Słownik:Język Wieży Wschodu

Z Conlanger
Wersja z dnia 20:07, 8 lis 2020 autorstwa Henryk Pruthenia (dyskusja | edycje) (→‎Słownik)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
Liczba słów: 1150

Słownik

 • ad̦is - wąż
 • ad̦is - wąż
 • aileti – złościć
 • ainas – jeden
 • aiva – nadzieja
 • albas – biały
 • alis – łuk
 • alšas – pogromca
 • aņas – inny
 • anatis – kaczka
 • anda (ACC) – do (GEN), w (ACC)
 • andan – środek
 • angaula – kąt
 • ansti (ando) – kwitnąć, rozkwitać, polepszać się
 • anti – dmuchać
 • anti – znikać
 • arbas – sierota
 • arbiti – osiągnąć, zdobyć
 • arti – orać
 • asa – oś
 • asis – proch, popiół
 • asras – pole
 • asta – osiem
 • astas – ojciec
 • astasantis – osiemdziesiąt
 • astauš – kość
 • asti (azo) – jechać
 • astis – ość
 • ața – oko
 • au (ACC, LOC) – pod (ACC, INS)
 • auša – wschód
 • avis – oczywisty
 • avis – owca
 • avti (avo) – pojawić się
 • azbaras – ofiara
 • badas – miły
 • badors (bador) – przyczyna, powód
 • bagas - buk
 • bagas – hałas
 • baida – przysięga
 • baidėti se – przysięgać
 • baljan – liść
 • balsina – poduszka
 • bandati – zakładać, zaczynać
 • barda – broda
 • bargas – twierdza
 • barnas – ciężarny, w ciąży
 • baršis – szczupak
 • barti – walczyć
 • bašman – część, kawałek
 • basneti (basņujo) – ufać
 • basti (bado) – pchać
 • bațas – obecny, teraźniejszy, towarzyszący
 • bati - mówić
 • bațran – kij, patyk
 • bațran – patyk
 • baudas – wola
 • baudras – wolny (nie szybki)
 • bauga – łuk
 • bauman (baumen, baumo) – dno
 • bauran – płeć
 • bausti (baud̦eti) – biec
 • bauzas – zając
 • bava – natura, charakter, przyroda
 • bavjeti – mieszkać
 • bazauš – ramię
 • bedati se – wywoływać, doprowadzać, przyczyniać się, powodować
 • belzeti – połykać
 • benzas (benzas, benzo) – rozmiar, wielkość
 • berd̦eti – chronić, zachowywać, ochraniać
 • berdeti – niszczyć
 • bermas – niemowlę
 • berti (bero, boršam, boram)– nieść
 • bertis – jedzenie
 • berzas – brzeg
 • berzas – brzoza
 • bėti se – bać się
 • bidas (bidas, bido) – sojusz, umowa
 • biman – kraj
 • binstva – tradycja
 • birštis – miejsce, punkt
 • bistas – silny
 • bisti (bido) – kroić
 • bița – pszczoła
 • bitauš – potwór
 • biti – stać się, zostać
 • bitis – kultura
 • bitisas – fizyczny, rzeczywisty, naturalny
 • bjudas – stół
 • bjud̦eti – gubić, tracić
 • bjukan – krzyk
 • bjusti (bjud̦o) – uciec, uciekać
 • bjušti (bjušo) – zamykać
 • bjuxti (bjuxo) – krzyczeć
 • blaiskas – ognik, światełko
 • blėța – płacz
 • blėti – płakać
 • blinas – rudy
 • blisti (blizo) – patrzeć, spoglądać, zerkać
 • blosa – roślina
 • bolti – wołać
 • boras – wysoki
 • bord̦eti – wąchać
 • bornesti (borned̦o) – przegrać
 • bors (bar) – wróg
 • borzas – mocny
 • bradas – bród
 • bradėti – odmówić, odmawiać
 • braga – piwo
 • bratėrs (bratar) – brat
 • braud̦eti se – cieszyć się
 • brausțas – smutny
 • braustitis – smutek
 • brauxvas – wesoły
 • bregas – zapach
