Słownik:Język Wieży Wschodu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
 
{{Artykuł|Język Wieży Wschodu}}
 
{{Artykuł|Język Wieży Wschodu}}
 
{{LiczbaSłów
 
{{LiczbaSłów
| liczba = 835}}
+
| liczba = 1150}}
  
 
= Słownik =
 
= Słownik =
*tšes – jutro
+
*ad̦is - wąż
*justeras – ranek
+
*ad̦is - wąż
*zimis – zima
+
*aileti złościć
*vesaras – wiosna
 
*parutas – dawny
 
*jėras – rok
 
*matėris – matka
 
*xteris – pan
 
*astas – ojciec
 
*papas – tata
 
*mama, mamis, mis – mama
 
*svesra – siostra
 
*daud̦is – córka
 
*sinauš – syn
 
*nepas (nepat) - wnuk
 
*nauša – dziewczyna
 
*svesris - teściowa
 
*zemanas – człowiek
 
*neris – bohater
 
*viras mężczyzna
 
 
*ainas – jeden
 
*ainas – jeden
*dvai dwa
+
*aiva nadzieja
*trai trzy
+
*albas biały
*țevaris cztery
+
*alis łuk
*pențis pięć
+
*alšas pogromca
*svesis sześć
+
*aņas inny
*sexna siedem
+
*anatis kaczka
 +
*anda (ACC) – do (GEN), w (ACC)
 +
*andan – środek
 +
*angaula – kąt
 +
*ansti (ando) – kwitnąć, rozkwitać, polepszać się
 +
*anti – dmuchać
 +
*anti – znikać
 +
*arbas – sierota
 +
*arbiti – osiągnąć, zdobyć
 +
*arti – orać
 +
*asa – oś
 +
*asis – proch, popiół
 +
*asras – pole
 
*asta – osiem
 
*asta – osiem
*ņuva dziewięć
+
*astas ojciec
*desanta – dziesięć
 
*dvisantis – dwadzieścia
 
*trisantis – trzydzieści
 
*țevarisantis – czterdzieści
 
*peikasantis – pięćdziesiąt
 
*svesasantis – sześćdziesiąt
 
*sexnasantis – siedemdziesiąt
 
 
*astasantis – osiemdziesiąt
 
*astasantis – osiemdziesiąt
*ņuvasantis – dziewięćdziesiąt
 
*santa – sto
 
*dašreva - łza
 
*vanza – język
 
*esors (esor) – krew f
 
*zansa – szczęka
 
*zėnu – kolano
 
*danta – twarz
 
 
*astauš – kość
 
*astauš – kość
*vus (vuš) – ucho
+
*asti (azo) – jechać
 +
*astis – ość
 
*ața – oko
 
*ața – oko
*sardis – serce
+
*au (ACC, LOC) – pod (ACC, INS)
*nas (nas) – nos
+
*auša wschód
*pos (pad-) - noga
+
*avis oczywisty
*zesors (zesor) – ręka
 
*esvas koń
 
*guša krowa
 
 
*avis – owca
 
*avis – owca
*vorțas – niedźwiedź
+
*avti (avo) – pojawić się
*svaikas – pies
+
*azbaras ofiara
*mis (miš) – mysz
+
*badas miły
*saus (sauš) – świnia
+
*badors (bador) – przyczyna, powód
*zansis – gęś
+
*bagas - buk
*vėlkas – wilk
+
*bagas hałas
*anatis – kaczka
+
*baida przysięga
*zornan – ziarno
+
*baidėti se przysięgać
*asras – pole
+
*baljan liść
*arti – orać
+
*balsina poduszka
*melsis – mleko
+
*bandati zakładać, zaczynać
*melti (melo, molšam, molam) – pracować
 
*medau – miód
 
*salau - sól
 
*ad̦is - wąż
 
*jaugan – jarzmo
 
*sėti – siać
 
*anti – dmuchać
 
*svexti – spać
 
*svepas – sen
 
*svisti (svido) – pocić się
 
*ėsti (ėdo) jeść
 
*poti pić
 
*d̦inseti - rodzić
 
*justi (jud̦o) – rosnąć
 
*d̦ivas – żywy
 
*d̦ivata – życie
 
*merti (mero, moršam, moram) – umierać
 
*visti (vido) – widzieć
 
*vaisti (vaido) - wiedzieć
 
*menti (meno, manšam, manam) - myśleć
 
*mad̦eti (mad̦ejo) - móc
 
*seti (seko) - mówić
 
*presti (preso) – prosić, pytać
 
*sters (ster) – gwiazda
 
*d̦uvauš – bóg
 
*savan – słońce
 
*mėnis – księżyc
 
*nezamis - ziemia
 
*vadors (vador) – woda
 
*darau – drzewo
 
*ventas – wiatr
 
*vėti – wiać
 
*snid̦is – śnieg
 
*d̦ermas – ciepły
 
*luțis – chmura
 
*mezas – duży
 
*d̦eras – ciężki
 
*nas (naț ''f'') - noc
 
*legas – lekki
 
*raudas – czerwony
 
*aņas – inny
 
*nevas – nowy
 
*jaunas – młody
 
*senas – stary
 
*nagas – nagi
 
*dvera – drzwi
 
*namauš – dom
 
*țešlas (țešlas, țešlo) – koło
 
*šauti – rzuać
 
*tešti – budować
 
*vexti (vebo) – pleść
 
*vesti (veso)
 
*biti – stać się, zostać
 
*sesti (sedo, sedšam, sizdam) – siedzieć, siąść
 
*led̦eti (led̦ejo) – leżeć
 
*siti kłaść
 
*stati stać
 
*iti (ijo~jo, jėšam, jėm) - iść
 
*d̦emti (d̦emo, damšam, damam) przyjść, przybyć
 
*sesti (sețo) chodzić
 
*berti (bero, boršam, boram)nieść
 
*vesti (vezo) wieść, nosić, brać
 
*asti (azo) – jechać
 
*doti – dać
 
*kaxti – kraść
 
 
*barda – broda
 
*barda – broda
*mebrauš bóbr
+
*bargas twierdza
 +
*barnas – ciężarny, w ciąży
 +
*baršis – szczupak
 +
*barti – walczyć
 +
*bašman – część, kawałek
 +
*basneti (basņujo) – ufać
 +
*basti (bado) – pchać
 +
*bațas – obecny, teraźniejszy, towarzyszący
 +
*bati - mówić
 +
*bațran – kij, patyk
 +
*bațran – patyk
 +
*baudas – wola
 +
*baudras – wolny (nie szybki)
 +
*bauga – łuk
 +
*bauman (baumen, baumo) – dno
 +
*bauran – płeć
 +
*bausti (baud̦eti) – biec
 +
*bauzas – zając
 +
*bava – natura, charakter, przyroda
 +
*bavjeti – mieszkać
 
*bazauš – ramię
 
*bazauš – ramię
 +
*bedati se – wywoływać, doprowadzać, przyczyniać się, powodować
 +
*belzeti – połykać
 +
*benzas (benzas, benzo) – rozmiar, wielkość
 +
*berd̦eti – chronić, zachowywać, ochraniać
 +
*berdeti – niszczyć
 +
*bermas – niemowlę
 +
*berti (bero, boršam, boram)– nieść
 +
*bertis – jedzenie
 +
*berzas – brzeg
 
*berzas – brzoza
 
*berzas – brzoza
*bertis jedzenie
+
*bėti se bać się
 +
*bidas (bidas, bido) – sojusz, umowa
 +
*biman – kraj
 +
*binstva – tradycja
 +
*birštis – miejsce, punkt
 +
*bistas – silny
 +
*bisti (bido) – kroić
 +
*bița – pszczoła
 +
*bitauš – potwór
 +
*biti – stać się, zostać
 +
*bitis – kultura
 +
*bitisas – fizyczny, rzeczywisty, naturalny
 +
*bjudas – stół
 +
*bjud̦eti – gubić, tracić
 +
*bjukan – krzyk
 +
*bjusti (bjud̦o) – uciec, uciekać
 +
*bjušti (bjušo) – zamykać
 +
*bjuxti (bjuxo) – krzyczeć
 +
*blaiskas – ognik, światełko
 +
*blėța – płacz
 +
*blėti – płakać
 +
*blinas – rudy
 +
*blisti (blizo) – patrzeć, spoglądać, zerkać
 +
*blosa – roślina
 +
*bolti – wołać
 +
*boras – wysoki
 +
*bord̦eti – wąchać
 +
*bornesti (borned̦o) – przegrać
 
*bors (bar) – wróg
 
*bors (bar) – wróg
 +
*borzas – mocny
 +
*bradas – bród
 +
*bradėti – odmówić, odmawiać
 +
*braga – piwo
 +
*bratėrs (bratar) – brat
 +
*braud̦eti se – cieszyć się
 +
*brausțas – smutny
 +
*braustitis – smutek
 +
*brauxvas – wesoły
 +
*bregas – zapach
 +
*bregati – pachnieć
 +
*bresti (bredo) – brnąć, brodzić
 +
*breva – pożar
 
*brėvor (brėven, brėvo) – źródło  
 
*brėvor (brėven, brėvo) – źródło  
*bratėrs (bratar) brat
+
*brijeti ciąć
*bauman (baumen, baumo) dno
+
*brimeti – dźwięczyć, brzmieć
*bauzas zając
+
*brinas słony
*dauras wuj, wujek
+
*bromis wieść, informacja
*ditis czas
+
*brušeti łamać
 +
*buti (bevo, bušam) – rosnąć
 +
*dad̦is – płomień
 +
*daitis podział
 
*danau – rzeka
 
*danau – rzeka
*donan dar, prezent
+
*danauš dąb
*dotis pozwolenie
+
*daneti – oswaić, oswajać
*dosti (doto) pozwalać
+
*danga pręga
 +
*danta twarz
 +
*dara – choroba
 +
*darau – drzewo
 +
*darbas – drobny, mały
 +
*darėti – trzymać
 +
*darga – droga
 +
*dašreva - łza
 
*dators (datar) – przyjaciel
 
*dators (datar) – przyjaciel
 +
*daud̦is – córka
 +
*dauras – wuj, wujek
 +
*daušeti – gwizdać
 +
*davas – gotowy
 +
*d̦ejas – przemoc
 +
*dėlan – sprawa
 +
*delbeti – wydobywać, wykopywać
 +
*d̦elis – smutek, żal
 +
*d̦elma – szron
 +
*d̦elva – brzuch
 +
*dėlvijas – wesoły
 +
*d̦emti (d̦emo, damšam, damam) – przyjść, przybyć
 +
*d̦ena - żona
 +
*d̦enėti – swatać
 +
*d̦enis – ślub
 +
*densas – kieł
 +
*d̦enti – zabić, zabijać
 +
*d̦enti (d̦eno) - zabić
 +
*d̦enti (d̦eno) – walczyć (na wojnie, w bitwie, w pojedynku)
 +
*d̦entis – bitwa
 +
*d̦entis – krok
 +
*d̦eras – ciężki
 +
*d̦eras (d̦eras, d̦ero) – lato
 +
*d̦erau – włócznia
 +
*d̦erbas – los, fortuna, przeznaczenie
 +
*d̦ermas – ciepły
 +
*d̦erti (d̦ero, goršam, d̦oram) – zbierać się, gromadzić się
 +
*desanta – dziesięć
 
*desas (desas, deso) – pozycja, zaszczyt
 
*desas (desas, deso) – pozycja, zaszczyt
*vixatis dowódca, wódz
+
*desinas prawy
*divis (diviš) – bogini
+
*d̦esti (d̦edo) – dołączyć, połączyć
*memti (memo) – budować
+
*desti (deso) – odkryć
*mėman (mėmen, mėmo) kraj
+
*d̦esti (d̦ezdo) – błagać
 +
*dėti – robić, dziać się
 +
*d̦ėti – rozmawiać
 +
*d̦eti żuć
 
*dėtis – miejsce
 
*dėtis – miejsce
 +
*d̦eveti – nazywać
 +
*d̦ilis – glina
 +
*dilti – dzielić
 +
*dimņas – materiał
 +
*dinas – dzień
 +
*d̦inseti - rodzić
 +
*dird̦eti – drgać, trząść się
 +
*d̦iris – ofiara
 +
*d̦irjeti – ofiarować
 +
*dirjeti – zmuszać
 +
*diršvas – śmiały
 +
*dirti – psuć
 +
*d̦istauš – smak, gust
 +
*d̦ita – siła
 +
*dița – strzała
 +
*d̦iti – karać
 +
*ditis – czas
 +
*ditis – dziecko
 
