Słownik:Ahtialański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ахтіаљєдаі Ӓлаѵаі Наріаsау кієнау

Słownik w układzie chronologicznym. Akcenty są dodane orientacyjnie. Jeżeli są zaznaczone na dwóch sylabach, to oznaczają wariant wymowy.

Ze słownika głównego

  1. анта - oparcie
  2. чантє - leżeć
  3. цє-у - klej
  4. адікув - ołówek
  5. бохнуу - buty
  6. лаур - laur
  7. хаіна - haina
  8. љір - lira
  9. міна - mina
  10. дєут - mgła
  11. єча - błyszczeć
  12. фонка - płomień
  13. сін таар - w środku
  14. sєн - "w", podobnie jak сін, хін
  15. хєнтіs - słownik
  16. гахтіану - kredki
  17. хакъ - być, jest
  18. іран - żelazo
  19. вар - ja
  20. љу - ty
  21. ка, кє, кі - ona, on, ono
  22. на - my
  23. sка - wy
  24. ља, љє, љі - oni, one, one
  25. дєч - imię
  26. арта - głodny
  27. љурі - co?
  28. , sєт - i
  29. трєно - też
  30. дар - rano
  31. атрантє - południe
  32. нєsт - wieczór
  33. чату - dzień
  34. уіканпа - okazało się, wyszło
  35. харак, хартак - dusza
  36. драак - smok
  37. вах - to
  38. зарівsт - próbować
  39. зарі - próba
  40. єт, єєт - z
  41. мако - powinno, miało być
  42. фєум - tajemnica
  43. sаѵдат - żołnierz
  44. туігєр - kamień
  45. тєкєр - tutaj
  46. пурsуі - mistrz
  47. гадја - robak, robal, glista
  48. бозуар - wąż; pot. penis
  49. кшєг (кі-) - 0 zero
  50. оноз (о-) - 1 jeden
  51. дуі (ді-) - 2 dwa
  52. ізна (і-) - 3 trzy
  53. пає (пі-) - 4 cztery
  54. јауа (ω-) - 5 pięć
  55. црє (бі-) - 6 sześć
  56. варє (ві-) - 7 siedem
  57. лаѯу (љі-) - 8 osiem
  58. наі (ні-) - 9 dziewięć
  59. мєа (мі-) - A (10) dziesięć
  60. sів (sі-) - B (11) jedenaście
  61. ӓгє (аі-) - C (12) dwanaście
  62. дон (до-) - D (13) trzynaście
  63. шаг (ші-) - E (14) czternaście
  64. ыљ (ы-) ыљ (ы-) - F (15) piętñaście
  65. хаӳѯ, кіраја - 10 (16) szesnaście
  66. сіт, хосіт - proszę
  67. іртін - przepraszam
  68. ацрєу, ацрєн - dziękować
  69. бааs - siła, potęga, moc
  70. гранті, дранті - wielki, wielkość; podziw
  71. вєр, вөр - większy, mocniejszy, silniejszy
  72. та - mniejszy, słabszy
  73. ір - dawać, brać, mieć, posiadać (dawniejsza, uniwersalna forma); jako ir- oznacza posiadanie; jako osobne słowo stosowane jako stopień najwyższy przymiotniika (np. ір гранті)
  74. фрєо - teraz
  75. шаро - wygrać
  76. зуам - przegrać
  77. юкраі - ostatnii
  78. хахт - promień
  79. онтра - mrok
  80. sарҁа - skrzydło
  81. фатаљ - atak finalny, fatality
  82. ціsтірє - sklep
  83. пра - pół
  84. прахаді - bułka
  85. -арт - czas przeszły
  86. гъ - ok. przycz. (praktycznie nieużywany) (martwy - ale zostaje w słowniku)
  87. sан (dawniej: sніаљы, sніах) - śnieg
  88. ітавsт - topnieć
  89. іканп, ікамп - nowy, tworzyć
  90. драsт - szok, zdenerwowanie, stres, zaskoczenie
  91. ніка - widzę
  92. хєцра - ptak
  93. утакє - zemsta
  94. тріа - ochrona, obrona
  95. ыратаак - kastrat
  96. јатро (dawniej: діатро) - prawie, nie do końca
  97. ларє - gdzie?
  98. аларє - gdzieś
  99. јака - nigdy
  100. нє - nie
  101. нєsіавsт, нєsіан - myśleć
  102. єт (formalne), єєт - z, o
  103. доsтрє - dość
  104. тыіу - kto?
  105. атыіу - ktoś
  106. къа - by (wynika, dlatego)
  107. крудєр (dawniej: грудєр) - hangar, magazyn
  108. тнає - spokój
  109. нлокра - diament
  110. фугід - kurz
  111. каіда - budynek
  112. вєрларє - wszędzie
  113. вєртуsає - sposób, wersja
  114. кієнау, кинау - język (forma komunikacji)
  115. тракріа - republika
  116. -тра - setki
  117. атє - tysiące
  118. бнікы - liczby
  119. sір - od (zawsze)
  120. sар - do (zawsze), od (poza pojęciami abstrakcyjnymi)
  121. sєртівsт - mieszkać
  122. јартавsт - żyć
  123. траівsт - jeść
  124. отураакавsт - patrzeć
  125. хаунаакавsтt - widzieć
  126. юртавsт - mówić
  127. тєравsт - rozumieć
  128. фаікєвsт - chcieć
  129. јаарт - minister
  130. артіјаарт - arcyjaart
  131. вєрюртавsт - ogłaszać
  132. зоутар - prawda
  133. тазоутар - nieprawda, kłamstwo
  134. ҳаван - wojna
  135. sтааб - atak
  136. ю - od czegoś, przynależy, skądś (odpowiednik polskiego od, angielskiego of)
  137. кад - rok
  138. дљавsт - zaczynać
  139. дља - początek
  140. пєнтоа - rada
  141. діака - poniedziałek
  142. хвака - wtorek
  143. баукє - środa
  144. наткє (dawniej: надкє) - czwartek
  145. ваткє (dawniej: вадкє) - piątek
  146. дініа - sobota
  147. цєантіс (цєантік) - niedziela
  148. тіѵ - miesiąc
  149. ядока - styczeń
  150. тєкљіх - luty
  151. чірљак - marzec
  152. яѯы - kwiecień
  153. узутрє - maj
  154. љаікі - czerwiec
  155. ҳєгры - lipiec
  156. тріан - sierpień
  157. фамакі - wrzesień
  158. цєоа - październik
  159. давут - listopad
  160. міоу (dawniej: міоѵ) - grudzień
  161. кір - ale
  162. тікіу - jak?