 • bregati – pachnieć
 • bresti (bredo) – brnąć, brodzić
 • breva – pożar
 • brėvor (brėven, brėvo) – źródło
 • brijeti – ciąć
 • brimeti – dźwięczyć, brzmieć
 • brinas – słony
 • bromis – wieść, informacja
 • brušeti – łamać
 • buti (bevo, bušam) – rosnąć
 • dad̦is – płomień
 • daitis – podział
 • danau – rzeka
 • danauš – dąb
 • daneti – oswaić, oswajać
 • danga – pręga
 • danta – twarz
 • dara – choroba
 • darau – drzewo
 • darbas – drobny, mały
 • darėti – trzymać
 • darga – droga
 • dašreva - łza
 • dators (datar) – przyjaciel
 • daud̦is – córka
 • dauras – wuj, wujek
 • daušeti – gwizdać
 • davas – gotowy
 • d̦ejas – przemoc
 • dėlan – sprawa
 • delbeti – wydobywać, wykopywać
 • d̦elis – smutek, żal
 • d̦elma – szron
 • d̦elva – brzuch
 • dėlvijas – wesoły
 • d̦emti (d̦emo, damšam, damam) – przyjść, przybyć
 • d̦ena - żona
 • d̦enėti – swatać
 • d̦enis – ślub
 • densas – kieł
 • d̦enti – zabić, zabijać
 • d̦enti (d̦eno) - zabić
 • d̦enti (d̦eno) – walczyć (na wojnie, w bitwie, w pojedynku)
 • d̦entis – bitwa
 • d̦entis – krok
 • d̦eras – ciężki
 • d̦eras (d̦eras, d̦ero) – lato
 • d̦erau – włócznia
 • d̦erbas – los, fortuna, przeznaczenie
 • d̦ermas – ciepły
 • d̦erti (d̦ero, goršam, d̦oram) – zbierać się, gromadzić się
 • desanta – dziesięć
 • desas (desas, deso) – pozycja, zaszczyt
 • desinas – prawy
 • d̦esti (d̦edo) – dołączyć, połączyć
 • desti (deso) – odkryć
 • d̦esti (d̦ezdo) – błagać
 • dėti – robić, dziać się
 • d̦ėti – rozmawiać
 • d̦eti – żuć
 • dėtis – miejsce
 • d̦eveti – nazywać
 • d̦ilis – glina
 • dilti – dzielić
 • dimņas – materiał
 • dinas – dzień
 • d̦inseti - rodzić
 • dird̦eti – drgać, trząść się
 • d̦iris – ofiara
 • d̦irjeti – ofiarować
 • dirjeti – zmuszać
 • diršvas – śmiały
 • dirti – psuć
 • d̦istauš – smak, gust
 • d̦ita – siła
 • dița – strzała
 • d̦iti – karać
 • ditis – czas
 • ditis – dziecko
 • d̦itis – koniec
 • d̦ivas – żywy
 • d̦ivata – życie
 • d̦iveti – żyć
 • d̦ivis – żywy
 • divis (diviš) – bogini
 • donan – dar, prezent
 • donis – podatek
 • dornas – chory
 • dosti (doto) – pozwalać
 • doti – dać
 • dotis – pozwolenie
 • dragvas – surowy
 • dras (drax) – osad
 • drasti (drad̦o) – złościć, denerować, drażnić
 • drud̦as – błazen
 • drustas – lojalny
 • d̦ubauš – dupa
 • duša – dusza, oddech
 • duslan - narzędzie
 • d̦uvauš – bóg
 • dvai – dwa
 • dvera – drzwi
 • dvesti – chuchać
 • dviš (LOC, ACC) – obok (GEN)
 • dvisantis – dwadzieścia
 • dvitas – gówno
 • dviti – straszyć
 • elnis – jeleń
 • eršas – błąd
 • eršiti – błądzić
 • esnis – jesień
 • esors (esor) – krew f
 • esti - być
 • ėsti (ėdo) – jeść
 • esvas – koń
 • ez (GEN) – z (GEN)
 • galva – głowa
 • gara – plac
 • garauna – żarno, kamień młyński
 • gardas – miasto, twierdza
 • gareti – nagradzać
 • garna – czapla
 • gartas – ogród
 • gladvas – gładki
 • glina – klej
 • gliva – maź
 • golbis – zwierzę domowe
 • golna – żołądź
 • goma – ołtarz
 • goreti – żreć
 • gorna – żuraw
