Słownik:Padmáran

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Objaśnienia

 • (dv) - ‘Dynamic Verb’ - Czasownik dynamiczny;
 • (dsv) - ‘Dynamic-Static Verb’ - Czasownik dynamiczno-statyczny;
 • (sv) - ‘Static Verb’ - Czasownik statyczny;
 • (pr) - ‘Preposition’ - Przyimek;
 • (nn) - ‘Noun’ - Rzeczownik bądź przymiotnik;
 • (abs) - ‘Absolutive’ - Absolutyw;
 • (int) - ‘Intransitive’ - Intransytyw;
 • (erg) - ‘Ergative’ - Ergatyw;
 • (acc) - ‘Accusative’ - Biernik;
 • (ins) - ‘Instrumental’ - Narzędnik;
 • (pss) - ‘Possesive’ - Possesyw;
 • (pre) - ‘Prepositional’ - Prepozycjonał;
 • (ess) - ‘Essive’ - Essyw;
 • (voc) - ‘Vocative’ - Wołacz;
 • (sg) - ‘Singular’ - Liczba pojedyncza;
 • (sl) - ‘Singulative’ - Liczba syngulatywna;
 • (pl) - ‘Plural’ - Liczba mnoga;
 • (dl) - ‘Dual’ - Liczba podwójna;
 • (nl) - ‘Nullar’ - Liczba zerowa;
 • (m) - ‘Masculine’ - Rodzaj męski;
 • (f) - ‘Feminine’ - Rodzaj żeński;
 • (irr) - ‘Irregular’ - Nieregularne.

Słownik

Aa

 • „Ailŝ” (nn-sg-f-irr) ‘Oko’
 • „Ajus” (pr) (+int) ‘Obok (przywierając)’
 • „Andu” (nn-sg-m-irr) ‘Czas, godzina’
 • „Apeur” (pr) (+pre) ‘Pod, pod czymś (nie przywierając)’
 • „Arj” (nn-sg-m-irr) ‘Dzień’
 • „Asti” (pr) (+pre) ‘Przez coś, wskroś czegoś’
 • „Azn” (nn-sg-m-irr) ‘Ząb, kieł, siekacz’

Bb

 • „B-N-Ŝ” ‘Odkrycie, wynalezisko’
 • „B-Ve-Ñ” ‘Zboże’
  • „Abiveñu” (nn-sg-m) ‘Kłos zboża’
  • „Abveuñ” (nn-sg-m) ‘Zboże’
  • „Baveaña” (dv) ‘Zbierać zboże’
  • „Cabaveiña” (nn-sg/sl-f) ‘Wiosna’

Be be

Cc

 • „C-B-Xe” ‘Oddawać, ustępować, być miłym’
  • „Ucbaxei” (nn-sg-m) ‘Oddanie, odstąpienie komuś czegoś (np. na własną szkodę)’
 • „C-L-R” ‘Dobry, miły’
 • „C-L-T” ‘Futro, ocieplenie, ochrona’
  • „Calit” (nn-sg-m) 1. ‘Rękawica, karwasz’; 2. ‘Królik’
  • „Culliti” (nn-sg-f) ‘Futro’
  • „Mucalita” (nn-sg/sl-f) ‘Opoka, osnowa’
  • „Iclatu” (nn-sg-m) ‘Sierść psa’
 • „C-M-T” ‘Liść, lekki, zwiewny’
  • „Caminta” (dsv) 1. ‘Lecieć wraz z wiatrem, być niesionym przez wiatr’ 2. ‘Pięknie tańczyć’
  • „Camunta” (sv) 1. ‘Być zwinnym, być gibkim’ 2. ‘Być świetnym, zwinnym tancerzem’
  • „Cummutar” (nn-sl-m) ‘Ściółka pokryta liśćmi’
  • „Ucmati” (nn-sg-m) ‘Liść’; „Ucmatar” (nn-sl-m) 1. ‘Liście’ 2. ‘Jesień’
 • „C-Ñ-R” ‘Jeść, pić, spożywać’
  • „Cañara” (dv) ‘Spożywać, jeść, pić’
 • „C-Re-C” ‘Przegrywać, odstępować, być pokonanym’
  • „Careicna” (dsv) 1. ‘Przegrywać’; 2. ‘Odstępować ważnej pozycji’
  • „Careicna” (sv) ‘Być przegranym, być pokonanym’
  • „Catarecana” (nn-sg/sl-f) ‘Przegrana, klęska, porażka’
 • „C-‘-T” ‘Grać, instrument, muzyka’

