Słownik:Język enencki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nowy słownik

Legenda

I gr. — czasownik I grupy;
II gr. — czasownik II grupy;
III gr. — czasownik III grupy;
der.syng. — derywat syngulatywny;
zdrobn. — zdrobnienie;
mn.nokr — liczba mnoga nieokreślona;
mn.okr. — liczba mnoga określona;
oks. — akcent oksytoniczny;
par. — akcent paroksytoniczny;
prop. — akcent proparoksytoniczny;
redup. — tworzenie liczby mnogiej określonej poprzez reduplikację;
(1. a; 2. b) — czasownik przyjmuje przedrostek a w znaczeniu 1, przedrostek b w znaczeniu dwa.

Słowa pospolite

A

 • ā́ku par. 1. stary; 2. starzec
 • ā́l oks., redup. 1. nos; 2. szczyt (góry), wierzchołek
 • amṓn oks. 1. babcia, babka
 • ámu prop. 1. dziadek, dziad; 2. przen. przodek
 • ámpaki prop. 1. pradziadek, pradziad; 2. przen. przodek
 • ampawwâma prop. 1. prababcia, prababka
 • ár par., I gr.1. opowiadać
 • arân par. 1. opowieść, historia, opowiadanie
 • ástoa prop. 1. człowiek[1], istosta ludzka
 • astótā propr. 1. ludzkość, rodzaj ludzki
 • ašû par. 1. mężczyzna
 • ā́ysa II gr. (1. dowolny) 1. iść gdzieś, jechać gdzieś

B

 • báyi par., II gr. (łu) 1. krwawić
 • bṓli par. 1. rekin

D

 • daydā́ oks. 2. południe (kierunek)
  • daymá oks. 2. południe (czas)
 • dayí oks. (tem.ob. -dā́yi-) 1. być południe
 • díla par. 1. lecieć, latać
 • diláo mn.okr. 1. skrzydło

E

 • énen prop. 1. człowiek[2]; 2. obywatel, mieszkaniec
 • enéntā 1. człowieczeństwo
 • fáta prop. 1. syn
 • fḗli mn.nokr. 1. chmura

F

 • fáha par., II gr. (1. łu) 1. pozostawiać, opuszczać
 • fémbu par. 1. żaba
 • fíhu prop., mn.nokr. 1. ryby
 • fṓn oks., I gr. 1. robić; 2. zaimek czasownikowy, znana, powtórzona czynność

G

 • gónjen par. 1. gospodarz
 • gónji par. 1. gościć (u siebie)
 • góyma par., II gr. (1. saw) 1. niszczyć, psuć

Ĝ

 • ĝáya par. 1. droga, ścieżka
 • ĝezné oks. 1. żyć
 • ĝezó oks. 1. życie
 • ĝydâ par. 1. północ (kierunek)
 • gū́yma par. 1. północ (czas)
 • ĝuši par. 1. być północ

H

 • hésse par., mn.nokr. 1. niebo
 • hessā́ti der.syng. 1. pogoda; 2. poet., książk. chmura
 • híli par. 1. córka
 • hṓrma prop. (tem.ob. -horom- lub -horim-) 1. nienawiść
 • hôro prop. 1. nienawidzić
 • hóska par., mn.nokr. 1. burza
 • hoskā́ti par., der.syng. 1. piorun
 • hózi par. 1. wolny, swobodny
 • hustâ par. 1. wolność, swoboda

I

 • ī́ki par. 1. teraz
 • íłka par. 1. ulica (w mieście)