 • graņas – zielony
 • grejas – obraz
 • gresa – trzoda
 • griva – szyja
 • grjusti (grjudo) – usuwać, wyrzucać
 • guša – krowa
 • ijugas (ijugas, ijugo) – para
 • imbris – chmura
 • Imis - Imis
 • imras – chudy
 • ind̦an – masło
 • inis – lód
 • inis – olej
 • iņțis – brzeg
 • intis – twierdza
 • iris – jutro
 • irjai – jutro
 • irma – plecy
 • iseti – żebrać
 • isti (iso) – zbierać
 • ištis – cnota
 • iti (ijo~jo, jėšam, jėm) - iść
 • ițti (ițo) – śmiać się
 • jakas – żart
 • janam – wóz
 • janza – niepokój
 • janzvas – niespokojny, niepokojący
 • jarva – piach
 • jarzis – srebro
 • jaseti - wrzeć
 • jasti (jazo) – czcić
 • jatam – stado
 • jatauš – most
 • jatis – ziele
 • jatva – lek
 • jaugan – brzemię
 • jaugan – jarzmo
 • jaunas – młody
 • jaund̦eti – łączyć, dodać
 • jebiti – ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • jejati – prowadzić
 • jėņas – słaby
 • jenas (Pl. jemo) – bliźniak
 • jėras – rok
 • jerti – bić się, walczyć
 • jėtas – tani
 • jėti – rzucić, pozostawić
 • jețina – wątroba
 • jimiti – naśladować, kopiować
 • jinti – mieć
 • jintis – twarz
 • jiša – gniew
 • jivestas – sprawiedliwy
 • jivis – sprawiedliwość
 • jud̦eti – dorastać
 • jumis – wojownik
 • jušeti - istnieć
 • justeras – ranek
 • justi (jud̦o) – rosnąć
 • jutas – żmija
 • juțran – lina
 • kadis – złość, nienawiść
 • kaina – moneta, cena
 • kaiša – dogmat
 • kaisti (kaido) – rąbać
 • kaitas – głodny
 • kaka – kupa
 • kalas – koło
 • kamas – kogut
 • kampas – zakręt
 • kampati – zakręcać
 • kapnas – wazon
 • karjas – wojna
 • kaskati – srać
 • kastas – zły, nienawistny
 • kasti – łapać, chwytać
 • kavati – kuć
 • kavjeti – kołysać się, chwiać się
 • kaxti – kraść
 • kaxti – zrozumieć
 • kladeti – rozmawiać
 • klepeti – kraść
 • kluti (klevo, klušam) – zamykać, zamknąć, zatrzaskiwać
 • koldeti – kopać, wykopywać
 • kolti – zapraszać, zaprosić
 • kolvas – łysy
 • košeti – oceniać
 • kotva – zazdrość
 • kotvas – zazdrosny
 • krasna – fala
 • kretva – inteligencja
 • kreva – pokrewieństwo, więź
 • krida – rękaw
 • kriman – grzech
 • kriti – kupić
 • kukas – wzgórze
 • kvepeti – parować, dymić
 • labis – usta
 • lad̦ėti – kłaść, łożyć
 • ladeti – uciec
 • lagas – nora
 • laiša – ślad
 • laițėti – wyrzucić
 • lalțis – bajka, baśń
 • laud̦is – kłamstwo
 • lauxas – lampa
 • lazas – zbiór, obszar, teren
 • led̦eti - terroryzować
 • led̦eti (led̦ejo) – leżeć
 • led̦eti (lego) – ciec
 • led̦is – łóżko
 • legas – lekki
 • legors (legor) – obóz
 • lend̦eti – oczerniać, okłamywać
 • lentas – miękki
 • les (lez) – oferta, propozycja
 • lesnis – cel
 • lesti (led̦o) – leżeć
 • lesti (lezo) – oferować, proponować
 • lidis – leń
 • lid̦is – zabawa, gra
 • lidiskas – leniwy
 • ligati – bawić się, grać
 • linda – dolina
 • lind̦an – lędźwie
 • listi (lizo) – lizać
 • listran – schodek, schody
 • lițan – pustka
 • lițijas – pusty
 • livas – śliwa
 • lizas – łyżka
 • luban – kora
