Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. bej s - dom
 28. beśten s - ucho
 29. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 30. bohmaś s IV a - obraz
 31. bokitboś s IV - miłość
 32. bokį v - kochać
 33. bolkat - jabłko
 34. bun s III a - człowiek
 35. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 36. dait pron - on
 37. dajrę v - mieszkać arch.
 38. dakramonboś s IV - wymiana
 39. dakramontǫ v - wymieniać się
 40. daksų v - minąć się
 41. dal, daryt adj - biały
 42. damok s III - deszcz
 43. dapų v - ranić, gryźć
 44. daptų v - wieść, prowadzić
 45. dar s - nosek
 46. daret s - nos
 47. dara - witajcie
 48. darą v - musieć (z nakazu)
 49. daru - witaj
 50. dezik - mężczyzna, mąż
 51. dolśanboś s IV a - podróż
 52. dolśantǫ v - podróżować
 53. dorsek adj - ciągły
 54. dorsekboś s IV - ciągłość
 55. duj s IV b - grom, piorun
 56. dujboś s IV a - burza
 57. dut pron - ty
 58. dyraptǫ v - budzić się

  E

 59. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 60. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 61. ekket - jedyny
 62. ekmyt num - pierwszy
 63. eknak - tylko, jedynie
 64. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 65. eksąpil s - ząb
 66. ëkvan s III - kwant
 67. El s III - Bóg
 68. elban s - pomnik
 69. elrį v - przebaczać
 70. enkośran s - wesz
 71. enpaś s - siarka
 72. et - będący
 73. etboś s IV a - istnienie
 74. etśan adj - pomarańczowy
 75. etśanboś s - pomarańcz
 76. etśanpyn s - miedź
 77. evpul s III a - syn
 78. evytat s I - niebo

  Ę

 79. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 80. ę, ęśi - być

  G

 81. gah adj - dobry
 82. ganet pron - wy
 83. gansỹ v - myć (się)
 84. gerkat adj - długi
 85. geśat adj - zielony
 86. geśatboś s - zieleń
 87. geśatsak s - chlor
 88. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 89. gih s IIIb - sen
 90. goj s IV b - strona, podstrona
 91. gon s III a - słońce
 92. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 93. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 94. gonsak s - hel
 95. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 96. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 97. guh num - dwa
 98. gurboś s IV b - wiedza
 99. gurtǫ v - wiedzieć
 100. gutan - mający nadzieję
 101. gutanket - esperanto
 102. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 103. gutot num - drugi
 104. gųmah num - dwadzieścia
 105. gųmatot num - dwudziesty
 106. gunvyr s - myśl
 107. gųsit num - dwieście
 108. gųsįmyt num - dwusetny
 109. gykket - jedzący
 110. gykkę - jeść
 111. gyvinak s - trudny
 112. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 113. ih pron - ono, to
 114. ihtal s III a - południe geograficzne
 115. ihtal- prefiks - południowy
 116. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 117. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 118. ijsar s - kość
 119. isoturi s - historia
 120. iśśanboś - krzyk
 121. iśśantǫ - krzyczeć
 122. iśtet adj - nagły
 123. iśtetzan adv - nagle
 124. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 125. įvar s - obrońca
 126. įvartǫ - bronić
 127. įvin s - krew
 128. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 129. kahliś s - skórka
 130. kajśyn s III a - wujek
 131. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 132. kal'ender s III - kalendarium
 133. kal'enderat s I - kalendarz
 134. kalrej s - wir
 135. kalrezę - wirować
 136. kanoh adv - tu
 137. kanohrek - stąd
 138. kanohtik - tu
 139. karadun - lekcja
 140. karadunnul - szkoła
 141. karut - inny, różny
 142. kategor s III a - kategoria
 143. keenpaś s - selen
 144. keh num - jeden
 145. kekonsak - neon (pierwiastek)
 146. kekuh num - trzy
 147. kekunpyn - sód
 148. kekutot num - trzeci
 149. kekųmah num - trzydzieści
 150. kekųmatot num - trzydziesty
 151. kekųsit num - trzysta
 152. kekųsįmyt num - trzysetny
 153. kemah num - jedenaście
 154. kematot num - jedenasty
 155. kemajguh num - trzynaście
 156. kemajgutot num - trzynasty
 157. kemajryh num - piętnaście
 158. kemajrytot num - piętnasty
 159. kemajśoh num - siedemnaście
 160. kemajśotot num - siedemnasty
 161. kemajveh num - dziewiętnaście
 162. kemajvetot num - dziewiętnasty
 163. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 164. kep'evpul s III a - wnuk
 165. kepmanzor s III a - babcia
 166. kepsynrut s I - dziadek
 167. keptonnot s II - wnuczka
 168. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 169. keśoh num - siedem
 170. keśotot num - siódmy
 171. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 172. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 173. keśǫsit num - siedemset
 174. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 175. keveh num - dziewięć
 176. kevetot num - dziewiąty
 177. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 178. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 179. kevęsit num - dziewięćset
 180. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 181. kevolsak s - german (pierwiastek)
 182. kieman s - duch
 183. kirut s I - zaszczyt
 184. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 185. kiśvit adj - zachód
 186. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 187. koat adj - wysoki
 188. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 189. koh pron - wszystko, każde
 190. konak pron - w każdy sposób
 191. konaldat s I - konweld
 192. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 193. kot pron - każdy, wszyscy
 194. kovek pron - zawsze
 195. kovoh pron - wszędzie
 196. kun - lekki
 197. kunputer s III - komputer
 198. kunpyn - lit
 199. kurtą v - robić
 200. kusun s - złoto
 201. kut pron - taki

