Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. bej s - dom
 28. beśten s - ucho
 29. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 30. bohmaś s IV a - obraz
 31. bokitboś s IV - miłość
 32. bokį v - kochać
 33. bolkat - jabłko
 34. bun s III a - człowiek
 35. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 36. dait pron - on
 37. dajrę v - mieszkać arch.
 38. dakramonboś s IV - wymiana
 39. dakramontǫ v - wymieniać się
 40. daksų v - minąć się
 41. dal, daryt adj - biały
 42. damok s III - deszcz
 43. dapų v - ranić, gryźć
 44. daptų v - wieść, prowadzić
 45. dar s - nosek
 46. daret s - nos
 47. dara - witajcie
 48. darą v - musieć (z nakazu)
 49. daru - witaj
 50. dezik - mężczyzna, mąż
 51. dimir - władca
 52. dimirtǫ - władać
 53. dipat - rzeka
 54. dolśanboś s IV a - podróż
 55. dolśantǫ v - podróżować
 56. dorsek adj - ciągły
 57. dorsekboś s IV - ciągłość
 58. duj s IV b - grom, piorun
 59. dujboś s IV a - burza
 60. duptą v - spadać
 61. dut pron - ty
 62. dyraptǫ v - budzić się

  E

 63. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 64. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 65. eget - cień
 66. ekgon - list, wiadomość
 67. ekket - jedyny
 68. ekmyt num - pierwszy
 69. eknak - tylko, jedynie
 70. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 71. eksąpil s - ząb
 72. ëkvan s III - kwant
 73. El s III - Bóg
 74. elban s - pomnik
 75. elrį v - przebaczać
 76. enkośran s - wesz
 77. enpaś s - siarka
 78. et - będący
 79. etboś s IV a - istnienie
 80. etśan adj - pomarańczowy
 81. etśanboś s - pomarańcz
 82. etśanpyn s - miedź
 83. evpul s III a - syn
 84. evytat s I - niebo

  Ę

 85. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 86. ę, ęśi - być

  G

 87. gah adj - dobry
 88. ganet pron - wy
 89. gansỹ v - myć (się)
 90. gerkat adj - długi
 91. geśat adj - zielony
 92. geśatboś s - zieleń
 93. geśatsak s - chlor
 94. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 95. gevan s - zwierzę
 96. gih s IIIb - sen
 97. goj s IV b - strona, podstrona
 98. gon s III a - słońce
 99. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 100. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 101. gonsak s - hel
 102. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 103. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 104. guh num - dwa
 105. gunvarat s - myśliciel
 106. gunvarą v - myśleć
 107. gunvyr s - myśl
 108. gur adj - wiedzący
 109. gurboś s IV b - wiedza
 110. gursarget s - encyklopedia
 111. gurtǫ v - wiedzieć
 112. gutan - mający nadzieję
 113. gutanket - esperanto
 114. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 115. gutot num - drugi
 116. gųmah num - dwadzieścia
 117. gųmatot num - dwudziesty
 118. gųsit num - dwieście
 119. gųsįmyt num - dwusetny
 120. gykket - jedzący
 121. gykkę - jeść
 122. gyvinak s - trudny
 123. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 124. ih pron - ono, to
 125. ihtal s III a - południe geograficzne
 126. ihtal- prefiks - południowy
 127. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 128. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 129. ijsar s - kość
 130. isoturi s - historia
 131. iśśanboś - krzyk
 132. iśśantǫ - krzyczeć
 133. iśtą - siedzieć
 134. iśtet adj - nagły
 135. iśtetzan adv - nagle
 136. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 137. įvar s - obrońca
 138. įvartǫ - bronić
 139. įvin s - krew
 140. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 141. kahliś s - skórka
 142. kajśyn s III a - wujek
 143. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 144. kal'ender s III - kalendarium
 145. kal'enderat s I - kalendarz
 146. kalrej s - wir
 147. kalrezę - wirować
 148. kanoh adv - tu
 149. kanohrek - stąd
 150. kanohtik - tu
 151. karadun - lekcja
 152. karadunnul - szkoła
 153. karut - inny, różny
 154. kategor s III a - kategoria
 155. keenpaś s - selen
 156. keh num - jeden
 157. kekonsak - neon (pierwiastek)
 158. kekuh num - trzy
 159. kekunpyn - sód
 160. kekutot num - trzeci
 161. kekųmah num - trzydzieści
 162. kekųmatot num - trzydziesty
 163. kekųsit num - trzysta
 164. kekųsįmyt num - trzysetny
 165. kemah num - jedenaście
 166. kematot num - jedenasty
 167. kemajguh num - trzynaście
 168. kemajgutot num - trzynasty
 169. kemajryh num - piętnaście
 170. kemajrytot num - piętnasty
 171. kemajśoh num - siedemnaście
 172. kemajśotot num - siedemnasty
 173. kemajveh num - dziewiętnaście
 174. kemajvetot num - dziewiętnasty
 175. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 176. kep'evpul s III a - wnuk
 177. kepmanzor s III a - babcia
 178. kepsynrut s I - dziadek
 179. keptonnot s II - wnuczka
 180. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 181. keśoh num - siedem
 182. keśotot num - siódmy
 183. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 184. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 185. keśǫsit num - siedemset
 186. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 187. keveh num - dziewięć
 188. kevetot num - dziewiąty
 189. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 190. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 191. kevęsit num - dziewięćset
 192. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 193. kevnen s - drzewo
 194. kevolsak s - german (pierwiastek)
 195. kieman s - duch
 196. kirut s I - zaszczyt
 197. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 198. kiśvit adj - zachód
 199. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 200. koat adj - wysoki
 201. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 202. koh pron - wszystko, każde
 203. konak pron - w każdy sposób
 204. konaldat s I - konweld
 205. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 206. kot pron - każdy, wszyscy
 207. kovek pron - zawsze
 208. kovoh pron - wszędzie
 209. kun - lekki
 210. kunputer s III - komputer
 211. kunpyn - lit
 212. kunśin - zawód, praca
 213. kunśit - pracujący, pracownik
 214. kunśitboś - praca, pracowanie
 215. kunśį - pracować
 216. kurtą v - robić
 217. kusun s - złoto
 218. kut pron - taki

