Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ak pron - jakoś
 4. akvan s IIIa - ekwant
 5. alternativet adj - alternatywny
 6. amizut s - znak
 7. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 8. apraśkę v - zapoczątkować
 9. ardat adj - wyjątkowy
 10. artikol s III a - artykuł
 11. aśduk s IIIa - chleb
 12. at - ktoś
 13. av s - (po)za
 14. avek - kiedyś
 15. avoh - gdzieś
 16. avohrek - skądś
 17. avohtik - dokądś
 18. avruśanboś s - podczerwień
 19. avsų v - przekraczać
 20. azyt adj - równy

  Ą

 21. ąmyt - jakiś

  B

 22. baterat s I - bateria
 23. bąvaj s IV b - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IIIa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. bej s - dom
 28. beśten s - ucho
 29. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 30. bohmaś s IV a - obraz
 31. bokitboś s IV - miłość
 32. bokį v - kochać
 33. bolkat - jabłko
 34. bun s III a - człowiek
 35. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 36. dait pron - on
 37. dajrę v - mieszkać arch.
 38. dakramonboś s IV - wymiana
 39. dakramontǫ v - wymieniać się
 40. daksų v - minąć się
 41. dal, daryt adj - biały
 42. damok s III - deszcz
 43. dapų v - ranić, gryźć
 44. daptų v - wieść, prowadzić
 45. dar s - nosek
 46. daret s - nos
 47. dara - witajcie
 48. darą v - musieć (z nakazu)
 49. daru - witaj
 50. dezik - mężczyzna, mąż
 51. dimir - władca
 52. dimirtǫ - władać
 53. dolśanboś s IV a - podróż
 54. dolśantǫ v - podróżować
 55. dorsek adj - ciągły
 56. dorsekboś s IV - ciągłość
 57. duj s IV b - grom, piorun
 58. dujboś s IV a - burza
 59. duptą v - spadać
 60. dut pron - ty
 61. dyraptǫ v - budzić się

  E

 62. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 63. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 64. ekket - jedyny
 65. ekmyt num - pierwszy
 66. eknak - tylko, jedynie
 67. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 68. eksąpil s - ząb
 69. ëkvan s III - kwant
 70. El s III - Bóg
 71. elban s - pomnik
 72. elrį v - przebaczać
 73. enkośran s - wesz
 74. enpaś s - siarka
 75. et - będący
 76. etboś s IV a - istnienie
 77. etśan adj - pomarańczowy
 78. etśanboś s - pomarańcz
 79. etśanpyn s - miedź
 80. evpul s III a - syn
 81. evytat s I - niebo

