Słownik:Padmáran

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Objaśnienia

 • (dv) - ‘Dynamic Verb’ - Czasownik dynamiczny;
 • (dsv) - ‘Dynamic-Static Verb’ - Czasownik dynamiczno-statyczny;
 • (sv) - ‘Static Verb’ - Czasownik statyczny;
 • (nn) - ‘Noun’ - Rzeczownik;
 • (sg) - ‘Singular’ - Liczba pojedyncza;
 • (dl) - ‘Dual’ - Liczba podwójna;
 • (pl) - ‘Plural’ - Liczba mnoga;
 • (sl) - ‘Singulative’ - Liczba syngulatywna;
 • (nl) - ‘Nullar’ - Liczba zerowa;
 • (ad) - ‘Adjective’ - Przymiotnik;
 • (m) - ‘Masculine’ - Rodzaj męski;
 • (f) - ‘Feminine’ - Rodzaj żeński;
 • (irr) - ‘Irregular’ - Nieregularne.

Słownik Rdzeni

Bb

 • „B-C-R” ‘Zwierzę, bestia, dziki, nieokrzesany’

 • „B-L-R” ‘Czytać, odczytywać, znak, symbol, litera’
  • „Äblár” (nn-sg-f) ‘Książka’
   • „Äbalrá” (nn-sl-f) ‘Książka, książki’
   • „Äblaurán” (nn-pl-f) ‘Książki’
   • „Äblarrúm” (nn-dl-f) ‘Dwie książki’
   • „Ïbalarí” (nn-nl-f) ‘Zero książek’

 • „B-‘-N” ‘Pozwalać, przystać na coś, tolerować, pozwolenie’
  • „Cab‘iná” (nn-sg-f) ‘Pozwolenie’
   • „Cab‘ínain” (nn-sl-f) ‘Pozwolenie, pozwolenia’
   • „Cabi‘ánan” (nn-pl-f) ‘Pozwolenia’
   • „Cábi‘num” (nn-dl-f) ‘Dwa pozwolenia’
   • „Icba‘iní” (nn-nl-f) ‘Brak pozwolenia’

Cc

 • „C-B-R” ‘Chodzić, iść, dążyć do czegoś, spacer, cel’

 • „C-F-R” ‘Nauka, uczyć’
  • „Nucfár” (nn-sg-m) ‘Nauczyciel’
   • „Nucfurá” (nn-sl-m) ‘Nauczyciel, nauczyciele’
   • „Núcafran” (nn-pl-f) ‘Nauczyciele’
   • „Núcafrum” (nn-dl-f) ‘Dwóch nauczycieli’
   • „Incafarí” (nn-nl-m) ‘Zero nauczycieli’

 • „C-H-F” ‘Spadać, zlatywać, upadek’

 • „C-M-R” ‘Chciwość, skąpstwo, egoizm, narcyzm’

 • „C-Q-V” ‘Niszczyć, żużel, destrukcja, zniszczenie, ruina’

 • „C-Y-M” ‘Grać, bawić się, gra, zabawa’

 • „C-‘-D” ‘Kwiat, natura, drzewo’

Çç

 • „Ç-B-R” ‘Narzędzie, użytkować, obchodzić się z czymś’
  • „Çabrá” (nn-sg-f) ‘Narzędzie’
   • „Açbaráe” (nn-sl-f) ‘Narzędzie, narzędzia’
   • „Çubáran” (nn-pl-f) ‘Narzędzia’
   • „Çabúrum” (nn-dl-f) ‘Dwa narzędzia’
   • „Içabrí” (nn-nl-f) ‘Zero narzędzi’

 • „Ç-G-B” ‘Zapominać, zostawiać, zapomnienie’

 • „Ç-L-S” ‘Śnieg, zimno, lód’
  • „Çalusná” (sv) ‘Padać (śniegiem), mrozić’
  • „Çúlaus” (nn-sg-f) ‘Śnieg’
   • „Uçuliusá” (nn-sl-f) ‘Śnieg, śniegi’
   • „Çúliusan” (nn-pl-f) ‘Śniegi’
   • „Çúliusum” (nn-dl-f) ‘Dwa śniegi’
   • „Içulusí” (nn-nl-f) ‘Brak śniegu’

 • „Ç-N-L” ‘Dom, mieszkać, żyć’
  • „Çánal” (nn-sg-m) ‘Życie’
   • „Açnalá” (nn-sl-m) ‘Życie, życia’
   • „Çunúlan” (nn-pl-f) ‘Życia’
   • „Çanlúm” (nn-dl-f) ‘Dwa życia’
   • „içanalí” (nn-nl-m) ‘Brak życia’
  • „Içnál” (nn-sg-m) ‘Dom’
   • „Içnallá” (nn-sl-m) ‘Dom, domy’
   • „Içnailán” (nn-pl-f) ‘Domy’
   • „Içnallúm” (nn-dl-f) ‘Dwa domy’
   • „Içnalí” (nn-nl-m) ‘Brak domu’