  M

 219. mah num - dziesięć
 220. makap s - glina
 221. makapsak s - glin
 222. maldat adj - młody
 223. mal'ut adj - daleki
 224. masuj s - jajo
 225. matot num - dziesiąty
 226. mąsit num - tysiąc
 227. mąsįmyt num - tysięczny
 228. manzar s III a - matka
 229. mąnek s III a - kwiat
 230. maryt adj - żółty
 231. marytboś s - żółcień
 232. megat s - stół, mebel
 233. megatvarat s - stolarz
 234. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 235. mek'ỹ v - kłamać
 236. mervyt adj - prosty, banalny
 237. met pron - ja
 238. mij - więcej, bardziej
 239. mikan num - pięć
 240. mikantot num - piąty
 241. mikmah num - pięćdziesiąt
 242. mikmatot num - pięćdziesiąty
 243. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 244. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 245. miksit num - pięćset
 246. miksįmyt num - pięćsetny
 247. miltan s IIIa - chęć, wola
 248. miltat s I - chcący
 249. miltą v - chcieć
 250. milzun num - milion
 251. mipbaroh s - pastwisko
 252. mipbartǫ v - paść, wypasać
 253. miraśkę v - uwolnić
 254. mirat adj - wolny
 255. miratboś s IVa - wolność
 256. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 257. mizan adv - dużo, często, bardzo
 258. moś s - kąt, róg
 259. mukiś - śnieg
 260. mukiśvaj - zawieja
 261. munat adj - możliwy
 262. murat adj - zmęczony
 263. murą v - zmęczyć się
 264. mutkan - możliwość
 265. v - móc

  N

 266. natural adj - naturalny
 267. nąvį - kryć, ukrywać
 268. navinat - ukryty, skrywany
 269. nej'et s - ocet
 270. nemak s - kłamca
 271. nemaktǫ v - kłamać
 272. nemanat s - okłamywany
 273. nemat s - kłamstwo
 274. nenvat s I - bajka
 275. net s I - nowość
 276. netboś s IV a - nowość
 277. nęmyt adj - nowy
 278. ni c - i, a
 279. nihboś s IV b - życie
 280. nitǫ v - żyć
 281. nomet pron - my
 282. noput s I - piłka
 283. nośildot s II - koromysło
 284. nǫih pron - one (o rzeczach)
 285. nǫit pron - oni, one
 286. nuptat adj - mały
 287. nurmaś s - sprzedawca
 288. nurmaśę v - sprzedawać
 289. nuśrat s - prawda
 290. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 291. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 292. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 293. onvi c - albo, czy
 294. ośran s - wszy
 295. otrą v - radzić, doradzać
 296. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 297. otparboś s IV - historia
 298. otsyr'atboś s IV - wymowa
 299. ov'ov s - minuta
 300. ovit s - część

