Słownik:Ahtialański/Zaimki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „: <small>← powrót do słownika ahtialańskiego</small> '''Zaimki''' (''фааналјуну'') w języku ahtialańskim. =Osobowe= Zaim...”)
 
Linia 10: Linia 10:
 
|-
 
|-
 
| align="center"| '''1 os.'''
 
| align="center"| '''1 os.'''
|align="center"| Ва̥р ''на''
+
|align="center"| Ва̥р ''на''<br/><small>ja</small>
|align="center"| На ''но''
+
|align="center"| На ''но''<br/><small>my</small>
 
|-
 
|-
 
| align="center"| '''2 os.'''
 
| align="center"| '''2 os.'''
|align="center"| Лу ''на''
+
|align="center"| Лу ''на''<br/><small>ty</small>
|align="center"| Sка ''но''
+
|align="center"| Sка ''но''<br/><small>wy</small>
 
|-
 
|-
 
| align="center"| '''3 os.'''
 
| align="center"| '''3 os.'''
|align="center"| Ка/кє/кі ''нV''
+
|align="center"| Ка/кє/кі ''нV''<br/><small>ona/on/ono</small>
|align="center"| Льа/льє/льі ''нV''
+
|align="center"| Льа/льє/льі ''нV''<br/><small>one/oni/one</small>
 
|-
 
|-
 
| colspan="3"|Кана, кєнє, кінє; льана, льєнє, льіні
 
| colspan="3"|Кана, кєнє, кінє; льана, льєнє, льіні
Linia 30: Linia 30:
 
{| class="wikitable" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
 
{| class="wikitable" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
 
|+Odmiana zaimków
 
|+Odmiana zaimków
! Numer<br />przypadka !! Вар !! Љу !! Ка !! Кє !! Кі !! На !! Sка !! Льа !! Льє !! Льі
+
! Numer<br />przypadka !! Вар<br/><small>Ja</small> !! Лу<br/><small>Ty</small> !! Ка<br/><small>Ona</small> !! Кє<br/><small>On</small> !! Кі<br/><small>Ono</small> !! На<br/><small>My</small> !! Sка<br/><small>Wy</small> !! Льа<br/><small>One</small> !! Льє<br/><small>Oni</small> !! Льі<br/><small>One</small>
 
|-
 
|-
 
| 1 Mianownik || Ва̥р || Лу || Ка || Кє || Кі || На || Sка || Льа || Льє || Льі
 
| 1 Mianownik || Ва̥р || Лу || Ка || Кє || Кі || На || Sка || Льа || Льє || Льі
Linia 44: Linia 44:
 
| 6 Wołacz || <u>А</u>о<u>ва̥р</u> || Ілу || <u>І</u>ак<u>а</u> || Ікє || Аокі || Ина || Іsка || <u>І</u>аль<u>а</u> || Ільє || Ільі
 
| 6 Wołacz || <u>А</u>о<u>ва̥р</u> || Ілу || <u>І</u>ак<u>а</u> || Ікє || Аокі || Ина || Іsка || <u>І</u>аль<u>а</u> || Ільє || Ільі
 