  163. атікіу - jakoś
  164. кантравsт - śpiewać
  165. ітуавsт - uczyć się
  166. кіарі - zmuszać; okiwać, oszukać
  167. таука - ojciec
  168. шарі - matka
  169. тіакє - córka
  170. нєкє - syn
  171. өљіа - brat
  172. фаљіа - siostra
  173. вуа - wujek
  174. хєа - ciocia
  175. єнодіака - babcia
  176. ікіодіака (dawniej: ікіодака) - dziadek
    1. ікіодака - stary komputer (od pierwszego komputera, który nazwano "ікіодака" wg wtedy aktualnej formy słowa "dziadek", wg przekonania, że komputer - tak jak dziadkowie - będzie wzorem mądrości; dziś raczej rubasznie w znaczeniu "stary, dobry sprzęt")
  177. єљік - cukier
  178. sаавsт - czcić
  179. sаант - święty
  180. -аак - czas przyszły
  181. аак - przyszłość
  182. нєє - król
  183. нєа - królestwo
  184. орік - chleb
  185. аљіакавsт - wybaczyć
  186. ноор (нор) - wina, grzech
  187. тірк - człowiek
  188. тєsіака - hymn
  189. гіановsт - robić
  190. таунт - trudny
  191. хаінт - średni
  192. яулінт - prosty
  193. ѵанік - kwiat
  194. sєіакы - rząd
  195. sтріан - wyspa
  196. хнотту - góra
  197. хал - mapa
  198. вєрха - wszystko, razem, w sumie
  199. кіљі - gdy
  200. таркі - biały
  201. єкуаті - niebieski
  202. еткі - czarny
  203. танті - żółty
  204. љєіккі - zielony
  205. кадраі - czerwony
  206. дакадраі - pomarańczowy
  207. даєкуаті - fioletowy
  208. датранті - różowy
  209. sєуарі - szary
  210. єтранті - szkarłatñy
  211. є- - bardziej
  212. да- - mniej
  213. хінакы - kolory
  214. фљєт - część
  215. ітнов - unia, związek; zjednoczenie
  216. ітновsт - jednoczyć
  217. sіна - cześć, witaj
  218. фаравsт - zabijać, mordować
  219. фарө - morderstwo
  220. нурі - dlaczego?
  221. хєнно - ponieważ
  222. туаак - szturm, uderzenie; włamanie
  223. нєзоутар - nieprawda, fałsz
  224. фун - koniec
  225. аѯа - kolega, kumpel, przyjaciel
  226. помкі - nowy
  227. ємтљє - stary
  228. аткунт - główny, ważny
  229. путку - kartka, strona (też internetowa); książka
  230. єљхаунаакавsт - pokazać
  231. ік - móc
  232. -ік - móc (cząstka osobowa)
  233. sаљанкавsт - tłumaczyć
  234. кљавsт - klonować, kopiować, dublować
  235. таљєн - tekst; księga
  236. нудунт - inny
  237. фљєты - rodzaje, kategorie
  238. піљік - miejsce
  239. sафханавsт - ujawniać, pokazywać
  240. укравsт - zamieniać
  241. юрт - temat, rozmowa
  242. sугукувsт - pomoc, przy pomocy
  243. мувsт - wierzyć (kogo? czego? - pol. komu? czemu?)
  244. муваљак - wiara
  245. так - nazwa
  246. мунік - symbol, litera
  247. чєдуквsт - używać
  248. пуду - kontynent
  249. аак - przeszłość
  250. удобна - komunikacja
  251. пкатн - głos
  252. цунк - system
  253. іновsт - pamiętać
  254. іно - pamięć
  255. 'о - przed
  256. ω - po
  257. енобувsт - pisać
  258. даљу - powinieneś, powinnaś
  259. ахтіаѵумє - pancernik
  260. љунык - flaga
  261. цєує - miasto
  262. аткунт-цєує - stolica
  263. буду - kiedy?
  264. фєљтраб - okupant
  265. sєл - telefon komórkowy
  266. падуљівsт - zabierać miejsce, zajmować
  267. оҙє (одє) - obok, near
  268. ікіб - wioska; plemię
  269. оsарі - prawie, nie do końca
  270. ядуљувsт - wiedzieć
  271. ван - słowo
  272. љовнод - który?
  273. ано - nie być, nie jest
  274. падан - tytuł, status
  275. фљєт - jedna z pięciu części Ahtialii
  276. удат - praca, robota, zajęcie
  277. ударавsт - pracować
  278. тєрд - imię i nazwisko (jako jedność; np. dokumentach)
  279. пољд - partia; ugrupowanie polityczne
  280. дакбад - zarządca
  281. љацєд - szkoła
  282. арт - jedzenie, żywność
  283. кокорі - pokój, spokój
  284. торљу - broń, uzbrojenie
  285. хаљану - ręcznie, odręcznie; ręczne, ręcznie wykonane
  286. дак - nad
  287. док - pod
  288. дєк - lewo
  289. дук - prawo
  290. вєрдак - przed wydarzeniem
  291. удок - rzadko
  292. дадок - często
  293. ріря - zwyczaj, wyjątkowy
  294. дор - taki, jak
  295. доравsт - porównywać
  296. мєнољ - problem
  297. лорінавsт - pisać
  298. вєрлорінавsт - opisać
  299. одољан - poparcie
  300. зунурк - wpływ
  301. а́іу - lud, ludzie, naród (także тіркы)
  302. внатірк - gościnność
  303. юморі - pokój (stan bez wojny, braku wojny)
  304. ратта - kara
  305. уканікај - terrorysta
  306. нољан - cmentarz
  307. наљд - twardy
  308. овант - miękkie
  309. паод - wybory
  310. тандак - fosfor
  311. нокат - powstaniec
  312. ібувsт - pewny
  313. ѯарs - pole
  314. іѵунаљд - ryba
  315. даs - północ
  316. уs - południe
  317. ноs - wschód
  318. хаs - zachód
  319. каккы - kolonie
  320. уваљѵанєвsт - celować
  321. уваљва - cel
  322. ікняк - żart
  323. дєљіб - kąt
  324. sтак - pomarańcza
  325. драгновsт - niszczyć
  326. інадук - reżyster
  327. інад - film
  328. уљікт - niezwykły, poruszający
  329. юрај - przysłowie
  330. накл - dosłownie
  331. пајдо - podobieństwo
  332. унајдо - różnica
  333. бљах - znaczenie
  334. чаљук - wiedza
  335. нєчаљук - niewiedza
  336. ҳоду - ignorancja
  337. фац накъ - zależy od
  338. шаак - sposób
  339. зартант - konserwatywność, konserwatywny
  340. даканхавsт - trząść się
  341. даканха - wstrząs
  342. бољтавsт - kraść; konfiskować
  343. бољтє - kradzież
  344. нааљавsт - połączyć, łączyć
  345. кунок - srebro
  346. љок - ulica
  347. каљінаы - gramatyka
  348. кікіановsт - uczyć się
  349. чаб - forma
  350. гнах - wzór
  351. накъ - o czymś, o
  352. наљю - spółgłoska
  353. нєнаљю - samogłoska
  354. аљю - głoska
  355. ван - słowo
  356. мунік - litera, znak
  357. паҙаљјуну (падаљјуну) - rzeczownik
  358. ікаіљјуну - czasownik
  359. фахнаљјуну - zaimek
  360. нєкајуну - przymiotniik
  361. ібікіјуну - przysłówek
  362. бнєкајуну - liczebnik
  363. нолајуну - przyimek
  364. кнах - czasy
  365. онолок - deklinacja
  366. бљаsкны - przypadki
  367. унуљок - koniugacja
  368. фљєт - rodzaj
  369. іљукант - żeński
  370. ырікант - męski
  371. бнік - liczba (te-, ver-)
  372. баљік - regularny
  373. нєбаљік - nieregularny
  374. пік - strona
  375. пік-на - strona czynna
  376. пік-ба - strona bierna
  377. кара - tryb
  378. кара драsт - tryb rozkazujący
  379. кара овант - tryb oznajmujący
  380. кара акөнт - tryb przypuszczający
  381. бљок - imiesłów
  382. кнак - mianownik
  383. дунак - dopełniacz
  384. акнак - celownik
  385. рунак - biernik
  386. анакн - narzędnik
  387. бунак - miejscownik
  388. ховок - wołacz
  389. тыіу - kto?
  390. љурі - co?
  391. фєіу - kogo?
  392. фаіу - czego?
  393. љаіу - komu?
  394. љоіу - czemu?
  395. нєіу - kogo?
  396. наіу - co? (B.)
  397. єєт тыіу - z kim?
  398. єєт љурі - z czym?