Ce ce

 • „Cei” ‘Z, skądś’

Ĉĉ

 • „Ĉei” 1. ‘I, oraz’; 2. ‘Więc, a więc, takowoż’
 • „Ĉ-R-J” ‘Atakować, szarżować, niszczyć’
  • „Aĉraju” (nn-sg-m) ‘Broń, uzbrojenie, zaopatrzenie wojenne’
  • „Aĉurji” (nn-sg-m) ‘Zniszczenie, zrównanie czegoś z ziemią’
  • „Caĉarija” (nn-sg/sl-f) ‘Szarża, uderzenie’
  • „Ĉaraja” (dv) ‘Szarżować, niszczyć’
  • „Ĉurrij” (nn-sg-m) ‘Trebusz, machina wojenna’
  • „Ĉuruja” (nn-sg-f) ‘Broń ciężka, broń oblężnicza’
  • „Ĉarujna” (sv) ‘Być skorym do niszczenia, dewastowania’
  • „Muĉaruja” (nn-sg/sl-f) ‘Zdewastowanie obrony’
  • „Nuĉraj” (nn-sg-m) ‘Żołnierz, zbrojny’
 • „Ĉ-T-C” ‘Być małym, być wątłym, być kruchym, być chudym’
  • „Ĉatic” (nn-sg-m) ‘Dziecko, młodziak, dziatek’
  • „Ĉatucna” (sv) ‘Być małym, być wątłym, być kruchym, być chudym’
  • „Iĉtacu” (nn-sg-m) ‘Chudy, wątły’
  • „Nuĉtic” (nn-sg-m) ‘Chudzielec, wątła osoba’
 • „Ĉ-T-R” ‘Zacinać, podcinać, oszukiwać, być nieuczciwym’
  • „Ĉatara” (dv) ‘Ucinać, zacinać’
  • „Ĉatirna” (dsv) 1. ‘Ciąć drzewa, podcinać gałęzi’; 2. ‘Oszukiwać, kantować’
  • „Ĉatr” (nn-sg-m) 1. ‘Zacięcie, przycięcie, urżnięcie’; 2. ‘Oszust, osoba niewarta zaufania’
  • „Ĉattir” (nn-sg-m) ‘Zacięcie, podcięcie’
  • „Ĉaturna” (sv) 1. ‘Być zaciętym, być podciętym (o drzewie)’; 2. ‘Być zaciętym przy goleniu (o człowieku)’; 3. ‘Być oszustem, być kanciarzem’
 • „Ĉ-T-X” ‘Oddychać, nabierać powietrza, oddech’
  • „Ĉataxa” (dv) ‘Nabierać powietrza, brać głęboki oddech’
  • „Ĉatix” (nn-sg-m) ‘Płuco’; „Aĉtaixum” (nn-dl-f) ‘Płuca (jednego człowieka)’
  • „Ĉatixna” (dsv) ‘Oddychać’
  • „Ĉuttixa” (nn-sg-f) ‘Oddech’
  • „Nuĉtax” (nn-sg-m) ‘Nurek, płetwonurek’
 • „Ĉ-V‎-F” ‘Śledzić, podążać za czymś’
  • „Aĉvuf” (nn-sg-m) ‘Prześladowca, osoba śledząca’
  • „Ĉavafa” (dv) ‘Zostawiać ślady’
  • „Ĉavif” (nn-sg-m) ‘Śledczy, detektyw’
  • „Ĉavufna” (sv) ‘Krwawić, zostawiać za sobą krwawą ścieżkę’
  • „Ĉuvvifu” (nn-sg-m) ‘Ślad, trop, znak, poszlaka’
  • „Saĉavifa” (nn-sg/sl-f) ‘Ślad, trop, śledztwo’
  • „Uĉvafa” (nn-sg-f) ‘Ślad po bucie/łapie’
 • „Ĉ-Ṽ‎e-B” ‘Używać czegoś, narzędzie, posługiwać się’

