Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. beśten s - ucho
 28. bohmaś s IV a - obraz
 29. bokitboś s IV - miłość
 30. bokį v - kochać
 31. bolkat - jabłko
 32. bun s III a - człowiek
 33. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 34. dait pron - on
 35. dajrę v - mieszkać arch.
 36. dakramonboś s IV - wymiana
 37. dakramontǫ v - wymieniać się
 38. daksų v - minąć się
 39. dal, daryt adj - biały
 40. damok s III - deszcz
 41. daptų v - wieść, prowadzić
 42. dar s - nosek
 43. daret s - nos
 44. dara - witajcie
 45. darą v - musieć (z nakazu)
 46. daru - witaj
 47. dezik - mężczyzna, mąż
 48. dolśanboś s IV a - podróż
 49. dolśantǫ v - podróżować
 50. dorsek adj - ciągły
 51. dorsekboś s IV - ciągłość
 52. duj s IV b - grom, piorun
 53. dujboś s IV a - burza
 54. dut pron - ty
 55. dyraptǫ v - budzić się

  E

 56. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 57. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 58. ekket - jedyny
 59. ekmyt num - pierwszy
 60. eknak - tylko, jedynie
 61. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 62. eksąpil s - ząb
 63. ëkvan s III - kwant
 64. El s III - Bóg
 65. elban s - pomnik
 66. elrį v - przebaczać
 67. enkośran s - wesz
 68. enpaś s - siarka
 69. et - będący
 70. etboś s IV a - istnienie
 71. etśan adj - pomarańczowy
 72. etśanboś s - pomarańcz
 73. etśanpyn s - miedź
 74. evpul s III a - syn
 75. evytat s I - niebo

  Ę

 76. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 77. ę, ęśi - być

  G

 78. gah adj - dobry
 79. ganet pron - wy
 80. gansỹ v - myć (się)
 81. gerkat adj - długi
 82. geśat adj - zielony
 83. geśatboś s - zieleń
 84. geśatsak s - chlor
 85. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 86. gih s IIIb - sen
 87. goj s IV b - strona, podstrona
 88. gon s III a - słońce
 89. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 90. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 91. gonsak s - hel
 92. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 93. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 94. guh num - dwa
 95. gurboś s IV b - wiedza
 96. gurtǫ v - wiedzieć
 97. gutan - mający nadzieję
 98. gutanket - esperanto
 99. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 100. gutot num - drugi
 101. gųmah num - dwadzieścia
 102. gųmatot num - dwudziesty
 103. gunvyr s - myśl
 104. gųsit num - dwieście
 105. gųsįmyt num - dwusetny
 106. gyvinak s - trudny
 107. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 108. ih pron - ono, to
 109. ihtal s III a - południe geograficzne
 110. ihtal- prefiks - południowy
 111. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 112. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 113. ijsar s - kość
 114. isoturi s - historia
 115. iśśanboś - krzyk
 116. iśśantǫ - krzyczeć
 117. iśtet adj - nagły
 118. iśtetzan adv - nagle