  Ę

 82. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 83. ę, ęśi - być

  G

 84. gah adj - dobry
 85. ganet pron - wy
 86. gansỹ v - myć (się)
 87. gerkat adj - długi
 88. geśat adj - zielony
 89. geśatboś s - zieleń
 90. geśatsak s - chlor
 91. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 92. gevan s - zwierzę
 93. gih s IIIb - sen
 94. goj s IV b - strona, podstrona
 95. gon s III a - słońce
 96. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 97. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 98. gonsak s - hel
 99. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 100. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 101. guh num - dwa
 102. gunvarat s - myśliciel
 103. gunvarą v - myśleć
 104. gunvyr s - myśl
 105. gur adj - wiedzący
 106. gurboś s IV b - wiedza
 107. gursarget s - encyklopedia
 108. gurtǫ v - wiedzieć
 109. gutan - mający nadzieję
 110. gutanket - esperanto
 111. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 112. gutot num - drugi
 113. gųmah num - dwadzieścia
 114. gųmatot num - dwudziesty
 115. gųsit num - dwieście
 116. gųsįmyt num - dwusetny
 117. gykket - jedzący
 118. gykkę - jeść
 119. gyvinak s - trudny
 120. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 121. ih pron - ono, to
 122. ihtal s III a - południe geograficzne
 123. ihtal- prefiks - południowy
 124. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 125. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 126. ijsar s - kość
 127. isoturi s - historia
 128. iśśanboś - krzyk
 129. iśśantǫ - krzyczeć
 130. iśtet adj - nagły
 131. iśtetzan adv - nagle
 132. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 133. įvar s - obrońca
 134. įvartǫ - bronić
 135. įvin s - krew
 136. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 137. kahliś s - skórka
 138. kajśyn s III a - wujek
 139. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 140. kal'ender s III - kalendarium
 141. kal'enderat s I - kalendarz
 142. kalrej s - wir
 143. kalrezę - wirować
 144. kanoh adv - tu
 145. kanohrek - stąd
 146. kanohtik - tu
 147. karadun - lekcja
 148. karadunnul - szkoła
 149. karut - inny, różny
 150. kategor s III a - kategoria
 151. keenpaś s - selen
 152. keh num - jeden
 153. kekonsak - neon (pierwiastek)
 154. kekuh num - trzy
 155. kekunpyn - sód
 156. kekutot num - trzeci
 157. kekųmah num - trzydzieści
 158. kekųmatot num - trzydziesty
 159. kekųsit num - trzysta
 160. kekųsįmyt num - trzysetny
 161. kemah num - jedenaście
 162. kematot num - jedenasty
 163. kemajguh num - trzynaście
 164. kemajgutot num - trzynasty
 165. kemajryh num - piętnaście
 166. kemajrytot num - piętnasty
 167. kemajśoh num - siedemnaście
 168. kemajśotot num - siedemnasty
 169. kemajveh num - dziewiętnaście
 170. kemajvetot num - dziewiętnasty
 171. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 172. kep'evpul s III a - wnuk
 173. kepmanzor s III a - babcia
 174. kepsynrut s I - dziadek
 175. keptonnot s II - wnuczka
 176. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 177. keśoh num - siedem
 178. keśotot num - siódmy
 179. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 180. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 181. keśǫsit num - siedemset
 182. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 183. keveh num - dziewięć
 184. kevetot num - dziewiąty
 185. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 186. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 187. kevęsit num - dziewięćset
 188. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 189. kevnen s - drzewo
 190. kevolsak s - german (pierwiastek)
 191. kieman s - duch
 192. kirut s I - zaszczyt
 193. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 194. kiśvit adj - zachód
 195. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 196. koat adj - wysoki
 197. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 198. koh pron - wszystko, każde
 199. konak pron - w każdy sposób
 200. konaldat s I - konweld
 201. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 202. kot pron - każdy, wszyscy
 203. kovek pron - zawsze
 204. kovoh pron - wszędzie
 205. kun - lekki
 206. kunputer s III - komputer
 207. kunpyn - lit
 208. kunśin - zawód, praca
 209. kunśit - pracujący, pracownik
 210. kunśitboś - praca, pracowanie
 211. kunśį - pracować
 212. kurtą v - robić
 213. kusun s - złoto
 214. kut pron - taki

  M

 215. mah num - dziesięć
 216. makap s - glina
 217. makapsak s - glin
 218. maldat adj - młody
 219. mal'ut adj - daleki
 220. masuj s - jajo
 221. matot num - dziesiąty
 222. mąsit num - tysiąc
 223. mąsįmyt num - tysięczny
 224. manzar s III a - matka
 225. mąnek s III a - kwiat
 226. maryt adj - żółty
 227. marytboś s - żółcień
 228. megat s - stół, mebel
 229. megatvarat s - stolarz
 230. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 231. mek'ỹ v - kłamać
 232. mervyt adj - prosty, banalny
 233. met pron - ja
 234. mij - więcej, bardziej
 235. mikan num - pięć
 236. mikantot num - piąty
 237. mikmah num - pięćdziesiąt
 238. mikmatot num - pięćdziesiąty
 239. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 240. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 241. miksit num - pięćset
 242. miksįmyt num - pięćsetny
 243. miltan s IIIa - chęć, wola
 244. miltat s I - chcący
 245. miltą v - chcieć
 246. milzun num - milion
 247. mipbaroh s - pastwisko
 248. mipbartǫ v - paść, wypasać
 249. miraśkę v - uwolnić
 250. mirat adj - wolny
 251. miratboś s IVa - wolność
 252. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 253. mizan adv - dużo, często, bardzo
 254. moś s - kąt, róg
 255. mukiś - śnieg
 256. mukiśvaj - zawieja
 257. munat adj - możliwy
 258. murat adj - zmęczony
 259. murą v - zmęczyć się
 260. mutkan - możliwość
 261. v - móc

  N

 262. natural adj - naturalny
 263. nej'et s - ocet
 264. nemak s - kłamca
 265. nemaktǫ v - kłamać
 266. nemanat s - okłamywany
 267. nemat s - kłamstwo
 268. nenvat s I - bajka
 269. net s I - nowość
 270. netboś s IV a - nowość
 271. nęmyt adj - nowy
 272. ni c - i, a
 273. nihboś s IV b - życie
 274. nitǫ v - żyć
 275. nomet pron - my
 276. noput s I - piłka
 277. nośildot s II - koromysło
 278. nǫih pron - one (o rzeczach)
 279. nǫit pron - oni, one
 280. nuptat adj - mały
 281. nurmaś s - sprzedawca
 282. nurmaśę v - sprzedawać
 283. nuśrat s - prawda
 284. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 285. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 286. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 287. onvi c - albo, czy
 288. ośran s - wszy
 289. otrą v - radzić, doradzać
 290. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 291. otparboś s IV - historia
 292. otsyr'atboś s IV - wymowa
 293. ovit s - część