Ĉe ĉe

 • „Ĉe-B-B” ‘Grzmot, wybuch, uderzenie’

Dd

 • „D-L-Ŝ” ‘Rogaty, ostry’
 • „D-Le-Đe” ‘Błogosławieństwo, opieka, kapłaństwo’
  • „Daleaďea” (dv) ‘Błogosławić, zsyłać na kogoś boski dar’
  • „Dullêiďa” (nn-sg-f) ‘Błogosławieństwo, boski dar’
 • „D-M-Z” ‘Kłócić się, sprzeczać się, nie zgadzać się ze sobą’
  • „Admuz” (nn-sg-m) ‘Kłócący się człowiek’
  • „Damaza” (nn-sg-f) ‘Kłótnia, sprzeczka’
  • „Damaza” (dv) ‘Kłócić się, sprzeczać się’
  • „Damuzna” (sv) 1. ‘Być kłótliwym, być niezgodnym’; 2. ‘Być bezustannie czepiającym się szczegółów’
  • „Mudamaza” (nn-sg/sl-f) ‘Kłótnia, konflikt’
 • „D-D-M” ‘Płytki, niegłęboki, tafla’
  • „Dadama” (dv) ‘Brodzić w wodzie’
  • „Duddimar” (nn-sl-f) ‘Tafla (wody)’
 • „D-Q-S” ‘Strach, przerażenie, bać się’
  • „Daqasa” (dv) ‘Przestraszyć kogoś, przerazić kogoś, zaskoczyć kogoś’
  • „Daqisna” (dsv) ‘Bać się, być przerażonym’
  • „Daqus” (nn-sg-m) ‘Strach, przerażenie’
  • „Daqusna” (sv) ‘Być przestraszonym, być przerażonym’
  • „Diqqisu” (nn-sg-m) ‘Fobia, lęk’
  • „Sadaqisa/Sadaqusa” (nn-sg/sl-f) ‘Przerażenie, głęboki strach, wielki lęk’

De de

Đď

 • „Đein” (nn-sg-m) ‘Gniazdo, legowisko’

Đe ďe

Ff

 • „F-B-N” ‘Chleb, mąka, piec (coś)’
 • „F-V-R” ‘Pilnować, przewodzić, nadzorować’

Fe fe

Gg

 • „G-T-R” ‘Powracać, wracać, kontynuować’
  • „Gatirna” (dsv) ‘Wracać, powracać do czegoś’
  • „Sagatira” (nn-sg/sl-f) ‘Powrót, kontynuacja, ponowne rozpoczęcie’
  • „Sagatirum” (nn-dl-f) ‘Powrót i ponowne odejście’

Ge ge

 • „Ge-M-R” ‘Wełna, puszysty’
  • „Agemar” (nn-sg-m) 1. ‘Wełniany’; 2. ‘Puszysty, miły w dotyku’
  • „Geamir” (nn-sg-m) ‘Wełna’
  • „Geaumr” (nn-sg-m-irr) ‘Owca’
  • „Nugemir” (nn-sg-m) ‘Pasterz owiec’

Hh

 • „H-R-Pe” ‘Granica, zapora, krawędź’

Ii

 • „Ibei” ‘W, w środku’
 • „Ilramna” ‘Ale, niemniej’
 • „Iqs” (nn-sg-m-irr) ‘Flet’

Jj

 • „J-F-R” ‘Piękno, atrakcyjność, być ładnym, być przyciągającym uwagę’
 • „J-L-De” ‘Mężczyzna, męski’
  • „Jalide” (nn-sg-m) ‘Mężczyzna’
 • „J-L-V” ‘Dotykać, muskać’
 • „J-Me-N” ‘Początek, rozpoczynać, źródło’
 • „J-Me-Θ” ‘Gwiazda, rozbłysk, błyszczeć, lśnić’
  • „Jameaþ” (nn-sg-m) ‘Gwiazda, promyk’
 • „J-N-C” ‘Wsparcie, wspierać w ciężkich chwilach, pomoc’
  • „Ajnac” (nn-sg-m) ‘Wierny przyjaciel, sojusznik’
  • „Janaca” (nn-sg-f) ‘Przyjacielska pomoc, wsparcie’
  • „Nujnic” (nn-sg-m) ‘Bezinteresowny pomocnik, samarytanin’
  • „Sajanica” (nn-sg/sl-f) ‘Wsparcie w ciężkiej chwili’
 • „J-Ze-Z” ‘Być silnym, być mocnym, być potężnym’

