Słownik:Język ajdyniriański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.

Słownik

Według liter alfabetu

A

 • abya, abyazis - woda
 • adrash - złoto
 • aeram - pomocnik, doradca, rada (instytucja)
 • aeshmegi - gniew, szał
 • aezis - ogień
 • aewa - potrzeba
 • ahûrani - święte, boskie
 • ahwaretam - władza
 • ahwarete - władać
 • ahwatar - władca
 • akhe - uderzać, bić
 • aydīnôsh - Ajdyniriańczyk (n)
 • aywīr - oba, obydwa
 • an - już
 • anyoa - niebo, niebiosa, wyżyny
 • anmeni - równe, proste
 • anmer - równina
 • anzauran - wojna
 • anûsh - oko
 • arime - widzieć, patrzeć
 • arimoxa - wzrok
 • armicar - ładunek
 • arṕas - prawo
 • ashfan - gdzie
 • aŝadran - sól
 • aŝaegi - nadzieja
 • aŝule - zabierać
 • airyani - cierpliwy
 • airyevi - cierpliwość
 • aťeaji - niechaj, niech
 • ava - zawsze
 • avās, avāsegi - żal, smutek, współczucie
 • avriť - myśleć
 • avriťah - myśl
 • avriťim - rozum
 • azra - jezioro
 • azhirham - trójca, trybunał

Ā

 • āmar̄an - zwierze
 • āgheman - pochodzenie
 • āghemane - pochodzić
 • ākhcim - ogień
 • ākhmat - wróg
 • āndīyesh - tarcza

Ą

 • ą - a
 • ąnār - kwiat
 • ąnārani - kwiecisty, bujny
 • ąnāregi - subtelność, wrażliwość
 • ąnāregani - subtelny, wrażliwy
 • ąshas - rzeka

B

 • bava - prawo
 • bavani - prawe
 • baqar - pierścień
 • bazdir - potomek, dziecko
 • bazdira - córka
 • bazdiri - syn
 • berahe - mijać, kończyć się

BH

 • bhāgegi - radość
 • bhāvāmi - godność

CH

 • chaefar - ruch
 • chaefare - ruszać się
 • chaefranaya - nomadowie, koczownicy
 • chahtiāmi - słuszność
 • chahtini - słuszne
 • chal - tylko
 • chéra - córka
 • chinneni - szybki

C

 • cabhar - język, mowa
 • cadhir - sumienie
 • caiva - chcieć
 • caivar - chęć, wola
 • carme - świecić, błyszczeć
 • carmin - błysk
 • carjaeham - arcykapłan
 • cazhifyāmi - potęga, chwała
 • cęne - wschodzić
 • cinbhaśat - kilkanaście
 • cinru - kilka
 • cinrhéd - kilkaset
 • cintraśat - kilkadziesiąt
 • cir̄as - noc
 • canen - krew, rodzina

Ć

 • ćayna, ćaynar - dziękuję
 • ćayne - dziękować
 • ćatra - kształt
 • ćatrani - kształtne, zgrabne
 • ćękhar - dziw, coś dziwnego
 • ćękharani - dziwny

D

 • dar - czyli
 • darād - mieć
 • dassan - dlaczego
 • dashanar - hołd, pokłon, oddanie
 • dasharani - posłuszny
 • dasharāmi - posłuszeństwo
 • datra - kiedy, gdy
 • dąshad - stal
 • dévan - bóg
 • dévanaya - bogowie
 • dinaquegi - przyjemność
 • dinaqueni - przyjemnie
 • dirzeāmi - braterstwo
 • dīshar - wtedy
 • drą - ale
 • durḱan - kuzyn (n)

DH

 • dhagīr - zdanie
 • dhāyarte - podbijać
 • dheźva - koń
 • dhęzis - ziemia
 • dhiryani - piękne
 • dhiryāmi - piękno
 • dhojirane - być przeklętym
 • dhrāya - morze

