Słownik:Język zongepajcki

Z Conlanger
Wersja z dnia 19:22, 17 gru 2021 autorstwa Emilando (dyskusja | edycje) (→‎Zaimki, partykuły i spójniki)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka zongepajckiego
Nazwa: Język zongepajcki
Nazwa własna: żongěpaizaiz aigoslo
Informacje
Twórca: Emil
Rok: 2020
Sposoby zapisu: atšzif, łacinka
Klasyfikacja: aglutynacyjno-analityczny, SOV
Liczba słów: w chuj
Lista conlangów
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.

Celem tego słownika jest dostarczenie łatwego dostępu do wszystkich słów zongepajckich. Są podane one w łacince oraz MAF-ie. Jest także podane źródło pragammajskie lub zapożyczone słowo darkajskie.

  • Uwaga: borlasze ph w tym słowniku jest zapisane jako th
  • Uwaga 2: słowa darkajskie mogą być zapożyczane w różnym momencie, zaś podano jedynie chwormę pradarkajską
  • Uwaga 3: zmiana kategorji z czasownika na rzeczownik nie jest oddawana w prachwormie

Słownik

Liczebniki

Liczba Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 jeden haszsolu hɐzsolu pgm. *hazru
2 dwa zaslu t͡sɐslu pgm. *tharu
3 trzy džidu d͡ʒidu pgm. *dhinnu
4 cztery ězo ɛt͡so pgm. *aasau
5 pięć chasloga xɐsloɣɐ pgm. *karga
6 sześć naira naɪ̯rɐ pgm. *niirra
7 siedem zog t͡soɣ pgm. *saugh
8 osiem weslo weslo pgm. *wayr
9 dziewięć pěla pɛlɐ pgm. *baalla
10 dziesięć apěg ɐpɛɣ pgm. *abaagh
20 dwadzieścia zaslowi t͡sɐslowi pgm. *tharwi
30 trzydzieści džinwi d͡ʒinwi pgm. *dhinwi
40 czterdzieści wizwi wit͡swi pgm. *wiswi
50 pięćdziesiąt chaslogawawa xɐsloɣɐwɐwɐ pgm. *kargawwa
60 sześćdziesiąt nairawawa naɪ̯rɐwɐwɐ pgm. *niirrawwa
70 siedemdziesiąt zosziw t͡soziw pgm. *saughiw
80 osiemdziesiąt wesľiw wesʎiw pgm. *wayriw
90 dziewięćdziesiąt pěľiw pɛʎiw pgm. *baaliw
100 sto zěpfjaslo t͡sɛp͡fjɐslo pgm. *thaafyar
1000 tysiąc ðancho ðɐnxo pdr. *ddənəkau

