Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. bej s - dom
 28. beśten s - ucho
 29. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 30. bohmaś s IV a - obraz
 31. bokitboś s IV - miłość
 32. bokį v - kochać
 33. bolkat - jabłko
 34. bun s III a - człowiek
 35. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 36. dait pron - on
 37. dajrę v - mieszkać arch.
 38. dakramonboś s IV - wymiana
 39. dakramontǫ v - wymieniać się
 40. daksų v - minąć się
 41. dal, daryt adj - biały
 42. damok s III - deszcz
 43. dapų v - ranić, gryźć
 44. daptų v - wieść, prowadzić
 45. dar s - nosek
 46. daret s - nos
 47. dara - witajcie
 48. darą v - musieć (z nakazu)
 49. daru - witaj
 50. dezik - mężczyzna, mąż
 51. dolśanboś s IV a - podróż
 52. dolśantǫ v - podróżować
 53. dorsek adj - ciągły
 54. dorsekboś s IV - ciągłość
 55. duj s IV b - grom, piorun
 56. dujboś s IV a - burza
 57. dut pron - ty
 58. dyraptǫ v - budzić się

  E

 59. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 60. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 61. ekket - jedyny
 62. ekmyt num - pierwszy
 63. eknak - tylko, jedynie
 64. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 65. eksąpil s - ząb
 66. ëkvan s III - kwant
 67. El s III - Bóg
 68. elban s - pomnik
 69. elrį v - przebaczać
 70. enkośran s - wesz
 71. enpaś s - siarka
 72. et - będący
 73. etboś s IV a - istnienie
 74. etśan adj - pomarańczowy
 75. etśanboś s - pomarańcz
 76. etśanpyn s - miedź
 77. evpul s III a - syn
 78. evytat s I - niebo

  Ę

 79. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 80. ę, ęśi - być

  G

 81. gah adj - dobry
 82. ganet pron - wy
 83. gansỹ v - myć (się)
 84. gerkat adj - długi
 85. geśat adj - zielony
 86. geśatboś s - zieleń
 87. geśatsak s - chlor
 88. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 89. gih s IIIb - sen
 90. goj s IV b - strona, podstrona
 91. gon s III a - słońce
 92. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 93. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 94. gonsak s - hel
 95. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 96. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 97. guh num - dwa
 98. gurboś s IV b - wiedza
 99. gurtǫ v - wiedzieć
 100. gutan - mający nadzieję
 101. gutanket - esperanto
 102. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 103. gutot num - drugi
 104. gųmah num - dwadzieścia
 105. gųmatot num - dwudziesty
 106. gunvyr s - myśl
 107. gųsit num - dwieście
 108. gųsįmyt num - dwusetny
 109. gyvinak s - trudny
 110. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 111. ih pron - ono, to
 112. ihtal s III a - południe geograficzne
 113. ihtal- prefiks - południowy
 114. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 115. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 116. ijsar s - kość
 117. isoturi s - historia
 118. iśśanboś - krzyk
 119. iśśantǫ - krzyczeć
 120. iśtet adj - nagły
 121. iśtetzan adv - nagle
 122. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 123. įvar s - obrońca
 124. įvartǫ - bronić
 125. įvin s - krew
 126. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 127. kahliś s - skórka
 128. kajśyn s III a - wujek
 129. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 130. kal'ender s III - kalendarium
 131. kal'enderat s I - kalendarz
 132. kalrej s - wir
 133. kalrezę - wirować
 134. kanoh adv - tu
 135. kanohrek - stąd
 136. kanohtik - tu
 137. karadun - lekcja
 138. karadunnul - szkoła
 139. karut - inny, różny
 140. kategor s III a - kategoria
 141. keenpaś s - selen
 142. keh num - jeden
 143. kekonsak - neon (pierwiastek)
 144. kekuh num - trzy
 145. kekunpyn - sód
 146. kekutot num - trzeci
 147. kekųmah num - trzydzieści
 148. kekųmatot num - trzydziesty
 149. kekųsit num - trzysta
 150. kekųsįmyt num - trzysetny
 151. kemah num - jedenaście
 152. kematot num - jedenasty
 153. kemajguh num - trzynaście
 154. kemajgutot num - trzynasty
 155. kemajryh num - piętnaście
 156. kemajrytot num - piętnasty
 157. kemajśoh num - siedemnaście
 158. kemajśotot num - siedemnasty
 159. kemajveh num - dziewiętnaście
 160. kemajvetot num - dziewiętnasty
 161. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 162. kep'evpul s III a - wnuk
 163. kepmanzor s III a - babcia
 164. kepsynrut s I - dziadek
 165. keptonnot s II - wnuczka
 166. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 167. keśoh num - siedem
 168. keśotot num - siódmy
 169. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 170. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 171. keśǫsit num - siedemset
 172. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 173. keveh num - dziewięć
 174. kevetot num - dziewiąty
 175. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 176. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 177. kevęsit num - dziewięćset
 178. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 179. kevolsak s - german (pierwiastek)
 180. kieman s - duch
 181. kirut s I - zaszczyt
 182. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 183. kiśvit adj - zachód
 184. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 185. koat adj - wysoki
 186. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 187. koh pron - wszystko, każde
 188. konak pron - w każdy sposób
 189. konaldat s I - konweld
 190. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 191. kot pron - każdy, wszyscy
 192. kovek pron - zawsze
 193. kovoh pron - wszędzie
 194. kun - lekki
 195. kunputer s III - komputer
 196. kunpyn - lit
 197. kurtą v - robić
 198. kusun s - złoto
 199. kut pron - taki

