Słownik języka sandyjskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka Sandyjskiego

skróty:
niereg. - niereularny
m - rodzaj męski
f - rodzaj żeński

Sandyjsko - polski

 1. ad - do
 2. aepmol m - kredyt (hipoteczny)
 3. aerretug f - przysłówek niereg.
 4. aerretugé - przysłówkowy
 5. akt - osiem
 6. akté - ósmy
 7. aller niereg - iść
 8. amor f miłość
 9. an - na
 10. anboran f - dłoń
 11. antarkt m - południe
 12. antarkté - południowy
 13. apel m - jabłko
 14. arkté - północny
 15. avver - spacerować
 16. banque m - bank
 17. basonian m - łódź
 18. basonianist m - sternik
 19. bereh f - brzeg niereg.
 20. blona m - kłącze
 21. bonité - wietrzny
 22. boroda m - broda niereg.
 23. cancer m nowotwór
 24. canceran m - hospicjum
 25. catchet f - biust
 26. chamlunir - milczeć
 27. chirna m - ziarno
 28. chtau - co
 29. chtil m - pilarka niereg.
 30. chuler - bić
 31. chute m - but
 32. chyder - trenować
 33. cipet m - ołówek niereg.
 34. con m - kogut
 35. cormaque f - klasztor
 36. cracambele m - ogórek
 37. crynitsa f - źródło
 38. cron f - kredka
 39. crys m - pies
 40. culma m - wędka
 41. dar f - zdrowie
 42. defen m - obrona
 43. destłar f - przyjaźń
 44. devi f - bogini
 45. devos m - Bóg, bóstwo
 46. dragon m - smok niereg.
 47. driftar - ślizgać
 48. dub m - dąb
 49. dupa - po
 50. eatié - miły
 51. ester niereg. - być
 52. et - i
 53. eu - ja
 54. falken m - opona
 55. fouckau f - kapelusz
 56. foumau f - płomień
 57. fugu m - najeżka
 58. gae m - stolec, kał
 59. gelon m - próba
 60. gelonir niereg - próbować
 61. gena f - kobieta
 62. gillka m - żyłka
 63. glampain m - podłoga
 64. glaner - czytać
 65. glut m - klej
 66. guller niereg. - pić (alkohol)
 67. gullist m - pijak
 68. gullisté f - pijaczka
 69. guterrea - f - przymiotnik
 70. guvné - główny
 71. haber nierg. - mieć
 72. hnizdau f - gniazdo
 73. holova f - głowa
 74. honk m - samochód
 75. honker - jeździć samochodem
 76. honkist m - kierowca (mężczyzna) niereg.
 77. honkisté f - kierowca (kobieta)
 78. hruxka f - gruszka
 79. huju m - koń
 80. hungré - głodny
 81. il - on
 82. illa - ona
 83. ille - oni, one
 84. iran m - żelazo
 85. isar - myśleć
 86. istravas f - potok
 87. jadé f - trucizna
 88. jagé - jej
 89. jardin f - ogród
 90. jardiner - pracować (w ogrodzie)
 91. jardiné - ogrodowy
 92. jardinist m - ogrodnik (mężczyzna)
 93. jardinisté f - ogrodnik (kobieta)
 94. jegé - jego
 95. jetau - ten, ta, to
 96. jetchir - błyszczeć
 97. jillka f - żmija
 98. kak - jak
 99. kalbea m - język, mowa
 100. kibel f - dom niereg
 101. kixeł m - nos
