Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. bej s - dom
 28. beśten s - ucho
 29. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 30. bohmaś s IV a - obraz
 31. bokitboś s IV - miłość
 32. bokį v - kochać
 33. bolkat - jabłko
 34. bun s III a - człowiek
 35. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 36. dait pron - on
 37. dajrę v - mieszkać arch.
 38. dakramonboś s IV - wymiana
 39. dakramontǫ v - wymieniać się
 40. daksų v - minąć się
 41. dal, daryt adj - biały
 42. damok s III - deszcz
 43. daptų v - wieść, prowadzić
 44. dar s - nosek
 45. daret s - nos
 46. dara - witajcie
 47. darą v - musieć (z nakazu)
 48. daru - witaj
 49. dezik - mężczyzna, mąż
 50. dolśanboś s IV a - podróż
 51. dolśantǫ v - podróżować
 52. dorsek adj - ciągły
 53. dorsekboś s IV - ciągłość
 54. duj s IV b - grom, piorun
 55. dujboś s IV a - burza
 56. dut pron - ty
 57. dyraptǫ v - budzić się

  E

 58. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 59. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 60. ekket - jedyny
 61. ekmyt num - pierwszy
 62. eknak - tylko, jedynie
 63. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 64. eksąpil s - ząb
 65. ëkvan s III - kwant
 66. El s III - Bóg
 67. elban s - pomnik
 68. elrį v - przebaczać
 69. enkośran s - wesz
 70. enpaś s - siarka
 71. et - będący
 72. etboś s IV a - istnienie
 73. etśan adj - pomarańczowy
 74. etśanboś s - pomarańcz
 75. etśanpyn s - miedź
 76. evpul s III a - syn
 77. evytat s I - niebo

  Ę

 78. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 79. ę, ęśi - być

  G

 80. gah adj - dobry
 81. ganet pron - wy
 82. gansỹ v - myć (się)
 83. gerkat adj - długi
 84. geśat adj - zielony
 85. geśatboś s - zieleń
 86. geśatsak s - chlor
 87. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 88. gih s IIIb - sen
 89. goj s IV b - strona, podstrona
 90. gon s III a - słońce
 91. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 92. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 93. gonsak s - hel
 94. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 95. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 96. guh num - dwa
 97. gurboś s IV b - wiedza
 98. gurtǫ v - wiedzieć
 99. gutan - mający nadzieję
 100. gutanket - esperanto
 101. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 102. gutot num - drugi
 103. gųmah num - dwadzieścia
 104. gųmatot num - dwudziesty
 105. gunvyr s - myśl
 106. gųsit num - dwieście
 107. gųsįmyt num - dwusetny
 108. gyvinak s - trudny
 109. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 110. ih pron - ono, to
 111. ihtal s III a - południe geograficzne
 112. ihtal- prefiks - południowy
 113. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 114. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 115. ijsar s - kość
 116. isoturi s - historia
 117. iśśanboś - krzyk
 118. iśśantǫ - krzyczeć
 119. iśtet adj - nagły
 120. iśtetzan adv - nagle
 121. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 122. įvar s - obrońca
 123. įvartǫ - bronić
 124. įvin s - krew
 125. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 126. kahliś s - skórka
 127. kajśyn s III a - wujek
 128. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 129. kal'ender s III - kalendarium
 130. kal'enderat s I - kalendarz
 131. kalrej s - wir
 132. kalrezę - wirować
 133. kanoh adv - tu
 134. kanohrek - stąd
 135. kanohtik - tu
 136. karadun - lekcja
 137. karadunnul - szkoła
 138. karut - inny, różny
 139. kategor s III a - kategoria
 140. keenpaś s - selen
 141. keh num - jeden
 142. kekonsak - neon (pierwiastek)
 143. kekuh num - trzy
 144. kekunpyn - sód
 145. kekutot num - trzeci
 146. kekųmah num - trzydzieści
 147. kekųmatot num - trzydziesty
 148. kekųsit num - trzysta
 149. kekųsįmyt num - trzysetny
 150. kemah num - jedenaście
 151. kematot num - jedenasty
 152. kemajguh num - trzynaście
 153. kemajgutot num - trzynasty
 154. kemajryh num - piętnaście
 155. kemajrytot num - piętnasty
 156. kemajśoh num - siedemnaście
 157. kemajśotot num - siedemnasty
 158. kemajveh num - dziewiętnaście
 159. kemajvetot num - dziewiętnasty
 160. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 161. kep'evpul s III a - wnuk
 162. kepmanzor s III a - babcia
 163. kepsynrut s I - dziadek
 164. keptonnot s II - wnuczka
 165. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 166. keśoh num - siedem
 167. keśotot num - siódmy
 168. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 169. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 170. keśǫsit num - siedemset
 171. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 172. keveh num - dziewięć
 173. kevetot num - dziewiąty
 174. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 175. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 176. kevęsit num - dziewięćset
 177. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 178. kevolsak s - german (pierwiastek)
 179. kieman s - duch
 180. kirut s I - zaszczyt
 181. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 182. kiśvit adj - zachód
 183. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 184. koat adj - wysoki
 185. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 186. koh pron - wszystko, każde
 187. konak pron - w każdy sposób
 188. konaldat s I - konweld
 189. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 190. kot pron - każdy, wszyscy
 191. kovek pron - zawsze
 192. kovoh pron - wszędzie
 193. kun - lekki
 194. kunputer s III - komputer
 195. kunpyn - lit
 196. kurtą v - robić
 197. kusun s - złoto
 198. kut pron - taki