*d̦itis – koniec
 
*d̦itis – koniec
*nomas kupa, sterta
+
*d̦ivas żywy
 +
*d̦ivata – życie
 +
*d̦iveti – żyć
 +
*d̦ivis – żywy
 +
*divis (diviš) – bogini
 +
*donan – dar, prezent
 +
*donis – podatek
 +
*dornas – chory
 +
*dosti (doto) – pozwalać
 +
*doti – dać
 +
*dotis – pozwolenie
 +
*dragvas – surowy
 
*dras (drax) – osad
 
*dras (drax) – osad
 +
*drasti (drad̦o) – złościć, denerować, drażnić
 
*drud̦as – błazen
 
*drud̦as – błazen
*mimas dym
+
*drustas lojalny
*zelau pijawka
+
*d̦ubauš dupa
*zenman (zenmen, zenmo) – potomstwo, dzieci
+
*duša – dusza, oddech
*zenas (zenas, zeno) – rasa
+
*duslan - narzędzie
*zantras dziadek
+
*d̦uvauš – bóg
*zantris babcia
+
*dvai – dwa
*d̦istauš smak, gust
+
*dvera – drzwi
*zėras pustynia
+
*dvesti – chuchać
*zėris jeż
+
*dviš (LOC, ACC) – obok (GEN)
 +
*dvisantis – dwadzieścia
 +
*dvitas – gówno
 +
*dviti – straszyć
 +
*elnis – jeleń
 +
*eršas – błąd
 +
*eršiti – błądzić
 +
*esnis – jesień
 +
*esors (esor) – krew f
 +
*esti - być
 +
*ėsti (ėdo) – jeść
 +
*esvas – koń
 +
*ez (GEN) – z (GEN)
 +
*galva głowa
 +
*gara plac
 +
*garauna żarno, kamień młyński
 +
*gardas miasto, twierdza
 +
*gareti nagradzać
 +
*garna czapla
 
*gartas – ogród
 
*gartas – ogród
*garna czapla
+
*gladvas gładki
*d̦eras (d̦eras, d̦ero) lato
+
*glina klej
*d̦entis bitwa
+
*gliva maź
*d̦enti (d̦eno) walczyć (na wojnie, w bitwie, w pojedynku)
+
*golbis zwierzę domowe
 +
*golna – żołądź
 +
*goma – ołtarz
 +
*goreti – żreć
 +
*gorna – żuraw
 +
*graņas – zielony
 +
*grejas – obraz
 +
*gresa – trzoda
 
*griva – szyja
 
*griva – szyja
*garauna – żarno, kamień młyński
+
*grjusti (grjudo) – usuwać, wyrzucać
*d̦erau – włócznia
+
*guša krowa
*d̦entis – krok
 
*zolis – łasica
 
*andan – środek
 
*vaupis – wieża
 
*vai! - oj!
 
*van (LOC) – w (LOC)
 
*dviš (LOC, ACC) – obok (GEN)
 
*ez (GEN) – z (GEN)
 
*anda (ACC) do (GEN), w (ACC)
 
*nan (ACC, LOC) – przed (ACC, INS)
 
*pa (ACC, LOC) – za (ACC, INS)
 
*vu (ACC, LOC) – nad (ACC, INS)
 
*napa (ACC) – po (INS)
 
*san (LOC, COM) – z (INS)
 
*vi (LOC) – bez (GEN)
 
*au (ACC, LOC) – pod (ACC, INS)
 
*pra (ACC) – ku (DAT),  do (GEN)
 
*albas – biały
 
*avti (avo) – pojawić się
 
*basneti (basņujo) – ufać
 
*bațran – patyk
 
*jutas – żmija
 
*bjuxti (bjuxo) – krzyczeć
 
*bjukan – krzyk
 
*bjušti (bjušo) – zamykać
 
*basti (bado) – pchać
 
*tišantis – tysiąc
 
*bati - mówić
 
*d̦enti (d̦eno) - zabić
 
*zanseti (zanso, zanšam) - znać
 
*sėlneti (sėlņujo, sėlņušam) - słyszeć
 
*esti - być
 
*zambas - ząb
 
*bagas - buk
 
*vujan - jajko
 
*d̦ena - żona
 
*ad̦is - wąż
 
*naman (neman, namo ''n'') - imię
 
*rės (rėz ''m'') - król
 
 
*ijugas (ijugas, ijugo) – para
 
*ijugas (ijugas, ijugo) – para
 +
*imbris – chmura
 +
*Imis - Imis
 +
*imras – chudy
 +
*ind̦an – masło
 +
*inis – lód
 +
*inis – olej
 +
*iņțis – brzeg
 +
*intis – twierdza
 +
*iris – jutro
 +
*irjai – jutro
 +
*irma – plecy
 +
*iseti – żebrać
 +
*isti (iso) – zbierać
 +
*ištis – cnota
 +
*iti (ijo~jo, jėšam, jėm) - iść
 +
*ițti (ițo) – śmiać się
 +
*jakas – żart
 +
*janam – wóz
 +
*janza – niepokój
 +
*janzvas – niespokojny, niepokojący
 +
*jarva – piach
 +
*jarzis – srebro
 +
*jaseti - wrzeć
 +
*jasti (jazo) – czcić
 
*jatam – stado
 
*jatam – stado
 
*jatauš – most
 
*jatauš – most
*janam wóz
+
*jatis ziele
*jejati prowadzić
+
*jatva lek
*juțran – lina
 
 
*jaugan – brzemię
 
*jaugan – brzemię
 +
*jaugan – jarzmo
 +
*jaunas – młody
 
*jaund̦eti – łączyć, dodać
 
*jaund̦eti – łączyć, dodać
*jaseti - wrzeć
+
*jebiti – ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 +
*jejati – prowadzić
 +
*jėņas – słaby
 
*jenas (Pl. jemo) – bliźniak
 
*jenas (Pl. jemo) – bliźniak
*Imis - Imis
+
*jėras rok
*intis twierdza
+
*jerti bić się, walczyć
*ițti (ițo) śmiać się
+
*jėtas tani
*jakas żart
+
*jėti rzucić, pozostawić
*rėsti se (rėdo se) drapać
+
*jețina wątroba
*rostran – jelito
+
*jimiti naśladować, kopiować
*rėta słoma
+
*jinti mieć
*risti (rizo) łapać, dojechać, dotrzeć, osiągnąć
+
*jintis twarz
*rizėti wytrzymywać
+
*jiša gniew
*pijeti se gnić
+
*jivestas sprawiedliwy
*pilas zwłoki, trup
+
*jivis sprawiedliwość
*saupițas ostrożny
+
*jud̦eti dorastać
*paxtartis paproć
+
*jumis wojownik
*porkati se bać się
+
*jušeti - istnieć
*pirțas strach
+
*justeras ranek
*prinėti – lubić
+
*justi (jud̦o) – rosnąć
*pristi (prišo) – woleć
+
*jutas żmija
*prijas szczęśliwy
+
*juțran lina
*pravas – szybki
+
*kadis złość, nienawiść
*pruti (prevo, prušam) – palić
+
*kaina moneta, cena
*praustas chlodny
+
*kaiša dogmat
*praustis chłód
+
*kaisti (kaido) – rąbać
*pruša mróz
+
*kaitas głodny
*porxauš kształt, forma
+
*kaka kupa
*pirpjeti se wyglądać
+
*kalas koło
*pirsti (piršo) – prosić
+
*kamas kogut
*piris głowa
+
*kampas zakręt
*pregas chęć
+
*kampati zakręcać
*prasti se (prad̦o se) chcieć
+
*kapnas wazon
*numan oddech
+
*karjas wojna
*nuti (nevo, nušam) - oddychać
+
*kaskati srać
*pnušeti kichać
+
*kastas zły, nienawistny
*pnušest-saupnušest! na zdrowie!
+
*kasti łapać, chwytać
*pluxiti naciskać
+
*kavati kuć
*plustis płuco
+
*kavjeti kołysać się, chwiać się
*plusti (pluțo) płynąć
+
*kaxti kraść
*pluda powódź
+
*kaxti zrozumieć
*nițeti mleć
+
*kladeti rozmawiać
*niti wieźć
+
*klepeti kraść
*nitas kosz, koszyk
+
*kluti (klevo, klušam) zamykać, zamknąć, zatrzaskiwać
*nid̦eti myć
+
*koldeti kopać, wykopywać
*niniti prać
+
*kolti zapraszać, zaprosić
*Nid̦esas Behemot
+
*kolvas łysy
*nid̦esas hipopotam
+
*košeti oceniać
*nid̦ėris bania, kąpielisko
+
*kotva zazdrość
*nițas czysty
+
*kotvas zazdrosny
*skaistas święty
+
*krasna fala
*nevjas – nowy
+
*kretva inteligencja
*nesti (neso) wrócić do domu, powrócić
+
*kreva pokrewieństwo, więź
*naseti ratować
+
*krida rękaw
*nemti (nemo) brać
+
*kriman grzech
*namas - prawo
+
*kriti kupić
*namas (namas, namo) prowincja
+
*kukas wzgórze
*nesta rana
+
*kvepeti parować, dymić
*anti znikać
 
*saunebeti rozpogadzać się
 
*saunebis pogoda
 
*nebelas ciemny
 
*imbris chmura
 
*migas mgła
 
*naxnas wulgarny, obelżywy
 
*nes (nes) – ciało
 
*nesauš - śmiertelnik
 
*volbeti - lizać
 
 
*labis – usta
 
*labis – usta
 +
*lad̦ėti – kłaść, łożyć
 +
*ladeti – uciec
 +
*lagas – nora
 +
*laiša – ślad
 +
*laițėti – wyrzucić
 +
*lalțis – bajka, baśń
 +
*laud̦is – kłamstwo
 +
*lauxas – lampa
 
*lazas – zbiór, obszar, teren
 
*lazas – zbiór, obszar, teren
 +
*led̦eti - terroryzować
 +
*led̦eti (led̦ejo) – leżeć
 +
*led̦eti (lego) – ciec
 +
*led̦is – łóżko
 +
*legas – lekki
 +
*legors (legor) – obóz
 +
*lend̦eti – oczerniać, okłamywać
 +
*lentas – miękki
 
*les (lez) – oferta, propozycja
 
*les (lez) – oferta, propozycja
*lesti (lezo) – oferować, proponować
 
 
*lesnis – cel
 
*lesnis – cel
*led̦eti (lego) – ciec
 
 
*lesti (led̦o) – leżeć
 
*lesti (led̦o) – leżeć
*lad̦ėti – kłaść, łożyć
+
*lesti (lezo) – oferować, proponować
*lagas – nora
+
*lidis leń
*led̦is – łóżko
+
*lid̦is zabawa, gra
*legors (legor) – obóz
 
*jėtas tani
 
*jėņas słaby
 
 
*lidiskas – leniwy
 
*lidiskas – leniwy
*lidis leń
+
*ligati bawić się, grać
*volstas – zmęczony
 
*volnati – męczyć
 
*volati – szczekać
 
*lalțis – bajka, baśń
 
*ladeti – uciec
 
*volteti – chować
 
*lugas – nagroda
 
*lentas – miękki
 
 
*linda – dolina
 
*linda – dolina
 
*lind̦an – lędźwie
 
*lind̦an – lędźwie
*isti (iso) – zbierać
+
*listi (lizo) – lizać
 +
*listran – schodek, schody
 +
*lițan – pustka
 +
*lițijas – pusty
 +
*livas – śliwa
 +
*lizas – łyżka
 +
*luban – kora
 
*lubėti – kochać
 
*lubėti – kochać
*luxtas – słodki
 
 
*lubis – słodycz, słodycze
 
*lubis – słodycz, słodycze
*luban – kora
 
 
*lud̦eti – kłamać
 
*lud̦eti – kłamać
*laud̦is kłamstwo
+
*ludis (PL) ludzie
 +
*lugas – nagroda
 +
*lukas – granica
 +
*lus (luk) – niebo
 +
*luțėti – szukać
 
