Słownik:Ahtialański/Zaimki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
← powrót do słownika ahtialańskiego

Zaimki (fahnaljunu) w języku ahtialańskim.

Osobowe

Zaimki nie posiadają osobnych form dla mianownika i biernika. Przy ich posługiwaniu się bezpośrednio z czasownikiem, używa się specjalnych cząstek na «n-», które dodatkowo podkreślają niedawność wykonania czynności.

Zaimki
Os. Poj. Mn.
1 os. Var na
ja
Na no
my
2 os. Lu na
ty
Ska no
wy
3 os. Ka/ke/ki nV
ona/on/ono
Lla/Lle/Li нV
one/oni/one
Kana, kene, kíne; llana, llene, lini

Na przykład:

Varna yurtaŝ.
Ja mówię.
Llene dakanhađie.
Oni się trzęsą.

Odmiana zaimków osobowych

Odmiana zaimków
Numer
przypadka
Var
Ja
Lu
Ty
Ka
Ona
Ke
On
Ki
Ono
Na
My
Ska
Wy
Lla
One
Lle
Oni
Li
One
1 Mianownik Var Lu Ka Ke Ki Na Ska Lla Lle Li
2 Biernik Vare Lue Kae Kee Kie Nae Skae Llae Llee Lie
3 Celownik Amvar Anlu Anka Anke Anki Anna Anska Anlla Anlle Anli
4 Narzędnik Hvar Ãlu Fuoka Ẽke Ãki Fña Õska Fuolla Ẽlle Ãli
5 Przedst. Varya Luya Kaya Keya Kiya Naya Skaya Llaya Lleya Liya
6 Wołacz Í-var Í-lu Í-ka Í-ke Í-ki Í-na Í-ska Í-lla Í-lle Í-li

Pytające

Kto? Co? Jak?
Tıyu? Lyri? Tikiu?
Jaki? Gdzie? Kiedy?
Tuaiu? Llare?/Lare? Budu?
Dlaczego? Który? Komu?
Şa· Llawned? LLaiu?
Kogo?
Neiu?
Ile?
Ðare?

Wskazujące

 • najpopularniejsze: luri ("to", "tamto")
 • popularne: vah ("to")
 • rzadkie: kahou/kaħou ("właśnie to!")
 • literackie: ha·

Uogólniające

Tworzy się z przedrostkiem «a-», na przykład:

 • «aluri» coś
 • «abudu» gdzieś

Przeczące

Z reguły przez prefiks «n-» (nie), na przykład:

 • «netikiu» nijak

Ale są pewne jednostki nie będące derywatami:

 • «jatı» nikt
 • «jaka» nigdy

Upowszechniające

Najczęściej przez «ver», na przykład:

 • «verha» wszystko
 • «vermik» wszyscy

Ale:

 • «trivná» zawsze