Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zobacz też: język ęmucki

 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Darą - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Samą - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫraf - Nazywam się ...
 • ... daįrafmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįrafmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtofmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. af s - (po)za
 2. afruśanboś s - podczerwień
 3. ah num - zero
 4. ak pron - jakoś
 5. akvan s IIIa - ekwant
 6. alternativet adj - alternatywny
 7. amizut s - znak
 8. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 9. apraśkę v - zapoczątkować
 10. ardat adj - wyjątkowy
 11. artikol s III a - artykuł
 12. aśduk s IIIa - chleb
 13. at - ktoś
 14. ato - coś
 15. avek - kiedyś
 16. avoh - gdzieś
 17. avohrek - skądś
 18. avohtik - dokądś
 19. azyt adj - równy

  Ą

 20. ąmyt - jakiś

  B

 21. baterat s I - bateria
 22. bąvaj s IV b - dzisiaj
 23. bąvazivek adv - dzisiaj
 24. bebanatboś s IIIa - pokusa
 25. bebą v - kusić
 26. beśten s - ucho
 27. bohmaś s IV a - obraz
 28. bokitboś s IV - miłość
 29. bokį v - kochać
 30. bun s III a - człowiek
 31. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 32. dait pron - on
 33. dajrę v - mieszkać arch.
 34. dakramonboś s IV - wymiana
 35. dakramontǫ v - wymieniać się
 36. daksų v - minąć się
 37. damok s III - deszcz
 38. daptų v - wieść, prowadzić
 39. dar s - nosek
 40. daret s - nos
 41. darą v - musieć (z nakazu)
 42. dolśanboś s IV a - podróż
 43. dolśantǫ v - podróżować
 44. duj s IV b - grom, piorun
 45. dujboś s IV a - burza
 46. dut pron - ty

  E

 47. efpul s III a - syn
 48. ekmyt num - pierwszy
 49. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 50. eksąpil s - ząb
 51. ëkvan s III - kwant
 52. El s III - Bóg
 53. elrį v - przebaczać
 54. enkośran s - wesz
 55. etboś s IV a - istnienie
 56. etśan adj - pomarańczowy
 57. etśanboś adj - pomarańcz
 58. evytat s I - niebo

  Ę

 59. ę, ęśi - być

  G

 60. gah adj - dobry
 61. ganet pron - wy
 62. gansỹ v - myć (się)
 63. geśat adj - zielony
 64. geśatboś s - zieleń
 65. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 66. goj s IV b - strona, podstrona
 67. gon s III a - słońce
 68. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 69. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 70. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 71. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 72. guh num - dwa
 73. gurboś s IV b - wiedza
 74. gurtǫ v - wiedzieć
 75. gutot num - drugi
 76. gųmah num - dwadzieścia
 77. gųmatot num - dwudziesty
 78. gunvyr s - myśl
 79. gųsit num - dwieście
 80. gųsįmyt num - dwusetny
 81. gyvinak s - trudny
 82. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 83. ih pron - ono, to
 84. ihtal s III a - południe geograficzne
 85. ihtal- prefiks - południowy
 86. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 87. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 88. ijsar s - kość

  Į

 89. įvar s - obrońca
 90. įvartǫ - bronić
 91. įvin s - krew
 92. 'įśǫ adj - zwyczajny

  K

 93. kajśyn s III a - wujek
 94. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 95. kal'ender s III - kalendarium
 96. kal'enderat s I - kalendarz
 97. kanoh adv - tu
 98. kanohrek - stąd
 99. kanohtik - tu
 100. kategor s III a - kategoria
 101. keh num - jeden
 102. kekuh num - trzy
 103. kekutot num - trzeci
 104. kekųmah num - trzydzieści
 105. kekųmatot num - trzydziesty
 106. kekųsit num - trzysta
 107. kekųsįmyt num - trzysetny
 108. kemah num - jedenaście
 109. kematot num - jedenasty
 110. kemajguh num - trzynaście
 111. kemajgutot num - trzynasty
 112. kemajryh num - piętnaście
 113. kemajrytot num - piętnasty
 114. kemajśoh num - siedemnaście
 115. kemajśotot num - siedemnasty
 116. kemajveh num - dziewiętnaście
 117. kemajvetot num - dziewiętnasty
 118. kep'efpul s III a - wnuk
 119. kepmanzor s III a - babcia
 120. kepsynrut s I - dziadek
 121. keptonnot s II - wnuczka
 122. keśoh num - siedem
 123. keśotot num - siódmy
 124. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 125. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 126. keśǫsit num - siedemset
 127. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 128. keveh num - dziewięć
 129. kevetot num - dziewiąty
 130. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 131. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 132. kevęsit num - dziewięćset
 133. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 134. kieman s - duch
 135. kirut s I - zaszczyt
 136. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 137. kiśvit adj - zachód
 138. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 139. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 140. konaldat s I - konweld
 141. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 142. koto pron - wszystko, każde
 143. kot pron - każdy, wszyscy
 144. kotouh pron - wszędzie
 145. konnamik pron - w każdy sposób
 146. konvek pron - zawsze
 147. konvoh pron - wszędzie
 148. kondait pron - każdy
 149. konzoit pron - każda
 150. kunputer s III - komputer
 151. kurtą v - robić
 152. kut pron - taki

