Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Daran - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Saman - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. beśten s - ucho
 28. bohmaś s IV a - obraz
 29. bokitboś s IV - miłość
 30. bokį v - kochać
 31. bun s III a - człowiek
 32. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 33. dait pron - on
 34. dajrę v - mieszkać arch.
 35. dakramonboś s IV - wymiana
 36. dakramontǫ v - wymieniać się
 37. daksų v - minąć się
 38. damok s III - deszcz
 39. daptų v - wieść, prowadzić
 40. dar s - nosek
 41. daret s - nos
 42. daran - witajcie
 43. darą v - musieć (z nakazu)
 44. daru - witaj
 45. dolśanboś s IV a - podróż
 46. dolśantǫ v - podróżować
 47. dorsek adj - ciągły
 48. dorsekboś s IV - ciągłość
 49. duj s IV b - grom, piorun
 50. dujboś s IV a - burza
 51. dut pron - ty

  E

 52. ekmyt num - pierwszy
 53. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 54. eksąpil s - ząb
 55. ëkvan s III - kwant
 56. El s III - Bóg
 57. elrį v - przebaczać
 58. enkośran s - wesz
 59. etboś s IV a - istnienie
 60. etśan adj - pomarańczowy
 61. etśanboś adj - pomarańcz
 62. evpul s III a - syn
 63. evytat s I - niebo

  Ę

 64. ę, ęśi - być

  G

 65. gah adj - dobry
 66. ganet pron - wy
 67. gansỹ v - myć (się)
 68. gerkat adj - długi
 69. geśat adj - zielony
 70. geśatboś s - zieleń
 71. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 72. gih s IIIb - sen
 73. goj s IV b - strona, podstrona
 74. gon s III a - słońce
 75. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 76. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 77. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 78. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 79. guh num - dwa
 80. gurboś s IV b - wiedza
 81. gurtǫ v - wiedzieć
 82. gutot num - drugi
 83. gųmah num - dwadzieścia
 84. gųmatot num - dwudziesty
 85. gunvyr s - myśl
 86. gųsit num - dwieście
 87. gųsįmyt num - dwusetny
 88. gyvinak s - trudny
 89. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 90. ih pron - ono, to
 91. ihtal s III a - południe geograficzne
 92. ihtal- prefiks - południowy
 93. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 94. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 95. ijsar s - kość
 96. isoturi s - historia
 97. iśtet adj - nagły
 98. iśtetzan adv - nagle

  Į

 99. įvar s - obrońca
 100. įvartǫ - bronić
 101. įvin s - krew
 102. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 103. kajśyn s III a - wujek
 104. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 105. kal'ender s III - kalendarium
 106. kal'enderat s I - kalendarz
 107. kanoh adv - tu
 108. kanohrek - stąd
 109. kanohtik - tu
 110. karadun - lekcja
 111. karadunnul - szkoła
 112. karut - inny, różny
 113. kategor s III a - kategoria
 114. keh num - jeden
 115. kekuh num - trzy
 116. kekutot num - trzeci
 117. kekųmah num - trzydzieści
 118. kekųmatot num - trzydziesty
 119. kekųsit num - trzysta
 120. kekųsįmyt num - trzysetny
 121. kemah num - jedenaście
 122. kematot num - jedenasty
 123. kemajguh num - trzynaście
 124. kemajgutot num - trzynasty
 125. kemajryh num - piętnaście
 126. kemajrytot num - piętnasty
 127. kemajśoh num - siedemnaście
 128. kemajśotot num - siedemnasty
 129. kemajveh num - dziewiętnaście
 130. kemajvetot num - dziewiętnasty
 131. kep'evpul s III a - wnuk
 132. kepmanzor s III a - babcia
 133. kepsynrut s I - dziadek
 134. keptonnot s II - wnuczka
 135. keśoh num - siedem
 136. keśotot num - siódmy
 137. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 138. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 139. keśǫsit num - siedemset
 140. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 141. keveh num - dziewięć
 142. kevetot num - dziewiąty
 143. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 144. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 145. kevęsit num - dziewięćset
 146. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 147. kieman s - duch
 148. kirut s I - zaszczyt
 149. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 150. kiśvit adj - zachód
 151. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 152. koat adj - wysoki
 153. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 154. koh pron - wszystko, każde
 155. konak pron - w każdy sposób
 156. konaldat s I - konweld
 157. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 158. kot pron - każdy, wszyscy
 159. kovek pron - zawsze
 160. kovoh pron - wszędzie
 161. kunputer s III - komputer
 162. kurtą v - robić
 163. kut pron - taki