  M

 200. mah num - dziesięć
 201. makap s - glina
 202. makapsak s - glin
 203. maldat adj - młody
 204. mal'ut adj - daleki
 205. masuj s - jajo
 206. matot num - dziesiąty
 207. mąsit num - tysiąc
 208. mąsįmyt num - tysięczny
 209. manzar s III a - matka
 210. mąnek s III a - kwiat
 211. maryt adj - żółty
 212. marytboś s - żółcień
 213. megat s - stół, mebel
 214. megatvarat s - stolarz
 215. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 216. mek'ỹ v - kłamać
 217. mervyt adj - prosty, banalny
 218. met pron - ja
 219. mikan num - pięć
 220. mikantot num - piąty
 221. mikmah num - pięćdziesiąt
 222. mikmatot num - pięćdziesiąty
 223. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 224. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 225. miksit num - pięćset
 226. miksįmyt num - pięćsetny
 227. miltan s IIIa - chęć, wola
 228. miltat s I - chcący
 229. miltą v - chcieć
 230. milzun num - milion
 231. miraśkę v - uwolnić
 232. mirat adj - wolny
 233. miratboś s IVa - wolność
 234. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 235. mizan adv - dużo, często, bardzo
 236. moś s - kąt, róg
 237. mukiś - śnieg
 238. mukiśvaj - zawieja
 239. munat adj - możliwy
 240. murat adj - zmęczony
 241. murą v - zmęczyć się
 242. mutkan - możliwość
 243. v - móc

  N

 244. natural adj - naturalny
 245. nemak s - kłamca
 246. nemaktǫ v - kłamać
 247. nemanat s - okłamywany
 248. nemat s - kłamstwo
 249. nenvat s I - bajka
 250. net s I - nowość
 251. netboś s IV a - nowość
 252. nęmyt adj - nowy
 253. ni conj - i, a
 254. nihboś s IV b - życie
 255. nitǫ v - żyć
 256. nomet pron - my
 257. noput s I - piłka
 258. nośildot s II - koromysło
 259. nǫih pron - one (o rzeczach)
 260. nǫit pron - oni, one
 261. nuptat adj - mały
 262. nuśrat s - prawda
 263. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 264. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 265. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 266. onvi c - albo, czy
 267. ośran s - wszy
 268. otrą v - radzić, doradzać
 269. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 270. otparboś s IV - historia
 271. otsyr'atboś s IV - wymowa
 272. ovit s - część