  399. накъ тыіу - o kim?
  400. накъ љурі - o czym?
  401. єн - zawołanie, o! (faktycznie słowo utworzone na potrzeby języków, które tego używają)
  402. ікнаікавsт - odmieniać
  403. вут - broń
  404. хєцра - ptak
  405. лох - choroba
  406. тєоѯант - ciekawe
  407. кајг - pokój (pomieszczenie)
  408. аљокавsт - utracić, tracić
  409. аљінавsт - zyskiwać
  410. аљін - zysk
  411. аљок - strata
  412. аsн - góra (kierunek)
  413. оsн - dół (kierunek)
  414. гракд - gramatyka
  415. таљін - potrzeba
  416. таљінавsт - potrzebować
  417. вєрван - zdanie
  418. окооs (окоs) - słaby
  419. нобу - kolejność
  420. узу - do widzenia, żegnaj, cześć
  421. шу - jakiś, jakaś, jakieś
  422. шах· (dawne formy zapisu: şdraaħ, şah, şaa) - dodawane do pytań
  423. казу - wprowadza stronę bierną (został, została)
  424. мољівsт - rodzić
  425. кљок - dokładnie
  426. ню - dobry
  427. ня - dobra, dobry (bardziej uniwersalne, pierwotniie tylko żeńskie)
  428. пан - zawierający, mówiący o
  429. -ік, ік - móc
  430. ібікновsт - znaleźć
  431. ібок - część
  432. каsт - ucieczka
  433. каsтак - uciekinier
  434. -ак - wykonawca czynności
  435. моік - razem, wspólnie
  436. фујаац - granica
  437. љємє - pożywienie, żywność
  438. љємєкавsт - jeść (ogólnie)
  439. адомікавsт - jeść śniadanie
  440. єдємакавsт - jeść obiad
  441. ударікавsт - jeść podwieczorek, drugi obiad
  442. хаікавsт - jeść kolację
  443. трівна - zawsze
  444. єљіонавsт - zamykać, zakończyć
  445. мољіонавsт - otwierać
  446. пєљукє - okño
  447. єквуно - elektryczność
  448. унзы - bomba, bomby
  449. мєнунт - gotowy
  450. вонтра - huk
  451. інтра ю - zapowiada, zwiastuje, wprowadza; symbolizuje
  452. увєр - więcej
  453. тєтєр - mniej
  454. моіљу - światło
  455. віру - już, niedługo, wkrótce; potem, później, wtem
  456. тљамі - wkrótce, niedługo
  457. ваахн (ваххн) - klątwa
  458. заар - walka
  459. мєкіs - torba
  460. во - atak nożem, chlaśnięcie
  461. бівох - kopnięcie, wykop
  462. дзона - prędkość, szybkość, sprawność
  463. кірваі - kryjówka
  464. хіаs - brygada, zespół
  465. кіррара - zamieć
  466. гєван - samochód
  467. хаін боуд - poślizg (na lodzie)
  468. єргукнєвsт - przesuwać, przemieszczać
  469. вөөрт - lód
  470. аідӓз - beton
  471. кӓза - sprawiedliwość
  472. sємєнчі - potwór
  473. хазаі - powstawać
  474. сӓпӓда - sztuczny, nieprawdziwy, fałszywy
  475. маара - świat
  476. sамоі - tylko, nawet
  477. варміннаs - byk
  478. вєбзн - szczur
  479. аsіні - grawitacja
  480. амӓн - ciecz
  481. хо - cały
  482. sємпр (właśc. "sємпур", tradycyjnie zapis bez ‘у’) - sємпр, ahtialańska jednostka temperatury
  483. ҳом҃ун - nienawiść
  484. порҳовsт - gwałcić
  485. порҳо - gwałt
  486. тарја - technika
  487. маіморі - okaryna; jakiś prymitywny instrument
  488. накінакх - gałka oczna
  489. тірамє - klatka piersiowa
  490. аназ - pies
  491. рхаінар - groźba
  492. боавsт - umierać (paradoks, pierwotnie to znaczyło "rodzić się")
  493. хо-апаувsт, хоапаувsт - urodzić się
  494. кнамі - staranie
  495. кнамюк - "staracz"
  496. sімӓ - cud
  497. гємо - podziw, respekt
  498. чуныка - zło
  499. ҁаі - "ale" (jakieś przeciwieństwo)
  500. лаінівsт - ratować
  501. sтау - drogi, droga (w sensie wartości emocjonalnej)
  502. аіда - wczoraj
  503. sпаs - jutro
  504. јака нєsіан - nie mam pojęcia (dosłownie: nigdy nie myślę)
  505. кӧтау - upał
  506. єsтыріавsт - zapomnieć
  507. вєрмік - wszyscy
  508. кнёр - tajny, skrywany
  509. пынтіа - instytut
  510. лацєд пынтіа - szkoła podstawowa
  511. лацєд - szkoła
  512. ӑпынтіа - uniwersytet
  513. шму - ten, który coś robi
  514. єнтінт - wiele, liczebny
  515. фанытно - pomoc
  516. унтнаія - nagroda
  517. боіу - posąg
  518. боіаду - statuetka
  519. ымаря - plastik
  520. вітмр - dziecko
  521. муалня - wyobrażać
  522. муал - wyobraźnia
  523. панта - spojrzenie
  524. кірмя - współczucie
  525. ӓму - uczucia
  526. ӧм - pełna, pełen, pełne
  527. хну - więzień
  528. sмӑіб - kielich
  529. тах - krew
  530. ыsт - ciało
  531. ыsтня - część ciała
  532. ыsтня-хо - relikwia
  533. атљіпавsт - czytać
  534. потаs - czas
  535. ампі - ważne
  536. ѵамінє - bezpieczeństwo
  537. бёпаs - szczęście
  538. амія - legenda, baśń, opowieść
  539. анткоро - początek, wstęp; prolog
  540. іsтаіхоро - koniec, zakończenie; epilog
  541. Аѳоs - Bóg
  542. быsє - bezład, chaos
  543. па љан - pustynia
  544. кыунко - powierzchnia; sufit
  545. пантуа - historia
  546. єљ - pomiędzy
  547. тӓнт - suchy
  548. міљант - mokry
  549. цуыня - apostrof
  550. sакко - myślnik
  551. аікоа - stary (żywotny: człowiek, roślina, zwierzę)
  552. аму - młody
  553. таsку - grafika, obraz, obrazek
  554. таsкунт - obrazowy
  555. ӳн ю махха - pory roku
  556. ӳн - pora
  557. махха - rok (zespół wydarzeń czasowych, inaczej: кад)
  558. зыр - wiosna
  559. ҳан - lato
  560. јіs - jesień
  561. ѵєн - zima
  562. маші - dzień; dzień+noc; doba
  563. діая - tworzyć, stworzyć
  564. sаіма - planeta
  565. ѵанєн - rośliny
  566. sєнкі - zwierzęta
  567. хаманавsт - rozmawiać
  568. кчакъ, чакъ - noc
  569. мω - gwiazdy
  570. міо - gwiazda
  571. абадівsт - umieszczać, zmieniać położenie, lokować
  572. абадів - lokacja
  573. баљівsт - przyglądać się
  574. хымахє - ogólnie
  575. ҳаб - powódź
  576. сын - susza
  577. хал - istota, byt
  578. моу - życie
  579. ҳан - śmierć
  580. зімавsт - latać
  581. цєдяsыавsт - pływać
  582. ӓша - władza
  583. ӓшавsт - panować, władać, sprawować władzę
  584. аљін-ік - dawać
  585. аљок-ік - zabierać, odbierać
  586. sынsуавsт - poruszać się
  587. sкавінт - straszne
  588. чєн - serce
  589. іл҃авsт - wierzyć
  590. іл҃а - wiara
  591. єма - sztuka
  592. каљінавsт - odpoczywać
  593. ѵєн - praca
  594. гємувsт (dawniej: гєноавsт) - zmienić coś, zmienić stan, zmieniać
  595. гєму - zmiana
  596. унтых - godność
  597. sєљід - rozum
  598. м҃ыs - sumienie
  599. ӹдовsт - robić
  600. єх - jeszcze (np. jeszcze nie)
  601. хаља - rozkaz
  602. хаљавsт - rozkazywać
  603. мок - pył
  604. міявsт - dawać, obdarowywać; wyświadczać przysługę
  605. авума - encyklopedia
  606. sымгувєр - uniwersalny
  607. тым҃унаі - federacja
  608. ампіма - cywilizacja; techniika; rozwój techniiki, postęp
  609. емпоя - geografia (nie tylko jako nauka)
  610. Іна - Ziemia (planeta)
  611. ыsтон - rzeźnia
  612. ыsтонторљу - vu khi huy diet hang loat, broń masowego rażenia
  613. јумљјоант - pierwotny, oryginalny; prymitywny
  614. нумω - piękny, piękna
  615. ныхон (нухон) - wygląd
  616. мым - rzeka
  617. љуті ҙаітъан - tam! (np. odpowiedź na ларє)
  618. аљууміs - złoto
  619. ғємана - porządek
  620. иман - sprytñy
  621. кнахара - straż
  622. ӱкаан - zmrok
  623. sтахановsт - odejść, odchodzić
  624. даганцараз - opaść, paść
  625. му - "tak, że", "w ten sposób, że"
  626. хєго - sprawa
  627. ванакн - dużo, wiele
  628. sєкаи - więcej!