*luti (levo, lušam) – czyścić
 
*luti (levo, lušam) – czyścić
 
*luti se (levo se, lušam se) – kąpać się
 
*luti se (levo se, lušam se) – kąpać się
*luțėti szukać
+
*luțis chmura
*svaitas światło
+
*luxtas słodki
*lus (luk) – niebo
+
*mada – błoto
*lukas granica
+
*mad̦eti (mad̦ejo) - móc
*lauxas lampa
+
*malan (melan, malo) – kamień
*lizas łyżka
+
*malas – mały, słaby
*listi (lizo) lizać
+
*malsti (maldo) – modlić się
*ligati bawić się, grać
+
*mama, mamis, mis mama
*lid̦is zabawa, gra
+
*mana głos
*laițėti wyrzucić
+
*mandras mądry
*lițan pustka
+
*manis duży
*lițijas pusty
+
*maras późny
*laiša ślad
+
*masa wskazówka
*listran schodek, schody
+
*masas (masas, maso) wiek
 +
*maseti pokazać, wskazywać
 +
*matėris matka
 +
*mavis sowa
 +
*mebrauš bóbr
 
*medas – mózg
 
*medas – mózg
 +
*medau – miód
 
*medėti – leczyć
 
*medėti – leczyć
 +
*melnas – dzwon
 +
*melsis – mleko
 +
*melti (melo, molšam, molam) – pracować
 +
*melziti – doić
 +
*mėman (mėmen, mėmo) – kraj
 +
*memti (memo) – budować
 +
*meņeti – gnieść
 +
*mėnis – księżyc
 +
*mėns (mėns, mėnso) – mięso
 +
*menti (meno, manšam, manam) - myśleć
 +
*merti (mero, moršam, moram) – umierać
 
*mestauš - sposób
 
*mestauš - sposób
 +
*mėti – kosić
 
*mėti – mierzyć
 
*mėti – mierzyć
 +
*mėvas – błazen
 +
*mezas – duży
 +
*mezd̦eti – tonąć
 +
*migas – mgła
 +
*mimas – dym
 +
*miņas – mniejszy
 +
*mineti (miņujo) – zdradzić
 
*mintis – miara
 
*mintis – miara
*iņțis – brzeg
+
*mis (miš) – mysz
*pamoras – duży, wielki
+
*mišeti mieszać
*manis – duży
+
*mistas zdziwiony
*mada – błoto
+
*misti (mid̦o) – wędrować
*slevas (slevas, slevo) – słowo
+
*misti (miko) – błyszczeć
*sluša – sława
 
*masas (masas, maso) – wiek
 
*imras – chudy
 
*mandras – mądry
 
*malan (melan, malo) – kamień
 
*meņeti – gnieść
 
*mėns (mėns, mėnso) – mięso
 
*mana głos
 
*mezd̦eti tonąć
 
*muti (mevo, mušam) - ciągnać
 
*mušis – mech
 
*mresvas krótki
 
*ludis (PL) – ludzie
 
 
*misti (mito) – zmieniać
 
*misti (mito) – zmieniać
 
*mistis – zmiana
 
*mistis – zmiana
 +
*miti se – śmiać się, radować się, uśmiechać się
 +
*mizas – mocz
 +
*mjuti (mjevo, mjušam) – uwolnić
 
*mluti (mlevo, mlušam) – mówić, opowiadać
 
*mluti (mlevo, mlušam) – mówić, opowiadać
*misti (miko) – błyszczeć
+
*mluti (mlevo, mlušam) – topić
*mišeti mieszać
+
*mnesti (mned̦o) – kraść
*mistas zdziwiony
+
*moldas – spokojny
*miņas mniejszy
+
*mresvas – krótki
 +
*mušis – mech
 +
*muti (mevo, mušam) - ciągnać
 +
*nagas – nagi
 +
*naman (neman, namo ''n'') - imię
 +
*namas - prawo
 +
*namas (namas, namo) – prowincja
 +
*namauš – dom
 +
*nan (ACC, LOC) – przed (ACC, INS)
 +
*napa (ACC) – po (INS)
 +
*nas (nas) – nos
 +
*nas (naț ''f'') - noc
 +
*naseti – ratować
 +
*nauša – dziewczyna
 +
*naxnas – wulgarny, obelżywy
 +
*nebelas – ciemny
 +
*nebis – pępek
 +
*nemti (nemo) – brać
 +
*nepas (nepat) - wnuk
 +
*neris – bohater
 +
*nes (nes) – ciało
 +
*nesauš - śmiertelnik
 +
*nesta – rana
 +
*nesti (neso) – wrócić do domu, powrócić
 +
*nevas – nowy
 +
*nevistis – niewiedza
 +
*nevjas – nowy
 +
*nezamis - ziemia
 +
*nid̦ėris – bania, kąpielisko
 +
*Nid̦esas – Behemot
 +
*nid̦esas hipopotam
 +
*nid̦eti myć
 +
*nidis zniewaga
 
*ninėti – zapomnieć
 
*ninėti – zapomnieć
*zerti (zero, zoršam, zoram) – patrzeć
+
*niniti – prać
*pešas (pešas, pešo) pierś
+
*ninti – wahać się
*xtėti cierpieć
+
*nisti (nido) – znieważyć
*pėti nienawidzieć
+
*nițas – czysty
*pėman (pėman, pėmo) – nienawiść
+
*nitas – kosz, koszyk
*pati chronić
+
*nițeti – mleć
*speti ratować
+
*niti wieźć
*potėti karmić
+
*nomas kupa, sterta
*potis karma
+
*numan oddech
*pimanas pasterz
+
*nuti (nevo, nušam) - oddychać
*patras obrońca
+
*ņuva dziewięć
*pušan przyroda
+
*ņuvasantis dziewięćdziesiąt
 +
*pa (ACC, LOC) za (ACC, INS)
 +
*paimeti rozebrać się
 +
*pakas - kucharz
 +
*palvas niebieski
 +
*pamoras duży, wielki
 +
*pansan zgoda
 +
*panseti zgadzać się
 
*pansti (panzo) – naprawiać
 
*pansti (panzo) – naprawiać
*pazman (pazman, pazmo) dach
+
*papas – tata
 +
*parša – strumień
 +
*parswas – kolor, farba
 +
*parswatis – kolorowy
 +
*parutas dawny
 
*pasta – biesiada, święto
 
*pasta – biesiada, święto
 
*pastan – wieś
 
*pastan – wieś
*panseti – zgadzać się
 
*pansan – zgoda
 
*pukas – biedny
 
*veras – chłopiec
 
*veris – dziewczyna
 
*poman (poman, pomo) – szklanka
 
*pivan – napój
 
*pixtis – alhohol
 
*pesteti – czesać
 
*pesas – grzebień
 
*stenan – hak
 
*pesauš – bydło
 
*pesti (pețo) – piec
 
*pexmis – kuchnia
 
*pakas - kucharz
 
 
*pațas – gorący
 
*pațas – gorący
*poljeti rzucić, rzucać
+
*pati chronić
*plasti (plago) oszaleć, ogłupieć
+
*patras – obrońca
*plastas głupi
+
*pauneti – poświęcać, oczyszczać
*plațeti kłuć
+
*pausis – sosna
*plakan żądło
+
*pausna pięść
*poltas staw
+
*paustatas pięściarz
*polna pielucha
+
*paxtartis paproć
 +
*pazman (pazman, pazmo) dach
 +
*peikasantis pięćdziesiąt
 +
*pelas bliski
 
*peltas – szary
 
*peltas – szary
*palvas niebieski
+
*pėman (pėman, pėmo) nienawiść
*pelas – bliski
 
 
*penteti – znaleźć
 
*penteti – znaleźć
 +
*pențis – pięć
 +
*perdas – smród
 +
*perti (pero, poršam, poram) – przejść
 
*pervenas – pierwszy
 
*pervenas – pierwszy
*prasas ostatni
+
*pesas grzebień
*prenas – dawny
+
*pešas (pešas, pešo) – pierś
*prenai – dawno
+
*pesauš bydło
*perti (pero, poršam, poram) – przejść
+
*peslan metal
*perdas – smród
 
*porțati – pierdzieć
 
*poršna – pstrąg
 
*parswas – kolor, farba
 
*parswatis – kolorowy
 
*danauš – dąb
 
*porka – las
 
*porša – iskra
 
*porstis pył
 
*parša strumień
 
 
*pesols (pesol) – penis
 
*pesols (pesol) – penis
 +
*pesteti – czesać
 +
*pesti (pețo) – piec
 
*petaras – pióro
 
*petaras – pióro
*peslan – metal
 
 
*petati – latać
 
*petati – latać
*pjusti (pjuzo) bić
+
*pėti nienawidzieć
*pausna pięść
+
*pexmis kuchnia
*paustatas pięściarz
+
*pijeti tracić
*pauneti poświęcać, oczyszczać
+
*pijeti se gnić
 +
*pilas – zwłoki, trup
 +
*pilnas – pełny
 +
*pilvas – szeroki
 +
*pimanas – pasterz
 +
*pimas – gruby
 +
*pinesti – ryć
 
*piras – świeży
 
*piras – świeży
 +
*piris – głowa
 +
*pirpjeti se – wyglądać
 +
*pirsti (piršo) – prosić
 +
*pirțas – strach
 +
*pišan (pišan, pišo) – proso
 +
*pisras – bierny
 +
*pisras – gorzki
 +
*pisti (pišo) – rysować, pisać
 +
*pivan – napój
 
*pivas – czysty, niewinny
 
*pivas – czysty, niewinny
*pausis sosna
+
*pixtis alhohol
*pisras – bierny
 
 
*pizati – denerwować
 
*pizati – denerwować
*pimas – gruby
+
*pjusti (pjuzo) – bić
*pisti (pišo) – rysować, pisać
+
*plakan żądło
*pisras – gorzki
 
