Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. beśten s - ucho
 28. bohmaś s IV a - obraz
 29. bokitboś s IV - miłość
 30. bokį v - kochać
 31. bun s III a - człowiek
 32. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 33. dait pron - on
 34. dajrę v - mieszkać arch.
 35. dakramonboś s IV - wymiana
 36. dakramontǫ v - wymieniać się
 37. daksų v - minąć się
 38. damok s III - deszcz
 39. daptų v - wieść, prowadzić
 40. dar s - nosek
 41. daret s - nos
 42. dara - witajcie
 43. darą v - musieć (z nakazu)
 44. daru - witaj
 45. dolśanboś s IV a - podróż
 46. dolśantǫ v - podróżować
 47. dorsek adj - ciągły
 48. dorsekboś s IV - ciągłość
 49. duj s IV b - grom, piorun
 50. dujboś s IV a - burza
 51. dut pron - ty

  E

 52. ekmyt num - pierwszy
 53. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 54. eksąpil s - ząb
 55. ëkvan s III - kwant
 56. El s III - Bóg
 57. elrį v - przebaczać
 58. enkośran s - wesz
 59. et - będący
 60. etboś s IV a - istnienie
 61. etśan adj - pomarańczowy
 62. etśanboś adj - pomarańcz
 63. evpul s III a - syn
 64. evytat s I - niebo

  Ę

 65. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 66. ę, ęśi - być

  G

 67. gah adj - dobry
 68. ganet pron - wy
 69. gansỹ v - myć (się)
 70. gerkat adj - długi
 71. geśat adj - zielony
 72. geśatboś s - zieleń
 73. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 74. gih s IIIb - sen
 75. goj s IV b - strona, podstrona
 76. gon s III a - słońce
 77. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 78. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 79. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 80. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 81. guh num - dwa
 82. gurboś s IV b - wiedza
 83. gurtǫ v - wiedzieć
 84. gutot num - drugi
 85. gųmah num - dwadzieścia
 86. gųmatot num - dwudziesty
 87. gunvyr s - myśl
 88. gųsit num - dwieście
 89. gųsįmyt num - dwusetny
 90. gyvinak s - trudny
 91. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 92. ih pron - ono, to
 93. ihtal s III a - południe geograficzne
 94. ihtal- prefiks - południowy
 95. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 96. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 97. ijsar s - kość
 98. isoturi s - historia
 99. iśtet adj - nagły
 100. iśtetzan adv - nagle

  Į

 101. įvar s - obrońca
 102. įvartǫ - bronić
 103. įvin s - krew
 104. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 105. kajśyn s III a - wujek
 106. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 107. kal'ender s III - kalendarium
 108. kal'enderat s I - kalendarz
 109. kanoh adv - tu
 110. kanohrek - stąd
 111. kanohtik - tu
 112. karadun - lekcja
 113. karadunnul - szkoła
 114. karut - inny, różny
 115. kategor s III a - kategoria
 116. keh num - jeden
 117. kekuh num - trzy
 118. kekutot num - trzeci
 119. kekųmah num - trzydzieści
 120. kekųmatot num - trzydziesty
 121. kekųsit num - trzysta
 122. kekųsįmyt num - trzysetny
 123. kemah num - jedenaście
 124. kematot num - jedenasty
 125. kemajguh num - trzynaście
 126. kemajgutot num - trzynasty
 127. kemajryh num - piętnaście
 128. kemajrytot num - piętnasty
 129. kemajśoh num - siedemnaście
 130. kemajśotot num - siedemnasty
 131. kemajveh num - dziewiętnaście
 132. kemajvetot num - dziewiętnasty
 133. kep'evpul s III a - wnuk
 134. kepmanzor s III a - babcia
 135. kepsynrut s I - dziadek
 136. keptonnot s II - wnuczka
 137. keśoh num - siedem
 138. keśotot num - siódmy
 139. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 140. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 141. keśǫsit num - siedemset
 142. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 143. keveh num - dziewięć
 144. kevetot num - dziewiąty
 145. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 146. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 147. kevęsit num - dziewięćset
 148. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 149. kieman s - duch
 150. kirut s I - zaszczyt
 151. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 152. kiśvit adj - zachód
 153. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 154. koat adj - wysoki
 155. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 156. koh pron - wszystko, każde
 157. konak pron - w każdy sposób
 158. konaldat s I - konweld
 159. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 160. kot pron - każdy, wszyscy
 161. kovek pron - zawsze
 162. kovoh pron - wszędzie
 163. kunputer s III - komputer
 164. kurtą v - robić
 165. kut pron - taki