  629. sєваі - mniej!
  630. таукаавsт - szukać
  631. анвуувsт - znaleźć
  632. ѱєыѳєвsт - spać
  633. кама - zapach
  634. камавsт - czuć zapach; rzadziej jako: wąchać
  635. кіх - samotny, samotność
  636. лакъ - przez
  637. кырнант - zmęczony
  638. унъаљівsт - sprawdzać, szukać
  639. аҳа - natychmiast
  640. каљах - właściwy, prawidłowy
  641. рру - podzielić
  642. ӓдаівsт - pomnożyć
  643. наваш - prawo, zasady
  644. љуља - lista
  645. уза - plan
  646. мєнъа - pomysł
  647. шєлєдазє - kultura
  648. ѵанзу - autor, twórca
  649. агіпsаја - cel
  650. ам҃а - traktat
  651. ѳун - umowa, ugoda
  652. ккаінамєєнє - deklaracja (ew. вєрюрт)
  653. віљадравsт - sprawdzać, testować, badać
  654. аҁѵілє - porządek, ład; norma; dobro
  655. паљіавsт - prowadzić, wodzić, przewodzić, kierować, dowodzić
  656. кыннадраі - prasa, gazety; opinia mediów
  657. каsєдраі - rycerz
  658. унамі - dowódca
  659. иѱоах - nadzieja
  660. фах - diabeł, szatan, demon
  661. кіага - nagi, goły
  662. драмє, драмо (właśc. "драмө") - jeż
  663. кінура - kucharz
  664. љін sунєму - kołodziej
  665. љін - koło, okrąg
  666. аріямяк - piwowar
  667. арія - piwo
  668. sонбак - garbarz
  669. sон - skóra
  670. ҁол - świnia, wieprz
  671. паљі - pasterz
  672. sєҳаі - złodziej
  673. sєҳа - kradzież
  674. фіранє - kołczan
  675. єω - pajac, błazen, clown
  676. канєуан - krzywa, krzywizna
  677. іјанргє - koń (ogier)
  678. ргєіант - klacz
  679. адро - odpowiedź
  680. кынє - data
  681. sӓрөва - kalendarz
  682. акаі су - podpis
  683. кӧго - dziennikarz
  684. аргідраіавsт - pracować
  685. шішє - impreza, festiwal; wydarzenie
  686. шокъ - korona
  687. нао - stół
  688. шєрљ - wygoda
  689. љукнамавsт - kosztować
  690. шөөма - spotkanie, wizyta
  691. фадро - starożytñość
  692. кара - szacować ("około")
  693. хатъам - koło (jako układ bądź większe, np. koło miast, na niebie, kształt jeziora; jako kształt љін)
  694. ігані - transport
  695. шыкаі - źródło asininy
  696. кумё - źródło
  697. кі - meteoryt
  698. вөөрі - środek, centrum
  699. єквуно - prąd, elektryczność; zasilanie
  700. кадрама - postęp, rozwój; nowoczesność
  701. дро - piorun, grom
  702. вєр-фонка - grzejnik, kaloryfer
  703. ҁєҁє - teoria, hipoteza
  704. фєн - niedaleko
  705. sом - cecha
  706. ҁыраі - czołg
  707. ҳамы - pożar; płomienie
  708. ккораі - silnik
  709. агія - paliwo
  710. ымєнљає - przypadek
  711. ѱона - ostrożność, uwaga
  712. sорааму - zasłonić, zasłonić
  713. туљымє - jabłko
  714. хілу - łóżko
  715. лєро - forma, typ
  716. каљsыміант - mały
  717. љөрхоміант (љурхоміант) - wielki, duży
  718. хоѵа - państwo, państwowość
  719. іљмані - Kościół (wspólnota)
  720. љоурмєнү - kościół (budynek), świątynia
  721. тноні - obywatel, obywatelstwo
  722. ҁааф - kapłan; ksiądz
  723. sєєны - zakonnik, zakonnica
  724. пну - oraz, także; "co więcej", "ponadto" (nie to samo co "sє" i "пні", używane ze związkiem z poprzednią myślą)
  725. тахарнаљу - poczta
  726. тъон - pomoc medyczna, medycyna; szpital
  727. тоішыры - gospodarka, finanse
  728. тєрѵуках - pielgrzymka
  729. хол - istnienie, być, istnieć
  730. тунӑ - muzeum
  731. гу - turystyka
  732. гук - turysta
  733. торі - mlask (lingwistycznie)
  734. т҃ул - długi
  735. - krótki
  736. мыкнє - wolność
  737. мыкнавsт - wypuszczać, uwalniać
  738. ёз - znaczek pocztowy
  739. шыр - giełda, rynek
  740. гранті шыры - giełda (większa, jak np. w Londynie)
  741. ыљіварнівsт - zbierać, kolekcjonować
  742. көљвіs - matematyka; rachunek
  743. кӹрмє - przepowiednia, proroctwo
  744. тарінаявsт - przenikać
  745. тарінаянт - przezroczysty
  746. дєлы - kupić
  747. sары - płacić
  748. камєєры - sprzedać
  749. гок-аа (гокаа) - grać (na instrumencie)
  750. фо - albo, lub
  751. хєљ - wiara w coś (niereligijnie, ew. prześmiewczo o religii, "zabobon")
  752. рӧрі - odpowiedzialność
  753. нын - dźwięk
  754. sокон - pałac
  755. муаа - decyzja, głos (w głosowaniu)
  756. sакырє - poziomo
  757. ізуугон (dawniej: ізудрон) - pionowo
  758. ҁаічаан - wrogość, przeciwieństwo, spór, kłótnia
  759. торня - gwarancja, obietniica, przysięga
  760. наумі - ogród
  761. аакаару - mur obronny
  762. дун - mauzoleum, grobowiec (także: боа)
  763. sанвөі - zamek
  764. томынуу - wracać, powrót, cofać
  765. дурҳа - gruzy, ruiny
  766. таља - biblioteka
  767. цєн - następny
  768. чон - poprzedni
  769. рырзо - upór, uparty (+ант)
  770. рырзаіавsт - kontynuować
  771. шохі - kaplica
  772. чєл҃а - wieża
  773. өөнө - przedmiot
  774. каљпнӑ - kategoria
  775. күљмі - porada, rada, pomoc; przewodnik
  776. нєнъмі - wolność, swoboda
  777. тољмонү - lubić, polubić
  778. үн - "to znaczy", tzn. "to jest" (wyjaśnia)
  779. том - jeśli, jeżeli
  780. ваајs - sieć
  781. кини - narzędzia; program komputerowy
  782. тномє - bufet, karcza, bar
  783. зөөнєрє - plac
  784. даанөму - wystawa, galeria
  785. пнаsа - nauka (ogólnie); badania
  786. sүљмӓні - fontanna
  787. тира - schody
  788. чела каsын - kopuła wieży
  789. кіни - sława, popularność, powszechñość
  790. үнвє - malunek, obraz
  791. ѵєлєр - absolut, istota wyższa, bóg (ogólnie), fatum