  M

 153. mah num - dziesięć
 154. maldat adj - młody
 155. masuj s - jajo
 156. matot num - dziesiąty
 157. mąsit num - tysiąc
 158. mąsįmyt num - tysięczny
 159. manzar s III a - matka
 160. mąnek s III a - kwiat
 161. maryt adj - żółty
 162. marytboś s - żółcień
 163. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 164. mek'ỹ v - kłamać
 165. mervyt adj - prosty, banalny
 166. met pron - ja
 167. mikan num - pięć
 168. mikantot num - piąty
 169. mikmah num - pięćdziesiąt
 170. mikmatot num - pięćdziesiąty
 171. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 172. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 173. miksit num - pięćset
 174. miksįmyt num - pięćsetny
 175. miltan s IIIa - chęć, wola
 176. miltat s I - chcący
 177. miltą v - chcieć
 178. milzun num - milion
 179. miraśkę v - uwolnić
 180. mirat adj - wolny
 181. miratboś s IVa - wolność
 182. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 183. mizan adv - dużo, często, bardzo
 184. munat adj - możliwy
 185. murat adj - zmęczony
 186. murą v - zmęczyć się
 187. v - móc

  N

 188. natural adj - naturalny
 189. nemak s - kłamca
 190. nemanat s - okłamywany
 191. nemat s - kłamstwo
 192. nemaktǫ v - kłamać
 193. net s I - nowość
 194. netboś s IV a - nowość
 195. nęmyt adj - nowy
 196. ni conj - i, a
 197. nihboś s IV b - życie
 198. nitǫ v - żyć
 199. nomet pron - my
 200. noput s I - piłka
 201. nośildot s II - koromysło
 202. nǫih pron - one (o rzeczach)
 203. nǫit pron - oni, one
 204. nuśrat s - prawda
 205. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 206. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 207. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 208. onvi c - albo, czy
 209. ośran s - wszy
 210. otrą v - radzić, doradzać
 211. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 212. otparboś s IV - historia
 213. otsyr'atboś s IV - wymowa

  P

 214. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 215. partǫ v - dziać się, stawać się
 216. pegumtoh s IIIb - królestwo
 217. pevit s I - użytkownik
 218. pevį v - używać
 219. pęmyt adj - główny
 220. piśtit s - liść
 221. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 222. poj s IV b - północ geograficzna
 223. poj- prefiks - północny
 224. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 225. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 226. pojvit adj - północno-wschodni
 227. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 228. ponśin s III - imię
 229. posęmyt adj - posesywny
 230. pukramat s I - program, aplikacja
 231. purtal s III - portal internetowy

