Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azan
  1. trochę, ileś
  2. jakoś, tak sobie
 21. azyt adj - równy

  Ą

 22. ąmyt - jakiś

  B

 23. baterat s I - bateria
 24. bąvaj s IV b - dzisiaj
 25. bąvazivek adv - dzisiaj
 26. bebanatboś s IIIa - pokusa
 27. bebą v - kusić
 28. bej s - dom
 29. beśten s - ucho
 30. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 31. bohmaś s IV a - obraz
 32. bokitboś s IV - miłość
 33. bokį v - kochać
 34. bolkat - jabłko
 35. bun s III a - człowiek
 36. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 37. dait pron - on
 38. dajrę v - mieszkać arch.
 39. dakramonboś s IV - wymiana
 40. dakramontǫ v - wymieniać się
 41. daksų v - minąć się
 42. dal, daryt adj - biały
 43. damok s III - deszcz
 44. dapų v - ranić, gryźć
 45. daptų v - wieść, prowadzić
 46. dar s - nosek
 47. daret s - nos
 48. dara - witajcie
 49. darą v - musieć (z nakazu)
 50. daru - witaj
 51. detśit - czysty
 52. dezik - mężczyzna, mąż
 53. dimir - władca
 54. dimirtǫ - władać
 55. dipat - rzeka
 56. dolśanboś s IV a - podróż
 57. dolśantǫ v - podróżować
 58. dorsek adj - ciągły
 59. dorsekboś s IV - ciągłość
 60. duj s IV b - grom, piorun
 61. dujboś s IV a - burza
 62. duptą v - spadać
 63. dut pron - ty
 64. dyraptǫ v - budzić się

  E

 65. ebagon - ołówek
 66. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 67. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 68. eget - cień
 69. ekgon - list, wiadomość
 70. ekket - jedyny
 71. ekmyt num - pierwszy
 72. eknak - tylko, jedynie
 73. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 74. eksąpil s - ząb
 75. ëkvan s III - kwant
 76. El s III - Bóg
 77. elban s - pomnik
 78. elrį v - przebaczać
 79. enkośran s - wesz
 80. enpaś s - siarka
 81. et - będący
 82. etboś s IV a - istnienie
 83. etśan adj - pomarańczowy
 84. etśanboś s - pomarańcz
 85. etśanpyn s - miedź
 86. evpul s III a - syn
 87. evval s - okno
 88. evytat s I - niebo

  Ę

 89. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 90. ę, ęśi - być

  G

 91. gah adj - dobry
 92. ganet pron - wy
 93. gansỹ v - myć (się)
 94. gerkat adj - długi
 95. geśat adj - zielony
 96. geśatboś s - zieleń
 97. geśatsak s - chlor
 98. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 99. gevan s - zwierzę
 100. gih s IIIb - sen
 101. goj s IV b - strona, podstrona
 102. gon s III a - słońce
 103. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 104. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 105. gonsak s - hel
 106. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 107. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 108. guh num - dwa
 109. gunvarat s - myśliciel
 110. gunvarą v - myśleć
 111. gunvyr s - myśl
 112. gur adj - wiedzący
 113. gurboś s IV b - wiedza
 114. gursarget s - encyklopedia
 115. gurtǫ v - wiedzieć
 116. gutan - mający nadzieję
 117. gutanket - esperanto
 118. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 119. gutot num - drugi
 120. gųmah num - dwadzieścia
 121. gųmatot num - dwudziesty
 122. gųsit num - dwieście
 123. gųsįmyt num - dwusetny
 124. gykket - jedzący
 125. gykkę - jeść
 126. gyvinak s - trudny
 127. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 128. ih pron - ono, to
 129. ihtal s III a - południe geograficzne
 130. ihtal- prefiks - południowy
 131. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 132. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 133. ijsar s - kość
 134. isoturi s - historia
 135. iśśanboś - krzyk
 136. iśśantǫ - krzyczeć
 137. iśtą - siedzieć
 138. iśtet adj - nagły
 139. iśtetzan adv - nagle
 140. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 141. įvar s - obrońca
 142. įvartǫ - bronić
 143. įvin s - krew
 144. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 145. kahliś s - skórka
 146. kajśyn s III a - wujek
 147. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 148. kal'ender s III - kalendarium
 149. kal'enderat s I - kalendarz
 150. kalrej s - wir
 151. kalrezę - wirować
 152. kanoh adv - tu
 153. kanohrek - stąd
 154. kanohtik - tu
 155. karadun - lekcja
 156. karadunnul - szkoła
 157. karut - inny, różny
 158. kategor s III a - kategoria
 159. keenpaś s - selen
 160. keh num - jeden
 161. kekonsak - neon (pierwiastek)
 162. kekuh num - trzy
 163. kekunpyn - sód
 164. kekutot num - trzeci
 165. kekųmah num - trzydzieści
 166. kekųmatot num - trzydziesty
 167. kekųsit num - trzysta
 168. kekųsįmyt num - trzysetny
 169. kemah num - jedenaście
 170. kematot num - jedenasty
 171. kemajguh num - trzynaście
 172. kemajgutot num - trzynasty
 173. kemajryh num - piętnaście
 174. kemajrytot num - piętnasty
 175. kemajśoh num - siedemnaście
 176. kemajśotot num - siedemnasty
 177. kemajveh num - dziewiętnaście
 178. kemajvetot num - dziewiętnasty
 179. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 180. kep'evpul s III a - wnuk
 181. kepmanzor s III a - babcia
 182. kepsynrut s I - dziadek
 183. keptonnot s II - wnuczka
 184. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 185. keśoh num - siedem
 186. keśotot num - siódmy
 187. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 188. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 189. keśǫsit num - siedemset
 190. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 191. keveh num - dziewięć
 192. kevetot num - dziewiąty
 193. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 194. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 195. kevęsit num - dziewięćset
 196. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 197. kevnen s - drzewo
 198. kevolsak s - german (pierwiastek)
 199. kieman s - duch
 200. kirut s I - zaszczyt
 201. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 202. kiśvit adj - zachód
 203. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 204. koat adj - wysoki
 205. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 206. koh pron - wszystko, każde
 207. konak pron - w każdy sposób
 208. konaldat s I - konweld
 209. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 210. kot pron - każdy, wszyscy
 211. kovek pron - zawsze
 212. kovoh pron - wszędzie
 213. kun - lekki
 214. kunputer s III - komputer
 215. kunpyn - lit
 216. kunśin - zawód, praca
 217. kunśit - pracujący, pracownik
 218. kunśitboś - praca, pracowanie
 219. kunśį - pracować
 220. kurtą v - robić
 221. kusun s - złoto
 222. kut pron - taki