 • lubėti – kochać
 • lubis – słodycz, słodycze
 • lud̦eti – kłamać
 • ludis (PL) – ludzie
 • lugas – nagroda
 • lukas – granica
 • lus (luk) – niebo
 • luțėti – szukać
 • luti (levo, lušam) – czyścić
 • luti se (levo se, lušam se) – kąpać się
 • luțis – chmura
 • luxtas – słodki
 • mada – błoto
 • mad̦eti (mad̦ejo) - móc
 • malan (melan, malo) – kamień
 • malas – mały, słaby
 • malsti (maldo) – modlić się
 • mama, mamis, mis – mama
 • mana – głos
 • mandras – mądry
 • manis – duży
 • maras – późny
 • masa – wskazówka
 • masas (masas, maso) – wiek
 • maseti – pokazać, wskazywać
 • matėris – matka
 • mavis – sowa
 • mebrauš – bóbr
 • medas – mózg
 • medau – miód
 • medėti – leczyć
 • melnas – dzwon
 • melsis – mleko
 • melti (melo, molšam, molam) – pracować
 • melziti – doić
 • mėman (mėmen, mėmo) – kraj
 • memti (memo) – budować
 • meņeti – gnieść
 • mėnis – księżyc
 • mėns (mėns, mėnso) – mięso
 • menti (meno, manšam, manam) - myśleć
 • merti (mero, moršam, moram) – umierać
 • mestauš - sposób
 • mėti – kosić
 • mėti – mierzyć
 • mėvas – błazen
 • mezas – duży
 • mezd̦eti – tonąć
 • migas – mgła
 • mimas – dym
 • miņas – mniejszy
 • mineti (miņujo) – zdradzić
 • mintis – miara
 • mis (miš) – mysz
 • mišeti – mieszać
 • mistas – zdziwiony
 • misti (mid̦o) – wędrować
 • misti (miko) – błyszczeć
 • misti (mito) – zmieniać
 • mistis – zmiana
 • miti se – śmiać się, radować się, uśmiechać się
 • mizas – mocz
 • mjuti (mjevo, mjušam) – uwolnić
 • mluti (mlevo, mlušam) – mówić, opowiadać
 • mluti (mlevo, mlušam) – topić
 • mnesti (mned̦o) – kraść
 • moldas – spokojny
 • mresvas – krótki
 • mušis – mech
 • muti (mevo, mušam) - ciągnać
 • nagas – nagi
 • naman (neman, namo n) - imię
 • namas - prawo
 • namas (namas, namo) – prowincja
 • namauš – dom
 • nan (ACC, LOC) – przed (ACC, INS)
 • napa (ACC) – po (INS)
 • nas (nas) – nos
 • nas (naț f) - noc
 • naseti – ratować
 • nauša – dziewczyna
 • naxnas – wulgarny, obelżywy
 • nebelas – ciemny
 • nebis – pępek
 • nemti (nemo) – brać
 • nepas (nepat) - wnuk
 • neris – bohater
 • nes (nes) – ciało
 • nesauš - śmiertelnik
 • nesta – rana
 • nesti (neso) – wrócić do domu, powrócić
 • nevas – nowy
 • nevistis – niewiedza
 • nevjas – nowy
 • nezamis - ziemia
 • nid̦ėris – bania, kąpielisko
 • Nid̦esas – Behemot
 • nid̦esas – hipopotam
 • nid̦eti – myć
 • nidis – zniewaga
 • ninėti – zapomnieć
 • niniti – prać
 • ninti – wahać się
 • nisti (nido) – znieważyć
 • nițas – czysty
 • nitas – kosz, koszyk
 • nițeti – mleć
 • niti – wieźć
 • nomas – kupa, sterta
 • numan – oddech
 • nuti (nevo, nušam) - oddychać
 • ņuva – dziewięć
 • ņuvasantis – dziewięćdziesiąt
 • pa (ACC, LOC) – za (ACC, INS)
 • paimeti – rozebrać się
 • pakas - kucharz
 • palvas – niebieski
 • pamoras – duży, wielki
 • pansan – zgoda
 • panseti – zgadzać się
 • pansti (panzo) – naprawiać
 • papas – tata
 • parša – strumień
 • parswas – kolor, farba
 • parswatis – kolorowy