  792. өөнакн - brama, wrota
  793. чомєнъаі - dzwon
  794. хааљи - orzeł
  795. ѵаму - ołtarz
  796. кољхмянааравsт - organizować
  797. төноељ - matematyka
  798. тёры - przyroda
  799. оф - tablica
  800. тъєsєвsт - wiązać, związywać
  801. фухё - doktryna, pogląd
  802. аљвө - obrzęd, rytuał
  803. туөљє - drzwi
  804. ѳу - czy, jeśli
  805. үѵу - poznawać, dowiadywać się
  806. нур - okño, szyba
  807. фєрлє - ocena ←
  808. sурмі - aktywność ←
  809. кунға - poezja ←
  810. пнукі - zamiast
  811. хнєрөөрєнт - podobny
  812. тєљтнорєвsт - wyróżniać się, być charakterystycznym, nietypowym
  813. ӹрєвєвsт - znikać, zanikać; rozpuszczać się
  814. түн - niemy
  815. ѳүн - przód, przedni
  816. ір - tył, tylni
  817. љіні - styk, zwarcie; połączenie
  818. sафір - szczelina
  819. кунаакє - mieszanina, mieszanka, mieszać (-vst), mikstura
  820. ваарєєкєљ - partykuła gramatyczna
  821. тнопн - cząsteczka, atom
  822. sонтнопн - pierwiastek chemiczny
  823. sөрхє - przybieranie formy, zmienianie kształtu
  824. локанюрт (dosł. "mowa ulicy") - język potoczny, kolokwialny
  825. пєнтоаюрт (dosł. "mowa rady") - język oficjalny; język urzędowy
  826. хєну - tron
  827. sурө - słowo służy do odwracania czasownika do zewnątrz, np. karısavst: budzić, ale karısavst surö - budzić mnie
  828. карыsавsт - budzić się
  829. ҳөр - jebany, pierdolone; działa też jak polskie "kurwa" czy angielskie "fuck"
  830. вөр ~ her - więcej ~ niż ~
  831. јө - poza, z wyjątkiem, wyjątkowo
  832. харєр - zamkniij się!
  833. sура - pierwszy (np. w szeregu), przodownik, "ten, który jest z przodu"; gram. przedrostek, prefiks
  834. яр - ostatni; dostawka, przyrostek, sufiks
  835. үнүмі - modlitwa
  836. парю - spośród, pomiędzy, "z"
  837. вєр- - naj... (↑)
  838. та- - naj... (↓)
  839. ѱєхно - pomimo, mimo; "pomijająć"
  840. таљаварнавsт - pozostaje, zostaje, jest do dziś (rdzeń: таљавар-)
  841. пні, пнү - "a także", "co więcej" (wyrafinowana forma "sє")
  842. доу-чуні - wbrew, pomimo opinii, chociąż, choć
  843. пахыҁєравsт (форі) - buntować się (przeciw czemu?), sprzeciwiać się, niezgadzać się
  844. форі - przeciwko, przeciw
  845. јоу - dziś, dzisiaj
  846. кахоу, каҳоу - "to", zaimek wskazujący
  847. шатөрмөнант - oficjalnie
  848. ыппан - świecki
  849. sак - myśl
  850. фү - zasady wewnętrzne, moralne
  851. Харак Јү - opinia
  852. ѵат - wieść, informacja
  853. корғєҳов - ból
  854. ҁєрлєтнавsт - pozwalać, dopuszczać
  855. тєчак - pytanie
  856. хутау - tłum
  857. кєрєнавsт - śmieć, mieć czelność
  858. ватъ - dla kogoś, dla czegoś
  859. коура - przyjemność
  860. sнаҳӓ - rozpusta
  861. пуsҳа - pożądanie, żądza; pusha chciwość
  862. чу - płacz
  863. sѵапєн - kołyska
  864. капчак - ściek
  865. аљөп-іљ - dostać
  866. таљјөк҃а - podczas, jednocześnie, gdy
  867. шаншүнавsт - zgadzać się
  868. фӓшан - założenie; dogmat
  869. рєчsєн - być możliwym, możliwe, wykonalne
  870. sоѵ҃тъєнавsт - zakłócać; wtrącać się
  871. ѵаsіҁ - możliwe, może tak było, prawdopodobnie
  872. пкатха (z makr.) - książę, męski dziedzic tronu
  873. ніуѵа - łuk
  874. шппартҳат - spustoszenie, zniszczenie, pobojowisko
  875. піsфєрө - uprowadzać, porywać (kogoś)
  876. тріsпєнєвsт - chwytać, łapać
  877. чтаа - stać się, stawać się
  878. коркыа - wdowa
  879. фнурдрєн - wdowiec
  880. ппун - daleko
  881. ч҃ін - blisko
  882. sөркєљвє - filozofia
  883. өн - mądry
  884. өзрєму - pierwiastek
  885. нєхєрт - powietrze
  886. өкєрє - pytanie
  887. хүs - doświadczenie
  888. ѵамє - ruch
  889. өsын - bogaty, bogactwo
  890. изі (1 os. ава, przeszł. шан) - iść, zmierzać, chodzić
  891. түз - powinien, powinna
  892. хєрєнєвsт - czekać, oczekiwać
  893. ѵөѵ - nauka (okres edukacji; pobieranie nauk); szkolenie
  894. изувні - podejść blisko, zbliżyć się
  895. токєндаівsт - czytać na głos
  896. үнүмі - modlitwa
  897. үнүмівsт - modlić się
  898. ӓтєнкорвавsт - bawić się
  899. ӓтєнкор - rozrywka, zabawa
  900. кнүрнєвsт - sprzątać
  901. рунтєє - definicja
  902. ҳаӹ - pusty; próżnia
  903. өнкєрєвsт - mierzyć
  904. хаарү - skala
  905. sүн - daleko
  906. ур - blisko
  907. хө - szeroko
  908. ші - wąsko
  909. ө - może, możliwe
  910. -хур - jakieś założenie, "musiałoby"
  911. торхё - "na przykład"
  912. пан҃а - hobby (pisane przez "н҃")
  913. ттє - religia
  914. торі - "wymieniam" (jak "na przykład", ale wymieniając wszystkie bądź większość elementów)
  915. ппорфавsт - rozpowszechniiać, szerzyć
  916. гөхєцєн - wartość
  917. гөхєцєнавsт - być wartym
  918. тноніццад (тноні аццад) - piechota, siły lądowe
  919. ҁыраібааs - siły pancerne, zmotoryzowane
  920. бјондє - siły powietrzne, lotniictwo ← słowo odrestaurowane
  921. аццад - armia ← słowo odrestaurowane
  922. аѯоѵ - artyleria ← słowo odrestaurowane
  923. ѵаобааs - marynarka wojenna
  924. ѱаљвада - siły specjalne
  925. нєрдє - żandarmeria
  926. поѵму - wywiad wojskowy
  927. дөөмац - prawo (w sensie prawniczym, ogólnie)
  928. каљ-өр - ustawa
  929. аєо - system prawny państwa ← słowo odrestaurowane
  930. ц҃єта - prawo stanowe ← słowo odrestaurowane (z cceta)
  931. єццокоs - parlament ← słowo odrestaurowane