 • „Ç-V-R” ‘Spać, sen, odpoczywać, relaksować się’
  • „Çávar” (nn-sg-m) ‘Sen’
   • „Âçvará” (nn-sl-m) ‘Sen, sny’
   • „Çuvúran” (nn-pl-f) ‘Sny’
   • „Çavrúm” (nn-dl-f) ‘Dwa sny’
   • „Îçavarí” (nn-nl-m) ‘Brak snu’

 • „Ç-Z-M” ‘Błogosławić, dobrorzeczyć, błogosławieństwo’

 • „Ç-‘-R” ‘Słońce, światło, dzień’
  • „Ça‘ará” (dv) ‘Oświecać, ujawniać’
  • „Çu‘irná” (dsv) ‘Odkrywać, wyjaśniać’
  • „Ça‘urná” (sv) ‘Świecić, błyszczeć’
  • „Çá‘ar” (nn-sg-m) ‘Słońce’
   • „Âç‘ará” (nn-sl-m) ‘Słońce, słońca’
   • „Çú‘uran” (nn-pl-f) ‘Słońca’
   • „Ça‘rúm” (nn-dl-f) ‘Dwa słońca’
   • „Îça‘ari” (nn-nl-m) ‘Zero słońc’
  • „Çú‘aur” (nn-sg-m) ‘Dzień’
   • „Ûçu‘iurá” (nn-sl-m) ‘Dzień, dni’
   • „Çú‘iuran” (nn-pl-f) ‘Dni’
   • „Çú‘iurum” (nn-dl-f) ‘Dwa dni’
   • „Îçu‘urí” (nn-nl-m) ‘Zero dni’

Ĉĉ

Dd

 • „D-F-W” ‘Biec, bieganie, sprint’

 • „D-M-M” ‘Przywiązanie, przyzwyczajenie, być związanym z czymś’

 • „D-Q-S” ‘Miejsce, umiejscowienie’
  • „Dúqaus” (nn-sg-m) ‘Miejsce’
   • „Uduqiusá” (nn-sl-m) ‘Miejsce, miejsca’
   • „Dúqiusan” (nn-pl-f) ‘Miejsca’
   • „Dúqiusum” (nn-dl-f) ‘Dwa miejsca’
   • „Iduqusí” (nn-nl-m) ‘Brak miejsca’

 • „D-W-N” ‘Przybywać, przychodzić, wchodzić, przyjście, przyjazd’

 • „D-Y-R” ‘Grać, wydawać dźwięki, muzyka, melodia’

Ff

 • „F-D-M” ‘Sprawdzać, kontrolować’

 • „F-L-S” ‘Biel, jasny, światło, odsłaniać’
  • „Fálas” (nn-sg-m) ‘Światło’
   • „Aflasá” (nn-sl-m) ‘Światło, Światła’
   • „Fulúsan” (nn-pl-f) ‘Światła’
   • „Falsúm” (nn-dl-f) ‘Dwa światła’
   • „Ifalasí” (nn-nl-m) ‘Brak światła’

 • „F-S-T” ‘Ślizgać się, zjeżdżać, śliski, gładki’

 • „F-T-R” ‘Miejsce, umiejscowienie’
  • „Fatará” (dv) ‘Składać, zlepiać’
  • „Futirná” (dsv) ‘Kształtować, formować’
  • „Faturná” (sv) ‘Być złożonym z kawałków’
  • „Fautirnú” (nn-sg-f) ‘Kształtowanie’
   • „Fuytirnás” (nn-sl-f) ‘Kształtowanie, kształtowania’
   • „Fautirnán” (nn-pl-f) ‘Kształtowania’
   • „Fautirnúm” (nn-dl-f) ‘Dwa kształtowania’
   • „Iftirní” (nn-nl-f) ‘Brak kształtowania’
  • „Caftirá” (nn-sg-f) ‘Forma’
   • „Caftírain” (nn-sl-f) ‘Forma, formy’
   • „Cafitáran” (nn-pl-f) ‘Formy’
   • „Cáfitrum” (nn-dl-f) ‘Dwie formy’
   • „Icfatirí” (nn-nl-f) ‘Brak formy’

Gg

 • „G-D-F” ‘Potęga, siła, władza’

 • „G-S-N” ‘Pływać, basen’

Hh

 • „H-Q-N” ‘Cud, szczęście, niezwykły’

 • „H-Ç-D” ‘Złość, gniew, nienawiść’

 • „H-‘-S” ‘Śmiać się, rozbawiać, śmiech, zabawa’

Ħħ

Ll

 • „L-B-R” ‘Pochodzenie, rdzeń, źródło, historia’
  • „Labrá” (nn-sg-f) ‘Rdzeń’
   • „Albaráe” (nn-sl-f) ‘Rdzeń, rdzenie’
   • „Lubáran” (nn-pl-f) ‘Rdzenie’
   • „Labúrum” (nn-dl-f) ‘Dwa rdzenie’
   • „Ilabrí” (nn-nl-f) ‘Zero rdzeni’

 • „L-B-V” ‘Słuchać, słyszeć, słuch, ucho’
  • „Albáv” (nn-sg-m) ‘Ucho’
   • „Alabvá” (nn-sl-m) ‘Ucho, uszy’
   • „Albauván” (nn-pl-f) ‘Uszy’
   • „Albavvúm” (nn-dl-f) ‘Para uszu’
   • „Ilabaví” (nn-nl-m) ‘Brak uszu’