Rzeczowniki

l. p Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 matka ðaslax ðɐslɐk͡x pgm. *dharaħ
2 syn gahan ɣɐhɐn pgm. *ghahan
3 siostra chełax xeɫɐk͡x pgm. *kaylaħ
4 k*bieta ipfau ip͡faʊ̯ pdr. *ifū
5 córka aijuszu aɪ̯juzu pgm. *iiyuzu
6 stryj, wuj uszaipf uzaɪ̯p͡f pgm. *yuziif
7 żona ľibi ʎibi pgm. *limmi
8 mąż łogał ɫoɣɐɫ pgm. *laughal
9 wnuk ňifauslo ɲifaʊ̯slo pgm. *nipuur
10 mężczyzna pała pɐɫɐ pdr. *bala
11 ojciec sagai sɐɣaɪ̯ pgm. *taghii
12 brat saikhaslo saɪ̯χɐslo pgm. *tiiqar
13 dziadek xahsasagai k͡xɐːsɐsɐɣaɪ̯ pgm. *ħahtataghii
14 babcia xahsaðaslax k͡xɐːsɐðɐslɐk͡x pgm. *ħahtadharaħ
15 stryjenka, ciotka waina waɪ̯nɐ pgm. *wiina
16 człowiek gaba ɣɐbɐ pgm. *ghamma
17 człowiek ḱer çer pochodzenie nieznane
18 rolnik chaikaislu xaɪ̯kaɪ̯slu pgm. *kiigiiru
19 wódz, król khapsolai χɐpsolaɪ̯ pgm. *qabrii
20 kapłan, szaman, guślarz jisłě iːsɫɛ pgm. *hitlaa
21 pasterz opf op͡f pgm. *auf
22 tutejszy, tubylec osluch oslux pdr. *aurukъ
23 ktoś, osoba wałaik wɐɫaɪ̯k pgm. *waliig
24 kapłanka, szamanka, czarownica, Bojler weła weɫɐ pgm. *wayla
25 skurwysyn, skurwiel žisěľin t͡ʃisɛʎin pgm. *sitaalin "wuj"
26 głowa, rozum azuwan ɐt͡suwɐn pgm. *asuwan
27 oko szaimach zaɪ̯mɐx pgm. *zuumak
28 woda ňija ɲijɐ pgm. *nirrya "łza"
29 ucho takaim tɐkaɪ̯m pgm. *daguum
30 krew xorsěkh k͡xorsɛχ pgm. *ħarrtaaq
31 broda waslogas wɐsloɣɐs pgm. *warghat
32 noga šesľim ʃesʎim pgm. *tayrim
33 kolano zusėsľim t͡susisʎim pgm. *sukayrim
34 dłoń en en pgm. *ayn
35 ręka chajin xɐjin pgm. *kahin "kość"
36 ząb aukan aʊ̯kɐn pgm. *yuugan
37 sierzce siwax siwɐk͡x pgm. *qiwaħ
38 miłość pforah p͡forɐː pgm. *farrah
39 włos oslaipu oslaɪ̯pu pgm. *ruubu
40 uprawa chorat xorɐt pgm. *karrad "zboże"
41 pole pauslosaiz paʊ̯slosaɪ̯t͡s pgm. *buurtiis
42 ziarno fahak fɐhɐk pgm. *pahag
43 mleko azěł ɐt͡sɛɫ pgm. *asaal
44 miód uksun uksun pgm. *yugtun
45 wypas hosłě hosɫɛ pgm. *hautlaa
46 jarzmo zaman t͡sɐmɐn pgm. *saman
47 niebo zadzipf t͡sɐd͡zip͡f pgm. *thannif
48 gjozdă šzeła ʒeɫɐ pgm. *zayla
49 dzień kota kotɐ pgm. *gauda
50 noc pełaslo peɫɐslo pgm. *baylar
51 bóg oslěwawija oslɛwɐwijɐ pgm. *raawwiya
52 bóg ěwau ɛwaʊ̯ pgm. *raawwiya (nieregularne skrócenie)
53 duch ěxusla ɛk͡xuslɐ pgm. *aaħura
54 demon ěxraim ɛk͡xraɪ̯m pgm. *aaħrriim
55 księżyc inmað inmɐð pgm. *yinmadh
56 słońce gěpai ɣɛpaɪ̯ pgm. *ghaabii
57 kraina ěp ɛp pgm. *aab
58 jezioro, morze [1] chasasla xɐsɐslɐ pgm. *katara "woda"
59 ogień pfěslě p͡fɛslɛ pgm. *faatraa
60 wiatr ðuslokhag ðusloχɐɣ pgm. *dhurqagh
61 ruch x̌imłě t͡ɕimɫɛ pgm. *ħimlaa "wiatr"
62 załamanie pogody khuran χurɐn pgm. *qurran "burza"
63 młyn wadḱe wɐdçe pochodzenie nieznane
64 patyk jot jot pdr. *jaudъ
65 zakręt, krzywość dach dɐx pdr. *daqь
66 miłość zausľijě t͡saʊ̯sʎijɛ pgm. *suuriyaa
67 rycina, malowidło budu budu pdr. *mūdū[2]
68 jabłko soko soko pdr. *taugau
69 przywódca osady pěnajan pɛnɐjɐn pdr. *bānajanъ
70 trawa žijějap t͡ʃijɛjɐp pgm. *siyyab