  P

 294. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 295. partǫ v - dziać się, stawać się
 296. pątyl adj - szcżęśliwy
 297. pegun s - król
 298. peguntoh s IIIb - królestwo
 299. pevit s I - użytkownik
 300. pevį v - używać
 301. pęmyt adj - główny
 302. piśtit s - liść
 303. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 304. poj s IV b - północ geograficzna
 305. poj- prefiks - północny
 306. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 307. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 308. pojvit adj - północno-wschodni
 309. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 310. ponśin s III - imię
 311. por s - dom
 312. posęmyt adj - posesywny
 313. pukramat s I - program, aplikacja
 314. purtal s III - portal internetowy
 315. pylmet - dym, smog
 316. pyn - metal
 317. pynet - żelazo

  R

 318. rabev s - przyjaciel
 319. radunboś s - nauka
 320. radunkę v - uczyć
 321. raduntǫ v - uczyć się
 322. ramaśę v - kupować
 323. ramonkan s III - dar
 324. ramontǫ v - dać
 325. v - dokonać
 326. regit s I - lewo
 327. rekmat s I - przedrostek
 328. rekureksat s I - rekolekcje
 329. ren s III - czas
 330. repuprik s III a - republika
 331. repnatboś s IV a - gra
 332. repną v - grać, bawić się
 333. rerat adj - gładki
 334. retset s I - brat
 335. riav s - płyn
 336. riavet s - fluor
 337. riavpyn s - rtęć
 338. rin s - przed
 339. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 340. riser s - róg (zwierzęcia)
 341. rismyr s III a - rodzina
 342. rismyrponśin s III - nazwisko
 343. rogyt v - śpiący
 344. rogỹ v - spać
 345. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 346. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 347. rojtyttoh s III b - związek, unia
 348. rok s III a - miejsce
 349. rokat adj - żywy
 350. ropsat adj - miły
 351. ropsatzan adv - miło, mile
 352. rot s II - kot
 353. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 354. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 355. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 356. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 357. rukal adj - zaległy
 358. rukrą v - czytać
 359. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 360. rup s - woda
 361. rupparit s - wodnisty
 362. rupsak s - wodór
 363. rurin - rosnący
 364. rurinsak - azot
 365. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 366. ruśan adj - fioletowy
 367. ruśanboś s - fiolet
 368. ruśansak s - jod
 369. ruvkaltǫ v - powtarzać
 370. ryh num - cztery
 371. rylśoh s - ryba
 372. rytot num - czwarty
 373. rỹa - swastyka
 374. rỹmah num - czterdzieści
 375. rỹmatot num - czterdziesty
 376. rỹsit num - czterysta
 377. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 378. sabyt adj - jasny
 379. sadait pron - ten, tamten
 380. sah pron - to, tamto
 381. saito'uh pron - tam
 382. saitonamik pron - tak
 383. saitovek pron - wtedy
 384. saitovoh pron - tam
 385. sajsan adj - święty
 386. sajsankot s - tydzień świąteczny
 387. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 388. sal s III a - rok
 389. sama - żegnajcie
 390. samu - żegnaj
 391. sanat - stojący
 392. sanak - w taki sposób
 393. saną - stać
 394. sanvet adj - pożegnany
 395. sap s - światło
 396. sappyn s - uran
 397. sardatboś s IV a - śmierć
 398. sardą v - umierać
 399. sarget s - książka
 400. saśkę v - stanowić
 401. sat pron - ten/ta, ta osoba
 402. sattoh v - państwo
 403. sav - potem
 404. savek - wtedy
 405. savoh - tam
 406. savohrek - stamtąd
 407. savohtik - tam
 408. savvin s - fosfor
 409. sazoit pron - ta, tamta
 410. sąmyt - takowy
 411. sąpil - zęby
 412. sej c - więc
 413. selvutboś - dotyk
 414. selvų - dotykać
 415. sennun - samolot
 416. sennunoh - lotnisko
 417. sev s - pod
 418. sevan s IIIa - ciasto
 419. sit num - sto
 420. sįmyt num - setny
 421. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 422. solmaj s IV b - jutro
 423. solmazivek adv - jutro
 424. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 425. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 426. somatboś s IV b
  1. pytanie
  2. niepewność
 427. somą v - pytać
 428. sondat adj - początkujący
 429. sondą v - zaczynać, być początkującym
 430. soret s - wątek na forum
 431. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 432. sormejtę v - przegrywać
 433. sośtą v - potrafić
 434. sutboś s IV b - chodzenie
 435. v - iść, pójść
 436. synrut s I - ojciec
 437. syr'an - mowa
 438. syr'antan - mówca, mówiący
 439. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 440. syr'at - mówiący/mówiąca
 441. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 442. syr'atkan s III - język
 443. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 444. śek s III - pies
 445. śer - znudzony
 446. śerket - nudny
 447. śerkę - nudzić
 448. śertǫ - nudzić się, nudzić
 449. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 450. śetzit s I - intensywny
 451. sezaj s - sens, zmysł
 452. śion s - srebro
 453. śįtak s III a - siostra
 454. śoh num - sześć
 455. śotot num - szósty
 456. śǫmah num - sześćdziesiąt
 457. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 458. śǫsit num - sześćset
 459. śǫsįmyt num - sześćsetny
 460. śunak s III - słowo
 461. śynrun s - unbihexium
 462. śyt s I - miasto