Ll

  • „Limei” (pr) (+pre) ‘Na czymś (przywierając)’
 • „L-C-R” ‘Planeta, planetarny, kosmiczny, ogólny’
  • „Lacar” (nn-sg-m) ‘Planeta’
 • „L-Ge-Me” ‘Spoglądać, obserwować niezauważenie, wstydliwie patrzeć’
 • „L-Ge-Re” ‘Kształt, forma, wzór’
 • „L-Ñ-Ŝ” ‘Lśnić, świecić, mienić się’
  • „Alñaŝ” (nn-sg-f) ‘Słońce, główna gwiazda’
  • „Aluñŝu” (nn-sg-m) ‘Iskra, płomyk’
  • „Lañaŝa” (dv) ‘Razić, oślepiać’
  • „Lañiŝna” (dsv) ‘Uwidaczniać, oświecać, mienić się, lśnić’
 • „L-T-L” ‘Płynąć, pływ’
  • „Altal” (nn-sg-m) ‘Przypływ wody na plaży’
  • „Alutli” (nn-sg-f) ‘Pływ wody’
  • „Calatula” (nn-sg/sl-f) ‘Migracja do innego rejonu, napływ kulturowy’
  • „Latala” (dv) ‘Pływać (o człowieku)’
  • „Latilna” (dsv) 1. ‘Płynąć (o wodzie)’; 2. ‘Świetnie posługiwać się bronią sieczną’
  • „Latulna” (sv) 1. ‘Być cieczą, być wodą’; 2. ‘Być świetnym pływakiem’
  • „Luttala” (nn-sg-f) ‘Strumyk, strwiąż’
 • „L-T-M” ‘Biegać, sprintować, spieszyć się’
 • „L-T-R” ‘Mleko, nabiał’
  • „Latar” (nn-sl-f) ‘Mleko’

Le le

Ľľ

Ľe ľe

Mm

 • „M-N-T” ‘Wysyłać, posyłać’
  • „Amint” (nn-sg-m) ‘List, wiadomość’
  • „Manata” (dv) ‘Słać, wysyłać, przynosić wiadomość’
  • „Manitna” (dsv) ‘Wysyłać posłańca, wysyłać list, posyłać po kogoś’
  • „Manutna” (sv) ‘Być posłańcem’
 • „M-T-R” ‘Mądrość, wiedza, doświadczenie’
  • „Amatara” (nn-sg/sl-f) ‘Mądrość, wiedza’
  • „Amitra” (nn-sg-f) ‘Doświadczenie, praktyczna wiedza’
  • „Amutru” (nn-sg-m) ‘Stara księga, manuskrypt’
  • „Maturna” (sv) ‘Być mądrym’
  • „Mumtur” (nn-sg-m) ‘Członek starszyzny’
  • „Numtir” (nn-sg-m) ‘Mądry człowiek’
 • „M-Xe-R” ‘Wzywać, przywoływać do siebie, wołać’

Me me

Nn

 • „N-Be-Re” ‘Gryźć, wgryzać się, kieł’
 • „N-S-B” ‘Podpora, powierzchnia’
  • „Ansub” (nn-sg-m) ‘Stół, biurko’
  • „Nasaba” (dv) ‘Podpierać, wspierać, dawać czemuś podporę’
  • „Nasibna” (dsv) ‘Wspomagać, podpierać’
  • „Unsaba” (nn-sg-f) ‘Powierzchnia’
 • „N-Xe-Te” ‘Posiadać coś, właściciel, mieć coś’