71 winowajca, karany człowiek islěngaba islɛnɣɐbɐ złożenie od pgm. *iraan "kara" oraz *ghamma "człowie"
72 wieczność uslała uslɐɫɐ pdr. *urała
73 pies karpach kɐrpɐx pdr. *karъpaqъ
74 plemię ezauslo et͡saʊ̯slo pgm. *aysuur
75 modlitwa toslo toslo pgm. *daur
76 świnia jeslo jeslo pgm. *hayr
77 imię gažim ɣɐt͡ʃim pgm. *ghathim
78 pan fěpun fɛpun pgm. *paabun
79 pan ě ɛ pgm. *paabun (chworma skrócona)
80 ogon sijaf sijɐf pgm. *qiyap
81 róg suchan suxɐn pgm. *tukan
82 wełna khachši χɐxʃi pgm. *qaħti
83 rodzina sagaiszsolajił sɐɣaɪ̯zsolɐjiɫ złożenie z pgm. *taghii "ojciec" i *iizrayil "l*d"
84 l*d aiszsolajił aɪ̯zsolɐjiɫ pgm. *iizrayil
85 inność wěnḱėr wɛnçir złożenie z pgm. *waan "nie" oraz tajemniczego ḱer "człowiek"
86 rok łer ɫer pdr. *łārъ
87 miejsce zaslaz t͡sɐslɐt͡s pgm. *tharas
88 rada, zbiór zaslaz t͡sɐslɐt͡s pgm. *tharath "miejsce"
89 drzewo łaisoňi ɫaɪ̯soɲi pgm. *liitauni
90 las zaslazłaisoňi t͡sɐslɐt͡sɫaɪ̯soɲi złożenie z pgm. *tharas oraz *liitauni
91 wilk załchu t͡sɐɫxu pgm. *thalku
92 lew faðło fɐðɫo pgm. *pahlau
93 ofiara ðěkė ðɛki pdr. *ddāki
94 stan, kondycja ošzė oʒi pgm. *aizau
95 harmonja islauhošzė islaʊ̯hoʒi pgm. *irruuhauzai
96 wizja, zamiar osľilaslo osʎilɐslo pgm. *rillar
97 sen pfakhaið p͡fɐχaɪ̯ð pgm. *faqiih
98 rozkaz aizaukh aɪ̯t͡saʊ̯χ pgm. *iisuuq
99 jajko pisu pisu pgm. *bitu
100 płaskość nuð nuð pgm. *nuh
101 blask sagaslo sɐɣɐslo pgm. *taghar
102 czas saðě sɐðɛ pdr. *sagā
103 s*ks, robienie dzieci ðorěła ðorɛɫɐ pdr. *ddarāləra
104 dom, siedziba żona zonɐ phm. *zauna "zachód"
105 północ ðaxat ðɐk͡xɐt pgm. *dhaħad
106 południe aðmat ɐðmɐt pgm. *ahmad
107 zachód żongěpai zonɣɛpaɪ̯ pgm. *zaunghabii "zachód słońca"
108 wschód fada fɐdɐ pgm. *panna
109 bruk ziroz t͡sirot͡s pdr. *dirъs
110 penis ðug ðuɣ pgm. *dhugh
111 pizda chaima xaɪ̯mɐ pgm. *kiima
111 zwierz rawa rɐwɐ pgm. *rrawa
112 zbrodnia těłcha tɛɫxɐ pgm. *daalka
113 zbrodniarz, zabójca těłchagaba tɛɫxɐɣɐbɐ złożenie z pgm. *daalka i pgm. *ghamma
114 zboże ľit ʎit pdr. *lidь
115 skromność, niewinność mosin mosin pgm. *mayqin
116 świat piłaslauza piɫɐslaʊ̯t͡sɐ pgm. *bilaruusa
117 ryba kulum kulum pgm. *gullum
118 niedźwiedź faušin faʊ̯ʃin pgm. *puutin
119 gęś mu mu pgm. *uunmu (nieregularne skrócenie)
120 jeleń fasaslo fɐsɐslo pgm. *patar
121 bydło xo k͡xo pgm. *ħau
122 kaczka pěp pɛp pgm. *baab
123 mysz, szczur nězu nɛt͡su pgm. *naathu
124 błąd khažim χɐt͡ʃim pgm. *qasim
125 dusza saim saɪ̯m pgm. *tuum
126 wolność ðuslokha ðusloχɐ pgm. *adhurqa (nieregularnie wypadnięcie a-)
127 spokij ěmsoľikha ɛmsoʎiχɐ pgm. *aamriqa
128 życie pfijějam p͡fijɛjɐm pgm. *fiyyam
129 sługa łainsakh ɫaɪ̯nsɐχ pgm. *liintaq
130 oddział, grupa sziz zit͡s pgm. *ghis
131 wojownik nuszěslo nuzɛslo pgm. *nuzaar
132 wyrocznia, medjum uľep uʎep pgm. *ulayb
133 wolny człowiek agatusin ɐɣɐtusin pgm. *aghaduqin
134 dłużnik agonši ɐɣonʃi pgm. *aghaunti
135 sznur ozum ot͡sum pgm. *authum
