Słownik:Wigierski (etymologiczny)

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

A

ane nf głos (< äne, por. fiń ääni)
arde nf ziemia, kraj (z germ.)

C

càde nf ręka (< *käte, por. fiń. käsi)
càis num dwa (< *kakta, por. fiń. kaksi)
còda nm dom (< *kota, por. fiń. koti)
colme num trzy (< *kolme, por. fiń. kolme)
cùs num sześć (< *kutta, por. fiń. kuusi)

Ç

çìrces nm świerszcz (< *ćirkka, por. fiń. sirkka)
çirja nm książka (< *kirja, por. fiń. kirja)
çives nm kamień (< *kive, por. fiń. kivi)

D

derva nm drzewo (ze słow. drvo)

E

èa nm godzina (< *ajka, por. fiń. aika)
edel nm południe (< *ede- + -lä, por. fiń. etelä)
-el postp (+Loc.) przed kim? czym? (< *ede, por. fiń. ete-, etu-)
elma nm życie (< el + -ma, por. fiń. elämä)
-els postp (+Loc.) przed kogo? co? (zob. -el)
elva, elve n(m/f) człowiek (< el + -va/-ve, dosł. 'żyjący/a')

G

galva nm głowa (z lit. galva)
gelta adj żółty (z lit. geltas)

I

ìça nm ojciec (< ićä, por. fiń. isä)
ilma nm powietrze (por. fiń. ilma)
ilmes nm bóg (< ilma)
-is postp (+Abl.) z (z lit. iš)
ìsse postp (+Acc.) przez (< *-(i)ńće, por. fiń. Prolativ -itsi)

J

jalge nf stopa (< *jalka, por. fiń. jalka)
jarva nm jezioro (< *järvä, por. fiń. järvi)
jàuve nf rzeka (< *joke, por. fiń. joki)

L

laine nf dziewczyna (?, por. węg. lány) -las postp (+Dat.) blisko (*läše, por. fiń. lähi)
-lau postp (+Abl.) u (*-logo, por. fiń. luo(na))
lieva nm statek (< *laiva, por. fiń. laiva)
-loi postp (+Abl.) do kogo? (*-logo + -in, por. fiń. luo(kse))

M

ma pron ja (mężczyzna) (< *minä, por. fiń. minä)
medis nf las (z lit. medis 'drzewo', ts. fiń. metsä)
mèi pron my (< *meke, por. fiń. me)
mie pron ja (kobieta) (< *minä, por. fiń. dial. mie)

N

Ñ

O

P

R

S

T

U

V

X

Y