  P

 301. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 302. partǫ v - dziać się, stawać się
 303. pątyl adj - szcżęśliwy
 304. pegun s - król
 305. peguntoh s IIIb - królestwo
 306. pevit s I - użytkownik
 307. pevį v - używać
 308. pęmyt adj - główny
 309. piśtit s - liść
 310. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 311. poj s IV b - północ geograficzna
 312. poj- prefiks - północny
 313. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 314. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 315. pojvit adj - północno-wschodni
 316. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 317. ponśin s III - imię
 318. por s - dom
 319. posęmyt adj - posesywny
 320. pukramat s I - program, aplikacja
 321. purtal s III - portal internetowy
 322. pylmet - dym, smog
 323. pyn - metal
 324. pynet - żelazo

  R

 325. rabev s - przyjaciel
 326. radunboś s - nauka
 327. radunkę v - uczyć
 328. raduntǫ v - uczyć się
 329. ramaśę v - kupować
 330. ramonkan s III - dar
 331. ramontǫ v - dać
 332. v - dokonać
 333. regit s I - lewo
 334. rekmat s I - przedrostek
 335. rekureksat s I - rekolekcje
 336. ren s III - czas
 337. repuprik s III a - republika
 338. repnatboś s IV a - gra
 339. repną v - grać, bawić się
 340. rerat adj - gładki
 341. retset s I - brat
 342. riav s - płyn
 343. riavet s - fluor
 344. riavpyn s - rtęć
 345. rin s - przed
 346. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 347. riser s - róg (zwierzęcia)
 348. rismyr s III a - rodzina
 349. rismyrponśin s III - nazwisko
 350. rogyt v - śpiący
 351. rogỹ v - spać
 352. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 353. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 354. rojtyttoh s III b - związek, unia
 355. rok s III a - miejsce
 356. rokat adj - żywy
 357. ropsat adj - miły
 358. ropsatzan adv - miło, mile
 359. rot s II - kot
 360. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 361. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 362. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 363. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 364. rukal adj - zaległy
 365. rukrą v - czytać
 366. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 367. rup s - woda
 368. rupparit s - wodnisty
 369. rupsak s - wodór
 370. rurin - rosnący
 371. rurinsak - azot
 372. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 373. ruśan adj - fioletowy
 374. ruśanboś s - fiolet
 375. ruśansak s - jod
 376. ruvkaltǫ v - powtarzać
 377. ryh num - cztery
 378. rylśoh s - ryba
 379. rytot num - czwarty
 380. rỹa - swastyka
 381. rỹmah num - czterdzieści
 382. rỹmatot num - czterdziesty
 383. rỹsit num - czterysta
 384. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 385. sabyt adj - jasny
 386. sadait pron - ten, tamten
 387. sah pron - to, tamto
 388. saito'uh pron - tam
 389. saitonamik pron - tak
 390. saitovek pron - wtedy
 391. saitovoh pron - tam
 392. sajsan adj - święty
 393. sajsankot s - tydzień świąteczny
 394. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 395. sal s III a - rok
 396. sama - żegnajcie
 397. samsą - kraść
 398. samu - żegnaj
 399. sanat - stojący
 400. sanak - w taki sposób
 401. saną - stać
 402. sanvet adj - pożegnany
 403. sap s - światło
 404. sappyn s - uran
 405. sardatboś s IV a - śmierć
 406. sardą v - umierać
 407. sarget s - książka
 408. saśkę v - stanowić
 409. sat pron - ten/ta, ta osoba
 410. sattoh v - państwo
 411. sav - potem
 412. savek - wtedy
 413. savoh - tam
 414. savohrek - stamtąd
 415. savohtik - tam
 416. savvin s - fosfor
 417. sazoit pron - ta, tamta
 418. sąmyt - takowy
 419. sąpil - zęby
 420. sej c - więc
 421. selvutboś - dotyk
 422. selvų - dotykać
 423. sennun - samolot
 424. sennunoh - lotnisko
 425. sev s - pod
 426. sevan s IIIa - ciasto
 427. sit num - sto
 428. sįmyt num - setny
 429. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 430. solmaj s IV b - jutro
 431. solmazivek adv - jutro
 432. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 433. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 434. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 435. somą v - pytać
 436. sondat adj - początkujący
 437. sondą v - zaczynać, być początkującym
 438. soret s - wątek na forum
 439. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 440. sormejtę v - przegrywać
 441. sośtą v - potrafić
 442. sutboś s IV b - chodzenie
 443. v - iść, pójść
 444. synrut s I - ojciec
 445. syr'an - mowa
 446. syr'antan - mówca, mówiący
 447. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 448. syr'at - mówiący/mówiąca
 449. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 450. syr'atkan s III - język
 451. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 452. śek s III - pies
 453. śer - znudzony
 454. śerket - nudny
 455. śerkę - nudzić
 456. śertǫ - nudzić się, nudzić
 457. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 458. śetzit s I - intensywny
 459. sezaj s - sens, zmysł
 460. śion s - srebro
 461. śįtak s III a - siostra
 462. śoh num - sześć
 463. śotot num - szósty
 464. śǫmah num - sześćdziesiąt
 465. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 466. śǫsit num - sześćset
 467. śǫsįmyt num - sześćsetny
 468. śunak s III - słowo
 469. śynrun s - unbihexium
 470. śyt s I - miasto