K

 • kája par., mod. 1. nie móc, nie potrafić, nie umieć
 • kā́n oks., mn.nokr. 1. światło; 2. świecić; 3. w złożeniach, poet. kwiat
 • kangā́n oks., mn.nokr., II gr. (łu) 1. kwiat; 2. kwitnąć
 • káwwa par. 1. biec, biegać; 2. bieg
 • káwwi par. 1. szybki
 • káwwo par. 1. prędkość
 • ka’í oks. 1. jasny, świetlisty
 • kḗke par., II gr. (1. ley) 1. dawać
 • kíli prop., mn.nokr., I gr./ II gr. (5. saw) 1. pole/a uprawne; 2. orać, ryć w ziemi, uprawiać ziemię; 3. ziemie/a, obszar(y); 4. świat, Kyon; 6. (o słońcu) zachodzić
 • kilídā prop. (tem.ob.: -kildā-) 1. zachód (kierunek)
 • kī́lma prop. (tem.ob.: -kīlim-) 1. zachód słońca
 • kmawā́ti par. (tem.ob.: -kimaw-), der.syng. 1. mały kamień, kamyk
 • kmáwi par., mn.nokr. (tem.ob -kimawā-) 1. duże kamienie, głazy, skały
 • kóne par., I gr. 1. odwiedzać, gościć (u kogoś)
 • kónen par. 1. gość
 • košúnni par., redup. 1. pies

L

 • lâni prop., mn.okr., I gr. 1. ręce, ramiona; 2. trzymać
 • leyĝezné oks., III gr. 1. przeżyć, przetrwać
 • oks. 1. ten, tamten
 • líli par. 1. (wzmocnienie) ten, ten tu, ten oto
 • lígza par., I gr. 1. mleko; 2. karmić dziecko piersią
 • lī́ni par. 1. rano; 2. jutro
 • línki par. 1. poranny; 2. jutrzejszy
 • líwpi par.1. wysoki
 • líwpo par. 1. wysokość; 2. godność, dostojeństwo

Ł

 • łudíla par., III gr. 1. wylecieć, wyfrunąć; 2. odlecieć, odfrunąć
 • łulâni prop., III gr. 1. chwycić, złapać

M

 • maĝâl par. 1. dom, budynek mieszkalny[3]
 • mā́na par. (tem.ob.: -min-), mn.nokr. 1. wody, woda
 • mnā́ti par. (tem. ob.: -min-), der.syng. 1. kropla
 • mátta prop. (tem.ob.: -matit-), I lub II gr. 1. spotykać (się); 2. spotkanie
 • mā́xa prop. (tem.ob.: -mix-), I gr. 1. umierać; 2. śmierć
 • oks., I gr. 1. być[4]
 • mégmu prop. (tem.ob.: -megim-), II gr. (łu) 1. przebijać, rozrywać; 2. (o słońcu) wschodzić
 • megmúdâ prop. 2. wschód (kierunek)
 • megmûma prop.' 1. wschód (słońca)
 • mézmi prop. (tem.ob,: -mezim-), II gr. (łu) 1. pękać, rozrywać się; 2. wybuchać
 • mī́bi par., I gr. 1. śmiać się
 • mī́stā prop. 1. wczoraj
 • mī́z oks. 1. arch. twarz; 2. arch., poet. mina, wyraz twarzy (szczególnie surowy); 3. przest. przód, front; 4. przed (w przestrzeni i w czasie)
 • mizá oks., I gr. 1. spoglądać, patrzeć; 2. mina, wyraz twarzy, spojrzenie
 • mī́zmō prop. 1. kiedyś, wcześniej, dawniej
 • mī́zmore prop., arch. — por. mī́zmō (wersja zwinięta)
 • momôre prop. 1. gdyż, ponieważ; 2. przecież, przeto, toż, toć; 3. rzad., dial. teraz, w tym momencie
 • 'móre prop. 1. czas; 2. raz (wydarzenie)

N

 • nákma prop. 1. gdzie
 • nán oks., II gr. (1. saw) 1. spadać
 • nastâ par. 1. równość
 • nátu par. 1. ziarno
 • náwa 1. czemu, dlaczego
 • názi par. 1. równy, taki sam
 • nére par., redup. 1. serce
 • néz par., mn.nokr. 1. lata

