Słownik:Padmáran

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Objaśnienia

 • (dv) - ‘Dynamic Verb’ - Czasownik dynamiczny;
 • (dsv) - ‘Dynamic-Static Verb’ - Czasownik dynamiczno-statyczny;
 • (sv) - ‘Static Verb’ - Czasownik statyczny;
 • (nn) - ‘Noun’ - Rzeczownik bądź przymiotnik;
 • (sg) - ‘Singular’ - Liczba pojedyncza;
 • (sl) - ‘Singulative’ - Liczba syngulatywna;
 • (pl) - ‘Plural’ - Liczba mnoga;
 • (dl) - ‘Dual’ - Liczba podwójna;
 • (nl) - ‘Nullar’ - Liczba zerowa;
 • (m) - ‘Masculine’ - Rodzaj męski;
 • (f) - ‘Feminine’ - Rodzaj żeński;
 • (irr) - ‘Irregular’ - Nieregularne.

Słownik Rdzeni

Bb

 • „B-Ve-Ñ” ‘Zboże’

Be be

 • „” ‘’

 • „” ‘’

Cc

 • „C-B-Xe” ‘Oddawać, ustępować, być miłym’
  • „Ucbaxei” ‘Oddanie, odstąpienie komuś czegoś (np. na własną szkodę)’
 • „C-L-R” ‘Dobry, miły’
 • „C-L-T” ‘Futro, ocieplenie, ochrona’
  • „Calit” 1. ‘Rękawica, karwasz’,
   2. ‘Królik’
  • „Culliti” ‘Futro’
  • „Mucalita” ‘Opoka, osnowa’
  • „Iclatu” ‘Sierść psa’
 • „C-Ñ-R” ‘Jeść, pić, spożywać’
 • „C-‘-T” ‘Grać, instrument, muzyka’

Ce ce

Ĉĉ

 • „Ĉ-R-J” ‘Atakować, szarżować, niszczyć’
  • „Aĉraju” ‘Broń, uzbrojenie, zaopatrzenie wojenne’
  • „Aĉurji” ‘Zniszczenie, zrównanie czegoś z ziemią’
  • „Caĉarija” ‘Szarża, uderzenie’
  • „Ĉaraja” ‘Szarżować, niszczyć’
  • „Ĉurrij” ‘Trebusz, machina wojenna’
  • „Ĉuruja” ‘Broń ciężka, broń oblężnicza’
  • „Ĉarujna” ‘Być skorym do niszczenia, dewastowania’
  • „Muĉaruja” ‘Zdewastowanie obrony’
  • „Nuĉraj” ‘Żołnierz, zbrojny’
 • „Ĉ-T-C” ‘Być małym, być wątłym, być kruchym, być chudym’
  • „Ĉatic” ‘Dziecko, młodziak, dziatek’
  • „Ĉatucna” ‘Być małym, być wątłym, być kruchym, być chudym’
  • „Iĉtacu” ‘Chudy, wątły’
  • „Nuĉtic” ‘Chudzielec, wątła osoba’
 • „Ĉ-V‎-F” ‘Śledzić, podążać za czymś’
  • „Aĉvuf” ‘Prześladowca, osoba śledząca’
  • „Ĉavafa” ‘Zostawiać ślady’
  • „Ĉavif” ‘Śledczy, detektyw’
  • „Ĉavufna” ‘Krwawić, zostawiać za sobą krwawą ścieżkę’
  • „Ĉuvvifu” ‘Ślad, trop, znak, poszlaka’
  • „Saĉavifa” ‘Ślad, trop, śledztwo’
  • „Uĉvafa” ‘Ślad po bucie/łapie’
 • „Ĉ-Ṽ‎e-B” ‘Używać czegoś, narzędzie, posługiwać się’

Ĉe ĉe

 • „Ĉe-B-B” ‘Grzmot, wybuch, uderzenie’

Dd

 • „D-L-Ŝ” ‘Rogaty, ostry’
 • „D-Le-Đe” ‘Błogosławieństwo, opieka, kapłaństwo’
  • „Dullêiďa” ‘Błogosławieństwo, boski dar’
 • „D-M-Z” ‘Kłócić się, sprzeczać się, nie zgadzać się ze sobą’
  • „Damaza” ‘Kłócić się, sprzeczać się’
  • „Damuzna” 1. ‘Być kłótliwym, być niezgodnym’
   2. ‘Bezustannie się czepiać szczegółów’