E

 • e - z (kimś)
 • eḱaťare - odpowiadać
 • en - żeby, aby
 • eo - w
 • ekhshab - ród
 • ellash - kusza
 • elqai - swój własny
 • eltar - sędzia, ten kto rozstrzyga spory
 • eltare sądzić, rozstrzygać spory
 • eńara - ponieważ, gdyż
 • eńyą - sztuka
 • erťiya - prawda
 • essamyar - żyrafa
 • essani - długi
 • ezjon - wschód

É

 • érakha - szlachectwo, szacunek, respekt
 • érakhani - szanowany, szlachetny
 • éxan - wielki

Ę

 • ęri - pod adresem, względem
 • ęlęd - pan, władca (n)
 • ęlędāmi - panowanie, sprawowanie rządów

F

 • Far - Los
 • farze - słuchać
 • farzoxa - słuch
 • fąrimah - sarna
 • fązar - sprawa, przypadek
 • fea - jak
 • fean - sukces, powodzenie
 • fean, feane - odnosić sukces i powodzenie, przezwyciężać (zarówno przywitanie jak i pożegnanie)
 • ferwen - tak, owszem (mowa oficjalna)
 • féaxan - północ
 • fīn - tak (mowa potoczna)

G

 • gatoāmi - obłuda
 • gāchana - znać
 • gamāxan - pokój
 • gilghan - brama
 • girdan - kiedy, gdy (bardziej oficjalnie)
 • gele - zwrócić, wskazać, skierować na
 • gurze - zostać

GH

 • ghamāxan - spokój
 • ghébar - drzewo
 • ghive - dźwigać, nieść

H

 • hafran - oddech
 • hafre - oddychać
 • haryante - posiadać, dysponować
 • hashfār - podpora, kolumna (a także wysokiej rangi urzędnik)
 • hezha - pani
 • hezhi - pan
 • histras - prowincja
 • histrasid - zarządca prowincji, namiestnik
 • hīri - syn
 • hrid - serce
 • hridavās - przepraszam

KH

 • khamane - postępować
 • khīmsaer - pomysł
 • khmana - wełna
 • khshāyara - imperatorka, cesarzowa
 • khshāyari - imperator, cesarz
 • khshāyarvan - imperium, cesarstwo

HW

 • hwadāmi - wiedza
 • hwade - wiedzieć
 • hwaeme - poświęcić
 • hwaemegi - poświęcenie
 • hwozhar - twór, dzieło
 • hwozharqyas - twórca
 • hwozhare - tworzyć

I

 • issan - wysokość
 • issani - wysoki
 • issah - rodzaj
 • isūr - książę
 • isūrvan - księstwo
 • itram - szarfa, wstęga

Y

 • yalarevi - tchórzostwo
 • yalar, yalarqyas - tchórz
 • yadja - kawa
 • yāstakhare - występować przeciw komuś
 • yo - więc

Ī

 • īhaoni - ciężkie, trudne
 • īmné - szmaragd
 • īranevi - wolność
 • īsṕauran - drapieżnik
 • īsṕaure - być drapieżnym, łupić
 • īsṕaurid - grabieżca, łupieżca

Q

 • qaishan - południe
 • qandre - zstąpić
 • qarim - widok
 • qasar - spotkanie
 • qasare - spotykać się
 • qelan - ile
 • qonevi - ból, fizyczny lub psychiczny
 • qor̄u - delfin
 • quayif - forma
 • quissa - ojciec
 • quane - umierać
 • quanan - śmierć
 • qūrṕan - choroba
 • qūrṕane - być chorym, chorować

K

 • kārnam - połączenie muzyki i tańca
 • kārname - śpiewać i tańczyć
 • kądas - owca
 • kélana - żona
 • ki - na
 • kirzas - pas
 • kyara - wiele
 • kyarwa - istota
 • kyores - przykład
 • kromani - odpowiednie
 • kshatrit - dowódca, generał

