. manzar s III a - matka
 173. mąnek s III a - kwiat
 174. maryt adj - żółty
 175. marytboś s - żółcień
 176. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 177. mek'ỹ v - kłamać
 178. mervyt adj - prosty, banalny
 179. met pron - ja
 180. mikan num - pięć
 181. mikantot num - piąty
 182. mikmah num - pięćdziesiąt
 183. mikmatot num - pięćdziesiąty
 184. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 185. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 186. miksit num - pięćset
 187. miksįmyt num - pięćsetny
 188. miltan s IIIa - chęć, wola
 189. miltat s I - chcący
 190. miltą v - chcieć
 191. milzun num - milion
 192. miraśkę v - uwolnić
 193. mirat adj - wolny
 194. miratboś s IVa - wolność
 195. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 196. mizan adv - dużo, często, bardzo
 197. munat adj - możliwy
 198. murat adj - zmęczony
 199. murą v - zmęczyć się
 200. v - móc

  N

 201. natural adj - naturalny
 202. nemak s - kłamca
 203. nemanat s - okłamywany
 204. nemat s - kłamstwo
 205. nemaktǫ v - kłamać
 206. nenvat s I - bajka
 207. net s I - nowość
 208. netboś s IV a - nowość
 209. nęmyt adj - nowy
 210. ni conj - i, a
 211. nihboś s IV b - życie
 212. nitǫ v - żyć
 213. nomet pron - my
 214. noput s I - piłka
 215. nośildot s II - koromysło
 216. nǫih pron - one (o rzeczach)
 217. nǫit pron - oni, one
 218. nuśrat s - prawda
 219. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 220. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 221. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 222. onvi c - albo, czy
 223. ośran s - wszy
 224. otrą v - radzić, doradzać
 225. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 226. otparboś s IV - historia
 227. otsyr'atboś s IV - wymowa
 228. ovit s - część

  P

 229. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 230. partǫ v - dziać się, stawać się
 231. pegumtoh s IIIb - królestwo
 232. pevit s I - użytkownik
 233. pevį v - używać
 234. pęmyt adj - główny
 235. piśtit s - liść
 236. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 237. poj s IV b - północ geograficzna
 238. poj- prefiks - północny
 239. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 240. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 241. pojvit adj - północno-wschodni
 242. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 243. ponśin s III - imię
 244. posęmyt adj - posesywny
 245. pukramat s I - program, aplikacja
 246. purtal s III - portal internetowy

  R

 247. radunboś s - nauka
 248. radunkę v - uczyć
 249. raduntǫ v - uczyć się
 250. ramaśę v - kupować
 251. ramonkan s III - dar
 252. ramontǫ v - dać
 253. v - dokonać
 254. regit s I - lewo
 255. rekmat s I - przedrostek
 256. rekureksat s I - rekolekcje
 257. ren s III - czas
 258. repuprik s III a - republika
 259. repnatboś s IV a - gra
 260. repną v - grać, bawić się
 261. retset s I - brat
 262. rin s - przed
 263. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 264. riser s - róg (zwierzęcia)
 265. rismyr s III a - rodzina
 266. rismyrponśin s III - nazwisko
 267. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 268. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 269. rojtyttoh s III b - związek, unia
 270. rok s III a - miejsce
 271. ropsat adj - miły
 272. ropsatzan adv - miło, mile
 273. rot s II - kot
 274. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 275. ruj adj - zły
 276. rukal adj - zaległy
 277. rukrą v - czytać
 278. ruśan adj - fioletowy
 279. ruśanboś s - fiolet
 280. ryh num - cztery
 281. rylśoh s - ryba
 282. rytot num - czwarty
 283. rỹmah num - czterdzieści
 284. rỹmatot num - czterdziesty
 285. rỹsit num - czterysta
 286. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 287. sabyt adj - jasny
 288. sadait pron - ten, tamten
 289. saih pron - to, tamto
 290. sait pron
  1. ten, tamten
  2. ta, tamta
 291. saito'uh pron - tam
 292. saitonamik pron - tak
 293. saitovek pron - wtedy
 294. saitovoh pron - tam
 295. sajsan adj - święty
 296. sajsankot s - tydzień świąteczny
 297. sal s III a - rok
 298. sanamik - w taki sposób
 299. sanvet adj - pożegnany
 300. sap s - światło
 301. sardatboś s IV a - śmierć
 302. sardą v - umierać
 303. sarget s - książka
 304. saśkę v - stanowić
 305. sat - ta osoba
 306. sato - tamto
 307. sattoh v - państwo
 308. savek - wtedy
 309. savoh - tam
 310. savohrek - stamtąd
 311. savohtik - tam
 312. sazoit pron - ta, tamta
 313. sąmyt - takowy
 314. sąpil - zęby
 315. sef s - pod
 316. sevan s IIIa - ciasto
 317. sit num - sto
 318. sįmyt num - setny
 319. solmaj s IV b - jutro
 320. solmazivek adv - jutro
 321. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 322. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 323. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 324. somą v - pytać
 325. sondat adj - początkujący
 326. sondą v - zaczynać, być początkującym
 327. soret s - wątek na forum
 328. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 329. sormejtę v - przegrywać
 330. sośtą v - potrafić
 331. sutboś s IV b - chodzenie
 332. v - iść, pójść
 333. synrut s I - ojciec
 334. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 335. syr'atkan s III - język
 336. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 337. śek s III - pies
 338. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 339. śetzit s I - intensywny
 340. sezaj s - sens, zmysł
 341. śįtak s III a - siostra
 342. śoh num - sześć
 343. śotot num - szósty
 344. śǫmah num - sześćdziesiąt
 345. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 346. śǫsit num - sześćset
 347. śǫsįmyt num - sześćsetny
 348. śunak s III - słowo
 349. śyt s I - miasto