De de

Đď

Đe ďe

Ff

 • „F-B-N” ‘Chleb, mąka, piec (coś)’
 • „F-V-R” ‘Pilnować, przewodzić, nadzorować’

Fe fe

Gg

 • „G-T-R” ‘Powracać, wracać, kontynuować’
  • „Gatirna” ‘Wracać, powracać do czegoś’
  • „Sagatira” ‘Powrót, kontynuacja, ponowne rozpoczęcie’

Ge ge

 • „Ge-M-R” ‘Wełna, puszysty’
  • „Geaumr” ‘Owca’

Hh

 • „H-R-Pe” ‘Granica, zapora, krawędź’

Jj

 • „J-F-R” ‘Piękno, atrakcyjność, być ładnym, być przyciągającym uwagę’
 • „J-L-De” ‘Mężczyzna, męski’
  • „Jalide” ‘Mężczyzna’
 • „J-L-V” ‘Dotykać, muskać’
 • „J-Me-N” ‘Początek, rozpoczynać, źródło’
 • „J-Me-Θ” ‘Gwiazda, rozbłysk, błyszczeć, lśnić’
  • „Jameaþ” ‘Gwiazda, promyk’
 • „J-N-C” ‘Wsparcie, wspierać w ciężkich chwilach, pomoc’
  • „Ajnac” ‘Wierny przyjaciel, sojusznik’
  • „Janaca” ‘Przyjacielska pomoc, wsparcie’
  • „Nujnic” ‘Bezinteresowny pomocnik, samarytanin’
  • „Sajanica” ‘Wsparcie w ciężkiej chwili’
 • „J-Ze-Z” ‘Być silnym, być mocnym, być potężnym’

Ll

 • „L-Ge-Me” ‘Spoglądać, obserwować niezauważenie, wstydliwie patrzeć’
 • „L-Ge-Re” ‘Kształt, forma, wzór’
 • „L-Ñ-Ŝ” ‘Lśnić, świecić, mienić się’
  • „Alñaŝ” ‘Słońce, główna gwiazda’
  • „Aluñŝu” ‘Iskra, płomyk’
  • „Lañaŝa” ‘Razić, oślepiać’
  • „Lañiŝna” ‘Uwidaczniać, oświecać, mienić się, lśnić’
 • „L-T-L” ‘Płynąć, pływ’
  • „Altal” ‘Przypływ wody na plaży’
  • „Alutli” ‘Pływ wody’
  • „Calatula” ‘Migracja do innego rejonu, napływ kulturowy’
  • „Latala” ‘Pływać (o człowieku)’
  • „Latilna” 1. ‘Płynąć (o wodzie)’
   2. ‘Świetnie posługiwać się bronią sieczną’
  • „Latulna” 1. ‘Być cieczą, być wodą’
   2. ‘Być świetnym pływakiem’
  • „Luttala” ‘Strumyk, strwiąż’
 • „L-T-M” ‘Biegać, sprintować, spieszyć się’
 • „L-T-R” ‘Mleko, nabiał’
  • „Latar” ‘Mleko’

Le le

Ľľ

Ľe ľe

Mm

 • „M-N-T” ‘Wysyłać, posyłać’
  • „Amint” ‘List, wiadomość’
  • „Manata” ‘Słać, wysyłać, przynosić wiadomość’
  • „Manitna” ‘Wysyłać posłańca, wysyłać list, posyłać po kogoś’
  • „Manutna” ‘Być posłańcem’
 • „M-T-R” ‘Mądrość, wiedza, doświadczenie’
  • „Amatara” ‘Mądrość, wiedza’
  • „Amitra” ‘Doświadczenie, praktyczna wiedza’
  • „Amutru” ‘Stara księga, manuskrypt’
  • „Maturna” ‘Być mądrym’
  • „Mumtur” ‘Członek starszyzny’
  • „Numtir” ‘Mądry człowiek’
 • „M-Xe-R” ‘Wzywać, przywoływać do siebie, wołać’

Me me

Nn

 • „N-Be-Re” ‘Gryźć, wgryzać się, kieł’
 • „N-S-B” ‘Podpora, powierzchnia’
  • „Ansub” ‘Stół, biurko’
  • „Nasaba” ‘Podpierać, wspierać, dawać czemuś podporę’
  • „Nasibna” ‘Wspomagać, podpierać’
  • „Unsaba” ‘Powierzchnia’
 • „N-Xe-Te” ‘Posiadać coś, właściciel, mieć coś’