  M

 166. mah num - dziesięć
 167. maldat adj - młody
 168. mal'ut adj - daleki
 169. masuj s - jajo
 170. matot num - dziesiąty
 171. mąsit num - tysiąc
 172. mąsįmyt num - tysięczny
 173. manzar s III a - matka
 174. mąnek s III a - kwiat
 175. maryt adj - żółty
 176. marytboś s - żółcień
 177. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 178. mek'ỹ v - kłamać
 179. mervyt adj - prosty, banalny
 180. met pron - ja
 181. mikan num - pięć
 182. mikantot num - piąty
 183. mikmah num - pięćdziesiąt
 184. mikmatot num - pięćdziesiąty
 185. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 186. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 187. miksit num - pięćset
 188. miksįmyt num - pięćsetny
 189. miltan s IIIa - chęć, wola
 190. miltat s I - chcący
 191. miltą v - chcieć
 192. milzun num - milion
 193. miraśkę v - uwolnić
 194. mirat adj - wolny
 195. miratboś s IVa - wolność
 196. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 197. mizan adv - dużo, często, bardzo
 198. munat adj - możliwy
 199. murat adj - zmęczony
 200. murą v - zmęczyć się
 201. v - móc

  N

 202. natural adj - naturalny
 203. nemak s - kłamca
 204. nemanat s - okłamywany
 205. nemat s - kłamstwo
 206. nemaktǫ v - kłamać
 207. nenvat s I - bajka
 208. net s I - nowość
 209. netboś s IV a - nowość
 210. nęmyt adj - nowy
 211. ni conj - i, a
 212. nihboś s IV b - życie
 213. nitǫ v - żyć
 214. nomet pron - my
 215. noput s I - piłka
 216. nośildot s II - koromysło
 217. nǫih pron - one (o rzeczach)
 218. nǫit pron - oni, one
 219. nuśrat s - prawda
 220. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 221. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 222. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 223. onvi c - albo, czy
 224. ośran s - wszy
 225. otrą v - radzić, doradzać
 226. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 227. otparboś s IV - historia
 228. otsyr'atboś s IV - wymowa
 229. ovit s - część

  P

 230. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 231. partǫ v - dziać się, stawać się
 232. pątyl adj - szcżęśliwy
 233. pegumtoh s IIIb - królestwo
 234. pevit s I - użytkownik
 235. pevį v - używać
 236. pęmyt adj - główny
 237. piśtit s - liść
 238. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 239. poj s IV b - północ geograficzna
 240. poj- prefiks - północny
 241. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 242. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 243. pojvit adj - północno-wschodni
 244. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 245. ponśin s III - imię
 246. posęmyt adj - posesywny
 247. pukramat s I - program, aplikacja
 248. purtal s III - portal internetowy