136 kamień ala ɐlɐ pgm. *alla
137 deska, drewno firun firun pgm. *pirrun
138 sól židu t͡ʃidu pgm. *thinnu
139 koło amna ɐmnɐ pgm. *yamna
140 dług gonsaslo ɣonsɐslo pgm. *ghauntar
141 całunek khaul χaʊ̯l pgm. *quull? (brak odpowiednika darkajskiego, występuje w wszystkich zongepajckich)
142 sen maþtaza mɐθtɐt͡sɐ pdr. *mattədasa
143 cena paslussa pɐslusːɐ pgm. *barusta
144 pojazd zuwěn t͡suwɛn pgm. *thuwaan "łódka"
145 handel khadžisla χɐd͡ʒislɐ pgm. *qadhirayya (nieregularne skrócenie)
146 śmierć ratmo rɐtmo wpch.[3] *ratmo od pgm. *radhmaa
147 chleb gauzas ɣaʊ̯t͡sɐs pgm. *ghuuthar
148 step žijun t͡ʃijun pgm. *siyun
149 mamut ðasłau ðɐsɫaʊ̯ pgm. *dhatluu
150 brzydota auňik aʊ̯ɲik pgm. *uunig(sis)
151 gej pałapforah pɐɫɐp͡forɐː złożenie z pdr. *bala i pgm. *farrah
152 lesbijka ipfaipforah ip͡faɪ̯p͡forɐː złożenie z pdr. *ifū i pgm. *farrah
153 ścieżka tas tɐs pgm. *dat
154 ścieżka wydeptana przez zwierzęta ajějaz ɐjɛjɐt͡s pgm. ayyas
155 droga przy wodzie zasľijějas t͡sɐsʎijɛjɐs pgm. *sariyyat
156 oddech žepf t͡ʃep͡f pgm. *sayf
157 ładunek ziľi t͡siʎi pgm. *dilli
158 ubranie gapaslo ɣɐpɐslo pgm. *ghabar
159 kolonizacja chasĺěp xɐsʎɛp złożenie z pgm. *katlisis i pgm. *aab
160 brzuch hosła hosɫɐ pgm. *hautla
161 dziecko fosu fosu pgm. *pautu
162 bohater pasxer pɐsk͡xer pgm. *basħaar
162 nos ługas ɫuɣɐs pgm. *lughat
163 twarz kaiššislo kaɪ̯ʃːislo pgm. *ɡiistir
164 usta chě pgm. *kaa
165 Zongepajczyk Żongě zonɣɛ skrócenie pgm. *zaunghaabii
166 On Tauna taʊ̯nɐ ons. *hąn
167 Darkajczyk Těcha tɛxɐ pdr. *ddāka
168 tydzień zegota t͡seɣotɐ[4] złożenie z pgm. *saugh i pgm. *gauda
169 miesiąc kozinað kot͡sinɐð skrócone złożenie z pgm. *gauda i pgm. *yinmadh
170 broń chuł xuɫ pdr. *kъlъ
171 łuk xera k͡xerɐ pgm. *ħathra
172 strzała opfa op͡fa pgm. *aufira
173 dzida wislopfan wislop͡fɐn pgm. *wirfan "oszczep"
174 włócznia, oszczep haslošėn hasloʃin pgm. *harkayn
175 nóż zabaslo t͡sabaslo pgm. *thambar
176 miecz džaum d͡ʒaʊ̯m pgm. *dhizum (rozwój nieregularny)
177 topór mino mino pgm. *minau
178 tarcza aĺora ɐʎorɐ pgm. *alhirra
179 wędrowiec łohanuz ɫohɐnut͡s pgm. *lauhanus
180 pieśń selěn selɛn pgm. *kayllaan
181 zadośćuczynienie ěmana ɛmɐnɐ pgm. *yaamana
182 wina koran korɐn pgm. *aħarran - forma ludowa
183 ład, porządek, regularność xauslosuz k͡xaʊ̯slosut͡s pgm. *ħuurtus
184 bogactwo haukan haʊ̯kɐn pgm. *raawwan poprzez pzz. *høgą
185 zwierzę hodowlane tassauz tɐsːaʊ̯t͡s pgm. *daghtuus
186 krowa agwan ɐɣwɐn pgm. *yaghwan
187 koza achėpor ɐxipor pdr. *akьbarъ
188 kość chaura xaʊ̯rɐ pdr. *kūra
189 wiadro chułau xuɫaʊ̯ pdr. *kъlū
190 kura tusno tusno pdr. *dutnau
191 pszczoła ňislag ɲislɐɣ pgm. *niragh
192 sęp usimnu usimnu pgm. *utumnu
193 brzeg tarka tɐrkɐ pdr. *tarəka
194 niebo beðėn beðin pdr. *wьddьnь
195 białko wesłě wesɫɛ pdr. *ƕisłъ
196 żółtko zumuł t͡sumuɫ pdr. *sumъłъ
197 ząb zaira t͡saɪ̯rɐ pdr. *saira
198 szczyt khaizonuch χaɪ̯t͡sonux pochodzenie nieznane