  Į

 119. įvar s - obrońca
 120. įvartǫ - bronić
 121. įvin s - krew
 122. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 123. kahliś s - skórka
 124. kajśyn s III a - wujek
 125. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 126. kal'ender s III - kalendarium
 127. kal'enderat s I - kalendarz
 128. kalrej s - wir
 129. kalrezę - wirować
 130. kanoh adv - tu
 131. kanohrek - stąd
 132. kanohtik - tu
 133. karadun - lekcja
 134. karadunnul - szkoła
 135. karut - inny, różny
 136. kategor s III a - kategoria
 137. keenpaś s - selen
 138. keh num - jeden
 139. kekonsak - neon (pierwiastek)
 140. kekuh num - trzy
 141. kekunpyn - sód
 142. kekutot num - trzeci
 143. kekųmah num - trzydzieści
 144. kekųmatot num - trzydziesty
 145. kekųsit num - trzysta
 146. kekųsįmyt num - trzysetny
 147. kemah num - jedenaście
 148. kematot num - jedenasty
 149. kemajguh num - trzynaście
 150. kemajgutot num - trzynasty
 151. kemajryh num - piętnaście
 152. kemajrytot num - piętnasty
 153. kemajśoh num - siedemnaście
 154. kemajśotot num - siedemnasty
 155. kemajveh num - dziewiętnaście
 156. kemajvetot num - dziewiętnasty
 157. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 158. kep'evpul s III a - wnuk
 159. kepmanzor s III a - babcia
 160. kepsynrut s I - dziadek
 161. keptonnot s II - wnuczka
 162. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 163. keśoh num - siedem
 164. keśotot num - siódmy
 165. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 166. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 167. keśǫsit num - siedemset
 168. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 169. keveh num - dziewięć
 170. kevetot num - dziewiąty
 171. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 172. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 173. kevęsit num - dziewięćset
 174. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 175. kevolsak s - german (pierwiastek)
 176. kieman s - duch
 177. kirut s I - zaszczyt
 178. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 179. kiśvit adj - zachód
 180. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 181. koat adj - wysoki
 182. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 183. koh pron - wszystko, każde
 184. konak pron - w każdy sposób
 185. konaldat s I - konweld
 186. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 187. kot pron - każdy, wszyscy
 188. kovek pron - zawsze
 189. kovoh pron - wszędzie
 190. kun - lekki
 191. kunputer s III - komputer
 192. kunpyn - lit
 193. kurtą v - robić
 194. kusun s - złoto
 195. kut pron - taki

  M

 196. mah num - dziesięć
 197. makap s - glina
 198. makapsak s - glin
 199. maldat adj - młody
 200. mal'ut adj - daleki
 201. masuj s - jajo
 202. matot num - dziesiąty
 203. mąsit num - tysiąc
 204. mąsįmyt num - tysięczny
 205. manzar s III a - matka
 206. mąnek s III a - kwiat
 207. maryt adj - żółty
 208. marytboś s - żółcień
 209. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 210. mek'ỹ v - kłamać
 211. mervyt adj - prosty, banalny
 212. met pron - ja
 213. mikan num - pięć
 214. mikantot num - piąty
 215. mikmah num - pięćdziesiąt
 216. mikmatot num - pięćdziesiąty
 217. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 218. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 219. miksit num - pięćset
 220. miksįmyt num - pięćsetny
 221. miltan s IIIa - chęć, wola
 222. miltat s I - chcący
 223. miltą v - chcieć
 224. milzun num - milion
 225. miraśkę v - uwolnić
 226. mirat adj - wolny
 227. miratboś s IVa - wolność
 228. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 229. mizan adv - dużo, często, bardzo
 230. moś s - kąt, róg
 231. mukiś - śnieg
 232. mukiśvaj - zawieja
 233. munat adj - możliwy
 234. murat adj - zmęczony
 235. murą v - zmęczyć się
 236. mutkan - możliwość
 237. v - móc

  N

 238. natural adj - naturalny
 239. nemak s - kłamca
 240. nemaktǫ v - kłamać
 241. nemanat s - okłamywany
 242. nemat s - kłamstwo
 243. nenvat s I - bajka
 244. net s I - nowość
 245. netboś s IV a - nowość
 246. nęmyt adj - nowy
 247. ni conj - i, a
 248. nihboś s IV b - życie
 249. nitǫ v - żyć
 250. nomet pron - my
 251. noput s I - piłka
 252. nośildot s II - koromysło
 253. nǫih pron - one (o rzeczach)
 254. nǫit pron - oni, one
 255. nuptat adj - mały
 256. nuśrat s - prawda
 257. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 258. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 259. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 260. onvi c - albo, czy
 261. ośran s - wszy
 262. otrą v - radzić, doradzać
 263. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 264. otparboś s IV - historia
 265. otsyr'atboś s IV - wymowa
 266. ovit s - część

