Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Ęmucko-polski

A

 1. ah
  1. num - zero
  2. pron - coś
 2. ahvazik s - morela
 3. ajvel - pokój
 4. ak pron - jakoś
 5. akvan s IIIa - ekwant
 6. alternativet adj - alternatywny
 7. amizut s - znak
 8. aprą v
  1. zacząć, zapoczątkować
  2. zacząć się
 9. apraśkę v - zapoczątkować
 10. ardat adj - wyjątkowy
 11. artikol s III a - artykuł
 12. aśduk s IIIa - chleb
 13. at - ktoś
 14. av s - (po)za
 15. avek - kiedyś
 16. avoh - gdzieś
 17. avohrek - skądś
 18. avohtik - dokądś
 19. avruśanboś s - podczerwień
 20. avsų v - przekraczać
 21. azan
  1. trochę, ileś
  2. jakoś, tak sobie
 22. azyt adj - równy

  Ą

 23. ąmyt - jakiś

  B

 24. baterat s I - bateria
 25. bąvaj s IV b - dzisiaj
 26. bąvazivek adv - dzisiaj
 27. bebanatboś s IIIa - pokusa
 28. bebą v - kusić
 29. bej s - dom
 30. beśten s - ucho
 31. bezat s - osiedle, dzielnica, miasto
 32. bohmaś s IV a - obraz
 33. bokitboś s IV - miłość
 34. bokį v - kochać
 35. bolkat - jabłko
 36. bun s III a - człowiek
 37. bygit s - prawo, prawa strona

  D

 38. dait pron - on
 39. dajrę v - mieszkać arch.
 40. dakramonboś s IV - wymiana
 41. dakramontǫ v - wymieniać się
 42. daksų v - minąć się
 43. dal, daryt adj - biały
 44. damok s III - deszcz
 45. dapų v - ranić, gryźć
 46. daptų v - wieść, prowadzić
 47. dar s - nosek
 48. daret s - nos
 49. dara - witajcie
 50. darą v - musieć (z nakazu)
 51. daru - witaj
 52. dejnek - chłopiec
 53. detśit - czysty
 54. dezik - mężczyzna, mąż
 55. dimir - władca
 56. dimirtǫ - władać
 57. dipat - rzeka
 58. dolśanboś s IV a - podróż
 59. dolśantǫ v - podróżować
 60. dorsek adj - ciągły
 61. dorsekboś s IV - ciągłość
 62. duj s IV b - grom, piorun
 63. dujboś s IV a - burza
 64. duptą v - spadać
 65. dut pron - ty
 66. dyraptǫ v - budzić się

  E

 67. ebagon - ołówek
 68. ebak - węgiel (surowiec), grafit
 69. ebaksak - węgiel (pierwiastek)
 70. eget - cień
 71. ekgon - list, wiadomość
 72. ekket - jedyny
 73. ekmyt num - pierwszy
 74. eknak - tylko, jedynie
 75. ëkriśtan s III - chrześcijanin
 76. eksąpil s - ząb
 77. ëkvan s III - kwant
 78. El s III - Bóg
 79. elban s - pomnik
 80. elrį v - przebaczać
 81. enkośran s - wesz
 82. enpaś s - siarka
 83. epejlitboś s - opinia, osąd
 84. epejlį v - uważać, uznawać, sądzić, myśleć
 85. et - będący
 86. etboś s IV a - istnienie
 87. etśan adj - pomarańczowy
 88. etśanboś s - pomarańcz
 89. etśanpyn s - miedź
 90. evpul s III a - syn
 91. evval s - okno
 92. evytat s I - niebo

  Ę

 93. ęmyt
  1. ęmucki,
  2. bytowy
 94. ę, ęśi - być

  G

 95. gah adj - dobry
 96. ganet pron - wy
 97. gansỹ v - myć (się)
 98. gerkat adj - długi
 99. geśat adj - zielony
 100. geśatboś s - zieleń
 101. geśatsak s - chlor
 102. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 103. gevan s - zwierzę
 104. gih s IIIb - sen
 105. goj s IV b - strona, podstrona
 106. gon s III a - słońce
 107. gonkiśvitboś s IV a - zachód słońca
 108. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 109. gonsak s - hel
 110. gonvitboś s IV a - wschód słońca
 111. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 112. guh num - dwa
 113. gunvarat s - myśliciel
 114. gunvarą v - myśleć, rozmyślać
 115. gunvyr s - myśl
 116. gur adj - wiedzący
 117. gurboś s IV b - wiedza
 118. gursarget s - encyklopedia
 119. gurtǫ v - wiedzieć
 120. gutan - mający nadzieję
 121. gutanket - esperanto
 122. gutantǫ - mieć nadzieję, liczyć na coś
 123. gutot num - drugi
 124. gųmah num - dwadzieścia
 125. gųmatot num - dwudziesty
 126. gųsit num - dwieście
 127. gųsįmyt num - dwusetny
 128. gykket - jedzący
 129. gykkę - jeść
 130. gyvinak s - trudny
 131. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność

