Słownik:Język zongepajcki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 67: Linia 67:
 
|}
 
|}
  
== Rzeczowniki ==
+
== Rzeczowniki, zaimki, partykuły i zaimki ==
 
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align: right"
 
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align: right"
 
! data-sort-type="number" | l. p
 
! data-sort-type="number" | l. p
Linia 77: Linia 77:
 
| 1 || matka || ðaslax || {{IPA|ðɐslɐk͡x}} || pgm. ''*dharaħ''
 
| 1 || matka || ðaslax || {{IPA|ðɐslɐk͡x}} || pgm. ''*dharaħ''
 
|-
 
|-
| 2 || syn || gahan || {{IPA|ɣɐhɐn}} || pgm. ''*ghanan''
+
| 2 || syn || gahan || {{IPA|ɣɐhɐn}} || pgm. ''*ghahan''
 
|-
 
|-
 
| 3 || siostra || chełax || {{IPA|xeɫɐk͡x}} || pgm. ''*kaylaħ''
 
| 3 || siostra || chełax || {{IPA|xeɫɐk͡x}} || pgm. ''*kaylaħ''
Linia 117: Linia 117:
 
| 21 || pasterz || opf || {{IPA|op͡f}} || pgm. ''*auf''
 
| 21 || pasterz || opf || {{IPA|op͡f}} || pgm. ''*auf''
 
|-
 
|-
| 22 || tutejszy, tubylec || oslux || {{IPA|osluk͡x}} || pdr. ''*auruhъ'' (jedno z najstarszych zapożyczeń)
+
| 22 || tutejszy, tubylec || osluch || {{IPA|oslux}} || pdr. ''*aurukъ'' (jedno z najstarszych zapożyczeń)
 
|-
 
|-
 
| 23 || ktoś, osoba || wałaik || {{IPA|wɐɫaɪ̯k}} || pgm. ''*waliig''
 
| 23 || ktoś, osoba || wałaik || {{IPA|wɐɫaɪ̯k}} || pgm. ''*waliig''
Linia 124: Linia 124:
 
|-
 
|-
 
| 25 || skurwysyn, skurwiel  || žisěľin || {{IPA|t͡ʃisɛʎin}} || pgm. ''*sitaalin'' "wuj"
 
| 25 || skurwysyn, skurwiel  || žisěľin || {{IPA|t͡ʃisɛʎin}} || pgm. ''*sitaalin'' "wuj"
 +
|-
 +
| 26 || głowa, rozum || azuwan || {{IPA|ɐt͡suwɐn}} || pgm. ''*asuwan''
 +
|-
 +
| 27 || oko || szaumach || {{IPA|zaʊ̯mɐx}} || pgm. ''*zuumak''
 +
|-
 +
| 28 || woda || ňija || {{IPA|ɲijɐ}} || pgm. ''*nirrya'' "łza"
 +
|-
 +
| 29 || ucho || takaum || {{IPA|tɐkaʊ̯m}} || pgm. ''*daguum''
 +
|-
 +
| 30 || krew || xorsěkh || {{IPA|k͡xorsɛχ}} || pgm. ''*ħarrtaaq''
 +
|-
 +
| 31 || broda || waslogas || {{IPA|wɐsloɣɐs}} || pgm. ''*warghat''
 +
|-
 +
| 32 || noga || šesľim || {{IPA|ʃesʎim}} || pgm. ''*tayrim''
 +
|-
 +
| 33 || kolano || zuḱesľim || {{IPA|t͡suçesʎim}} || pgm. ''*sugayrim''
 +
|-
 +
| 34 || dłoń || en || {{IPA|en}} || pgm. ''*ayn''
 +
|-
 +
| 35 || ręka || chajin || {{IPA|xɐjin}} || pgm. ''*kahin'' "kość"
 +
|-
 +
| 36 || ząb || jaukan || {{IPA|jaʊ̯kɐn}} || pgm. ''*yuugan''
 +
|-
 +
| 37 || sierzce || siwax || {{IPA|siwɐk͡x}} || pgm. ''*qiwaħ''
 +
|-
 +
| 38 || miłość || pforah || {{IPA|p͡forɐː}} || pgm. ''*farrah''
 +
|-
 +
| 39 || włos || oslaupu || {{IPA|oslaʊ̯pu}} || pgm. ''*ruubu''
 +
|-
 +
| 40 || zboże || chorat || {{IPA|xorɐt}} || pgm. ''*karrad''
 +
|-
 +
| 41 || pole || pauslosaiz || {{IPA|paʊ̯slosaɪ̯t͡s}} || pgm. ''*buurtiis''
 +
|-
 +
| 42 || ziarno || fahak || {{IPA|fɐhɐk}} || pgm. ''*pahag''
 +
|-
 +
| 43 || mleko || azěł || {{IPA|ɐt͡sɛɫ}} || pgm. ''*asaal''
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
[[Kategoria:Języki gamajskie]]
 
[[Kategoria:Języki gamajskie]]
 
[[Kategoria:Języki zongepajckie]]
 
[[Kategoria:Języki zongepajckie]]

Wersja z 18:00, 6 lip 2020

Słownik języka zongepajckiego
Nazwa: Język zongepajcki
Nazwa własna: żongěpaizaiz aigoslo
Informacje
Twórca: Emil
Rok: 2020
Sposoby zapisu: atšzif, łacinka
Klasyfikacja: aglutynacyjno-analityczny, SOV
Lista conlangów
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.

