Słownik:Wigierski (etymologiczny)

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ten artykuł przedstawia słownik etymologiczny Verñelmy.

Etymologia została podana w następujący sposób:

  • strzałka (<) oznacza wyprowadzenie z wcześniejszej formy (praugrofińskiej, starofińskiej itp.) wg normalnych reguł rozwoju języka
  • zapożyczenia zapisano przez 'z/ze' + język źródłowy + słowo źródłowe
  • dodatkowo w większości przypadków podano fińskie kognaty (lub ewentualnie z innego ugrofińskiego języka)

Dodatkowo podano informacje gramatyczne:

  • jeśli rdzeń tworzy się nieregularnie, to podano go w nawiasach, np. sỳis (syixe-)
  • inne nieregularne formy podano również w nawiasach
  • kursywą podano części mowy, rodzaj gramatyczny (np. nf - rzeczownik żeński) i rekcje

A

àlges nm początek (< *alka, por. fiń. alku)
ane nf głos (< *äne, por. fiń ääni)
arde nf ziemia, kraj (z germ.)
aura adj złoty (?, być może powiązane z łac. aurum)
aures nm słońce (od aura)

C

càde nf ręka (< *käte, por. fiń. käsi)
càis (càite-) num dwa (< *kakta, por. fiń. kaksi)
cala nm ryba (< *kala, por. fiń. kala)
còda nm dom (< *kota, por. fiń. koti)
colme num trzy (< *kolme, por. fiń. kolme)
cùs (cùte-) num sześć (< *kutta, por. fiń. kuusi)

Ç

çìrces nm świerszcz (< *ćirkka, por. fiń. sirkka)
çirja nm książka (< *kirja, por. fiń. kirja)
çives nm kamień (< *kive, por. fiń. kivi)

D

derva nm drzewo (ze słow. drvo)
diena nm dzień (z lit.)

E

èa nm godzina (< *ajka, por. fiń. aika)
edel nm południe (< *ede- + -lä, por. fiń. etelä)
-el postp (+Loc.) przed kim? czym? (< *ede, por. fiń. ete-, etu-)
elma nm życie (< el + -ma, por. fiń. elämä)
-els postp (+Loc.) przed kogo? co? (zob. -el)
elva, elve n(m/f) człowiek (< el + -va/-ve, dosł. 'żyjący/a')

G

galva nm głowa (z lit. galva)
gelta adj żółty (z lit. geltas)

I

ìça nm ojciec (< ićä, por. fiń. isä)
ilma nm powietrze (por. fiń. ilma)
ilmes nm bóg (< ilma)
-is postp (+Abl.) z (z lit. iš)
ìsse postp (+Acc.) przez (< *-(i)ńće, por. fiń. Prolativ -itsi)

J

jàlge nf stopa (< *jalka, por. fiń. jalka)
jarva nm jezioro (< *järvä, por. fiń. järvi)
jàuve nf rzeka (< *joke, por. fiń. joki)

L

laine nf dziewczyna (?, por. węg. lány)
-las postp (+Dat.) blisko (*läše, por. fiń. lähi)
-lau postp (+Abl.) u (*-logo, por. fiń. luo(na))
leava adj dobry (z lit. labas)
lieva nm statek (< *laiva, por. fiń. laiva)
linna nm miasto (< *linna 'zamek')
-loi postp (+Abl.) do kogo? (*-logo + -in, por. fiń. luo(kse))

M

ma pron ja (mężczyzna) (< *minä, por. fiń. minä)
medis nf las (z lit. medis 'drzewo', ts. fiń. metsä)
mèi pron my (< *meke, por. fiń. me)
mie pron ja (kobieta) (< *minä, por. fiń. dial. mie)

N

nelja num cztery (< *neljä, por. fiń. neljä)
nieme nf kobieta (< *nai- + -me, por. fiń. nainen)
nime nf imię (< *nimi, por. fiń. nimi)

Ñ

ñelma nm język (< *ńel- + -ma, por. węg. nyelv)

O

P

-pa postp (+Loc.) na kim? czym? (< *paŋe 'głowa')
pàisse postp (+Abl.) bez, oprócz (< *pańći, por. fiń. paitsi)
-pe postp (+Loc.) na kogo? co? (< *paŋein 'na głowę')
pilve nf chmura (< *pilve, por. fiń. pilvi)

R

S

sa pron ty (mężczyzna) (< *tinä, por. fiń. sinä)
sana nm słowo (por. fiń. sana)
sèis (sèisse-) num siedem (< *śeńće, por. fiń. seitsemän)
sie pron ty (kobieta) (< *tinä, por. fiń. dial. sie)
siña adj niebieski (z ros. sinij)
sisar nf siostra (< sisari, z ie., por. fiń. sisar)
sìu (sìuve-) nf skrzydło (por. fiń. siipi)
-su postp (+Abl.) z (z lit.)
sùvu nm ród, rodzina (< *suku, por. fiń. suku)
sỳis (syixe-) nf jesień (< *śikse, por. fiń. syksy)
sŷlme nf serce (< *śydame, por. fiń. sydän)
syva adj głęboki (< *śivä, por. fiń. syvä)
syveñ nf głębia (< syva + -eñ)

T

-tai postp (+Loc.) za kim? czym? (< *taga-, por. fiń. taka(na))
-tais postp (+Loc.) za kogo? co? (< *tagas, por. fiń. taakse)
tèi pron wy (< *teke, por. fiń. te)
talve nf zima (< *talve, por. fiń. talvi)
tyve nf nadzieja (< *toivo, por. fiń. toivo)

U

uines nm ogień (z lit. ugnis)

V

vàlga adj jasny (< *valka, por. fiń. valkea)
vàlgis nf światło, światłość (od vàlga)
vànga adj stary (< *vanša, por. fiń. vanha)
vàngus nf starość (od vànga)
vède nf woda (< *vete, por. fiń. vesi)
vèis adj cały (< *veńć-)
vèisi adj wszyscy (< *veńć- + -i)
veljes nm brat (< *veli, por. fiń. veli)
vênes nm łódź (< *veneš, por. fiń. vene)
vêr nf krew (< *vere, por. fiń. veri)
vêrma adj czerwony (< vêr + -ma)
vesne nf wiosna (ze słow.)
vìres nm mężczyzna (z lit. vyras)
virla adj zielony (?, por. fiń. vihreä?)
vìs (vìte-) num pięć (< *vitte, por. fiń. viisi)

X

xa pron on (< *šeŋ, por. fiń. hän)
xàpa adj kwaśny (< čappa, por. fiń. hapan)
xarna adj czarny (z ros. čornyj)
xèi pron oni, one (< *šeŋke, por. fiń. he)
xie pron ona (< *šeŋ)
xunes nm pies (z lit. šuo)
xuoma adj zły (z lit. šuo 'pies' + -ma, dosł. 'psi')
xyire nf mysz (< šiŋere, por. fiń. hiiri)

Y

yi nf noc (< *yje, por. fiń. yö)
ỳis (ỳite-) num jeden (< *ikte, por. fiń. yksi)