  I

 132. ih pron - ono, to
 133. ihtal s III a - południe geograficzne
 134. ihtal- prefiks - południowy
 135. ihtalvit adj - południowo-wschodni
 136. ihtalvitboś s IV a - południowy wschód
 137. ijsar s - kość
 138. isoturi s - historia
 139. iśśanboś - krzyk
 140. iśśantǫ - krzyczeć
 141. iśtą - siedzieć
 142. iśtet adj - nagły
 143. iśtetzan adv - nagle
 144. ivat adj/s - wielki [dzień], środa

  Į

 145. įvar s - obrońca
 146. įvartǫ - bronić
 147. įvin s - krew
 148. įśǫ adj - zwyczajny

  K

 149. kahliś s - skórka
 150. kajśyn s III a - wujek
 151. kak adv
  1. teraz
  2. tak, w taki sposób
 152. kal'ender s III - kalendarium
 153. kal'enderat s I - kalendarz
 154. kalrej s - wir
 155. kalrezę - wirować
 156. kanoh adv - tu
 157. kanohrek - stąd
 158. kanohtik - tu
 159. karadun - lekcja
 160. karadunnul - szkoła
 161. karut - inny, różny
 162. kategor s III a - kategoria
 163. keenpaś s - selen
 164. keh num - jeden
 165. kekonsak - neon (pierwiastek)
 166. kekuh num - trzy
 167. kekunpyn - sód
 168. kekutot num - trzeci
 169. kekųmah num - trzydzieści
 170. kekųmatot num - trzydziesty
 171. kekųsit num - trzysta
 172. kekųsįmyt num - trzysetny
 173. kemah num - jedenaście
 174. kematot num - jedenasty
 175. kemajguh num - trzynaście
 176. kemajgutot num - trzynasty
 177. kemajryh num - piętnaście
 178. kemajrytot num - piętnasty
 179. kemajśoh num - siedemnaście
 180. kemajśotot num - siedemnasty
 181. kemajveh num - dziewiętnaście
 182. kemajvetot num - dziewiętnasty
 183. kemakapsak - gal (pierwiastek)
 184. kep'evpul s III a - wnuk
 185. kepmanzor s III a - babcia
 186. kepsynrut s I - dziadek
 187. keptonnot s II - wnuczka
 188. kesavvin s - arsen (pierwiastek)
 189. keśoh num - siedem
 190. keśotot num - siódmy
 191. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 192. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 193. keśǫsit num - siedemset
 194. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 195. keveh num - dziewięć
 196. kevetot num - dziewiąty
 197. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 198. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 199. kevęsit num - dziewięćset
 200. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 201. kevnen s - drzewo
 202. kevolsak s - german (pierwiastek)
 203. kieman s - duch
 204. kirut s I - zaszczyt
 205. kiśvetrat adj - nierozumiejący
 206. kiśvit adj - zachód
 207. kiśvitboś s IV a - zachód (kierunek geograficzny)
 208. koat adj - wysoki
 209. koden s - miesiąc, duży miesiąc
 210. koh pron - wszystko, każde
 211. konak pron - w każdy sposób
 212. konaldat s I - konweld
 213. kontek s - tydzień, mały miesiąc
 214. kot pron - każdy, wszyscy
 215. kovek pron - zawsze
 216. kovoh pron - wszędzie
 217. kun - lekki
 218. kunputer s III - komputer
 219. kunpyn - lit
 220. kunśin - zawód, praca
 221. kunśit - pracujący, pracownik
 222. kunśitboś - praca, pracowanie
 223. kunśį - pracować
 224. kurtą v - robić
 225. kusun s - złoto
 226. kut pron - taki