  M

 223. mah num - dziesięć
 224. makap s - glina
 225. makapsak s - glin
 226. maldat adj - młody
 227. mal'ut adj - daleki
 228. masuj s - jajo
 229. matot num - dziesiąty
 230. mąsit num - tysiąc
 231. mąsįmyt num - tysięczny
 232. manzar s III a - matka
 233. mąnek s III a - kwiat
 234. maryt adj - żółty
 235. marytboś s - żółcień
 236. megat s - stół, mebel
 237. megatvarat s - stolarz
 238. meh - duży
 239. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 240. mek'ỹ v - kłamać
 241. mervyt adj - prosty, banalny
 242. met pron - ja
 243. mij - więcej, bardziej
 244. mikan num - pięć
 245. mikantot num - piąty
 246. mikmah num - pięćdziesiąt
 247. mikmatot num - pięćdziesiąty
 248. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 249. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 250. miksit num - pięćset
 251. miksįmyt num - pięćsetny
 252. miltan s IIIa - chęć, wola
 253. miltat s I - chcący
 254. miltą v - chcieć
 255. milzun num - milion
 256. mipbaroh s - pastwisko
 257. mipbartǫ v - paść, wypasać
 258. miraśkę v - uwolnić
 259. mirat adj - wolny
 260. miratboś s IVa - wolność
 261. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 262. mizan adv - dużo, często, bardzo
 263. mizanboś
  1. wielkość, częstość
  2. wiele, wielu, większość
 264. moś s - kąt, róg
 265. mukiś - śnieg
 266. mukiśvaj - zawieja
 267. munat adj - możliwy
 268. murat adj - zmęczony
 269. murą v - zmęczyć się
 270. mutkan - możliwość
 271. v - móc

  N

 272. natural adj - naturalny
 273. nąvį - kryć, ukrywać
 274. navinat - ukryty, skrywany
 275. nej'et s - ocet
 276. nemak s - kłamca
 277. nemaktǫ v - kłamać
 278. nemanat s - okłamywany
 279. nemat s - kłamstwo
 280. nenvat s I - bajka
 281. net s I - nowość
 282. netboś s IV a - nowość
 283. nęmyt adj - nowy
 284. ni c - i, a
 285. nihboś s IV b - życie
 286. nitǫ v - żyć
 287. nomet pron - my
 288. noput s I - piłka
 289. nośildot s II - koromysło
 290. nǫih pron - one (o rzeczach)
 291. nǫit pron - oni, one
 292. nuptat adj - mały
 293. nurmaś s - sprzedawca
 294. nurmaśę v - sprzedawać
 295. nuśrat s - prawda
 296. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 297. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 298. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 299. onvi c - albo, czy
 300. ośran s - wszy
 301. otrą v - radzić, doradzać
 302. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 303. otparboś s IV - historia
 304. otsyr'atboś s IV - wymowa
 305. ov'ov s - minuta
 306. ovit s - część