  M

 164. mah num - dziesięć
 165. maldat adj - młody
 166. mal'ut adj - daleki
 167. masuj s - jajo
 168. matot num - dziesiąty
 169. mąsit num - tysiąc
 170. mąsįmyt num - tysięczny
 171. manzar s III a - matka
 172. mąnek s III a - kwiat
 173. maryt adj - żółty
 174. marytboś s - żółcień
 175. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 176. mek'ỹ v - kłamać
 177. mervyt adj - prosty, banalny
 178. met pron - ja
 179. mikan num - pięć
 180. mikantot num - piąty
 181. mikmah num - pięćdziesiąt
 182. mikmatot num - pięćdziesiąty
 183. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 184. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 185. miksit num - pięćset
 186. miksįmyt num - pięćsetny
 187. miltan s IIIa - chęć, wola
 188. miltat s I - chcący
 189. miltą v - chcieć
 190. milzun num - milion
 191. miraśkę v - uwolnić
 192. mirat adj - wolny
 193. miratboś s IVa - wolność
 194. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 195. mizan adv - dużo, często, bardzo
 196. munat adj - możliwy
 197. murat adj - zmęczony
 198. murą v - zmęczyć się
 199. v - móc

  N

 200. natural adj - naturalny
 201. nemak s - kłamca
 202. nemanat s - okłamywany
 203. nemat s - kłamstwo
 204. nemaktǫ v - kłamać
 205. nenvat s I - bajka
 206. net s I - nowość
 207. netboś s IV a - nowość
 208. nęmyt adj - nowy
 209. ni conj - i, a
 210. nihboś s IV b - życie
 211. nitǫ v - żyć
 212. nomet pron - my
 213. noput s I - piłka
 214. nośildot s II - koromysło
 215. nǫih pron - one (o rzeczach)
 216. nǫit pron - oni, one
 217. nuśrat s - prawda
 218. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 219. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 220. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 221. onvi c - albo, czy
 222. ośran s - wszy
 223. otrą v - radzić, doradzać
 224. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 225. otparboś s IV - historia
 226. otsyr'atboś s IV - wymowa
 227. ovit s - część

  P

 228. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 229. partǫ v - dziać się, stawać się
 230. pątyl adj - szcżęśliwy
 231. pegumtoh s IIIb - królestwo
 232. pevit s I - użytkownik
 233. pevį v - używać
 234. pęmyt adj - główny
 235. piśtit s - liść
 236. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 237. poj s IV b - północ geograficzna
 238. poj- prefiks - północny
 239. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 240. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 241. pojvit adj - północno-wschodni
 242. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 243. ponśin s III - imię
 244. posęmyt adj - posesywny
 245. pukramat s I - program, aplikacja
 246. purtal s III - portal internetowy