 • parutas – dawny
 • pasta – biesiada, święto
 • pastan – wieś
 • pațas – gorący
 • pati – chronić
 • patras – obrońca
 • pauneti – poświęcać, oczyszczać
 • pausis – sosna
 • pausna – pięść
 • paustatas – pięściarz
 • paxtartis – paproć
 • pazman (pazman, pazmo) – dach
 • peikasantis – pięćdziesiąt
 • pelas – bliski
 • peltas – szary
 • pėman (pėman, pėmo) – nienawiść
 • penteti – znaleźć
 • pențis – pięć
 • perdas – smród
 • perti (pero, poršam, poram) – przejść
 • pervenas – pierwszy
 • pesas – grzebień
 • pešas (pešas, pešo) – pierś
 • pesauš – bydło
 • peslan – metal
 • pesols (pesol) – penis
 • pesteti – czesać
 • pesti (pețo) – piec
 • petaras – pióro
 • petati – latać
 • pėti – nienawidzieć
 • pexmis – kuchnia
 • pijeti – tracić
 • pijeti se – gnić
 • pilas – zwłoki, trup
 • pilnas – pełny
 • pilvas – szeroki
 • pimanas – pasterz
 • pimas – gruby
 • pinesti – ryć
 • piras – świeży
 • piris – głowa
 • pirpjeti se – wyglądać
 • pirsti (piršo) – prosić
 • pirțas – strach
 • pišan (pišan, pišo) – proso
 • pisras – bierny
 • pisras – gorzki
 • pisti (pišo) – rysować, pisać
 • pivan – napój
 • pivas – czysty, niewinny
 • pixtis – alhohol
 • pizati – denerwować
 • pjusti (pjuzo) – bić
 • plakan – żądło
 • plasa – warkocz
 • plastas – głupi
 • plastas – płaski
 • plasti (plago) – oszaleć, ogłupieć
 • plațeti – kłuć
 • pleseti – pleść
 • plėti – wypełnić
 • pluda – powódź
 • plusti (pluțo) – płynąć
 • plustis – płuco
 • pluxiti – naciskać
 • pnušest-saupnušest! – na zdrowie!
 • pnušeti – kichać
 • poljeti – rzucić, rzucać
 • polna – pielucha
 • poltas – staw
 • poman (poman, pomo) – szklanka
 • porka – las
 • porkati se – bać się
 • porša – iskra
 • poršna – pstrąg
 • porstis – pył
 • porțati – pierdzieć
 • porxauš – kształt, forma
 • pos (pad-) - noga
 • potėti – karmić
 • poti – pić
 • potis – karma
 • pra (ACC) – ku (DAT), do (GEN)
 • prabvas – dobry, dokładny
 • prasas – ostatni
 • prasti se (prad̦o se) – chcieć
 • praustas – chlodny
 • praustis – chłód
 • pravas – szybki
 • pregas – chęć
 • prenai – dawno
 • prenas – dawny
 • presti (preso) – prosić, pytać
 • prijas – szczęśliwy
 • prinėti – lubić
 • pristi (prišo) – woleć
 • pruša – mróz
 • pruti (prevo, prušam) – palić
 • pukas – biedny
 • pušan – przyroda
 • rasti (razo) – decydować
 • ratas – wóz
 • raudas – czerwony
 • razas – decyzja
 • rebis – żebro
 • rės (rėz m) - król
 • rėsti se (rėdo se) – drapać
 • rėta – słoma
 • rėti – radzić
 • ridis – prosty
 • rimas – liczba
 • rinas – cecha
 • risti (rido) – porządkować, prostować, układać, uspokoić
 • risti (rizo) – łapać, dojechać, dotrzeć, osiągnąć
 • rizėti – wytrzymywać
 • rjud̦eti – bekać
 • rjusti (rjudo) – opłakiwać, szlochać
 • rostran – jelito
 • rusas – rdza
 • ruti (revo, rušam) – otworzyć, otwierać
 • saimas – plemię
 • saina – kołyska, kolebka
 • saistas – magiczny
 • saitas – czar, magia
 • salau - sól
 • salnas – cały
 • salpa - tłuszcz