  P

 307. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 308. partǫ v - dziać się, stawać się
 309. pątyl adj - szcżęśliwy
 310. pegun s - król
 311. peguntoh s IIIb - królestwo
 312. pevit s I - użytkownik
 313. pevį v - używać
 314. pęmyt adj - główny
 315. piśtit s - liść
 316. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 317. poj s IV b - północ geograficzna
 318. poj- prefiks - północny
 319. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 320. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 321. pojvit adj - północno-wschodni
 322. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 323. ponśin s III - imię
 324. por s - dom
 325. posęmyt adj - posesywny
 326. pukramat s I - program, aplikacja
 327. purtal s III - portal internetowy
 328. pylmet - dym, smog
 329. pyn - metal
 330. pynet - żelazo

  R

 331. rabev s - przyjaciel
 332. radunboś s - nauka
 333. radunkę v - uczyć
 334. raduntǫ v - uczyć się
 335. ramaśę v - kupować
 336. ramonkan s III - dar
 337. ramontǫ v - dać
 338. v - dokonać
 339. regit s I - lewo
 340. rekmat s I - przedrostek
 341. rekureksat s I - rekolekcje
 342. ren s III - czas
 343. repuprik s III a - republika
 344. repnatboś s IV a - gra
 345. repną v - grać, bawić się
 346. rerat adj - gładki
 347. retset s I - brat
 348. riav s - płyn
 349. riavet s - fluor
 350. riavpyn s - rtęć
 351. rin s - przed
 352. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 353. riser s - róg (zwierzęcia)
 354. rismyr s III a - rodzina
 355. rismyrponśin s III - nazwisko
 356. rogyt v - śpiący
 357. rogỹ v - spać
 358. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 359. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 360. rojtyttoh s III b - związek, unia
 361. rok s III a - miejsce
 362. rokat adj - żywy
 363. ropsat adj - miły
 364. ropsatzan adv - miło, mile
 365. rot s II - kot
 366. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 367. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 368. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 369. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 370. rukal adj - zaległy
 371. rukrą v - czytać
 372. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 373. rup s - woda
 374. rupparit s - wodnisty
 375. rupsak s - wodór
 376. rurin - rosnący
 377. rurinsak - azot
 378. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 379. ruśan adj - fioletowy
 380. ruśanboś s - fiolet
 381. ruśansak s - jod
 382. ruvkaltǫ v - powtarzać
 383. ryh num - cztery
 384. rylśoh s - ryba
 385. rytot num - czwarty
 386. rỹa - swastyka
 387. rỹmah num - czterdzieści
 388. rỹmatot num - czterdziesty
 389. rỹsit num - czterysta
 390. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 391. sabyt adj - jasny
 392. sadait pron - ten, tamten
 393. sah pron - to, tamto
 394. saito'uh pron - tam
 395. saitonamik pron - tak
 396. saitovek pron - wtedy
 397. saitovoh pron - tam
 398. sajsan adj - święty
 399. sajsankot s - tydzień świąteczny
 400. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 401. sal s III a - rok
 402. sama - żegnajcie
 403. samsą - kraść
 404. samu - żegnaj
 405. sanat - stojący
 406. sanak - w taki sposób
 407. saną - stać
 408. sanvet adj - pożegnany
 409. sap s - światło
 410. sappyn s - uran
 411. sardan - zabójca
 412. sardantǫ - zabijać
 413. sardatboś s IV a - śmierć
 414. sardą v - umierać
 415. sarget s - książka
 416. saśkę v - stanowić
 417. sat pron - ten/ta, ta osoba
 418. sattoh v - państwo
 419. sav - potem
 420. savek - wtedy
 421. savoh - tam
 422. savohrek - stamtąd
 423. savohtik - tam
 424. savvin s - fosfor
 425. sazoit pron - ta, tamta
 426. sąmyt - takowy
 427. sąpil - zęby
 428. sej c - więc
 429. selvutboś - dotyk
 430. selvų - dotykać
 431. sennun - samolot
 432. sennunoh - lotnisko
 433. sev s - pod
 434. sevan s IIIa - ciasto
 435. sit num - sto
 436. sįmyt num - setny
 437. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 438. solmaj s IV b - jutro
 439. solmazivek adv - jutro
 440. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 441. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 442. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 443. somą v - pytać
 444. sondat adj - początkujący
 445. sondą v - zaczynać, być początkującym
 446. soret s - wątek na forum
 447. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 448. sormejtę v - przegrywać
 449. sośtą v - potrafić
 450. sutboś s IV b - chodzenie
 451. v - iść, pójść
 452. synrut s I - ojciec
 453. syr'an - mowa
 454. syr'antan - mówca, mówiący
 455. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 456. syr'at - mówiący/mówiąca
 457. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 458. syr'atkan s III - język
 459. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 460. śek s III - pies
 461. śer - znudzony
 462. śerket - nudny
 463. śerkę - nudzić
 464. śertǫ - nudzić się, nudzić
 465. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 466. śetzit s I - intensywny
 467. sezaj s - sens, zmysł
 468. śion s - srebro
 469. śįtak s III a - siostra
 470. śoh num - sześć
 471. śotot num - szósty
 472. śǫmah num - sześćdziesiąt
 473. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 474. śǫsit num - sześćset
 475. śǫsįmyt num - sześćsetny
 476. śunak s III - słowo
 477. śynrun s - unbihexium
 478. śyt s I - miasto

