Słownik:Język wertyński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka wertyńskiego
Nazwa: Język wertyński
Nazwa własna: ??????
Informacje
Twórca: F1req
Rok: 2020
Sposoby zapisu: alfabet: wertyński, łaciński
Liczba słów: ~100
Lista conlangów
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.

UWAGA! To nie są jeszcze ostateczne wersje słów, będą one ulegać poprawie w przyszłości. UWAGA! trwa reforma języka, więc proszę się nie sugerować materiałem na stronie

Słownik wertyńsko-polski

A

 • aqēn /ɐˈkɛːn/ - nad
 • allēv /ɐlˈlɛːβ/ - być
 • arvyān /ɐrβˈjɐːn/ - pokłon
 • avrīt /ɐβˈriːt/ - kult

Ā

 • āx /ˈɐx/ - na
 • ārv /ˈɐːrβ/ -

B

 • beryēv /bɛrˈjɛːβ/ - jeść

C

 • cevryāt /t͡sɛβrˈjɐːt/ - który

CH

 • chēr /ˈt͡ʂɛr/ - po
 • chivrēv /t͡ʂiβˈrɛβ/ - chwalić

D

 • davryāt /dɐβrˈjɐːt/ -
 • dyovīn /djoˈβiːn/ - człowiek
 • drį /dˈriː/ - u

DJ

 • djavrę /d͡ʐɐβˈrɛː/ -

E

 • esherēv /ɛʂɛˈrɛːβ/ - składać

Ē

 • ēt /ˈɛt/ - z
 • ēvr /ˈɛːβr/ - ja
 • evrāy /ɛβˈrɐːj/ - my

PH

 • pharyān /ɸɐrˈjɐːn/ -
 • phivrę /ɸiβˈrɛː/ -

X

 • xarīt /xɐˈriːt/ - miecz
 • xavrę /xɐβˈrɛː/ - imię
 • xeqyēv /xɛkˈjɛːβ/ - mówić
 • xivrēy /xiβˈrɛːj/ - wieczór

I

 • ilqāy /ilˈkɐːj/ - oni
 • invīr /inˈβiːr/ - ogień
 • ivrą /iβˈrɐː/ - płomień

Ī

 • īlv /ˈiːlβ/ - on

Y

 • yanvār /jɐnˈβɐːr/ - rzeka
 • yīrv /ˈjiːrβ/ - życie
 • yonivār /joniˈβɐːr/ - ziemia, terytorium

Q

 • qeryān /kɛrˈjɐːn/ - cesarz, imperator
 • qeryānyonivę /kɛrˈjɐːnjoniˈβɛː/ - cesarstwo, imperium
 • qīr /ˈkiːr/ - od [czas]
 • qivryēv /kiβrˈjɛːβ/ - kochać

L

 • laqtą /lɐkˈtɐː/ - cześć
 • lavrāt /lɐβˈrɐːt/ - język, mowa

M

 • mavą /mɐˈβɐː/ -
 • mevyēv /mɛβˈjɛːβ/ - dawać

N

 • nerdāy /nɛrˈdɐːj/ - myśliwy
 • nilyą /nilˈjɐː/ - kraina
 • nūy /ˈnuːj/ - w

Ɲ

 • ɲavrēt /ɲɐβˈrɛːt/ - święty

O

 • oxrāt /oxˈrɐːt/ - pismo
 • ōyr /ˈoːjr/ - ty
 • oyrāy /ojˈrɐːj/ - wy
 • ovryą /oβrˈjɐː/ -

Ō

Ö

Ö̱

R

 • ravīt /raˈβiːt/ - naród
 • revaryēv /rɛβɐrˈjɛːβ/ - powiedzieć

S

 • savryą /sɐβrˈjɐː/ - miasto
 • sevrīt /sɛβˈriːt/ - zło
 • sineyą /sinɛˈjɐː/ - księżyc
 • sōn /ˈsoːn/ - do [przestrzeń]

SH

 • shavīt /ʂɐˈβiːt/ - diabeł

T

 • tār /ˈtɐːr/ - nasz
 • taryān /tɐrˈjɐːn/ - książę
 • taryānyonivę /tɐrˈjɐːnjoniˈβɛː/ - księstwo
 • tyudār /tjuˈdɐːr/ - król
 • tyudāryonivę /tjuˈdɐrjoniˈβɛː/ - królestwo
 • tüvryą /tyβrˈjɐː/ -

U

 • urēn /uˈrɛːn/ - pod
 • urityą /uritˈjɐː/ -

Ū

 • ūn /ˈuːn/ - od [przestrzeń]

Ü

Ü̱

V

 • vanbyār /βɐnbˈjɐːr/ - góra
 • veryāt /βɛrˈjɐːt/ - naprzód
 • vyēt /βˈjɛːt/ - już
 • vōr /ˈβoːr/ - ku

Z

 • zaterēv /zɐtɛˈrɛːβ/ - wybawiać
 • ziqaryēt /zikɐrˈjɛːt/ - żołnierz

J

 • jirvāy /ʐirˈβɐːj/ - wielki
 • /ˈʐiː/ - o

Egzonimy

 • Eyderīv - Ajdynir

Liczby

 • rivrę - zero
 • iqtę - jeden
 • seltę - dwa
 • sarę - trzy
 • evrę - cztery
 • raxę - pięć
 • qyę - sześć
 • eytę - siedem
 • vorę - osiem
 • qverę - dziewięć
 • verlę - dziesięć