  T

 471. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 472. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 473. tankal adj - piękny
 474. tarmak s III a - cena
 475. p - niż
 476. terantǫ - znikać
 477. teśaratboś - śmiech
 478. teśarą - śmiać się
 479. todak s III - packa
 480. tojretboś s IV - rozkaz, nakaz
 481. tojrę v - nakazać, rozkazać
 482. toh s III b - kraj arch
 483. tonnot s II - córka
 484. tysur s III - koń

  U

 485. unvuk s III a - bagno
 486. upinat s I - opinia
 487. ursan s III - lekarz
 488. ursanak s III - lek
 489. ursantǫ v - leczyć
 490. ursannul s III - służba zdrowia
 491. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 492. uśonboś s - seledyn
 493. uvet adj - niebieski
 494. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 495. vaj s IV b - wiatr
 496. valmut s I - leszczyna
 497. var'at - narrator
 498. var'atboś - opowiadanie
 499. var'ą - opowiadać
 500. varą v - tworzyć
 501. vazį v - wiać
 502. c - ale, lecz
 503. vegiś - lis
 504. veginśek - lisek
 505. veh num - osiem
 506. venkat adj - drogi
 507. venśak s III a - ciocia
 508. vetot num - ósmy
 509. vetratboś s IV a - zrozumienie
 510. vetrą v - rozumieć
 511. vęmah num - osiemdziesiąt
 512. vęmatot num - osiemdziesiąty
 513. vęsit num - osiemset
 514. vęsįmyt num - osiemsetny
 515. vih - co
 516. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 517. vilrį v - notować
 518. vinak - jak
 519. vipak - telewizon, nadajnik telewizyjny
 520. vipaktǫ - nadawać
 521. vipan - telewizor, odbiornik telewizyjny
 522. vipantǫ - odbierać
 523. virkin - przyjemny
 524. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 525. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 526. virzuv - pieprz
 527. viś s - ogon
 528. viśtų v - leżeć
 529. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 530. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 531. viuj - mniej
 532. vivek - kiedy
 533. vivoh - gdzie
 534. vivohrek - skąd
 535. vivohtik dokąd
 536. vįmyt - jaki
 537. vol s - piasek
 538. volsak s - krzem
 539. voron s - dziecko
 540. vorun s III - forum internetowe
 541. vośnit adj - zapatrzony
 542. votsę v - pisać
 543. vur s IIIa - dzień
 544. vuraś s - czyn
 545. vur'ov s - godzina
 546. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 547. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 548. vyjbą v - rysować
 549. vyktygak s - palacz
 550. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 551. vyktyk s - smok
 552. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 553. vyran adj - czerwony
 554. vyranboś s - czerwień
 555. vyransak s - brom

  Y

 556. yktar adj - błękitny
 557. yktaran s - błękit
 558. ymen s - oko
 559. yn c - że; to, co
 560. ynrek - bo, ponieważ
 561. ytemat s I - winny
 562. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 563. ytemą v - być winnym
 564. yv s - palny, palący (się)
 565. yvboś s - ogień
 566. yvsak s - tlen
 567. yvtǫ v - palić (się)

 568. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 569. c - jeśli
 570. ziktatboś s IV a - bieg
 571. ziktą v - biec
 572. zil s III a - dookoła
 573. zoit pron - ona
 574. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 575. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 576. zupan s - przestępny
 577. zupankot s - tydzień przestępny
 578. zurkat adj - krótki
 579. zyv s IIIa - morze
 580. zyven s IIIa - ocean
 581. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III