Słownik:Ahtialański/Zaimki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
(D:AS9ijkofls;2-91053031-)
Linia 1: Linia 1:
 
: <small>← powrót do [[Słownik:Ahtialański|słownika ahtialańskiego]]</small>
 
: <small>← powrót do [[Słownik:Ahtialański|słownika ahtialańskiego]]</small>
'''Zaimki''' (''фаан<u>а</u>лјуну'') w języku [[ahtialański]]m.
+
'''Zaimki''' (''fahnaljunu'') w języku [[ahtialański]]m.
  
 
=Osobowe=
 
=Osobowe=
Zaimki nie posiadają osobnych form dla mianownika i biernika. Przy ich posługiwaniu się bezpośrednio z czasownikiem, używa się specjalnych cząstek na «н-», które dodatkowo podkreślają niedawność wykonania czynności.
+
Zaimki nie posiadają osobnych form dla mianownika i biernika. Przy ich posługiwaniu się bezpośrednio z czasownikiem, używa się specjalnych cząstek na «n-», które dodatkowo podkreślają niedawność wykonania czynności.
  
 
{| class="wikitable" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
 
{| class="wikitable" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
Linia 10: Linia 10:
 
|-
 
|-
 
| align="center"| '''1 os.'''
 
| align="center"| '''1 os.'''
|align="center"| Ва̥р ''на''<br/><small>ja</small>
+
|align="center"| Var ''na''<br/><small>ja</small>
|align="center"| На ''но''<br/><small>my</small>
+
|align="center"| Na ''no''<br/><small>my</small>
 
|-
 
|-
 
| align="center"| '''2 os.'''
 
| align="center"| '''2 os.'''
|align="center"| Лу ''на''<br/><small>ty</small>
+
|align="center"| Lu ''na''<br/><small>ty</small>
|align="center"| Sка ''но''<br/><small>wy</small>
+
|align="center"| Ska ''no''<br/><small>wy</small>
 
|-
 
|-
 
| align="center"| '''3 os.'''
 
| align="center"| '''3 os.'''
|align="center"| Ка/кє/кі ''нV''<br/><small>ona/on/ono</small>
+
|align="center"| Ka/ke/ki ''nV''<br/><small>ona/on/ono</small>
|align="center"| Льа/льє/льі ''нV''<br/><small>one/oni/one</small>
+
|align="center"| Lla/Lle/Li ''нV''<br/><small>one/oni/one</small>
 
|-
 
|-
| colspan="3"|Кана, кєнє, кінє; льана, льєнє, льіні
+
| colspan="3"|Kana, kene, kíne; llana, llene, lini
 
|}
 
|}
 
Na przykład:
 
Na przykład:
; Варна юртаs. Varna yurtas. :Ja mówię.
+
; Varna yurtaŝ. :Ja mówię.
; Льєнє даканхаҙіє. Lyene dakanhaðie. :Oni się trzęsą.
+
; Llene dakanhađie. :Oni się trzęsą.
  
 
==Odmiana zaimków osobowych==
 
==Odmiana zaimków osobowych==
 
{| class="wikitable" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
 
{| class="wikitable" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
 
|+Odmiana zaimków
 
|+Odmiana zaimków
! Numer<br />przypadka !! Вар<br/><small>Ja</small> !! Лу<br/><small>Ty</small> !! Ка<br/><small>Ona</small> !! Кє<br/><small>On</small> !! Кі<br/><small>Ono</small> !! На<br/><small>My</small> !! Sка<br/><small>Wy</small> !! Льа<br/><small>One</small> !! Льє<br/><small>Oni</small> !! Льі<br/><small>One</small>
+
! Numer<br />przypadka !! Var<br/><small>Ja</small> !! Lu<br/><small>Ty</small> !! Ka<br/><small>Ona</small> !! Ke<br/><small>On</small> !! Ki<br/><small>Ono</small> !! Na<br/><small>My</small> !! Ska<br/><small>Wy</small> !! Lla<br/><small>One</small> !! Lle<br/><small>Oni</small> !! Li<br/><small>One</small>
 