  P

 273. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 274. partǫ v - dziać się, stawać się
 275. pątyl adj - szcżęśliwy
 276. pegumtoh s IIIb - królestwo
 277. pevit s I - użytkownik
 278. pevį v - używać
 279. pęmyt adj - główny
 280. piśtit s - liść
 281. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 282. poj s IV b - północ geograficzna
 283. poj- prefiks - północny
 284. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 285. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 286. pojvit adj - północno-wschodni
 287. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 288. ponśin s III - imię
 289. por s - dom
 290. posęmyt adj - posesywny
 291. pukramat s I - program, aplikacja
 292. purtal s III - portal internetowy
 293. pylmet - dym, smog
 294. pyn - metal
 295. pynet - żelazo

  R

 296. radunboś s - nauka
 297. radunkę v - uczyć
 298. raduntǫ v - uczyć się
 299. ramaśę v - kupować
 300. ramonkan s III - dar
 301. ramontǫ v - dać
 302. v - dokonać
 303. regit s I - lewo
 304. rekmat s I - przedrostek
 305. rekureksat s I - rekolekcje
 306. ren s III - czas
 307. repuprik s III a - republika
 308. repnatboś s IV a - gra
 309. repną v - grać, bawić się
 310. rerat adj - gładki
 311. retset s I - brat
 312. riav s - płyn
 313. riavet s - fluor
 314. riavpyn s - rtęć
 315. rin s - przed
 316. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 317. riser s - róg (zwierzęcia)
 318. rismyr s III a - rodzina
 319. rismyrponśin s III - nazwisko
 320. rogyt v - śpiący
 321. rogỹ v - spać
 322. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 323. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 324. rojtyttoh s III b - związek, unia
 325. rok s III a - miejsce
 326. rokat adj - żywy
 327. ropsat adj - miły
 328. ropsatzan adv - miło, mile
 329. rot s II - kot
 330. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 331. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 332. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 333. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 334. rukal adj - zaległy
 335. rukrą v - czytać
 336. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 337. rup s - woda
 338. rupparit s - wodnisty
 339. rupsak s - wodór
 340. rurin - rosnący
 341. rurinsak - azot
 342. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 343. ruśan adj - fioletowy
 344. ruśanboś s - fiolet
 345. ruśansak s - jod
 346. ryh num - cztery
 347. rylśoh s - ryba
 348. rytot num - czwarty
 349. rỹa - swastyka
 350. rỹmah num - czterdzieści
 351. rỹmatot num - czterdziesty
 352. rỹsit num - czterysta
 353. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 354. sabyt adj - jasny
 355. sadait pron - ten, tamten
 356. sah pron - to, tamto
 357. saito'uh pron - tam
 358. saitonamik pron - tak
 359. saitovek pron - wtedy
 360. saitovoh pron - tam
 361. sajsan adj - święty
 362. sajsankot s - tydzień świąteczny
 363. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 364. sal s III a - rok
 365. sama - żegnajcie
 366. samu - żegnaj
 367. sanat - stojący
 368. sanak - w taki sposób
 369. saną - stać
 370. sanvet adj - pożegnany
 371. sap s - światło
 372. sappyn s - uran
 373. sardatboś s IV a - śmierć
 374. sardą v - umierać
 375. sarget s - książka
 376. saśkę v - stanowić
 377. sat pron - ten/ta, ta osoba
 378. sattoh v - państwo
 379. sav - potem
 380. savek - wtedy
 381. savoh - tam
 382. savohrek - stamtąd
 383. savohtik - tam
 384. savvin s - fosfor
 385. sazoit pron - ta, tamta
 386. sąmyt - takowy
 387. sąpil - zęby
 388. selvutboś - dotyk
 389. selvų - dotykać
 390. sev s - pod
 391. sevan s IIIa - ciasto
 392. sit num - sto
 393. sįmyt num - setny
 394. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 395. solmaj s IV b - jutro
 396. solmazivek adv - jutro
 397. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 398. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 399. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 400. somą v - pytać
 401. sondat adj - początkujący
 402. sondą v - zaczynać, być początkującym
 403. soret s - wątek na forum
 404. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 405. sormejtę v - przegrywać
 406. sośtą v - potrafić
 407. sutboś s IV b - chodzenie
 408. v - iść, pójść
 409. synrut s I - ojciec
 410. syr'an - mowa
 411. syr'antan - mówca, mówiący
 412. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 413. syr'at - mówiący/mówiąca
 414. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 415. syr'atkan s III - język
 416. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 417. śek s III - pies
 418. śer - znudzony
 419. śerket - nudny
 420. śerkę - nudzić
 421. śertǫ - nudzić się, nudzić
 422. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 423. śetzit s I - intensywny
 424. sezaj s - sens, zmysł
 425. śion s - srebro
 426. śįtak s III a - siostra
 427. śoh num - sześć
 428. śotot num - szósty
 429. śǫmah num - sześćdziesiąt
 430. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 431. śǫsit num - sześćset
 432. śǫsįmyt num - sześćsetny
 433. śunak s III - słowo
 434. śynrun s - unbihexium
 435. śyt s I - miasto