  M

 202. mah num - dziesięć
 203. makap s - glina
 204. makapsak s - glin
 205. maldat adj - młody
 206. mal'ut adj - daleki
 207. masuj s - jajo
 208. matot num - dziesiąty
 209. mąsit num - tysiąc
 210. mąsįmyt num - tysięczny
 211. manzar s III a - matka
 212. mąnek s III a - kwiat
 213. maryt adj - żółty
 214. marytboś s - żółcień
 215. megat s - stół, mebel
 216. megatvarat s - stolarz
 217. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 218. mek'ỹ v - kłamać
 219. mervyt adj - prosty, banalny
 220. met pron - ja
 221. mikan num - pięć
 222. mikantot num - piąty
 223. mikmah num - pięćdziesiąt
 224. mikmatot num - pięćdziesiąty
 225. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 226. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 227. miksit num - pięćset
 228. miksįmyt num - pięćsetny
 229. miltan s IIIa - chęć, wola
 230. miltat s I - chcący
 231. miltą v - chcieć
 232. milzun num - milion
 233. miraśkę v - uwolnić
 234. mirat adj - wolny
 235. miratboś s IVa - wolność
 236. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 237. mizan adv - dużo, często, bardzo
 238. moś s - kąt, róg
 239. mukiś - śnieg
 240. mukiśvaj - zawieja
 241. munat adj - możliwy
 242. murat adj - zmęczony
 243. murą v - zmęczyć się
 244. mutkan - możliwość
 245. v - móc

  N

 246. natural adj - naturalny
 247. nej'et s - ocet
 248. nemak s - kłamca
 249. nemaktǫ v - kłamać
 250. nemanat s - okłamywany
 251. nemat s - kłamstwo
 252. nenvat s I - bajka
 253. net s I - nowość
 254. netboś s IV a - nowość
 255. nęmyt adj - nowy
 256. ni conj - i, a
 257. nihboś s IV b - życie
 258. nitǫ v - żyć
 259. nomet pron - my
 260. noput s I - piłka
 261. nośildot s II - koromysło
 262. nǫih pron - one (o rzeczach)
 263. nǫit pron - oni, one
 264. nuptat adj - mały
 265. nuśrat s - prawda
 266. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 267. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 268. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 269. onvi c - albo, czy
 270. ośran s - wszy
 271. otrą v - radzić, doradzać
 272. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 273. otparboś s IV - historia
 274. otsyr'atboś s IV - wymowa
 275. ovit s - część