Ne ne

Ññ

Pp

 • „P-D-M” ‘Być szlachetnie urodzonym, być postępowym’
  • „Padimna” 1. ‘Być postępowym’
   2. ‘Być unikalnym, wyróżniać się z tłumu’
   3. ‘Ewoluować’
  • „Padumna” 1. ‘Odznaczać się czymś, być unikalnym’
   2. ‘Być wysoko postawionym, być na wysokim stanowisku, być ważnym’
   3. ‘Być szlachetnie urodzonym, mieć dobre geny, być z dobrej rodziny’
   4. ‘Być Padmarańczykiem, być z rodu Padmarańskiego’
   5. ‘Zgadzać się z Padmarańczykami, być w zmowie z Padmarańskim rodem’

Pe pe

Qq

 • „Q-B-M” ‘Mieć wpływ, być wpływowym, zdolność’
  • „Aqbam” ‘Wpływowy, mający wiele kontaktów i znajomości’
  • „Qabbima” ‘Zdolność, właściwość, umiejętność, cecha’
  • „Qubimar” 1. ‘Wpływ, wpływy finansowe’
   2. ‘Zakres władzy, zakres obowiązków’
 • „Q-L-R” ‘Duży, wielki, być ogromnym’
  • „Qalara” ‘Powiększać, zwiększać rozmiar czegoś’
  • „Qalirna” ‘Wychwalać kogoś, wyolbrzymiać czyjeś cechy’
  • „Qalur” ‘Duży, wielki, ogromny’
  • „Qalurna” ‘Być dużym, być wielkim, być ogromnym’
 • „Q-Le-J” ‘Pies, warczenie’
  • „Aqaleija” ‘Hałas, tumult, wrzawa’
  • „Qaleaja” ‘Szczekać, warczeć’
  • „Qaleijna” 1. ‘Wyć, skowyczeć (o psie)’ 2. ‘Wołać o pomoc (o człowieku)’
  • „Qaleujna” ‘Być hałaśliwym’
  • „Qileaj” ‘Pies, szczeniak’
 • „Q-M-H” ‘Brać, przywłaszczać sobie, uzurpator’
 • „Q-R-T” ‘Hol, sala, pomieszczenie’
  • „Aqrat” ‘Przedsionek, foyer, nawa’
  • „Qarut” 1. ‘Pomieszczenie, komnata, pokój’
   2. ‘Wnętrze (figuratywnie)’
  • „Qarutna” 1. ‘Być gospodarzem dla kogoś, gościć kogoś w domu’
   2. ‘Być dla kogoś wsparciem’
  • „Qirata” ‘Sala główna, hol’
 • „Q-‘e-Z” ‘Kontrast, zestawiać ze sobą, połączenie’
  • „Aq‘eiz” ‘Zestawienie kolorów’
  • „Qa‘eaza” ‘Kontrastować ze sobą, zestawić ze sobą’

Qe qe

Rr

 • „R-D-R” ‘Wydawać potomstwo w hodowli, rozradzać’
 • „R-Q-Re” ‘Doznawać, odczuwać, czuć’
 • „R-R-B” ‘Władać, posiadać, rozporządzać’
  • „Arrib” ‘Król, władca’
  • „Muraraba” ‘Władza, panowanie, patronat’
  • „Raribna” ‘Władać czymś, mieć władzę nad czymś, rozporządzać czymś, panować’
  • „Rarubna” ‘Być władcą, być regentem’
 • „R-T-N” ‘Tworzyć, kreować’

Re re

Ss

 • „S-J-Re” ‘Pościg, galop’
  • „Sajare” ‘Pościg, gonitwa, gon’
 • „S-N-T” ‘Rozmowa, mówić, być gadatliwym’
 • „S-N-R” ‘Podobieństwo, być takim samym, być podobnym, jednakowość’
  • „Asuneri” ‘Taki sam, jednakowy, bliźniaczy’
  • „Saneir” ‘Bliźniak’
  • „Saneurna” ‘Być podobnym, być takim samym’
  • „Sasaneura” ‘Podobieństwo’
 • „S-X-Θ” ‘Błyskawica, piorun’
 • „S-‘-R” ‘Rżnąć, rozpłatywać’
  • „As‘urar” ‘Rzeź, krwawa łaźnia’
  • „Musa‘ira” ‘Nagłe zakończenie, zwieńczenie działania, ostatni ruch’
  • „Sa‘ar” ‘Nóż, majcher, ostrze’
  • „Si“ira” ‘Zerżnięcie, rozcięcie, rozpłatanie’
  • „Us‘aru” ‘Topór, siekiera’