O

 • ṓgi mod. 1. nie rób (wyraża zakaz)
 • ṓvi par. 1. piękny
 • ōvitâ par. 1. piękno; 2. piękność, piękna osoba
 • ṓvo par. 1. piękno, uroda
 • óyka par., II gr. (1. saw; 3. łu) 1. drżeć; 2. drżenie, dreszcz; 3. czuć, przeczuwać
 • oykā́ma par., mn.nokr. 1. zmysły
 • ṓzo par. 1. choroba

P

 • pabawúri par. 1. bardzo ciężki; 2. ważny, istotny
 • págu prop., II gr. (łu) 1. bać się, przestraszyć się; 2. strach
 • palā́ti par., der.syng. 1. rana
 • páli par., mn.nokr., II gr. (2. łu) 1. krew; 2. (o krwi) płynąć, lecieć
 • palné oks., II gr. (saw), mn.nokr. 1. arch. przebijać pierś; 2. arch. skazywać na śmierć; 3. karać, praw. skazywać; 4. kary
 • pawū́mma par. 1. ciężar, ładunek, coś ciężkiego
 • pawúri par. 1. ciężki
 • pawúro par. 1. ciężar, waga
 • péska par., I gr. 1. szczypać; 2. uszczypnięcie

R

 • rumê par., II gr. (2. saw) 1. deszcz; 2. padać (o deszczu)

S

 • sā́ĝma prop. (tem.ob. -saĝim-) 1. zdrowie
 • sakkazná oks., kauz., II gr. (1. łu) 1. oświecać, rozświetlać
 • sakkṓva kauz. 1. upiększać
 • saksáĝa par., kauz., II gr. (saw) 1. leczyć, uzdrawiać
 • saksā́ĝma prop. (tem.ob. -saksaĝim-) 1. uzdrowienie
 • sammī́ba par., kauz. 1. rozśmieszać; 2. bawić, sprawiać rozrywkę
 • sammibâ par. 1. osoba, która zabawia lub umie zabawiać innych
 • sáppaga prop., kauz. II gr. (wszystkie) 1. prestraszyć
 • sappáka par., kauz., II gr. (łu) 1. powiększać
 • savúja par., kauz., I gr. 1. pozwalać, zezwalać, dawać pozwolenie
 • sáxni par. 1. zdrowy
 • séme par. 1. dobry; 2. zdrowy
 • sémo par. wariant sé’o (q.v.)
 • sé’o par. 1. dobro, dobroć
 • sére par. 1. wszyscy [5]; 2. każdy [6]
 • súli prop., redup. 1. ojciec
 • súni par., mn.nokr. 1. wełna

Š

 • šikutâ par. 1. lewa strona
 • šíku par. 1. lewy
 • šikulá’īl prop. 1. leworęczny
 • šikula’ī́ltā prop. 1. leworęczność
 • ši’ā́ysa II gr. (1. dowolny) 1. odchodzić skądś
 • šúgmi prop. (tem.ob. -šugim-) 1. mądry

T

 • tā́ oks. 1. słońce; 2. dzień
 • táła par., II gr. (ley) 1. brać, zabierać
 • tā́pi par. (tem.ob. -tip-), II gr. (saw, łu) 1. pić
 • tára prop., mn.nokr. 1. pióra
 • tarâti prop., der.syng. 1. pióro
 • tárka par. 1. drzewo
 • tā́tā prop. 1. dzisiaj, dziś
 • tā́w oks. 1. zły, niedobry; 2. chory, źle się czuć(~ący)
 • tawdā́ oks. 1. zło
 • têyu prop., II gr. (saw) 1. jeść
 • oks. 1. jeden
 • par. 1. tylko, jedynie; 2. ale, lecz
 • tṓbu par. 1. pięta; 2. I gr. podążać (za); 3. po (w czasie), za (w przestrzeni)
 • tobúmō prop. 1. kiedyś (w przyszłości), innym razem
 • tobúmore prop., arch. — por. tobúmō (wersja zwinięta)
 • tobútā prop. 1. jutro
 • túka par. 1. koń