 102. koterrea f - haczyk (wędkarski)
 103. kouch f - imię
 104. kupre m - tyłek, dupa
 105. kurwurozjum f - miedź
 106. lacheln m - penis
 107. lapiduch f - popołudnie
 108. leger - leżeć
 109. lenir - biec
 110. lerien m - kredyt (samochodowy)
 111. lesburn m - syn
 112. lid m - lód
 113. lompea f - kredyt (konsumpcyjny)
 114. lypea f - lipa
 115. madir - krzyczeć
 116. maistea f - mgła
 117. mama - jedenaście
 118. marta f - śmierć
 119. mauza f - mysz
 120. meja m - granica
 121. melina f - spotkanie
 122. mié - mój
 123. mineta f - minuta
 124. mira f - miara
 125. miram m - jedzenie
 126. miramir - jeść
 127. molokau f - mleko
 128. mongau f - poranek
 129. moré - wiele
 130. mylau f - mydło niereg.
 131. ne [nε] - nie
 132. nitch f - noc
 133. noune f - południe (pora dnia)
 134. nous - my
 135. nousè - nasz
 136. odin - jeden
 137. olen m - jeleń
 138. ollie m - deskorolka
 139. osté - wschodni
 140. ostrov f - wyspa
 141. pachidau f - śpiew
 142. paileá m - spławik
 143. paintea m - słownik
 144. penisir - mówić
 145. pfefeir m - pieprz
 146. pieptchyque - m - przynęta
 147. pjat - pięć
 148. pompielaque - kiedy, gdy
 149. portksu - m tlmn. - spodnie
 150. pricota f - morela
 151. puclaeg m - tarcza
 152. pudré - różowy
 153. purdeilla m - oparcie
 154. rajobie m - akumulator
 155. ratouxka m - dinozaur
 156. reba f - ryba
 157. rebist m - wędkarz
 158. ricau f - pragnienie
 159. rut m - zboże
 160. sabat f - sobota
 161. sadolin f - jezioro
 162. sakura f - wiśnia
 163. saltau f - sól
 164. sandyjour f - pocałunek
 165. sáiébut m - burza
 166. segh - teraz
 167. seks - sześć
 168. sinau m - siano
 169. skoubasu tlmn. - włosy
 170. snih m - śnieg
 171. sonerau f - wzruszenie
 172. sparaité f - dusza
 173. stella f - gwiazda
 174. stolec m - krzesło
 175. svitchka f - świeca
 176. tiá - tak
 177. tajé m - dzień, doba
 178. tchełavieque m - człowiek
 179. tchesna m - czereśnia
 180. tchetchka m - podróż
 181. terdelir - przybliżać się niereg.
 182. tipir - polegać
 183. tu - ty
 184. tué - twój
 185. tumaque m - borsuk
 186. tupa f - sposób
 187. tusk f - wieszak
 188. tyg - też
 189. ulfourainn f - krewetka
 190. veatrea m - ognisko
 191. vedraria f - żłobek
 192. verdir niereg - chcieć
 193. viez m - wóz
 194. vir m - mężczyzna
 195. vous - wy
 196. vousé - wasz
 197. vudau f - woda
 198. worchipar f - wielbić
 199. wretonau f - kołowrotek
 200. xausasé - suchy
 201. xi - jeśli
 202. xirlie m - alfabet
 203. xkryflir - pisać
 204. xtarke m - siła, moc
 205. zapadé - zachodni
 206. zebiete m - wieczór
 207. zoube m - ząb

