Słownik:Język anatolski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.

Słownik języka nowoanatolskiego.

Objaśnienia

rzecz. - rzeczownik
czas. - czasownik
przym. - przymiotnik
m - rodzaj męski
f - rodzaj żeński
nier. - odmiana nieregularna
wulg. - słowo uważane za wulgarne
Cyfra rzymska oznacza numer deklinacji.

Słownik

A

ahu - jak

B

barkti - błogosławić, święcić
bez - bez
bisură - szybko
buti - chronić

C

D

da - niech
diă - dziewczyna
dihosă - długość
dihu - długi
disj - dzisiaj
dédti - spotkać
do - do
dojsti - przyjść
domasu - pomidor

E

esti - jeść
éšătu - natychmiast
ému - niemiecki
ézihu - język

F

faši - spadać
fió m, pl. tant. - narkotyk

G

gonă - wina
gonihu - grzesznik

H

histi - zamykać
hóju - koń
hu - zły
hudă - gdy

I

ibieti - wodzić
iblisu - pokuszenie
ideti - widzieć
imo - aby
ilnă - wełna
isavti - wybaczyć
isjadinu - powszedni
isjehu - wola
isti - wieźć, ciągnąć
išeru - wieczór
išti - używać
iz - z
izu - wóz
iže - że

J

K

kiasu - kwiat
kirtiă - kurtyna
kizisa - dlaczego

L

lenă - wata
- ale
lubiti - kochać

M

mădénu - kopalnia
méhu - delikatny

N

na - na
- nie
nénidasu - niewidzialny
néti - mieć
nóšiti - nosić
nóti - móc

O

ohă - oko
operă - opera
osu - od
oti m - ojciec
óžu - mężczyzna, mąż

P

pezu - przed
pésti - prowokować
plesu - węzeł
pohúpisu - kac

R

réti - mówić
ribă - ryba
riedti - mijać
ro - chociaż

S

săhati - starać się
sfarti - zbawić
smésu - smutek
subă - słowo
sóhu - smok
susnusfu - sułtanat

Ś

śaru - kolor
śasu - czas
śóti - stawać się

Š

šară - zło
šiepu - śmieć, kosz na śmieci

T

téhú - ciężki
tieti - chcieć

U

uduhóti - ożyć
uebu - chleb
uhă - owca
umă - wzgórze

V

véti - wiedzieć

Z

zahu - maska
zakrú - ukryty, schowany
zemiă - ziemia
žanásu - niebo