 • ḱalshu - musieć
 • ḱara - moc
 • ḱelle - prosić
 • ḱellen - proszę, prośba
 • ḱeswa - pustkowia
 • ḱévar - człowiek
 • ḱévarani - ludzki

L

 • latish - sens
 • latishani - sensowny
 • lanne - biec
 • lāweran - pojedynek
 • lāwere - pojedynkować się
 • liyah - książka
 • linun - zielony (kolor)
 • linuni - zielony (przymiotnik)
 • līkhar - księga

M

 • maerhdaevi - dokładność
 • maerhdani - dokładny
 • makhas - włócznia
 • makhru - lub, albo
 • mazda - winogrono
 • mazdhar - wino
 • mazdharsūl - winorośl
 • mer̄a - atak
 • mer̄e - atakować
 • méshan - kot
 • mifen - jedzenie
 • mifene - jeść
 • myar - szyja
 • myissa - matka

N

 • nagham - móc
 • naypar - biały
 • namab - piasek
 • nambhat - pustynia
 • nambhatani - pustynny
 • nazhanevi - równość
 • nāxrid - góra
 • nāxridani - górski, górzysty
 • nez - z, ze
 • nezyu - być
 • néva - dom
 • névani - domowy
 • nūlla - gleba

Ń

 • ńa - bo
 • ńaghan - jeździec
 • ńaghe - jeździć, ujeżdzać
 • ńarmad - orzeł
 • ńakte - rodzić
 • ńakshe - urodzić się
 • ńera - zmierzch

O

 • oan - że
 • odanna - modlitwa
 • odanne - modlic się
 • omani - daleko
 • or̄omes -
 • ormai - dawniej, kiedyś
 • osťane - podążać

Ô

 • ôhirya - mowa, język, narzecze
 • ôhirye - mówić

P

 • panûvar - straż, strażnik
 • panûve - strzec
 • pārhusa - duch, akt
 • perzis - płomień

 • ṕar̄e - kazać

R

 • rahetan - życie
 • rahete - żyć
 • rakhas - szlachcic, arystokrata
 • rakhasani - szlachecki, wysoko urodzony
 • ran - zawsze
 • rasheqar - władca
 • rasheqāmi - władza
 • rinnah - spokój, cisza
 • rivāmi - trwanie, wytrzymywanie
 • rivani - trwający, wytrzymały
 • ruja, rozha - królowa
 • ruji, rozhi - król
 • rujvan, rozhvan - królestwo

 • r̄agul - pismo
 • r̄agule - pisać

RH

 • rhāvani - szybko
 • rhokas - bandyta

S

 • sao - bez
 • sayar - członek społeczności, ziomek, krajan
 • sayarvan - lud, naród
 • sanne - iść, chodzić
 • sąrhal - umieć, potrafić
 • sefracan - przodek
 • sene - robić
 • sil - lecz, ale
 • syanna - siostra
 • sor̄an - wyzwanie
 • sôr̄e - wyzywać, rzucać wyzwanie
 • sūl - roślina
 • sūle - rosnąć, wzrastać

Ś

 • śaetra - gwiazda
 • śafre - paść
 • śatis - wzgórze
 • śaure - ssać
 • śaurid - ssak

SH

 • shaine - rosnąć
 • shaināmi - wzrost, rośnięcie
 • shan - zdrowie
 • shane - zdrowieć
 • shaniyam - lekarz, uzdrowiciel
 • shaniye - leczyć
 • shār - światło
 • shāre - świecić
 • shéwe - kochać
 • shéwegi - miłość
 • shaurya - pieść
 • shaurye - śpiewać
 • shauryen - piosenka
 • shûjeam - jeleń

Ŝ

 • ŝarwīshi - mieć powinność
 • ŝarhtan/ŝarhatan - szartan
 • ŝur̄anaya - demony, źli bogowie