  P

 267. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 268. partǫ v - dziać się, stawać się
 269. pątyl adj - szcżęśliwy
 270. pegumtoh s IIIb - królestwo
 271. pevit s I - użytkownik
 272. pevį v - używać
 273. pęmyt adj - główny
 274. piśtit s - liść
 275. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 276. poj s IV b - północ geograficzna
 277. poj- prefiks - północny
 278. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 279. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 280. pojvit adj - północno-wschodni
 281. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 282. ponśin s III - imię
 283. por s - dom
 284. posęmyt adj - posesywny
 285. pukramat s I - program, aplikacja
 286. purtal s III - portal internetowy
 287. pylmet - dym, smog
 288. pyn - metal
 289. pynet - żelazo

  R

 290. radunboś s - nauka
 291. radunkę v - uczyć
 292. raduntǫ v - uczyć się
 293. ramaśę v - kupować
 294. ramonkan s III - dar
 295. ramontǫ v - dać
 296. v - dokonać
 297. regit s I - lewo
 298. rekmat s I - przedrostek
 299. rekureksat s I - rekolekcje
 300. ren s III - czas
 301. repuprik s III a - republika
 302. repnatboś s IV a - gra
 303. repną v - grać, bawić się
 304. rerat adj - gładki
 305. retset s I - brat
 306. riav s - płyn
 307. riavet s - fluor
 308. riavpyn s - rtęć
 309. rin s - przed
 310. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 311. riser s - róg (zwierzęcia)
 312. rismyr s III a - rodzina
 313. rismyrponśin s III - nazwisko
 314. rogyt v - śpiący
 315. rogỹ v - spać
 316. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 317. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 318. rojtyttoh s III b - związek, unia
 319. rok s III a - miejsce
 320. rokat adj - żywy
 321. ropsat adj - miły
 322. ropsatzan adv - miło, mile
 323. rot s II - kot
 324. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 325. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 326. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 327. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 328. rukal adj - zaległy
 329. rukrą v - czytać
 330. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 331. rup s - woda
 332. rupparit s - wodnisty
 333. rupsak s - wodór
 334. rurin - rosnący
 335. rurinsak - azot
 336. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 337. ruśan adj - fioletowy
 338. ruśanboś s - fiolet
 339. ruśansak s - jod
 340. ryh num - cztery
 341. rylśoh s - ryba
 342. rytot num - czwarty
 343. rỹa - swastyka
 344. rỹmah num - czterdzieści
 345. rỹmatot num - czterdziesty
 346. rỹsit num - czterysta
 347. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 348. sabyt adj - jasny
 349. sadait pron - ten, tamten
 350. sah pron - to, tamto
 351. saito'uh pron - tam
 352. saitonamik pron - tak
 353. saitovek pron - wtedy
 354. saitovoh pron - tam
 355. sajsan adj - święty
 356. sajsankot s - tydzień świąteczny
 357. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 358. sal s III a - rok
 359. sama - żegnajcie
 360. samu - żegnaj
 361. sanat - stojący
 362. sanak - w taki sposób
 363. saną - stać
 364. sanvet adj - pożegnany
 365. sap s - światło
 366. sappyn s - uran
 367. sardatboś s IV a - śmierć
 368. sardą v - umierać
 369. sarget s - książka
 370. saśkę v - stanowić
 371. sat pron - ten/ta, ta osoba
 372. sattoh v - państwo
 373. sav - potem
 374. savek - wtedy
 375. savoh - tam
 376. savohrek - stamtąd
 377. savohtik - tam
 378. savvin s - fosfor
 379. sazoit pron - ta, tamta
 380. sąmyt - takowy
 381. sąpil - zęby
 382. selvutboś - dotyk
 383. selvų - dotykać
 384. sev s - pod
 385. sevan s IIIa - ciasto
 386. sit num - sto
 387. sįmyt num - setny
 388. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 389. solmaj s IV b - jutro
 390. solmazivek adv - jutro
 391. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 392. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 393. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 394. somą v - pytać
 395. sondat adj - początkujący
 396. sondą v - zaczynać, być początkującym
 397. soret s - wątek na forum
 398. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 399. sormejtę v - przegrywać
 400. sośtą v - potrafić
 401. sutboś s IV b - chodzenie
 402. v - iść, pójść
 403. synrut s I - ojciec
 404. syr'an - mowa
 405. syr'antan - mówca, mówiący
 406. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 407. syr'at - mówiący/mówiąca
 408. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 409. syr'atkan s III - język
 410. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 411. śek s III - pies
 412. śer - znudzony
 413. śerket - nudny
 414. śerkę - nudzić
 415. śertǫ - nudzić się, nudzić
 416. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 417. śetzit s I - intensywny
 418. sezaj s - sens, zmysł
 419. śion s - srebro
 420. śįtak s III a - siostra
 421. śoh num - sześć
 422. śotot num - szósty
 423. śǫmah num - sześćdziesiąt
 424. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 425. śǫsit num - sześćset
 426. śǫsįmyt num - sześćsetny
 427. śunak s III - słowo
 428. śynrun s - unbihexium
 429. śyt s I - miasto