 • „L-V-D” ‘Zakładać, nakładać, stawiać, ubierać’
  • „Lávud” (nn-sg-m) ‘Ubranie’
   • „Ulvudá” (nn-sl-m) ‘Ubranie, ubrania’
   • „Lavúdan” (nn-pl-f) ‘Ubrania’
   • „Lavúdum” (nn-dl-f) ‘Para ubrań’
   • „Ilavudí” (nn-nl-m) ‘Brak ubrania’

 • „L-Y-Z” ‘Krzywdzić, wyrządzać szkodę, ranić, rana, defekt’
  • „Láyaz” (nn-sg-m) ‘Rana’
   • „Alyazá” (nn-sl-m) ‘Rana, rany’
   • „Luyúzan” (nn-pl-f) ‘Rany’
   • „Layzúm” (nn-dl-f) ‘Dwie rany’
   • „Ilayazí” (nn-nl-m) ‘Zero ran’

 • „L-Z-R” ‘Wino’
  • „Lazará” (dv) ‘Pić wino’
  • „Lázir” (nn-sg-f) ‘Wino’
   • „Lazzirú” (nn-sl-f) ‘Wino, wina’
   • „Laizárin” (nn-pl-f) ‘Wina’
   • „Alzírum” (nn-dl-f) ‘Dwa wina’
   • „Ilazirí” (nn-nl-f) ‘Zero wina’

Mm

 • „M-D-H” ‘Bliski, niedaleki’

 • „M-D-N” ‘Człowiek, ludzie, ludzkość’
  • „Mádan” (nn-sg-m) ‘Człowiek’
   • „Amdaná” (nn-sl-m) ‘Człowiek, ludzie’
   • „Mudúnan” (nn-pl-f) ‘Ludzie’
   • „Madnúm” (nn-dl-f) ‘Dwóch ludzi’
   • „Imadaní” (nn-nl-m) ‘Brak ludzi’
  • „Samdaná” (nn-sg-f) ‘Człowieczeństwo’
   • „Samdánain” (nn-sl-f) ‘Człowieczeństwa, człowieczeństwa’
   • „Samadánan” (nn-pl-f) ‘Człowieczeństwa’
   • „Sámadnum” (nn-dl-f) ‘Dwa człowieczeństwa’
   • „Ismudaní” (nn-nl-f) ‘Brak człowieczeństwa’

 • „M-D-R” ‘Jeść, pić, żywić się, konsumować, jedzenie’
  • „Madará” (dv) ‘Jeść, pić, pożywiać się’
  • „Mudirná” (dsv) ‘Trawić’
  • „Madurná” (sv) ‘Być głodnym, być spragnionym, być niedożywionym’
  • „Âmdár” (nn-sg-f) ‘Jedzenie, picie’
   • „Âmadrá” (nn-sl-f) ‘Jedzenie, picie’
   • „Âmdaurán” (nn-pl-f) ‘Jedzenie, picie’
   • „Âmdarrúm” (nn-dl-f) ‘Dwie sztuki jedzenia, dwie sztuki picia’
   • „Îmadarí” (nn-nl-f) ‘Brak jedzenia, brak picia’

 • „M-F-R” ‘Droga, ścieżka’
  • „Máfar” (nn-sg-m) ‘Droga’
   • „Amfará” (nn-sl-m) ‘Droga, drogi’
   • „Mufúran” (nn-pl-f) ‘Drogi’
   • „Mafrúm” (nn-dl-f) ‘Dwie drogi’
   • „Imafarí” (nn-nl-m) ‘Brak drogi’

 • „M-L-N” ‘Modlić się, prosić o coś, błagać, modlitwa, błaganie’
  • „Ämlán” (nn-sg-f) ‘Modlitwa’
   • „Ämalná” (nn-sl-f) ‘Modlitwa, modlitwy’
   • „Ämlaunán” (nn-pl-f) ‘Modlitwy’
   • „Ämlannúm” (nn-dl-f) ‘Dwie modlitwy’
   • „Ïmalaní” (nn-nl-f) ‘Brak modlitwy’

 • „M-N-T” ‘Liczba, numer, ilość’
  • „Mantá” (nn-sg-f) ‘Liczba’
   • „Amnatáe” (nn-sl-f) ‘Liczba, liczby’
   • „Munátan” (nn-pl-f) ‘Liczby’
   • „Manútum” (nn-dl-f) ‘Dwie liczby’
   • „Imantí” (nn-nl-f) ‘Brak liczby’

 • „M-S-R” ‘Czarny, ciemny, ciemność, ukryty, zasłaniać, skradać się’
  • „Amsár” (nn-sg-m) ‘Księżyc’
   • „Amasrá” (nn-sl-m) ‘Księżyc, księżyce’
   • „Amsaurán” (nn-pl-f) ‘Księżyce’
   • „Amsarrúm” (nn-dl-f) ‘Dwa księżyce’
   • „Imasarí” (nn-nl-m) ‘Zero księżyców’
  • „Músaur” (nn-sg-m) ‘Cień’
   • „Ûmusiurá” (nn-sl-m) ‘Cień, cienie’
   • „Músiuran” (nn-pl-f) ‘Cienie’
   • „Músiurum” (nn-dl-f) ‘Dwa cienie’
   • „Îmusurí” (nn-nl-m) ‘Brak cienia’

