Słownik:Język Wieży Wschodu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
Liczba słów: 350

Słownik

 • tšes – jutro
 • justeras – ranek
 • zimis – zima
 • vesaras – wiosna
 • parutas – dawny
 • jėras – rok
 • matėris – matka
 • xteris – pan
 • astas – ojciec
 • papas – tata
 • mama, mamis, mis – mama
 • svesra – siostra
 • daud̦is – córka
 • sinauš – syn
 • nepas (nepat) - wnuk
 • nauša – dziewczyna
 • svesris - teściowa
 • zemanas – człowiek
 • neris – bohater
 • viras – mężczyzna
 • ainas – jeden
 • dvai – dwa
 • trai – trzy
 • țevaris – cztery
 • pențis – pięć
 • svesis – sześć
 • sexna – siedem
 • asta – osiem
 • ņuva – dziewięć
 • desanta – dziesięć
 • dvisantis – dwadzieścia
 • trisantis – trzydzieści
 • țevarisantis – czterdzieści
 • peikasantis – pięćdziesiąt
 • svesasantis – sześćdziesiąt
 • sexnasantis – siedemdziesiąt
 • astasantis – osiemdziesiąt
 • ņuvasantis – dziewięćdziesiąt
 • santa – sto
 • dašreva - łza
 • vanza – język
 • esors (esor) – krew f
 • zansa – szczęka
 • zėnu – kolano
 • danta – twarz
 • astauš – kość
 • vus (vuš) – ucho
 • ața – oko
 • sardis – serce
 • nas (nas) – nos
 • pos (pad-) - noga
 • zesors (zesor) – ręka
 • esvas – koń
 • guša – krowa
 • avis – owca
 • vorțas – niedźwiedź
 • svaikas – pies
 • mis (miš) – mysz
 • saus (sauš) – świnia
 • zansis – gęś
 • vėlkas – wilk
 • anatis – kaczka
 • zornan – ziarno
 • asras – pole
 • arti – orać
 • melsis – mleko
 • melti – pracować
 • medau – miód
 • salau - sól
 • ad̦is - wąż
 • jaugan – jarzmo
 • sėti – siać
 • anti – oddychać
 • svexti – spać
 • svepas – sen
 • svisti (svido) – pocić się
 • ėsti (ėdo) – jeść
 • poti – pić
 • d̦inseti - rodzić
 • justi (jud̦o) – rosnąć
 • d̦ivas – żywy
 • d̦ivata – życie
 • merti (mero, moršam, moram) – umierać
 • visti (vido) – widzieć
 • vaisti (vaido) - wiedzieć
 • menti (meno, manšam, manam) - myśleć
 • mad̦eti (mad̦ejo) - móc
 • seti (seko) - mówić
 • presti (preso) – prosić, pytać
 • sters (ster) – gwiazda
 • d̦uvauš – bóg
 • savan – słońce
 • mėnis – księżyc
 • nezamis - ziemia
 • vadors (vador) – woda
 • darau – drzewo
 • ventas – wiatr
 • vėti – wiać
 • snid̦is – śnieg
 • d̦ermas – ciepły
 • luțis – chmura
 • mezas – duży
 • d̦eras – ciężki
 • nas (naț f) - noc
 • legas – lekki
 • raudas – czerwony
 • aņas – inny
 • nevas – nowy
 • jaunas – młody
 • senas – stary
 • nagas – nagi
 • dvera – drzwi
 • namauš – dom
 • țešlas (țešlas, țešlo) – koło
 • šauti – rzuać
 • tešti – budować
 • vexti (vebo) – pleść
 • vesti (veso)
 • biti – stać się, zostać
 • sesti (sedo, sedšam, sizdam) – siedzieć, siąść
 • led̦eti (led̦ejo) – leżeć
 • siti – kłaść
 • stati – stać
 • iti (ijo~jo, jėšam, jėm) - iść
 • d̦emti (d̦emo, damšam, damam) – przyjść, przybyć
 • sesti (sețo) – chodzić
 • berti – nieść
 • vesti (vezo) – wieść, nosić, brać
 • asti (azo) – jechać
 • doti – dać
 • kaxti – kraść
 • barda – broda
 • mebrauš – bóbr
 • bazauš – ramię
 • berzas – brzoza
 • bertis – jedzenie