  T

 430. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 431. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 432. tankal adj - piękny
 433. tarmak s III a - cena
 434. p - niż
 435. terantǫ - znikać
 436. teśaratboś - śmiech
 437. teśarą - śmiać się
 438. todak s III - packa
 439. toh s III b - kraj arch
 440. tonnot s II - córka
 441. tysur s III - koń

  U

 442. unvuk s III a - bagno
 443. upinat s I - opinia
 444. ursan s III - lekarz
 445. ursanak s III - lek
 446. ursantǫ v - leczyć
 447. ursannul s III - służba zdrowia
 448. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 449. uśonboś s - seledyn
 450. uvet adj - niebieski
 451. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 452. vaj s IV b - wiatr
 453. valmut s I - leszczyna
 454. var'at - narrator
 455. var'atboś - opowiadanie
 456. var'ą - opowiadać
 457. varą v - tworzyć
 458. vazį v - wiać
 459. c - ale, lecz
 460. vegiś - lis
 461. veginśek - lisek
 462. veh num - osiem
 463. venkat adj - drogi
 464. venśak s III a - ciocia
 465. vetot num - ósmy
 466. vetratboś s IV a - zrozumienie
 467. vetrą v - rozumieć
 468. vęmah num - osiemdziesiąt
 469. vęmatot num - osiemdziesiąty
 470. vęsit num - osiemset
 471. vęsįmyt num - osiemsetny
 472. vih - co
 473. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 474. vilrį v - notować
 475. vinak - jak
 476. virkin - przyjemny
 477. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 478. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 479. viś s - ogon
 480. viśtų v - leżeć
 481. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 482. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 483. vivek - kiedy
 484. vivoh - gdzie
 485. vivohrek - skąd
 486. vivohtik dokąd
 487. vįmyt - jaki
 488. vol s - piasek
 489. volsak s - krzem
 490. vorun s III - forum internetowe
 491. vośnit adj - zapatrzony
 492. votsę v - pisać
 493. vur s IIIa - dzień
 494. vuraś s - czyn
 495. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 496. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 497. vyjbą v - rysować
 498. vyktygak s - palacz
 499. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 500. vyktyk s - smok
 501. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 502. vyran adj - czerwony
 503. vyranboś s - czerwień
 504. vyransak s - brom

  Y

 505. yktar adj - błękitny
 506. yktaran s - błękit
 507. ymen s - oko
 508. yn c - że; to, co
 509. ynrek - bo, ponieważ
 510. ytemat s I - winny
 511. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 512. ytemą v - być winnym
 513. yv s - palny, palący (się)
 514. yvboś s - ogień
 515. yvsak s - tlen
 516. yvtǫ v - palić (się)

 517. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 518. c - jeśli
 519. ziktatboś s IV a - bieg
 520. ziktą v - biec
 521. zil s III a - dookoła
 522. zoit pron - ona
 523. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 524. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 525. zupan s - przestępny
 526. zupankot s - tydzień przestępny
 527. zurkat adj - krótki
 528. zyv s IIIa - morze
 529. zyven s IIIa - ocean
 530. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III