  932. єаѯіs - dokument ← słowo odrestaurowane
  933. торка - komisja
  934. түја - zebranie (jakiekolwiek ważniejsze i bardziej oficjalne)
  935. күү - polityka (ogólnie)
  936. үљка - tydzień
  937. ах - później, po wydarzeniu
  938. нү - wcześniej
  939. кјадө - wysoko, wyżej, ponad
  940. г҃єдє - nisko, niżej, poniżej
  941. шєљва - śledztwo, dochodzenie
  942. ппєнтє - zachowanie
  943. кур - maniery
  944. паҁа - wydarzenie (ogólnie)
  945. ҳрєн - wypadek
  946. фнєрі - przyczyna
  947. бјарє - skutek
  948. рєн - błąd, pomyłka
  949. sөө - pogoda
  950. јадјамєноант - zepsuty, uszkodzony
  951. фёрав - nacisk, presja
  952. ц҃єрєв - pogrzeb
  953. пєљ - chmura, obłok
  954. торока - wulkan
  955. тєніярт - erupcja
  956. кєрдавsт - odwołać, anulować
  957. јаты - nikt
  958. рынюкавsт - spieszyć się, śpieszyć się
  959. sєіфао - bateria, ogniwo
  960. къєљєнівsт - rozładowywać się
  961. ттамєљдєі - wyczerpywać się (również o baterii, ale i o człowieku: wyczerpany)
  962. рӓчын - cytat, wspomnienie cudzego słowa, przytoczenie myśli innego
  963. рӓчыны - zbiór cytatów
  964. казынавsт - słuchać (czego, np. muzyki, wiatru, szumu, ćwierkania, osoby jak coś robi)
  965. sөрөквєвsт - słuchać (kogo, osoby - tego, co mówi)
  966. sөрөк - "słucham!"
  967. мөнавsт - dotrzeć, dobić, osiągnąć cel
  968. ү- - na (na stół, na krzesło)
  969. sєтєр - jajko, jajo
  970. күкєв - osoba, persona
  971. тємі - litość, łaska
  972. sпі - ponieważ, bo; albowiem
  973. фотјадєвsт - ukrywać, chować kogoś, coś
  974. sөныљєвsт - ukrywać się, kryć się, chować się
  975. паљты - sabotaż
  976. порбє - kłamstwo, fałsz; propaganda
  977. ітар, sакка - list
  978. ыsтант - konkretny, treściwy, precyzyjny
  979. торкєн - wyraźny, jasny, przejrzysty
  980. ыв - przekaz, sygnał, kontakt z kimś lub czymś
  981. ҳырвє - krzywda; uszkodzenie
  982. ватор - podczas, w czasie, "w międzyczasie"
  983. sатін - dlatego, że (nie "ponieważ" w sensie "z powodu"); po to
  984. кєљамінє - głowica
  985. пєрωк - towarzysz broni, współżołnierz
  986. пірок - rakieta, pocisk
  987. фөхан - dawno
  988. үsті - niedawno
  989. нъєра - miotacz; wyrzutnia
  990. фокө - nóż
  991. ҙаарєвsт - budować (budynki)
  992. ҙаорєавsт - konstruować
  993. к҃уs - okolica
  994. ҁаҙан - szerokość
  995. ҁатъуљ - długość
  996. укан - wysokość
  997. фаѵынтаувsт - szlifować, ciosać
  998. - w pobliżu
  999. sуsтан҃ - dzieło, sztuka
  1000. ієтаоєыєн - wsparcie
  1001. нєгім - wtedy
  1002. тъуаі - mocno, silnie; bardzo
  1003. ккаљємівsт - wypełniać, zapełniać; uszczelniać
  1004. шуркунsувsт - obmyślać, planować
  1005. шар Invars! - "nie" bądź "lecz", "ale"
  1006. изҙуун - fabuła, treść; historia, "to, o co chodzi"
  1007. патъар - taniec, tańczenie
  1008. ппууs - postać, bohater, "sylwetka"
  1009. мъууs Invars!
  1010. на, та Invars! - i, oraz (zamiennie z "sє"/"sєт"), generalnie typowe dla invarsu, ale spotykane i w tekstach bardzo oficjalnych; obu raczej używa się do wskazywania dwóch czy trzech powiązanych elementów, np. "ѵао та љан на наарт" (woda i ziemia, i niebo), przy większej liczbie używając już "sє".
  1011. хаs [hɑs] - to znaczy, to jest (do wyjaśniania bądź poprawiania się)
  1012. шєоау - opowieść obrazkowa, powiązana tematycznie galeria, zestaw obrazów, tryptyk, komiks
  1013. шєчнад - podstawa, podłoga
  1014. вух - zaledwie, tylko, choćby nawet to
  1015. он - spójnik, zamienny z "se" (separator zdań podrzędnych)
  1016. чөрык - parada, triumf, defilada, pochód
  1017. нуш - równina, równiny, nizina
  1018. єљѱыsавsт - znajdować się, być w położeniu, w miejscu
  1019. єљѱыs - miejsce, lokacja
  1020. гєміш - potomek
  1021. ѵанку - przodek
  1022. нотраам - pochwała, chwalić
  1023. нотраавsт - chwalić
  1024. хєріанє - iskra
  1025. ѵан - drzewo
  1026. даш - futro
  1027. аанвівsт - uważać za coś, myśleć, że coś jest
  1028. аљкаҳ - pamiętliwość, zawiść
  1029. ҙаарs - pieczęć, pieczątka
  1030. ахта - zupa
  1031. хян - kichniięcie
  1032. гу - szpik kostny
  1033. атіна - wdzięczność
  1034. янавsт - czuć, wyczuwać
  1035. ҳарєд - rozpacz
  1036. єтҁан - smutek
  1037. мууна - marzenie
  1038. імі - małżeństwo, związek
  1039. єдєнаівsт - przychodzić, nadchodzić
  1040. нєр - o (czymś), na temat < dialektalne
  1041. - o coś (prosić)
  1042. юнірант - wierny
  1043. кін sєітавsт - przestać, przerwać
  1044. таҳры - hałas
  1045. нај - nic, nicość
  1046. ору - oprócz
  1047. ывывsт - upadać
  1048. єнє - kaczka
  1049. ыркын - stal
  1050. јааб - jaskinia, pieczara
  1051. обіта - rower
  1052. ханаа - wiewiórka
  1053. рошы - gaz
  1054. шаво - palenie ognia, rozpalanie ognia (czynność, procedura)
  1055. тоуѯ - młot
  1056. ѵӓп - rura, rurka
  1057. ѯөљофонє - cymbałki
  1058. кєтъавsт - nosić, nieść
  1059. sону - czuć się
  1060. анак кар - pokolenie
  1061. Наріаsау - szept, taniec szeptu, taniec dechu, tj. język ahtialański
  1062. ханєвsт - dominować, przeważać, stanowić większość
  1063. ωру - prototyp
  1064. харовsт - produkować, wytwarzać
  1065. оату - bitwa, bójka, bój
  1066. ірҙі - kilka
  1067. нарјаоу - przyjmować, absorbować, wchłaniać
  1068. арҳавsт - poddać się
  1069. љітан - jako
