Słownik:Padmáran

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Objaśnienia

 • (dv) - ‘Dynamic Verb’ - Czasownik dynamiczny;
 • (dsv) - ‘Dynamic-Static Verb’ - Czasownik dynamiczno-statyczny;
 • (sv) - ‘Static Verb’ - Czasownik statyczny;
 • (nn) - ‘Noun’ - Rzeczownik bądź przymiotnik;
 • (sg) - ‘Singular’ - Liczba pojedyncza;
 • (sl) - ‘Singulative’ - Liczba syngulatywna;
 • (pl) - ‘Plural’ - Liczba mnoga;
 • (dl) - ‘Dual’ - Liczba podwójna;
 • (nl) - ‘Nullar’ - Liczba zerowa;
 • (m) - ‘Masculine’ - Rodzaj męski;
 • (f) - ‘Feminine’ - Rodzaj żeński;
 • (irr) - ‘Irregular’ - Nieregularne.

Słownik Rdzeni

Bb

Be be

 • „” ‘’

 • „” ‘’

Cc

Ce ce

Ĉĉ

 • „Ĉ-Ṽ‎e-B” ‘Używać czegoś, narzędzie, posługiwać się’

Ĉe ĉe

Dd

De de

Đď

Đe ďe

Ff

Fe fe

Gg

Ge ge

Hh

Jj

 • „J-Me-N” ‘Początek, rozpoczynać, źródło’

Ll

Le le

Ľľ

Ľe ľe

Mm

 • „M-Xe-R” ‘Wzywać, przywoływać do siebie, wołać’

Me me

Nn

 • „N-Xe-Te” ‘Posiadać coś, właściciel, mieć coś’

Ne ne

Ññ

Pp

Pe pe

Rr

 • „R-Q-Re” ‘Doznawać, odczuwać, czuć’

Re re

Ss

Se se

Ŝŝ

Tt

Te te

Vv

Ve ve

Ṽ‎ṽ

Ṽe ‎ṽe

Xx

Xe xe

Zz

Ze ze

‘e

Słownik Wyrazów Niezależnych

Aa

Bb

Be be

 • „” ‘’

 • „” ‘’

Cc

Ce ce

Ĉĉ

Ĉe ĉe

Dd

De de

Đď

Đe ďe

Ff

Fe fe

Gg

Ge ge

Hh

Ii

Jj

Ll

Le le

Ľľ

Ľe ľe

Mm

Me me

Nn

Ne ne

Ññ

Pp

Pe pe

Rr

Re re

Ss

Se se

Ŝŝ

Tt

Te te

Uu

Vv

Ve ve

Ṽ‎ṽ

Ṽe ‎ṽe

Xx

Xe xe

Zz

Ze ze

‘e