  M

 227. mah num - dziesięć
 228. makap s - glina
 229. makapsak s - glin
 230. maldat adj - młody
 231. mal'ut adj - daleki
 232. masuj s - jajo
 233. matot num - dziesiąty
 234. mąsit num - tysiąc
 235. mąsįmyt num - tysięczny
 236. manzar s III a - matka
 237. mąnek s III a - kwiat
 238. maryt adj - żółty
 239. marytboś s - żółcień
 240. megat s - stół, mebel
 241. megatvarat s - stolarz
 242. meh - duży
 243. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 244. mek'ỹ v - kłamać
 245. mervyt adj - prosty, banalny
 246. met pron - ja
 247. mij - więcej, bardziej
 248. mikan num - pięć
 249. mikantot num - piąty
 250. mikmah num - pięćdziesiąt
 251. mikmatot num - pięćdziesiąty
 252. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 253. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 254. miksit num - pięćset
 255. miksįmyt num - pięćsetny
 256. miltan s IIIa - chęć, wola
 257. miltat s I - chcący
 258. miltą v - chcieć
 259. milzun num - milion
 260. mipbaroh s - pastwisko
 261. mipbartǫ v - paść, wypasać
 262. miraśkę v - uwolnić
 263. mirat adj - wolny
 264. miratboś s IVa - wolność
 265. mirmun s III a - kierunek geograficzny
 266. mizan adv - dużo, często, bardzo
 267. mizanboś
  1. wielkość, częstość
  2. wiele, wielu, większość
 268. moś s - kąt, róg
 269. mukiś - śnieg
 270. mukiśvaj - zawieja
 271. munat adj - możliwy
 272. murat adj - zmęczony
 273. murą v - zmęczyć się
 274. mutkan - możliwość
 275. v - móc

  N

 276. natural adj - naturalny
 277. nąvį - kryć, ukrywać
 278. navinat - ukryty, skrywany
 279. nej'et s - ocet
 280. nemak s - kłamca
 281. nemaktǫ v - kłamać
 282. nemanat s - okłamywany
 283. nemat s - kłamstwo
 284. nenvat s I - bajka
 285. net s I - nowość
 286. netboś s IV a - nowość
 287. nęmyt adj - nowy
 288. ni c - i, a
 289. nihboś s IV b - życie
 290. nitǫ v - żyć
 291. nomet pron - my
 292. noput s I - piłka
 293. nośildot s II - koromysło
 294. nǫih pron - one (o rzeczach)
 295. nǫit pron - oni, one
 296. nuptat adj - mały
 297. nurmaś s - sprzedawca
 298. nurmaśę v - sprzedawać
 299. nuśrat s - prawda
 300. nyjkeś s IV a - południowy zachód
 301. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni

  O

 302. odilkot s - maj, dwunasty miesiąc
 303. onvi c - albo, czy
 304. ośran s - wszy
 305. otrą v - radzić, doradzać
 306. otriśtoh s III b - kraj, państwo
 307. otparboś s IV - historia
 308. otsyr'atboś s IV - wymowa
 309. ov'ov s - minuta
 310. ovit s - część

  P

 311. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 312. partǫ v - dziać się, stawać się
 313. pątyl adj - szcżęśliwy
 314. pegun s - król
 315. peguntoh s IIIb - królestwo
 316. pevit s I - użytkownik
 317. pevį v - używać
 318. pęmyt adj - główny
 319. piśtit s - liść
 320. piśtitkot s - październik, piąty miesiąc ecki
 321. poj s IV b - północ geograficzna
 322. poj- prefiks - północny
 323. pojkiśvit adj - północno-zachodni
 324. pojkiśvitboś s IV a - północny zachód
 325. pojvit adj - północno-wschodni
 326. pojvitboś s IV a' - północny wschód
 327. ponśin s III - imię
 328. por s - dom
 329. posęmyt adj - posesywny
 330. potkit adj - pewny
 331. pukramat s I - program, aplikacja
 332. purtal s III - portal internetowy
 333. pylmet - dym, smog
 334. pyn - metal
 335. pynet - żelazo