|}
 
|}
 +
 +
=Pytające=
 +
<center>
 +
{| class="wikitable" style="text-align: center; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
 +
!Kto?
 +
!Co?
 +
!Jak?
 +
|-
 +
|Т<u>ы</u>іу?
 +
|Лүр<u>і</u>?
 +
|Т<u>і</u>кіу?
 +
|-
 +
!Jaki?
 +
!Gdzie?
 +
!Kiedy?
 +
|-
 +
|Ту<u>а̥</u>іу?
 +
|Ларє?
 +
|Буду?
 +
|-
 +
!Dlaczego?
 +
!Który?
 +
!Komu?
 +
|-
 +
|Ша·
 +
|Лаўн<u>є</u>д?
 +
|Л<u>а</u>іу?
 +
|-
 +
!colspan="3"|Kogo?
 +
|-
 +
|colspan="3"|Н<u>є</u>іу?
 +
|-
 +
!colspan="3"|Ile?
 +
|-
 +
|colspan="3"|Ҙ<u>а</u>рє?
 +
 +
|}
 +
</center>
 +
=Wskazujące=
 +
* najpopularniejsze: '''лур<u>і</u>''' ("to", "tamto")
 +
* popularne: '''ваа''' ("to")
 +
* rzadkie: '''ках<u>о</u>у'''/'''каҳ<u>о</u>у''' ("właśnie to!")
 +
* literackie: '''х<u>а</u>·'''
 +
 +
=Uogólniające=
 +
Tworzy się z przedrostkiem «а-», na przykład:
 +
* «<u>а</u>лур<u>і</u>» coś
 +
* «<u>а</u>буду» gdzieś
 +
 +
=Przeczące=
 +
Z reguły przez prefiks «нє-» (nie), na przykład:
 +
* «нєт<u>і</u>кіу» nijak
 +
Ale są pewne jednostki nie będące derywatami:
 +
* «ја̥ты» nikt
 +
* «јака», «јак<u>а</u>» nigdy
 +
 +
=Upowszechniające=
 +
Najczęściej przez «в{{szary|є}}рха», na przykład:
 +
* «в{{szary|є}}рха» wszystko
 +
* «в{{szary|є}}рмік» wszyscy
 +
Ale:
 +
* «трівна̥» zawsze
 +
 
[[Kategoria:Słownik ahtialański]]
 
[[Kategoria:Słownik ahtialański]]

Wersja z 15:32, 5 sty 2011

← powrót do słownika ahtialańskiego

Zaimki (фааналјуну) w języku ahtialańskim.

Osobowe

Zaimki nie posiadają osobnych form dla mianownika i biernika. Przy ich posługiwaniu się bezpośrednio z czasownikiem, używa się specjalnych cząstek na «н-», które dodatkowo podkreślają niedawność wykonania czynności.

Zaimki
Os. Poj. Mn.
1 os. Ва̥р на
ja
На но
my
2 os. Лу на
ty
Sка но
wy
3 os. Ка/кє/кі нV
ona/on/ono
Льа/льє/льі нV
one/oni/one
Кана, кєнє, кінє; льана, льєнє, льіні

Na przykład:

Варна юртаs. Varna yurtas.
Ja mówię.
Льєнє даканхаҙіє. Lyene dakanhaðie.
Oni się trzęsą.

Odmiana zaimków osobowych

Odmiana zaimków
Numer
przypadka
Вар
Ja
Лу
Ty
Ка
Ona
Кє
On
Кі
Ono
На
My
Sка
Wy
Льа
One
Льє
Oni
Льі
One
1 Mianownik Ва̥р Лу Ка Кє Кі На Sка Льа Льє Льі
2 Biernik Ва̥р Лу Ка Кє Кі На Sка Льа Льє Льі
3 Celownik Амва̥р Анлу Ака Акє Акі Ана Аsка Анла Анльє Анльі
4 Narzędnik Хва̥р Аа̥лу Фуока Єєкє Аакі Һа Ооsка Фуольа Єєльє Аальі
5 Przedst. Азва̥р Аsүлу Аsака Аsєкє Аsакі Аsна Ааа Аsальа Аsөльє Аsальі
6 Wołacz Аова̥р Ілу Іака Ікє Аокі Ина Іsка Іальа Ільє Ільі

Pytające

Kto? Co? Jak?
Тыіу? Лүрі? Тікіу?
Jaki? Gdzie? Kiedy?
Туа̥іу? Ларє? Буду?
Dlaczego? Który? Komu?
Ша· Лаўнєд? Лаіу?
Kogo?
Нєіу?
Ile?
Ҙарє?

Wskazujące

 • najpopularniejsze: лурі ("to", "tamto")
 • popularne: ваа ("to")
 • rzadkie: кахоу/каҳоу ("właśnie to!")
 • literackie: ха·

Uogólniające

Tworzy się z przedrostkiem «а-», na przykład:

 • «алурі» coś
 • «абуду» gdzieś

Przeczące

Z reguły przez prefiks «нє-» (nie), na przykład:

 • «нєтікіу» nijak

Ale są pewne jednostki nie będące derywatami:

 • «ја̥ты» nikt
 • «јака», «јака» nigdy

Upowszechniające

Najczęściej przez «вєрха», na przykład:

 • «вєрха» wszystko
 • «вєрмік» wszyscy

Ale:

 • «трівна̥» zawsze