  M

 199. mah num - dziesięć
 200. makap s - glina
 201. makapsak s - glin
 202. maldat adj - młody
 203. mal'ut adj - daleki
 204. masuj s - jajo
 205. matot num - dziesiąty
 206. mąsit num - tysiąc
 207. mąsįmyt num - tysięczny
 208. manzar s III a - matka
 209. mąnek s III a - kwiat
 210. maryt adj - żółty
 211. marytboś s - żółcień
 212. megat s - stół, mebel
 213. megatvarat s - stolarz
 214. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 215. mek'ỹ v - kłamać
 216. mervyt adj - prosty, banalny
 217. met pron - ja
 218. mikan num - pięć
 219. mikantot num - piąty
 220. mikmah num - pięćdziesiąt
 221. mikmatot num - pięćdziesiąty
 222. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 223. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 224. miksit num - pięćset
 225. miksįmyt num - pięćsetny
 226. miltan s IIIa - chęć, wola
 227. miltat s I - chcący
 228. miltą v - chcieć
 229. milzun num - milion
 230. miraśkę v - uwolnić
 231. mirat adj - wolny
 232. miratboś s IVa - wolność
 233. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 234. mizan adv - dużo, często, bardzo
 235. moś s - kąt, róg
 236. mukiś - śnieg
 237. mukiśvaj - zawieja
 238. munat adj - możliwy
 239. murat adj - zmęczony
 240. murą v - zmęczyć się
 241. mutkan - możliwość
 242. v - móc

  N

 243. natural adj - naturalny
 244. nemak s - kłamca
 245. nemaktǫ v - kłamać
 246. nemanat s - okłamywany
 247. nemat s - kłamstwo
 248. nenvat s I - bajka
 249. net s I - nowość
 250. netboś s IV a - nowość
 251. nęmyt adj - nowy
 252. ni conj - i, a
 253. nihboś s IV b - życie
 254. nitǫ v - żyć
 255. nomet pron - my
 256. noput s I - piłka
 257. nośildot s II - koromysło
 258. nǫih pron - one (o rzeczach)
 259. nǫit pron - oni, one
 260. nuptat adj - mały
 261. nuśrat s - prawda
 262. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 263. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 264. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 265. onvi c - albo, czy
 266. ośran s - wszy
 267. otrą v - radzić, doradzać
 268. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 269. otparboś s IV - historia
 270. otsyr'atboś s IV - wymowa
 271. ovit s - część