U

 • úłi par. 1. noc
 • ū́ra par., mn.nokr. 1. morza/e, ocean(y)
 • ūramṓn[7] oks. 1. meduza
 • úski par. 1. chory
 • uššóska par., mn.nokr. 1. sztorm

V

 • veĝā́ti par., der.syng. 1. płomień
 • véĝe par. 1. ogień; 2. ognisko
 • veĝespê par. 1. domostwo, ognisko domowe[8]
 • víšša par. 1. 'I gr. kochać
 • viššā́ma par. (tem.ob. -viššim-) 1. miłość
 • vúji par. 1. form., I gr. móc, mieć pozwolenie; 2. prawo, przywilej, możliwość

W

 • wámmi par. 1. duch, zjawa

Z

 • ze mod. 1. nie (przed czasownikiem)

Formanty słowotwórcze

 • -dā — por. -tā (nowszy wariant)
 • -ma (powoduje wzdłużenie samogłoski przed sobą) — tworzy rzeczowniki abstrakcyjne; oryginalnie nadawało znaczenie jednorazowości
 • -mi — tworzy liczebniki porządkowe
 • -né oks., nieprod. — sufiks czasownikowy o trudnym do określenia, acz głównie kauzatywnym znaczeniu

-o — tworzy rzeczowniki abstrakcyjne odnoszące się do miary, ilości

 • -tā — tworzy rzeczowniki abstrakcyjne; oryginalnie nadawało znaczenie wielości, powtarzalności, ogólności

Kyonizmy

Ziemianizmy

Stary Słownik

Stary słownik będzie stopniowo usuwany.

