Słownik:Język staropolski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Kazania świętokrzyskie

A

 • a
 • ale
 • anjeł - (anjeła, Acc; anjeli, Nom)

B

 • barzo
 • bo
 • Bog - (Boga, Gen; bogom, Dat; Bogu)
 • Boży - (Boży, Nom; Bożego, Acc)

C

 • chocieć (?) - (chociał)
 • czsny - (czsny)
 • czcić (?) - (czcie)
 • czegoż
 • *czynić - (uczynili)

D

 • dać (?) - (dam)
 • do
 • dowieźć (?) - (dowiedzi)
 • dziewiąte
 • *dzirżeć - (odzirżeli)

G

 • gdaż
 • gdzież
 • *grzech - (grzesznych)
 • grzeszny - (grzesznych, Gen pl)

I

 • i
 • iść (?) - (idziechą)
 • iże
 • iżby
 • iżbyście

J

 • *jąć - (podjąli)
 • jaz (?) - (mią)
 • jenże - (jenże, Nom?)

K

 • kajać - (kajać)
 • kościoł - (kościoła, Gen?)
 • krol - (krola, Gen)
 • krolewstwo - (krolewstwa)
 • krolowanie - (krolowania)
 • ksiąga - (ksiągach, Loc)
 • ku

L

 • *lecieć - (sleciew)
 • lewy (?) - (lewą, Acc)
 • lud - (luda, Gen?; luda, Acc?; lud, Nom)
 • ludzie - (ludzi, Gen)

M

 • miasto - (mieście, Loc; miasto, Nom)
 • *miłować - (smiłował)
 • moc - (moc, Nom; mocy, Dat?)
 • mocniejszy - (mocniejszego, Acc)
 • mocny - (mocnego, Acc)
 • modła - (modłą)
 • *mo(ł?)wić - (zmo(ł?)wił)
 • morze - (morzy, Loc)
 • modlić - (modlić)
 • modlitwa - (modlitwą, Acc)
 • my (?) - (nam, Dat; naszego, pGen, Acc)

N

 • na
 • nad
 • nagle
 • nauczenie - (nauczenie, Acc)
 • niebieski - (niebieskiego)
 • niebo - (nieba, Gen)
 • nieumienie - (nieumienie, Acc)
 • nieustawicstwo - (nieustawicstwo, Nom)
 • noga - (nogą, Acc)

O

 • obietnica - (obietnicą)
 • odzirżeć - (odzirżeli)
 • ośmdziesiąt - (ośmdziesiąt, Acc)
 • osme
 • oświecenie - (oświecenie, Acc)
 • ot

P

 • piąty - (piąte)
 • piąć - (piąć, Acc)
 • *płakać - (zapłakachą)
 • począć - (począchą)
 • podjąć - (podjąli)
 • pogan - (pogani)
 • pogański - (pogańskiego, Acc; pogańskiem, Loc?)
 • pomoc - (pomoc, Acc)
 • pospieszyć - (pospieszychą)
 • postawić - (postawi)
 • potąpić - (potąpiwszy)
 • prawić - (prawi)
 • prawy - (prawą, Acc)
 • przed
 • przetoż
 • przysiągać - (przysiągł)
 • pwać - (pwacie, plwiących)

R

S

 • *sąd - (sądskich)
 • sam
 • sąmnienie - (sąmnienia, Gen?)
 • sbor - (sborze, Gen)
 • sądski - (sądskich, Loc)
 • sława - (sława, Nom)
 • słowo - (słowo, Acc)
 • slecieć - (sleciew)
 • siekać (?) - (siekszy)
 • sią
 • śmiertny - (śmiertnego, Acc)
 • smiłować - (smiłował)
 • śmirć - (śmirć, Acc)
 • *stawić - (postawi)
 • sto - (sto, Acc)
 • świąty - (świątego, Acc'; świąci, Nom pl)
 • swój (?) - (swego, Acc)
 • syn - (synom, Dat pl)

T

 • tajemnica - (tajemnicach, Loc? pl)
 • tako
 • *tąpić - (potąpiwszy)
 • to
 • toć
 • towarzystwo - (towarzystwo, Acc)
 • trojca - (trojcy)
 • tysiąc - (tysiący, Acc pl)

U

 • uczynić - (uczynili)
 • usłuszeć - (usłuszał)
 • usłyszeć - (usłyszew)

W

 • w, we
 • wadzić - (wadzący)
 • wadzenie - (wadzenie, Acc)
 • widzieć (?) - (widziech)
 • wieczny - (wiecznego)
 • włodanie - (włodanie, Acc)
 • wrog - (wrogów, Gen pl)
 • ? - (wsze, Acc?; wszem)
 • wszechmogący/wszemogący - (wszechmogącemu, Dat; wszechmogącego, Acc; wszemogący)
 • wszyciek, wszytka
 • wtem (?)
 • wy - (wam; waszego, Acc; waszych; was)
 • wyprawiać - (wyprawia)
 • wzdawać - (wzdawali)
 • wzdać (?) - (wzdachą)

Z

 • z
 • zapłakać - (zapłakachą)
 • zastąp - (zastąpy, Acc pl)
 • zbawić - (zbawił)
 • ziemia - (ziemi, Loc; ziemią, Acc)
 • zmo(ł?)wić - (zmo(ł?)wił)
 • zstąpić - (zstąpiw, zstąpi)
 • zwiciążstwo - (zwiciążstwo, Acc)
 • *żyd - (żydowskiego)
 • żydowski - (żydowskiego, Gen)