 • „M-T-M” ‘Zazdrość, zazdrościć, żądza, pragnienie’

 • „M-T-Ç” ‘Smucić się, smutek, żałoba’
  • „Camtiçá” (nn-sg-f) ‘Smutek’
   • „Camtíçain” (nn-sl-f) ‘Smutek, smutki’
   • „Camitáçan” (nn-pl-f) ‘Smutki’
   • „Cámitçum” (nn-dl-f) ‘Dwa smutki’
   • „Icmatiçí” (nn-nl-f) ‘Brak smutku’

 • „M-V-C” ‘Ciężko, topornie, ciężki, trudny, ciężar’

 • „M-V-H” ‘Wiedza, wiedzieć, być świadomym, znać, znajomość’
  • „Samvahá” (nn-sg-f) ‘Wiedza’
   • „Samváhain” (nn-sl-f) ‘Wiedza, wiedze’
   • „Samaváhan” (nn-pl-f) ‘Wiedze’
   • „Sámavhum” (nn-dl-f) ‘Dwie wiedze’
   • „Ismuvahí” (nn-nl-f) ‘Brak wiedzy’

Ḿḿ

Nn

 • „N-B-H” ‘Krzyczeć, wrzeszczeć, krzyk, skowyt’
  • „Ânbáh” (nn-sg-m) ‘Krzyk’
   • „Ânabhá” (nn-sl-m) ‘Krzyk, krzyki’
   • „Ânbauhán” (nn-pl-f) ‘Krzyki’
   • „Ânbahhúm” (nn-dl-f) ‘Dwa krzyki’
   • „Înabahí” (nn-nl-m) ‘Brak krzyku’

 • „N-C-Ç” ‘Trwały, stały, twardy’

 • „N-D-R” ‘Rodzić, dawać życie, matka’
  • „Nadrá” (nn-sg-f) ‘Matka’
   • „Andaráe” (nn-sl-f) ‘Matka, matki’
   • „Nudáran” (nn-pl-f) ‘Matki’
   • „Nadúrum” (nn-dl-f) ‘Dwie matki’
   • „Inadrí” (nn-nl-f) ‘Brak matki’

 • „N-M-R” ‘Kierunek, strona’
  • „Namrá” (nn-sg-f) ‘Kierunek’
   • „Anmaráe” (nn-sl-f) ‘Kierunek, kierunki’
   • „Numáran” (nn-pl-f) ‘Kierunki’
   • „Namúrum” (nn-dl-f) ‘Dwa kierunki’
   • „Inamrí” (nn-nl-f) ‘Brak kierunku’

 • „N-M-S” ‘Deszcz, ulewa’
  • „Namasá” (dv) ‘Oblewać’
  • „Numisná” (dsv) ‘Moczyć, nawadniać, spryskiwać’
  • „Namusná” (sv) ‘Padać (deszczem)’
  • „Námas” (nn-sg-m) ‘Deszcz’
   • „Anmasá” (nn-sl-m) ‘Deszcz, deszcze’
   • „Numúsan” (nn-pl-f) ‘Deszcze’
   • „Namsúm” (nn-dl-f) ‘Dwa deszcze’
   • „Inamasí” (nn-nl-m) ‘Brak deszczu’

 • „N-N-R” ‘Rozmowa, mówić, wypowiadać się, informować’
  • „Nánar” (nn-sg-m) ‘Słowo’
   • „Annará” (nn-sl-m) ‘Słowo, słowa’
   • „Nunúran” (nn-pl-f) ‘Słowa’
   • „Nanrúm” (nn-dl-f) ‘Dwa słowa’
   • „Inanarí” (nn-nl-m) ‘Zero słów’

 • „N-R-Z” ‘Uprawiać seks, kopulować, płodzić, stosunek’
  • „Náraz” (nn-sg-m) ‘Stosunek seksualny’
   • „Änrazá” (nn-sl-m) ‘Stosunek seksualny, stosunki seksualne’
   • „Nurúzan” (nn-pl-f) ‘Stosunki seksualne’
   • „Narzúm” (nn-dl-f) ‘Dwa stosunki seksualne’
   • „Ïnarazí” (nn-nl-m) ‘Brak stosunku seksualnego’

 • „N-V-N” ‘Robić, zajmować się czymś, robota, zajęcie, praca’
  • „Anván” (nn-sg-m) ‘Aktywność’
   • „Anavná” (nn-sl-m) ‘Aktywność, aktywności’
   • „Anvaunán” (nn-pl-f) ‘Aktywności’
   • „Anvannúm” (nn-dl-f) ‘Dwie aktywności’
   • „Inavaní” (nn-nl-m) ‘Brak aktywności’

 • „N-Z-N” ‘Miłość, kochać’
  • „Inzán” (nn-sg-f) ‘Kochanek’
   • „Inzanná” (nn-sl-f) ‘Kochanek, kochankowie’
   • „Inzainán” (nn-pl-f) ‘Kochankowie’
   • „inzannúm” (nn-dl-f) ‘Dwóch kochanków’
   • „Inzaní” (nn-nl-f) ‘Zero kochanków’