*pinesti – ryć
 
*pišan (pišan, pišo) – proso
 
*zauvis – ryba
 
*plėti – wypełnić
 
*pilnas – pełny
 
*pilvas – szeroki
 
*pleseti pleść
 
 
*plasa – warkocz
 
*plasa – warkocz
 +
*plastas – głupi
 
*plastas – płaski
 
*plastas – płaski
 +
*plasti (plago) – oszaleć, ogłupieć
 +
*plațeti – kłuć
 +
*pleseti – pleść
 +
*plėti – wypełnić
 +
*pluda – powódź
 +
*plusti (pluțo) – płynąć
 +
*plustis – płuco
 +
*pluxiti – naciskać
 +
*pnušest-saupnušest! – na zdrowie!
 +
*pnušeti – kichać
 +
*poljeti – rzucić, rzucać
 +
*polna – pielucha
 +
*poltas – staw
 +
*poman (poman, pomo) – szklanka
 +
*porka – las
 +
*porkati se – bać się
 +
*porša – iskra
 +
*poršna – pstrąg
 +
*porstis – pył
 +
*porțati – pierdzieć
 +
*porxauš – kształt, forma
 +
*pos (pad-) - noga
 +
*potėti – karmić
 +
*poti – pić
 +
*potis – karma
 +
*pra (ACC) – ku (DAT),  do (GEN)
 +
*prabvas – dobry, dokładny
 +
*prasas – ostatni
 +
*prasti se (prad̦o se) – chcieć
 +
*praustas – chlodny
 +
*praustis – chłód
 +
*pravas – szybki
 +
*pregas – chęć
 +
*prenai – dawno
 +
*prenas – dawny
 +
*presti (preso) – prosić, pytać
 +
*prijas – szczęśliwy
 +
*prinėti – lubić
 +
*pristi (prišo) – woleć
 +
*pruša – mróz
 +
*pruti (prevo, prušam) – palić
 +
*pukas – biedny
 +
*pušan – przyroda
 +
*rasti (razo) – decydować
 +
*ratas – wóz
 +
*raudas – czerwony
 +
*razas – decyzja
 +
*rebis – żebro
 +
*rės (rėz ''m'') - król
 +
*rėsti se (rėdo se) – drapać
 +
*rėta – słoma
 +
*rėti – radzić
 +
*ridis – prosty
 +
*rimas – liczba
 +
*rinas – cecha
 +
*risti (rido) – porządkować, prostować, układać, uspokoić
 +
*risti (rizo) – łapać, dojechać, dotrzeć, osiągnąć
 +
*rizėti – wytrzymywać
 +
*rjud̦eti – bekać
 +
*rjusti (rjudo) – opłakiwać, szlochać
 +
*rostran – jelito
 +
*rusas – rdza
 +
*ruti (revo, rušam) – otworzyć, otwierać
 +
*saimas – plemię
 +
*saina – kołyska, kolebka
 +
*saistas – magiczny
 +
*saitas – czar, magia
 +
*salau - sól
 +
*salnas – cały
 +
*salpa - tłuszcz
 +
*samtas – spokojny
 +
*san (LOC, COM) – z (INS)
 +
*sansti (sanțo) – wieszać
 +
*santa – sto
 +
*saras – lalka
 +
*sarbeti – ssać, siorbać
 +
*sardis – serce
 +
*sasteti - zadowalać
 +
*sasti (sad̦o) – spaść, upaść, spadać
 +
*sațas – kolega
 +
*saunebeti – rozpogadzać się
 +
*saunebis – pogoda
 +
*saunsla – bieluń
 +
*saupițas – ostrożny
 +
*saus (sauš) – świnia
 +
*sautalis - stolica
 +
*šauti – rzuać
 +
*savan – słońce
 +
*selman – chełm
 +
*sėlneti (sėlņujo, sėlņušam) - słyszeć
 +
*selti (selo, solšam, solam) – osiągnąć, zdobyć
 +
*semai – jak
 +
*sėmis – połowa
 +
*senas – stary
 +
*send̦eti – szeptać
 +
*senseti – głosić, opowiadać, informować
 +
*sernavas – rogaty
 +
*serpas – jaszczurka
 +
*serpeti – czołgać się
 +
*serti (sero, soršam, soram) – opiekować się, niańczyć
 +
*sesis – naród
 +
*sesti (sedo, sedšam, sizdam) – siedzieć, siąść
 +
*sesti (sețo) – chodzić
 +
*sestis – krzesło
 +
*šeti – przesiewać
 +
*sėti – siać
 +
*seti (seko) - mówić
 +
*sėvas – zimny
 +
*ševeti se – golić się
 +
*sexna – siedem
 +
*sexnasantis – siedemdziesiąt
 +
*sijėti – oświecać, wyjaśniać, tłumaczyć
 +
*simța – gest
 +
*sinas – klamka
 +
*sinauš – syn
 +
*sineti – płacić
 +
*sințeti – rozważać
 +
*sipas – zły, zdenerwowany, rozłoszczony
 +
*sirnas – róg
 +
*siršnis – szerszeń
 +
*sirva – łoś
 +
*sirvati - służyć
 +
*sišesti (sišed̦o) – trzymać
 +
*sisti (sito) – świecić
 +
*siteti – czarować, kląć
 +
*sițeti – sikać
 +
*siti – kłaść
 +
*šiti – szyć, wiązać
 +
*siti – zasiedlić, zamieszkać, przenieść się, przeprowadzić się
 +
*sivas - obraz
 +
*skaistas – święty
 +
*skalan – kolano
 +
*skaudeti – rzucić, rzucać
 +
*skavas – piękny
 +
*slaidauš – tył
 +
*slatis – tajemnica, sekret
 +
*slejas – lewy
 +
*slevas (slevas, slevo) – słowo
 +
*slevati – wymordować, wybić
 +
*slevetas – prestiżowy, godny
 +
*slidvas – śliski
 +
*slikas – jagoda
 +
*slitis – schronienie
 +
*sluša – sława
 +
*slušas – słuch
 +
*sluti (slevo, slušam) – słuchać, słyszeć
 +
*smereti – przypomnieć, przypominać
 +
*smerti (smero, smoršam, smoram) – pamiętać
 +
*smisti (smito) – wysyłać, słać
 +
*snesti (snețo) – święcić
 +
*šneva – brzytwa
 +
*snevna – nerw, stan psychiczny
 +
*snid̦eti – śnieżyć
 +
*snid̦is – śnieg
 +
*sniva – nić, żyła
 +
*šņuti (šnevo, šņušam) – uczyć
 +
*soja – cień
 +
*soršeti – chodzić
 +
*soršna – czaszka
 +
*sperti (spero, sporšam, sporam) – kopnąć
 +
*spėsa – sukces
 +
*spešeti – obserwować
 +
*spestas – szpieg
 +
*spesti (speso) – szpiegować
 +
*speti – próbować, smakować
 +
*speti – ratować
 +
*spika – sroka
 +
*spimas – piana
 +
*spina – cierń
 +
*spjusti (spjudo) – spieszyć się
 +
*sreveti – lać
 +
*stad̦ėti – schować, chować
 +
*staga - koszula
 +
*staman (staman, stamo) – figura, statua
 +
*stanti – wstać
 +
*stati – stać
 +
*statis – powolny
 +
*stava – budynek
 +
*steblan – krzak
 +
*sțedeti – mnożyć
 +
*sted̦eti – przykryć, okryć, zasłonić
 +
*sțelantas – wina
 +
*sțeleti – więdnąć
 +
*sțelțas – winny
 +
*stenan – hak
 +
*sters (ster) – gwiazda
 +
*sțerva – rana
 +
*steveti – chwalić
 +
*stid̦edi – gonić, ścigać
 +
*stiga – droga
 +
*stiljeti – trafić
 +
*stiljeti se – znajdować się, wydarzyć się
 +
*stird̦a - pajęczyna
 +
*stirneti (stirņujo) – opowiadać, rozszerzać
 +
*stis – miasto
 +
*sțistis – honor, cześć
 +
*sțitas – tarcza
 +
*stivas – twardy
 +
*stoltan – karczma
 +
*strinesti (strined̦o) – dźgać
 +
*strjuti (strjevo, strjušam) – sypać
 +
*sțuti se (sțevo se, sțušam se) – czuć, czuć się
 +
*šuras – pan, władca
 +
*sušas – szorstki
 +
*šuteti – rodzić
 +
*šuti (ševo, šušam) – obiecać, obiecywać
 +
*svaikas – pies
 +
*svaita – kwiat
 +
*svaitas – światło
 +
*svarjeti – przysięgać
 +
*svastis – smaczny
 +
*svebava – rodzina
 +
*svepas – sen
 +
*sverti (svero, svoršam, svoram) – boleć, sprawiać ból
 +
*sverva – ból
 +
*svesasantis – sześćdziesiąt
 +
*svesis – sześć
 +
*svesra – siostra
 +
*svesris - teściowa
 +
*svexti – spać
 +
*šviba – bicz, knut
 +
*svida – pot
 +
*svinan – krzyk
 +
*svintas – święty
 +
*svinti – krzyczeć
 +
*svinti – świtać
 +
*svisti (svido) – pocić się
 +
*tabėti – mordować
 +
*tabėtis – morderstwo
 +
*țad̦ėti – pokonać
 +
*takas – prąd, ciek
 +
*taljas - cichy
 +
*tamau – plaga, zaraza, pomór
 +
*tangas – myśl
 +
*tarmas – dziura
 +
*tarpa – zachwyt
 +
*taršas – suchy
 +
*taršėti – suszyć
 +
*tarțas – szalony
 +
*tarțėti – znikać
 +
*taumiti – pomagać
 +
*taurjeti – bronić, chronić
 +
*țed̦eti – poddać się
 +
*telti (telo, tolšam, tolam) – dźwigać, podnosić
 +
*tempetis – ognisko
 +
*tenas (tenas, teno) – rozwój, długość
 +
*tendeti – gnieść
 +
*țend̦eti – utykać, kuśtykać
 +
*țenina – dziewczynka
 +
*tenšeti – szarpać
 +
*tepenas – ciepły
 +
*tepiti se – cieszyć się
 +
*terjeti – ściągać (ubrania, buty)
 +
*termati – kończyć
 +
*terpas – potrzebny
 +
*terskan – pustynia
 +
*terškvas – pusty
 +
*tervas – sługa
 +
*terxtis – zabawa
 +
*tesanas – stolarz
 +
*țešlas (țešlas, țešlo) – koło
 +
*tesna – umiejętność, technika
 +
*tešti – budować
 +
*tėsti (tėšo) – dotykać
 +
*testi (tețo) – ciec
 +
*testi (teto) – tworzyć, produkować
 +
*țesti se (țeto se) – odpocząć
 +
*țėtas – radosny
 +
*tețeti – zgadzać się, akceptować
 +
*țėti – badać
 +
*tetran – wiertło, świder
 +
*țevaris – cztery
 +
*țevarisantis – czterdzieści
 +
*țeveti se – uważać, być uważnym
 +
*tiltan – podłoga
 +
*tima – ciemność, mrok
 +
*timneti – ostrzyć
 +
*tiņeti – wyciągać, wybierać
 +
*tinsti (tind̦o) – ruszać
 +
*tinsvas – ciężki
 +
*tinvas – cienki
 +
*tirkas – ścieżka
 +
*țirpa – ciało
 +
*tiršeti – trząść się
 +
*tirštati se – martwić się
 +
*tišantis – tysiąc
 +
*țisti (țito) – liczyć
 +
*tița – sos
 +
*tlakas – tłumacz
 +
*tlațeti – znaczyć
 +
*tlațiti – tłumaczyć
 +
*țluțas – klucz
 +
*torvana – burza, sztorm
 +
*tošeti – umieć
 +
*trai – trzy
 +
*tramas – przerażony
 +
*trasa – chwila
 +
*treba – mieszkanie
 +
*trėman – temat, wątek
 +
*țribeti – piszczeć
 +
*trisantis – trzydzieści
 +
*trjudas – praca
 +
*tšes – jutro
 +
*țubas – grzyb
 +
*țukas – udo
 +
*țutis – tłum
 +
*tvarsas – dzik
 +
*twora – płot
 +
*vadors (vador) – woda
 +
*vagas – mokry
 +
*vai! - oj!
 +
*vaiša – owoc
 +
*vaisas – plemię
 +
*vaisti (vaido) - wiedzieć
 +
*vaja – gałąź
 +
*vajas – żołnierz
 +
*van (LOC) – w (LOC)
 +
*vanza – język
 
*vas (vax) – osa
 
*vas (vax) – osa
 +
*vasras – aktywny, obudzony
 +
*vastas – naczynie, waza, talerz
 +
*vasti (vado) – podróżować
 +
*vatėti – odrzucać, zaprzeczać
 +
*vati – wybaczyć
 +
*vatva – poezja
 
*vauba – sieć
 
*vauba – sieć
 +
*vaupis – wieża
 +
*vaušan (vaušan, vaušo) – byk
 +
*vaušteti se – ubierać się
 
*vausti (vauxo) – szyć
 
*vausti (vauxo) – szyć
*vastas naczynie, waza, talerz
+
*velas prorok
*vezeti budzić się
+
*veleti prorokować
*vezėti – budzić
 
 
*velijas – delikatny
 
*velijas – delikatny
*vasras aktywny, obudzony
+
*veliti rządzić, panować
 +
*vėlkas – wilk
 +
*velti (velo, volšam, volam) – kręcić, toczyć
 +
*vemeti – wymiotować
 +
*vėna – oddział
 +
*venan – posag, wiano
 +
*venis – miłość
 +
*ventas – wiatr
 +
*veras – chłopiec
 +
*vereti – nazywać
 +
*veris – dziewczyna
 +
*veršeti – ścierać
 +
*verti (vero, voršam, voram) – gotować
 +
*vesaras – wiosna
 +
*veseti – życzyć
 +
*vesis – ognisko domowe, rodzina
 +
*vesis – ubranie
 +
*vesnas – suknia
 +
*vesta – tłum
 +
*vestas – wielki
 
*vėsti – prowadzić
 
*vėsti – prowadzić
*vesta – tłum
+
*vesti (veso)
*vaušan (vaušan, vaušo) byk
+
*vesti (vezo) – wieść, nosić, brać
*vagas mokry
+
*vėstis prawda
 +
*vestis trawa
 
*vėtas – prawdzywy
 
*vėtas – prawdzywy
*vėstis prawda
+
*vėti wiać
 +
*veti – wierzyć
 
*vetis – wiara
 
*vetis – wiara
*veti wierzyć
+
*vexti (vebo) pleść
 +
*vezėti – budzić
 +
*vezeti – budzić się
 +
*vi (LOC) – bez (GEN)
 +
*vidas – widok, spojrzenie
 +
*vidauš – ląd
 +
*vija – sokół
 