  1070. ка-анмунік цунк - czcionka
  1071. кєрує - kij, patyk; słup
  1072. дані-у - kod, szyfr
    1. дані-у ю кєрує - kod kreskowy
  1073. андано - przezwisko, ksywka
  1074. миран - cień
  1075. акіявsт - pojawiać się, pokazywać się
  1076. хату - każdy, każda, każde
  1077. sєн хату - za każdym razem
  1078. тарєро - zjawisko, fenomen
  1079. кароонт - nieświadomie
  1080. ібаан - rdzeń
  1081. тъано - przyłączać się, dołączać
  1082. љєнъца - sąd
  1083. форіант - 1. podejrzliwie 2. wrogo
  1084. шауак - podróżnik
  1085. кіміавsт - uśmiechać się
    1. кімі - uśmiech
  1086. уунір - towar (rzecz do sprzedania)
  1087. јантъан - 1. rozkładać 2. wysuwać
  1088. тініа - lalka / kukiełka
  1089. ату аарктоs - pluszowy niedźwiedź
  1090. тнонєвsт - drapać
  1091. єєрӓвsт - dodać
  1092. тханіунт - przerywany (o głosie: ochrypły)
  1093. ғанирёвsт - zamiknąć
  1094. љаѯа - sięgać ręką
  1095. такү - tacka
  1096. тъаҳонєн - patrzeć nieprzyjemnie, podejrzliwie, długo
  1097. јарі - poza, za, na zewnątrz
  1098. барівsт - wyjąć, wyciągać
  1099. фонкамєрі - zapalniczka, zapałka
  1100. тарs - liść (z gry językowej)
  1101. туаах - karta (z gry językowej)
  1102. агант - gruby
  1103. комі - owoc
  1104. хатъа - korzeń
  1105. ѱина - kora
  1106. канъамєрі - lina
  1107. хаанү - mięso
  1108. sуунға - tłuszcz
  1109. аршамсі - róg
  1110. калѵані - ogon
  1111. кӹѵєнао - pióro, piórko
  1112. атъуанs - wątroba
  1113. занє - pić
  1114. ноорғувsт - gryźć
  1115. нъуаовsт - ssać
  1116. къоу - pluć
  1117. фынєҳєвsт - wymiotować
  1118. хаsфүа (z przygwizdem) - dmuchać
  1119. sємєлєвsт - oddychać
  1120. онємівsт - śmiać się
  1121. хаунавsт - polować ("śledzić za"; por. хаунаакавsт "patrzeć")
  1122. sінs - ciąć, cięcie
  1123. коєфівsт - dźgać
  1124. хатнаувsт - drapać (żeby zadać rany)
  1125. норіаарувsт - kopać w ziemi
  1126. коіҙєа - siedzieć
  1127. анєкъан - stać
  1128. къаоан - trzymać (także tryb rozkazujący)
  1129. sєєаіоу - ściskać, wyciskać
  1130. наріоравsт - trzeć
  1131. ггоу - ciągnąć
  1132. антха - pchać
  1133. ѳарлавsт - rzucać
  1134. мо-орєа - wiązać
  1135. ѵанєавsт - szyć
  1136. бнікавsт - liczyć
  1137. фоаҙу - unosić się, lewitować (asibary)
  1138. sоумєавsт - płynąć (płyny)
  1139. сираавsт - zamarzać
  1140. sуанарівsт - 1. puchnąć, rozszerzać się 2. szybko się przenosić
  1141. аєдо - jezioro
  1142. көа - sól
  1143. наару - wiatr
  1144. къацару - dym
  1145. ѱуна - sadza, proch, pył po spaleniu
  1146. нағріа - palić się
  1147. ѳина - droga, trasa
  1148. міулант - ciepły
  1149. кєанү - chłodny
  1150. аҳдыант - zgniły, zepsuty
  1151. арєдонт - prosty (niezakrzywiony)
  1152. љінант - okrągły, krągły, zaokrąglony
  1153. sоусінт - ostry, naostrzony
  1154. агамінт - tępy, nieostry
  1155. ануалінт - gładki, łagodny
  1156. тха - nie działać, nie funkcjonować (w szczególności o programach komputerowych): "Мрах· вєрха иѱоах драгновsтарт, sє киниы тха"
  1157. анsаsт - zgubić
  1158. бомпавsт - skakać (utworzone przez Dynozaura)


Tematyczne

  1. Człowiek: тірк
  2. тєікы - chłopiec, chłopak
  3. аму канєа - dziewczynka
  4. канєа - dziewczyna
  5. аму маѯє - młody mężczyzna
  6. sіла - młoda kobieta
  7. маіѯ, маѯє - mężczyzna
  8. кіаѯє - kobieta
  9. аікоакіаѯє - starsza kobieta
  10. аікоамаіѯ, аікомаѯє - starszy mężczyna
  11. sєы - płeć
  12. кіа - kobieta
  13. шөз - mężczyzna
  14. Cześci ciała: іsтніаы
  15. кааљан - głowa
  16. єітє - włosy
  17. тапа - czoło
  18. таsак - twarz
  19. єітєпаімы - brwi
  20. намо - powieki
  21. ѵаіматі - źrenica
  22. тіун-а - policzki
  23. фан - zmarszczki
  24. баідоуы - piegi
  25. міны - usta
  26. карр - dziąsła
  27. тоѯур - języczek
  28. ахархнар - język
  29. өнвө - krtań
  30. љізє - palec (u ręki)
  31. інагі - paznokieć
  32. паіљізє - kciuk
  33. ωљізє - palec wskazujący
  34. хнєљізє - palec środkowy
  35. уљізє - palec serdeczny
  36. таљізє - mały palec
  37. зіла - palec (u nogi)
  38. єзіла - duży palec
  39. кєзіла - drugi palec
  40. унєзіла - trzeci palec
  41. кєкнуазіла - czwarty palec
  42. поін - mały palec
  43. sакун - skóra
  44. гагорн - pieprzyk
  45. цєчіѵ - broda (część twarzy)
  46. хѵарӓкаан - broda (zarost)
  47. увал - szczęka
  48. sыхон - nozdrze
  49. паім - oko
  50. ҁмня - ucho
  51. поін-ка - nos
  52. sтууѵан - szyja
  53. таінаі - kark
  54. тозд - ząb
  55. јатто - kość
  56. міну - wargi
  57. sтыр - kręgosłup
  58. аsа - ręka
  59. хєну - ramię
  60. ӓsєно - sutek
  61. ајі - łokieć
  62. тонгу - nadgarsek
  63. єбвна - dłoń
  64. кємпт - pępek
  65. sон - podbrzusze
  66. sіөн - żebro
  67. ωљізє - palec
  68. ѵєнхо - biodro
  69. ціхнзаі - noga
  70. кӱма - udo
  71. sакноsуа - kolano
  72. чуіцы - łydka
  73. лакіа - kostka
  74. такун - pięta
  75. кабуs - stopa
  76. Kobieta: кіаѯє
  77. sтыѵан - szyja
  78. љіую - pierś
  79. мєіма - talia
  80. љан-уа - brzuch
  81. ахнаҳа - wnętrzności, flaki
  82. халаіпатіа - łono
  83. вына - dłoń
  84. таібар - pośladki
  85. ыноіљ - plecy
  86. раікады - łopatki
  87. імрогіа - tył kolan
  88. Mężczyzna: маѯє
  89. sтууѵан - szyja
  90. аіао - klatka piersiowa
  91. ыхнотта-уа - brzuch