Celem tego słownika jest dostarczenie łatwego dostępu do wszystkich słów zongepajckich. Są podane one w łacince oraz MAF-ie. Jest także podane źródło pragammajskie lub zapożyczone słowo darkajskie.

(Uwaga: borlasze ph w tym słowniku jest zapisane jako th!)

Słownik

Liczebniki

Liczba Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 jeden haszsolu hɐzsolu pgm. *hazru
2 dwa zaslu t͡sɐslu pgm. *tharu
3 trzy džidu d͡ʒidu pgm. *dhinnu
4 cztery ězo ɛt͡so pgm. *aasau
5 pięć chasloga xɐsloɣɐ pgm. *karga
6 sześć naira naɪ̯rɐ pgm. *niirra
7 siedem zog t͡soɣ pgm. *saugh
8 osiem weslo weslo pgm. *wayr
9 dziewięć pěla pɛlɐ pgm. *baalla
10 dziesięć apěg ɐpɛɣ pgm. *abaagh
20 dwadzieścia zaslowi t͡sɐslowi pgm. *tharwi
30 trzydzieści džinwi d͡ʒinwi pgm. *dhinwi
40 czterdzieści wizwi wit͡swi pgm. *wiswi
50 pięćdziesiąt chaslogawawa xɐsloɣɐwɐwɐ pgm. *kargawwa
60 sześćdziesiąt nairawawa naɪ̯rɐwɐwɐ pgm. *niirrawwa
70 siedemdziesiąt zosziw t͡soziw pgm. *saughiw
80 osiemdziesiąt wesľiw wesʎiw pgm. *wayriw
90 dziewięćdziesiąt pěľiw pɛʎiw pgm. *baaliw
100 sto zěpfjaslo t͡sɛp͡fjɐslo pgm. *thaafyar
1000 tysiąc ðancho ðɐnxo pdr. *ddənəkau

Rzeczowniki, zaimki, partykuły i zaimki

l. p Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 matka ðaslax ðɐslɐk͡x pgm. *dharaħ
2 syn gahan ɣɐhɐn pgm. *ghahan
3 siostra chełax xeɫɐk͡x pgm. *kaylaħ
4 dziewica, k*bieta ipfau ip͡faʊ̯ pdr. *ifū
5 córka aijuszu aɪ̯juzu pgm. *iiyuzu
6 stryj, wuj juszaipf juzaɪ̯p͡f pgm. *yuziif
7 żona ľibi ʎibi pgm. *limmi
8 mąż łogał ɫoɣɐɫ pgm. *laughal
9 wnuk ňifauslo ɲifaʊ̯slo pgm. *nipuur
10 mężczyzna pała pɐɫɐ pdr. *bala
11 ojciec sagai sɐɣaɪ̯ pgm. *taghii
12 brat saikhaslo saɪ̯χɐslo pgm. *tiiqar
13 dziadek xahsasagai k͡xɐːsɐsɐɣaɪ̯ pgm. *ħahtataghii
14 babcia xahsaðaslax k͡xɐːsɐðɐslɐk͡x pgm. *ħahtadharaħ
15 stryjenka, ciotka waina waɪ̯nɐ pgm. *wiina
16 człowiek gaba ɣɐbɐ pgm. *ghamma
17 człowiek ḱer çer pochodzenie niejasne
18 rolnik chaikaislu xaɪ̯kaɪ̯slu pgm. *kiigiiru
19 wódz, król khapsolai χɐpsolaɪ̯ pgm. *qabrii
20 kapłan, szaman, guślarz jisłě iːsɫɛ pgm. *hitlaa
21 pasterz opf op͡f pgm. *auf
22 tutejszy, tubylec osluch oslux pdr. *aurukъ (jedno z najstarszych zapożyczeń)
23 ktoś, osoba wałaik wɐɫaɪ̯k pgm. *waliig
24 kapłanka, szamanka, czarownica, Bojler weła weɫɐ pgm. *wayla
25 skurwysyn, skurwiel žisěľin t͡ʃisɛʎin pgm. *sitaalin "wuj"
26 głowa, rozum azuwan ɐt͡suwɐn pgm. *asuwan
27 oko szaumach zaʊ̯mɐx pgm. *zuumak
28 woda ňija ɲijɐ pgm. *nirrya "łza"
29 ucho takaum tɐkaʊ̯m pgm. *daguum
30 krew xorsěkh k͡xorsɛχ pgm. *ħarrtaaq
31 broda waslogas wɐsloɣɐs pgm. *warghat
32 noga šesľim ʃesʎim pgm. *tayrim
33 kolano zuḱesľim t͡suçesʎim pgm. *sugayrim
34 dłoń en en pgm. *ayn
35 ręka chajin xɐjin pgm. *kahin "kość"
36 ząb jaukan jaʊ̯kɐn pgm. *yuugan
37 sierzce siwax siwɐk͡x pgm. *qiwaħ
38 miłość pforah p͡forɐː pgm. *farrah
39 włos oslaupu oslaʊ̯pu pgm. *ruubu
40 zboże chorat xorɐt pgm. *karrad
41 pole pauslosaiz paʊ̯slosaɪ̯t͡s pgm. *buurtiis
42 ziarno fahak fɐhɐk pgm. *pahag
43 mleko azěł ɐt͡sɛɫ pgm. *asaal