*vikas – mur
 
*vikas – mur
*vaja gałąź
+
*vikati poddać się
 +
*vileti – wybrać
 +
*viletras – władca
 
*vinis – wino
 
*vinis – wino
*vasti (vado) – podróżować
+
*viras – mężczyzna
*vatva poezja
+
*virstas – pracownik
*veseti życzyć
+
*vis – wiadomość
 +
*viseti – czekać
 +
*višeti – wychowywać
 +
*visis – przyjaciel
 +
*višneti (višņujo) – hodować
 +
*višņutis – hodowla
 +
*visti (vido) – widzieć
 +
*vistis – wiedza
 +
*vixatis dowódca, wódz
 +
*vjukva śpiew
 
*vjusti (vjuțo) – śpiewać
 
*vjusti (vjuțo) – śpiewać
*vjukva – śpiew
 
 
*vjuțis – piosenka, pieśń
 
*vjuțis – piosenka, pieśń
*veleti prorokować
+
*volati szczekać
*velas prorok
+
*volbeti - lizać
 +
*volenas - łokieć
 +
*volis – pogrzeb
 +
*volnati – męczyć
 +
*volneti (volņujo) – walczyć
 +
*volstas zmęczony
 
*voltauš – proroctwo
 
*voltauš – proroctwo
*velti (velo, volšam, volam) kręcić, toczyć
+
*volteti chować
*vileti wybrać
+
*volti grzebać, zakopywać, chować
*volneti (volņujo) – walczyć
 
*vemeti – wymiotować
 
*venis – miłość
 
 
*voņas – miły
 
*voņas – miły
*verti (vero, voršam, voram) gotować
+
*vonsti (vond̦o) – namaszczać, naolejać
*vorvas kociół
+
*vordas – góra
 +
*voris – szereg, rząd
 +
*vorjeti organizować
 +
*vorjeti szeregować
 
*vorneti (vorņujo) – brać ślub
 
*vorneti (vorņujo) – brać ślub
*višeti – wychowywać
 
*vaiša – owoc
 
*višneti (višņujo) – hodować
 
*višņutis – hodowla
 
*vikati – poddać się
 
*visis – przyjaciel
 
*vaisas – plemię
 
*vatėti – odrzucać, zaprzeczać
 
*viseti – czekać
 
*vidas – widok, spojrzenie
 
*vereti – nazywać
 
*veršeti – ścierać
 
 
*voršauš – szczyt
 
*voršauš – szczyt
*vesis – ubranie
 
*vesnas – suknia
 
*vaušteti se – ubierać się
 
*vėna – oddział
 
*vija – sokół
 
*vajas – żołnierz
 
*arbas – sierota
 
*virstas – pracownik
 
 
*vorsti (vorzo) – pracować
 
*vorsti (vorzo) – pracować
*buti (bevo, bušam) – rosnąć
+
*vorțas niedźwiedź
*bavjeti – mieszkać
+
*vorvas kociół
*bitis – kultura
+
*voša jesion
*bitisas – fizyczny, rzeczywisty, naturalny
+
*vosti (vodo) – sprawdzać
*bitauš potwór
+
*vu (ACC, LOC) – nad (ACC, INS)
*biman kraj
+
*vujan - jajko
*bava natura, charakter, przyroda
+
*vus (vuš) – ucho
*bauran – płeć
+
*xteris pan
*prabvas – dobry, dokładny
+
*xtėti cierpieć
*svebava – rodzina
+
*zaltas złoto
*braud̦eti se – cieszyć się
+
*zambas - ząb
*brauxvas – wesoły
+
*zansa szczęka
*brijeti – ciąć
+
*zanseti (zanso, zanšam) - znać
*brinas – słony
+
*zansis gęś
*brušeti – łamać
+
*zantas lekarz
*brausțas – smutny
+
*zantras dziadek
*braustitis – smutek
+
*zantris babcia
*breva – pożar
+
*zaristas dorosły
*brimeti – dźwięczyć, brzmieć
+
*zauvis ryba
*bromis – wieść, informacja
 
*bord̦eti – wąchać
 
*bregati – pachnieć
 
*bregas – zapach
 
*braga – piwo
 
*bornesti (borned̦o) – przegrać
 
*bradas – bród
 
*bresti (bredo) – brnąć, brodzić
 
*bradėti – odmówić, odmawiać
 
*blaiskas – ognik, światełko
 
*blisti (blizo) – patrzeć, spoglądać, zerkać
 
*mluti (mlevo, mlušam) – topić
 
*blinas – rudy
 
*baljan – liść
 
*blosa – roślina
 
*svaita – kwiat
 
*blėti – płakać
 
*blėța – płacz
 
*bėti se – bać się
 
*bistas – silny
 
*bidas (bidas, bido) – sojusz, umowa
 
*baida – przysięga
 
*baidėti se przysięgać
 
*bisti (bido) kroić
 
*bița pszczoła
 
*bauga – łuk
 
*bjud̦eti gubić, tracić
 
*bausti (baud̦eti) – biec
 
*bjusti (bjud̦o) – uciec, uciekać
 
*bjudas – stół
 
*baudras – wolny (nie szybki)
 
*baudas – wola
 
*baršis szczupak
 
*birštis miejsce, punkt
 
*berdeti niszczyć
 
*boras – wysoki
 
*barti – walczyć
 
*berd̦eti – chronić, zachowywać, ochraniać
 
*bargas twierdza
 
*borzas mocny
 
*berzas brzeg
 
 
*zbara – strona
 
*zbara – strona
*bermas – niemowlę
 
*azbaras – ofiara
 
*barnas – ciężarny, w ciąży
 
*benzas (benzas, benzo) – rozmiar, wielkość
 
*bandati – zakładać, zaczynać
 
*binstva – tradycja
 
*balsina – poduszka
 
*belzeti – połykać
 
*melnas – dzwon
 
*bolti – wołać
 
*bațas – obecny, teraźniejszy, towarzyszący
 
*bagas – hałas
 
*mnesti (mned̦o) – kraść
 
*bašman – część, kawałek
 
*bedati se – wywoływać, doprowadzać, przyczyniać się, powodować
 
*badors (bador) – przyczyna, powód
 
*badas – miły
 
*mavis – sowa
 
*bațran – kij, patyk
 
*tepenas – ciepły
 
*tepiti se – cieszyć się
 
*tempetis – ognisko
 
*tenšeti – szarpać
 
*tiņeti – wyciągać, wybierać
 
*tinvas – cienki
 
*tinsti (tind̦o) – ruszać
 
*tinsvas – ciężki
 
*tangas – myśl
 
*tervas – sługa
 
*trėman – temat, wątek
 
*tetran – wiertło, świder
 
*terjeti – ściągać (ubrania, buty)
 
*tarmas – dziura
 
*taršėti – suszyć
 
*taršas – suchy
 
*terskan – pustynia
 
*terškvas – pusty
 
*tirštati se – martwić się
 
*terxtis – zabawa
 
*tarpa – zachwyt
 
*termati – kończyć
 
*torvana – burza, sztorm
 
*tarțėti – znikać
 
*tirkas – ścieżka
 
*tarțas – szalony
 
*terpas – potrzebny
 
*testi (teto) – tworzyć, produkować
 
*tesanas – stolarz
 
*tesna – umiejętność, technika
 
*tošeti – umieć
 
*țutis – tłum
 
*tița – sos
 
*țubas – grzyb
 
*țukas – udo
 
*tendeti – gnieść
 
*tenas (tenas, teno) – rozwój, długość
 
*timneti – ostrzyć
 
*tima – ciemność, mrok
 
*tlațiti – tłumaczyć
 
*tlakas – tłumacz
 
*tlațeti – znaczyć
 
*siti – zasiedlić, zamieszkać, przenieść się, przeprowadzić się
 
*stis – miasto
 
*sautalis - stolica
 
*telti (telo, tolšam, tolam) – dźwigać, podnosić
 
*tiltan – podłoga
 
*takas – prąd, ciek
 
*testi (tețo) – ciec
 
*treba – mieszkanie
 
*trasa – chwila
 
*tramas – przerażony
 
*trjudas – praca
 
*tiršeti – trząść się
 
*taumiti – pomagać
 
*taurjeti – bronić, chronić
 
*twora – płot
 
*tețeti – zgadzać się, akceptować
 
*tabėti – mordować
 
*tabėtis – morderstwo
 
*tamau – plaga, zaraza, pomór
 
*tėsti (tėšo) – dotykać
 
*țed̦eti – poddać się
 
*țad̦ėti – pokonać
 
*tvarsas – dzik
 
*masa – wskazówka
 
*maseti – pokazać, wskazywać
 
*simța – gest
 
*mineti (miņujo) – zdradzić
 
*malas – mały, słaby
 
*slidvas – śliski
 
*slaidauš – tył
 
*slikas – jagoda
 
*livas – śliwa
 
*țribeti – piszczeć
 
*țluțas – klucz
 
*kluti (klevo, klušam) – zamykać, zamknąć, zatrzaskiwać
 
*sțedeti – mnożyć
 
*sțitas – tarcza
 
*sțuti se (sțevo se, sțušam se) – czuć, czuć się
 
*țeveti se – uważać, być uważnym
 
*skaudeti – rzucić, rzucać
 
*țend̦eti – utykać, kuśtykać
 
*sțerva – rana
 
*sțeleti – więdnąć
 
*sțelantas – wina
 
*sțelțas – winny
 
*skalan – kolano
 
*sivas - obraz
 
*soja – cień
 
*sisti (sito) – świecić
 
*sijėti – oświecać, wyjaśniać, tłumaczyć
 
*sėvas – zimny
 
*šiti – szyć, wiązać
 
*esnis – jesień
 
*saitas – czar, magia
 
*saistas – magiczny
 
*siteti – czarować, kląć
 
*sițeti – sikać
 
*šuti (ševo, šušam) – obiecać, obiecywać
 
*šuteti – rodzić
 
*serpeti – czołgać się
 
*serpas – jaszczurka
 
*sirvati - służyć
 
*speti – próbować, smakować
 
*sințeti – rozważać
 
*send̦eti – szeptać
 
*samtas – spokojny
 
*sėmis – połowa
 
*semai – jak
 
*salpa - tłuszcz
 
*selti (selo, solšam, solam) – osiągnąć, zdobyć
 
*sațas – kolega
 
*skavas – piękny
 
*snesti (snețo) – święcić
 
*sasteti - zadowalać
 
*sesis – naród
 
*sišesti (sišed̦o) – trzymać
 
*sestis – krzesło
 
*svida – pot
 
*sverva – ból
 
*sverti (svero, svoršam, svoram) – boleć, sprawiać ból
 
*svarjeti – przysięgać
 
*svinan – krzyk
 
*svinti – krzyczeć
 
*svastis – smaczny
 
*strinesti (strined̦o) – dźgać
 
*strjuti (strjevo, strjušam) – sypać
 
*stird̦a - pajęczyna
 
*stivas – twardy
 
*stid̦edi – gonić, ścigać
 
*stiga – droga
 
*steveti – chwalić
 
*stirneti (stirņujo) – opowiadać, rozszerzać
 
 
*zdarbėti – leczyć
 
*zdarbėti – leczyć
*taljas - cichy
+
*zelau – pijawka
*stiljeti trafić
+
*zemanas człowiek
*stiljeti se – znajdować się, wydarzyć się
+
*zenas (zenas, zeno) rasa
*stanti wstać
+
*zenman (zenmen, zenmo) – potomstwo, dzieci
*stoltan – karczma
+
*zėnu kolano
*staman (staman, stamo) – figura, statua
+
*zeranas sołtys
*statis powolny
+
*zėras pustynia
*stava budynek
+
*zėris jeż
*sted̦eti przykryć, okryć, zasłonić
+
*zeriti parzyć
*stad̦ėti schować, chować
+
*zerma marzenie
*staga - koszula
+
*zeršini zaskoczony, zdziwiony
*steblan krzak
+
*zerti (zero, zoršam, zoram) – patrzeć
*sreveti lać
+
*zesors (zesor) – ręka
*sarbeti ssać, siorbać
+
*zida granica
*spimas – piana
+
*ziltas żółty
*spika – sroka
+
*zimis zima
*spina – cierń
+
*zireti marzyć
*spjusti (spjudo) – spieszyć się
+
*ziti wygrać, zwyciężyć
*sperti (spero, sporšam, sporam) – kopnąć
+
*zjustas biedny
*spešeti – obserwować
+
*zjustis bieda
*spesti (speso) – szpiegować
+
*zliti polerować
*spestas – szpieg
 