 • „N-‘-S” ‘Kobieta, dziewczyna’
  • „Nun‘asailá” (nn-sg-f-irr) ‘Kobieta’
   • „Nun‘úsai” (nn-sl-f-irr) ‘Kobieta, kobiety’
   • „Nuna‘sálan” (nn-pl-f-irr) ‘Kobiety’
   • „Nuna‘súlum” (nn-dl-f-irr) ‘Dwie kobiety’
   • „Inna‘así” (nn-nl-f) ‘Zero kobiet’

Ńń

Ŋŋ

Pp

 • „P-D-Z” ‘Naprawiać, reperować, naprawa, poprawa, ulepszenie’

 • „P-R-S” ‘Piec, chleb’
  • „Páras” (nn-sg-m) ‘Chleb’
   • „Aprasá” (nn-sl-m) ‘Chleb, chleby’
   • „Purúsan” (nn-pl-f) ‘Chleby’
   • „Parsúm” (nn-dl-f) ‘Dwa chleby’
   • „Iparasí” (nn-nl-m) ‘Brak chlebu’

 • „P-Z-V” ‘Żałować, żal’

Qq

 • „Q-L-W” ‘Pisać, zapisywać, pismo, książka’
  • „Aqláw” (nn-sg-m) ‘Zapis’
   • „Aqalwá” (nn-sl-m) ‘Zapis, zapisy’
   • „Aqlauwán” (nn-pl-f) ‘Zapisy’
   • „Aqlawwúm” (nn-dl-f) ‘Dwa zapisy’
   • „Iqalawí” (nn-nl-m) ‘Brak zapisu’

 • „Q-M-T” ‘Pamiętać, upamiętniać, wspomnienie, pamiątka’

 • „Q-R-B” ‘Opiekować się, dbać o coś, wychowywać, ojciec, rodzic’
  • „Îqráb” (nn-sg-m) ‘Ojciec’
   • „Îqrabbá” (nn-sl-m) ‘Ojciec, ojcowie’
   • „Îqraibán” (nn-pl-f) ‘Ojcowie’
   • „Îqrabbúm” (nn-dl-f) ‘Dwóch ojców’
   • „Îqrabí” (nn-nl-m) ‘Brak ojca’

 • „Q-V-Y” ‘Dziwny, dziwić się’

 • „Q-W-R” ‘Chcieć, pragnąć, marzyć o, marzenie, cel, pragnienie’
  • „Qáwar” (nn-sg-m) ‘Pragnienie’
   • „Aqwará” (nn-sl-m) ‘Pragnienie, pragnienia’
   • „Quwúran” (nn-pl-f) ‘Pragnienia’
   • „Qawrúm” (nn-dl-f) ‘Dwa pragnienia’
   • „Iqawarí” (nn-nl-m) ‘Brak prganień’

 • „Q-Y-N” ‘Mówić, wydawać dźwięk’

Rr

 • „R-G-V” ‘Łączyć, połączenie’

 • „R-M-N” ‘Boski, transcendentny, niewyobrażalny, bóg, transcendentalność’

 • „R-P-N” ‘Wezwanie, wzywać, przywoływać, ogłaszać’
  • „Ârpán” (nn-sg-m) ‘Wezwanie’
   • „Ârapná” (nn-sl-m) ‘Wezwanie, wezwania’
   • „Ârpaunán” (nn-pl-f) ‘Wezwania’
   • „Ârpannúm” (nn-dl-f) ‘Dwa wezwania’
   • „Îrapaní” (nn-nl-m) ‘Brak wezwania’

 • „R-S-M” ‘Tłumaczyć, wyjaśniać’
  • „Sarsamá” (nn-sg-f) ‘Tłumaczenie’
   • „Sarsámain” (nn-sl-f) ‘Tłumaczenie, tłumaczenia’
   • „Sarasáman” (nn-pl-f) ‘Tłumaczenia’
   • „Sárasmum” (nn-dl-f) ‘Dwa tłumaczenia’
   • „Isrusamí” (nn-nl-f) ‘Brak tłumaczenia’

 • „R-S-N” ‘Własność, należność, właścicielstwo’
  • „Sarsaná” (nn-sg-f) ‘Własność’
   • „Sarsánain” (nn-sl-f) ‘Własność, własności’
   • „Sarasánan” (nn-pl-f) ‘Własności’
   • „Sárasnum” (nn-dl-f) ‘Dwie własności’
   • „Isrusaní” (nn-nl-f) ‘Brak własności’

 • „R-Ş-C” ‘Grupa, zbiór, zbierać, grupować’
  • „Arşác” (nn-sg-m) ‘Grupa’
   • „Araşcá” (nn-sl-m) ‘Grupa, grupy’
   • „Arşaucán” (nn-pl-f) ‘Grupy’
   • „Arşaccúm” (nn-dl-f) ‘Dwie grupy’
   • „Iraşací” (nn-nl-m) ‘Brak grupy’