Ne ne

Ññ

Pp

 • „P-D-M” ‘Być szlachetnie urodzonym, być postępowym’
  • „Padimna” (dsv) 1. ‘Być postępowym’; 2. ‘Być unikalnym, wyróżniać się z tłumu’; 3. ‘Ewoluować’
  • „Padmaran” (nn-sg-m-irr) 1. ‘Padmarański’; 2. ‘Szlachecki, dostojny’
  • „Padumna” (sv) 1. ‘Odznaczać się czymś, być unikalnym’; 2. ‘Być wysoko postawionym, być na wysokim stanowisku, być ważnym’; 3. ‘Być szlachetnie urodzonym, mieć dobre geny, być z dobrej rodziny’; 4. ‘Być Padmarańczykiem, być z rodu Padmarańskiego’; 5. ‘Zgadzać się z Padmarańczykami, być w zmowie z Padmarańskim rodem’

Pe pe

Qq

 • „Qaira” (nn-sg-f-irr) ‘Księżyc, salelita’
  • „Aquru” (nn-sg-m-irr) ‘Satelista (naturalny)’
 • „Q-B-M” ‘Mieć wpływ, być wpływowym, zdolność’
  • „Aqbam” (nn-sg-m) ‘Wpływowy, mający wiele kontaktów i znajomości’
  • „Qabbima” (nn-sg-f) ‘Zdolność, właściwość, umiejętność, cecha’
  • „Qubimar” (nn-sg/sl-f) 1. ‘Wpływ, wpływy finansowe’; 2. ‘Zakres władzy, zakres obowiązków’
 • „Q-L-R” ‘Duży, wielki, być ogromnym’
  • „Qalara” (dv) ‘Powiększać, zwiększać rozmiar czegoś’
  • „Qalirna” (dsv) ‘Wychwalać kogoś, wyolbrzymiać czyjeś cechy’
  • „Qalur” (nn-sg-m) ‘Duży, wielki, ogromny’
  • „Qalurna” (sv) ‘Być dużym, być wielkim, być ogromnym’
 • „Q-Le-J” ‘Pies, warczenie’
  • „Aqaleija” (nn-sg/sl-f) ‘Hałas, tumult, wrzawa’
  • „Qaleaja” (dv) ‘Szczekać, warczeć’
  • „Qaleijna” (dsv) 1. ‘Wyć, skowyczeć (o psie)’ 2. ‘Wołać o pomoc (o człowieku)’
  • „Qaleujna” (sv) ‘Być hałaśliwym’
  • „Qileaj” (nn-sg-m) ‘Pies, szczeniak’
 • „Q-M-H” ‘Brać, przywłaszczać sobie, uzurpator’
 • „Q-R-T” ‘Hol, sala, pomieszczenie’
  • „Aqrat” (nn-sg-f) ‘Przedsionek, foyer, nawa’
  • „Qarut” (nn-sg-m) 1. ‘Pomieszczenie, komnata, pokój’; 2. ‘Wnętrze (figuratywnie)’
  • „Qarutna” (sv) 1. ‘Być gospodarzem dla kogoś, gościć kogoś w domu’; 2. ‘Być dla kogoś wsparciem’
  • „Qirata” (nn-sg-f) ‘Sala główna, hol’
 • „Q-Ze-N” ‘Miecz, broń sieczna, sieczyć, ciąć’
  • „Aqzeun” (nn-sg-f) ‘Miecz, pałasz, sejmitar, szabla’
  • „Saqazeuna” (nn-sg/sl-f) ‘Walka bronią sieczną, pojedynek na miecze’
  • „Qazeana” (dv) ‘Ciąć, sieczyć, walczyć bronią sieczącą’
  • „Qazeunna” (sv) ‘Być świetnym szermierzem’
  • „Qazzêinu” (nn-sg-f) ‘Szabla’
  • „Uqzean” (nn-sg-m) ‘Miecznik, szermierz’
 • „Q-‘e-Z” ‘Kontrast, zestawiać ze sobą, połączenie’
  • „Aq‘eiz” (nn-sg-f) ‘Zestawienie kolorów’
  • „Qa‘eaza” (dv) ‘Kontrastować ze sobą, zestawić ze sobą’