*spėsa sukces
 
*salnas cały
 
*snid̦eti śnieżyć
 
*sniva nić, żyła
 
*smisti (smito) wysyłać, słać
 
*miti se śmiać się, radować się, uśmiechać się
 
*mėvas – błazen
 
*mjuti (mjevo, mjušam) – uwolnić
 
*smerti (smero, smoršam, smoram) – pamiętać
 
*smereti – przypomnieć, przypominać
 
*maras późny
 
*moldas spokojny
 
 
*zmeltas – zły
 
*zmeltas – zły
*svintas święty
+
*znoti znać
*saunsla bieluń
+
*zolis łasica
*slitis schronienie
+
*zornan ziarno
*slejas lewy
+
*zvalti zapalać, rozpalać
*slevati – wymordować, wybić
+
*zveranas dziki
*sluti (slevo, slušam) – słuchać, słyszeć
+
*zveris zwierzę
*slušas – słuch
 
*slevetas – prestiżowy, godny
 
*sasti (sad̦o) – spaść, upaść, spadać
 
*sipas – zły, zdenerwowany, rozłoszczony
 
*snevna – nerw, stan psychiczny
 
*saimas – plemię
 
*saina – kołyska, kolebka
 
*sinas – klamka
 
*šuras – pan, władca
 
*soršeti – chodzić
 
*galva – głowa
 
*soršna – czaszka
 
*sirnas – róg
 
*sirva – łoś
 
*siršnis – szerszeń
 
*sernavas – rogaty
 
*serti (sero, soršam, soram) – opiekować się, niańczyć
 
*saras – lalka
 
*senseti – głosić, opowiadać, informować
 
*sansti (sanțo) – wieszać
 
*selman chełm
 
*slatis – tajemnica, sekret
 
*țėtas – radosny
 
*țesti se (țeto se) – odpocząć
 
*kriti – kupić
 
*țisti (țito) – liczyć
 
*sțistis – honor, cześć
 
*kaiša – dogmat
 
*sineti – płacić
 
*kaina – moneta, cena
 
*kalas – koło
 
*košeti – oceniać
 
*svinti – świtać
 
*kaka – kupa
 
*kaskati – srać
 
*kaxti – zrozumieć
 
*kapnas – wazon
 
*kavjeti – kołysać się, chwiać się
 
*kasti – łapać, chwytać
 
*šeti – przesiewać
 
*kvepeti – parować, dymić
 
*šviba – bicz, knut
 
*šņuti (šnevo, šņušam) – uczyć
 
*šneva – brzytwa
 
*ševeti se – golić się
 
*krida – rękaw
 
*kriman – grzech
 
*țenina – dziewczynka
 
*kreva – pokrewieństwo, więź
 
*kretva – inteligencja
 
*krasna – fala
 
*țirpa – ciało
 
*kolvas – łysy
 
*klepeti – kraść
 
*kladeti – rozmawiać
 
*kaisti (kaido) – rąbać
 
*kampas – zakręt
 
*kampati – zakręcać
 
*kukas – wzgórze
 
*kavati – kuć
 
*karjas – wojna
 
*koldeti – kopać, wykopywać
 
*kolti – zapraszać, zaprosić
 
*kotvas – zazdrosny
 
*kotva – zazdrość
 
*kaitas – głodny
 
*kadis – złość, nienawiść
 
*kastas – zły, nienawistny
 
*kamas kogut
 
  
  
 
[[Kategoria:Użytkownik:Henryk Pruthenia]][[Kategoria:Wieży]]
 
[[Kategoria:Użytkownik:Henryk Pruthenia]][[Kategoria:Wieży]]

