Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. bej s - dom
 28. beśten s - ucho
 29. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 30. bohmaś s IV a - obraz
 31. bokitboś s IV - miłość
 32. bokį v - kochać
 33. bolkat - jabłko
 34. bun s III a - człowiek
 35. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 36. dait pron - on
 37. dajrę v - mieszkać arch.
 38. dakramonboś s IV - wymiana
 39. dakramontǫ v - wymieniać się
 40. daksų v - minąć się
 41. dal, daryt adj - biały
 42. damok s III - deszcz
 43. dapų v - ranić, gryźć
 44. daptų v - wieść, prowadzić
 45. dar s - nosek
 46. daret s - nos
 47. dara - witajcie
 48. darą v - musieć (z nakazu)
 49. daru - witaj
 50. dezik - mężczyzna, mąż
 51. dolśanboś s IV a - podróż
 52. dolśantǫ v - podróżować
 53. dorsek adj - ciągły
 54. dorsekboś s IV - ciągłość
 55. duj s IV b - grom, piorun
 56. dujboś s IV a - burza
 57. duptą v - spadać
 58. dut pron - ty
 59. dyraptǫ v - budzić się

  E

 60. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 61. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 62. ekket - jedyny
 63. ekmyt num - pierwszy
 64. eknak - tylko, jedynie
 65. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 66. eksąpil s - ząb
 67. ëkvan s III - kwant
 68. El s III - Bóg
 69. elban s - pomnik
 70. elrį v - przebaczać
 71. enkośran s - wesz
 72. enpaś s - siarka
 73. et - będący
 74. etboś s IV a - istnienie
 75. etśan adj - pomarańczowy
 76. etśanboś s - pomarańcz
 77. etśanpyn s - miedź
 78. evpul s III a - syn
 79. evytat s I - niebo

  Ę

 80. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 81. ę, ęśi - być

  G

 82. gah adj - dobry
 83. ganet pron - wy
 84. gansỹ v - myć (się)
 85. gerkat adj - długi
 86. geśat adj - zielony
 87. geśatboś s - zieleń
 88. geśatsak s - chlor
 89. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 90. gevan s - zwierzę
 91. gih s IIIb - sen
 92. goj s IV b - strona, podstrona
 93. gon s III a - słońce
 94. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 95. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 96. gonsak s - hel
 97. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 98. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 99. guh num - dwa
 100. gunvarat s - myśliciel
 101. gunvarą v - myśleć
 102. gunvyr s - myśl
 103. gurboś s IV b - wiedza
 104. gurtǫ v - wiedzieć
 105. gutan - mający nadzieję
 106. gutanket - esperanto
 107. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 108. gutot num - drugi
 109. gųmah num - dwadzieścia
 110. gųmatot num - dwudziesty
 111. gųsit num - dwieście
 112. gųsįmyt num - dwusetny
 113. gykket - jedzący
 114. gykkę - jeść
 115. gyvinak s - trudny
 116. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 117. ih pron - ono, to
 118. ihtal s III a - południe geograficzne
 119. ihtal- prefiks - południowy
 120. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 121. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 122. ijsar s - kość
 123. isoturi s - historia
 124. iśśanboś - krzyk
 125. iśśantǫ - krzyczeć
 126. iśtet adj - nagły
 127. iśtetzan adv - nagle
 128. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 129. įvar s - obrońca
 130. įvartǫ - bronić
 131. įvin s - krew
 132. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 133. kahliś s - skórka
 134. kajśyn s III a - wujek
 135. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 136. kal'ender s III - kalendarium
 137. kal'enderat s I - kalendarz
 138. kalrej s - wir
 139. kalrezę - wirować
 140. kanoh adv - tu
 141. kanohrek - stąd
 142. kanohtik - tu
 143. karadun - lekcja
 144. karadunnul - szkoła
 145. karut - inny, różny
 146. kategor s III a - kategoria
 147. keenpaś s - selen
 148. keh num - jeden
 149. kekonsak - neon (pierwiastek)
 150. kekuh num - trzy
 151. kekunpyn - sód
 152. kekutot num - trzeci
 153. kekųmah num - trzydzieści
 154. kekųmatot num - trzydziesty
 155. kekųsit num - trzysta
 156. kekųsįmyt num - trzysetny
 157. kemah num - jedenaście
 158. kematot num - jedenasty
 159. kemajguh num - trzynaście
 160. kemajgutot num - trzynasty
 161. kemajryh num - piętnaście
 162. kemajrytot num - piętnasty
 163. kemajśoh num - siedemnaście
 164. kemajśotot num - siedemnasty
 165. kemajveh num - dziewiętnaście
 166. kemajvetot num - dziewiętnasty
 167. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 168. kep'evpul s III a - wnuk
 169. kepmanzor s III a - babcia
 170. kepsynrut s I - dziadek
 171. keptonnot s II - wnuczka
 172. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 173. keśoh num - siedem
 174. keśotot num - siódmy
 175. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 176. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 177. keśǫsit num - siedemset
 178. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 179. keveh num - dziewięć
 180. kevetot num - dziewiąty
 181. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 182. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 183. kevęsit num - dziewięćset
 184. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 185. kevnen s - drzewo
 186. kevolsak s - german (pierwiastek)
 187. kieman s - duch
 188. kirut s I - zaszczyt
 189. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 190. kiśvit adj - zachód
 191. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 192. koat adj - wysoki
 193. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 194. koh pron - wszystko, każde
 195. konak pron - w każdy sposób
 196. konaldat s I - konweld
 197. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 198. kot pron - każdy, wszyscy
 199. kovek pron - zawsze
 200. kovoh pron - wszędzie
 201. kun - lekki
 202. kunputer s III - komputer
 203. kunpyn - lit
 204. kunśin - zawód, praca
 205. kunśit - pracujący, pracownik
 206. kunśitboś - praca, pracowanie
 207. kunśį - pracować
 208. kurtą v - robić
 209. kusun s - złoto
 210. kut pron - taki