  T

 463. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 464. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 465. tankal adj - piękny
 466. tarmak s III a - cena
 467. p - niż
 468. terantǫ - znikać
 469. teśaratboś - śmiech
 470. teśarą - śmiać się
 471. todak s III - packa
 472. toh s III b - kraj arch
 473. tonnot s II - córka
 474. tysur s III - koń

  U

 475. unvuk s III a - bagno
 476. upinat s I - opinia
 477. ursan s III - lekarz
 478. ursanak s III - lek
 479. ursantǫ v - leczyć
 480. ursannul s III - służba zdrowia
 481. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 482. uśonboś s - seledyn
 483. uvet adj - niebieski
 484. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 485. vaj s IV b - wiatr
 486. valmut s I - leszczyna
 487. var'at - narrator
 488. var'atboś - opowiadanie
 489. var'ą - opowiadać
 490. varą v - tworzyć
 491. vazį v - wiać
 492. c - ale, lecz
 493. vegiś - lis
 494. veginśek - lisek
 495. veh num - osiem
 496. venkat adj - drogi
 497. venśak s III a - ciocia
 498. vetot num - ósmy
 499. vetratboś s IV a - zrozumienie
 500. vetrą v - rozumieć
 501. vęmah num - osiemdziesiąt
 502. vęmatot num - osiemdziesiąty
 503. vęsit num - osiemset
 504. vęsįmyt num - osiemsetny
 505. vih - co
 506. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 507. vilrį v - notować
 508. vinak - jak
 509. vipak - telewizon, nadajnik telewizyjny
 510. vipaktǫ - nadawać
 511. vipan - telewizor, odbiornik telewizyjny
 512. vipantǫ - odbierać
 513. virkin - przyjemny
 514. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 515. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 516. virzuv - pieprz
 517. viś s - ogon
 518. viśtų v - leżeć
 519. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 520. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 521. viuj - mniej
 522. vivek - kiedy
 523. vivoh - gdzie
 524. vivohrek - skąd
 525. vivohtik dokąd
 526. vįmyt - jaki
 527. vol s - piasek
 528. volsak s - krzem
 529. vorun s III - forum internetowe
 530. vośnit adj - zapatrzony
 531. votsę v - pisać
 532. vur s IIIa - dzień
 533. vuraś s - czyn
 534. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 535. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 536. vyjbą v - rysować
 537. vyktygak s - palacz
 538. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 539. vyktyk s - smok
 540. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 541. vyran adj - czerwony
 542. vyranboś s - czerwień
 543. vyransak s - brom

  Y

 544. yktar adj - błękitny
 545. yktaran s - błękit
 546. ymen s - oko
 547. yn c - że; to, co
 548. ynrek - bo, ponieważ
 549. ytemat s I - winny
 550. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 551. ytemą v - być winnym
 552. yv s - palny, palący (się)
 553. yvboś s - ogień
 554. yvsak s - tlen
 555. yvtǫ v - palić (się)

 556. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 557. c - jeśli
 558. ziktatboś s IV a - bieg
 559. ziktą v - biec
 560. zil s III a - dookoła
 561. zoit pron - ona
 562. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 563. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 564. zupan s - przestępny
 565. zupankot s - tydzień przestępny
 566. zurkat adj - krótki
 567. zyv s IIIa - morze
 568. zyven s IIIa - ocean
 569. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III