  T

 350. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 351. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 352. tankal adj - piękny
 353. tarmak s III a - cena
 354. p - niż
 355. todak s III - packa
 356. toh s III b - kraj arch
 357. tonnot s II - córka
 358. tysur s III - koń

  U

 359. unvuk s III a - bagno
 360. upinat s I - opinia
 361. ursan s III - lekarz
 362. ursanak s III - lek
 363. ursantǫ v - leczyć
 364. ursannul s III - służba zdrowia
 365. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 366. uśonboś s - seledyn
 367. uvet adj - niebieski
 368. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 369. vaj s IV b - wiatr
 370. valmut s I - leszczyna
 371. varą v - tworzyć
 372. vazį v - wiać
 373. c - ale, lecz
 374. veh num - osiem
 375. venkat adj - drogi
 376. venśak s III a - ciocia
 377. vetot num - ósmy
 378. vetratboś s IV a - zrozumienie
 379. vetrą v - rozumieć
 380. vęmah num - osiemdziesiąt
 381. vęmatot num - osiemdziesiąty
 382. vęsit num - osiemset
 383. vęsįmyt num - osiemsetny
 384. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 385. vilrį v - notować
 386. vinamik - jak
 387. viś s - ogon
 388. viśtų v - leżeć
 389. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 390. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 391. vito - co
 392. vivek - kiedy
 393. vivoh - gdzie
 394. vivohrek - skąd
 395. vivohtik dokąd
 396. vįmyt - jaki
 397. vorun s III - forum internetowe
 398. vośnit adj - zapatrzony
 399. votsę v - pisać
 400. vur s IIIa - dzień
 401. vuraś s - czyn
 402. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 403. vyjbą v - rysować
 404. vyktygak s - palacz
 405. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 406. vyktyk s - smok
 407. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 408. vyran adj - czerwony
 409. vyranboś s - czerwień

  Y

 410. yktar adj - błękitny
 411. yktaran s - błękit
 412. ymen s - oko
 413. yn c - że; to, co
 414. ytemat s I - winny
 415. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 416. ytemą v - być winnym

 417. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 418. c - jeśli
 419. ziktatboś s IV a - bieg
 420. ziktą v - biec
 421. zil s III a - dookoła
 422. zoit pron - ona
 423. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 424. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 425. zupan s - przestępny
 426. zupankot s - tydzień przestępny
 427. zurkat adj - krótki
 428. zyf s IIIa - morze
 429. zyven s IIIa - ocean
 430. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisoraf s III