  P

 276. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 277. partǫ v - dziać się, stawać się
 278. pątyl adj - szcżęśliwy
 279. pegumtoh s IIIb - królestwo
 280. pevit s I - użytkownik
 281. pevį v - używać
 282. pęmyt adj - główny
 283. piśtit s - liść
 284. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 285. poj s IV b - północ geograficzna
 286. poj- prefiks - północny
 287. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 288. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 289. pojvit adj - północno-wschodni
 290. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 291. ponśin s III - imię
 292. por s - dom
 293. posęmyt adj - posesywny
 294. pukramat s I - program, aplikacja
 295. purtal s III - portal internetowy
 296. pylmet - dym, smog
 297. pyn - metal
 298. pynet - żelazo

  R

 299. radunboś s - nauka
 300. radunkę v - uczyć
 301. raduntǫ v - uczyć się
 302. ramaśę v - kupować
 303. ramonkan s III - dar
 304. ramontǫ v - dać
 305. v - dokonać
 306. regit s I - lewo
 307. rekmat s I - przedrostek
 308. rekureksat s I - rekolekcje
 309. ren s III - czas
 310. repuprik s III a - republika
 311. repnatboś s IV a - gra
 312. repną v - grać, bawić się
 313. rerat adj - gładki
 314. retset s I - brat
 315. riav s - płyn
 316. riavet s - fluor
 317. riavpyn s - rtęć
 318. rin s - przed
 319. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 320. riser s - róg (zwierzęcia)
 321. rismyr s III a - rodzina
 322. rismyrponśin s III - nazwisko
 323. rogyt v - śpiący
 324. rogỹ v - spać
 325. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 326. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 327. rojtyttoh s III b - związek, unia
 328. rok s III a - miejsce
 329. rokat adj - żywy
 330. ropsat adj - miły
 331. ropsatzan adv - miło, mile
 332. rot s II - kot
 333. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 334. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 335. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 336. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 337. rukal adj - zaległy
 338. rukrą v - czytać
 339. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 340. rup s - woda
 341. rupparit s - wodnisty
 342. rupsak s - wodór
 343. rurin - rosnący
 344. rurinsak - azot
 345. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 346. ruśan adj - fioletowy
 347. ruśanboś s - fiolet
 348. ruśansak s - jod
 349. ryh num - cztery
 350. rylśoh s - ryba
 351. rytot num - czwarty
 352. rỹa - swastyka
 353. rỹmah num - czterdzieści
 354. rỹmatot num - czterdziesty
 355. rỹsit num - czterysta
 356. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 357. sabyt adj - jasny
 358. sadait pron - ten, tamten
 359. sah pron - to, tamto
 360. saito'uh pron - tam
 361. saitonamik pron - tak
 362. saitovek pron - wtedy
 363. saitovoh pron - tam
 364. sajsan adj - święty
 365. sajsankot s - tydzień świąteczny
 366. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 367. sal s III a - rok
 368. sama - żegnajcie
 369. samu - żegnaj
 370. sanat - stojący
 371. sanak - w taki sposób
 372. saną - stać
 373. sanvet adj - pożegnany
 374. sap s - światło
 375. sappyn s - uran
 376. sardatboś s IV a - śmierć
 377. sardą v - umierać
 378. sarget s - książka
 379. saśkę v - stanowić
 380. sat pron - ten/ta, ta osoba
 381. sattoh v - państwo
 382. sav - potem
 383. savek - wtedy
 384. savoh - tam
 385. savohrek - stamtąd
 386. savohtik - tam
 387. savvin s - fosfor
 388. sazoit pron - ta, tamta
 389. sąmyt - takowy
 390. sąpil - zęby
 391. selvutboś - dotyk
 392. selvų - dotykać
 393. sev s - pod
 394. sevan s IIIa - ciasto
 395. sit num - sto
 396. sįmyt num - setny
 397. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 398. solmaj s IV b - jutro
 399. solmazivek adv - jutro
 400. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 401. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 402. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 403. somą v - pytać
 404. sondat adj - początkujący
 405. sondą v - zaczynać, być początkującym
 406. soret s - wątek na forum
 407. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 408. sormejtę v - przegrywać
 409. sośtą v - potrafić
 410. sutboś s IV b - chodzenie
 411. v - iść, pójść
 412. synrut s I - ojciec
 413. syr'an - mowa
 414. syr'antan - mówca, mówiący
 415. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 416. syr'at - mówiący/mówiąca
 417. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 418. syr'atkan s III - język
 419. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 420. śek s III - pies
 421. śer - znudzony
 422. śerket - nudny
 423. śerkę - nudzić
 424. śertǫ - nudzić się, nudzić
 425. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 426. śetzit s I - intensywny
 427. sezaj s - sens, zmysł
 428. śion s - srebro
 429. śįtak s III a - siostra
 430. śoh num - sześć
 431. śotot num - szósty
 432. śǫmah num - sześćdziesiąt
 433. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 434. śǫsit num - sześćset
 435. śǫsįmyt num - sześćsetny
 436. śunak s III - słowo
 437. śynrun s - unbihexium
 438. śyt s I - miasto