 • fōn II gr. 1. robić coś; 2. działać, podejmować działanie; 3. zaimek czasownikowy
 • ħaqa mn.nokr. 1. organy, narządy
 • ī II gr. (1: wszystkie w zależnośći od kontekstu) 1. iść
 • iš’ārni ż (temat: iš’ār-) mn.nokr. 1. gwiazdy
 • kaffa (4: ndk. lay, dk. łu) 1. świeże powietrze; 2. przeciąg; 3. na dworze, na świeżym powietrzu; 4. wietrzyć
 • kaffi 1. odświeżający, świeży
 • kanpi 1. prosty (kształt); 2. oczywisty, jasny; 3. bezpośredni
 • letʼo (dk. saw) 1. ofic. żądać, pragnąć, prosić
 • letʼuro mn.nokr. 1. wole, pragnienia; 2. petycje, żądania
 • liwpi 1. wysoki
 • liwpo 1. wysokość
 • loāpo mn.nokr. (2: ndk. /lay, dk. saw/lay saw; 3: ndk. lay łu, dk. łu/lay łu) 1. ładunki; 2. ładować; 3. wyładowywać
 • lōpi 1. naród, grupa etniczna, lud; 2. arch. ród, rodzina, klan
 • lōpitʼā 1. ż rodzaj, gatunek; 2. typ, rodzaj
 • ła’na mn.nokr. 1. deszcze, deszcz
 • ła’nāti der.syng. 1. kropla deszczu
 • łeqa II gr., dwubiernikowy (1: dk. saw; 2: ndk. lay, dk. lay saw; 3: ndk. /lay; dk. łu/lay łu) 1. prowadzić, wieść; 2. przeprowadzać; 3. wyprowadzać
 • łōpā mn.nokr. 1. panteon, ogół bóstw
 • łōpātini ż (temat: łōpāti-) der.syng. 1. bóstwo, bóg, Sopati
 • łʼušši 1. mały
 • maħa (saw) 1. śmierć; 2. umierać
 • māna mn.nokr. 1. wody, woda
 • mānāti der.syng. 1. kropla
 • may (1: ndk. lay, dk. saw); 2: łu) 1. kupować; 2. wykupować
 • maysūl 1. sklepik, mały sklep, stragan, stoisko
 • massoni ż (temat: masso-) 1. kot
 • meys’ō 1. głuchy
 • meytāle 1. niemy
 • meywini 1. ślepy
 • miyān redup. 1. twarz
 • more mn.nokr. 1. czas
 • morāti der.syng. 1. chwila
 • mūpi mn.nokr. 1. studnie
 • nere redup. 1. serce
 • nišini ż (temat: niši-) 1. dziecko (wiek)[9]
 • nu- (prefisk) 1. przeciw, w odpowiedzi, anty-
 • nupāni (2. dk. saw, czasem łu) 1. obrona; 2. bronić, ochraniać
 • nuri 1. plecy; 2. tył
 • ōpa mn.nokr/poj. 1. papier 2. książka, dzieło literackie 3. dokument
 • ōrši 1. brutalny, okrutny
 • ōrširāwe’ni ż (temat: orširāwen-) 1. tyran, despota
 • ōrširāwt’ā 1. tyrania
 • ōršōrši 1. złowrogi; 2. paskudny, okropny; 3. brutalny, okrutny
 • ō’suni ż (temat: ō’su-) 1. zwierzę
 • pali (2: dk. łu) 1. krew; 2. krwawić
 • palīl 1. krwisty, krwawy
 • pamā 1. wojna
 • pame’ni ż (temat: pamen-) 1. żołnierz (zawodowy)
 • pāni (3,4: dk. łu) 1. uderzenie; 2. atak; 3. bić, uderzać; 4. atakować
 • pānān 1. bitwa 2. bijatyka, bójka
 • pānās’ā 1. pole bitwy
 • paqi 1. duży, wielki
 • pari mn.nokr. 1. prezenty, dary
 • pata mn.okr. 1. nogi
 • paur II gr. 1. ciężar; 2. dźwigać, nieść
 • pauri 1. ciężki
 • paywa mn.nokr. 1. owce
 • pēkʼi redup. 1. wóz
 • peōni redup. 1. dolina, równina; 2. łąka; 3. pejzaż; 4. książk. pole
 • pēpeni ż, redup. (temat: pēpe-) 1. siostra
 • pimi 1. walka; 2. walczyć
 • pisini ż (temat: pisi-; niereg. mn.okr: pisilini) 1. dziecko (więzy krwi)[10]
 • pūnpa 1. flaga, sztandar, chorągiew
 • pʼāweʼni ż (temat: pʼāwen-) 1. winowajca; 2. grzesznik, zły człowiek