|-
 
|-
| 1 Mianownik || Ва̥р || Лу || Ка || Кє || Кі || На || Sка || Льа || Льє || Льі
+
| 1 Mianownik || Var || Lu || Ka || Ke || Ki || Na || Ska || Lla || Lle || Li
 
|-
 
|-
| 2 Biernik || Ва̥р || Лу || Ка || Кє || Кі || На || Sка || Льа || Льє || Льі
+
| 2 Biernik || Vare || Lue || Kae || Kee || Kie || Nae || Skae || Llae || Llee || Lie
 
|-
 
|-
| 3 Celownik || Амва̥р || Анлу || Ака || Акє || Акі || Ан<u>а</u> || Аsка || Анла || Анльє || Анльі
+
| 3 Celownik || Amvar || Anlu || Anka || Anke || Anki || Anna || Anska || Anlla || Anlle || Anli
 
|-
 
|-
| 4 Narzędnik || Хва̥р || Аа̥лу || Фуока || Єєкє || Аакі || Һа || Ооsка || Фуольа || Єєльє || Аальі
+
| 4 Narzędnik || Hvar || Ãlu || Fuoka || Ẽke || Ãki || Fña || Õska || Fuolla || Ẽlle || Ãli
 
|-
 
|-
| 5 Przedst. || Азва̥р || <u>А</u>sүлу || Аs{{szary|а}}ка || Аsєкє || Аs{{szary|а}}кі || Аsна || <u>А</u>sл{{szary|а}}sк<u>а</u> || <u>А</u>sаль<u>а</u> || <u>А</u>sөль<u>є</u> || <u>А</u>sаль<u>і</u>
+
| 5 Przedst. || Varya || Luya || Kaya || Keya || Kiya || Naya || Skaya || Llaya || Lleya || Liya
 
|-
 
|-
| 6 Wołacz || <u>А</u>о<u>ва̥р</u> || Ілу || <u>І</u>ак<u>а</u> || Ікє || Аокі || Ина || Іsка || <u>І</u>аль<u>а</u> || Ільє || Ільі
+
| 6 Wołacz || İvar || İlu || İka || İke || İki || İna || İska || İlla || İlle || İli
 
|}
 
|}
  
Linia 52: Linia 52:
 
!Jak?
 
!Jak?
 
|-
 
|-
|Т<u>ы</u>іу?
+
|Tıyu?
|Лүр<u>і</u>?
+
|Lyri?
|Т<u>і</u>кіу?
+
|Tikiu?
 
|-
 
|-
 
!Jaki?
 
!Jaki?
Linia 60: Linia 60:
 
!Kiedy?
 
!Kiedy?
 
|-
 
|-
|Ту<u>а̥</u>іу?
+
|Tuaiu?
|Ларє?
+
|Llare?/Lare?
|Буду?
+
|Budu?
 
|-
 
|-
 
!Dlaczego?
 
!Dlaczego?
Linia 68: Linia 68:
 
!Komu?
 
!Komu?
 
|-
 
|-
|Ша·
+
|Şa·
|Лаўн<u>є</u>д?
+
|Llawned?
|Л<u>а</u>іу?
+
|LLaiu?
 
|-
 
|-
 
!colspan="3"|Kogo?
 
!colspan="3"|Kogo?
 
|-
 
|-
|colspan="3"|Н<u>є</u>іу?
+
|colspan="3"|Neiu?
 
|-
 
|-
 
!colspan="3"|Ile?
 
!colspan="3"|Ile?
 
|-
 
|-
|colspan="3"|Ҙ<u>а</u>рє?
+
|colspan="3"|Ðare?
  
 
|}
 
|}
 
</center>
 
</center>
 
=Wskazujące=
 
=Wskazujące=
* najpopularniejsze: '''лур<u>і</u>''' ("to", "tamto")
+
* najpopularniejsze: '''luri''' ("to", "tamto")
* popularne: '''ваа''' ("to")
+
* popularne: '''vah''' ("to")
* rzadkie: '''ках<u>о</u>у'''/'''каҳ<u>о</u>у''' ("właśnie to!")
+
* rzadkie: '''kahou'''/'''kaħou''' ("właśnie to!")
* literackie: '''х<u>а</u>·'''
+
* literackie: '''ha·'''
  