 • samtas – spokojny
 • san (LOC, COM) – z (INS)
 • sansti (sanțo) – wieszać
 • santa – sto
 • saras – lalka
 • sarbeti – ssać, siorbać
 • sardis – serce
 • sasteti - zadowalać
 • sasti (sad̦o) – spaść, upaść, spadać
 • sațas – kolega
 • saunebeti – rozpogadzać się
 • saunebis – pogoda
 • saunsla – bieluń
 • saupițas – ostrożny
 • saus (sauš) – świnia
 • sautalis - stolica
 • šauti – rzuać
 • savan – słońce
 • selman – chełm
 • sėlneti (sėlņujo, sėlņušam) - słyszeć
 • selti (selo, solšam, solam) – osiągnąć, zdobyć
 • semai – jak
 • sėmis – połowa
 • senas – stary
 • send̦eti – szeptać
 • senseti – głosić, opowiadać, informować
 • sernavas – rogaty
 • serpas – jaszczurka
 • serpeti – czołgać się
 • serti (sero, soršam, soram) – opiekować się, niańczyć
 • sesis – naród
 • sesti (sedo, sedšam, sizdam) – siedzieć, siąść
 • sesti (sețo) – chodzić
 • sestis – krzesło
 • šeti – przesiewać
 • sėti – siać
 • seti (seko) - mówić
 • sėvas – zimny
 • ševeti se – golić się
 • sexna – siedem
 • sexnasantis – siedemdziesiąt
 • sijėti – oświecać, wyjaśniać, tłumaczyć
 • simța – gest
 • sinas – klamka
 • sinauš – syn
 • sineti – płacić
 • sințeti – rozważać
 • sipas – zły, zdenerwowany, rozłoszczony
 • sirnas – róg
 • siršnis – szerszeń
 • sirva – łoś
 • sirvati - służyć
 • sišesti (sišed̦o) – trzymać
 • sisti (sito) – świecić
 • siteti – czarować, kląć
 • sițeti – sikać
 • siti – kłaść
 • šiti – szyć, wiązać
 • siti – zasiedlić, zamieszkać, przenieść się, przeprowadzić się
 • sivas - obraz
 • skaistas – święty
 • skalan – kolano
 • skaudeti – rzucić, rzucać
 • skavas – piękny
 • slaidauš – tył
 • slatis – tajemnica, sekret
 • slejas – lewy
 • slevas (slevas, slevo) – słowo
 • slevati – wymordować, wybić
 • slevetas – prestiżowy, godny
 • slidvas – śliski
 • slikas – jagoda
 • slitis – schronienie
 • sluša – sława
 • slušas – słuch
 • sluti (slevo, slušam) – słuchać, słyszeć
 • smereti – przypomnieć, przypominać
 • smerti (smero, smoršam, smoram) – pamiętać
 • smisti (smito) – wysyłać, słać
 • snesti (snețo) – święcić
 • šneva – brzytwa
 • snevna – nerw, stan psychiczny
 • snid̦eti – śnieżyć
 • snid̦is – śnieg
 • sniva – nić, żyła
 • šņuti (šnevo, šņušam) – uczyć
 • soja – cień
 • soršeti – chodzić
 • soršna – czaszka
 • sperti (spero, sporšam, sporam) – kopnąć
 • spėsa – sukces
 • spešeti – obserwować
 • spestas – szpieg
 • spesti (speso) – szpiegować
 • speti – próbować, smakować
 • speti – ratować
 • spika – sroka
 • spimas – piana
 • spina – cierń
 • spjusti (spjudo) – spieszyć się
 • sreveti – lać
 • stad̦ėti – schować, chować
 • staga - koszula
 • staman (staman, stamo) – figura, statua
 • stanti – wstać
 • stati – stać
 • statis – powolny
 • stava – budynek
 • steblan – krzak
 • sțedeti – mnożyć
 • sted̦eti – przykryć, okryć, zasłonić
 • sțelantas – wina
 • sțeleti – więdnąć
 • sțelțas – winny
 • stenan – hak
 • sters (ster) – gwiazda
 • sțerva – rana
 • steveti – chwalić