  R

 247. radunboś s - nauka
 248. radunkę v - uczyć
 249. raduntǫ v - uczyć się
 250. ramaśę v - kupować
 251. ramonkan s III - dar
 252. ramontǫ v - dać
 253. v - dokonać
 254. regit s I - lewo
 255. rekmat s I - przedrostek
 256. rekureksat s I - rekolekcje
 257. ren s III - czas
 258. repuprik s III a - republika
 259. repnatboś s IV a - gra
 260. repną v - grać, bawić się
 261. retset s I - brat
 262. rin s - przed
 263. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 264. riser s - róg (zwierzęcia)
 265. rismyr s III a - rodzina
 266. rismyrponśin s III - nazwisko
 267. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 268. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 269. rojtyttoh s III b - związek, unia
 270. rok s III a - miejsce
 271. ropsat adj - miły
 272. ropsatzan adv - miło, mile
 273. rot s II - kot
 274. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 275. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 276. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 277. ruj adj - zły
 278. rukal adj - zaległy
 279. rukrą v - czytać
 280. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 281. rup s - woda
 282. rupparit s - wodnisty
 283. ruśan adj - fioletowy
 284. ruśanboś s - fiolet
 285. ryh num - cztery
 286. rylśoh s - ryba
 287. rytot num - czwarty
 288. rỹa - swastyka
 289. rỹmah num - czterdzieści
 290. rỹmatot num - czterdziesty
 291. rỹsit num - czterysta
 292. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 293. sabyt adj - jasny
 294. sadait pron - ten, tamten
 295. sah pron - to, tamto
 296. saito'uh pron - tam
 297. saitonamik pron - tak
 298. saitovek pron - wtedy
 299. saitovoh pron - tam
 300. sajsan adj - święty
 301. sajsankot s - tydzień świąteczny
 302. sal s III a - rok
 303. saman - żegnajcie
 304. samu - żegnaj
 305. sanak - w taki sposób
 306. sanvet adj - pożegnany
 307. sap s - światło
 308. sardatboś s IV a - śmierć
 309. sardą v - umierać
 310. sarget s - książka
 311. saśkę v - stanowić
 312. sat pron - ten/ta, ta osoba
 313. sattoh v - państwo
 314. savek - wtedy
 315. savoh - tam
 316. savohrek - stamtąd
 317. savohtik - tam
 318. sazoit pron - ta, tamta
 319. sąmyt - takowy
 320. sąpil - zęby
 321. sev s - pod
 322. sevan s IIIa - ciasto
 323. sit num - sto
 324. sįmyt num - setny
 325. solmaj s IV b - jutro
 326. solmazivek adv - jutro
 327. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 328. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 329. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 330. somą v - pytać
 331. sondat adj - początkujący
 332. sondą v - zaczynać, być początkującym
 333. soret s - wątek na forum
 334. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 335. sormejtę v - przegrywać
 336. sośtą v - potrafić
 337. sutboś s IV b - chodzenie
 338. v - iść, pójść
 339. synrut s I - ojciec
 340. syr'an - mowa
 341. syr'antan - mówca, mówiący
 342. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 343. syr'at - mówiący/mówiąca
 344. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 345. syr'atkan s III - język
 346. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 347. śek s III - pies
 348. śer - znudzony
 349. śerket - nudny
 350. śerkę - nudzić
 351. śertǫ - nudzić się, nudzić
 352. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 353. śetzit s I - intensywny
 354. sezaj s - sens, zmysł
 355. śįtak s III a - siostra
 356. śoh num - sześć
 357. śotot num - szósty
 358. śǫmah num - sześćdziesiąt
 359. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 360. śǫsit num - sześćset
 361. śǫsįmyt num - sześćsetny
 362. śunak s III - słowo
 363. śyt s I - miasto

  T

 364. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 365. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 366. tankal adj - piękny
 367. tarmak s III a - cena
 368. p - niż
 369. todak s III - packa
 370. toh s III b - kraj arch
 371. tonnot s II - córka
 372. tysur s III - koń

  U

 373. unvuk s III a - bagno
 374. upinat s I - opinia
 375. ursan s III - lekarz
 376. ursanak s III - lek
 377. ursantǫ v - leczyć
 378. ursannul s III - służba zdrowia
 379. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 380. uśonboś s - seledyn
 381. uvet adj - niebieski
 382. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 383. vaj s IV b - wiatr
 384. valmut s I - leszczyna
 385. varą v - tworzyć
 386. vazį v - wiać
 387. c - ale, lecz
 388. veh num - osiem
 389. venkat adj - drogi
 390. venśak s III a - ciocia
 391. vetot num - ósmy
 392. vetratboś s IV a - zrozumienie
 393. vetrą v - rozumieć
 394. vęmah num - osiemdziesiąt
 395. vęmatot num - osiemdziesiąty
 396. vęsit num - osiemset
 397. vęsįmyt num - osiemsetny
 398. vih - co
 399. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 400. vilrį v - notować
 401. vinak - jak
 402. viś s - ogon
 403. viśtų v - leżeć
 404. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 405. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 406. vivek - kiedy
 407. vivoh - gdzie
 408. vivohrek - skąd
 409. vivohtik dokąd
 410. vįmyt - jaki
 411. vorun s III - forum internetowe
 412. vośnit adj - zapatrzony
 413. votsę v - pisać
 414. vur s IIIa - dzień
 415. vuraś s - czyn
 416. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 417. vyjbą v - rysować
 418. vyktygak s - palacz
 419. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 420. vyktyk s - smok
 421. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 422. vyran adj - czerwony
 423. vyranboś s - czerwień

  Y

 424. yktar adj - błękitny
 425. yktaran s - błękit
 426. ymen s - oko
 427. yn c - że; to, co
 428. ytemat s I - winny
 429. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 430. ytemą v - być winnym

 431. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 432. c - jeśli
 433. ziktatboś s IV a - bieg
 434. ziktą v - biec
 435. zil s III a - dookoła
 436. zoit pron - ona
 437. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 438. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 439. zupan s - przestępny
 440. zupankot s - tydzień przestępny
 441. zurkat adj - krótki
 442. zyv s IIIa - morze
 443. zyven s IIIa - ocean
 444. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III