  R

 232. radunboś s - nauka
 233. radunkę v - uczyć
 234. raduntǫ v - uczyć się
 235. ramonkan s III - dar
 236. ramontǫ v - dać
 237. v - dokonać
 238. regit s I - lewo
 239. rekmat s I - przedrostek
 240. rekureksat s I - rekolekcje
 241. repuprik s III a - republika
 242. repnatboś s IV a - gra
 243. repną v - grać, bawić się
 244. retset s I - brat
 245. rin s - przed
 246. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 247. riser s - róg (zwierzęcia)
 248. rismyr s III a - rodzina
 249. rismyrponśin s III - nazwisko
 250. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 251. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 252. rojtyttoh s III b - związek, unia
 253. rok s III a - miejsce
 254. ropsat adj - miły
 255. ropsatzan adv - miło, mile
 256. rot s II - kot
 257. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 258. ruj adj - zły
 259. rukrą v - czytać
 260. ruśan adj - fioletowy
 261. ruśanboś s - fiolet
 262. ryh num - cztery
 263. ryśloh s - ryba
 264. rytot num - czwarty
 265. rỹmah num - czterdzieści
 266. rỹmatot num - czterdziesty
 267. rỹsit num - czterysta
 268. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 269. sabyt adj - jasny
 270. sadait pron - ten, tamten
 271. saih pron - to, tamto
 272. sait pron
  1. ten, tamten
  2. ta, tamta
 273. saito'uh pron - tam
 274. saitonamik pron - tak
 275. saitovek pron - wtedy
 276. saitovoh pron - tam
 277. sajsan adj - święty
 278. sajsankot s - tydzień świąteczny
 279. sal s III a - rok
 280. sanamik - w taki sposób
 281. sanvet adj - pożegnany
 282. sap s - światło
 283. sardatboś s IV a - śmierć
 284. sardą v - umierać
 285. saśkę v - stanowić
 286. sat - ta osoba
 287. sato - tamto
 288. sattoh v - państwo
 289. savek - wtedy
 290. savoh - tam
 291. savohrek - stamtąd
 292. savohtik - tam
 293. sazoit pron - ta, tamta
 294. sąmyt - takowy
 295. sąpil - zęby
 296. sevan s IIIa - ciasto
 297. sit num - sto
 298. sįmyt num - setny
 299. solmaj s IV b - jutro
 300. solmazivek adv - jutro
 301. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 302. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 303. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 304. somą v - pytać
 305. sondat adj - początkujący
 306. sondą v - zaczynać, być początkującym
 307. soret s - wątek na forum
 308. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 309. sormejtę v - przegrywać
 310. sośtą v - potrafić
 311. sutboś s IV b - chodzenie
 312. v - iść, pójść
 313. synrut s I - ojciec
 314. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 315. syr'atkan s III - język
 316. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 317. śek s III - pies
 318. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 319. śetzit s I - intensywny
 320. sezaj s - sens, zmysł
 321. śįtak s III a - siostra
 322. śoh num - sześć
 323. śotot num - szósty
 324. śǫmah num - sześćdziesiąt
 325. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 326. śǫsit num - sześćset
 327. śǫsįmyt num - sześćsetny
 328. śunak s III - słowo
 329. śyt s I - miasto

  T

 330. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 331. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 332. tankal adj - piękny
 333. tarmak s III a - cena
 334. p - niż
 335. todak s III - packa
 336. toh s III b - kraj arch
 337. tonnot s II - córka
 338. tyto pron - które (zaimek względny)
 339. tynnamik pron - jak (zaimek względny)
 340. tynvek pron - gdy, kiedy (zaimek względny)
 341. tynvoh pron - gdzie (zaimek względny)
 342. tynvohrek - skąd
 343. tynvohtik - dokąd
 344. tyt pron - który (zaimek względny)
 345. tỹmyt - taki, jak

  U

 346. unvuk s III a - bagno
 347. upinat s I - opinia
 348. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 349. uśonboś s - seledyn
 350. uvet adj - niebieski
 351. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 352. vaj s IV b - wiatr
 353. vazį v - wiać
 354. varą v - tworzyć
 355. c - ale, lecz
 356. veh num - osiem
 357. venkat adj - drogi
 358. venśak s III a - ciocia
 359. vetot num - ósmy
 360. vetratboś s IV a - zrozumienie
 361. vetrą v - rozumieć
 362. vęmah num - osiemdziesiąt
 363. vęmatot num - osiemdziesiąty
 364. vęsit num - osiemset
 365. vęsįmyt num - osiemsetny
 366. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 367. vilrį v - notować
 368. vinamik - jak
 369. viś s - ogon
 370. viśtų v - leżeć
 371. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 372. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 373. vito - co
 374. vivek - kiedy
 375. vivoh - gdzie
 376. vivohrek - skąd
 377. vivohtik dokąd
 378. vįmyt - jaki
 379. vorun s III - forum internetowe
 380. votsę v - pisać
 381. vur s IIIa - dzień
 382. vuraś s - czyn
 383. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 384. vyjbą v - rysować
 385. vyktygak s - palacz
 386. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 387. vyktyk s - smok
 388. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 389. vyran adj - czerwony
 390. vyranboś s - czerwień

  Y

 391. yktar adj - błękitny
 392. yktaran s - błękit
 393. ymen s - oko
 394. ytemat s I - winny
 395. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 396. ytemą v - być winnym

 397. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 398. c - jeśli
 399. ziktatboś s IV a - bieg
 400. ziktą v - biec
 401. zil s III a - dookoła
 402. zoit pron - ona
 403. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 404. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 405. zupan s - przestępny
 406. zupankot s - tydzień przestępny
 407. zyf s IIIa - morze
 408. zyven s IIIa - ocean
 409. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisoraf s III