  R

 336. rabev s - przyjaciel
 337. radunboś s - nauka
 338. radunkę v - uczyć
 339. raduntǫ v - uczyć się
 340. ramaśę v - kupować
 341. ramonkan s III - dar
 342. ramontǫ v - dać
 343. v - dokonać
 344. regit s I - lewo
 345. rekmat s I - przedrostek
 346. rekureksat s I - rekolekcje
 347. ren s III - czas
 348. repuprik s III a - republika
 349. repnatboś s IV a - gra
 350. repną v - grać, bawić się
 351. rerat adj - gładki
 352. retset s I - brat
 353. riaj s - wczoraj, dzień wczorajszy
 354. riav s - płyn
 355. riavet s - fluor
 356. riavpyn s - rtęć
 357. riazivek adv - wczoraj
 358. rin s - przed
 359. rin'uvetboś s - nadfiolet, ultrafiolet
 360. riser s - róg (zwierzęcia)
 361. rismyr s III a - rodzina
 362. rismyrponśin s III - nazwisko
 363. rogyt v - śpiący
 364. rogỹ v - spać
 365. rohmuśkot s - listopad, szósty miesiąc ecki
 366. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 367. rojtyttoh s III b - związek, unia
 368. rok s III a - miejsce
 369. rokat adj - żywy
 370. ropsat adj - miły
 371. ropsatzan adv - miło, mile
 372. rot s II - kot
 373. ruben s - zbiornik wodny, akwen
 374. rubik adj - wodny, zrobiony z wody
 375. rudot adj
  1. mizerny
  2. biedny
 376. ruj adj - zły (silny, skuteczny)
 377. rukal adj - zaległy
 378. rukrą v - czytać
 379. runpyt adj - wodny, zawierający wodę
 380. rup s - woda
 381. rupparit s - wodnisty
 382. rupsak s - wodór
 383. rurin - rosnący
 384. rurinsak - azot
 385. rurintǫ - podnosić się, rosnąć
 386. ruśan adj - fioletowy
 387. ruśanboś s - fiolet
 388. ruśansak s - jod
 389. ruvkaltǫ v - powtarzać
 390. ryh num - cztery
 391. rylśoh s - ryba
 392. rytot num - czwarty
 393. rỹa - swastyka
 394. rỹmah num - czterdzieści
 395. rỹmatot num - czterdziesty
 396. rỹsit num - czterysta
 397. rỹsįmyt num - czterechsetny

  S

 398. sabyt adj - jasny
 399. sadait pron - ten, tamten
 400. sah pron - to, tamto
 401. saito'uh pron - tam
 402. saitonamik pron - tak
 403. saitovek pron - wtedy
 404. saitovoh pron - tam
 405. sajsan adj - święty
 406. sajsankot s - tydzień świąteczny
 407. sak, sagen s - pierwiastek chemiczny
 408. sal s III a - rok
 409. sama - żegnajcie
 410. samsą - kraść
 411. samu - żegnaj
 412. sanat - stojący
 413. sanak - w taki sposób
 414. saną - stać
 415. sanvet adj - pożegnany
 416. sap s - światło
 417. sappyn s - uran
 418. sardan - zabójca
 419. sardantǫ - zabijać
 420. sardatboś s IV a - śmierć
 421. sardą v - umierać
 422. sarget s - książka
 423. saśkę v - stanowić
 424. sat pron - ten/ta, ta osoba
 425. sattoh v - państwo
 426. sav - potem
 427. savek - wtedy
 428. savoh - tam
 429. savohrek - stamtąd
 430. savohtik - tam
 431. savvin s - fosfor
 432. sazoit pron - ta, tamta
 433. sąmyt - takowy
 434. sąpil - zęby
 435. sej c - więc
 436. selvutboś - dotyk
 437. selvų - dotykać
 438. sennun - samolot
 439. sennunoh - lotnisko
 440. sev s - pod
 441. sevan s IIIa - ciasto
 442. sit num - sto
 443. sįmyt num - setny
 444. sokit s
  1. pobliże, okolica
  2. (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 445. solmaj s IV b - jutro
 446. solmazivek adv - jutro
 447. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 448. solnį v
  1. pokazać, pokazywać
  2. widzieć
 449. somatboś s IV b - pytanie, niepewność
 450. somą v - pytać
 451. sondat adj - początkujący
 452. sondą v - zaczynać, być początkującym
 453. soret s - wątek na forum
 454. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 455. sormejtę v - przegrywać
 456. sośtą v - potrafić
 457. sutboś s IV b - chodzenie
 458. v - iść, pójść
 459. synrut s I - ojciec
 460. syr'an - mowa
 461. syr'antan - mówca, mówiący
 462. syr'antin - mówczyni, mówiąca
 463. syr'at - mówiący/mówiąca
 464. syr'atboś s IV a
  1. komunikacja, porozumiewanie się
  2. rozmowa
 465. syr'atkan s III - język
 466. syr'ą v
  1. mówić, porozumiewać się
  2. rozmawiać

  Ś

 467. śek s III - pies
 468. śer - znudzony
 469. śerket - nudny
 470. śerkę - nudzić
 471. śertǫ - nudzić się, nudzić
 472. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 473. śetzit s I - intensywny
 474. sezaj s - sens, zmysł
 475. śion s - srebro
 476. śįtak s III a - siostra
 477. śoh num - sześć
 478. śotot num - szósty
 479. śǫmah num - sześćdziesiąt
 480. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 481. śǫsit num - sześćset
 482. śǫsįmyt num - sześćsetny
 483. śunak s III - słowo
 484. śynrun s - unbihexium
 485. śyt s I - miasto