T

 • tayar - witaj, cześć (przywitanie)
 • taye - witać
 • takhare - sprzeciwiać się
 • tar̄a - łuk
 • tar̄u -
 • tava - chleb
 • tazaw - wszyscy, wszystko (rzeczownik nieregularny, tylko w liczbie pojedynczej)
 • taze - człowiek, ludzie (rzeczownik nieregularny)
 • tazea - nacja, grupa ludzi
 • torhan - skała
 • torhani - skalny
 • tôriāmi - fałsz, fałszywość, nieprawda
 • tu - tyle

Ť

 • ťaoma - magia
 • ťare - mówić
 • tālaivar - włócznia
 • ťaliyon - zachód

U

 • udran - imię
 • unąd - miesiąc
 • unatiya - tajemnica
 • unatiyani - tajemniczy, tajemny
 • urūsh - rok

Ū

 • ūdhavar - żelazo
 • ūdhavarni - żelazny

Û

V

 • vaedjor - kraina, ziemia
 • vahzis - wiatr
 • vakhe - zabić
 • variśdāmi - mądrość
 • varhar - pancerz, zbroja
 • varharani - pancerny, opancerzony
 • vaťāmi - rozumienie
 • vaťe - rozumieć
 • vashif - kanał
 • ve - lecz, ale
 • vehwezharqyas - stworzyciel
 • vesad - wieczność
 • vesadani - wieczny
 • vezda - czas
 • - tu, tutaj
 • viḱaegi - ból psychiczny
 • viḱae - boleć (psychicznie)
 • vissa - tam
 • vwer - jeszcze

Z

 • zaedrah - kamień
 • zaedrahni - kamienny
 • zan - co, jaki
 • zaytar - płaszcz
 • zar̄u - nie (mowa oficjalna)
 • zir̄ - nie (mowa potoczna)
 • zīmrha - klejnot
 • zoaghar - miecz

ZH

 • zhaherin - historia
 • zhaherini - historycznie
 • zhare - wieźć, przewozić
 • zhina - element kobiecego stroju (Nissary)
 • zhord - wóz

Ź

 • źavwar - trwanie
 • źavware - pozostać, trwać
 • źesah - słowo

J

 • jaeham - kapłan
 • jaerish - droga
 • jakerśan - koniec
 • jakerśane - kończyć
 • javāche - odpowiadać
 • jera - las
 • jiran - przekleństwo, klątwa
 • jirane - przeklinać, złorzeczyć
 • jorhāmi - ból fizyczny
 • jorhe - boleć (fizycznie)

DJ

 • djasûr - miara
 • djasûre - mierzyć
 • djasûror - mierzalny
 • djoran - liczba
 • djore - liczyć
 • djoror - policzalny

DZ

 • dzala - dar, podarunek, prezent
 • dzale - darować, dawać
 • dzaraman - zwycięstwo (forma archaiczna)
 • dzarāmi - zwycięstwo
 • dzare - zwyciężać

W

 • warza
 • wayr - dzień
 • wene - ciągnąć
 • wessa - inny, inni

X

 • xayre - prowadzić
 • xar - słońce
 • xirye - sprzyjać, błogosławić
 • xiryāf - błogosławieństwo
 • xofar - przewodnik
 • xofare - prowadzić, robić za przewodnika

Według tematyki

 • bali kyoresem - na przykład
 • tarhon wessāt - między innymi
 • wessa quayif - swoją drogą (dosł "inna forma")

Egzonimy (Kyon)

Kavelia

 • Ḱāvella - Kavelia
 • Ḱāvelôsh - Kavel (n)
 • cabhar ḱāvellani; Ḱāvelôhirya - język kavelski


Patriarchat Rikkadanu

 • Riḱadhān - Rikkadan
 • Quissahwar Riḱadhānaz - Patriarchat Rikkadanu
 • Riḱadhôsh - Rikkadańczyk (n)
 • cabhar riḱadhani, Riḱadhôhirya - język rikkadański
 • Khar̄aqas - Ħa'raq


Unagurowie

 • Unargôsh - Unagur (n)
 • Unargôshaya - Unagurowie (n)