 • pʼāwi mn.nokr. 1. winy; 2. grzechy
 • pʼāwitaʼfa (dk. łu) 1. wybaczać, zapominać winy
 • p’ewi mn.nokr. 1. piaski, piasek
 • p’ewāti der.syng. 1. ziarnko piasku
 • pʼihini ż, mn.nokr. (temat: pʼihi-) 1. ryby
 • p’uššo 1. książka; 2. korzeń, konar
 • qawi mn.nokr. 1. kamienie, głazy
 • qili mn.nokr. 1. ziemie, ziemia, obszar; 2. Kyon, świat
 • qili’āti der.syng. 1. pole uprawne
 • qiwāšu. (1,2: dk. saw) 1. głaskać 2. pieścić
 • qutāle mn.nokr., II gr. 1. odpowiedzi; 2. odpowiadać
 • rāwāni (ndk. lay) 1. rządzić, królować, władać (o monarsze)
 • rāwāntʼā 1. królestwo, księstwo, monarchia
 • rāwāʼeʼni ż (temat: rāwāʼen-) 1. król, książę, monarcha, władca
 • roxū (ndk. /lay, dk. saw/lay saw) 2. słuchać, wysłuchiwać
 • rumē II gr. (1,2: saw) 1. nprzech. spadać; 2. przech. spadać na
 • rūpʼi mn.nokr. 1. chleby, pieczywo
 • russa 1. stół
 • sakʼawwa kauz.[11] 1. przyspieszać
 • sakāʼa kauz.[12] 1. oświecać, rozjaśniać; 2. wyjaśniać, rozjaśniać, tłumaczyć
 • salā II gr. 1. zacząć
 • saliwpa kauz.[13] 1. podnosić, wznośić; 2. podwyższać; 3. (w stronie biernej) rosnąć
 • sałʼušša kauz.[14] 1. zmniejszać, kurczyć
 • sama mn.nokr. 1. imię, nazwa; 2. nazywać się, mieć na imię
 • samaya kauz.[15] (1: dk. łu; 2: łu) 1. sprzedawać; 2. wysprzedawać
 • sapaqa kauz.[16] 1. powiększać
 • sapu (1. dk. saw; 2: łu) 1. pić herbatę sapuro; 2. wypijać herbatę sapuro
 • sapuro mn.nokr 1. herbata/y sapuro
 • sasama kauz.[17] (dk. saw) 1. nazywać, nadawać komuś/czemuś imię/nazwę
 • sasereʼa kauz.[18] 1. łączyć, jednoczyć
 • sawina kauz.[19] (1.: dk. łu) 1. pokazywać, wskazywać
 • saya kauz.[20] 1. wieźć, nieść; 2. (w stronie biernej) jechać, poruszać się czymś
 • seme 1. dobry
 • semetaʼfa (dk. łu) 1. wybaczać, zapominać winy
 • semetʼā 1. dobro, dobroć
 • seni 1. prawy (strona)
 • senilānīl 1. praworęczny
 • senilānīlt’ā 1. praworęczność
 • sent’ā 1. prawa strona
 • sere 1. każdy, wszyscy (łączy się z liczbą pojedynczą)
 • seren (dk. saw) 1. razem; 2. połączyć się, zjednoczyć się
 • seretʼāʼi 1. codzienny, powszedni
 • sōmi (dk. łu) 1. obserwować, patrzeć, spoglądać
 • sōpa 1. sława, chwała; 2. sławić. chwalić
 • sōpi 1. chwalebny, sławetny
 • sūl 1. pokój, pomieszczenie
 • sulini ż, redup. (temat: suli-) 1. ojciec
 • suni 1. wełna
 • sult’ā 1. ojcostwo
 • sūtʼi 1. inny, różny, odmienny; 2. ale, lecz
 • sʼaffa II gr. 1. ciągnąć (ciałem, np. wóz; głównie o zwierzętach)
 • s’ō II gr. (1: dk. saw; 2: łu) 1. słyszeć; 2. podsłuchiwać
 • s’ōħaqa mn.okr. 1. uszy
 • šano 1. wzgórze, góra
 • ši II gr., przech. 1. być skądś, pochodzić
 • šu (partykuła) 1. nie
 • šu- (prefiks) 1. nie-
 • šufī mn.nokr. 1. lasy
 • šukuni ż (temat: šuku-) 1. sługa
 • šuwuni ż, redup. (temat: šuwu-) 1. brat
 • š’awa (3: dk. łu; 4: dk. saw; 5: ndk. lay, dk. lay saw) 1. myśl; 2. marzenie, pragnienie; 3. myśleć; 4. chcieć, pragnąć, marzyć; 5. rozmyślać, rozważać, zastanawiać się
