Słownik:Milangia

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 1. mo - ja
 2. mos - my
 3. to - ty
 4. tos - wy
 5. lu - on
 6. la - ona
 7. lo - ono
 8. lus - oni
 9. las - one
 10. los - one
 11. moiu - mój
 12. miu - nasz
 13. toiu - twój
 14. tiu - wasz
 15. du - ten
 16. da - ta
 17. do - to
 18. dus - ci
 19. das - te
 20. dos - te
 21. adu - tamten
 22. ada - tamta
 23. ado - tamto
 24. adus - tamci
 25. adas - tamte
 26. ados - tamte
 27. diu - taki
 28. dia - taka
 29. dio - takie
 30. dis - tak
 31. akis - jako
 32. ku - kto
 33. ko - co
 34. ka - która
 35. kis - jak
 36. kia - jaka
 37. kiu - jaki
 38. kio - jakie
 39. cu - każdy
 40. cus - wszyscy
 41. ca - każda
 42. cas - wszystkie
 43. co - każde
 44. cos - wszystko
 45. nu - nikt
 46. na - żadna
 47. no - nic
 48. nis - nijak
 49. iu - ktoś
 50. io - coś
 51. ia - któraś
 52. iiu - jakiś
 53. iia - jakaś
 54. iio - jakieś
 55. iis - jakoś
 56. fastiu - szybki
 57. fastis - szybko
 58. fariu - daleki
 59. faris - daleko
 60. erliu - wczesny
 61. erlis - wcześnie
 62. graniu - duży
 63. granis - wielce
 64. muiu - liczny
 65. muis - dużo
 66. diris - tu
 67. adiris - tam
 68. kiris - gdzie
 69. ciris - wszędzie
 70. niris - nigdzie
 71. iiris - gdzieś
 72. dinis - teraz
 73. adinis - wtedy
 74. kinis - kiedy
 75. cinis - zawsze
 76. ninis - nigdy
 77. iinis - kiedyś
 78. dilis - tyle
 79. kilis - ile
 80. iilis - ileś
 81. diriu - tutejszy
 82. adiriu - tamtejszy
 83. diniu - teraźniejszy
 84. ciniu - wieczny
 85. didaiis - dziś
 86. cidaiis - codziennie
 87. kidaiis - którego dnia
 88. adidaiis - tego dnia
 89. predidaiis - wczoraj
 90. posdidaiis - jutro
 91. pre - przed
 92. pos - po
 93. im - w
 94. fram - z, od
 95. fow - do
 96. framdis - dlatego
 97. framkis - dlaczego
 98. framdiris - stąd
 99. framkiris - skąd
 100. framciris - zewsząd
 101. framadiris - stamtąd
 102. framniris - znikąd
 103. framiiris - skądś
 104. framdinis - od teraz
 105. framadinis - od wtedy
 106. framkinis - od kiedy
 107. framiinis - od kiedyś
 108. fowdis - po to
 109. fowkis - po co
 110. fownis - bez celu
 111. fowdiris - dotąd
 112. fowkiris - dokąd
 113. fowniris - donikąd
 114. fowiiris - dokądś
 115. fowdinis - do teraz
 116. fowkinis - do kiedy
 117. wani - jeden
 118. waniu - pierwszy
 119. oniu - jedyny
 120. onis - jedynie
 121. dui - dwa
 122. duiu - drugi
 123. bi - oboje
 124. drei - trzy
 125. dreiu - trzeci
 126. il - oby
 127. tu - pan
 128. ta - pani
 129. gudiu - dobry
 130. daio - dzień
 131. mornako - ranek
 132. avenako - wieczór
 133. er - być
 134. sier - widzieć
 135. gwer - iść
 136. voler - chcieć
 137. gever - dawać
 138. laber - kochać
 139. danker - dziękować
 140. sorer - przepraszać
 141. plisorer - prosić
 142. komer - przyjść
 143. Litveno - Litwa
 144. Poleno - Polska
 145. patrelando - ojczyzna
 146. heldo - zdrowie
 147. starter - zacząć
 148. heldiu - zdrowotny
 149. haheldiu - zdrowy
 150. ha - z, o
 151. patru - ojciec
 152. matra - matka
 153. heveno - niebo
 154. nama - imię
 155. santer - święcić
 156. roilando - królestwo
 157. volo - chęć, wola
 158. it - i, a, oraz
 159. bit - ale, a, lecz
 160. erdo - ziemia
 161. idum - właśnie
 162. bredo - chleb
 163. sugro - cukier
 164. forgever - odpuszczać, wybaczać
 165. kulpo - wina
 166. kulpaku - winowajca
 167. induker - nakładniać
 168. tempteko - pokusa
 169. liberer - wyzwolić
 170. evilo - zło
 171. buier - kupić
 172. bredrolo - bułka
 173. akinis - gdy
 174. lerner - uczyć
 175. lernakiu - nauczyciel
 176. lernadiu - uczeń
 177. uzer - używać
 178. vacer - myć
 179. klientu - klient
 180. velkomer - witać
 181. di - tak
 182. ki - czy
 183. ni - nie
 184. intereser - interesować
 185. axer - mieć lata
 186. namer - nazywać
 187. ar - lub
 188. spagettons - spaghetti
 189. Angleno - Anglia
 190. anglis - po angielsku
 191. polis - po polsku
 192. spanis - po hiszpańsku
 193. speker - mówić
 194. slowis - powoli
 195. Polu - Polak
 196. Anglu - Anglik
 197. Spanu - Hiszpan
 198. in - w, do
 199. am - na (czymś)
 200. an - na (coś)
 201. travelo - podróż
 202. traveler - podróżować
 203. neviu - nowy
 204. iaro - rok
 205. fwer - jechać
 206. muis - bardzo, dużo