 • stid̦edi – gonić, ścigać
 • stiga – droga
 • stiljeti – trafić
 • stiljeti se – znajdować się, wydarzyć się
 • stird̦a - pajęczyna
 • stirneti (stirņujo) – opowiadać, rozszerzać
 • stis – miasto
 • sțistis – honor, cześć
 • sțitas – tarcza
 • stivas – twardy
 • stoltan – karczma
 • strinesti (strined̦o) – dźgać
 • strjuti (strjevo, strjušam) – sypać
 • sțuti se (sțevo se, sțušam se) – czuć, czuć się
 • šuras – pan, władca
 • sušas – szorstki
 • šuteti – rodzić
 • šuti (ševo, šušam) – obiecać, obiecywać
 • svaikas – pies
 • svaita – kwiat
 • svaitas – światło
 • svarjeti – przysięgać
 • svastis – smaczny
 • svebava – rodzina
 • svepas – sen
 • sverti (svero, svoršam, svoram) – boleć, sprawiać ból
 • sverva – ból
 • svesasantis – sześćdziesiąt
 • svesis – sześć
 • svesra – siostra
 • svesris - teściowa
 • svexti – spać
 • šviba – bicz, knut
 • svida – pot
 • svinan – krzyk
 • svintas – święty
 • svinti – krzyczeć
 • svinti – świtać
 • svisti (svido) – pocić się
 • tabėti – mordować
 • tabėtis – morderstwo
 • țad̦ėti – pokonać
 • takas – prąd, ciek
 • taljas - cichy
 • tamau – plaga, zaraza, pomór
 • tangas – myśl
 • tarmas – dziura
 • tarpa – zachwyt
 • taršas – suchy
 • taršėti – suszyć
 • tarțas – szalony
 • tarțėti – znikać
 • taumiti – pomagać
 • taurjeti – bronić, chronić
 • țed̦eti – poddać się
 • telti (telo, tolšam, tolam) – dźwigać, podnosić
 • tempetis – ognisko
 • tenas (tenas, teno) – rozwój, długość
 • tendeti – gnieść
 • țend̦eti – utykać, kuśtykać
 • țenina – dziewczynka
 • tenšeti – szarpać
 • tepenas – ciepły
 • tepiti se – cieszyć się
 • terjeti – ściągać (ubrania, buty)
 • termati – kończyć
 • terpas – potrzebny
 • terskan – pustynia
 • terškvas – pusty
 • tervas – sługa
 • terxtis – zabawa
 • tesanas – stolarz
 • țešlas (țešlas, țešlo) – koło
 • tesna – umiejętność, technika
 • tešti – budować
 • tėsti (tėšo) – dotykać
 • testi (tețo) – ciec
 • testi (teto) – tworzyć, produkować
 • țesti se (țeto se) – odpocząć
 • țėtas – radosny
 • tețeti – zgadzać się, akceptować
 • țėti – badać
 • tetran – wiertło, świder
 • țevaris – cztery
 • țevarisantis – czterdzieści
 • țeveti se – uważać, być uważnym
 • tiltan – podłoga
 • tima – ciemność, mrok
 • timneti – ostrzyć
 • tiņeti – wyciągać, wybierać
 • tinsti (tind̦o) – ruszać
 • tinsvas – ciężki
 • tinvas – cienki
 • tirkas – ścieżka
 • țirpa – ciało
 • tiršeti – trząść się
 • tirštati se – martwić się
 • tišantis – tysiąc
 • țisti (țito) – liczyć
 • tița – sos
 • tlakas – tłumacz
 • tlațeti – znaczyć
 • tlațiti – tłumaczyć
 • țluțas – klucz
 • torvana – burza, sztorm
 • tošeti – umieć
 • trai – trzy
 • tramas – przerażony
 • trasa – chwila
 • treba – mieszkanie
 • trėman – temat, wątek
 • țribeti – piszczeć
 • trisantis – trzydzieści
 • trjudas – praca
 • tšes – jutro
 • țubas – grzyb
 • țukas – udo
 • țutis – tłum
 • tvarsas – dzik
 • tvora – płot
 • vadors (vador) – woda
 • vagas – mokry
 • vai! - oj!