  P

 272. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 273. partǫ v - dziać się, stawać się
 274. pątyl adj - szcżęśliwy
 275. pegumtoh s IIIb - królestwo
 276. pevit s I - użytkownik
 277. pevį v - używać
 278. pęmyt adj - główny
 279. piśtit s - liść
 280. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 281. poj s IV b - północ geograficzna
 282. poj- prefiks - północny
 283. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 284. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 285. pojvit adj - północno-wschodni
 286. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 287. ponśin s III - imię
 288. por s - dom
 289. posęmyt adj - posesywny
 290. pukramat s I - program, aplikacja
 291. purtal s III - portal internetowy
 292. pylmet - dym, smog
 293. pyn - metal
 294. pynet - żelazo

  R

 295. radunboś s - nauka
 296. radunkę v - uczyć
 297. raduntǫ v - uczyć się
 298. ramaśę v - kupować
 299. ramonkan s III - dar
 300. ramontǫ v - dać
 301. v - dokonać
 302. regit s I - lewo
 303. rekmat s I - przedrostek
 304. rekureksat s I - rekolekcje
 305. ren s III - czas
 306. repuprik s III a - republika
 307. repnatboś s IV a - gra
 308. repną v - grać, bawić się
 309. rerat adj - gładki
 310. retset s I - brat
 311. riav s - płyn
 312. riavet s - fluor
 313. riavpyn s - rtęć
 314. rin s - przed
 315. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 316. riser s - róg (zwierzęcia)
 317. rismyr s III a - rodzina
 318. rismyrponśin s III - nazwisko
 319. rogyt v - śpiący
 320. rogỹ v - spać
 321. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 322. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 323. rojtyttoh s III b - związek, unia
 324. rok s III a - miejsce
 325. rokat adj - żywy
 326. ropsat adj - miły
 327. ropsatzan adv - miło, mile
 328. rot s II - kot
 329. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 330. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 331. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 332. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 333. rukal adj - zaległy
 334. rukrą v - czytać
 335. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 336. rup s - woda
 337. rupparit s - wodnisty
 338. rupsak s - wodór
 339. rurin - rosnący
 340. rurinsak - azot
 341. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 342. ruśan adj - fioletowy
 343. ruśanboś s - fiolet
 344. ruśansak s - jod
 345. ryh num - cztery
 346. rylśoh s - ryba
 347. rytot num - czwarty
 348. rỹa - swastyka
 349. rỹmah num - czterdzieści
 350. rỹmatot num - czterdziesty
 351. rỹsit num - czterysta
 352. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 353. sabyt adj - jasny
 354. sadait pron - ten, tamten
 355. sah pron - to, tamto
 356. saito'uh pron - tam
 357. saitonamik pron - tak
 358. saitovek pron - wtedy
 359. saitovoh pron - tam
 360. sajsan adj - święty
 361. sajsankot s - tydzień świąteczny
 362. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 363. sal s III a - rok
 364. sama - żegnajcie
 365. samu - żegnaj
 366. sanat - stojący
 367. sanak - w taki sposób
 368. saną - stać
 369. sanvet adj - pożegnany
 370. sap s - światło
 371. sappyn s - uran
 372. sardatboś s IV a - śmierć
 373. sardą v - umierać
 374. sarget s - książka
 375. saśkę v - stanowić
 376. sat pron - ten/ta, ta osoba
 377. sattoh v - państwo
 378. sav - potem
 379. savek - wtedy
 380. savoh - tam
 381. savohrek - stamtąd
 382. savohtik - tam
 383. savvin s - fosfor
 384. sazoit pron - ta, tamta
 385. sąmyt - takowy
 386. sąpil - zęby
 387. selvutboś - dotyk
 388. selvų - dotykać
 389. sev s - pod
 390. sevan s IIIa - ciasto
 391. sit num - sto
 392. sįmyt num - setny
 393. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 394. solmaj s IV b - jutro
 395. solmazivek adv - jutro
 396. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 397. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 398. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 399. somą v - pytać
 400. sondat adj - początkujący
 401. sondą v - zaczynać, być początkującym
 402. soret s - wątek na forum
 403. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 404. sormejtę v - przegrywać
 405. sośtą v - potrafić
 406. sutboś s IV b - chodzenie
 407. v - iść, pójść
 408. synrut s I - ojciec
 409. syr'an - mowa
 410. syr'antan - mówca, mówiący
 411. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 412. syr'at - mówiący/mówiąca
 413. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 414. syr'atkan s III - język
 415. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 416. śek s III - pies
 417. śer - znudzony
 418. śerket - nudny
 419. śerkę - nudzić
 420. śertǫ - nudzić się, nudzić
 421. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 422. śetzit s I - intensywny
 423. sezaj s - sens, zmysł
 424. śion s - srebro
 425. śįtak s III a - siostra
 426. śoh num - sześć
 427. śotot num - szósty
 428. śǫmah num - sześćdziesiąt
 429. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 430. śǫsit num - sześćset
 431. śǫsįmyt num - sześćsetny
 432. śunak s III - słowo
 433. śynrun s - unbihexium
 434. śyt s I - miasto