 • „R-Q-F” ‘Ból, cierpienie, udręka, agonia’

 • „R-V-M” ‘Wolność, wolny, bierny’
  • „Muravamá” (nn-sg-m) ‘Wolność’
   • „Muravamáe” (nn-sl-m) ‘Wolnośc, wolności’
   • „Muraváman” (nn-pl-f) ‘Wolności’
   • „Muravámum” (nn-dl-f) ‘Dwie wolności’
   • „Imravamí” (nn-nl-m) ‘Brak wolności’

 • „R-W-N” ‘Płakać, płacz’

 • „R-Y-D” ‘Wygrywać, zwyciężać, wygrana, sukces’

Ss

 • „S-B-D” ‘Prosty, płaski, gładki, prostota, łatwość, nieskomplikowanie’

 • „S-B-R” ‘Martwy, zmarły, śmierć’
  • „Asbár” (nn-sg-m) ‘Śmierć’
   • „Asabrá” (nn-sl-m) ‘Śmierć, śmierci’
   • „Asbaurán” (nn-pl-f) ‘Śmierci’
   • „Asbarrúm” (nn-dl-f) ‘Dwie śmierci’
   • „Isabarí” (nn-nl-m) ‘Brak śmierci’

 • „S-C-N” ‘Imię, nazwa, określenie, nazywać, nadawać imię’
  • „Ascán” (nn-sg-m) ‘Imię’
   • „Asacná” (nn-sl-m) ‘Imię, imiona’
   • „Ascaunán” (nn-pl-f) ‘Imiona’
   • „Ascannúm” (nn-dl-f) ‘Dwa imiona’
   • „Isacaní” (nn-nl-m) ‘Brak imienia’

 • „S-L-Z” ‘Seplenić, źle się wysławiać, mylić się’

 • „S-M-N” ‘Trzy, kolejny, następny’

 • „S-M-R” ‘Obowiązek, obowiązkowy’
  • „Sasmará” (nn-sg-f) ‘Obowiązek’
   • „Sasmárain” (nn-sl-f) ‘Obowiązek, obowiązki’
   • „Sasamáran” (nn-pl-f) ‘Obowiązki’
   • „Sásamrum” (nn-dl-f) ‘Dwa obowiązki’
   • „Issumarí” (nn-nl-f) ‘Brak obowiązków’

 • „S-N-H” ‘Duma, honor’

 • „S-N-R” ‘Diament, twardość, niezniszczalność, twardy, mocny’
  • „Sánar” (nn-sg-m) ‘Diament’
   • „Asnará” (nn-sl-m) ‘Diament, diamenty’
   • „Sunúran” (nn-pl-f) ‘Diamenty’
   • „Sanrúm” (nn-dl-f) ‘Dwa diamenty’
   • „Isanarí” (nn-nl-m) ‘Zero diamentów’
  • „Musanará” (nn-sg-f) ‘Niezniszczalność’
   • „Musanaráe” (nn-sl-f) ‘Niezniszczalność, niezniszczalności’
   • „Musanáran” (nn-pl-f) ‘Niezniszczalności’
   • „Musanárum” (nn-dl-f) ‘Dwie niezniszczalności’
   • „Imsanarí” (nn-nl-f) ‘Brak niezniszczalności’

 • „S-N-W” ‘Czuć, doznawać, dostrzegać, uczucie, doznanie, zmysł’
  • „Sánaw” (nn-sg-m) ‘Uczucie’
   • „Äsnawá” (nn-sl-m) ‘Uczucie, uczucia’
   • „Sunúwan” (nn-pl-f) ‘Uczucia’
   • „Sanwúm” (nn-dl-f) ‘Dwa uczucia’
   • „Ïsanawí” (nn-nl-m) ‘Brak uczuć’

 • „S-P-R” ‘Jechać, jeździć, podróżować, przejażdżka, wycieczka’

 • „S-R-V” ‘Niebieski, wysoki, niebo’

 • „S-T-M” ‘Koniec, cel, ostateczność, kierunek, skraj, końcówka’
  • „Satmá” (nn-sg-f) ‘Koniec’
   • „Astamáe” (nn-sl-f) ‘Koniec, końce’
   • „Sutáman” (nn-pl-f) ‘Końce’
   • „Satúmum” (nn-dl-f) ‘Dwa końce’
   • „Isatmí” (nn-nl-f) ‘Brak końca’

 • „S-T-R” ‘Duży, wielki, częsty, mnóstwo, masa’
  • „Musatará” (nn-sg-f) ‘Wielkość’
   • „Musataráe” (nn-sl-f) ‘Wielkość, wielkości’
   • „Musatáran” (nn-pl-f) ‘Wielkości’
   • „Musatárum” (nn-dl-f) ‘Dwie wielkości’
   • „Imsatarí” (nn-nl-f) ‘Brak wielkości’

 • „S-Z-N” ‘Ostrze, miecz, nóż, przecinać’
  • „Sázun” (nn-sg-m) ‘Miecz’
   • „Usnuzá” (nn-sl-m) ‘Miecz, miecze’
   • „Sazúnan” (nn-pl-f) ‘Miecze’
   • „Sazúnum” (nn-dl-f) ‘Dwa miecze’
   • „Isanuzí” (nn-nl-m) ‘Zero mieczy’