 • bors (bar) – wróg
 • brėvor (brėven, brėvo) – źródło
 • bratėrs (bratar) – brat
 • bauman (baumen, baumo) – dno
 • bauzas – zając
 • dauras – wuj, wujek
 • ditis – czas
 • danau – rzeka
 • donan – dar, prezent
 • dotis – pozwolenie
 • dosti (doto) – pozwalać
 • dators (datar) – przyjaciel
 • desas (desas, deso) – pozycja, zaszczyt
 • vixatis – dowódca, wódz
 • divis (diviš) – bogini
 • memti (memo) – budować
 • mėman (mėmen, mėmo) – kraj
 • dėtis – miejsce
 • d̦itis – koniec
 • nomas – kupa, sterta
 • dras (drax) – osad
 • drud̦as – błazen
 • mimas – dym
 • zelau – pijawka
 • zenman (zenmen, zenmo) – potomstwo, dzieci
 • zenas (zenas, zeno) – rasa
 • zantras – dziadek
 • zantris – babcia
 • d̦istauš – smak, gust
 • zėras – pustynia
 • zėris – jeż
 • gartas – ogród
 • garna – czapla
 • d̦eras (d̦eras, d̦ero) – lato
 • d̦entis – bitwa
 • d̦enti (d̦eno) – walczyć (na wojnie, w bitwie, w pojedynku)
 • griva – szyja
 • garauna – żarno, kamień młyński
 • d̦erau – włócznia
 • d̦entis – krok
 • zolis – łasica
 • andan – środek
 • vaupis – wieża
 • vai! - oj!
 • van (LOC) – w (LOC)
 • dviš (LOC, ACC) – obok (GEN)
 • ez (GEN) – z (GEN)
 • anda (ACC) – do (GEN), w (ACC)
 • nan (ACC, LOC) – przed (ACC, INS)
 • pa (ACC, LOC) – za (ACC, INS)
 • vu (ACC, LOC) – nad (ACC, INS)
 • napa (ACC) – po (INS)
 • san (LOC, COM) – z (INS)
 • vi (LOC) – bez (GEN)
 • au (ACC, LOC) – pod (ACC, INS)
 • pra (ACC) – ku (DAT), do (GEN)
 • albas – biały
 • avti (avo) – pojawić się
 • basneti (basņujo) – ufać
 • bațran – patyk
 • jutas – żmija
 • bjuxti (bjuxo) – krzyczeć
 • bjukan – krzyk
 • bjušti (bjušo) – zamykać
 • basti (bado) – pchać
 • tišantis – tysiąc
 • bati - mówić
 • d̦enti (d̦eno) - zabić
 • zanseti (zanso, zanšam) - znać
 • sėlneti (sėlņujo, sėlņušam) - słyszeć
 • esti - być
 • zambas - ząb
 • bagas - buk
 • vujan - jajko
 • d̦ena - żona
 • ad̦is - wąż
 • naman (neman, namo n) - imię
 • rės (rėz m) - król
 • ijugas (ijugas, ijugo) – para
 • jatam – stado
 • jatauš – most
 • janam – wóz
 • jejati – prowadzić
 • juțran – lina
 • jaugan – brzemię
 • jaund̦eti – łączyć, dodać
 • jaseti - wrzeć
 • jenas (Pl. jemo) – bliźniak
 • Imis - Imis
 • intis – twierdza
 • ițti (ițo) – śmiać się
 • jakas – żart
 • rėsti se (rėdo se) – drapać
 • rostran – jelito
 • rėta – słoma
 • risti (rizo) – łapać, dojechać, dotrzeć, osiągnąć
 • rizėti – wytrzymywać
 • pijeti se – gnić
 • pilas – zwłoki, trup
 • saupițas – ostrożny
 • paxtartis – paproć
 • porkati se – bać się
 • pirțas – strach
 • prinėti – lubić
 • pristi (prišo) – woleć
 • prijas – szczęśliwy
 • pravas – szybki
 • pruti (prevo, prušam) – palić
 • praustas – chlodny
 • praustis – chłód
 • pruša – mróz
 • porxauš – kształt, forma
 • pirpjeti se – wyglądać
 • pirsti (piršo) – prosić
 • piris – głowa
 • pregas – chęć
 • prasti se (prad̦o se) – chcieć
 • numan – oddech
 • nuti (nevo, nušam) - oddychwać
 • pnušeti – kichać
 • pnušest-saupnušest! – na zdrowie!