Monarchia Olsów

 • Oŝir - Kraj Olsów
 • Rujvan Oŝirani - Królestwo Olseskie
 • Oŝenôsh - Ols (n)
 • cabhar oŝirani; Oŝenôhirya - język olseski
 • Koŝān - Kozon


Siedmiomieście i Wuzang

 • Chanaghir - Chan Lang (ogół ziem Qin)
 • Swāhiribān - Siedmiomieście
 • Wécan - Wuzang
 • Ćinôsh - Qin (n)
 • Cinanęri Chaefranaya - Nomadowie Qin (n)
 • cabhar ćinani - język Qin
 • Chāchoan - Zhanzhou


Państwo Trugskie

 • Trūgir - Państwo Trugskie
 • Tūrgan - Trug (n)
 • cabhar tūrgani, Trôhirya - język trugski


Drugie Cesarstwo Poitów

 • Lāwaso Khshāyarvan Fédhani - Drugie Cesarstwo Poitów
 • Fédhôsh - Poit (n)
 • cabhar fédhani, Fédhôhirya - język poicki


Muria

 • Maerzir - Muria
 • Maerzôsh - Mur (n)
 • cabhar maerzirani, Maerzôhirya - język murski
 • Hīr̄a - Hirra


Secht

 • Sīkhadnir - Secht
 • Sīkhad - Sechtończyk (n)
 • cabhar sīkhani - język sechtoński
 • Sareqa - S'xaka


Państwo Neszszów

 • Nakshir - Państwo Neszszów
 • Rujvan Xaraz - Królestwo Słońca
 • Nakshi - Nešši (n)
 • cabhar nakshini, Nakshôhirya - język Nešši
 • Melleag - Melekē


Tangia

 • Tanaghaw - Tangia
 • Tanag - Tangijczyk (n)
 • cabhar tanaghawani, tanagwôhirya - język tangijski (Język ayu)
 • Naratay - Naratai

Spójniki

 • a - o
 • ag - i
 • agham - oraz
 • ama - jednak
 • ą - a
 • bali - dla
 • dar - czyli
 • datra - kiedy, gdy
 • dīshar - wtedy
 • drą - ale
 • e - z (kimś)
 • en - żeby, aby
 • eo - w
 • eńara - ponieważ, gdyż (podniośle)
 • fea - jak
 • girdan - kiedy, gdy (archaizm)
 • ghis - z (kogoś/czegoś)
 • yo - więc
 • īman - przeto, zatem, więc
 • quella - jeżeli, jeśli
 • makhru - lub, albo
 • nassar - dlatego
 • nez - z (czymś)
 • ńa - bo (potocznie)
 • oan - że
 • sil, ve - lecz, ale
 • tarhon - pośród
 • ťarin - między
 • una - oraz
 • ūrti - czy
 • vwer - jeszcze
 • źarwa - aczkolwiek, zaś
 • ji - ani, ni

Kolory

 • āshayini - czarny
 • baltąrani - niebieski
 • ćishaeni - żółty
 • dovweni - pomarańczowy
 • kor̄uni - szary
 • kshaeni - czerwony
 • linuni - zielony
 • nayparni - biały
 • źasaeni - różowy
 • xandani - brązowy

Strony świata

 • féxan - północ
 • féxani - północny
 • qaishan - południe
 • qaishani - południowy
 • ezjoan - wschód
 • ezjoani - wschodni
 • ťaloan - zachód
 • ťaloani - zachodni
 • féxanezjoan - północny-wschód
 • féxanezjoani - północno-wschodni
 • féxanťaloan - północny-zachód
 • féxanťaloani - północno-zachodni
 • qaishanezjoan - południowy-wschód
 • qaishanezjoani - południowo-wschodni
 • qaishanťaloan - południowy-zachód
 • qaishanťaloani - południowo-zachodni

Wulgaryzmy

 • aysha -
 • ghabre -
 • gheteam -
 • mājinar -