  92. ырат - penis
  93. клы - jądra
  94. јортєs - plecy
  95. көөрє - dłoń
  96. тіљоп - pośladki
  97. хнатєн - łopatki
  98. хєрє - tył kolan
  99. Rodzina: Мєҁпа
  100. заізаі - wnuczek
  101. sєізаі - wnuczka
  102. аљіок, хаія - żona
  103. sөнтук (dawniej: sєнатук) - mąż
  104. Dom: Каіда
  105. sатта - blok mieszkalny
  106. sамор - mieszkanie
  107. љанта - balkon
  108. мӑдрані - hol
  109. ѵөөрs - komin (źródło: link)
  110. ромыяра - gabinet
  111. ѵаозны - umywalka
  112. шавоз - łazienka
  113. кафрљаs - kuchnia
  114. зачахіs - jadalnia
  115. фєіраs ѯарs - salon
  116. кникза - sufit
  117. бѵард - podłoga
  118. чамя - ściana
  119. нікак - okno
  120. sцєs - drzwi
  121. sпан ю каіда - wyposażenie mieszkania
  122. љакіs сін таар - wnętrze domu
  123. етнох маіба - biurko
  124. пүљук - krzesło
  125. вєрпүљүк - fotel
  126. sан - półka
  127. шохау - lampa biurowa
  128. вєрпүљік - kanapa
  129. карвма - stół
  130. sымпрат коsан - telewizor
  131. фанхду - radio
  132. каsтхандаі - telefon
  133. лыкма - budzik
  134. шамху - duży zegar
  135. ташамху - zegarek na rękę
  136. зломпs - torebka
  137. папа - portfel
  138. кєунѵа - walizka
  139. бунтюанта - parasol
  140. Wszechświat: Хаітаарвөөрі
  141. түфё - księżyc
  142. ӓљиг - galaktyka
  143. хаљтыр - materia
  144. Ѯар - gwiazda macierzysta Haivööri

Z dziennika podróżniczego

  1. дранл - godzina
  2. шыулєн - dworzec
  3. кєљіз - arsenał
  4. хаљӓω - ulga, obniżka ceny
  5. авія - okño
  6. ҁара - jutro
  7. sурра - budynek
  8. тъаурант - skrytka, kryjówka (nie dla człowieka, lecz dla przedmiotów)
  9. иру - świątynia
  10. кољ - hotel
  11. кєѵаѵдає - żóraw
  12. камішавsт - pakować się
  13. ум҃а - pociąg
  14. - minuta
  15. шау - podróż
  16. амє - wieża
  17. тыр - wczoraj
  18. каріаду - pies
  19. фыљ - koła
  20. sєрмєзєу - duszność, duchota, bezdech, brak oddechu
  21. каваљі - ściana
  22. ољ - ulica
  23. зєѯо - żołądek
  24. гамєавsт - słyszeć
  25. зєцєљівsт - jechać
  26. табӓта - potrzebować
  27. аѱыдавsт - wiedzieć
  28. кіакӓ - leżeć
  29. шурієвsт - zatrzymać, zatrzymywać
  30. ыккунаівsт - błagać
  31. гавіановsт - bać się
  32. доміаљавsт - walczyć
  33. кємівsт - ocaleć
  34. фонєвsт - pluć
  35. пікωндӓ - świecić
  36. гамєавsт - słyszeć
  37. тёдоровsт - wstawać
  38. шіавsт - kupić
  39. ыѯєвsт - sprzedawać
  40. катавsт - chodzić

Funkcyjne

  1. шаа· - pytająca
  2. фнуба· - "chcę"
  3. кі-арі· - "musisz", rzadziej "żądam"
  4. мрах· - "gdyby"
  5. хаsтіха· - "niewykonalne", "niemożliwe"
  6. намір· - "wykonalne", "do zrobienia", "mogło być"
  7. нє· - przeczenie
  8. ха· - wskazuje
  9. sыа· - przeznaczenie czegoś lub kogoś do czegoś
  10. ші-аму· - "niestety", wyraża żal
  11. ачєма· - "mam nadzieję"
  12. ҳај· - "nie wolno"
  13. јӱ· - traktować, mieć coś za jakieś coś, kogoś za kogoś
  14. пү·, пүү· - "wygląda na to, że", "wszystko wskazuje na to, że"
  15. ' -
  1. Сіт љуна даі? - możesz powiedzieć?
  2. хант - grzeczny
  3. вол - niegrzeczny
  4. єєнтак - komputer
  5. sака - adres
  6. дунна - tygrys
  7. ыѱадавsт - myć się
  8. шаакрыбан - kurwa (jako urozmaicenie wypowiedzi, nie jako prostytutka)
  9. ѱара - sucz, suka (obraźliwie o kobiecie)
  10. фінда - rezygnacja, "jebać to"
  11. кіар - zdrowy
  12. уҳєр - chory
  13. шєєк - poranek, rano
  14. ом - brak czegoś, bez czegoś
  15. буку - debil, cymbał, dureń, kretyn, idiota
  16. sуянт - otwarty
  17. халккаянт - zamkniięty
  18. зіну - ranny, ranna
  19. шєн вол - widok
  20. агівsт - całować
  21. Шах· акіма ірљу ума? - ile masz lat? (pytanie o wiek)
  22. кыраі - pusty (brak ludzi, zwięrząt, itd.)
  23. вєркєљіакант - zatłoczony, tag: tłok
  24. аҳа - natychmiast
  25. зо - przez
  26. зєц - otwarta przestrzeń, teren, "dwór"
  27. шон - most
  28. хлыіант (хљыант) - ciężki
  29. sіант - lekki
  30. іяҳ - zaledwie
  31. шыніарант - zaniedbany
  32. єљоянт - czysty
  33. коіхант - brudny

Terminologia wojskowa

  1. ҁыраі - czołg...
    1. аінант ҁыраі, sіант ҁыраі - czołg lekki
    2. науsу ҁыраі - czołg średni
    3. хљыант ҁыраі - czołg ciężki
  2. норау - wieża
    1. харот-норау - wieża oscylacyjna
    2. о-ку (czyt. jak -oku, tzn. ['ʔɔku]) - działo
    3. янарк - maszyna
    4. ' -
    5. ' -
    6. ' -
    7. ' -
    8. ' -

        АМѮ50 100. Удар ю sу хљыант ҁыраі Франs дљавsтарт sєн 1945 кады, зунурквsтаран ю Дӧјч мєнъа ханєвsтӧд. Ωру хат харот-норау sє 100мм о-ку. Sу янарк јака хатарт ѯаровsт, sє јака хатарт чєдуквsтаран sєн оату.

Wydzielona lista zapożyczeń

  1. драак - smok (z nid. драак - smok)
  2. фур, фыр, фір - ogień pochodzący ze spalania paliw płynnych (z nid. vuur - ogień)
  3. гранті - wielki, wspaniały (z łac. грандіs - wielki; przez angielski grand)
  4. іран - żelazo (z ang. iron - żelazo)
  5. катаігіда - burza (z gr. καταιγίδα - burza)
  6. накі - broń jądrowa (z ang. nuke, skrót od nuclear - atomowy)
  7. оркаан - huragan (z nid. orkaan - typ cyklonu)
  8. sаѵдат - żołnierz (z ros. солдат - żołnierz)
  9. sніаг - śnieg (z pol. śnieg)
  10. аарктоs - niedźwiedź (z gr. ἄρκτος, mocna samogłoska dodana bez związku z systemem przydechowym starogreckiego)