  M

 211. mah num - dziesięć
 212. makap s - glina
 213. makapsak s - glin
 214. maldat adj - młody
 215. mal'ut adj - daleki
 216. masuj s - jajo
 217. matot num - dziesiąty
 218. mąsit num - tysiąc
 219. mąsįmyt num - tysięczny
 220. manzar s III a - matka
 221. mąnek s III a - kwiat
 222. maryt adj - żółty
 223. marytboś s - żółcień
 224. megat s - stół, mebel
 225. megatvarat s - stolarz
 226. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 227. mek'ỹ v - kłamać
 228. mervyt adj - prosty, banalny
 229. met pron - ja
 230. mikan num - pięć
 231. mikantot num - piąty
 232. mikmah num - pięćdziesiąt
 233. mikmatot num - pięćdziesiąty
 234. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 235. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 236. miksit num - pięćset
 237. miksįmyt num - pięćsetny
 238. miltan s IIIa - chęć, wola
 239. miltat s I - chcący
 240. miltą v - chcieć
 241. milzun num - milion
 242. mipbaroh s - pastwisko
 243. mipbartǫ v - paść, wypasać
 244. miraśkę v - uwolnić
 245. mirat adj - wolny
 246. miratboś s IVa - wolność
 247. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 248. mizan adv - dużo, często, bardzo
 249. moś s - kąt, róg
 250. mukiś - śnieg
 251. mukiśvaj - zawieja
 252. munat adj - możliwy
 253. murat adj - zmęczony
 254. murą v - zmęczyć się
 255. mutkan - możliwość
 256. v - móc

  N

 257. natural adj - naturalny
 258. nej'et s - ocet
 259. nemak s - kłamca
 260. nemaktǫ v - kłamać
 261. nemanat s - okłamywany
 262. nemat s - kłamstwo
 263. nenvat s I - bajka
 264. net s I - nowość
 265. netboś s IV a - nowość
 266. nęmyt adj - nowy
 267. ni c - i, a
 268. nihboś s IV b - życie
 269. nitǫ v - żyć
 270. nomet pron - my
 271. noput s I - piłka
 272. nośildot s II - koromysło
 273. nǫih pron - one (o rzeczach)
 274. nǫit pron - oni, one
 275. nuptat adj - mały
 276. nurmaś s - sprzedawca
 277. nurmaśę v - sprzedawać
 278. nuśrat s - prawda
 279. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 280. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 281. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 282. onvi c - albo, czy
 283. ośran s - wszy
 284. otrą v - radzić, doradzać
 285. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 286. otparboś s IV - historia
 287. otsyr'atboś s IV - wymowa
 288. ovit s - część