 • tāle mn.nokr., II gr. (2: dk. saw; 3: łu) 1. język, mowa; 2. mówić; 3. obgadywać, plotkować
 • tāleħaqa 1. język (narząd)
 • tāle’ni ż (temat: tālen-) 1. mówca, orator. 2. Mówca, przywódca talesati
 • tāles’ā mn.nokr. 1. talesa, miasta-państwa[21]
 • tała II gr. (2: dk. łu) 1. brać, odbierać; 2. wybierać, wyciągać
 • tāma nż/ż 1. rodzina
 • tāmaqili 1. ojczyzna
 • tanqa II gr. 1. pływać
 • taqesa II gr. (1: dk. saw; 2,3: łu) 1. zabijać; 2. wybijać, mordować; 3. (w stronie biernej) wymierać
 • tara mn.nokr. 1. pióra
 • tās’u 1. miasto, obszar miasta[22]
 • tāw 1. zły
 • tāwe’ni ż (temat: tāwen-) 1. zły człowiek 2. chuligan, bandyta, rzezimieszek
 • tāwtʼā 1. zło
 • tayfatani ż (temat: fata-) 1. zięć
 • tayhilini ż, redup. (temat: hili-) 1. synowa
 • taysulini ż, redup. (temat: suli-) 1. teść/świekr
 • taywāmani ż, redup. (temat: wāma-) 1. żona
 • tayxawīni ż, redup. (temat: xawī-) 1. teściowa/świekra
 • tay’ašūni ż, redup. (temat: ašū-) 1. mąż
 • tay’ene’ni ż, (temat: enen-) 1. of. małżonek/małżonka
 • taʼfa (dk. łu) 1. zapominać
 • ter 1. też, również 2. i, oraz (służy do łączenia rzeczowników)
 • tīpi (1. dk. saw; 2: łu) 1. pić; 2. wypijać
 • tīpuro mn.nokr 1. picie, napój
 • tiši II gr., (dk. saw) 1. koniec; 2. kończyć
 • tišīl 1. końcowy, ostateczny
 • II gr., przech. 1. być w jakimś miejscu, znajdować się gdzieś
 • turān 1. ryk
 • tūri 1. ryczeć
 • tʼā ż 1. słońce; 2. dzień
 • t’arqa 1. drzewo
 • t’awa mn.nokr. 1. broń, oręż
 • t’awāti der.syng. 1. tawati — tradycyjna enencka broń
 • t’ēyu (1: dk. saw; 2: łu) 1. jeść; 2. wyjadać
 • t’ēyuro mn.nokr. 1. jedzenie, pożywienie
 • tʼōwe 1. ból
 • tʼuqa 1. koń
 • ūna II gr. 1. trwać; 2. istnieć, stać w jakimś miejscu (o budynku, organizacji itp.)
 • ułʼi 1. noc
 • ūra mn.nokr. 1. morza, oceany
 • uš’a (2: dk. saw) 1. usta 2. szeptać
 • uš’alāni (2: dk. saw; 3: saw) 1. pismo; 2. pisać 3. zapisywać, notować
 • wāmani ż, redup. (temat: wāma-) 1. kobieta
 • xawīni ż, redup. (temat: xawī-) 1. matka
 • xawīt’ā 1. macierzyństwo
 • wini II gr. (1: dk. saw; 2: łu) 1. widzieć; 2. podglądać
 • winiħaqa mn.okr. 1. oczy

Przypisy

 1. Patrz: énen
 2. Patrz: ástoa
 3. Patrz: veĝespê
 4. Używany jako łącznik; nie posiada znaczenia istnieć — w tym kontekście należy użycia czasownika bā́wji bądź dū́yi:
  "Pā́wgadas metá énen šúbbi." Paugadas był mądrym człowiekiem.
  "Pā́wgadas metá šúbbi." Paugadas był mądry.
  "Šo šáwa, tubóla bā́wji." Myślę, więc jestem (istnieję).
 5. Łączy się z liczbą mnogą nieokreśloną lub określoną w zależności od kontekstu
 6. Łączy się z liczbą pojedynczą.
 7. Dosł. babka mórz.
 8. Patrz: maĝâl
 9. Patrz: pisini
 10. Patrz:nišini
 11. Patrz: kʼawwi
 12. Patrz: kāʼi
 13. Patrz: liwpi
 14. Patrz: łʼušši
 15. Patrz: may
 16. Patrz: paqi
 17. Patrz: sama
 18. Patrz: seren
 19. Patrz: wini
 20. Patrz: ī
 21. Patrz: tās’u
 22. Patrz: tāles’āti