Wersja z 01:53, 8 paź 2020

Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
Liczba słów: 1150

Słownik

 • ad̦is - wąż
 • ad̦is - wąż
 • aileti – złościć
 • ainas – jeden
 • aiva – nadzieja
 • albas – biały
 • alis – łuk
 • alšas – pogromca
 • aņas – inny
 • anatis – kaczka
 • anda (ACC) – do (GEN), w (ACC)
 • andan – środek
 • angaula – kąt
 • ansti (ando) – kwitnąć, rozkwitać, polepszać się
 • anti – dmuchać
 • anti – znikać
 • arbas – sierota
 • arbiti – osiągnąć, zdobyć
 • arti – orać
 • asa – oś
 • asis – proch, popiół
 • asras – pole
 • asta – osiem
 • astas – ojciec
 • astasantis – osiemdziesiąt
 • astauš – kość
 • asti (azo) – jechać
 • astis – ość
 • ața – oko
 • au (ACC, LOC) – pod (ACC, INS)
 • auša – wschód
 • avis – oczywisty
 • avis – owca
 • avti (avo) – pojawić się
 • azbaras – ofiara
 • badas – miły
 • badors (bador) – przyczyna, powód
 • bagas - buk
 • bagas – hałas
 • baida – przysięga
 • baidėti se – przysięgać
 • baljan – liść
 • balsina – poduszka
 • bandati – zakładać, zaczynać
 • barda – broda
 • bargas – twierdza
 • barnas – ciężarny, w ciąży
 • baršis – szczupak
 • barti – walczyć
 • bašman – część, kawałek
 • basneti (basņujo) – ufać
 • basti (bado) – pchać
 • bațas – obecny, teraźniejszy, towarzyszący
 • bati - mówić
 • bațran – kij, patyk
 • bațran – patyk
 • baudas – wola
 • baudras – wolny (nie szybki)
 • bauga – łuk
 • bauman (baumen, baumo) – dno
 • bauran – płeć
 • bausti (baud̦eti) – biec
 • bauzas – zając
 • bava – natura, charakter, przyroda
 • bavjeti – mieszkać
 • bazauš – ramię
 • bedati se – wywoływać, doprowadzać, przyczyniać się, powodować
 • belzeti – połykać
 • benzas (benzas, benzo) – rozmiar, wielkość
 • berd̦eti – chronić, zachowywać, ochraniać
 • berdeti – niszczyć
 • bermas – niemowlę
 • berti (bero, boršam, boram)– nieść
 • bertis – jedzenie
 • berzas – brzeg
 • berzas – brzoza
 • bėti se – bać się
 • bidas (bidas, bido) – sojusz, umowa
 • biman – kraj
 • binstva – tradycja
 • birštis – miejsce, punkt
 • bistas – silny
 • bisti (bido) – kroić
 • bița – pszczoła
 • bitauš – potwór
 • biti – stać się, zostać
 • bitis – kultura
 • bitisas – fizyczny, rzeczywisty, naturalny
 • bjudas – stół
 • bjud̦eti – gubić, tracić
 • bjukan – krzyk
 • bjusti (bjud̦o) – uciec, uciekać
 • bjušti (bjušo) – zamykać
 • bjuxti (bjuxo) – krzyczeć
 • blaiskas – ognik, światełko
 • blėța – płacz
 • blėti – płakać
 • blinas – rudy
 • blisti (blizo) – patrzeć, spoglądać, zerkać
 • blosa – roślina
 • bolti – wołać
 • boras – wysoki
 • bord̦eti – wąchać
 • bornesti (borned̦o) – przegrać
 • bors (bar) – wróg
 • borzas – mocny
 • bradas – bród
 • bradėti – odmówić, odmawiać
 • braga – piwo
 • bratėrs (bratar) – brat
 • braud̦eti se – cieszyć się
 • brausțas – smutny
 • braustitis – smutek
 • brauxvas – wesoły
 • bregas – zapach
 • bregati – pachnieć
 • bresti (bredo) – brnąć, brodzić
 • breva – pożar
 • brėvor (brėven, brėvo) – źródło
 • brijeti – ciąć
 • brimeti – dźwięczyć, brzmieć
 • brinas – słony
 • bromis – wieść, informacja
 • brušeti – łamać
 • buti (bevo, bušam) – rosnąć
 • dad̦is – płomień
 • daitis – podział
 • danau – rzeka
 • danauš – dąb
 • daneti – oswaić, oswajać
 • danga – pręga
 • danta – twarz
 • dara – choroba
 • darau – drzewo
 • darbas – drobny, mały
 • darėti – trzymać
 • darga – droga
 • dašreva - łza
 • dators (datar) – przyjaciel
 • daud̦is – córka
 • dauras – wuj, wujek
 • daušeti – gwizdać
 • davas – gotowy
 • d̦ejas – przemoc
 • dėlan – sprawa
 • delbeti – wydobywać, wykopywać
 • d̦elis – smutek, żal
 • d̦elma – szron
 • d̦elva – brzuch
 • dėlvijas – wesoły
 • d̦emti (d̦emo, damšam, damam) – przyjść, przybyć
 • d̦ena - żona
 • d̦enėti – swatać
 • d̦enis – ślub
 • densas – kieł
 • d̦enti – zabić, zabijać
 • d̦enti (d̦eno) - zabić
 • d̦enti (d̦eno) – walczyć (na wojnie, w bitwie, w pojedynku)
 • d̦entis – bitwa
 • d̦entis – krok
 • d̦eras – ciężki
 • d̦eras (d̦eras, d̦ero) – lato
 • d̦erau – włócznia
 • d̦erbas – los, fortuna, przeznaczenie
 • d̦ermas – ciepły
 • d̦erti (d̦ero, goršam, d̦oram) – zbierać się, gromadzić się
 • desanta – dziesięć
 • desas (desas, deso) – pozycja, zaszczyt
 • desinas – prawy
 • d̦esti (d̦edo) – dołączyć, połączyć
 • desti (deso) – odkryć
 • d̦esti (d̦ezdo) – błagać
 • dėti – robić, dziać się
 • d̦ėti – rozmawiać
 • d̦eti – żuć
 • dėtis – miejsce
 • d̦eveti – nazywać
 • d̦ilis – glina
 • dilti – dzielić
 • dimņas – materiał
 • dinas – dzień
 • d̦inseti - rodzić
 • dird̦eti – drgać, trząść się
 • d̦iris – ofiara
 • d̦irjeti – ofiarować
 • dirjeti – zmuszać
 • diršvas – śmiały
 • dirti – psuć
 • d̦istauš – smak, gust
 • d̦ita – siła
 • dița – strzała
 • d̦iti – karać
 • ditis – czas
 • ditis – dziecko
 • d̦itis – koniec
 • d̦ivas – żywy
 • d̦ivata – życie
 • d̦iveti – żyć
 • d̦ivis – żywy
 • divis (diviš) – bogini
 • donan – dar, prezent
 • donis – podatek
 • dornas – chory
 • dosti (doto) – pozwalać
 • doti – dać
 • dotis – pozwolenie
 • dragvas – surowy
 • dras (drax) – osad
 • drasti (drad̦o) – złościć, denerować, drażnić
 • drud̦as – błazen
 • drustas – lojalny
 • d̦ubauš – dupa
 • duša – dusza, oddech
 • duslan - narzędzie
 • d̦uvauš – bóg
 • dvai – dwa
 • dvera – drzwi
 • dvesti – chuchać
 • dviš (LOC, ACC) – obok (GEN)
 • dvisantis – dwadzieścia
 • dvitas – gówno
 • dviti – straszyć
 • elnis – jeleń
 • eršas – błąd
 • eršiti – błądzić
 • esnis – jesień
 • esors (esor) – krew f
 • esti - być
 • ėsti (ėdo) – jeść
 • esvas – koń
 • ez (GEN) – z (GEN)
 • galva – głowa
 • gara – plac
 • garauna – żarno, kamień młyński
 • gardas – miasto, twierdza
 • gareti – nagradzać
 • garna – czapla
 • gartas – ogród
 • gladvas – gładki
 • glina – klej
 • gliva – maź
 • golbis – zwierzę domowe
 • golna – żołądź
 • goma – ołtarz
 • goreti – żreć
 • gorna – żuraw
 • graņas – zielony
 • grejas – obraz
 • gresa – trzoda
 • griva – szyja
 • grjusti (grjudo) – usuwać, wyrzucać
 • guša – krowa
 • ijugas (ijugas, ijugo) – para
 • imbris – chmura
 • Imis - Imis
 • imras – chudy
 • ind̦an – masło
 • inis – lód
 • inis – olej
 • iņțis – brzeg
 • intis – twierdza
 • iris – jutro
 • irjai – jutro
 • irma – plecy
 • iseti – żebrać
 • isti (iso) – zbierać
 • ištis – cnota
 • iti (ijo~jo, jėšam, jėm) - iść
 • ițti (ițo) – śmiać się
 • jakas – żart
 • janam – wóz
 • janza – niepokój
 • janzvas – niespokojny, niepokojący
 • jarva – piach
 • jarzis – srebro
 • jaseti - wrzeć
 • jasti (jazo) – czcić
 • jatam – stado
 • jatauš – most
 • jatis – ziele
 • jatva – lek
 • jaugan – brzemię
 • jaugan – jarzmo
 • jaunas – młody
 • jaund̦eti – łączyć, dodać
 • jebiti – ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • jejati – prowadzić
 • jėņas – słaby
 • jenas (Pl. jemo) – bliźniak
 • jėras – rok
 • jerti – bić się, walczyć
 • jėtas – tani
 • jėti – rzucić, pozostawić
 • jețina – wątroba
 • jimiti – naśladować, kopiować
 • jinti – mieć
 • jintis – twarz
 • jiša – gniew
 • jivestas – sprawiedliwy
 • jivis – sprawiedliwość
 • jud̦eti – dorastać
 • jumis – wojownik
 • jušeti - istnieć
 • justeras – ranek
 • justi (jud̦o) – rosnąć
 • jutas – żmija
 • juțran – lina
 • kadis – złość, nienawiść
 • kaina – moneta, cena
 • kaiša – dogmat
 • kaisti (kaido) – rąbać
 • kaitas – głodny
 • kaka – kupa
 • kalas – koło
 • kamas – kogut
 • kampas – zakręt
 • kampati – zakręcać
 • kapnas – wazon
 • karjas – wojna
 • kaskati – srać
 • kastas – zły, nienawistny
 • kasti – łapać, chwytać
 • kavati – kuć
 • kavjeti – kołysać się, chwiać się
 • kaxti – kraść
 • kaxti – zrozumieć
 • kladeti – rozmawiać
 • klepeti – kraść
 • kluti (klevo, klušam) – zamykać, zamknąć, zatrzaskiwać
 • koldeti – kopać, wykopywać
 • kolti – zapraszać, zaprosić
 • kolvas – łysy
 • košeti – oceniać
 • kotva – zazdrość
 • kotvas – zazdrosny
 • krasna – fala
 • kretva – inteligencja
 • kreva – pokrewieństwo, więź
 • krida – rękaw
 • kriman – grzech
 • kriti – kupić
 • kukas – wzgórze
 • kvepeti – parować, dymić
 • labis – usta
 • lad̦ėti – kłaść, łożyć
 • ladeti – uciec
 • lagas – nora
 • laiša – ślad
 • laițėti – wyrzucić
 • lalțis – bajka, baśń
 • laud̦is – kłamstwo
 • lauxas – lampa
 • lazas – zbiór, obszar, teren
 • led̦eti - terroryzować
 • led̦eti (led̦ejo) – leżeć
 • led̦eti (lego) – ciec
 • led̦is – łóżko
 • legas – lekki
 • legors (legor) – obóz
 • lend̦eti – oczerniać, okłamywać
 • lentas – miękki
 • les (lez) – oferta, propozycja
 • lesnis – cel
 • lesti (led̦o) – leżeć
 • lesti (lezo) – oferować, proponować
 • lidis – leń
 • lid̦is – zabawa, gra
 • lidiskas – leniwy
 • ligati – bawić się, grać
 • linda – dolina
 • lind̦an – lędźwie
 • listi (lizo) – lizać
 • listran – schodek, schody
 • lițan – pustka
 • lițijas – pusty
 • livas – śliwa
 • lizas – łyżka
 • luban – kora
 • lubėti – kochać
 • lubis – słodycz, słodycze
 • lud̦eti – kłamać
 • ludis (PL) – ludzie
 • lugas – nagroda
 • lukas – granica
 • lus (luk) – niebo
 • luțėti – szukać
 • luti (levo, lušam) – czyścić
 • luti se (levo se, lušam se) – kąpać się
 • luțis – chmura
 • luxtas – słodki
 • mada – błoto
 • mad̦eti (mad̦ejo) - móc
 • malan (melan, malo) – kamień
 • malas – mały, słaby
 • malsti (maldo) – modlić się
 • mama, mamis, mis – mama
 • mana – głos
 • mandras – mądry
 • manis – duży
 • maras – późny
 • masa – wskazówka
 • masas (masas, maso) – wiek
 • maseti – pokazać, wskazywać
 • matėris – matka
 • mavis – sowa
 • mebrauš – bóbr
 • medas – mózg
 • medau – miód
 • medėti – leczyć
 • melnas – dzwon
 • melsis – mleko
 • melti (melo, molšam, molam) – pracować
 • melziti – doić
 • mėman (mėmen, mėmo) – kraj
 • memti (memo) – budować
 • meņeti – gnieść
 • mėnis – księżyc
 • mėns (mėns, mėnso) – mięso
 • menti (meno, manšam, manam) - myśleć
 • merti (mero, moršam, moram) – umierać
 • mestauš - sposób
 • mėti – kosić
 • mėti – mierzyć
 • mėvas – błazen
 • mezas – duży
 • mezd̦eti – tonąć
 • migas – mgła
 • mimas – dym
 • miņas – mniejszy
 • mineti (miņujo) – zdradzić
 • mintis – miara
 • mis (miš) – mysz
 • mišeti – mieszać
 • mistas – zdziwiony
 • misti (mid̦o) – wędrować
 • misti (miko) – błyszczeć
 • misti (mito) – zmieniać
 • mistis – zmiana
 • miti se – śmiać się, radować się, uśmiechać się
 • mizas – mocz
 • mjuti (mjevo, mjušam) – uwolnić
 • mluti (mlevo, mlušam) – mówić, opowiadać
 • mluti (mlevo, mlušam) – topić
 • mnesti (mned̦o) – kraść
 • moldas – spokojny
 • mresvas – krótki
 • mušis – mech
 • muti (mevo, mušam) - ciągnać
 • nagas – nagi
 • naman (neman, namo n) - imię
 • namas - prawo
 • namas (namas, namo) – prowincja
 • namauš – dom
 • nan (ACC, LOC) – przed (ACC, INS)
 • napa (ACC) – po (INS)
 • nas (nas) – nos
 • nas (naț f) - noc
 • naseti – ratować
 • nauša – dziewczyna
 • naxnas – wulgarny, obelżywy
 • nebelas – ciemny
 • nebis – pępek
 • nemti (nemo) – brać
 • nepas (nepat) - wnuk
 • neris – bohater
 • nes (nes) – ciało
 • nesauš - śmiertelnik
 • nesta – rana
 • nesti (neso) – wrócić do domu, powrócić
 • nevas – nowy
 • nevistis – niewiedza
 • nevjas – nowy
 • nezamis - ziemia
 • nid̦ėris – bania, kąpielisko
 • Nid̦esas – Behemot
 • nid̦esas – hipopotam
 • nid̦eti – myć
 • nidis – zniewaga
 • ninėti – zapomnieć
 • niniti – prać
 • ninti – wahać się
 • nisti (nido) – znieważyć
 • nițas – czysty
 • nitas – kosz, koszyk
 • nițeti – mleć
 • niti – wieźć
 • nomas – kupa, sterta
 • numan – oddech
 • nuti (nevo, nušam) - oddychać
 • ņuva – dziewięć
 • ņuvasantis – dziewięćdziesiąt
 • pa (ACC, LOC) – za (ACC, INS)
 • paimeti – rozebrać się
 • pakas - kucharz
 • palvas – niebieski
 • pamoras – duży, wielki
 • pansan – zgoda
 • panseti – zgadzać się
 • pansti (panzo) – naprawiać
 • papas – tata
 • parša – strumień
 • parswas – kolor, farba
 • parswatis – kolorowy
 • parutas – dawny
 • pasta – biesiada, święto
 • pastan – wieś
 • pațas – gorący
 • pati – chronić
 • patras – obrońca
 • pauneti – poświęcać, oczyszczać
 • pausis – sosna
 • pausna – pięść
 • paustatas – pięściarz