Qe qe

Rr

 • „Ram” (nn-sg-m) ‘Rok, jeden obrót planety wokół gwiazdy’
 • „R-B-J” ‘Ryczeć, wyć, krzyczeć, zew’
  • „Arubja” (nn-sg-m) ‘Niedźwiedź’
  • „Rabaja” (dv) 1. ‘Ryczeć, wyć, krzyczeć’; 2. ‘Dawać komuś sygnał swojej obecności’
  • „Rabbaj” (nn-sg-m) 1. ‘Zew, ryk’; 2. ‘Jabłko Adama (u mężczyzny)’
 • „R-D-R” ‘Wydawać potomstwo w hodowli, rozradzać’
  • „Saradura” (nn-sg/sl-f) 1. ‘Rozród zwierząt’; 2. (nn-sl-f) ‘Lato’
 • „R-Q-Re” ‘Doznawać, odczuwać, czuć’
 • „R-R-B” ‘Władać, posiadać, rozporządzać’
  • „Arrib” (nn-sg-m) ‘Król, władca’
  • „Muraraba” (nn-sg/sl-f) ‘Władza, panowanie, patriarchat’
  • „Raribna” (dsv) ‘Władać czymś, mieć władzę nad czymś, rozporządzać czymś, panować’
  • „Rarubna” (sv) ‘Być władcą, być regentem’
 • „R-T-N” ‘Tworzyć, kreować’

Re re

Ss

 • „S-G-R” ‘Tłuszcz, tłusty’
  • „Asgar” (nn-sg-m) ‘Naoliwiony, natłuszczony’
  • „Isagara” (nn-sg-f) ‘Olej’
  • „Sagara” (dv) ‘Naoliwiać, natłuszczać’
  • „Sagur” (nn-sg-m) ‘Masło’
  • „Sagurna” (sv) ‘Być tłustym, być naoliwionym, być natłuszczonym’
  • „Usgaru” (nn-sg-m) ‘Tłusty’
 • „S-J-Re” ‘Pościg, galop’
  • „Sajare” (nn-sg-m) 1. ‘Pościg, gonitwa, gon’; 2. ‘Dążenie do życiowego celu (poetycko)’
  • „Sajarea” (dv) 1. ‘Ścigać, gonić’; 2. ‘Galopować (o koniu)’
  • „Sujire” (nn-sg-m) ‘Ścigający, goniący, poszukiwacz’
  • „Sujjirei” (nn-sg-f) ‘Galop’
  • „Sajurena” (sv) ‘Być ścigającym, być goniącym’
 • „S-N-N” ‘Spadać, upadać’
  • „Asunnu” (nn-sg-m) ‘Kometa’
  • „Musanana” (nn-sg/sl-f) 1. ‘Upadek’; 2. ‘Przegrana’; 3. ‘Ostygnięcie ciasta po upieczeniu’
  • „Sanana” (dv) ‘Spadać, upadać’
  • „Saninna” (dsv) 1. ‘Upadać’; 2. ‘Przegrywać’; 3. ‘Ostygać po upieczeniu (o cieście)’
  • „Sanunna” (sv) ‘Być przegranym’
 • „S-N-T” ‘Rozmowa, mówić, być gadatliwym’
 • „S-N-R” ‘Podobieństwo, być takim samym, być podobnym, jednakowość’
  • „Asuneri” (nn-sg-m) ‘Taki sam, jednakowy, bliźniaczy’
  • „Saneir” (nn-sg-m) ‘Bliźniak’
  • „Saneurna” (sv) ‘Być podobnym, być takim samym’
  • „Sasaneura” (nn-sg/sl-f) ‘Podobieństwo’
 • „S-X-Θ” ‘Błyskawica, piorun’
  • „Asixþau” (nn-sg-m-irr) ‘Dzwon’
  • „Saxaþ” (nn-sg-m) ‘Błyskawica, piorun’
  • „Saxaþa” (dv) 1. ‘Uderzać (o piorunie)’; 2. ‘Ogłuszyć kogoś (pięścią, w walce wręcz)’
 • „S-‘-R” ‘Rżnąć, rozpłatywać’
  • „As‘urar” (nn-sl-f) ‘Rzeź, krwawa łaźnia’
  • „Musa‘ira” (nn-sg/sl-f) ‘Nagłe zakończenie, zwieńczenie działania, ostatni ruch’
  • „Sa‘ar” (nn-sg-m) ‘Nóż, majcher, ostrze’
  • „Si“ira” (nn-sg-f) ‘Zerżnięcie, rozcięcie, rozpłatanie’
  • „Us‘aru” (nn-sg-m) ‘Topór, siekiera’