 • vaiša – owoc
 • vaisas – plemię
 • vaisti (vaido) - wiedzieć
 • vaja – gałąź
 • vajas – żołnierz
 • van (LOC) – w (LOC)
 • vanza – język
 • vas (vax) – osa
 • vasras – aktywny, obudzony
 • vastas – naczynie, waza, talerz
 • vasti (vado) – podróżować
 • vatėti – odrzucać, zaprzeczać
 • vati – wybaczyć
 • vatva – poezja
 • vauba – sieć
 • vaupis – wieża
 • vaušan (vaušan, vaušo) – byk
 • vaušteti se – ubierać się
 • vausti (vauxo) – szyć
 • velas – prorok
 • veleti – prorokować
 • velijas – delikatny
 • veliti – rządzić, panować
 • vėlkas – wilk
 • velti (velo, volšam, volam) – kręcić, toczyć
 • vemeti – wymiotować
 • vėna – oddział
 • venan – posag, wiano
 • venis – miłość
 • ventas – wiatr
 • veras – chłopiec
 • vereti – nazywać
 • veris – dziewczyna
 • veršeti – ścierać
 • verti (vero, voršam, voram) – gotować
 • vesaras – wiosna
 • veseti – życzyć
 • vesis – ognisko domowe, rodzina
 • vesis – ubranie
 • vesnas – suknia
 • vesta – tłum
 • vestas – wielki
 • vėsti – prowadzić
 • vesti (veso)
 • vesti (vezo) – wieść, nosić, brać
 • vėstis – prawda
 • vestis – trawa
 • vėtas – prawdzywy
 • vėti – wiać
 • veti – wierzyć
 • vetis – wiara
 • vexti (vebo) – pleść
 • vezėti – budzić
 • vezeti – budzić się
 • vi (LOC) – bez (GEN)
 • vidas – widok, spojrzenie
 • vidauš – ląd
 • vija – sokół
 • vikas – mur
 • vikati – poddać się
 • vileti – wybrać
 • viletras – władca
 • vinis – wino
 • viras – mężczyzna
 • virstas – pracownik
 • vis – wiadomość
 • viseti – czekać
 • višeti – wychowywać
 • visis – przyjaciel
 • višneti (višņujo) – hodować
 • višņutis – hodowla
 • visti (vido) – widzieć
 • vistis – wiedza
 • vixatis – dowódca, wódz
 • vjukva – śpiew
 • vjusti (vjuțo) – śpiewać
 • vjuțis – piosenka, pieśń
 • volati – szczekać
 • volbeti - lizać
 • volenas - łokieć
 • volis – pogrzeb
 • volnati – męczyć
 • volneti (volņujo) – walczyć
 • volstas – zmęczony
 • voltauš – proroctwo
 • volteti – chować
 • volti – grzebać, zakopywać, chować
 • voņas – miły
 • vonsti (vond̦o) – namaszczać, naolejać
 • vordas – góra
 • voris – szereg, rząd
 • vorjeti – organizować
 • vorjeti – szeregować
 • vorneti (vorņujo) – brać ślub
 • voršauš – szczyt
 • vorsti (vorzo) – pracować
 • vorțas – niedźwiedź
 • vorvas – kociół
 • voša – jesion
 • vosti (vodo) – sprawdzać
 • vu (ACC, LOC) – nad (ACC, INS)
 • vujan - jajko
 • vus (vuš) – ucho
 • xteris – pan
 • xtėti – cierpieć
 • zaltas – złoto
 • zambas - ząb
 • zansa – szczęka
 • zanseti (zanso, zanšam) - znać
 • zansis – gęś
 • zantas – lekarz
 • zantras – dziadek
 • zantris – babcia
 • zaristas – dorosły
 • zauvis – ryba
 • zbara – strona
 • zdarbėti – leczyć
 • zelau – pijawka
 • zemanas – człowiek
 • zenas (zenas, zeno) – rasa
 • zenman (zenmen, zenmo) – potomstwo, dzieci
 • zėnu – kolano
 • zeranas – sołtys
 • zėras – pustynia
 • zėris – jeż
 • zeriti – parzyć
 • zerma – marzenie
 • zeršini – zaskoczony, zdziwiony
 • zerti (zero, zoršam, zoram) – patrzeć
 • zesors (zesor) – ręka
 • zida – granica
 • ziltas – żółty
 • zimis – zima
 • zireti – marzyć
 • ziti – wygrać, zwyciężyć
 • zjustas – biedny
 • zjustis – bieda
 • zliti – polerować
 • zmeltas – zły
 • znoti – znać
 • zolis – łasica
 • zornan – ziarno
 • zvalti – zapalać, rozpalać
 • zveranas – dziki
 • zveris – zwierzę
 • abols (abal) - jabłko
 • vosauxtras - jastrząb