 • „S-‘-C” ‘Myśleć, rozważać, myśl, zdanie’
  • „Musa‘acá” (nn-sg-f) ‘Myślenie, myśl’
   • „Musa‘acáe” (nn-sl-f) ‘Myśl, myśli, myślenie’
   • „Musa‘ácan” (nn-pl-f) ‘Myśli’
   • „Musa‘ácum” (nn-dl-f) ‘Dwie myśli’
   • „Imsa‘ací” (nn-nl-f) ‘Brak myśli’

Şş

 • „Ş-C-R” ‘Poznawać, rozpoznawać, zauważać, spotykać’
  • „Aşcár” (nn-sg-f) ‘Poznanie’
   • „Aşacrá” (nn-sl-f) ‘Poznanie, poznania’
   • „Aşcaurán” (nn-pl-f) ‘Poznania’
   • „Aşcarrúm” (nn-dl-f) ‘Dwa poznania’
   • „Işacarí” (nn-nl-f) ‘Brak poznania’

Tt

 • „T-Ç-Z” ‘Brać, zabierać, przywłaszczać sobie’
  • „Mutaçazá” (nn-sg-f) ‘Biorca’
   • „Mutaçazáe” (nn-sl-f) ‘Biorca, biorcy’
   • „Mutaçázan” (nn-pl-f) ‘Biorcy’
   • „Mutaçázum” (nn-dl-f) ‘Dwóch biorców’
   • „Imtaçazí” (nn-nl-f) ‘Brak biorcy’

 • „T-P-W” ‘Obracać, obrót, koło’

 • „T-G-L” ‘Malować, rysować, obraz, szkic’

 • „T-R-S” ‘Wychodzić, opuszczać, zostawiać, wyjście’

 • „T-R-Y” ‘Krew, rodzina, ród’
  • „Nutráy” (nn-sg-m) ‘Członek rodziny’
   • „Nutruyá” (nn-sl-m) ‘Członek rodziny, członkowie rodziny’
   • „Nútaryan” (nn-pl-f) ‘Członkowie rodziny’
   • „Nútaryum” (nn-dl-f) ‘Dwóch członków rodziny’
   • „Intarayí” (nn-nl-m) ‘Zero członków rodziny’
  • „Satrayá” (nn-sg-f) ‘Rodzina’
   • „Satráyain” (nn-sl-f) ‘Rodzina, rodziny’
   • „Sataráyan” (nn-pl-f) ‘Rodzina’
   • „Sátaryum” (nn-dl-f) ‘Dwie rodziny’
   • „Isturayí” (nn-nl-f) ‘Brak rodziny’
  • „Taryá” (nn-sg-f) ‘Krew’
   • „Ätrayáe” (nn-sl-f) ‘Krew, krwi’
   • „Turáyan” (nn-pl-f) ‘Krwi’
   • „Tarúyum” (nn-dl-f) ‘Dwie krwi’
   • „Ïtaryí” (nn-nl-f) ‘Zero krwi’

 • „T-V-R” ‘Drugi, podwójny, para, dublować’
  • „Tavrá” (nn-sg-f) ‘Dwójka’
   • „Atvaráe” (nn-sl-f) ‘Dwójka, dwójki’
   • „Tuváran” (nn-pl-f) ‘Dwójki’
   • „Tavúrum” (nn-dl-f) ‘Dwie dwójki’
   • „Itavrí” (nn-nl-f) ‘Zero dwójek’

 • „T-W-M” ‘Czekanie, cierpliwość’
  • „Tuwimná” (dsv) ‘Czekać, wyczekiwać’

 • „T-Y-W” ‘Patrzeć, widzieć, dostrzegać, wzrok, widok’

 • „T-‘-D” ‘Wytrzymać, wytrzymałość, wytrwałość, stamina, cierpliwość’

Vv

 • „V-L-H” ‘Zmieniać, edytować, zmiana’
  • „Muvalahá” (nn-sg-f) ‘Zmiana’
   • „Muvalaháe” (nn-sl-f) ‘Zmiana, zmiany’
   • „Muvaláhan” (nn-pl-f) ‘Zmiany’
   • „Muvaláhum” (nn-dl-f) ‘Dwie zmiany’
   • „Imvalahí” (nn-nl-f) ‘Brak zmian’

 • „V-P-L” ‘Lecieć, wzlatywać, szybować, lot’

 • „V-R-F” ‘Rezygnować, wycofywać się, opuszczać, rezygnacja, zmiana zdania’

 • „V-Y-N” ‘Lubić, być zainteresowanym’
  • „Vuyinná” (dsv) ‘Lubić’

 • „V-Y-W” ‘Szczęśliwy, wesoły, rozbawiony, szczęście’

Ww

 • „W-Ç-C” ‘Zwyczajny, normalny, przeciętny, powszedni’

Yy

 • „Y-B-R” ‘Kraść, podkradać, kradzież, złodziej’