Se se

Ŝŝ

 • „Ŝ-L-Ce” ‘Ślina, połykanie’
 • „Ŝ-M-R” ‘Śnieg, zimno, szron’
  • „Aŝimr” ‘Lekki szron’
  • „Aŝmurar” ‘Padający śnieg’
  • „Caŝarima” ‘Oziębienie’
  • „Muŝmura” ‘Odśnieżający’
  • „Ŝamar” ‘Śnieg, puch śnieżny’
  • „Ŝimari” ‘Śnieżny bałwan’
  • „Ŝummir” ‘Relief ze śnieżnego puchu’
 • „Ŝ-Qe-Z” ‘Ostrze, ostry’
  • „Aŝqeaizum” ‘Nożyczki, nożyce, sekator’
  • „Aŝqeuz” 1. ‘Ostry, naostrzony’
   2. ‘Oschły, nieprzyjemny (w zachowaniu)’
  • „Saŝaqeiza” ‘Ostrość, przydatność w walce’
  • „Ŝaqeaza” ‘Ostrzyć, naostrzać’
  • „Ŝaqqêiz” ‘Ostrze, brzytwa, nóż, miecz’
  • „Ŝaqeuzna” 1. ‘Być ostrym, być naostrzonym’
   2. ‘Być oschłym, być niemiłym’
  • „Ŝuqeuzu” ‘Osełka’

Tt

 • „T-B-D” ‘Zgnilizna, odór, gnić, psuć się’
  • „Tabada” ‘Psuć coś (nie mechanicznie), prowadzić do zgnicia czegoś, zaniedbywać zdrowie czyjeś/czegoś’
  • „Tabudna” 1. ‘Być zepsutym (nie mechanicznie), być sfermentowanym (o serze)’
   2. ‘Być nic nie wartym (o człowieku), być zbędnym, nie pasować do społeczeństwa’
 • „T-F-M” ‘Leżeć, odpoczywać’
 • „T-M-R” ‘Uderzenie, grzmot, nacisk, siła’
 • „T-Re-B” ‘Myśleć, rozważać, konkluzja’

Te te

 • „Te-G-M” ‘Wycierać, ocierać się, dotykać’
 • „Te-Q-D” ‘Smakować, próbować, język’

Θþ

 • „Θ-C-R” ‘Następny, kolejny, inny, rząd, hierarchia’

Θe þe

Vv

 • „V-Θ-R” ‘Głęboki, nisko położony’
  • „Avþir” ‘Głęboki’
  • „Vaþura” ‘Studnia’
  • „Vaþurna” ‘Być głęboko położonym’
  • „Viþar” ‘Głębokość’
  • „Viþþari” ‘Żleb’

Ve ve

Ṽ‎ṽ

Ṽe ‎ṽe

Xx

 • „X-R-Re” ‘Chrapać, chrapanie’
  • „Xararea” ‘Chrapać’
  • „Xarrare” ‘Dźwięk chrapania (onomatopeja)’

Xe xe

Zz

 • „Z-L-M” ‘Kontynuować, zajmować się czymś, wznawiać’
  • „Azlam” ‘Wznowienie’
  • „Muzalama” ‘Kontynuacja’
  • „Muzzilu” ‘Ciągłość, bezustanność’
  • „Zalama” ‘Wznowić coś’
  • „Zalimna” ‘Kontynuować (coś)’
  • „Zalumna” ‘Być osobą, która ciągle kontynuuje (robienie czegoś)’
 • „Z-N-Qe” ‘Niemoc, brak możliwości, nieudolność’
  • „Zanaqe” ‘Niemoc, nieudolność’
 • „Z-Z-M” ‘Być wielmożnym, być szlachetnie urodzonym’

Ze ze

 • „‘-D-Ñ” ‘Ozdoba, upiększenie’
 • „‘-Q-H” ‘Kaszel, kaszleć’
  • „‘Aqaha” ‘Kaszleć’
  • „‘Aqih” ‘Kaszel’

‘e