Polsko - sandyjski

 1. akumulator - rajobie
 2. bank - banque
 3. bić - chuler
 4. biec - lenir
 5. błyszczeć - jetchir
 6. bogini - devi
 7. borsuk - tumaque
 8. Bóg - devos
 9. bóstwo - devos
 10. broda - boroda niereg.
 11. brzeg - bereh niereg.
 12. but - chute
 13. być - niereg. ester
 14. chcieć - verdir
 15. co - chto
 16. czereśnia - tchesnia
 17. człowiek - tchełavieque
 18. dąb - dub
 19. deskorolka - ollie
 20. dinozaur - raptouxka
 21. dłoń - anboran
 22. do - ad
 23. dom - kibel
 24. dupa - kupre
 25. dusza - sparaité
 26. gniazdo - hnizdau
 27. głowa - holova
 28. główny - guvné
 29. granica - meja
 30. gruszka - hruxka
 31. gwiazda - stella
 32. haczyk - koterrea (wędkarski)
 33. hospicjum - canceran
 34. i - et
 35. imię - kouch
 36. iść niereg. - aller
 37. ja - eu
 38. jabłko - apel
 39. jak - kak
 40. jeden - odin
 41. jego - jegé
 42. jej - jagé
 43. jeleń - olen
 44. język - kalbea niereg (mowa)
 45. kał - gae
 46. kapelusz - fouckau
 47. kierowca - honkist (mężczyzna)niereg, honkisté (kobieta)
 48. klasztor - cormaque
 49. klej  - glut
 50. kłącze - blona
 51. kobieta - gena
 52. kołowrotek - wretonau
 53. koń - huju
 54. kredka - cron
 55. kredyt - lompea (konsumpcyjny), aepmol (hipoteczny), lerien (samochodowy)
 56. krewetka - ulfourainn
 57. krzesło - stolec
 58. krzyczeć - madir
 59. leżeć - leger
 60. lipa - lypea
 61. lód - lid
 62. łódź - basonian
 63. mężczyzna - vir
 64. mgła - maistea
 65. miara - mira
 66. mieć - haber
 67. miedź - kurwurozium
 68. milczeć - chamlunir
 69. miłość - amor
 70. miły - eatié
 71. minuta - mineta
 72. mleko - molokau
 73. moc - xtarke
 74. morela - pricota
 75. mowa - kalbea niereg
 76. mój - mié
 77. mówić - penisir
 78. my - nous
 79. mydło - mylau niereg
 80. mysz - mauza
 81. na - an
 82. najeżka - fugu
 83. nasz - nousé
 84. nie - ne
 85. noc - nitch
 86. obrona - defen
 87. ognisko - veatrea
 88. ogórek - crakambele
 89. ogród - jardin, jardiner (pracować w)
 90. ołówek - cipet niereg
 91. on - il
 92. ona - illa
 93. one - ille
 94. oni - ille
 95. oparcie - purdeilla
 96. opona - falken
 97. osiem - akt
 98. ósmy akté
 99. penis - lacheln
 100. pić - guller (alkohol)
 101. pieprz - pfefeir
 102. pies m crys
 103. pięć - pjat
 104. pijaczka - gullisté
 105. pijak - gullist
 106. pilarka - chtil
 107. płomień - foumau
 108. po - dupa
 109. pocałunek - sandyjour
 110. podróż - tchetchka
 111. polegać - tipir
 112. południe - noune (pora dnia), antarkt (kierunek świata)
 113. południowy - antarkté
 114. poranek - mongau
 115. pragnienie - ricau
 116. próba - gellon niereg
 117. próbować - gellonir
 118. przecinać - chtilir (pilarką) niereg
 119. przybliżać się - terdelir
 120. przyjaźń - destłar
 121. przymiotnik - guterrea
 122. przysłówek - aerretug niereg.
 123. przysłówkowy aerretugé
 124. potok - istravas
 125. przynęta - pieptchyk
 126. ryba - reba
 127. samochód - honk, honker (jeździć)
 128. serce - kaerete
 129. siła - xtarke
 130. słownik - paintea
 131. smok - dragon niereg
 132. sobota - sabat
 133. sól - saltau
 134. spławik - pailleá
 135. spodnie - portksu
 136. spotkanie - melina
 137. sternik - basonianist
 138. stolec - gae
 139. syn - lesburn
 140. ślizgać - driftar
 141. śmierć - marta
 142. ta - jetau
 143. tak - tiá
 144. tarcza - puclaeg
 145. ten - jetau
 146. też - tyg
 147. to - jetau
 148. trenować - chyder
 149. trucizna - jadéd
 150. twój - tué
 151. ty - tu
 152. tyłek - kupre
 153. wasz - vousé
 154. wędka - culma
 155. wędkarz - rebist
 156. wielbić - worchipar
 157. wiele - moré
 158. wiśnia - sakura
 159. woda - vudau
 160. wóz - viez
 161. wy - vous
 162. wyspa - ostrov
 163. wzruszenie - sonerau
 164. zboże - rut
 165. zdrowie - dar
 166. źródło - crynitsa
 167. żelazo - iran
 168. żłobek - vedraria
 169. żmija - jillka
 170. żyłka gillka