  T

 436. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 437. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 438. tankal adj - piękny
 439. tarmak s III a - cena
 440. p - niż
 441. terantǫ - znikać
 442. teśaratboś - śmiech
 443. teśarą - śmiać się
 444. todak s III - packa
 445. toh s III b - kraj arch
 446. tonnot s II - córka
 447. tysur s III - koń

  U

 448. unvuk s III a - bagno
 449. upinat s I - opinia
 450. ursan s III - lekarz
 451. ursanak s III - lek
 452. ursantǫ v - leczyć
 453. ursannul s III - służba zdrowia
 454. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 455. uśonboś s - seledyn
 456. uvet adj - niebieski
 457. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 458. vaj s IV b - wiatr
 459. valmut s I - leszczyna
 460. var'at - narrator
 461. var'atboś - opowiadanie
 462. var'ą - opowiadać
 463. varą v - tworzyć
 464. vazį v - wiać
 465. c - ale, lecz
 466. vegiś - lis
 467. veginśek - lisek
 468. veh num - osiem
 469. venkat adj - drogi
 470. venśak s III a - ciocia
 471. vetot num - ósmy
 472. vetratboś s IV a - zrozumienie
 473. vetrą v - rozumieć
 474. vęmah num - osiemdziesiąt
 475. vęmatot num - osiemdziesiąty
 476. vęsit num - osiemset
 477. vęsįmyt num - osiemsetny
 478. vih - co
 479. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 480. vilrį v - notować
 481. vinak - jak
 482. virkin - przyjemny
 483. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 484. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 485. viś s - ogon
 486. viśtų v - leżeć
 487. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 488. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 489. vivek - kiedy
 490. vivoh - gdzie
 491. vivohrek - skąd
 492. vivohtik dokąd
 493. vįmyt - jaki
 494. vol s - piasek
 495. volsak s - krzem
 496. vorun s III - forum internetowe
 497. vośnit adj - zapatrzony
 498. votsę v - pisać
 499. vur s IIIa - dzień
 500. vuraś s - czyn
 501. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 502. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 503. vyjbą v - rysować
 504. vyktygak s - palacz
 505. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 506. vyktyk s - smok
 507. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 508. vyran adj - czerwony
 509. vyranboś s - czerwień
 510. vyransak s - brom

  Y

 511. yktar adj - błękitny
 512. yktaran s - błękit
 513. ymen s - oko
 514. yn c - że; to, co
 515. ynrek - bo, ponieważ
 516. ytemat s I - winny
 517. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 518. ytemą v - być winnym
 519. yv s - palny, palący (się)
 520. yvboś s - ogień
 521. yvsak s - tlen
 522. yvtǫ v - palić (się)

 523. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 524. c - jeśli
 525. ziktatboś s IV a - bieg
 526. ziktą v - biec
 527. zil s III a - dookoła
 528. zoit pron - ona
 529. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 530. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 531. zupan s - przestępny
 532. zupankot s - tydzień przestępny
 533. zurkat adj - krótki
 534. zyv s IIIa - morze
 535. zyven s IIIa - ocean
 536. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III