Czasowniki

l. p Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 być chadaz xɐdɐt͡s pgm. *kandas
2 woleć oslauna oslaʊ̯nɐ pgm. *ruuna
3 mieć xohsazěj k͡xoːsɐt͡sɛj pgm. *ħauhtas
4 słyszeć tauslěj taʊ̯slɛj pgm. *duur
5 widzieć idachěj idɐxɛj pgm. *innak
6 rodzić fosěj fosɛj pgm. *paut
7 przychodzić na świat forěj forɛj pgm. *parr
8 żyć pfijěj p͡fijɛj pgm. *fiyy
9 umierać těľichěj tɛʎixɛj pgm. *innak
10 boleć aběj ɐbɛj pgm. *amm
11 spać pfakhhaněj p͡fɐχːɐnɛj pgm. *faqhan
12 oddychać ažipfěj ɐt͡ʃip͡fɛj pgm. *asif
13 jeść soňė soɲi pgm. *tau
14 pić ězěj ɛt͡sɛj pgm. *aath
15 kochać pforahěj p͡forɐhɛj pgm. *farrah
16 wierzyć poraňė porɐɲi pdr. *barahəjь
17 myśleć zaikhěj t͡saɪ̯χɛj pgm. *siiq
18 wiedzieć kaľipfaňė kɐʎip͡fɐɲi pgm. *galifa
19 znać ubaslěj ubɐslɛj pgm. *umbar
20 modlić toslěj toslɛj pgm. *daur
21 kazać szeslěj zeslɛj pgm. *ghayr
22 mówić aigěj aɪ̯ɣɛj pgm. *iigh
25 opowiadać chawaněj xɐwɐnɛj pgm. *kawan
26 prosić chanatěj xɐnɐtɛj pgm. *kanad
27 pytać uzupěj ut͡supɛj pgm. *usub
28 orać szaiměj zaɪ̯nɛj pgm. *ziim
29 siać fahakěj fɐhɐkɛj pgm. *pahag
30 mleć zahmasěj t͡sɐːmɐsɛj pgm. *ziim
31 wiązać ozuměj ot͡sumɛj pgm. *authum
32 jaśnieć zagěj t͡sɐɣɛj pgm. *sagh
33 brać hafžiněj hɐt͡ʃinɛj pgm. *haptin
34 dawać ðukhěj ðuχɛj pgm. *dhuq
35 uprawiać s*ks, robić dzieci ðorěłaňė ðorɛɫɐɲi pdr. *ddarālərahəjь
36 robić szawěj zɐwɐwɛj pgm. *zaww (nieregularne skrócenie jeminaty)
37 czynić oslopěj oslopɛj pgm. *raub
38 móc asłěňė ɐwsɫɛɲi pgm. *atlaa
39 musieć kherbałěňė χerbɐɫɛɲi pgm. *qaarbalaa (nieregularne wydłużenie r)
40 być w stanie alěňė ɐlɛɲi pgm. *raub
41 siedzieć osľiměj osʎimɛj pgm. *aurim
42 ciągnąć sawawěj sɐwɐwɛj pgm. *taww
43 iść sutuslěj sutuslɛj pgm. *tudur
44 biec ḱifěj çifɛj pgm. *gip
45 atakować chax̌iněj xɐt͡ɕinɛj pgm. *kaħin
46 dźwigać łaislěj ɫaɪ̯slɛj pgm. *liir
47 polować suwaslěj suwɐslɛj pgm. *suwar
48 ratować pfislotozěj p͡fislotot͡sɛj pgm. *firdaus
49 walczyć unszuslěj unzuslɛj pgm. *unzur
50 wozić agawawaslěj ɐɣɐwawaslɛj pgm. *yaghawwar
51 wznosić, wstawać faněj fɐnɛj pgm. *pan
52 opadać, padać szoněj zonɛj pgm. *zaun
53 zabijać těłchaňė tɛɫxɐɲi pgm. *daalka
54 palić pfěslěňė p͡fɛslɛɲi pgm. *faatraa
55 odpuścić (np. winę) szoňislěněj zoɲislɛnɛj zaufaj mi
56 rysować buduňė buduɲi pdr. *mūdūhəjь
57 tracić buskěj buskɛj pdr. *būsъkəjь