  R

 249. radunboś s - nauka
 250. radunkę v - uczyć
 251. raduntǫ v - uczyć się
 252. ramaśę v - kupować
 253. ramonkan s III - dar
 254. ramontǫ v - dać
 255. v - dokonać
 256. regit s I - lewo
 257. rekmat s I - przedrostek
 258. rekureksat s I - rekolekcje
 259. ren s III - czas
 260. repuprik s III a - republika
 261. repnatboś s IV a - gra
 262. repną v - grać, bawić się
 263. retset s I - brat
 264. rin s - przed
 265. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 266. riser s - róg (zwierzęcia)
 267. rismyr s III a - rodzina
 268. rismyrponśin s III - nazwisko
 269. rogyt v - śpiący
 270. rogỹ v - spać
 271. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 272. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 273. rojtyttoh s III b - związek, unia
 274. rok s III a - miejsce
 275. ropsat adj - miły
 276. ropsatzan adv - miło, mile
 277. rot s II - kot
 278. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 279. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 280. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 281. ruj adj - zły
 282. rukal adj - zaległy
 283. rukrą v - czytać
 284. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 285. rup s - woda
 286. rupparit s - wodnisty
 287. ruśan adj - fioletowy
 288. ruśanboś s - fiolet
 289. ryh num - cztery
 290. rylśoh s - ryba
 291. rytot num - czwarty
 292. rỹa - swastyka
 293. rỹmah num - czterdzieści
 294. rỹmatot num - czterdziesty
 295. rỹsit num - czterysta
 296. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 297. sabyt adj - jasny
 298. sadait pron - ten, tamten
 299. sah pron - to, tamto
 300. saito'uh pron - tam
 301. saitonamik pron - tak
 302. saitovek pron - wtedy
 303. saitovoh pron - tam
 304. sajsan adj - święty
 305. sajsankot s - tydzień świąteczny
 306. sal s III a - rok
 307. sama - żegnajcie
 308. samu - żegnaj
 309. sanak - w taki sposób
 310. sanvet adj - pożegnany
 311. sap s - światło
 312. sardatboś s IV a - śmierć
 313. sardą v - umierać
 314. sarget s - książka
 315. saśkę v - stanowić
 316. sat pron - ten/ta, ta osoba
 317. sattoh v - państwo
 318. savek - wtedy
 319. savoh - tam
 320. savohrek - stamtąd
 321. savohtik - tam
 322. sazoit pron - ta, tamta
 323. sąmyt - takowy
 324. sąpil - zęby
 325. sev s - pod
 326. sevan s IIIa - ciasto
 327. sit num - sto
 328. sįmyt num - setny
 329. solmaj s IV b - jutro
 330. solmazivek adv - jutro
 331. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 332. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 333. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 334. somą v - pytać
 335. sondat adj - początkujący
 336. sondą v - zaczynać, być początkującym
 337. soret s - wątek na forum
 338. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 339. sormejtę v - przegrywać
 340. sośtą v - potrafić
 341. sutboś s IV b - chodzenie
 342. v - iść, pójść
 343. synrut s I - ojciec
 344. syr'an - mowa
 345. syr'antan - mówca, mówiący
 346. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 347. syr'at - mówiący/mówiąca
 348. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 349. syr'atkan s III - język
 350. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 351. śek s III - pies
 352. śer - znudzony
 353. śerket - nudny
 354. śerkę - nudzić
 355. śertǫ - nudzić się, nudzić
 356. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 357. śetzit s I - intensywny
 358. sezaj s - sens, zmysł
 359. śįtak s III a - siostra
 360. śoh num - sześć
 361. śotot num - szósty
 362. śǫmah num - sześćdziesiąt
 363. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 364. śǫsit num - sześćset
 365. śǫsįmyt num - sześćsetny
 366. śunak s III - słowo
 367. śyt s I - miasto

  T

 368. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 369. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 370. tankal adj - piękny
 371. tarmak s III a - cena
 372. p - niż
 373. todak s III - packa
 374. toh s III b - kraj arch
 375. tonnot s II - córka
 376. tysur s III - koń

  U

 377. unvuk s III a - bagno
 378. upinat s I - opinia
 379. ursan s III - lekarz
 380. ursanak s III - lek
 381. ursantǫ v - leczyć
 382. ursannul s III - służba zdrowia
 383. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 384. uśonboś s - seledyn
 385. uvet adj - niebieski
 386. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 387. vaj s IV b - wiatr
 388. valmut s I - leszczyna
 389. varą v - tworzyć
 390. vazį v - wiać
 391. c - ale, lecz
 392. veh num - osiem
 393. venkat adj - drogi
 394. venśak s III a - ciocia
 395. vetot num - ósmy
 396. vetratboś s IV a - zrozumienie
 397. vetrą v - rozumieć
 398. vęmah num - osiemdziesiąt
 399. vęmatot num - osiemdziesiąty
 400. vęsit num - osiemset
 401. vęsįmyt num - osiemsetny
 402. vih - co
 403. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 404. vilrį v - notować
 405. vinak - jak
 406. viś s - ogon
 407. viśtų v - leżeć
 408. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 409. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 410. vivek - kiedy
 411. vivoh - gdzie
 412. vivohrek - skąd
 413. vivohtik dokąd
 414. vįmyt - jaki
 415. vorun s III - forum internetowe
 416. vośnit adj - zapatrzony
 417. votsę v - pisać
 418. vur s IIIa - dzień
 419. vuraś s - czyn
 420. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 421. vyjbą v - rysować
 422. vyktygak s - palacz
 423. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 424. vyktyk s - smok
 425. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 426. vyran adj - czerwony
 427. vyranboś s - czerwień

  Y

 428. yktar adj - błękitny
 429. yktaran s - błękit
 430. ymen s - oko
 431. yn c - że; to, co
 432. ytemat s I - winny
 433. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 434. ytemą v - być winnym

 435. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 436. c - jeśli
 437. ziktatboś s IV a - bieg
 438. ziktą v - biec
 439. zil s III a - dookoła
 440. zoit pron - ona
 441. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 442. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 443. zupan s - przestępny
 444. zupankot s - tydzień przestępny
 445. zurkat adj - krótki
 446. zyv s IIIa - morze
 447. zyven s IIIa - ocean
 448. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III