Słownik:Język zongepajcki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka zongepajckiego
Nazwa: Język zongepajcki
Nazwa własna: żongěpaizaiz aigoslo
Informacje
Twórca: Emil
Rok: 2020
Sposoby zapisu: atšzif, łacinka
Klasyfikacja: aglutynacyjno-analityczny, SOV
Lista conlangów
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.

Celem tego słownika jest dostarczenie łatwego dostępu do wszystkich słów zongepajckich. Są podane one w łacince oraz MAF-ie. Jest także podane źródło pragammajskie lub zapożyczone słowo darkajskie.

(Uwaga: borlasze ph w tym słowniku jest zapisane jako th!)

Słownik

Liczebniki

Liczba Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 jeden haszsolu hɐzsolu pgm. *hazru
2 dwa zaslu t͡sɐslu pgm. *tharu
3 trzy džidu d͡ʒidu pgm. *dhinnu
4 cztery ězo ɛt͡so pgm. *aasau
5 pięć chasloga xɐsloɣɐ pgm. *karga
6 sześć naira naɪ̯rɐ pgm. *niirra
7 siedem zog t͡soɣ pgm. *saugh
8 osiem weslo weslo pgm. *wayr
9 dziewięć pěla pɛlɐ pgm. *baalla
10 dziesięć apěg ɐpɛɣ pgm. *abaagh
20 dwadzieścia zaslowi t͡sɐslowi pgm. *tharwi
30 trzydzieści džinwi d͡ʒinwi pgm. *dhinwi
40 czterdzieści wizwi wit͡swi pgm. *wiswi
50 pięćdziesiąt chaslogawawa xɐsloɣɐwɐwɐ pgm. *kargawwa
60 sześćdziesiąt nairawawa naɪ̯rɐwɐwɐ pgm. *nirrawwa
70 siedemdziesiąt zosziw t͡soziw pgm. *saughiw
80 osiemdziesiąt wesľiw wesʎiw pgm. *wayriw
90 dziewięćdziesiąt pěľiw pɛʎiw pgm. *baaliw
100 sto zěpfjaslo t͡sɛp͡fjɐslo pgm. *thaafyar
1000 tysiąc ðancho ðɐnxo pdr. *ddənəkau

Rzeczowniki

Rodzina

 • ðaslax, /ðɐslɐk͡x/ - matka (od pgm. *dharaħ)
 • gahan, /ɣɐhɐn/ - syn (od pgm. *ghahan)
 • chełax, /xeɫɐk͡x/ - siostra (od pgm. *kaylaħ)
 • ipfau, /ip͡faʊ̯/ - dziewica (od pdr. *ifū)
 • aijuszu, /aɪ̯juzu/ - córka (od pgm. *iiyuzu)
 • juszaipf, /juzaɪ̯p͡f/ - stryj, wuj (od pgm. *yuziif)
 • ľibi, /ʎibi/ - żona (od pgm. *limmi)
 • łogał, /ɫoɣɐɫ/ - mąż (od pgm. *laughal)
 • ňifauslo, /ɲifaʊ̯slo/ - wnuk (od pgm. *nipuur)
 • pała, /pɐɫɐ/ - mężczyzna (od pdr. *bala)
 • sagai, /sɐɣaɪ̯/ - ojciec (od pgm. *taghii)
 • saikhaslo, /saɪ̯χɐslo/ - brat (od pgm. *tiiqar)
 • xahsasagai, /k͡xɐːsɐsɐɣaɪ̯/ - dziadek (od pgm. *ħahtataghii)
 • xahsaðaslax, /k͡xɐːsɐðɐslɐk͡x/ - babcia (od pgm. *ħahtadharaħ)
 • waina, /waɪ̯nɐ/ - stryjenka, ciotka (od pgm. *wiina)

Ludzie, zawody i prace

 • gaba, /ɣɐbɐ/ - człowiek (od pgm. *ghamma), też: ḱer
 • chaikaislu, /xaɪ̯kaɪ̯slu/ - rolnik (od pgm. *kiigiiru)
 • khapsolai, /χɐpsolaɪ̯/ - wódz, król (od pgm. *qabrii)
 • jisłě, /jisɫɛ/ - kapłan, szaman, guślarz (od pgm. *hitlaa)
 • ḱer, /çer/ - człowiek (pochodzenie niejasne), też: gaba
 • opf, /op͡f/ - pasterz (od pgm. *auf)
 • wałaik, /wɐɫaɪ̯k/ - ktoś, osoba (od pgm. *waliig)
 • weła, /weɫɐ/ - kapłanka, szamanka, czarownica, Bojler (od pgm. *wayla)


Wulgaryzmy

 • žisěľin, /t͡ʃisɛʎin/ - skurwysyn, skurwiel (od pgm. *sitaalin "wuj")
l. p Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 matka ðaslax ðɐslɐk͡x pgm. *dharaħ
2 syn gahan ɣɐhɐn pgm. *ghanan
3 siostra chełax xeɫɐk͡x pgm. *kaylaħ
4 dziewica, k*bieta ipfau ip͡faʊ̯ pdr. *ifū
5 matka ðaslax ðɐslɐk͡x pgm. *dharaħ
6 syn gahan ɣɐhɐn pgm. *ghanan
7 siostra chełax xeɫɐk͡x pgm. *kaylaħ
8 dziewica, k*bieta ipfau ip͡faʊ̯ pdr. *ifū