Se se

  • „Sei” (pr) (+pre) ‘Ponad, nad (nie przywierając)’
 • „Se-‘-H” ‘Wino, winogrona’
  • „Ase‘uha” (nn-sg-f) ‘Winogrono’
  • „Musea‘iha” (nn-sg/sl-f) ‘Smak wina’
  • „Sea‘aha” (dv) ‘Pić wino’
  • „Sea‘h” (nn-sg-f-irr) ‘Wino’

Ŝŝ

  • „Ŝasmah” (nn-sg-m-irr) ‘Szasmach (miasto na Nieuklękłym)’
 • „Ŝ-L-Ce” ‘Ślina, połykanie’
  • „Aŝlace” (nn-sg-m) ‘Ktoś, kto sepleni’
  • „Ŝalacea” (dv) ‘Połykać, przełykać’
  • „Ŝalicena” (dsv) ‘Ślinić się’
  • „Ŝullicear” (nn-sl-f) ‘Ślina’
  • „Ŝalucena” (sv) ‘Być śliniącym się’
 • „Ŝ-M-R” ‘Śnieg, zimno, szron’
  • „Aŝimr” (nn-sg-m) ‘Lekki szron’
  • „Aŝmurar” (nn-sl-f) ‘Padający śnieg’
  • „Caŝarima” (nn-sg/sl-f) ‘Oziębienie’
  • „Muŝmura” (nn-sg-f) ‘Odśnieżający’
  • „Saŝamura” (nn-sg/sl-f) ‘Zima’
  • „Ŝamar” (nn-sg-m) ‘Śnieg, puch śnieżny’
  • „Ŝimari” (nn-sg-m) ‘Śnieżny bałwan’
  • „Ŝummir” (nn-sg-m) ‘Relief ze śnieżnego puchu’
 • „Ŝ-Qe-Z” ‘Ostrze, ostry’
  • „Aŝqeaizum” (nn-dl-f) ‘Nożyczki, nożyce, sekator’
  • „Aŝqeuz” (nn-sg-m) 1. ‘Ostry, naostrzony’; 2. ‘Oschły, nieprzyjemny (w zachowaniu)’
  • „Saŝaqeiza” (nn-sg/sl-f) 1. ‘Ostrość’ 2. ‘przydatność w walce’
  • „Ŝaqeaza” (dv) ‘Ostrzyć, naostrzać’
  • „Ŝaqqêiz” (nn-sg-m) ‘Ostrze, brzytwa, nóż, miecz’
  • „Ŝaqeuzna” (sv) 1. ‘Być ostrym, być naostrzonym’; 2. ‘Być oschłym, być niemiłym’
  • „Ŝuqeuzu” (nn-sg-m) ‘Osełka’

Tt

 • „T-B-D” ‘Zgnilizna, odór, gnić, psuć się’
  • „Tabada” (dv) ‘Psuć coś (nie mechanicznie), prowadzić do zgnicia czegoś, zaniedbywać zdrowie czyjeś/czegoś’
  • „Tabudna” (sv) 1. ‘Być zepsutym (nie mechanicznie), być sfermentowanym (o serze)’; 2. ‘Być nic nie wartym (o człowieku), być zbędnym, nie pasować do społeczeństwa’
 • „T-F-M” ‘Leżeć, odpoczywać’
 • „T-M-R” ‘Uderzenie, grzmot, nacisk, siła’
  • „Atmaru” (nn-sg-m) ‘Uderzenie, grzmot, nacisk (narzędzia)’
  • „Atumra” (nn-sg-f) ‘Koncerz’
  • „Tamar” (nn-sg-m) ‘Młot, młotek’
  • „Tamara” (dv) ‘Uderzać, grzmocić, naciskać (narzędniem)’
  • „Tummiri” (nn-sg-f) ‘Obciążenie, ładunek’
 • „T-Re-B” ‘Myśleć, rozważać, konkluzja’
  • „Tareib” (nn-sg-m) ‘Myśl, konkluzja’
  • „Tareibna” (dsv) ‘Myśleć, rozważać’
  • „Tarrêibu” (nn-sg-m) 1. ‘Myśliciel’; 2.; ‘Główny zarządna, główny nadzorca’