  P

 289. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 290. partǫ v - dziać się, stawać się
 291. pątyl adj - szcżęśliwy
 292. pegun s - król
 293. peguntoh s IIIb - królestwo
 294. pevit s I - użytkownik
 295. pevį v - używać
 296. pęmyt adj - główny
 297. piśtit s - liść
 298. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 299. poj s IV b - północ geograficzna
 300. poj- prefiks - północny
 301. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 302. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 303. pojvit adj - północno-wschodni
 304. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 305. ponśin s III - imię
 306. por s - dom
 307. posęmyt adj - posesywny
 308. pukramat s I - program, aplikacja
 309. purtal s III - portal internetowy
 310. pylmet - dym, smog
 311. pyn - metal
 312. pynet - żelazo

  R

 313. rabev s - przyjaciel
 314. radunboś s - nauka
 315. radunkę v - uczyć
 316. raduntǫ v - uczyć się
 317. ramaśę v - kupować
 318. ramonkan s III - dar
 319. ramontǫ v - dać
 320. v - dokonać
 321. regit s I - lewo
 322. rekmat s I - przedrostek
 323. rekureksat s I - rekolekcje
 324. ren s III - czas
 325. repuprik s III a - republika
 326. repnatboś s IV a - gra
 327. repną v - grać, bawić się
 328. rerat adj - gładki
 329. retset s I - brat
 330. riav s - płyn
 331. riavet s - fluor
 332. riavpyn s - rtęć
 333. rin s - przed
 334. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 335. riser s - róg (zwierzęcia)
 336. rismyr s III a - rodzina
 337. rismyrponśin s III - nazwisko
 338. rogyt v - śpiący
 339. rogỹ v - spać
 340. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 341. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 342. rojtyttoh s III b - związek, unia
 343. rok s III a - miejsce
 344. rokat adj - żywy
 345. ropsat adj - miły
 346. ropsatzan adv - miło, mile
 347. rot s II - kot
 348. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 349. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 350. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 351. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 352. rukal adj - zaległy
 353. rukrą v - czytać
 354. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 355. rup s - woda
 356. rupparit s - wodnisty
 357. rupsak s - wodór
 358. rurin - rosnący
 359. rurinsak - azot
 360. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 361. ruśan adj - fioletowy
 362. ruśanboś s - fiolet
 363. ruśansak s - jod
 364. ryh num - cztery
 365. rylśoh s - ryba
 366. rytot num - czwarty
 367. rỹa - swastyka
 368. rỹmah num - czterdzieści
 369. rỹmatot num - czterdziesty
 370. rỹsit num - czterysta
 371. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 372. sabyt adj - jasny
 373. sadait pron - ten, tamten
 374. sah pron - to, tamto
 375. saito'uh pron - tam
 376. saitonamik pron - tak
 377. saitovek pron - wtedy
 378. saitovoh pron - tam
 379. sajsan adj - święty
 380. sajsankot s - tydzień świąteczny
 381. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 382. sal s III a - rok
 383. sama - żegnajcie
 384. samu - żegnaj
 385. sanat - stojący
 386. sanak - w taki sposób
 387. saną - stać
 388. sanvet adj - pożegnany
 389. sap s - światło
 390. sappyn s - uran
 391. sardatboś s IV a - śmierć
 392. sardą v - umierać
 393. sarget s - książka
 394. saśkę v - stanowić
 395. sat pron - ten/ta, ta osoba
 396. sattoh v - państwo
 397. sav - potem
 398. savek - wtedy
 399. savoh - tam
 400. savohrek - stamtąd
 401. savohtik - tam
 402. savvin s - fosfor
 403. sazoit pron - ta, tamta
 404. sąmyt - takowy
 405. sąpil - zęby
 406. sej c - więc
 407. selvutboś - dotyk
 408. selvų - dotykać
 409. sennun - samolot
 410. sennunoh - lotnisko
 411. sev s - pod
 412. sevan s IIIa - ciasto
 413. sit num - sto
 414. sįmyt num - setny
 415. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 416. solmaj s IV b - jutro
 417. solmazivek adv - jutro
 418. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 419. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 420. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 421. somą v - pytać
 422. sondat adj - początkujący
 423. sondą v - zaczynać, być początkującym
 424. soret s - wątek na forum
 425. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 426. sormejtę v - przegrywać
 427. sośtą v - potrafić
 428. sutboś s IV b - chodzenie
 429. v - iść, pójść
 430. synrut s I - ojciec
 431. syr'an - mowa
 432. syr'antan - mówca, mówiący
 433. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 434. syr'at - mówiący/mówiąca
 435. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 436. syr'atkan s III - język
 437. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 438. śek s III - pies
 439. śer - znudzony
 440. śerket - nudny
 441. śerkę - nudzić
 442. śertǫ - nudzić się, nudzić
 443. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 444. śetzit s I - intensywny
 445. sezaj s - sens, zmysł
 446. śion s - srebro
 447. śįtak s III a - siostra
 448. śoh num - sześć
 449. śotot num - szósty
 450. śǫmah num - sześćdziesiąt
 451. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 452. śǫsit num - sześćset
 453. śǫsįmyt num - sześćsetny
 454. śunak s III - słowo
 455. śynrun s - unbihexium
 456. śyt s I - miasto