  T

 439. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 440. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 441. tankal adj - piękny
 442. tarmak s III a - cena
 443. p - niż
 444. terantǫ - znikać
 445. teśaratboś - śmiech
 446. teśarą - śmiać się
 447. todak s III - packa
 448. toh s III b - kraj arch
 449. tonnot s II - córka
 450. tysur s III - koń

  U

 451. unvuk s III a - bagno
 452. upinat s I - opinia
 453. ursan s III - lekarz
 454. ursanak s III - lek
 455. ursantǫ v - leczyć
 456. ursannul s III - służba zdrowia
 457. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 458. uśonboś s - seledyn
 459. uvet adj - niebieski
 460. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 461. vaj s IV b - wiatr
 462. valmut s I - leszczyna
 463. var'at - narrator
 464. var'atboś - opowiadanie
 465. var'ą - opowiadać
 466. varą v - tworzyć
 467. vazį v - wiać
 468. c - ale, lecz
 469. vegiś - lis
 470. veginśek - lisek
 471. veh num - osiem
 472. venkat adj - drogi
 473. venśak s III a - ciocia
 474. vetot num - ósmy
 475. vetratboś s IV a - zrozumienie
 476. vetrą v - rozumieć
 477. vęmah num - osiemdziesiąt
 478. vęmatot num - osiemdziesiąty
 479. vęsit num - osiemset
 480. vęsįmyt num - osiemsetny
 481. vih - co
 482. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 483. vilrį v - notować
 484. vinak - jak
 485. virkin - przyjemny
 486. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 487. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 488. viś s - ogon
 489. viśtų v - leżeć
 490. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 491. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 492. vivek - kiedy
 493. vivoh - gdzie
 494. vivohrek - skąd
 495. vivohtik dokąd
 496. vįmyt - jaki
 497. vol s - piasek
 498. volsak s - krzem
 499. vorun s III - forum internetowe
 500. vośnit adj - zapatrzony
 501. votsę v - pisać
 502. vur s IIIa - dzień
 503. vuraś s - czyn
 504. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 505. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 506. vyjbą v - rysować
 507. vyktygak s - palacz
 508. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 509. vyktyk s - smok
 510. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 511. vyran adj - czerwony
 512. vyranboś s - czerwień
 513. vyransak s - brom

  Y

 514. yktar adj - błękitny
 515. yktaran s - błękit
 516. ymen s - oko
 517. yn c - że; to, co
 518. ynrek - bo, ponieważ
 519. ytemat s I - winny
 520. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 521. ytemą v - być winnym
 522. yv s - palny, palący (się)
 523. yvboś s - ogień
 524. yvsak s - tlen
 525. yvtǫ v - palić (się)

 526. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 527. c - jeśli
 528. ziktatboś s IV a - bieg
 529. ziktą v - biec
 530. zil s III a - dookoła
 531. zoit pron - ona
 532. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 533. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 534. zupan s - przestępny
 535. zupankot s - tydzień przestępny
 536. zurkat adj - krótki
 537. zyv s IIIa - morze
 538. zyven s IIIa - ocean
 539. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III