  T

 479. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 480. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 481. tankal adj - piękny
 482. tarmak s III a - cena
 483. p - niż
 484. terantǫ - znikać
 485. tertuh s - koszula
 486. teśaratboś - śmiech
 487. teśarą - śmiać się
 488. todak s III - packa
 489. tojretboś s IV - rozkaz, nakaz
 490. tojrę v - nakazać, rozkazać
 491. toh s III b - kraj arch
 492. tonnot s II - córka
 493. tysur s III - koń

  U

 494. unvuk s III a - bagno
 495. upinat s I - opinia
 496. ursan s III - lekarz
 497. ursanak s III - lek
 498. ursantǫ v - leczyć
 499. ursannul s III - służba zdrowia
 500. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 501. uśonboś s - seledyn
 502. uvet adj - niebieski
 503. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 504. vaj s IV b - wiatr
 505. valmut s I - leszczyna
 506. var'at - narrator
 507. var'atboś - opowiadanie
 508. var'ą - opowiadać
 509. varą v - tworzyć
 510. vazį v - wiać
 511. c - ale, lecz
 512. vegiś - lis
 513. veginśek - lisek
 514. veh num - osiem
 515. venkat adj - drogi
 516. venśak s III a - ciocia
 517. vetot num - ósmy
 518. vetratboś s IV a - zrozumienie
 519. vetrą v - rozumieć
 520. vęmah num - osiemdziesiąt
 521. vęmatot num - osiemdziesiąty
 522. vęsit num - osiemset
 523. vęsįmyt num - osiemsetny
 524. vih - co
 525. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 526. vilrį v - notować
 527. vinak - jak
 528. vipak - telewizon, nadajnik telewizyjny
 529. vipaktǫ - nadawać
 530. vipan - telewizor, odbiornik telewizyjny
 531. vipantǫ - odbierać
 532. virkin - przyjemny
 533. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 534. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 535. virzuv - pieprz
 536. viś s - ogon
 537. viśtų v - leżeć
 538. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 539. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 540. viuj - mniej
 541. vivek - kiedy
 542. vivoh - gdzie
 543. vivohrek - skąd
 544. vivohtik dokąd
 545. vįmyt - jaki
 546. vol s - piasek
 547. volsak s - krzem
 548. voron s - dziecko
 549. vorun s III - forum internetowe
 550. vośnit adj - zapatrzony
 551. votsę v - pisać
 552. vulran adj - śmieszny
 553. vur s IIIa - dzień
 554. vuraś s - czyn
 555. vur'ov s - godzina
 556. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 557. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 558. vyjbą v - rysować
 559. vyktygak s - palacz
 560. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 561. vyktyk s - smok
 562. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 563. vyran adj - czerwony
 564. vyranboś s - czerwień
 565. vyransak s - brom

  Y

 566. yktar adj - błękitny
 567. yktaran s - błękit
 568. ymen s - oko
 569. yn c - że; to, co
 570. ynrek - bo, ponieważ
 571. ytemat s I - winny
 572. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 573. ytemą v - być winnym
 574. yv s - palny, palący (się)
 575. yvboś s - ogień
 576. yvsak s - tlen
 577. yvtǫ v - palić (się)

 578. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 579. c - jeśli
 580. ziktatboś s IV a - bieg
 581. ziktą v - biec
 582. zil s III a - dookoła
 583. zoit pron - ona
 584. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 585. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 586. zupan s - przestępny
 587. zupankot s - tydzień przestępny
 588. zurkat adj - krótki
 589. zyv s IIIa - morze
 590. zyven s IIIa - ocean
 591. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III