  T

 435. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 436. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 437. tankal adj - piękny
 438. tarmak s III a - cena
 439. p - niż
 440. terantǫ - znikać
 441. teśaratboś - śmiech
 442. teśarą - śmiać się
 443. todak s III - packa
 444. toh s III b - kraj arch
 445. tonnot s II - córka
 446. tysur s III - koń

  U

 447. unvuk s III a - bagno
 448. upinat s I - opinia
 449. ursan s III - lekarz
 450. ursanak s III - lek
 451. ursantǫ v - leczyć
 452. ursannul s III - służba zdrowia
 453. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 454. uśonboś s - seledyn
 455. uvet adj - niebieski
 456. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 457. vaj s IV b - wiatr
 458. valmut s I - leszczyna
 459. var'at - narrator
 460. var'atboś - opowiadanie
 461. var'ą - opowiadać
 462. varą v - tworzyć
 463. vazį v - wiać
 464. c - ale, lecz
 465. vegiś - lis
 466. veginśek - lisek
 467. veh num - osiem
 468. venkat adj - drogi
 469. venśak s III a - ciocia
 470. vetot num - ósmy
 471. vetratboś s IV a - zrozumienie
 472. vetrą v - rozumieć
 473. vęmah num - osiemdziesiąt
 474. vęmatot num - osiemdziesiąty
 475. vęsit num - osiemset
 476. vęsįmyt num - osiemsetny
 477. vih - co
 478. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 479. vilrį v - notować
 480. vinak - jak
 481. virkin - przyjemny
 482. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 483. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 484. viś s - ogon
 485. viśtų v - leżeć
 486. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 487. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 488. vivek - kiedy
 489. vivoh - gdzie
 490. vivohrek - skąd
 491. vivohtik dokąd
 492. vįmyt - jaki
 493. vol s - piasek
 494. volsak s - krzem
 495. vorun s III - forum internetowe
 496. vośnit adj - zapatrzony
 497. votsę v - pisać
 498. vur s IIIa - dzień
 499. vuraś s - czyn
 500. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 501. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 502. vyjbą v - rysować
 503. vyktygak s - palacz
 504. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 505. vyktyk s - smok
 506. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 507. vyran adj - czerwony
 508. vyranboś s - czerwień
 509. vyransak s - brom

  Y

 510. yktar adj - błękitny
 511. yktaran s - błękit
 512. ymen s - oko
 513. yn c - że; to, co
 514. ynrek - bo, ponieważ
 515. ytemat s I - winny
 516. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 517. ytemą v - być winnym
 518. yv s - palny, palący (się)
 519. yvboś s - ogień
 520. yvsak s - tlen
 521. yvtǫ v - palić (się)

 522. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 523. c - jeśli
 524. ziktatboś s IV a - bieg
 525. ziktą v - biec
 526. zil s III a - dookoła
 527. zoit pron - ona
 528. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 529. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 530. zupan s - przestępny
 531. zupankot s - tydzień przestępny
 532. zurkat adj - krótki
 533. zyv s IIIa - morze
 534. zyven s IIIa - ocean
 535. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III