Słownik:Paikes

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1. adag - dom
 2. agos - przyjść
 3. as - tak (potwierdzenie)
 4. atlis - przebywać, znajdować się, być
 5. bas - zimny
 6. benal - związać
 7. beu - brat
 8. beuis - braterstwo
 9. cil - życzliwy, pomyślny
 10. cilim - Witaj! (formalne powitanie)
 11. cilis - pomyślność
 12. dek - pod
 13. des - światło; świecić
 14. du - jeśli, gdy
 15. ekim - mężczyzna
 16. enas - rządzić
 17. er - cztery
 18. fi - albo
 19. fien - deszcz; padać, dżdżyć
 20. gal - dobry
 21. galim - Cześć! (nieformalne powitanie)
 22. galis - dobro
 23. gim - człowiek
 24. gos - widzieć
 25. i - jeden (l. poj.)
 26. iaq - cień
 27. ieíieiie - nie nie nie
 28. ieris - praktyka, rzeczywistość, opis
 29. ies - praktycznie, de facto, deskryptywnie
 30. in - pierwszy
 31. ium - wolny
 32. iumis - wolność
 33. íbas - mieć obowiązek, mieć powinność
 34. íe - nie (zaprzeczenie)
 35. kuk - patrzeć, zaglądać
 36. lam - mały
 37. lev - wszyscy, wszystkie
 38. lis - istnieć; istota
 39. lishas - śnieg
 40. - on, ona, ono, oni, one
 41. mabí - sprowadzić
 42. maris - teoria, założenie, plan
 43. mas - teoretycznie, de iure, preskryptywnie
 44. matap - wędrować, przemierzyć
 45. mel - rodzić się
 46. melan - rodzić
 47. mev - rozumny, racjonalny
 48. mevis - rozum
 49. naí - ciemny
 50. naíis - ciemność
 51. nek - sądzić
 52. nekis - osąd, opinia
 53. nis(aris) - pismo
 54. nisas - pisać
 55. nith - znaleźć, odnaleźć
 56. nok - jajko
 57. nogai - otrzymywać
 58. nuris - idea, myśl przewodnia
 59. oqan - zgodny z sumieniem
 60. oqanis - sumienie
 61. on - jednak, ale
 62. pal - mówić
 63. palis - mowa, gwara, slang
 64. pek - nad
 65. qanat - problem
 66. qaní - głowa
 67. qarap - step
 68. qas - trawa
 69. qúol - prawo, przywilej
 70. -r, re-, ri- - ja, my
 71. rúan - może, możliwe; móc
 72. rúk - słońce
 73. se - to, ten/ta; tamto, tamten/tamta
 74. sebes - godny
 75. seberis - godność
 76. sh- - się, sobie, siebie (zaimek zwrotny i wzajemny)
 77. shú - język
 78. - trzy
 79. tap - pytać
 80. tapis - pytanie
 81. te - wiele (l. mn.)
 82. tes, tese - oni/one, ci/te, tamci/tamte
 83. thuk - duży
 84. thuris - rozmyślanie
 85. thus - rozmyślać
 86. u - ty, wy
 87. uan - drugi
 88. uem - ciepły
 89. unaí - pierścień
 90. ú - dwa
 91. velm - zachowywać się, postępować
 92. xarn - równy
 93. xarnis - równość