 
=Uogólniające=
 
=Uogólniające=
Tworzy się z przedrostkiem «а-», na przykład:
+
Tworzy się z przedrostkiem «a-», na przykład:
* «<u>а</u>лур<u>і</u>» coś
+
* «aluri» coś
* «<u>а</u>буду» gdzieś
+
* «abudu» gdzieś
  
 
=Przeczące=
 
=Przeczące=
Z reguły przez prefiks «нє-» (nie), na przykład:
+
Z reguły przez prefiks «n-» (nie), na przykład:
* «нєт<u>і</u>кіу» nijak
+
* «netikiu» nijak
 
Ale są pewne jednostki nie będące derywatami:
 
Ale są pewne jednostki nie będące derywatami:
* «ја̥ты» nikt
+
* «jatı» nikt
* «јака», «јак<u>а</u>» nigdy
+
* «jaka» nigdy
  
 
=Upowszechniające=
 
=Upowszechniające=
Najczęściej przez «в{{szary|є}}рха», na przykład:
+
Najczęściej przez «ver», na przykład:
* «в{{szary|є}}рха» wszystko
+
* «verha» wszystko
* «в{{szary|є}}рмік» wszyscy
+
* «vermik» wszyscy
 
Ale:
 
Ale:
* «трівна̥» zawsze
+
* «trivná» zawsze
  
 
[[Kategoria:Słownik ahtialański]]
 
[[Kategoria:Słownik ahtialański]]

Wersja z 17:08, 31 paź 2011

← powrót do słownika ahtialańskiego

Zaimki (fahnaljunu) w języku ahtialańskim.

Osobowe

Zaimki nie posiadają osobnych form dla mianownika i biernika. Przy ich posługiwaniu się bezpośrednio z czasownikiem, używa się specjalnych cząstek na «n-», które dodatkowo podkreślają niedawność wykonania czynności.

Zaimki
Os. Poj. Mn.
1 os. Var na
ja
Na no
my
2 os. Lu na
ty
Ska no
wy
3 os. Ka/ke/ki nV
ona/on/ono
Lla/Lle/Li нV
one/oni/one
Kana, kene, kíne; llana, llene, lini

Na przykład:

Varna yurtaŝ.
Ja mówię.
Llene dakanhađie.
Oni się trzęsą.

Odmiana zaimków osobowych

Odmiana zaimków
Numer
przypadka
Var
Ja
Lu
Ty
Ka
Ona
Ke
On
Ki
Ono
Na
My
Ska
Wy
Lla
One
Lle
Oni
Li
One
1 Mianownik Var Lu Ka Ke Ki Na Ska Lla Lle Li
2 Biernik Vare Lue Kae Kee Kie Nae Skae Llae Llee Lie
3 Celownik Amvar Anlu Anka Anke Anki Anna Anska Anlla Anlle Anli
4 Narzędnik Hvar Ãlu Fuoka Ẽke Ãki Fña Õska Fuolla Ẽlle Ãli
5 Przedst. Varya Luya Kaya Keya Kiya Naya Skaya Llaya Lleya Liya
6 Wołacz İvar İlu İka İke İki İna İska İlla İlle İli

Pytające

Kto? Co? Jak?
Tıyu? Lyri? Tikiu?
Jaki? Gdzie? Kiedy?
Tuaiu? Llare?/Lare? Budu?
Dlaczego? Który? Komu?
Şa· Llawned? LLaiu?
Kogo?
Neiu?
Ile?
Ðare?

Wskazujące

 • najpopularniejsze: luri ("to", "tamto")
 • popularne: vah ("to")
 • rzadkie: kahou/kaħou ("właśnie to!")
 • literackie: ha·

Uogólniające

Tworzy się z przedrostkiem «a-», na przykład:

 • «aluri» coś
 • «abudu» gdzieś

Przeczące

Z reguły przez prefiks «n-» (nie), na przykład:

 • «netikiu» nijak

Ale są pewne jednostki nie będące derywatami:

 • «jatı» nikt
 • «jaka» nigdy

Upowszechniające

Najczęściej przez «ver», na przykład:

 • «verha» wszystko
 • «vermik» wszyscy

Ale:

 • «trivná» zawsze