 • pluxiti – naciskać
 • plustis – płuco
 • plusti (pluțo) – płynąć
 • pluda – powódź
 • nițeti – mleć
 • niti – wieźć
 • nitas – kosz, koszyk
 • nid̦eti – myć
 • niniti – prać
 • Nid̦esas – Behemot
 • nid̦esas – hipopotam
 • nid̦ėris – bania, kąpielisko
 • nițas – czysty
 • skaistas – święty
 • nevjas – nowy
 • nesti (neso) – wrócić do domu, powrócić
 • naseti – ratować
 • nemti (nemo) – brać
 • namas - prawo
 • namas (namas, namo) – prowincja
 • nesta – rana
 • anti – znikać
 • saunebeti – rozpogadzać się
 • saunebis – pogoda
 • nebelas – ciemny
 • imbris – chmura
 • migas – mgła
 • naxnas – wulgarny, obelżywy
 • nes (nes) – ciało
 • nesauš - śmiertelnik
 • volbeti - lizać
 • labis – usta
 • lazas – zbiór, obszar, teren
 • les (lez) – oferta, propozycja
 • lesti (lezo) – oferować, proponować
 • lesnis – cel
 • led̦eti (lego) – ciec
 • lesti (led̦o) – leżeć
 • lad̦ėti – kłaść, łożyć
 • lagas – nora
 • led̦is – łóżko
 • legors (legor) – obóz
 • jėtas – tani
 • jėņas – słaby
 • lidiskas – leniwy
 • lidis – leń
 • volstas – zmęczony
 • volnati – męczyć
 • volati – szczekać
 • lalțis – bajka, baśń
 • ladeti – uciec
 • volteti – chować
 • lugas – nagroda
 • lentas – miękki
 • linda – dolina
 • lind̦an – lędźwie
 • isti (iso) – zbierać
 • lubėti – kochać
 • luxtas – słodki
 • lubis – słodycz, słodycze
 • luban – kora
 • lud̦eti – kłamać
 • laud̦is – kłamstwo
 • luti (levo, lušam) – czyścić
 • luti se (levo se, lušam se) – kąpać się
 • luțėti – szukać
 • svaitas – światło
 • lus (luk) – niebo
 • lukas – granica
 • lauxas – lampa
 • lizas – łyżka
 • listi (lizo) – lizać
 • ligati – bawić się, grać
 • lid̦is – zabawa, gra
 • laițėti – wyrzucić
 • lițan – pustka
 • lițijas – pusty
 • laiša – ślad
 • listran – schodek, schody
 • medas – mózg
 • medėti – leczyć
 • mestauš - sposób
 • mėti – mierzyć
 • mintis – miara
 • iņțis – brzeg
 • pamoras – duży, wielki
 • manis – duży
 • mada – błoto
 • slevas (slevas, slevo) – słowo
 • sluša – sława
 • masas (masas, maso) – wiek
 • imras – chudy
 • mandras – mądry
 • malan (melan, malo) – kamień
 • meņeti – gnieść
 • mėns (mėns, mėnso) – mięso
 • mana – głos
 • mezd̦eti – tonąć
 • muti (mevo, mušam) - ciągnać
 • mušis – mech
 • mresvas – krótki
 • ludis (PL) – ludzie
 • misti (mito) – zmieniać
 • mistis – zmiana
 • mluti (mlevo, mlušam) – mówić, opowiadać
 • misti (miko) – błyszczeć
 • mišeti – mieszać
 • mistas – zdziwiony
 • miņas – mniejszy
 • ninėti – zapomnieć
 • zerti (zero, zoršam, zoram) – patrzeć