 • paxtartis – paproć
 • pazman (pazman, pazmo) – dach
 • peikasantis – pięćdziesiąt
 • pelas – bliski
 • peltas – szary
 • pėman (pėman, pėmo) – nienawiść
 • penteti – znaleźć
 • pențis – pięć
 • perdas – smród
 • perti (pero, poršam, poram) – przejść
 • pervenas – pierwszy
 • pesas – grzebień
 • pešas (pešas, pešo) – pierś
 • pesauš – bydło
 • peslan – metal
 • pesols (pesol) – penis
 • pesteti – czesać
 • pesti (pețo) – piec
 • petaras – pióro
 • petati – latać
 • pėti – nienawidzieć
 • pexmis – kuchnia
 • pijeti – tracić
 • pijeti se – gnić
 • pilas – zwłoki, trup
 • pilnas – pełny
 • pilvas – szeroki
 • pimanas – pasterz
 • pimas – gruby
 • pinesti – ryć
 • piras – świeży
 • piris – głowa
 • pirpjeti se – wyglądać
 • pirsti (piršo) – prosić
 • pirțas – strach
 • pišan (pišan, pišo) – proso
 • pisras – bierny
 • pisras – gorzki
 • pisti (pišo) – rysować, pisać
 • pivan – napój
 • pivas – czysty, niewinny
 • pixtis – alhohol
 • pizati – denerwować
 • pjusti (pjuzo) – bić
 • plakan – żądło
 • plasa – warkocz
 • plastas – głupi
 • plastas – płaski
 • plasti (plago) – oszaleć, ogłupieć
 • plațeti – kłuć
 • pleseti – pleść
 • plėti – wypełnić
 • pluda – powódź
 • plusti (pluțo) – płynąć
 • plustis – płuco
 • pluxiti – naciskać
 • pnušest-saupnušest! – na zdrowie!
 • pnušeti – kichać
 • poljeti – rzucić, rzucać
 • polna – pielucha
 • poltas – staw
 • poman (poman, pomo) – szklanka
 • porka – las
 • porkati se – bać się
 • porša – iskra
 • poršna – pstrąg
 • porstis – pył
 • porțati – pierdzieć
 • porxauš – kształt, forma
 • pos (pad-) - noga
 • potėti – karmić
 • poti – pić
 • potis – karma
 • pra (ACC) – ku (DAT), do (GEN)
 • prabvas – dobry, dokładny
 • prasas – ostatni
 • prasti se (prad̦o se) – chcieć
 • praustas – chlodny
 • praustis – chłód
 • pravas – szybki
 • pregas – chęć
 • prenai – dawno
 • prenas – dawny
 • presti (preso) – prosić, pytać
 • prijas – szczęśliwy
 • prinėti – lubić
 • pristi (prišo) – woleć
 • pruša – mróz
 • pruti (prevo, prušam) – palić
 • pukas – biedny
 • pušan – przyroda
 • rasti (razo) – decydować
 • ratas – wóz
 • raudas – czerwony
 • razas – decyzja
 • rebis – żebro
 • rės (rėz m) - król
 • rėsti se (rėdo se) – drapać
 • rėta – słoma
 • rėti – radzić
 • ridis – prosty
 • rimas – liczba
 • rinas – cecha
 • risti (rido) – porządkować, prostować, układać, uspokoić
 • risti (rizo) – łapać, dojechać, dotrzeć, osiągnąć
 • rizėti – wytrzymywać
 • rjud̦eti – bekać
 • rjusti (rjudo) – opłakiwać, szlochać
 • rostran – jelito
 • rusas – rdza
 • ruti (revo, rušam) – otworzyć, otwierać
 • saimas – plemię
 • saina – kołyska, kolebka
 • saistas – magiczny
 • saitas – czar, magia
 • salau - sól
 • salnas – cały
 • salpa - tłuszcz
 • samtas – spokojny
 • san (LOC, COM) – z (INS)
 • sansti (sanțo) – wieszać
 • santa – sto
 • saras – lalka
 • sarbeti – ssać, siorbać
 • sardis – serce
 • sasteti - zadowalać
 • sasti (sad̦o) – spaść, upaść, spadać
 • sațas – kolega
 • saunebeti – rozpogadzać się
 • saunebis – pogoda
 • saunsla – bieluń
 • saupițas – ostrożny
 • saus (sauš) – świnia
 • sautalis - stolica
 • šauti – rzuać
 • savan – słońce
 • selman – chełm
 • sėlneti (sėlņujo, sėlņušam) - słyszeć
 • selti (selo, solšam, solam) – osiągnąć, zdobyć
 • semai – jak
 • sėmis – połowa
 • senas – stary
 • send̦eti – szeptać
 • senseti – głosić, opowiadać, informować
 • sernavas – rogaty
 • serpas – jaszczurka
 • serpeti – czołgać się
 • serti (sero, soršam, soram) – opiekować się, niańczyć
 • sesis – naród
 • sesti (sedo, sedšam, sizdam) – siedzieć, siąść
 • sesti (sețo) – chodzić
 • sestis – krzesło
 • šeti – przesiewać
 • sėti – siać
 • seti (seko) - mówić
 • sėvas – zimny
 • ševeti se – golić się
 • sexna – siedem
 • sexnasantis – siedemdziesiąt
 • sijėti – oświecać, wyjaśniać, tłumaczyć
 • simța – gest
 • sinas – klamka
 • sinauš – syn
 • sineti – płacić
 • sințeti – rozważać
 • sipas – zły, zdenerwowany, rozłoszczony
 • sirnas – róg
 • siršnis – szerszeń
 • sirva – łoś
 • sirvati - służyć
 • sišesti (sišed̦o) – trzymać
 • sisti (sito) – świecić
 • siteti – czarować, kląć
 • sițeti – sikać
 • siti – kłaść
 • šiti – szyć, wiązać
 • siti – zasiedlić, zamieszkać, przenieść się, przeprowadzić się
 • sivas - obraz
 • skaistas – święty
 • skalan – kolano
 • skaudeti – rzucić, rzucać
 • skavas – piękny
 • slaidauš – tył
 • slatis – tajemnica, sekret
 • slejas – lewy
 • slevas (slevas, slevo) – słowo
 • slevati – wymordować, wybić
 • slevetas – prestiżowy, godny
 • slidvas – śliski
 • slikas – jagoda
 • slitis – schronienie
 • sluša – sława
 • slušas – słuch
 • sluti (slevo, slušam) – słuchać, słyszeć
 • smereti – przypomnieć, przypominać
 • smerti (smero, smoršam, smoram) – pamiętać
 • smisti (smito) – wysyłać, słać
 • snesti (snețo) – święcić
 • šneva – brzytwa
 • snevna – nerw, stan psychiczny
 • snid̦eti – śnieżyć
 • snid̦is – śnieg
 • sniva – nić, żyła
 • šņuti (šnevo, šņušam) – uczyć
 • soja – cień
 • soršeti – chodzić
 • soršna – czaszka
 • sperti (spero, sporšam, sporam) – kopnąć
 • spėsa – sukces
 • spešeti – obserwować
 • spestas – szpieg
 • spesti (speso) – szpiegować
 • speti – próbować, smakować
 • speti – ratować
 • spika – sroka
 • spimas – piana
 • spina – cierń
 • spjusti (spjudo) – spieszyć się
 • sreveti – lać
 • stad̦ėti – schować, chować
 • staga - koszula
 • staman (staman, stamo) – figura, statua
 • stanti – wstać
 • stati – stać
 • statis – powolny
 • stava – budynek
 • steblan – krzak
 • sțedeti – mnożyć
 • sted̦eti – przykryć, okryć, zasłonić
 • sțelantas – wina
 • sțeleti – więdnąć
 • sțelțas – winny
 • stenan – hak
 • sters (ster) – gwiazda
 • sțerva – rana
 • steveti – chwalić
 • stid̦edi – gonić, ścigać
 • stiga – droga
 • stiljeti – trafić
 • stiljeti se – znajdować się, wydarzyć się
 • stird̦a - pajęczyna
 • stirneti (stirņujo) – opowiadać, rozszerzać
 • stis – miasto
 • sțistis – honor, cześć
 • sțitas – tarcza
 • stivas – twardy
 • stoltan – karczma
 • strinesti (strined̦o) – dźgać
 • strjuti (strjevo, strjušam) – sypać
 • sțuti se (sțevo se, sțušam se) – czuć, czuć się
 • šuras – pan, władca
 • sušas – szorstki
 • šuteti – rodzić
 • šuti (ševo, šušam) – obiecać, obiecywać
 • svaikas – pies
 • svaita – kwiat
 • svaitas – światło
 • svarjeti – przysięgać
 • svastis – smaczny
 • svebava – rodzina
 • svepas – sen
 • sverti (svero, svoršam, svoram) – boleć, sprawiać ból
 • sverva – ból
 • svesasantis – sześćdziesiąt
 • svesis – sześć
 • svesra – siostra
 • svesris - teściowa
 • svexti – spać
 • šviba – bicz, knut
 • svida – pot
 • svinan – krzyk
 • svintas – święty
 • svinti – krzyczeć
 • svinti – świtać
 • svisti (svido) – pocić się
 • tabėti – mordować
 • tabėtis – morderstwo
 • țad̦ėti – pokonać
 • takas – prąd, ciek
 • taljas - cichy
 • tamau – plaga, zaraza, pomór
 • tangas – myśl
 • tarmas – dziura
 • tarpa – zachwyt
 • taršas – suchy
 • taršėti – suszyć
 • tarțas – szalony
 • tarțėti – znikać
 • taumiti – pomagać
 • taurjeti – bronić, chronić
 • țed̦eti – poddać się
 • telti (telo, tolšam, tolam) – dźwigać, podnosić
 • tempetis – ognisko
 • tenas (tenas, teno) – rozwój, długość
 • tendeti – gnieść
 • țend̦eti – utykać, kuśtykać
 • țenina – dziewczynka
 • tenšeti – szarpać
 • tepenas – ciepły
 • tepiti se – cieszyć się
 • terjeti – ściągać (ubrania, buty)
 • termati – kończyć
 • terpas – potrzebny
 • terskan – pustynia
 • terškvas – pusty
 • tervas – sługa
 • terxtis – zabawa
 • tesanas – stolarz
 • țešlas (țešlas, țešlo) – koło
 • tesna – umiejętność, technika
 • tešti – budować
 • tėsti (tėšo) – dotykać
 • testi (tețo) – ciec
 • testi (teto) – tworzyć, produkować
 • țesti se (țeto se) – odpocząć
 • țėtas – radosny
 • tețeti – zgadzać się, akceptować
 • țėti – badać
 • tetran – wiertło, świder
 • țevaris – cztery
 • țevarisantis – czterdzieści
 • țeveti se – uważać, być uważnym
 • tiltan – podłoga
 • tima – ciemność, mrok
 • timneti – ostrzyć
 • tiņeti – wyciągać, wybierać
 • tinsti (tind̦o) – ruszać
 • tinsvas – ciężki
 • tinvas – cienki
 • tirkas – ścieżka
 • țirpa – ciało
 • tiršeti – trząść się
 • tirštati se – martwić się
 • tišantis – tysiąc
 • țisti (țito) – liczyć
 • tița – sos
 • tlakas – tłumacz
 • tlațeti – znaczyć
 • tlațiti – tłumaczyć
 • țluțas – klucz
 • torvana – burza, sztorm
 • tošeti – umieć
 • trai – trzy
 • tramas – przerażony
 • trasa – chwila
 • treba – mieszkanie
 • trėman – temat, wątek
 • țribeti – piszczeć
 • trisantis – trzydzieści
 • trjudas – praca
 • tšes – jutro
 • țubas – grzyb
 • țukas – udo
 • țutis – tłum
 • tvarsas – dzik
 • twora – płot
 • vadors (vador) – woda
 • vagas – mokry
 • vai! - oj!
 • vaiša – owoc
 • vaisas – plemię
 • vaisti (vaido) - wiedzieć
 • vaja – gałąź
 • vajas – żołnierz
 • van (LOC) – w (LOC)
 • vanza – język
 • vas (vax) – osa
 • vasras – aktywny, obudzony
 • vastas – naczynie, waza, talerz
 • vasti (vado) – podróżować
 • vatėti – odrzucać, zaprzeczać
 • vati – wybaczyć
 • vatva – poezja
 • vauba – sieć
 • vaupis – wieża
 • vaušan (vaušan, vaušo) – byk
 • vaušteti se – ubierać się
 • vausti (vauxo) – szyć
 • velas – prorok
 • veleti – prorokować
 • velijas – delikatny
 • veliti – rządzić, panować
 • vėlkas – wilk
 • velti (velo, volšam, volam) – kręcić, toczyć
 • vemeti – wymiotować
 • vėna – oddział
 • venan – posag, wiano
 • venis – miłość
 • ventas – wiatr
 • veras – chłopiec
 • vereti – nazywać
 • veris – dziewczyna
 • veršeti – ścierać
 • verti (vero, voršam, voram) – gotować
 • vesaras – wiosna
 • veseti – życzyć
 • vesis – ognisko domowe, rodzina
 • vesis – ubranie
 • vesnas – suknia
 • vesta – tłum
 • vestas – wielki
 • vėsti – prowadzić
 • vesti (veso)
 • vesti (vezo) – wieść, nosić, brać
 • vėstis – prawda
 • vestis – trawa
 • vėtas – prawdzywy
 • vėti – wiać
 • veti – wierzyć
 • vetis – wiara
 • vexti (vebo) – pleść
 • vezėti – budzić
 • vezeti – budzić się
 • vi (LOC) – bez (GEN)
 • vidas – widok, spojrzenie
 • vidauš – ląd
 • vija – sokół
 • vikas – mur
 • vikati – poddać się
 • vileti – wybrać
 • viletras – władca
 • vinis – wino
 • viras – mężczyzna
 • virstas – pracownik
 • vis – wiadomość
 • viseti – czekać
 • višeti – wychowywać
 • visis – przyjaciel
 • višneti (višņujo) – hodować
 • višņutis – hodowla
 • visti (vido) – widzieć
 • vistis – wiedza
 • vixatis – dowódca, wódz
 • vjukva – śpiew
 • vjusti (vjuțo) – śpiewać
 • vjuțis – piosenka, pieśń
 • volati – szczekać
 • volbeti - lizać
 • volenas - łokieć
 • volis – pogrzeb
 • volnati – męczyć
 • volneti (volņujo) – walczyć
 • volstas – zmęczony
 • voltauš – proroctwo
 • volteti – chować
 • volti – grzebać, zakopywać, chować
 • voņas – miły
 • vonsti (vond̦o) – namaszczać, naolejać
 • vordas – góra
 • voris – szereg, rząd
 • vorjeti – organizować
 • vorjeti – szeregować
 • vorneti (vorņujo) – brać ślub
 • voršauš – szczyt
 • vorsti (vorzo) – pracować
 • vorțas – niedźwiedź
 • vorvas – kociół
 • voša – jesion
 • vosti (vodo) – sprawdzać
 • vu (ACC, LOC) – nad (ACC, INS)
 • vujan - jajko
 • vus (vuš) – ucho
 • xteris – pan
 • xtėti – cierpieć
 • zaltas – złoto
 • zambas - ząb
 • zansa – szczęka
 • zanseti (zanso, zanšam) - znać
 • zansis – gęś
 • zantas – lekarz
 • zantras – dziadek
 • zantris – babcia
 • zaristas – dorosły
 • zauvis – ryba
 • zbara – strona
 • zdarbėti – leczyć
 • zelau – pijawka
 • zemanas – człowiek
 • zenas (zenas, zeno) – rasa
 • zenman (zenmen, zenmo) – potomstwo, dzieci
 • zėnu – kolano
 • zeranas – sołtys
 • zėras – pustynia
 • zėris – jeż
 • zeriti – parzyć
 • zerma – marzenie
 • zeršini – zaskoczony, zdziwiony
 • zerti (zero, zoršam, zoram) – patrzeć
 • zesors (zesor) – ręka
 • zida – granica
 • ziltas – żółty
 • zimis – zima
 • zireti – marzyć
 • ziti – wygrać, zwyciężyć
 • zjustas – biedny
 • zjustis – bieda
 • zliti – polerować
 • zmeltas – zły
 • znoti – znać
 • zolis – łasica
 • zornan – ziarno
 • zvalti – zapalać, rozpalać
 • zveranas – dziki
 • zveris – zwierzę