Przymiotniki

l. p Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 żółty sěx̌inžiz sɛt͡ɕint͡ʃit͡s pgm. *taaħin(sis)

Zaimki osobowe

l. p Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 ja go ɣo pgm. *ghau
2 ty łai ɫaɪ̯ pgm. *lii
3 on pe pe pgm. *pay (nieregularny brak przesuwki)[5]
4 my (dual) šzipfajěja ʒip͡fɐjɛjɐ pgm. *zifayya
5 my (dual) ajěja ɐjɛjɐ pgm. *zifayya (chworma skrócona)
6 wy (dual) ujěja ujɛjɐ pgm. *uuruyya (nieregularne skrócenie)
7 oni (dual) khado χɐdo pgm. *qa (obecna cząstka -do pojawiła się nieregularnie)
8 my šzipfa ʒip͡fɐ pgm. *zifa
9 wy auslo aʊ̯slo pgm. *uur
10 oni kha χɐ pgm. *qa

Zaimki, partykuły i spójniki

l. p Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 i, a ji , je[6] pgm. *fi (nieregularna zmiana pf > j)
2 ale, jednak měðuslo mɛðuslo pgm. *maadhur
3 ale, jednak měð mɛð pgm. *maadhur (chworma skrócona)
4 aby, żeby suḱi suçi pgm. *tugi
5 jak, jako afa ɐfɐ pgm. *apa
6 mimo, pomimo pfajich p͡fɐjix pgm. *fayik
7 mimo, pomimo ich ix pgm. *fayik (chworma skrócna)
8 nie wěn wɛn pgm. *waan
9 niechaj, niech chabi xɐbi pgm. *kammi
10 tylko szax̌i zɐt͡ɕi pgm. *zaħi
11 co aži ɐt͡ʃi pgm. *asi
12 jaki iži it͡ʃi pgm. *isi
13 jaki iši iʃi pgm. *isi (chworma z wschodnich djalektów)
14 kiedyś ochaslo oxɐslo pgm. *aukar
15 to zoch t͡sox pgm. *sauk
16 tamto azauch ɐt͡saʊ̯x pgm. *asuuk
17 tak jakby an ɐn pdr. *anъ
18 tak lif lif pdr. *līq

Przyimki

l. p Polski Zongepajcki MAF Źrzódło
1 dla fi fi pgm. *pir
2 na (w poziomie) szuslo zuslo pgm. *zur
3 nad, na (w pionie) fana fɐnɐ pgm. *pana
4 po ěszi ɛzi pgm. *aaghir
5 pod da pgm. *sayya
5 przed (czasowo) kaisla kaɪ̯slɐ pgm. *giira
6 przed (przestrzennie) zał t͡sɐɫ pgm. *thal
7 przy gat ɣɐt pgm. *ghad
8 wokół kręgu załauð t͡sɐɫaʊ̯ð pgm. *thaluudh
9 wzdłuż prostej zahłuð t͡sɐːɫuð pgm. *thalzudh
10 za auð aʊ̯ð pgm. *uudh

Słowa żylakowe

l. p Polski Zongepajcki MAF Żylak, w którym słowo wykorzystano
1 malować berekěj berekɛj XI Polska Sztafeta Językowa, NOWA EDYCJA
2 pędzel bereksuchan bereksuxɐn XI Polska Sztafeta Językowa, NOWA EDYCJA
3 że pas pɐs XI Polska Sztafeta Językowa, NOWA EDYCJA

Przypisy

  1. język zongepajcki ich nie rozróżnia
  2. Pod wpływem djalektiw zachodnich m- stało się b-
  3. wczesny prachamski
  4. niekiedy też występuje wymowa [t͡segotɐ]
  5. także prachamskie *be bez przydechu zamiast regularnego *pe z przydechem
  6. Częsta wymowa w wschodnich dialektach