  T

 457. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 458. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 459. tankal adj - piękny
 460. tarmak s III a - cena
 461. p - niż
 462. terantǫ - znikać
 463. teśaratboś - śmiech
 464. teśarą - śmiać się
 465. todak s III - packa
 466. toh s III b - kraj arch
 467. tonnot s II - córka
 468. tysur s III - koń

  U

 469. unvuk s III a - bagno
 470. upinat s I - opinia
 471. ursan s III - lekarz
 472. ursanak s III - lek
 473. ursantǫ v - leczyć
 474. ursannul s III - służba zdrowia
 475. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 476. uśonboś s - seledyn
 477. uvet adj - niebieski
 478. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 479. vaj s IV b - wiatr
 480. valmut s I - leszczyna
 481. var'at - narrator
 482. var'atboś - opowiadanie
 483. var'ą - opowiadać
 484. varą v - tworzyć
 485. vazį v - wiać
 486. c - ale, lecz
 487. vegiś - lis
 488. veginśek - lisek
 489. veh num - osiem
 490. venkat adj - drogi
 491. venśak s III a - ciocia
 492. vetot num - ósmy
 493. vetratboś s IV a - zrozumienie
 494. vetrą v - rozumieć
 495. vęmah num - osiemdziesiąt
 496. vęmatot num - osiemdziesiąty
 497. vęsit num - osiemset
 498. vęsįmyt num - osiemsetny
 499. vih - co
 500. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 501. vilrį v - notować
 502. vinak - jak
 503. virkin - przyjemny
 504. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 505. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 506. virzuv - pieprz
 507. viś s - ogon
 508. viśtų v - leżeć
 509. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 510. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 511. vivek - kiedy
 512. vivoh - gdzie
 513. vivohrek - skąd
 514. vivohtik dokąd
 515. vįmyt - jaki
 516. vol s - piasek
 517. volsak s - krzem
 518. vorun s III - forum internetowe
 519. vośnit adj - zapatrzony
 520. votsę v - pisać
 521. vur s IIIa - dzień
 522. vuraś s - czyn
 523. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 524. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 525. vyjbą v - rysować
 526. vyktygak s - palacz
 527. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 528. vyktyk s - smok
 529. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 530. vyran adj - czerwony
 531. vyranboś s - czerwień
 532. vyransak s - brom

  Y

 533. yktar adj - błękitny
 534. yktaran s - błękit
 535. ymen s - oko
 536. yn c - że; to, co
 537. ynrek - bo, ponieważ
 538. ytemat s I - winny
 539. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 540. ytemą v - być winnym
 541. yv s - palny, palący (się)
 542. yvboś s - ogień
 543. yvsak s - tlen
 544. yvtǫ v - palić (się)

 545. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 546. c - jeśli
 547. ziktatboś s IV a - bieg
 548. ziktą v - biec
 549. zil s III a - dookoła
 550. zoit pron - ona
 551. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 552. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 553. zupan s - przestępny
 554. zupankot s - tydzień przestępny
 555. zurkat adj - krótki
 556. zyv s IIIa - morze
 557. zyven s IIIa - ocean
 558. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III