 • „Y-C-R” ‘Pierwszy, jedyny, otwierać, rozpoczynać’
  • „Aycár” (nn-sg-m) ‘Rozpoczęcie’
   • „Ayacrá” (nn-sl-m) ‘Rozpoczęcie, rozpoczęcia’
   • „Aycaurán” (nn-pl-f) ‘Rozpoczęcia’
   • „Aycarrúm” (nn-dl-f) ‘Dwa rozpoczęcia’
   • „Iyacarí” (nn-nl-m) ‘Zero rozpoczęć’

 • „Y-R-S” ‘Dziękować, odpłacać, dawać prezent, podziękowanie’
  • „Yáeras” (nn-sg-m) ‘Dawca’
   • „Ayrusá” (nn-sl-m) ‘Dawca, dawcy’
   • „Yairúsan” (nn-pl-f) ‘Dawcy’
   • „Ayrásum” (nn-dl-f) ‘Dwóch dawców’
   • „Iyairasí” (nn-nl-m) ‘Brak dawcy’

 • „Y-‘-Ç” ‘Żyć, istnieć, życie’

Zz

 • „Z-B-D” ‘Kłamać, oszukiwać, kantować, kłamstwo, oszustwo’

 • „Z-‘-N” ‘Przecinać, szlachtować, ciąć, szczelina, cięcie’
  • „Zá‘un” (nn-sg-m) ‘Nóż’
   • „Uz‘uná” (nn-sl-m) ‘Nóż, noże’
   • „Za‘únan” (nn-pl-f) ‘Noże’
   • „Za‘únum” (nn-dl-f) ‘Dwa noże’
   • „Iza‘uní” (nn-nl-m) ‘Zero noży’

 • „‘-T-S” ‘Niebieski’

Słownik Wyrazów Wielordzeniowych

Bb

Cc

Çç

Dd

Ff

Gg

Hh

Ll

Mm

Nn

Pp

Qq

Rr

Ss

Şş

Tt

Vv

Ww

Yy

Zz

Słownik Słów Niezależnych

Aa

 • „Ae” ‘Tak’

 • „Aldá” (nn-sg-m) ‘Ręka’
  • „Lud” (nn-sl-m) ‘Ręka, ręce’
  • „Aldán” (nn-pl-f) ‘Ręce’
  • „Aldúm” (nn-dl-f) ‘Dwie ręce’
  • „Ildí” (nn-nl-m) ‘Zero rąk’

 • „Átau” (nn-sg-m) ‘Niebo’
  • „Antawá” (nn-sl-m) ‘Niebo, nieba’
  • „Atwán” (nn-pl-f) ‘Nieba’
  • „Átum” (nn-dl-f) ‘Dwa nieba’
  • „Itawí” (nn-nl-m) ‘Brak nieba’

Bb

Cc

 • „Caq” ‘Partykuła pytająca’

Çç

Dd

 • „Da” ‘Nie’

Ff

 • „Fa” ‘kto’

 • „Fáeran” ‘Zawsze’

 • „Fuzi” ‘Za, poza’

Gg

 • „Gar” (nn-sg-m) ‘Ogień’
  • „Gáeyar” (nn-sl-m) ‘Ogień, ognie’
  • „Gúran” (nn-pl-f) ‘Ognie’
  • „Gúrum” (nn-dl-f) ‘Dwa ognie’
  • „Ígir” (nn-nl-m) ‘Brak ognia’

Hh

 • „Ha” ‘I, oraz, lub, li’

Ii

 • „Ildárin” ‘Nigdy’

 • „Îmwán” ‘Tutaj’

Ll

Mm

 • „Ma” ‘Że, z powodu’

 • „Mim” ‘Co’

 • „Mir” ‘Od, z, skądś’

 • „Mun” ‘Do, ku, w, na, w kierunku’

Nn

 • „Naní” (nn-sg-f) ‘Matka’
  • „Anná” (nn-sl-f) ‘Matka, matki’
  • „Ínun” (nn-nl-f) ‘Brak matki’

 • „Nawá” ‘Z, wraz z, razem z’

Pp

Qq

 • „Qaslán” ‘Przed, ponad’

Rr

 • „Ra” ‘Nie’

 • „Rum” ‘Bez, wyłączając’

Ss

 • „Sahrá” ‘Tam’

 • „Saná” (nn-sg-f) ‘Woda’
  • „Asnú” (nn-sl-f) ‘Woda, wody’
  • „Ásan” (nn-pl-f) ‘Wody’
  • „Ásum” (nn-dl-f) ‘Dwie wody’
  • „Isní” (nn-nl-f) ‘Brak wody’

 • „Sinyá” ‘Oprócz’

 • „Sum” ‘W, wewnątrz, w środku’

 • „Susá” ‘Jeszcze’

Şş

Tt

 • „Taori” ‘Przed, ponad’

Uu

 • „Umú” ‘Pod, pod spodem, poniżej’

Vv

 • „Vaçí” ‘Poza, na zewnątrz, poza obrębem’

Ww

 • „Wansá” ‘Może, być może, możliwie, prawdopodobnie’

Yy

 • „Yavá” (nn-sg-m) ‘Ojciec’
  • „Yúvun” (nn-sl-m) ‘Ojciec, ojcowie’
  • „Imyaví” (nn-nl-m) ‘Brak ojca’

Zz