Te te

 • „Te-G-M” ‘Wycierać, ocierać się, dotykać’
 • „Te-R-T” ‘Zakrywać, okrywać, zasłaniać’
  • „Aterit” (nn-sg-m) ‘Zacieniona strona czegoś (ta strona, która nie jest oświetlona przez światło)’
  • „Tearata” (dv) ‘Zakrywać, okrywać, zasłaniać’
  • „Tearitna” (dsv) ‘Skradać się, ukrywać się’
  • „Tearitna” (sv) 1. ‘Być zakrytym, być niewidocznym’; 2. ‘Ukrywać się gdzieś przez dłuższy czas (o człowieku)’
  • „Teirrat” (nn-sg-m) ‘Okrycie, zasłona’
  • „Teurata” (nn-sg-f) ‘Płaszcz, okrycie’
 • „Te-Q-D” ‘Smakować, próbować, język’

Θþ

 • „Θ-C-R” ‘Następny, kolejny, inny, rząd, hierarchia’
 • „Θ-V-Ŝ” ‘Nos’
  • „Aþvaŝ” (nn-sg-f) ‘Pierwsza linia frontu, najbardziej wysunięte oddziały’
  • „Θavaŝa” (dv) ‘Dłubać w nosie’
  • „Θavuŝ” (nn-sg-m) ‘Nos (przestarzałe)’
  • „Θauŝ” (nn-sg-m-irr) ‘Nos’

Θe þe

Uu

Vv

 • „V-Θ-R” ‘Głęboki, nisko położony’
  • „Avþir” (nn-sg-m) ‘Głęboki’
  • „Vaþura” (nn-sg-f) ‘Studnia’
  • „Vaþurna” (sv) ‘Być głęboko położonym’
  • „Viþar” (nn-sg-f) ‘Głębokość’
  • „Viþþari” (nn-sg-f) ‘Żleb’

Ve ve

 • „Ve-D-N” ‘Wystarczający, dostateczny’
  • „Veidun” (nn-sg-m-irr) ‘Wystarczający, dostateczny’

Ṽ‎ṽ

Ṽe ‎ṽe

Xx

 • „X-R-Re” ‘Chrapać, chrapanie’
  • „Xararea” (dv) ‘Chrapać’
  • „Xarrare” (nn-sg-m) ‘Dźwięk chrapania (onomatopeja)’

Xe xe

Zz

 • „Z-L-M” ‘Kontynuować, zajmować się czymś, wznawiać’
  • „Azlam” (nn-sg-m) ‘Wznowienie’
  • „Muzalama” (nn-sg/sl-f) ‘Kontynuacja’
  • „Muzzilu” (nn-sg-m) ‘Ciągłość, bezustanność’
  • „Zalama” (dv) ‘Wznowić coś’
  • „Zalimna” (dsv) ‘Kontynuować (coś)’
  • „Zalumna” (sv) ‘Być osobą, która ciągle kontynuuje (robienie czegoś)’
 • „Z-N-Qe” ‘Niemoc, brak możliwości, nieudolność’
  • „Zanaqe” (nn-sg-m) ‘Niemoc, nieudolność’
 • „Z-Z-M” ‘Być wielmożnym, być szlachetnie urodzonym’

Ze ze

 • „‘-D-Ñ” ‘Ozdoba, upiększenie’
  • „‘Adaña” (dv) 1. ‘Ozdabiać, upiększać’; 2. ‘Nakładać makijaż’
  • „Mu‘adiña” (nn-sg/sl-f) ‘Ozdoba, upiększenie’
 • „‘-Q-H” ‘Kaszel, kaszleć’
  • „‘Aqaha” (dv) ‘Kaszleć’
  • „‘Aqih” (nn-sg-m) ‘Kaszel’

‘e