  T

 486. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 487. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 488. tankal adj - piękny
 489. tarmak s III a - cena
 490. p - niż
 491. terantǫ - znikać
 492. tertuh s - koszula
 493. teśaratboś - śmiech
 494. teśarą - śmiać się
 495. tibuś - brzeg, wybrzeże
 496. todak s III - packa
 497. tojretboś s IV - rozkaz, nakaz
 498. tojrę v - nakazać, rozkazać
 499. toh s III b - kraj arch
 500. tonnot s II - córka
 501. tysur s III - koń

  U

 502. unvuk s III a - bagno
 503. upinat s I - opinia
 504. ursan s III - lekarz
 505. ursanak s III - lek
 506. ursantǫ v - leczyć
 507. ursannul s III - służba zdrowia
 508. uśon adj - seledynowy, szarozielony
 509. uśonboś s - seledyn
 510. uvet adj - niebieski
 511. uvetboś s - kolor niebieski

  V

 512. vaj s IV b - wiatr
 513. valmut s I - leszczyna
 514. var'at - narrator
 515. var'atboś - opowiadanie
 516. var'ą - opowiadać
 517. varą v - tworzyć
 518. vazį v - wiać
 519. c - ale, lecz
 520. vegiś - lis
 521. veginśek - lisek
 522. veh num - osiem
 523. venkat adj - drogi
 524. venśak s III a - ciocia
 525. vetot num - ósmy
 526. vetratboś s IV a - zrozumienie
 527. vetrą v - rozumieć
 528. vęmah num - osiemdziesiąt
 529. vęmatot num - osiemdziesiąty
 530. vęsit num - osiemset
 531. vęsįmyt num - osiemsetny
 532. vih - co
 533. vihrenkot s - czerwiec, pierwszy miesiąc
 534. vilrį v - notować
 535. vinak - jak
 536. vipak - telewizon, nadajnik telewizyjny
 537. vipaktǫ - nadawać
 538. vipan - telewizor, odbiornik telewizyjny
 539. vipantǫ - odbierać
 540. virkin - przyjemny
 541. virkinket - dający przyjemność, zadowalający
 542. virkinkę - dawać przyjemność, zadowalać
 543. virzuv - pieprz
 544. viś s - ogon
 545. viśtų v - leżeć
 546. vit
  1. adj wschodni
  2. pron kto
 547. vitboś s IV a - wschód (kierunek geograficzny)
 548. viuj - mniej
 549. vivek - kiedy
 550. vivoh - gdzie
 551. vivohrek - skąd
 552. vivohtik dokąd
 553. vįmyt - jaki
 554. vol s - piasek
 555. volsak s - krzem
 556. voltibuś s - plaża, piaszczysty brzeg
 557. voron s - dziecko
 558. vorun s III - forum internetowe
 559. vośnit adj - zapatrzony
 560. votsę v - pisać
 561. vulran adj - śmieszny
 562. vur s IIIa - dzień
 563. vuraś s - czyn
 564. vur'ov s - godzina
 565. vut s - zły (słaby, nieskuteczny)
 566. vyjbatboś s IV a
  1. rysunek, obrazek
  2. rysowanie
 567. vyjbą v - rysować
 568. vyktygak s - palacz
 569. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 570. vyktyk s - smok
 571. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 572. vyran adj - czerwony
 573. vyranboś s - czerwień
 574. vyransak s - brom

  Y

 575. yktar adj - błękitny
 576. yktaran s - błękit
 577. ymen s - oko
 578. yn c - że; to, co
 579. ynrek - bo, ponieważ
 580. ytemat s I - winny
 581. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 582. ytemą v - być winnym
 583. yv s - palny, palący (się)
 584. yvboś s - ogień
 585. yvsak s - tlen
 586. yvtǫ v - palić (się)

 587. ỹsų v - przyjść, nastać

  Z

 588. c - jeśli
 589. ziktatboś s IV a - bieg
 590. ziktą v - biec
 591. zil s III a - dookoła
 592. zoit pron - ona
 593. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 594. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 595. zupan s - przestępny
 596. zupankot s - tydzień przestępny
 597. zurkat adj - krótki
 598. zyv s IIIa - morze
 599. zyven s IIIa - ocean
 600. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III